Sportul, decembrie 1980 (Anul 36, nr. 9644-9669)

1980-12-01 / nr. 9644

Divizia „A" la baschet (f) VOINŢA BUCUREŞTI (neînvinsă), CAMPIOANĂ DE TOAMNĂ Cu meciurile desfăşurate ieri, In sala Floreasca, a luat sfîrşit primul tur al campionatului na­ţional de baschet feminin, în­trecerile urmînd să fie reluate (pe grupe valorice) prin tur­neele care se vor desfăşura la Tg. Mureş (7—11 ianuarie, grupa 1—7) şi în Capitală (10—14 de­cembrie, grupa 7—12). Campioana de toamnă este echipa Voinţa Bucureşti (neînvinsă în cele 11 partide susţinute) care, împreu­nă cu Universitatea Cluj-Napoca Politehnica C.S.Ş. 2 Bucureşti, Crişul Oradea, Voinţa Braşov, şi Comerţul Lie. ..Bolyai“ Tg. Mureş formează grupa 1—6. Re­zultate * Voinţa Bucureşti — „Poli" C.S.S. 2 73—72 (38—40). Un ade­vărat derby, al cărui rezultat a fost decis prin contraatacul fi­nalizat în ultima secundă de Estela Tomescu. Pînă atunci am consemnat faptul că Voinţa a condus cu 18—6 (min. 5), cu 55—50 (min. 27), 67—60 (min. 34), 69—63 şi 71—70 (ultimele două minute), iar „Poli“ cu 22—21 (min. 10), 68—61 (min. 37), 70—69 şi 72—71. Au înscris : Borş 20, Duţu 19, T. Popescu 12, To­mescu 12, Strugaru 10, respectiv Roşianu 22, Pîrşu 16, Filip 12, Fotescu 8, Bradu 4, Tocală 4, Chvatal 4, Cuţov-Zidaru 2. Co­rect şi autoritar arbitrajul prestat de Em. Nicolescu şi P. Pasere. Universitatea Timişoara — Pro­gresul Bucureşti 66—69 (39—36). Continuînd seria eşecurilor din acest turneu (pe care le punem numai pe seama insuficientei pregătiri), timişorencele au ratat calificarea în turneul de elită al campionatului. Baschetbalistele de la Progresul, cu un joc mai organizat şi mai „legat“, s-au desprins decisiv prin patru co­şuri înscrise, în serie, de Con­stanţa Ivănescu, la jumătatea re­prizei secunde. Au marcat : Ivă­­nescu 16, Alixandru 16, Hagiu 12, Puşcaşu ll. Simioană 10. San­­du­ Kapelovics 4 pentru învingă­toare, respectiv Armion 22, Gross ■ 20, Aştelean 12, Czmor 9, Bodea S. Au arbitrat bine I. Petruţiu I şi G. Dutka. I Rapid — Voinţa Bucureşti 59—77 ■ (32—38), „U“ Cluj-Napoca — Mo­bila 90—70 (33—32), Olimpia —­­ ICEMEN­ERG C.S.R. 69—59 (35—­­ 29), Voinţa Braşov — Comerţul Lie. „Bolyai" 35—67 (22—25), „Po­­li* C.S.Ş. 2 — Progresul 80—67­­ (36—30), Crişul — Universitatea­­ Timişoara 69—51 (29—25), „U“­­Cluj-Napoca — Comerţul Lie. „Bolyai* 74—59 (38—25), Crişul —­­ Voinţa Braşov 88—77 (37—42), O­­I­limpia — Mobila 59—75 (34—36),­­ Rapid — ICEMENERG C.S.R 71—70 (36—37). Campionatele naţionale de tenis de masă ÎNVINGĂTORI: EVA FERENCZI ŞI S. CRIŞAN ARAD, 30 (prin telefon). Pro­ba de simplu a campionatelor individuale de tenis de masă s-a încheiat cu un clasament expri­­mînd aproape exact ierarhia va­lorică a celor 55 de sportivi şi 48 de sportive participante la Întrecere, în concursul masculin titlul de campion a fost cucerit de Simion Crişan de la C­S.M. Cluj-Napoca (antrenor emerit Paneth Farkas), care a scos din cursă. Intre alţii, pe Mircea Ni­­corescu (3—0) şi apoi pe Teodor Gheorghe, în acest din urmă meci, Crişan a cîştigat primul set la 13. Gheorghe învinge apoi la 16 și conduce cu 19—11 în setul al treilea, pentru ca S. Crişan să remonteze incredibil­ui să cîştige la 21. In setul al pa­trulea, Gheorghe conduce din nou detaşat (18—11), dar este în­vins la 22 . Pe partea cealaltă a tabloului, St. Moraru eliminase pe H. Pinten cu 3—1, apoi pe Cristinel Romanescu cu 3—0, astfel că finala s-a disputat în­tre Crișan și Moraru, primul cîș­­tigînd cu 3-0 (21. 12. 14). în concursul fem­uinii Eva Fe­­renezî de la C.S. Arad (antre­nor Emil Prokopecz) cucerește din nou titlul de campioană, do­vedindu-se de departe cea mai bună jucătoare a noastră la ora actuală. Ea a învins pe Maria Alboiu, pe Lorena Mihai şi — în semifinale — pe Magdalena Les­­zay, fără să le lase vreun set. In finală ea a întrecut pe Nela Stoinea, tot cu 3—0 (14, 14, 22), după un joc frumos, în care şi-a etalat calităţile tehnice şi o regularitate pe care i-am dori-o trainică. Ultima probă, cea de dublu mixt, a avut o finală de o rară spectaculozitate şi plină de ne­prevăzut. Protagonişti : Eva Pe­ren­ezi, Simion Crişan , Liana Urzică, Sorin Cauri. Primul set este cîştigat la 14 de Urzică şi Cauri, în cel de-a! doilea înving la 18 Ferenczi şi Crişan Primii cîştigă apoi, la 19, dar ceilalţi refac egalitatea învingînd la 12. In setul decisiv Ferenczi, Crişan conduc cu 7—1, se ajunge la 8—10, apoi 13—13... 15—15... 16—18... 17— 19... 19—19.. 19—20. 20—20. 20—21. 21—21. 22—21 şi... 23—21 ! Astfel Eva Ferenczi şi Simion Crişan îşi onorează titlurile de la sim­plu, cucerindu-l şi pe cel de dublu mixt. Mircea COSTEA CAMPIONATUL DE RUGBY (Urmare din pag. 1) joc ! Steaua a dat totul pentru a reface terenul pierdut, con­­cretinzîndu-şi Insistenţa în min. 60, cînd inspiraţia lui A­­LEXANDRU a dus la eseul lui POJAR, transformat de primul dintre ei. Dar CON­STANTIN ne-a reamintit (în min. 60­ din excepţionalele lui reuşite din duminica preceden­tă, punctînd dintr-o lovitură de pedeapsă de pe linia de centru ! Nici la 9—15 nu a fost infrîntă ambiţia gazdelor. Furcu a creat în min. 66 o acţiune spectaculoasă, Lungu aflîndu-se la un pas de eseu­ri, după o fază construită abil de Aldea (min. 68). Steaua a ameninţat continuu ţinta adversă, a cul­cat chiar balonul acolo, însă un prealabil arbitrul a fluierat „înainte“ la Ionescu, iar în mo­mentele următoare, extrem de confuze a considerat că dina­­moviştii au culcat balonul. Iar el era cel mai aproape de fază... Formaţii : STEAUA : Codoi — Furcu, Enache, Zafiescu , Lungu — Alexandru Suciu — Florea (min. 66 Teleasă), A­­chim, Murariu — Ionescu, Ră­­dulescu — Pojar, Cornelia, Cioarce . DINAMO : Petre — Chiricencu, Marghescu, Con­­stantin, Aldea — Nica, Paras­­chiv — Roman, Borş, Zafiescu II (min. 57 Rovenţa) — Cara­­gea Dărăban — Ţurlea, Gh. Ion, C. Gheorghe. FARUL — R.C. GRIVIŢA ROŞIE 22—9 (6—6). După o re­priză echilibrată, constănţenii s-au dezlănţuit, avind in Bu­­cos un realizator în zi deose­bită : 4 l.p. şi 2 l.p .. Au mai punctat Ploţchi — eseu, res­pectiv Simion — 3 l.p Arbitru: I. Vasilică. (C. POPA, coresp.). RAPID — RULMENTUL BÎRLAD 10—9 (7—3), P.T.T. ARAD — CONSTRUCTO­RUL CONSTANŢA 22—3 (3—3), ŞTIINŢA CEMIN BAIA MARF. — ŞTIINŢA PETRO­ŞANI 4—0 (4—0), CJS.M. SIBIU — „U“ TIMIŞOARA 12—0 (8-0). POLITEHNICA IAŞI — RC SPORTUL STUDENŢESC 6—4 (3-4) Graţie victoriei de astăzi, Di­namo trece pe primul joc în clasament, la egalitate de puncte (31) cu Steaua. LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ REZULTATELE CONCURSULUI PRONOSPORT DIN 30 NOIEMBRIE 1980 I. Ascoli — Como 1 II. Catanzaro — Juventus X­II. Inter — Bologna 1 IV. Napoli — Brescia ANULAT V. Perugia — Cagliari X VI. Pistoiese — Avellino 1 vn. Roma — Udinese 1 vm. Torino — Florentina X IX. C. S. Botoșani — F. C. C-ţa 2 X. Unirea Fes. — Gloria B-ţa 1 XI. Autobuzul — Petrolul 2 XII. Fl. Moreni — Met. Plopeni X xm. Met. Cugir­­— U. T. Arad 1 FOND TOTAL DE CIŞTIGURI : 866.592 LEI. NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO 2 DIN 30 NOIEMBRIE 1980 EXTRAGEREA I : 21 23 26 45 EXTRAGEREA a II-a : 61 44 35 43 EXTRAGEREA a III-a : 64 59 38 13 FOND TOTAL DE CISTIGU­­RI : 649.993 lei, din care 27.611 lei, report la categoria 1. „CUPA ROMÂNIEI“ LA SCRIMĂ (Urmare din pag. 1) semn de întrebare în ceea ce priveşte pregătirea sa din ulti­ma vreme. Pentru locurile 3—4, Dima — Angelescu 10—7. Ultima probă a competiţiei, cea de sabie, a revenit lui Florin Păunescu (Steaua), după un succes net in faţa colegului său de club, Emil Oancea : 10—0 ! Păunescu a fost de de­parte cel mai bine pregătit din­tre participanţi, intrînd — fără emoţii — in finala de 8 : 10—5 cu Vosvay şi 10—7 cu Fancu, în eliminările directe. Apoi, in turneul final, 10—1 la Filipoiu şi 10—6 la Duţia , singurul a­­salt mai echilibrat dintre toate pe care le-a susţinut cîştigăto­­rul probei. Emil Oancea, care — in lip­sa celorlalţi sabreri din lotul reprezentativ — pleca favorit, s-a comportat bine, pînă la a­­saltul cu Păunescu (în elimi­nări directe : 10—9 la Mocanu şi 10—6 la­­ Nicolae , în tur­neul final : 10—6 cu Mocanu, revenit pe... linia de plutire, prin recalificări şi, intr-un a­­salt de-a dreptul epuizant, 11-9 cu Chiculiţă) cind s-a... stins pur şi simplu, in faţa impe­tuosului său adversar. Surprinzător s-a prezentat Gabriei Duţia, clasat pe locul 3, urmînd, insă, un traseu des­tul de sinuos. După ce în e­­liminări directe a pierdut la Nu­ă (6—10), el s-a reabilitat trecind, in recalificări, de Pre­­descu (10—9) şi, după aceea, şi de Iancu (10—8). In turneul I final s-a impus In faţa mai puţin experimentatului Badea (12—10), n-a putut trece de­­ Păunescu, in semifinale (6—10), în schimb a fost mai decis un­­ asaltul pentru locul 3, cu Chi­culiţă : 10—7. 1 Clasamentul tabloului final : : 1. FI. Păunescu (Steaua), 2. Em Dancea (Steaua), 3. G. Du­ţia (Tractorul Braşov), 4 AI. Chiculiţă (Progr. Buc.) 5. P. Badea (C.S. Sc. Slobozia), 6. I. Nicolae (Tractorul), 7. V. Mocanu (Progresul), 8. L. Fi­­lipoiu (C.S. Şc. Slobozia). De remarcat faptul că alături de Steaua, Progresul şi Trac­torul, cluburi cu secţii puterni­ce de sabie — C.S. Şc. Slobo­zia a reuşit să ajungă in tur­neul final cu acelaşi număr de trăgători (2), ceea ce confirmă rezultatele bune din acest se­zon competițional ale tinărului centru de scrimă ialomiţean. CAMPIONAmt Of UlPIf GRfCO-ROWANf (Urmare din pag. 1) dîrzenia cu care l-a Înfrun­tat şi pe Gh. Ciobotaru, de care a fost învins la puncte (4—1). Un alt medaliat al ultimei ediţii a J.O­, Vasile Andrei, pentru a intra ln posesia titlu­lui de campion al ţării a fost obligat să susţină, conform re­gulamentului, incă două reprize de luptă la parter in întilnirea cu Ivan Savin, deoarece, după timpul obişnuit de luptă (6 mi­nute) scorul era alb... Nici campionul olimpic Ştefan Rusu — unul dintre cei mai catego­riei învingători — nu l-a de­păşit cu uşurinţă pe Ştefan Negrişan (Steaua). Ca şi Şte­fan Rusu, la 68 kg, un alt com­ponent al echipei naţionale, Ion Ivăun (Dinamo) domină cu au­toritate categoria 62 kg. El a infrint şi de data aceasta te­nacitatea principalilor săi ad­versari: George Dumitriu (Steaua), Constantin Salep (Fa­rul), iar în finală l-a depăşit (cu toată opoziţia dîrză a aces­tuia) şi pe Dorel Olariu (CESAROM Bucureşti). O sur­priză plăcută a constituit-o evo­luţia greului Victor Dolipschi, mult mai eficace in acţiunile I ofensive decit în ultimii ani­ £ Iată primii trei clasaţi la cele zece categorii : 48 kg : 1. C. I Alexandru (Steaua), 2. N. Fa- I­solă (Steaua), 3. N. Iordache (Rapid) ; 52 kg : 1. N. Gingi ■ (Dinamo), 2. Fl. Avram (Car- I păţi Sinaia), 3. Fl. Diaconescu * (Dacia Piteşti) ; 57 kg : 1. M. „ Boţilă (Dacia Piteşti), 2- I. I Dulică (Dacia Piteşti), 3. N. I Zamfir (Dinamo) ; 62 kg : 1. I. Păun (Dinamo), 2. D. Olariu I (CESAROM Buc.), 3- G. Du-­­­mitriu (Steaua) ; 68 kg : 1. Şt. Rusu (Metalul Rădăuţi), 2.­­ Şt. Negrişan (Steaua), 3. I. A­­­­lexandru (Progresul Buc ) ; 74 * kg : 1. Gh. Ciobotaru (Dina-­­­mo), 2. D. Obrocea (Aluminiu­­ Slatina), 3. M. Zobu (C. S- 8 Botoşani) ; 82 kg : 1. I. Dralca (Farul), 2. Gh. Glonț (Dinamo), I .