Sportul, martie 1982 (Anul 38, nr. 10025-10051)

1982-03-01 / nr. 10025

In prima etapa a returului Diviziei „A" de fotbal VICTORIE DE MORAL A LIDERULUI | Înaintea primei manşe cu bayern­i REZULTATE TEHNICE Sîmbătâ CLASAMENTUL (Citiţi cronicile in pag. 2—3) GOLGETERII I GOLURI : lor­dan­osca (1 din 0 m). 9 GOLURI : Peten (Corvinul), Cămătarii, Corţii, Iamandi (1­ din 11 m). 8 GOLURI : Gligu. 7 GOLURI : D. Georgescu, Dragnea, Orae, Coraş, O. Iones­co (2 din 2 m), Bălăci (3 din 11 m). 6 GOLURI : Buduru, Böl&ni, Augustin, Anghel, Paraschivescu, Cimpeanu­­ (1 din 11 m). Univ. Craiova — A.S.A. Tg. Mureş 5—0 (3—0) Duminică F.C. Olt - Sportul studenţesc 3-1 (1—1) Chimia Rm. Vilcea - Steaua 0—0 Corvinul Hunedoara - U.T. Arad 3—1 (3-0) „Poli“ Timişoara - Jiul 1-1 (1—1) F.C.M. Braşov - C.S. Tirgovişte 3—0 (3-0) Progresu­l­ Vulcan - F.C. Argeş­­ 0-0 Dinamo - „U“ Cluj-Napoca 3-0 (2-0) S.C. Bacău - F.C. Constanţa 2—2 (2—1) ETAPA VIITOARE (duminica 7 martie) C.S. Tirgovişte — Univ. Craiova (0—4) Sportul studenţesc - ,,Poli" Timişoara (1—2) F.C. Argeş - Corvinul Hunedoara (0—2) F.C. Constanţa - Progresul­ Vulcan (1—1) „U“ Cluj-Napoca — Chimia Rm. Vilcea (1—1) A.S.A. Tg. Mureş — Dinamo (2—3) Steaua — S.C. Bacău (1—1) U.T. Arad - F.C. Olt (0-4) Jiul — F.C.M. Brașov (1—2) 1. Universitatea Craiova 18 13 1 4 40—11 27 2. Dinamo 18 12 3 3 33-17 27 3. Corvinul 18 9 4 5 39—24 22 4. F.C. Olt 18 9 3 6 25-18 21 5. F.C.M. Brașov 18 8 4 6 17-18 20 6. S.C Bacău 18 7 5 6 22-25 19 7. Steaua 18 6 6 6 17—17 18 8. Sportul studențesc 18 6 6 6 20—24 18 9. „Poli” Timişoara 18 6 4 8 21-22 16 10. F.C Constanţa 18 4 8 6 21-23 16 11. U.T. Arad 18 6 4 8 21-26 16 12. „U“ Cluj-Napoca 18 6 4 8 17-25 16 13. C.S. Tirgovişte 18 6 4 8 17-27 16 14. Chimia Rîmnicu Vilcea 18 6 4 8 20-31 16 15. F.C. Argeş 18 5 5 8 14-19 15 16. Jiul 18 4 7 7 19-25 15 17. A.S.A. Tîrgu Mureș 18 6 1 11 25-27 13 18. Progresul­ Vulcan 18 4 5 9 18-32 13 Al doilea gol al dinamoviştilor , Augustin, cel mai... înalt din acest „grup“, a reluat cu capul, Lăzăreanu plonjind tirziu. Foto : Dragoş NEAGU PROMISIUNEA RETURULUI î nceput de martie. început de fotbal. Deşi cu puţină zăpadă, a sfîrşit de iarnă rece şi totuşi mulţi spectatori în tribune: 114 000 * la toate cele 9 partide, cu numai 5 000 mai puţini decît la de­butul turului acestui campionat, la 8 august 1981. Prin urmare, ţinînd seama de diferenţa de vreme, de la cămăşi cu mineci scurte la cojoace şi căciuli, returul a fost întimpinat cu poftă şi dragoste de fotbal chiar dacă aceşti jucători, ai noştri, au rămas la poarta apropiatului turneu final al campionatului mon­dial. Este această afluenţă de spectatori o promisiune pentru fotbal fiindcă, fără pasiune, fără ataşament, fără o ambianţă optimistă se poate cădea uşor pe panta dezolării care nu poate decît păgubi. Prima etapă a noului sezon a început exploziv pentru frun­taşele clasamentului. Universitatea Craiova şi Dinamo, care, pe teren propriu, au obţinut victorii categorice. Craiovenii au în­scris gol după gol mureşenilor. In schimb au probleme