Sportul, iulie 1981 (Anul 37, nr. 9820-9847)

1981-07-01 / nr. 9820

fu pairii säptam­iiii Inaintea C. PI. fle Id Nollindliain CONCURENTI DIN 10 TARI LA STARTUL „REGATEI SNAGOV“ LA CAIAC-CANOE Seria concursurilor de tradi­­tie din calendarul european la caiac-canoe continua, la sfir­­situl acestei säptämini, cu „Re­gata Snagov“. Intrecerile ac­­tualei editi a popularei com­­petitii se vor desfäsura timp de trei zile — joi, vineri si sim­­bätä — pe lacul care a dat nu­­mele regatei, cu participarea caiacistilor si canoistitor din 10 tari : Australia, Bulgaria, Ceh­oslovacia, Republica De­mocrats Germanä, Italia, Ja­­ponia, Olanda, Ungaria, U.R.S.S. ?i Itomania. In programul concursului fi­­gureazä 13 probe pe distanfele de 500 §i 1 000 m, cele 11 probe olimpice, precum si cele douä intreceri de caiac 4 — 500 m (masculin si feminin). Eie se vor desfäsura dupä urmätorul program : JOI, de la ora 15 , serii de 1 000 m $i apoi reca­­lificari pe aceeasi distanta ; VINERI, de la ora 9 — serii in cursele de 500 m ; de la ora 17 — finalele probelor de 1 000 m ; SIMBATA, de la ora II — finalele probelor de 500 m. Practic, „Regata Snagov“ este ultimul mare concurs dinain­­tea campionatelor mondiale care vor avea loc peste exact patru säptämini pe apele ca­­nalului Holome Pierrpoint de la Nottingham. Pentru tehni­­cienii care se ocupä de pregä­­tirea sportivilor nostri frun­­tasi cele trei zile ale „Regatei Snagov“ reprezintä un ultim prilej de verificare a posibili­­tätilor componentilor lotului in conditii de intrecere cu adver­sari straine. Intrecerile regatei vor da, probabil, contur gamb­­­urii pentru Nottingham, cel putin la nivel global, daca nu chiar in privinta definitivarii unor echipaje. Iata deci, un punct de atractie in plus ! TURNEUL DE TENIS DE LA WIMBLEDON GONDRA, 30 (Agerpres). — In turneul international de te­­nis de la Wimbledon, la dublu femei perechea Virginia Ruzici (Romania) — Jo Russell (S.U.A.) a invins cu 2—6, 6­^4, 7—5 pe Arme Hobbs (Anglia) — Mima Jausove( Iugoslavia). In primul tur al probei de du­blu mixt J. Austin Si Tracy Austin (S.U.A.) au intrecut cu 6—7, 6—2, 6—2 pe S. Krulevitz (S.U.A.), Lucia Romanov (Ro­mania). In sferturile de finala ale probei de simplu barbati sue­­dezul Björn Borg l-a invins in trei seturi cu 7—6, 6—2, 6—3 pe australianul Peter McNamara. In Semifinale. Borg il va in­­tilni pe americanul Jimmy Connors, care l-a eliminat in 5 seturi cu 2—6. 5—7. 6—4. 6—2. 6—2 pe Vijay Amritrai (India). In proba de dublu barbati Pe­rechea Taygan, Bunning (S.U.A.) a intrecut cu 6—4. 6—7. 3—6. 8—6. 6—4 cuplul Taroczy (Un­garia), Gunthardt (Elvetia), iar la dublu mixt Leslie Charles si John Feaver din Anglia au eli­minat cu 6—3, 6—2 cuplul fli­pon­ez Sato, Kamiwazumi. TURUL CICLIST AL FRANTEI PARIS 30 (Agerpres). — E­­tapa a 6-a a Turului ciclist al Frantei desfäsuratä pe distan­­ta de 117,500 km Intre localita­­tile St. Caudens si Soulan .