- I. Enache (Dinamo) ; 90 kg :­­ P. Dicu (Dinamo), 2. A. Popa (Progresul Buc.), 3. M. Petrescu B (Steaua) ; 100 kg : 1. V- An­ I­drei (Progresul Buc.), 2. I.­­ Savin (Dinamo), 3. Gh. Pa­­­­naite (Aluminiu Slatina) ; +100­­ kg : 1. V- Dolipschi (Dinamo), * 2. Gh Dolipschi (Rapid), 3. Z. ■ Szilak (C.F.R. Timișoara). 18 SINTEZE IN MINUTUL 1531 (Urmare din pag. 1) Cu toate acestea, elementul nr. 1 al reușite­lor, cel care a dinamizat la maximum echipa a fost „bomba temperamentală" de pe banca antrenorilor, Valentin Stănescu. Dintr-un lot neomogen valoric V. Stănescu a închegat un lot omogen moral, calitatea fotbalului produs fiind suplinită adeseori prin luptă, sinonimă dlteodatâ cu spiritul de sacrificiu. 3 F.C.M. Braşov, nou promovata, a stîrnit pe rînd mirare, uimire şi In cele din urmă admi­raţie Nicolae Proea, antrenor cu mină de fier şi-a prezentat echipa „de necunoscuţi" la cel mai înalt grad de disciplină, ceea ce ne face să credem că, mai mult decât la oricare for­maţie din campionatul nostru, rezultatele fru­moase ale braşovenilor sunt în raport cauzat nemijlocit cu starea exemplară de disciplină. 4 F.C. Argeş. Adesea discutat, cu un tem­perament între... Valentin Stănescu şi Teaşcă. Florin Hal­agi­an a demonstrat că în spatele vorbelor, pe care uneori nu şi le alege, se află un antrenor excelent, un tehnician cu har care „ştie să facă echipe" bune", ceea ce a şi realizat în această toamnă, alcătuindu-şi o echipă nouă, redutabilă, cu băieţi care astă­­vară­ nici nu erau înscrişi în cartea de telefon a fotbalului nostru. (Usturător, totuşi, acest 0—4 la Bacău, care le-a cam turtit fesul piteş­­tenilor în final). . „ .­­5 lw Cluj-Napoca. O echipă în cautarea propriei personalităţi, pe care şi-a găsit-o, se pare, în acest final de sezon, antrenorul Stai­­cu dovedind că a învăţat bine multe din lec­ţiile importante ale meseriei sale. 6. S.c. Bacău De la un 0—4 demoralizator chiar în prima etapă, cu Steaua, echipa băcăuană a ajuns — încet şi sigur (adjective care-l caracterizează şi pe antrenorul ei, Angelo Niculescu) — la. . .—0 In ultima etapă, in a­­propierea primelor rlnduri, dîndu-ne _ impresia că la primăvară este In stare de mai mult şi mai bine. 7. Chimia Rm. Vilcea. O echipă-surpriză. In mare progres ! Cîştigă cînd nu te aştepţi (cum a făcut ieri, la Bucureşti, în faţa Sportului) şi se chinuieşte (mai rar) tot cînd nu te aştepţi. 8. Corvinul. A făcut un singur pat greşit de nimeni aşteptat, în meciul cu „U“, tocmai pe teren propriu. In rest, hunedorenii s-au pre­zentat ca o echipă bună, de mare viitor, cum de mare viitor se arată şi tînărul 3­r antrenor Mircea Lucescu. 9. Politehnica Iaşi. Cuplurile Atţohi—Gross şi Simionaş—Romilă au fost mai ambiţioase ca în alte toamne. Dar au resurse nu mari. 10. Steaua. De la Liăge Încoace, a făcut o singură partidă memorabilă, cu Din,­no (2—0). In rest, s-a văzut neaşteptat (şi de reacceptat) de puţin. La o echipă mare, pretenţiile sunt mari iar rezultatele au fost foarte njel... 11. A.S.A. Tg. Mureş. A început slab cam­pionatul, s-a redresat oarecum de parcurs, lăslnd impresia că poate în orice ca mai mult decît a arătat în această toamnă. 12. „Poli“ Timişoara. Splendidă cv Celtic. In rest puţin. Rămlne datoare pentru primăvară. 13. F.C. Olt. A ajuns o echipă datul de so­lidă, în măsură să sperie multe adversare chiar pe propriul lor teren. Cînd si va „lega" şi mai mult, va urca mai sus. 14. Progresul­ Vulcan. Debutînd catastrofal în actualul campionat. în care a reprimovat în Divizia A, echipa din str. dr. Staiovici a dat multora impresia la început că va fi o „vic­timă sigură“. Cînd nimeni nu se aştepta. Pro­gresul şi-a „culcat“ cîțiva adversari evident mai „grei“, Sportul studenţesc, Steaua etc., apărînd ca o plăcută surpriză a toamnei. 15. Jiul. Cu un atacant de clasă (Gluchlel), cu un antrenor tînăr dar bun (Li­ardi), Jiul nu şi-a fructificat Întregul său po­nţial. 16. La rîndul ei, F.C. Baia Mare s-a rostogolit — mare şi tristă surpriză — de sus tocmai la poalele Diviziei A. O lec­ţie foarte aspră pentru Mardianu şi elevii săi. 17. Sportul studenţesc. Candidată a titlu (se spunea), după valoarea lotului, echpa studen­ţilor bucureşteni a „căzut“ în serie la colocvii şi examene aparent uşoare pentru ea. Ca şi Steaua, nu are scuze... . . . 18. F.C.M. Galaţi. Egală în campionatul tre­cut dinamoviştilor şi steliştilor chiar la Bucu­reşti (1—1 şi, respectiv, 2—2), echipa de pe Dunăre a coborât mult sub­­linia de plutire DUPĂ SUPERBUL GOL AL LUI GEOLGAU... UNIVERSITATEA CRAIOVA - DINAMO 2-0 (2-0) Stadion „Cervtral“: teren umed, olm­ecos , tîmp rece, plopie, vînî , spectatori - aproximativ 15 000. Au marcat : GEOLGAU (min. 2) și CRIŞAN (min. 32). Şuturi și poartă : 21-7 (pe poartă : 9-2). Cornere­­ 9-0. UNIVERSITATEA : Lung 7 - Negrilă 7, Ciupita 7, Ștefânescu fl, Ungureanu17- Georgiu B (min. 33 Țiclearvu 8), Donose 7, Bălăci fl (min. 73 Artu 7) — Crigan 7, Cimătaru 7, Irimescu 7. DINAMO : Speriata 8 — Mărginean fl, Dumitrescu fl, Bumbescu 6, Stâ­­nescu 6 — Dinu fl, Augustin 6, Săndu­ 5 — D. Zamfir 5, Vrînceanu 5, Stredie 5. A arbitrat : Otto Anderett (Satu Ma­re) 8 ; io­anie : M. Satomir (Cuj- Napoca) şi Vo­lanul (Iaşi). Cartonaşe galbene : IRIMESCU, NEGRILA, DINU. Trofeul Petschovschi : 9. La speranţe ( IM). CRAIOVA, 30 (prin telefon). Nici nu apucase Valentin Stă­nescu să se așeze bine pe bancă (în aplauzele unui public recu­noscător), cînd