cu Bă­lăci, accidentat spre sfîrşitul jocului, astfel că cel mai bun ju­cător al Universităţii Craiova şi al anului 1981 s-ar putea să nu fie disponibil miercuri în partida tur cu Bayern München. Dinamo n-a avut dificultăţi cu oaspeţii săi astfel că pretenden­tele la titlu, distanţate la 5 puncte de echipele urmăritoare, continuă să se afle la egalitate de puncte, în rest, 4 puncte în deplasare, din remize, nici o victorie în afara terenului propriu. F.C. Argeş (primul ,,punct“ înscris de Dobrin ca antrenor), Steaua, Jiul şi F.C. Constanţa au fost aceste performere, în timp ce Progresul­ Vulcan, Politehnica Timi­şoara şi Chimia Rm. Vîlcea şi-au atîrnat de picioare cîte o nouă piatră de moară. Pînă la etapa viitoare, meciul de la Craiova, de poimîine, electrizează curiozitatea şi dorinţa fiecăruia din noi ca meciul cu Bayern München să fie bine jucat de către craioveni, ca­pabili, atunci cînd vor, să dea o replică furibundă şi eficientă oricărei mari echipe, să solicite la maximum pe marii lor ad­versari în frunte cu celebrii Rummenigge și Breitner. Succes ! Aurel NEAGU \\\\\\\\\\\\N\\\\\\\\\\\\\\ V\'''\'\\\\''' W­OIETA»l DIM TOATt TJUHtg. UNIT1­V* I I ANUL XXXVIII - Nr. 10 025 1­4 PAGINI - 50 BANI [________Luni 1 martie 1982________| C. M. de handbal masculin ECHIPA ROMÂNIEI A PĂŞIT CU „DREPTUL“ IN SEMIFINALE, INVINGIND CATEGORIC SELECŢIONATA SUEDIEI (31-24) MÜNCHEN, 28 (prin telefon). Prima rundă a turneelor semi­finale, etapă decisivă a acestei ediţii a campionatului mondial masculin de handbal, a fost marcată de citeva surprize co­pioase, ceea ce dovedeşte că lupta in această întrecere de mare amploare, socotită şi pî­­nă acum foarte echilibrată şi disputată, devine tot mai în­dârjită. Cum altfel am putea califica decit surprize de mari proporţii victoria echipei Ceho­slovaciei In faţa celei a R. D. Germane, deţinătoarea titlului olimpic, sau — foarte important pentru configuraţia clasamen­tului grupei noastre semifina­le — rezultatul de egalitate dintre selecţionatele Iugoslaviei şi Ungariei? ! Din fericire pentru mica I noastră delegaţie, care este I alături cu toată inima de valo- I roşii noştri jucători, echipa I României a trecut cu bine a­■ ceastă rundă inaugurală a „se- I mifinalelor“, întrecînd clar, la I o diferenţă de scor care-i con- I solidează poziţia de lideră a I grupei, valoroasa reprezentati-­­ vă a Suediei. Scor final: 31— ■ 24 (13—11) pentru jucătorii ro-­­ mâni. Meciul a fost tot timpul I la discreţia echipei române ■ care cu tehnica şi puterea ei­­ de luptă (mai ales atunci cind I este mare nevoie sau cind I vrea neapărat!) şi cu combina- ţ­­iile tactice bine Însuşite şi le­­­­gate de un ritm foarte rapid I de joc a condus tot timpul. I Este drept că în finalul primei I reprize o uşoară şi prematură I relaxare a făcut ca tehnicii şi­­ subtilii handbalişti suedezi să I se apropie simţitor şi să redu- I că handicapul (care la un mo­­­­ment dat era de 5 sau 6 go- I luri) la numai două puncte. I După pauză, o concentrare mai­­ mare în apărare şi un