(comportind escaladarea virfului Peyresourde din munji Piri­méi) a fost cistigata de bel­­­­gianul Lucien van Impe­rn 3h 39:32. Tricoul galben a fost preluat de rutierul australian Philip Anderson, urmat in­ cla­­samentul general de francezul Hinault la 17 sec., norvegianul Willmann la 3:08 si olandezul Winnen la 3:24. CASSIUS CLAY NU RENUNTÄ! NEW YORK, 30 (Agerpres). — Fostul campion mondial de box la categoria „grea“, Cassius Clay, se afla de citeva zile In­ternat intr-un spital din Chi­cago suferind de bronsitä. Clay, in virstä de 39 de ani, a decla­rat ziaristilor cä va solicita o nouä licentä deoarece nu re­­nuntä la activitatea competito­­nalä. In cazul cä va primi li­­centa respectivä atunci in toam­­nä pe ringul­­celebrei arene ,Madison Square Garden“ din New York va sustine douä­ me­­ciuri demonstrative. ATLETISM . La Kiev a avut loc meciul de probe combinate dintre echipele U.R.S.S. §i R.D. Germane. Oaspetii au ci$tigat cu 56 173—55 178 p la decation $i­­25 269—24 524 p la heptatlon. La decation a ci§tigat Iuri Kutenko (U.R.S.S.) cu 8 302 p, iar la hep­tatlon, Ramona Neubert (R.D.G.) cu 6 717 p a realizat un nou re­cord mondial. BOX © La Las Vegas, camp­io­nul mondial profesionist la su­per- u$o­ara ■ americanul Aaron Pryor si-a nastrat Centura, invin­­gindu-1 prin k.o. rep. 2 pe gu­­yanezul Lennox Blackmoore © La Caracas, in Venezuela, porto­­ricanul Samuel Serrano $i-a apa­­rat titlul mondial profesionist la cat­­u^oara — clasa junior! — intrecindu-1 la puncte pe Vene­zuelan­ul Leonel Hernandez. CAIAC-CANOE © „Regata Duisburg“ a fost dominata de sportivii sovietici invingatori in 4 din cele 7 probe ale traditio­nal competitii. CICLISM © Cursa intemnatio­­nala pe etape, rezervata amatori­­lor, desfa?urata In Elvetia a fost ci?tigata de Richard Tr­inkier (El­vetia), urmat la 1:20,0 de austria­­cul Rudolf Mittereger. FOTBAL @ In preliminariile C.M. (grupa Asia — Oceania), la Taipei, echipa Taiwanului a in­vins cu 2—0 (2—0) selectionata Indoneziei. © Turneul internatio­nal pentru echipe de tin­eret des­­fä?urat in Mexic a fost ci$tigat de reprezentativa tarii gazda, care a intrecut in finala, dupä 2те­­lungiri, cu 2—1 echipa Argenti­nei. Pentru locul 3, Spania a in­vins Paraguay cu 3—2 I­OT © Citeva rezultate inre­­gistrate la Verona : feminin : 100 m fluture : Mary Meagher (S.U.A.) — 1:01,07 ; 100 m liber : Agnete Eriksson (Suedia) — 58,03; 100 mN bras : Ai?kute Buzelite (U.R.S.S.) — 1:12,91 ; 400 m mixt: Maria Scott (Anglia) — 4:58,38 ; masculin : 200 m bras : Oleg Martinenke (U.R.S.S.) — 2:23,0 ; 200 m liber : Thomas Leidstrom (Suedia) — 1:53,16 ; 100 m spate: Dirk Richter (R. D. Germ an á) — 57:55 : 200 m mixt : Giovanni Franc esc hi (Italia) — 2:08,87 ; 1 500 m liber : Sándor Nagy (Un­garia) — 15:50,44. $AH . Turneul international de sah de la Budapesta s-a in­­cheiat cu succesul marii maestre sovietice Elena Fatalibekova cu 9 puncte din 11 posibile. Maestrele romance Margareta Muresan si Elisabeta Polihroniade s-au cla­­sat pe locurite 6—7 cu cite 5.5 puncte fiecare. In ultima runda, Muresan a remizat cu Lemaciko, In timp ce Polihroniade a pierdut la Chomrich. TELEX ® TELEX © TELEX © TELEX TURUL IUGOSLAVIEI BELGRAD 30 (Agerpres). — Disputata pe ruta Prijedor— Karlovat cea de-a 4-a etapa a Turului ciclist al Iugoslaviei a revenit concurentului sovietic Ivan Niscenko, inregistrat pe distanta de 153 km in 3h37:37. Primul dintre ciclistii romani a sosit Mircea Romascanu, pe locul 7, in acelasi timp cu in­­vingatorul. In clasamentul general con­duce Rino Sun (U.R.S.S.), ur­mat de Ugrunov (U.R.S.S.) la 1:23 si Ropret Iugoslavia) la 6:06. Astazi are loc etapa a 5-a. Karlovat — Crikvenita (140 km). POLOISTIIINOATÄ MULTPENTRUA AJUNGE ml PE... PODIUMUL DE PREMIERE! Poloistii din reprezentat­iva studenteascä