noua-i echipă în­casa primul gol , după trei pase­­aunr și un „un-doi“, derutant, un careu, GEOLGAU avea să intro­ducă balonul în plasă, din­ apro­piere, nu mai întîi de a-l în­driblat, scurt, pe Speriatu, ieșit la blocaj. Gol splendid, demn de o echipă campioană, acuzat, fi­resc, de un adversar şi aşa handicapat din start de absen­ţele unora dintre titulari. Şi jo­cul curge la nota de superiori­tate a gazdelor care, avînd c­­vin­tul aliat, se năpustesc, lite­ralmente, spre poarta lui Spe­riatu, dar nu „leagă“ faze clare de gol. De partea cealaltă, Di­namo, desprins din uluială, Înăs­preşte marcajul, dar, odată in­trată în posesia mingii,­ nu crede, pe bună dreptate, în coeziunea ei tehnico-tactică şi preferă să-şi joace viriurile cu mingi lungi, destul de uşor interceptate de Ştefănescu şi de ceilalţi din a­­părarea imediată. Deşi nu prea limpede, forcingul craiovean II aduce liderului, în min. 32, go­lul doi , la un corner executat de Irimescu, Speriatu boxează cu dificultate, spre careul mic, dintr-un buchet de jucători care îşi disputau balonul, acesta ajun­ge la CRIȘAN care, de la circa 12 m, lateral dreapta, o expe­diază puternic, nu plasă. Singu­rul lucru notabil pînă la pauză — Înlocuirea lui Geolgău (acci­dentat, la un dub cu Dumitres­­cu) cu Ţicleanu. Cîteva contre tari mai „punctaseră“, nedorit, prima parte a Joiului, deşi Otto Andere© încercase, prin două cartonaşe galbene (arătate, în min­­i, lui Irimescu şi Dinu) să tempereze spiritele prea repede încinse. Sub semnul unui ascuţit anga­jament fizic se va desfăşura şi o bună parte a reprizei secunde (acum va fi rîndul lui Stănescu şi Dumitrescu să primească în­grijiri medicale), singura circum­stanţă pentru „combatanţi“ cons­tituind-o terenul umed, alune­cos, din cauza ploii. Altfel, în li­nii mari, tabloul tactic al fo­cului cunoaşte unele modificări : Dinamo se vede ceva mai mult în ofensivă, dar nu ameninţă şi poarta lui Lung, iar Universita­tea Craiova forţează majorarea scorului, îşi creează şi cîteva s­­căzii (min. 59 şî 90 Cămătaru ; min. 67 — Balatilu; min. 83 —■ Crişan), dar nu fructifică nici una dintre ele. ...Plouă, plouă intr-una, spre final, in rafale, dar repriza a doua se caracterizează prin se­cetă totală pe tabela de scor. Gheorghe NICOLAESCU CINCI GOLURI ŞI PATRU BARE Ca orice echipă care nu are ce pierde, F.C.M. Galaţi a in­trat pe teren preocupată de un singur gund : să joace bine. Şi a reuşit multă vreme acest lu­cru, mai cu seamă în cea de a doua repriză, al cărei scor a fost, dealtfel, egal. Steaua, surprinsă un timp de replica curajoasă a adversarei sale, a trebuit să se întrebuinţeze foarte serios, pen­tru a se desprinde, practicînd un fotbal spectaculos şi eficace, pînă cînd şi-a văzut victoria asigurată la un scor confortabil. După care, menajîndu-se, probabil, pentru partida de Cupă de miercuri, n-a mai acţionat cu aceeaşi vigoare, nu s-a mai concentrat suficient în fazele de poartă şi, spre fi­nal, şi-a permis chiar să se joa­ce cu ocaziile de gol, rotind din situaţii în care mingea însăşi, părea că nu mai poate evita drumul spre plasă. Aşa cum a fost faza din min. 72 cind M. Răducanu, după ce l-a driblat de patru ori consecutiv pe Ji­­van a trimis o pasă prin faţa porţii goale, acolo unde A. Io­­nescu, de la cîţiva metri, a re­luat cu mult peste bara trans-STEAUA - F.C.M. GALATI 4-1 (3-0) Stadion Steaua , teren foarte bun , timp rece, ploaie şi vint ; *pec­­tatori — aproximativ 5 000. Au marcat : SAMEŞ (min. 25), ZAHIU (min. 39), IORDANESCU (min. 41), BOLBA (min. 84), respectiv BALABAN (min. 62). Şuturi la poarta : 31-15 (pe poartă : 15-7). Cornere : 10-1. STEAUA : Popa 6 - Rotar 6, Fl. Ma­rin 8, Someş fl. Niţu 6 - Mi­nea 8, Zahiu 7 (min. 75 Stoica 6), Iordanescu 7 - M. Raducanii 7, A. Ionescu 6, Jurca 7 (min. 57 Bolba 7). F.C.M. GALATI - Jivan 7 - Vlad 6. I. Constantinescu 7, Olteanu 6 (min. 46 Motoc 6), Tolea 6 - Be­jener­u 6, Balaban 6, Florea 1l - Radu Dan 6, Rusu 5, Orac 5. , . . A arbitrat : S. Drăgutici 9 ; la linie : T. Moisescu (ambii din Drobeta Tr. Severin) şi M. Ivancescu. Cartonaşe galbene : BEJENARU. ORAC. RUSU. R. DAN. A. IONESCU şI MINEA. Trofeul Petschovschi : 10. La speranţe : 6-0 (2-0). versală. Scorul a fost deschis la SAMEŞ, în min. 25, care a tri­mis, cu o lovitură de cap, min­gea în plasă, în urma unui cor­ner executat de Jurcă, în min. 39 a fost 2—0, ZAHIU reluînd In gol balonul respins de Jivan, după un șut al lui Minea. După alte două minute a fost 3—0, a­­tunci cînd IORDANESCU, pe fază, a înscris de aproape. După pauză, gălățenîi au redus din handicap, prin BALABAN, in min. 62, pentru ca în min. 64, Mihai IONESCU Steaua să restabilească diferen­ţa de goluri din prima repriză, graţie unei frumoase lovituri de cap expediată de BOLBA. In afara acestor tinei goluri, ar mai fi de menţionat ctte două „bare” de fiecare echipă .74Jhlu.v in min. l­ şl Someş, ln min. 36, pentru Steaua , Balaban, nn min. 31 şi Bejenaru, nn min. 82, pen­tru F.C.M. Galaţi) şi foarte, foarte multe ocazii ratate. JOC SPECTACULOS, DE CALITATE POLITEHNICA IAȘI - CORVINUL HUNEDOARA 2-0­­1-CJ Stadion „23 August) ; teren alunecos ; timp umed, friguros ; spectatori — aproximativ 7 000. Au marcat : CIOACA (min. 7), DANILA (min. 57). Şuturi la poartă : 21-6 (pe poartă : 11—3). Cornere : 8-10. POLITEHNICA : Naște 7 - Oprea 7, Anton 7, Urtu 7, Coc­rlan 7 - Romîla II 8 Simionaş 8- Coraş 7 — Copila 7, Cioacă 7-1, Costea fl (min. 75 D. Ionescu 6). CORVINUL : I. Gabriel 8 - Nicşa fl (min. 76 