efort ■ colectiv mult mai intens în I atac, unde s-a jucat cu mai I mult curaj şi tendinţă de pă- I trundere, au făcut ca, treptat,­­ scorul să ia proporţii, şi In acest fel să se contureze dar, fără echivoc, victoria echi­­pei române. Deci de 1» 13—U, cind majoritatea spec­tatorilor prezenţi In sala „Ru­fl Sedlmayer* se aşteptau ca meciul să devină tot mai *­­prig, dominarea selecţionaţii noastre s-a făcut tot mai evi­dentă : 15—12 (min. 35), 17—U v\\\\\\\\\\\\\\\\ Url.S.S. — Elveţia 23—14 (10—7)5 Cehoslovacia — RJ3. Germani 24—21 (13—11) ; R.F. Germania — Polonia 18—17 (9—9). CLASAMENTUL PROGRAMUL DE MARTI Grupa I semifinală U.R.S.S. — Polonia şi R.F. Ger­mania — R.D. Germană la Dort­mund , Cehoslovacia — Elveţia la Lübeck. Grupa a II-a semifinală Spania — Iugoslavia şi Româ­nia — Ungaria la Böblingen­­ Suedia — Danemarca la Gtor­zburg. .WWWWWWWWS (min. 39), 20—14 (min. 40), 25—16 (min. 49), 28—21 (min. 57). In această parte a jocului handbaliştii români, deşi au ra­tat citeva acţiuni ofensive foarte clare, au realizat totuşi momente de joc de mare spectaculozitate, făcînd de cite­va ori „şah-mat“ masiva și foarte tehnica defensivă Hristache NAUM (Continuare in pag a 4-a) REZULTATE­ L U.R.S.S. 3 3 0 0 78-47 1 2. R.F. Germania 3 2 0 1 53-59 4 3. Polonia 3 1 1 1 52-52 2 4. R.D. Germană 3 1 1 1 56-57 1 5. Cehoslovacia 3 1 0 2 59-71 2 6. Elveţia 3 0 0 3 43-55 * România — Suedia 31—24 (13—11) ; Danemarca — Spania 23—22 (14—14) ; Ungaria — Iugo­slavia 20—20 (13—12). 1. ROMANIA 3 2 0 1 72-64 4 2. Danemarca 3 2 0 1 60-60 4 3. Spania 3 1 1 1 65-63 1 4. Iugoslavia 3 1 1 1 60-60 4 5. Ungaria 3 0 3 0 60-60 1 4. Suedia 3 0 1 2 64-74 1 Campionatele ncfionale de baschet 0 fUPi CU MULTt PARTIDE INTERESANTE ÎNCHEIATE CU RELUITATE SURPRIZĂ Etapa a­ 19-a a campionatelor naţionale de baschet nu a avut o desfăşurare prea liniştită. Cind afirmăm acest lucru ne gindim, în primul rind, la victoriile obţinute de LC.E.D. şi Carpaţi in faţa echipelor Dinamo şi, respectiv, Farul, precum şi la succesul sportivelor de la Voinţa Bucureşti, învingătoare in cel de al doilea meci de la Cluj-Napoca in faţa campioanelor ţării. Grupa 1—6 masculin DINAMO — I.C.E.D. 1—1­­ 78—87 (43—39) şi 109—68 (52— 37). Puţinii spectatori prezenţi simbătă după-amiază la cu­plajul baschetbalistic din sala Floreasca nu au avut ce regre­ta. Dinamoviştii bucureşteni, porniţi, normal, mari favoriţi, au fost obligaţi să se recu­noască învinşi intr-un joc în care adversarii lor au fost mai buni. Dojeniţi de antrenorul Mircea Câmpeanu că se mulţu­mesc doar cu succese facile, in faţa unor echipe destul de modeste, baschetbaliştii de la I.C.E.D., recunoscuţi pentru valoarea lor individuală, au fă­cut simbătă dovada adevăratu­lui lor potenţial şi au cîştigat pe merit după o evoluţie de foarte bună valoare tehnico­­tactică. In meciul de dumini­că. Insă, elevii lui Dan Nicu­­lescu şi Gheorghe Novac şi-au jucat cu ardoare deosebită şan­sele şi, avind in Mihai Caraion un baschetbalist de excepţie (excelent In ambele meciuri), au câştigat