se pregätesc in­tens. Antrenori Anatole Grin­­tescu, Alexandra Szabó si Cor­nel Rusu urmäresc cu atentie evolutia fiecärui component al lotului. Eforturile depuse sint demne de laudi S-a ajuns ca fiecare membru al echipei sä inoate „suta“ in mai pufin de un minut ! Iatä un fapt demn de subliniat, care atestä saltul calitativ obinut in ultima vre­­me. „Bazinele“ sin­t parcurse in mare vitezä, antrenorii ?i„, cronometrele urmäresc depla­­särae sportivilor. Doru Spinu, Liviu Räducanu si Adrian Schervan, adicä „veteranii“ lo­­tuluL evit exemple pentru mai tinerii lor coech­ipierL Efortul lor se conjugä foarte bine cu dorinta aprigä a celorlalti­ de a-i depäsL Din aceastä intre­cere are de cistigat... ECHIPA. E o pläcere sä-i vezi despicind apa bazinului ca niste delfini. Se lucreazä pe serii. Nimeni nu rämine in urmä ?i acesta este un fapt de­mn de subliniat. „Statul major“ al antrenorilor pare multumit. Cei patru por­tari D. Spinu, M. Simion, Gh. Popescu si R. Cretu suportä si resping sutele de suturi expe­­diate cu forta de L. Raducanu, A. Schervan, I. Gheorghe,­­ C. Gordan, L. Garofeanu, I. Fe­jér, D. Costros, S. Popescu, E. Ionescu, V. Haghiu, C. Moicea­­nu, Fl. Ardeleanu, D. Cristinn si­ D. Ciobaniuc. Obiectivul — clasarea pe unul dintre primele trei locuri — propus pentru I.M.U. trebuie indeplinit. Pen­tru aceasta se munceste cu sir­­guinta. Rezultatele trecerii normelor de control sint brune. Toti­­spor­­tivii din lot le-au depasit.. Antrenorul A. Grin­escu face citeva precizari : „Echipa a sus­­tinut zilele trecute, la Braila, un meci cu reprezentativa U.R.S.S., multipla campioanä o­­limpicä, mondialä si europea­­nä. Scorul egal (5—5) ne-a a­­rätat cä echipa merge pe un drum bun, ascendent. Pregä­­tirea fizicä si dorinta de afir­­mare a tinerior au constituit punctele forte. Pinä la „Uni­­versiadä“ speräm sä inläturäm Si unele dintre deficientele con­­statate cu acest prilej. Mä re­fer la situajie de „superiori­­tate numericä“ pe care nu le rezolväm intotdeauna a?a c­um trebuie, la precizia aruncärilor la poartä etc.“. Poloistii isi continuä antre­­namentele. In zilele urmä­­toare ei vor participa la fina­lele „Daciádéi“ (3—5 iulie), a­­poi, intre 9 si 14 iulie, vor sus­tine mai multe meciuri cu o puternica formatie gruzina, da fapt ultimele teste inaintea star­­tului la Universiadä. Paul IOVAN BREVIAR . Din delegatia studenteas­ca a Marii Britanii vor face parte 17 atleti (10 b + 7 f), 10 baschetbalisti, 3 gimna§ti, 8 inotatori ( 4 b + 4 f), 2 sa­­ritori (1 b + 1 f), 5 scrimeri (4 b -f- 1 f), 4 tenismani (3 b + 2 f). Ei vor fi insotiti de un arbitru (la baschet) $i 8 oficiali. Forurile sportive studente?ti din Senegal vor trimite la Bucure$ti 24 de baschetbali?ti (b + 1), 11 a­­tleti §i 4 tenismani. • Oaspetii din Porto Rico §i-au anuntat sosirea pe aero­­portul Otopeni la 16 iulie, la ora 16, iar cei din delegatia Italiei, la 15 iulie, la ora 18,45. Pentru a se acomoda mai in­­delung cu schimbarea fusellei orare, cei 170 de componenti ai delegatiei Japoniei vor sosi in capitala tarii noastre la 11 iulie. Reprezentantii Portuga­­liei vor veni miercuri, 15 iu­lie, ora 21:30. Ф Intrecerile de scrima se numara p­rintre cele mai populate din Intregul program al Universiadei. Concurenti din 17 ari vor evolua in con­­cursurile masculine ?i din 12 tari In cele feminine. Maxi­mum de concurenti (15 baieti ?i 5 fete) vor avea : Franca, Polonia, Ungaria, U.R.S.S., S.U.A., Italia ?i Romania.