Dubinchic), Golan 7, Andone, Bogdan 7 — Petau 7, Dumitriu IV 7, Klein 6 — Lucescu 7, Gabor 6-8­, Vâetuş 5. A arbitrat : R. Stîncan­u ; la Hile : I. Lazaroiu (ambii din Bucureşti) şi M. Adam (Cluj-Napoca) — cu unele greşeli în aprecierea ofsaidurilor. Cartonaşe galbene : ANTON. Cartonaşe roşii : ANDONE. Trofeul Petschovschi : 9. La speranţe : 0-1 (0-1). IAŞI: 30 (prin telefon). Frumoasă încheiere de stagiune pe stadionul din localitate, unde spectatorii, care au îndurat fri­gul usturător şi burniţa agasantă, au asistat la un joc spectacu­los, de calitate (meritul ambe­lor echipe), la o luptă sportivă fără economie de efort. Aveam impresia că acum începe campio­natul... Politehnica a avut pri­mul sfert de oră debordant, așa cum știe ea să se lanseze, cu faze electrizante, terminate cu șuturi la poartă. I. Gabriel, de multe ori excelent în acest joc, s-a opus deschiderii scorului în min. 2 (la bomba lui Costea), ceea ce n-a mai putut să facă în min. 7 . Oprea a centrat, Costea a reîntors balonul In ca­reu, Gălan a încercat o dega­jare însă mingea a nimerit capul lui CIOACA şi de acolo s-a dus în gol : 1-0. După alte zece mi­nute, Costea li... evidenţiază din nou pe portarul hunedorean. Jo­cul Începe să se echilibreze, oas­peţii combină foarte frumos, toată echipa este un apărare şi un atac, insă nu ajung să fina­lizeze. Ieşenii îşi reiau atacurile şi forţa lor ofensivă se simte din nou. Ratează, însă, Costea (min. 25, de la numai 5 m !) şi Cioacă (min. 44, nimereşte bara). La reluare, ratează din nou Costea (min. 47), pentru ca in min. 57 să se înscrie ultimul gol ! Romilă II, lovitură liberă, DĂ­­NILA vine „la intilnire“ şi În­scrie. Oaspeţii joacă deschis şi pasează mult, domină — In ciuda deciziei excesive de eliminare a lui Andone, din min. 60 (a fost un simplu faultiuc Joc), aleargă după golul de onoare, pe care nu-l realizează nici din penal­­ty-ul executat de Dumitriu IV (min. S3) și apărat de Naste. Stelian TRANDAFIRESCU PE MUCHIE DE CUŢIT F.C.M. BRAŞOV - F.C. OLT 2-1 (1-0) Stadion Tineretului : teren bun ; timp friguros, cu burniţa şi rafale de vînt ; spectatori - aproximativ 15 000. Au marcat: PIŢURCA (ram­. 35 -autogol), CHIOREANU (min.­­ 70), respectiv PREPELIŢA (min. 50). Şuturi la poartă : 21—7 (pe poarta : 11—3). Cornere : 10-8. F.C.M. BRAȘOV : Popa 7 - Papuc 8, Naghi 7, Panache 8, Manciu 7 -Gherghe 6 (min. 58 Spirea 6 ( min. 90 Furnică), Şulea 7, Bucur 7 -Benta 8, Paraschivescu 7, Chioreanui 8. F.C OlT : Anghel 7 - Lica 7, Ciocloanî 7, A. Nicolae 7, A. Mincu 6 (min. 71 Martine­scu 6) - P. Petre 6 (min. 40 leac 6), Soar­e 7, Iova­­nescu 7 - Prepeliţa 6, Iamandi 6, Piţurca 6. A arbitrat : I. Pop 6 ; la linie : N. Georgescu şi C. Matache (toţi din Bucureşti). Cartonaşe galbene : BENTA. Trofeul Petschovschi : 7. La speranţe : 1-0 (0-0). BRAŞOV, 30 (prin telefon). Şi de data aceasta, F. C. Olt s-a arătat o specialistă a jocu­rilor în deplasare, adoptînd o tactică care i-a incomodat vizi­bil pe incisivii jucători braşoveni. Au trecut minute bune pînă cînd F.C.M. Braşov şi-a intrat la „mînă“, după care a început să-şi macine adversarul. A reieşit deci un meci dramatic, aprig dispu­tat, care a avut şi ritm şi faze de poartă, dînd pînă la urmă cîş­­tig de cauză formaţiei locale, mai tenace, mai decisă la finalizare Scorul nu a putut fi deschis de Chioreanu care in min. 3 a ex­pediat balonul cu capul în „transversală“, nici de Manciu (min. 16), care, scăpat singur de la mijlocul terenului, a pă­truns în careu, dar a şutat im­precis. Oaspeţii se văd în atac abia în min. 28, cînd Piţurcă şu­­tează pe jos, dar în afara spa­ţiului porţii. Tabela se modifică totuşi în min. 35, cînd Papuc (amintindu-şi că a fost cîndva extremă), la una din numeroa­sele lui incursiuni ofensive, cen­trează de pe partea dreaptă» PrIURCA încearcă să degajeze, balonul prinde boltă și întră peste Anghel, nu plasă. Prima parte a reprizei secunde ne arată un joc mai echilibrat și, în min. 50, tabela arată 1—1 : la un corner de pe partea dreap­tă se produce învălmăşeală în careul mic braşovean şi PRE­PELIŢA profită, expediind din a­­propiere balonul in poartă. Go­lul victoriei braşovene este în­scris în min. 70, In urma unei faze prelungite : Chioreanu lo­veşte mingea cu capul, A. Mincu salvează de pe linia porţii, min­gea ajunge la Benţa care cen­trează şi CHIOREANU (de data aceasta) reuşeşte să înscrie. Fina­lul este dramatic, Popa blochează salvator la picioarele lui Iovă­­nescu, pentru ca în ultimele mi­nute Chioreanu să treacă peste majorarea scorului. Un meci a­­prig disputat, în care conducă­torul jocului a arătat lipsă de fermitate, dictînd numeroase de­cizii eronate. Gheorghe NERTEA 200 DE SPECTATORI NECĂJIȚI SPORTUL STUDENȚESC - CHIMIA RM. VÂLCEA 0-1 (0-0) Stadion Dinamo : teren moale , timp - ploaie, or­g . spectatori - aproxi­mativ 200. A marcat : PREDA (min. 79). Șuturi la poartă : 16-9 (pe poartă : 7-4). Cornere : 9-2. SPORUIL STUDENȚESC: Moraru­­ - Stroe 6. Cazan 7. Constantinescu (eliminat in min. 83), Munteanu II 6 - Șerbănică 6 (min 41 Chihaia 6) , Ionescu 6 (min. 68 Bozejan 6), Cățol 7 - Bucurescu 7,­­ Sandu­­ Iorgulescu 6. CHIMIA : Constantin 8 - Bozno 7, Iordon 7, Catargiu 8, Cîncu 8 - Stanca 6, G. Stan 6, Alexandru 6 - Gingu 6 (min. 87 Georgescu), Preda 7 Telespan 7. A arbitrat : D. Ologeanu 7 ; la linie : I. Honig (ambii din Arad) si A Forwirth (Timişoara). Cartonaşe galbene : MUNTEANU II, STROE, IORGUlESCU , STAN Cartonaşe roşii : CONSTANTINESCU. Trofeul Pelscheschi : 7, la speranţe : 0-1 (1-0), iar in min. 62, la şuturile din apropiere, expediate de O. Io­­nescu şi M. Sandu, Constantin a respins formidabil, cum avea să o facă şi Moraru, peste un minut, la „voleul" lui Gîn­­gu. în min. 75 a marcat Boze­­şan, dar Bucurescu şi M. San­du se aflau in ofsaid in careul mic. Tuşierul I. Honig ridicase steagul la timp, înainte ca Bo­­zeşan să şuteze, dar D. Olo­geanu a fluierat tîrziu şi a lăsat impresia că a defavori­zat echipa gazdă Cu cit tim­pul se scurgea, jocul devenea dur, jucătorii nervoşi (in spe­cial bucureştenii, care în min. 87 aveau să ceară nejustificat un penalty). în două mi­nute s-a produs surpriza : in min 78 Munteanu II a şutat puternic de la 25 m Constan­tin n-a putut reţine şi M. San­du, venit în viteză, a reluat de la 4 m în bara din stingă La mingea revenită in teren a ur­mat un contraatac şi PREDA a fost faultat la 30 m Tot el a executat lovitura liberă cu stîngul, peste zid. Ia vinclu, făcîndu-l „mat“ pe Moraru (min. 79) In min. 83 a fost e­­liminat Constantinescu („pentru injurii“ ne-a spus arbitrul). Sportul atacă „în 10“, însă ne­şansa li pîndeşte din nou pa studenţi in min. 88, cînd Ca­zan trimite cu cafiul, de la 5 m, peste poartă , şi astfel, e­­chipa pierde şi punctul „re­mizei", pe care l-ar fi meritat cu prisosinţă. Constantin ALEXE In prima repriză, totul pă­rea „normal“. Sportul studen­ţesc avea iniţiativa, deţinea o superioritate teritorială evi­dentă, dar jucătorii săi nu pu­teau să treacă de apărarea su­praaglomerată a oaspeţilor. In plus şuturile puternice ale lui O. Ionescu (min 13) şi Căţoi (min. 33) nu şi-au atins ţinta, in timp ce la „bomba“ lui M. Sandu (min. 20), Constantin a avut o intervenţie excelentă (de ce nu s-a acordat corner ?). Chimia a contraatacat pericu­los, mai ales prin Telespan, cel care, in min. 12, scăpat singur, a trimis cu boltă pe lingă Moraru dar şi pe lingă poarta goală, rotind un gol ca şi fă­cut. După pauză, bucureştenii îşi reiau seria ratărilor (în spe­cial Chihaia, in min. 43 și 57). „TRIUNGHIUL“ VAMANU-ŞOŞU-ŞOIMAN... BACĂU, 30 (prin telefon). Pe un teren foarte greu, două echipe tinere, combative, s-au în­cleştat intr-o luptă foarte fru­moasă, care a dat un net cîştig de cauză gazdelor, mai incisive, mai realiste, mai prompte in fi­nalizarea numeroaselor acţiuni pe care le-au construit. Prima re­priză a arătat o dominare accen­tuată a băcăuanilor, care au ata­cat mai cu seamă pe partea „vi­­tezistului“ Şoiman, acesta şi astăzi un prim-planul întîlnirii. Rapidul extrem al S.C.-ului va fi la originea primului gol, el fiind dezechilibrat de Tulpan In Inte­riorul careului, situaţie In care s-a acordat penalty. A transfor­mat VAMANU (min. 21). Piteş­­tenii răspund destul de organi­­zat, dar sunt puţin periculoşi In atac, văzîndu-se In ofensivă doar In finalul reprizei (min. 35 şi 38), la acţiunile lui Radu II şi Kalla, rezolvate cu greutate de Cărpuc) şi, respectiv, Ursache. In ultimul minut al „actului întîi“, gazdele majorează scorul : cursă Insisten­tă a lui Şoiman, centrare, Ariciu este Jenat ln careul mic (s-a şi accidentat la această fază) şi VAMANU înscrie din apropiere. S.C. BACĂU - F.C. ARGEŞ 4-0 (2-0) Stadion „23 August“ : teren noroios ; timp ploios, friguros ; spectatori - aproximativ 6 000. Au marcat: VAMANU (min. 21, 45, 77), SOSU (min. 72). Șuturi la poartă : 15—11 (pe poartă 11—8). Camere : 7—5. S.C. BACĂU : Ursache 7 — Andrie? 7, Cărpuci 7, Lunca 7, Elise­î 8 -I, Solomon 7, Vemanu 8, Sosu 8 — Şoiman 8, Fîşle 7 (min. 86 Botez), Chitaru 8. F.C. ARGEŞ : Ariciu 7 (min. 45 Niţu 6) — M. Zamfir 6, Storvcu 6, Cîrstea 5, Tulpan 5 — Băbulescu 5, Ignat fl. Kalla 6 — Băluţă 6 (m­in. 65 Turcu 6), Radu II 6, Moiceanui 5. A arbitrat : C. Bărbulescu 8 ; la linie : G. Retezan şi V. Constantinescu (toţi din Bucureşti). Trofeul Petschovschi : 10. La speranţe : 1-0 (1-0). La reluare, piteştenii sînt mult mai curajoşi şi insistenţi, ei joacă mai bine la mijlocul te­renului dar, în afara unor cor­nere, nu obţin nimic pe tabela de marcaj. In schimb, băcăuanii vor declanşa o suită de şarje la poarta tînărului Niţu, acţiuni rapide, simple şi eficace, care vor face ca scorul să ajungă la 4-0 prin golurile înscrise, în min. 72, de ŞOŞU (la o lovitură liberă a lui Andrieş) şi, în min. 77, de VAMANU, care a reluat în plasă, cu capul, tot la o pasă primită de la Andrieş. Tinera for­maţie băcăuană încheie, astfel, in vervă turul campionatului. Ce diferenţă faţă de start, cînd tot un scor ca acesta, dar invers, (0—4 cu Steaua) îi făcea pe mulţi să privească cu îngrijorare evo­luţia favoriţilor lor. Eftimie IONESCU In pauza jocului, primarul Mu­nicipiului Bacău, Valerian Ghineţ, a primit Trofeul fair-play ,,losif Petschovschi“, care se acordă a­­nual de ziarul „Sportul" celui mai sportiv public de-a kungul unui campionat. Ediţia 1979—1980 a a­­cestei competiţii a sportivităţii a fost ciştigata de publicul băcăuan. Trofeul a fost inmînat de redac­torul șef al ziarului nostru, Aurel C. Neagu. FRUMOSUL ACORD FINAL AL LUI „U“ „U“ CLUJ-NAPOCA - PROGRESUL VULCAN 2-0 (2-0) Stadion Municipal : teren bun ; timp Închis ; spectatori — aproximaţiv 10 000. Au marcat: CIMPEANU II (min. 29), FL. POP (min. 43). Şuturi la poarta : 24 -13 (pe poartă : 10-5). Camere : 9-5. CLUJ-NAPOCA : Moldovan 7 — Dobroti 7, Moş 7, Ciocan 7, I. Muretau 7 - Poraţchi 6, Tegean 1, Fl. Pop 7 (min. 46 Tiglariu 7) -Boca 6 (min. 88 Bagiu), Cimpeanu 11 8, Batocliu 8. PROGRESUL : Bulancea 8 — I. Alexandru 6. Ciugarin 6 (min. 46 Chivu 6), G. Sandu 6, Gh. Stefan­­ - Mateescu 6, M. Ionescu 7, M. Anghel 6 - Marica 6 (min. 62 Cristea 6), Ţevi 6. Apostol 6. A arbitrat : R. Petrescu (Braşov) 7 , la linie : Dr. Teodorescu (Tirgo­vişte) şi Fl. Popescu (Ploieşti). Cartonaşe galbene : FL. POP, I. ALEXANDRU Trofeu­ Petschovschi : 9; la speranţe : 2-1 (1-1). CLUJ-NAPOCA: 30 (prin te­lefon). Obligată de „lovitura“ de la Hunedoara, de duminica trecu­tă, şi de succesul de miercuri, din Cupă, formaţia clujeană a ţinut să se despartă de supor­terii ei în ţinută de gală. Şi a reuşit acest lucru, printr-o vic­torie în care scorul nu reflectă numărul situaţiilor de gol, dar mai ales printr-o primă repriză foarte frumoasă, în care atacu­rile in „evantai“ au incintat ochiul tribunei, au făcut „şah­­mat“ adversarul şi au schimbat de două ori tabela de marcaj. Prima dată în min. 28 cinci, Batacliu, un mare vervă, sprin­­tează pe stingă, centrează ideal şi CIMPEANU II, golgeterul e­­diţiei trecute, liftează spectacu­los in gol. A doua oară in fi­nalul reprizei, mai exact in min. 43, cînd Cîmpeanu II a slalomat pe dreapta, a jonglat cu adversarii in careu, a trimis lung la FL. POP şi acesta a în­scris din apropierea porţii. Mai salvase G. Ştefan in min. 18, se mai opusese şi bara în min. 30, la şutul lui Poraţchi, inter­venise excelent şi Bulancea in minutele 21, 22 şi 42, toate a­­cestea sugerind verva clujeană din prima parte a intilnirii. Repriza secundă este mai pu­ţin spectaculoasă. Clujenii nu mai forţează, gîndindu-se pro­babil la meciul de miercuri, cu Steaua, din Cupă. Bucureştenii, care n-au venit să se apere,­­atacă ceva mai insistent, dar n-au decît o mare ocazie, în min. 57, cînd Moldovan „scoa­te“ golul la şutul lui M. Iones­cu. Şi pe contraatacurile gazde­lor se remarcă din nou Bulan­cea (min. 47 şi 75), ratează Te­gean (min. 70), este faultat in careu Cimpeanu II (min. 79), dar nu se acordă penalty-ul de drept. Un frumos acord final in turul campionatului pentru „U“! Mircea M. IONESCU ASEDIU LA POARTA LUI VARO... TIMIȘOARA, 30 (prin telefon) Pe o vreme cîinoasă și un te­ren devenit din ce in ce mai greu, Politehnica și A.S.A. s-au angajat intr-o dispută deosebit de dirză, pe parcursul căreia au făcut o adevărată risipă de energie. Dornici de a încheia turul campionatului cu o victorie, studenţii s-au instalat incă de la începutul partidei in jumă­tatea de teren a oaspeţilor, au jucat apoi în marea majoritate a timpului cu fundaşii pe linia de centru şi chiar mult din­colo de ea, dar insistenta lor dominare — care în repriza se­cundă a luat caracterul unui veritabil asediu — s-a materia­lizat cu destulă dificultate, da­torită îndeosebi vajnicei şi or­ganizatei rezistenţe opuse de mureşeni, în frunte cu Bölöni şi cu portarul Varo, care (la fel ca fundaşul Szabó, în min. 67, cînd a scos balonul de pe li­nia propriei porţi) şi-au salvat în mai multe rinduri echipa de la primirea unor goluri ce păreau de neevitat. Oaspeţii s-au apă­rat cu o indîr­jire rar întîlnită şi au lăsat multă vreme impre­sia că ar putea pleca neînvinşi de aici. Mai ales că la unul din rarele dar periculoasele lor con­traatacuri, splendid construit şi finalizat de GALL, reuşesc să deschidă scorul in min. 39 iar, după pauză, s-au aflat din nou foarte aproape de gol, în min. 63 (şut defectuos, la o frumoasă pătrundere a lui Szabó) si min 65 (mingea lovită cu capul de Bölöni a lovit bara). In faţa asaltului din ce in ce mai viguros al gazdelor, mu­reşenii s-au văzut nevoiţi, însă, să cedeze. Mai întîi, în min. 57, cind NEDELCU II a profitat de singura greşeală a portarului Varo, trimiţind mingea in bară şi reluînd-o apoi in plasă. După aceea în min. 78 şi 89, cind COTEC a fructificat două din numeroasele ocazii, una mai clară decît alta. Constantin FIRĂNESCU POLITEHNICA TIMIŞOARA - A.S.A. TG. MUREŞ 3-1 (0-1) Stadion „­ Mal“ - teren mustind de apă , limp, ploaie persistentă şi rece , spectatori — aproximativ 2 500. Au marcat : NEDELCU­M (min. 57), COTEC (min. 78 şi 89), respectiv GALL (min. 39). Șuturi la poartă : 26—7 (pe poartă : 21—4). Comoro­i 16-0. „POLI“ : Suciu 6 - Nodu 7, Manea 7, Șerbanoiu 7, Vitan 6 - Dem­­brovschi 7, Dumitru 7, T. Nicolae 4 (min. 68 Cotec 7) - Anghel 5, Nedelcu II 7, Palea 6 (min. 86 Vlătănescu). . . A.S.A. : Varo 8 - Siabo 4, Unchiaș 7, Ispu 7, Fodor 6 - Vigu A Galt 6. Bölöni 7 - Both II 4. Biro I 5 (min. 68 Fazekas 6), Farvrol 3 *nA1' arbitrat*: Oh! Jucan (Médias) 9 ; la linie : Fl. Cenea și Gh. Donciu (aÜ^Ü', BIRO 1. PANICI. BOTH II. Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 5-1 (1-0). IERI, ÎN DIVIZIA „B“ SERIA I C.S. BOTOŞANI — F.C. CON­STANŢA 1—2 (0—1). Autorii go­lurilor : Dumitru (min. 85), res­pectiv Bunaru (min. 32), Peniu (min. 63), CEAHLĂUL piatra neamţ — F.C.M. BRAILA 2—0 (0-0). Au marcat : Nemţeanu (min. 57 din 11 m) şi Vasiliu (min. 87). UNIREA FOCŞANI — GLORIA BISTRIŢA 3—1 (1—0). Au înscris: Rusu (min. 15), Sima (min. 62 şi 71), respectiv Berceanu (min. 50). C.S.U. GALAŢI — OLTUL SF. GHEORGHE 4—6 (1—0). Au mar­cat: Lala (min. 22), Toader (min. 70 şi 77) şi Zigler (min 85). DELTA TULCEA — VIITORUL GHEORGHENI 3-1 (1—0). Autorii golurilor : Rotaru (min. 36 şi min. 79 din 11 m), Ingea (min. 60), respectiv Farkas (min. 69). MINERUL GURA HUMORULUI — VIITORUL VASLUI 3—0 (2—0). Au înscris : Iosep (min. 11), Flo­rea (min. 27) şi Covaci (min. 82). C.S.M. BORZEŞTI — CIMEN­TUL MEDGIDIA 5—0 (2—0). Au marcat : Moroşanu (min. 20 din 11 m), Rosea (min. 25 si min. 51 din 11 m), V. Popa (min. 80) .