fără drept de apel. Au înscris Caraion 24+34, Braboveanu 2+18, Fluturaş 14+0, Ivaşcencu 15+27, Cris­­tea 6+2, Uglai 9+10, Popa 8+12, Vasilică 0+2, respectiv Pogonaru 4+20, Grădişteanu 16+10, Voicu 0+10, Carpen 8+27, Marinescu 12+0, Chircă 2+0, Mihalcea 5+2, Petrof 2+2, Cimpeanu 19+9, Rădules­­cu 0+7. Au arbitrat foarte bine M. Aldea — I. Antonescu Si P. Pasere — C. Dumitrache. (P. Iv.) STEAUA — C.S.U. BRASOV 2—0 : 107—69 (49—26) si 105—76 (51—38). IMUAS BAIA MARE — RAPID 0—2 : 67—76 (38—29) si 83—91 (36—39, 79—79). Crupa 7-12 CARPATI — FARUL 1—1­­­81—93 (41—47) si 91—87 (43—44). Surpriză şi in această grupă valorică. Baschetbaliştii con­­stănţeni, cotaţi mult mai bine, au pierdut duminică în faţa ul­timei clasate, care înregistrează cu această ocazie o victorie de palmares. Cei mai buni Haiduc 23+31, Kaunitz 19+12, Păsărică 17+9, de la Carpaţi, respectiv Băiceanu 29+20, Mă­­năilă 16+12. (Octavian GUŢU — coresp.). C.S.U. SIBIU — DINAMO ORADEA 2—0 : 81—72 (41—37) şi 96—78 (49—43). Jocuri dra­matice în ambele zile, deoarece fiecare echipă este ameninţată cu retrogradarea. Oaspeţii au cedat in finaluri, iar antreno­rul lor, Tr. Constantinescu, a avut o atitudine nesportivă, fapt pentru care a fost oprit să-și mai conducă elevii. Prin­cipalii realizatori : Takacs 24+ 37, Chirilă 22+14, Tonca 10+14 de la C.S.U. Gellert 23 + 29, Kosa 20+12, Szép 12 + 14. (Ilie IONESCU — coresp.). UNIVERSITATEA CLUJ­­NAPOCA — URBIS 2—0 1 87—60 (38—29) și 81—56 (41—30) (Continuare In pag 2­3) Carpen (ICED) încearcă să-l de­pășească pe dina­­movistul Ivaş­cencu. Urmăresc acțiunea Brabo­­veanu (5) și Mari­­nescu (10) Foto : N. DRAGOS A.S.A. BRAŞOV ŞI C.S.Ş. PETROŞANI AU DOMINAT FINALELE DE SANIE Juniorii de la C.S.Ş. Sinaia, printre fruntaşii întrecerilor de seniori SINAIA, 28 (prin telefon). In localitate vremea a devenit favorabilă folosirii piritei (în­gheţată artificial), astfel că în­trecerile de sanie şi bob s-au putut desfăşura în condiţii bune. Simbătă şi duminică au avut loc cobouirile hotârîtoare ale campionatelor naţionale de sanie-seniori, care au fost do­minate la băieţi de sportivii de la A. S. Armata Braşov, iar la fete de reprezentantele C. S. Ş. Petroşani. O comportare bună au avut şi juniorii de la C.S.Ş. Sinaia care, in confruntarea cu mai experimentaţii lor adver­sari, s-au clasat pe locuri frun­taşe, înaintea unor concurenţi creditaţi cu performanţe supe­rioare. Clasament : SENIORI : 1. I. Apostol (ASA Braşov) 2:39,58 ; 2. I. Ispas (ASA) 2:44,14 ; 3. D. Comşa (ASA) 2:44,71 ; 4. Al. Comşa (CSS Si­naia) 2:45,92 ; 5. Gh. Bălănoiu (CSO Sinaia) 2:46,51 ; 6­­. Teodorescu (CSO) 2:46 71 . SE­NIOARE : 1. Rita Gheorghiţă (CSS Petroşani) 2:32,76 ; 2. Li­via Gheorghiţă (CSS Petro­şani) 2:34,99 ; 3. Elena Stan (CSO) 2:35,27 ; 4. Maria Maioru (CSO) 2:35,78 ; 5. Gabriela Haja (CSS Vatra Dornei) 2:38,35 ; 6. Mariana Carp (Bradul Vatra Dornei) 2:41,14 . DUBLU : 1. D. Comşa — C. Răducanu (ASA) 1:40,76 ; 2. Al. Comşa — M. Iordache (CSS Sinaia) 1:42,22 ; 3. G. Marinaș — C. (Continuare in pag 2­3)

Next