­­ Cite 3 autosanitare se vor afla permanent In Satul Universiadei §i la Policlinica pentru sportivi din strada E­­forie. De asemenea, fiecare baza de antrenament §i de competitie va avea asigurata asistenta medicala trebuin­­cioasa. Pentru c­az­uri de ur­­genta la toate n­otelurile ofi­ci­alilor, vor functiona non­stop cabinete medicale. La fel la Centrul de presa, la se­­diul arbitrilor, la Baza spor­­tiva studenteasca de la Lacul Tedi, etc. CU UH All INAINTIA „ti MO­NDIAL“-Ullll ’82 MADRID (Agerpres). — Cu un an inaimtea in серег a turneului final al campionatului mondial de fotbal, ora§ele spaniole care vor gazdui parti­del­e celor 24 de formatii participante au inceput sa capete amprenta marelui e­­veniment fotbalistic. In vitrinele magazinelor sint expuse, de pe acum, suveniruri $i diverse ar­tic­ole purtind culorile Mundialu­­lui spaniol, efigia lui „Naran­­jito“ — mascota campionatului. Pe stradutele din Rastro — bar­zarul Madridului — se vind in fiecare dum­inic­a dimineata unm­brele $i palarii in culorile na­tionale ale diferit­or­uri a$tep­­tate la turneul final. In Plaza Mayoa, amatorii de filatdie au avut pr­ejul sa faca schimburi cu prim­ele marci de 12 si 30 pe­setas dedicate „Cupei Mondiale“. La inceputul lunii iunie au fost prezentate aut­ob­uz­ele care vor , transporta echipele : masini preväzute cu bar, frigider, tele­­vizor etc. O mare senzatie a produs tragerea loteriei campio­­natu­lui mondial, care a adus or­­ganizatorilor un beneficiu de circa 820 milioane pesetas, a­­ceasta si pentru faptul cä bile­­­tul cistigator al premiului prin­cipal nu s-a vindut, revenind, de asemenea, comitetului de or­­ganizare. In ceea ce prive$te transmite­­rea la televiziune in Europa $i in intreaga lume a meci­urior cam­pionatului mondial, responsabilii coordonarii tehnice au declarat ca totul va fi gata la timp si in primu­l. rinjd turnul d­e 191 m inalfat Sn plin centrul Madridu­lui pentru asigurarea in cele mai bune condijuni a transmi­­siilor ; alte relee vor fi montate pe virful Rocacorba din provin­cia Gerona. In cercurile arianti­­ce $i sportive a fäcut o puter­­nicä impresie gestul celebrului pictor spaniol Joan Miro (nas­cut Sn 18ЭЗ) care a desenat unul din an­z ele Mundialului. Consemnlnd a­cest fapt, revis­­f­a olimpica serie Sntre alt­eie : „Miro a re­us­it una dintre­­ pe­rde sale cele mai semnificative, $i aceasta confrrmtare a marelui pictor cu sportul constituie un eveniment artistic deosebit cu care organizatorii campionatului mondial pe drept cuvint se pot mindri“. In acelasi timp presa comenteaza prim­ele pronosticuri date de celebritati ale gazonului. Alfredo Di Stefano a declarat ca pentru titlul mondial au pri­ma sansa Brazilia si Argentina, in timp ce fosta extrema stinga a echipei Real Madrid, cunoscu­­tul Gento, adauga la cele doua rep­rezentative si formatia Spa­niei. La rindul sau, portughezul Eusebio a declarat : „Favorite sint Brazilia, Argentina, R.F. Germania si Spania. Sper, de a­­semenea, ca Portugalia sa se ca­­lifice printre cele 24 de parti­cipante la turneul final“. AUREL NEAGU (lupte libere): „CRED CA NU! VOI INDEPLINI VISUL DE A DEVENI CAMPION MONDIAL EUNIVERSITAR" Studentul iesean Aurel Neagu — unul dintre participant­] la turneul de lupte libere