Sportul, iunie 1982 (Anul 38, nr. 10103-10128)

1982-06-01 / nr. 10103

în Divizia „A“ de popice AU FOST DESEMNATE FINALISTELE ŞI ECHIPELE CARE AU RETROGRADAT In campionatul Diviziei „A“ de popice s-au disputat ulti­mele jocuri în serii. Se cu­nosc primele patru clasate din fiecare serie care vor partici­pa la turneul final pentru de­semnarea echipelor campioane şi formaţiile care au retrogra­dat din competiţie. Pentru disputa finală s-au calificat — la femei — din seria Sud : 1. Voinţa Galaţi (25 p), 2. Glo­ria Bucureşti (25 p), 3. Voinţa Bucureşti (22 p), 4. Voinţa Ploieşti (22 p) ; din seria Nord: 1. Voinţa Oradea (28 p), 2. Vo­inţa Tg. Mureş (28 p), 3. Voin­ţa Timişoara (24 p), 4. Electro­­mureş Tg. Mureş (24 p) ; la bărbaţi­i din­ seria Sud: 1. Gloria Bucureşti (28 p), 2. Rul­mentul Braşov (26 p), 3. Olim­pia Bucureşti (26 p), 4. Voinţa Bucureşti (18 p) ; din seria Nord : 1. Electromureş Tg. Mu­reş (24 p), 2. Aurul Baia Mare (22 p), 3. Constructorul Tg. Mureş (21 p), 4. Tehnoutilaj Odorheiu Secuiesc (21 p). Au retrogradat din campio­nat — la femei — din seria Sud : 9. Olimpia Bucureşti (6 p), 10. Dacia Ploieşti (5 p) , din seria Nord : 9. Dermagan» Tg. Mureş (8 p). 10. Construc­torul Gherla (6 p) , la bărbaţi — din seria Sud : 9. C.F.R. Constanţa (10 p), 10- Laromet Bucureşti (6 p), din seria Nord : 9. Jiul Petrila (14 p), 10. Olimpia Reşiţa (10 p). Iată şi ultimele rezultate — FEMININ : Hidromecanica Bra­şov _ Voinţa Odorheiu Secu­iesc 2402 — 2269 p d. Voinţa Tg. Mureş — Dermagant Tg. Mureş 2334 — 2240. Voinţa Ga­laţi — Laromet Bucureşti 2389 — 2368. MASCULIN : Tehno­­utilaj Odorheiu Secuiesc — Constructorul Tg. Mureş 4872 — 4872. Jiul Petrila — Voinţa Tg. Mureş 5096 — 5148. Chi­mica Tirnăveni — Olimpia Re­şiţa 5623 — 5058. Laromet Bucureşti — Petrolul Băicoi- Cîmpina 4726 — 4827. cl­­ase In gura EȘALONULUI SECUND LA POLO Echipa bucureșteană C.N. A.S.E. (antrenor Gh. Zamfirescu) continuă să fie neînvinsă și după jocurile turului doi în Divizia ,,A“ (seria a II-a) la polo. Iată re­zultatele înregistrat* * la Arad : C.N. A.S.E. — Progresul Ora­dea 10—9 , Politehnica Cluj-Na­­poca 15—8 ; Rapid Arad 6—3 ; Ind. linei Timişoara 18—6 ; Mu­reşul Tg. Mureş 17—3 ; Lie. 2 Bucureşti 15—7 ; Rapid Arad — Ind. linei 16—8 ; Mureşul 18—5 ; Lie. 2 Buc. 9—4 ; Progresul 8—6; Politehnica 14—8 ; Progresul O­­radea — Lie. 2 Buc. 8—8 ; Poli­tehnica 9—9 ; Ind. linei 13—5 ; Mureşul 14—11 ; Liceul 2 Bucu­reşti — Politehnica 14—11 ; Ind. linei 10—10 ; Mureşul 14—6 ; Po­litehnica Cluj-Napoca — Ind. li­nei 16—8 ; Mureşul 14—8 ; Mure­şul Tg. Mureş — Ind. linei 14—9. In clasament, după două tururi: 1. CJV. A.S.E. 24 p ; 2. Rapid Arad 20 p ; 3. Progresul Oradea 14 p ; 4. Liceul 2 Bucureşti 12 p; 5. Politehnica Cluj-Napoca 9 p ; 6. Industria linei Timişoara 3 p ; 7. Mureşul Tg. Mureş 2 p. Următorul turneu este progra­mat la Oradea între 15 şi 19 iu­nie. in campionatul republican de călărie SPORTIVII DE LA STEAUA AU DOMINAT ULTIMELE PROBE La baza hipică