­ Dumea (min. 85). CHIMIA BRAILA — C.S.M. SU­CEAVA 0—0. I.M.U. MEDGIDIA — GLORIA BUZAU 2—1 (0—0). Autorii golu­SERIA A l­-a AUTOBUZUL BUCURESTI — PETROLUL PLOIESTI 1—2 (0—2). Au marcat : Sultanoiu (min. 72), respectiv Libiu (min. 16), Pancu (min. 27). RAPID BUCUREŞTI — RUL­MENTUL ALEXANDRIA 1—1 (1—1). Au înscris: Fogoroşi (min. 39) pentru Rapid, Chiriac (min. 43) pentru Rulmentul. FLACARA MORENI — META­LUL PLOPENI 1—1 (1—0). Auto­rii golurilor : Dinu (min. 42) pen­tru Flacăra, Negoiţă (min. 88) pentru Metalul. ŞOIMII SIBIU — POIANA CÎMPINA 1—0 (0—0). Unicul gol a fost realizat de Ţurlea (min. 67). CHIMICA TlRNĂVENI — SI­RENA BUCUREŞTI 2—0 (0—0). Au Înscris : Vig (min. 19) şi Şchiopu (min. 29 din 11 m). C.S. TIRGOVIŞTE — METALUL BUCUREŞTI 2—0 (0—0). Au mar­cat : Gheorghe (min. 68) şi Ma­­rinescu (min. 89). NITRAMONIA FAGARAŞ — PANDURII TG. JIU 2—0 (1—0). Autorii golurilor : Porumbiţă (min. 31) şi Boer II (min. 71). GAZ METAN MEDIAŞ — KO­VA ROŞIORI 0—0. MECANICA FINA BUCUREŞTI — LUCEAFĂRUL BUCUREŞTI 2—0 (1—0). Relatări de la A. Soare, O. SERIA A­u­t­o­ rilor : Catrina (min. 55 şi 70), respectiv Ghizdeanu (min. 65). Relatări de la T. Ungureanu, C. Rusu, V. Manoliu, T. Sim­o­­pol, P. Comşa, D. Bolohan, Gh. Gorun, Tr. Enache şi R. Avram. 1. F.C. CONSTANŢA 16 13 3 0 34- 5 29 2. Gloria Bistriţa 16 9 4 3 26-15 22 3. C.S.M. Suceava 16 8 3 5 26-16 19 4. Delta Tulcea 16 9 0 7 30-20 16 5. Unirea Focşani 16 8 2 6 26-16 18 11. Viitorul Gheorg. 16 8 2 6 22-22 18 7. C.S.M. Borzeşti 16 7 2 7 29-25 16 8. I.M.U Medgidia 16 7 2 7 17-27 16 ETAPA VIITOARE (duminică 7 decembrie) : Viitorul Vaslui — Chimia Brăila, F.C. Constanţa — C.S.U. Galaţi, Gloria Buzău — Minerul Gura Humorului, Oltul Sf. Gheorghe — C.S.M. Borzeşti, Gloria Bistriţa — I.M.U. Medgi­dia, C.S.M. Suceava — Ceahlăul P. Neamţ, F.C.M. Brăila — C.S. Botoşani, Viitorul Gheorgheni — Unirea Focşani, Cimentul Medgi­dia — Delta Tulcea. Guţu, Gh. Ilinca, I. Ionescu, L Ducan, M. Avanu, V. Lazar, M. Tacăl. 1. C.S. TÂRGOVIȘTE 16 11 4 1 31- 5 26 2. Petrolul PI 16 8 6 2 24-11 22 3. Rapid Buc 17 8 4 5 29-18 20 4. Metalul Plopeni 16 7 4 5 19-14 18 5. Rulmentul Alex. 16 7 4 5 17-15 18 6. Flacăra Morenî 16 7 3 6 21-18 17 7. Mec­­lină Buc. 16 7 3 6 22-21 17 8. Tractorul Brasov 17 7 2 8 24-26 16 9. Nitramonia Fag. 16 7 2 7 15-21 16 10. Pandurii Tg. Jiu 17 6 3 8 18-20 15 11. Poiana Cîmpina 16 7 1 8 18-26 15 ETAPA VIITOARE (duminică 7 decembrie) : Sirena Bucureşti — Gaz metan Mediaş, Metalul Plo­peni — C.S. Tîrgovişte, Rova Roşiori — Flacăra Moreni, Rul­mentul Alexandria — Mecanică fină Bucureşti, Petrolul Ploieşti — Şoimii Sibiu, Poiana Cîmpina — Autobuzul Bucureşti, Lucea­fărul Bucureşti — Tractorul Bra­şov, Metalul Bucureşti — Nitra­­monia Făgăraş, Pandurii Tg. Jiu, — Rapid Bucureşti (2-0, dispu­tat în ziua de 26 noiembrie), Chimica Tîrnăveni — str. 9. C.S.U. Galaţi 16 6 3 7 25-29 15 10. Ceahlăul P. N. 16 6 2 8 1­8-20 14 11. F.C.M. Brăila 16 5 4 7 20-22 14 12. Viitorul Vaslui 16 6 2 8 16-22 14 13. C.S. Botoșani 16 6 1 9 23-22 15 14. Minerul G. H. 16 4 5 7 12-21 13 15. Chimia Brăila 16 5 3 8 20-50 13 16. Gloria Buzău 16 5 2 9 12-22 12 17. Cimentul Medg. 16 5 2 9 19-31 12 18. Oltul Sf. Gh. 16 4 4 8 9-23 12 12. Metalul Buc. 16 4 6 6 22-19 14 13. Autobuzul Buc. 16 5 4 7 22-22 14 14. Gaz metan 16 4 6 6 18-19 14 15. Rova Roșiori 16 5 4 7 15-21 14 16. Șoimii Sibiu 16 5 4 7 15-25 14 17. Chimica Tîrn. 17 5 4 8 22-36 14 18. Sirena Buc 16 2 4 10 18-33 1 METALURGISTUL CUGIR — U.T. ARAD 2—0 (1—0). Au în­scris : Bucur (min. 2) şi Vătafu (min. 62). METALUL AIUD —­­ LUPENI 1—0 (0—0). Unicul gol a fost realizat de Lupu (min. 65). C.F.R. TIMIŞOARA — C.F.R. CLUJ NAPOCA 0—0. F.C.M. REŞIŢA — ÎNFRĂŢIREA ORADEA 0—0 (1—0). Autorii go­lurilor : Gabel (min. 63 şi 62) si Oancea (min. 75). MINERUL CAVNIC — AURUI, BRAD 4—1 (1—0). Au marcat : Tulba (min. 22, 65 si 78), Roatis (min. 60), respectiv Bucur (min. 79), OLIMPIA SATU MARE — MI­NERUL MOLDOVA NOUA 5—1 (2—1). Au Înscris : Hateganu (min. 24 din 11­­ si min. 40), Demarcek (min. 61 şi 65), Iliescu (min. 75), respectiv Gogonea (min. 14). MINERUL ANINA — C.I.L. SI­­GHET 0—1 (0—1)­ Meciul s-a disputat la Timișoara, terenul echipei Minerul fiind suspendat. Unicul gol a fost realizat de Bocşa (min. 6 din 11 m). F.C. BIHOR ORADEA — U.M. TIMIȘOARA 1—0 (0—0). A mar­cat : Pop (min. 83), RAPID ARAD — DACIA ORAS­­TIE 2—0 (1—0). Autorii goluri­lor : Sándor (min. 20) şi Borugă (min. 75 din 11 m). Relatări de la M. Vilceanu, L Crăciun, L. Marton, D. Glavan, Z. Debreţeni, Z. Kovaci, C. Cre­­ţu, I. Ghişa şi N. Străjan. ETAPA VIITOARE (duminică 7 decembrie) : C.I.L. Sighet — F.C. Bihor Oradea, Minerul Lupeni — Minerul Anina, Aurul Brad — F.C.M. Reşiţa, Minerul Moldova Nouă — Rapid Arad, U.M. Ti­mişoara — Olimpia Satu Mare, C.F.R. Cluj-Napoca — Metalur­gistul Cugir, U.T. Arad — Mi­nerul Cavnic, înfrăţirea Oradea — C.F.R. Timişoar­a, Dacia Orăş­­tie — Metalul Aiud. I. U.T. ARAD 16 9 3 4 25-11 21 I. F.C. Bihor 16 8 4 1 27-15 21 J. F.C.M. Reşiţa 16 9 2 5 24-18 20 I. C.F.R. Cluj­ N. 16 8 3 5 36-16 19 5. Olimpia S M. 16 8 3 5 35-23 19 6. C.F.R. Timişoara 16 7 4 5 23-16 18 7. C.I.L. Sighel 16 7 3 6 28-31 17 8. Metalul Aiud 16 8 1 7 22-29 17 9. U.M Timişoara 16 6 3 7 16-16 15 10. Minerul Cavnic 16 7 1 8 23-25 13 11. Rapid Arad 16 6 3 7 10-24 15 12. Metalurg. Cugir 16 6 2 8 24-25 14 13. înfrățirea Oradea 16 7 0 9 20-23 14 14. Aurul Brad 16 5 3 8 26-26 13 15. Minerul Lupeni 16 6 1 9 24-26 13 16. Minerul Anina 16 5 3 8 16-30 13 17. Dacia Orăştie 16 5 3 8 14-37 13 18. Minerul Mold. N. 16 6 0 10 20-30 12

Next