din ca­­drul Universiadei — si-a cis­­tigat acest drept, printr-o muncä deosebit de constiincioa­­sä, dusä de-a lungul anilor, pe cele douä fronturi : invätätura si antrenamentul. Este Student in anul IV al Facultätii de me­­canicä a Institutului Politehnic din last In­sport, Aurel Neagu este multiplu campion national, cistigätor al „Daciadei“ din a­­cest an si medaliat al cam­pionatelor europene de lupte libere. Dar drumul säu spre aceste realizäri n-a fost usor. Origi­nar din Galati, a inceput sä practice luptele in anul 1971, sub supravegherea regretatului antrenor gälätean Stefan Ba­bin. Deosebit de talentat, ju­niorul gälätean a cucerit Cen­tura de campion dupä numai un an de pregätire. Dirz si ambitios. A. Neagu si-a conti­nuat pregätirile cu si mai ma­re constiinciozitate. Roadele muncii sale n-au intirziat sä aparä. In anul 1978 ii intil­­nim numele pe lista campioni­­lor nationali de seniori si de atunci il gäsim mereu in rin­dul componentilor lotului re­prezentativ al täri. El a reu­­sit sä imbine in mod armonios si fericit invätätura cu sportul preferat, asa cum o face si acum, cu putin timp inaintea celei mai mari competitii a studentilor din intreaga lume. Pe viitorul inginer mecanic, 1-am intilnit la putin timp du­pä ce imbräcase tricoul de cam­pion al „Daciadei“ la catego­ria 57 kg. Iatä cu ce ganduri asteaptä Aurel Neagu intrece-­ rile Universiadei : „Aceasta va fi prima mea participare la U­­niversiadä. Nu-mi cunosc vi­­itorii adversari, dar mä strä­­duiesc sä ating forma sportivä maximä, exact in zilele con­cursului. Atunci cred cä-mi voi indeplini $i visul de a deveni campion mondial universitar“. ALT! COMPONENTI AI LOTURILOR DE ÄTLETISM SI NATATIE ALE S. ü. Ä. Din delegat la de sportivi stu­denti a Statelor Unite ale A- merieii, loturile de atietism si inot sin/t cele mai mimeroase. Iatä alte nume care vor con­cura la inot, feminin : 100 metri liber : Barbara Major, Annie Lett, Carol Borgmann ; 200 m liber : Annie Lett, Tracy Spaul­ding, Kim Linehan (fosta re­­cordmana mondiala la 800 m li- bear) ; 400 m liber : Sherri Han­na« Mayu mi Yokoyama, Huné Tweedy ; 100 m fluture : Carol Borgmann, Mayunii Yokoyama; masculin : 100 m liber : Cris Kirchner, Jerry Spencer, Paul Goodridge, Andy Schmidt ; 200 m liber ; Cris Kirchum, Andy Schmidt, Brendan Me Carty, Brian Rooney ; 400 m liber : James Lee, Brian Rooney, Mon­te Brown ; 1500 m liber : Brian Rooney, Monte Brown ; 100 si 200 m spate : Clay Britt, David Wilson, James Fowler ; 100 si 200 m bras : Bob Jackson, Nick Nevid, Glen Morgan. Din loturile de atietism, prin­tre altii • 100 m : Rod Brown, Mike Müler, Calvin Smith ; 200 m : Jeff Philips, Terrence Grifith, Terron Wright ; 400 m: Anthony Ketcum. Walter Me Coy, Cliff Willey ; triplu salt : Willie Banks, Robert Cannon ; feminin : 100 m : Jeanette Bol­den, Alice Brown ; 200 m : Ke­­lia Bolton ; 800 m : Robin Campbell ; ináltime : Pam Spen­cer, Jolanda Gibson ; lunglme: Carol Lewis ; sulitä : Karin Smith, Lynda Hughes. Rrdactia si adminitratia : cod 79718 Bucuresi, str V Copta 18 of. PTT­R 1, tel centrala 11.79.70 si 11.50 59 , seeta coresp II 51 09 , interurban 137 , telex 10 150 romspl Tiparul I P Informatia*. Peonii strainatate : abonamente prin­­LEXIM - Departamentul export Import presa. P.O. Box 138-137, telex 11 226 Bucuresti str. il Decembrie nr. 3. R. L 10363

Next