din Lugoj s-au încheiat întrecerile pri­mei etape a Campionatului republican de călărie (dresaj şi obstacole) pentru seniori. Vre­mea ploioasă din ultimele zile şi-a pus amprenta asupra ca­lităţii întrecerilor. Probele de obstacole au fost echilibrate, călăreţii demonstrind o bună pregătire. O dovadă o consti­tuie si faptul că pentru desem­narea învingătoarei în proba pe echipe a trebuit să se ape­leze la cronometru, lucru mai rar întilnit într-o asemenea în­trecere. In prim-plan s-au a­­flat sportivii de la Steaua, care au ciștigat ultimele probe in­cluse în programul acestei e­­tape. Iată rezultatele : CAT. SEMIGREA : 1. D. Ve­­lea (Steaua) cu Fudul 0 p (88,4 s), 2. M. Neagu (Steaua) cu Ecou 0 p (105 s), 3. M■ Nea­gu cu Licurici 4 p. ECHIPE : 1. Steaua 0 p (111,8 s), 2. Dinamo 0 p (118,4 s) — după baraj, 3. Olimpia Bucureşti 0 p. întrecerile de călărie care se desfăşoară la Lugoj au conti­nuat cu cele din cadrul „Cupei Federaţiei“, competiţie ajunsă la cea de a XIV-a ediţie. Iată rezultatele înregistrate in pri­mele probe : CAT. SEMIUŞOARA: 1. O. Fabich (Dinamo) cu Liliac 0 p (52,5 s). 2.3. I. Onofrei (Venus Mangalia) cu Gazele și Fl. Stoica (Steaua) cu Bujor 0 p (56 s). CAT. SEMIMIJLOCIE : 1. AL Iavorovschi (Timis Izvin) cu Zeiţa 32 p. 2. L Vescan (C.S.M- Sibiu) cu Balans 31 p (81,6 s). 3. I. Vescan cu Făr­­căşanu 31 d (81,7 s). „DUBLE SI TRIPLE" : 1. Fl. Stoica (Steaua) cu Baltag 0 p (58 s), 2. L Vescan cu Balans 0 p (58,2 s), 3. L Vescan cu Fărcășanu 0 d (58,9 s)­­întrecerile continuă. G. IGNEA — coresp. HEMEIUS „SPRINTEAZĂ" SPRE DERBY // Pe primul plan al reuniunii de duminică s-a situat „Premiul Municipiului Ploieşti“, alergare semiclasică în care au concurat unii dintre cei mai buni cai de patru ani. Deşi acorda avantaje care atingeau 60 metri, Hemeius a reuşit să treacă primul linia de sosire, inscriindu-se de pe acum pe lista favoriţilor Derby-ului, lucru confirmat şi de excelentul record realizat de elevul antre­norului N. Gheorghe, formaţie din rindul căreia au mai ciştigat Hublou şi Ogar. O impresie cu totul deosebită a produs Suditu, un „doi ani“ care de la debut a înscris un crono­metraj pe care mulţi cai nu-l obţin nici la trei ani ! Iată încă un argument că ne aflăm în faţa unei generaţii cum nu am mai avut de mult timp. Un spectacol plăcut a furnizat fcPremiul Dunărea“, alergare des­chisă conducătorilor amatori, in care victoria a scris lui Retuş, minat cu tact și răbdare de Bog­dan Manea. REZULTATE TEHNICE : Cursa 1 : 1. Suditu (Nicolae I.R.) 1:35,8 2. Sunătoarea. Simplu 4, ordinea 7. Cursa a II-a : 1. Ogor (N. Boitan) 1:44,9, 2. Osana, 3. He­rald. Simplu 7, ordinea închisă, event 45, ordinea triplă 1.337, minim Cursa a IV-a : 1. Realista (I. Oa­­nă) 1:31,9, 2. Percutor. Simplu 2,40, ordinea 9, event 27, triplu ciștigător 178. Cursa a IV-a : 1. Excelent (Fl. Pașcă) 1:28,4, 2. Grăbit, 3. Roditor. Simplu 2, or­dinea 22, event 10, ordinea triplă ill. Cursa a V-a : 1. Retorta (Al. Vasile) 1:31,5, 2. Ilot. Simplu 2,20, ordinea 12, event 5, triplu cîștigă­­tor 43. Cursa a Vl-a : 1. Heme­ius (N. Gheorghe) 1:26,1, 2. Te­nor, 3. Sucă. Simplu 5, ordinea 94, event 12, ordinea triplă 338. Cursa a VI-a: 1. Hublou (N. Boitan) 1:26,0, 2. Juvenil. Simplu 1,80, ordinea 11, event 23, triplu ciștigător HO. Cursa a VII-a : 1. Retuş (B. Manea) 1:25,5, 2. Flo­rentina, 3. Meloman. Simplu 5, ordinea 18, event 17, ordinea tri­plă 112. Cursa a IX-a : 1. Kirov (N. Sandu) 1:32,9, 2. Orfana, 3. Tuştea. Simplu 2,40, ordinea 18, event 10, ordinea triplă 184, triplu ciştigător 150. Cursa a X-a : 1. Feteasca (D. Arsene) 1:32,0, 2. Satim. Simplu 6, ordinea 85, e­­vent 23. Constantin DUMITRIU . ADMINSI RAŢIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ AST AZI — ULTIMA ZI DB PARTICIPARE ! • După cum s-a mai anunţat, miine va avea loc un concurs Pronosport deosebit de atractiv, cuprinzînd meciuri din campio­natul diviziei naţionale A. Nu uitaţi, deci, ca astăzi este ultima zi pentru depunerea buletinelor de participare ! • De asemenea, numai astăzi puteţi procura bi­lete cu numerele preferate pen­tru tragerea Pronoexpres de miercuri 2 iunie a.c. Încercaţi să vă nun­­raţi şi dv. miine printre marii cîştigători ! (Tragerea se va desfăşura începînd de la ora 15.30 în sala clubului sportiv Progre­sul din Bucureşti, str. dr. Stai­­covici nr. 42 , numerele câştigă­toare vor fi anunţate la televi­ziune în pauza meciului de fotbal Steaua ( Sportul studenţesc şi la radio în cursul serii). ★ Agenţiile Loto-Pronosport con­tinuă în aceste zile vinzarea bi­letelor pentru tragerea excepţio­nală Loto de duminică 6 iunie 1982, la care se oferă participan­ţilor posibilităţi multiple de a obţine autoturisme, mari cîşti­­guri în bani şi excursii peste hotare. Procuraţi din timp bi­lete cu numerele dv. preferate 1 • CIŞTIGURILE TRAGERII PRONOEXPRES DIN 26 MAI 1982. Cat. 1:2 variante 25% — autoturisme „Dacia 1300“ ; Cat. 2: 1 variantă 100% a 33.244 lei și 6 variante 25% a 8.311 lei; Cat. 3 : 27 a 3.078 lei; Cat. 4 : 75,25 a 1.104 lei ; Cat. 5 : 227 a 366 lei; Cat. 6 : 7.777 a 40 lei; Cat. 7: 212,50 a 200 lei; Cat. 8: 3.865 a 40 lei. REPORT CATE­GORIA 1 : 235.882 lei. Autoturis­mele „Dacia 1300“ de la catego­ria 1, jucate pe variante 25%, au fost obţinute de Constanti­­nescu Aurica din Săcele-Braşov şi Căruntu Constantin din Bucu­reşti. TEODORA HAUPTRICHT A ÎNOTAT 400 m LIBER IN 4:25,93 La Baia Mare a avut loc un concurs international de inot la care au participat 150 de ti­neri sportivi (15 ani şi mai ti­neri) din Polonia, Ungaria şi România. Cea mai bună per­formantă a întrecerii a obti­­nut-o Teodora Hauptricht cu 4:25,93 la 400 m liber, nou re­cord naţional de senioare şi ju­nioare. Alte rezultate : T. Hauptricht 62,73 — 100 m liber, 2:27,49 — 200 m fluture şi 5:13,68 — 400 m mixt ; Enikő Palencsar 4:34,93 — 400 m liber şi 63,32 — 100 m liber ; Corne­lia Gherman 67,85 — 100 m flu­ture ; Maricica Culică 2:28,16 — 200 m fluture ; Iuliu Folert 1:11,65 — 100 m bras şi 2:38,22 — 200 m bras ; Jurgen Barth 5:03,14 — 400 m mixt şi 4:20,71 — 400 m liber ; Robert Pinter 58,50 — 100 m liber şi 4:16,76 — 400 m liber, record băieţi 14 ani ; Crenguţa Gălătescu 1:21,09 — 100 m bras şi 2:54,05 — 200 m bras ; Noemi Lung 2:54,53 — 200 m bras și 2:30.92 — 200 m spate. Multi­pla campioană și recordmană Anca Pătrăşcoiu, care nu s-a mai prezentat la antrenamente in ultimele săptămini, a absen­tat și de la concurs. ----------------ananmamaimmtm ÎN „CUPA ROMÂNIEI“ IA TALERE 11 Pe poligonul Tunari din Ca­pitală s-a desfăşurat timp de patru zile tradiţionala între­cere cu puşca de vinătoare „Cupa României“ la talere. La startul celor două probe, trap şi skeet, au fost prezenţi pes­te 60 de ţintaşi , seniori, ju­niori şi speranţe. Rezultatele obţinute de către primii cla­saţi au fost destul de bune la skeet (talere lansate din turn) şi modeste la trap (talere lan­sate din şanţ) — din cauza timpului nefavorabil (vînt pu­ternic). Iată rezultatele tehnice — trap — seniori 200 talere: 1. L Stamate (AGVPS) 182­­, 2. V. Antonescu (Steaua) 180 t, 3. M. Ispasiu (Olimpia Buc.) 178 t : au ciştigat la juniori — T. Vlădoianu (Olimpia Buc.) 129/150 ; la speranţe anul II — Gh. Dan (AGVPS) 62/100 ; la „groapa universală“ 50 t — Gh. Cristescu (AGVPS) 36 t — la seniori şi T. Voichiţă (Steaua) 33 t — la juniori. Skeet-se­­niori 200 t : 1. I. Toman (Stea­ua) 194 t, 2. S. Popa (Vînă­­torul Timișoara) 193 t, 3. N. Marin (Olimpia Buc.) 188 t ; Ia juniori — D. Gazetovici (Steaua) 138/150 ; Ia seniori începători — A. Balogh (C.S.M. Baia Mare) 41/50 ; Ia speranțe anul II — D. Jelmănaru (C.S. Arad) 36/50. CARNET RUGBYSTIC înaintea ultimei etape, de du­minică, clasamentul Diviziei „A“ la rugby se prezintă astfel: 1. Dinamo 25 23 0 2 546-134 71 2. Farul *) 25 21 0 4 498-156 66 3. Steaua 25 19 1 5 627-185 64 4. Gr. Roșie 25 16 1 8 309-156 58 5. St. B.M. *) 25 13 0 12 291-221 50 6. St. Petr. 25 11 1 13 196-248 48 7. Gloria Arad 25 11 0 14 191-416 47 8. C.S.M. Sb. 25 10 1 14 143-234 46 9. Bul. Birlad 25 9 2 14 155-366 45 10. Polit. Iasi 25 9 1 15 194-302 44 11. „U“ Timis. 25 8 3 14 231-300 44 12. Sp. Stud. 25 7 3 15 231-348 42 13. C.S.M. Sr. 25 7 1 17 152-361 40 14. Vulcan 25 4 0 21 119-453 33 •­ Penalizare cu scăderea unui punct. • IN TURNEUL DE CALIFI­CARE PENTRU DIVIZIA „A“ : T.C. Ind. Midia —7 Politehnica 16 Februarie Cluj-Napoca 12—4, Olimpia Bucureşti — Rapid Bu­zău 9—0, Gloria Bucureşti — Ra­pid Bucureşti 3—19, „Trofeul Sportul“ FUICU SAU ALDEA? SAU, POATE, AMÎNDOI ! întrecerea pentru cucerirea „Trofeului Sportul“ — care va fi acordat jucătorului cu cele mai multe eseuri înscrise — va fi de­­­cisă pe „linia de sosire“ a cam­pionatului ! Aceasta deoarece MA­RIAN ALDEA (Dinamo) a reușit să-l egaleze pe SORIN FUICU (Steaua), ambii avînd cite 20 de eseuri. Va reuşi vreunul dintre ei să înscrie duminică, cînd se vor afla faţă In faţă sau vom avea... doi cîştigători . Iată o întrebare care dă o notă de ine­dit „eternului derby“ Dinamo — Steaua. Cei doi internaţionali sunt urmaţi In clasament de Plotschi (Farul) 14, Heiban (Farul) 12, Munteanu, Roşu (Steaua), Florea I (Farul) 10, Paraschiv, FL Io­­nescu (Dinamo) 9, Lungu (Fa­rul), Stoica (Dinamo) 8 etc. în disputa pe echipe : 1. STEAUA 99, 2. Farul 88, 3. Di­namo 81, 4,5. R.C. Griviţa Ro­şie, Ştiinţa CEMIN Baia Mare 40 ş.a.m.d. BOGAT PROGRAM COMPETIȚIONAL ( LUPTE nume), Gîr. (Dinamo), I l. illatei (C.S.M. suceava), V. An-­­­drei (Progresul v.), O. Nicoară (Steaua). . M. radu — coresp. I PIATRA NEAM­. Peste 300 de I concurenți din 3., de județe s-au întrecut, in sala ceahlăul pen- i tru desemnarea I campionilor de | lupte greco-romale la juniori şi­­ „speranţe". lata ciştigătorii, în ordinea categorilor (JUNIORI) : I C. Tudose (Viitrul Piteşti), M.­­ lai Ura (C.S.Ş. Rădâuţi), Şt. Gră­ I­mescu (Viitorul Piteşti), Gh. La­­vric (C.S.Ş. Bârjuţi), D. Aldea­­ (Ceahlăul P­­leamţ), D. Onuţ (C.S.Ş. Suceavă. A. Pătraşcu I (Muscelul) I. Mirlea (C.S.S. Cra­iova), M. Huţurcac (C.S.S. Ră­ I­dăuţi), M. Constanţînescu (Steaua), S. Herţea (C.S.S nr. 1 Constan-­­­ţa) D. Iacob (C.s.M. Botoşani); „SPERANŢE“ : 1 Negoiţă (Oţelul I Cîmpina), M. Csmaş (Dinamo), Gh. Savu (Dinam­o), C. Uţă (Di-­­­namo), A. Arghi (Muscelul), I. Gherasim (Dina­o), V. Băieşu I (Ceahlăul P.­lteamţ), P. Ursu (Steaua), I. Grţoraş (Dinamo),­­ M. Tofan (Viitorui Bistriţa). Cla­samentele pe clicuri se prezintă I astfel­­la juniori : 1. C.S.Ş. Ră­dăuţi, 2. C.S.Ş. Botoşani, 3. Vii­­­­torul Piteşti ; 1.1 „speranţe“ : 1. Dinamo 2. Steaua, 3. Ceahlăul I P. Neamţ. : I N. ARHIRE — coresp. IAŞI. Sala sporturilor a găzduit turneul final al campionatului de lupte libere pe echipe la juniori­­cadeţi şi „speranţe“. Iată clasa­mentul final la „speranţe“ : 1. C.S.S. Steaua, 2. Dinamo Braşov, 3. C.S. Oneşti, 4. C.S.M. Cluj- Napoca, 5. Minerul Motru ; la ju­­niori-cadeţi : 1. C.S.Ş. Oradea, 2. C.S.Ş. Viitorul Cluj-Napoca, 3. C.S.Ş. Galaţi, 4. C.S.Ş. Odorheiu­ Secuiesc, 5. C.S.M. Dunărea Ga­laţi, 6.C.S.Ş. Constanţa. M. MACOVEI — coresp. CONSTANŢA,­­ sala Hidroteh­nica a avut loc intîlnirea inter­naţională amicali­tie lupte libe­re intre sportivii de la Hidroteh­nica şi cel de '/• Haladas Szom­bathely (Ungarki Victoria a re­venit gazdelor l­a scorul de 5—3. Dintre constăntat s-au remar­cat : N. Petcu (1 kg), N. Ştefan (57 kg) şi I. Rîsoveanu (90 kg). P. EACHE — coresp. La sfirşitul săptăminii trecute au avut loc mai multe concursuri de lupte. Iată cîteva relatări de la corespondenţii noştri. CLUJ-NAPOCA. Etapa din cadrul concursului republican pe catego­rii la lupte greco-romane s-a În­cheiat cu următorii cîştigători, in ordinea categoriilor : I. Asaftei (C.S. Botoşani), M. Ştefan (Di­namo), N. Zamfir (Dinamo), M. Balaur (Nicolina Iaşi), I. Tecu­­ceanu (Dinamo), şt. Rusu (Dl- AMÎNAREA CURSULUI DE INSTRUIRE A ANTRENORILOR DE GIMNASTICA Pentru valorificarea în mod corespunzător a concluziilor Con­gresului F.I.G. din iulie, federa­ţia noastră de specialitate a ho­­tărlt ca cursul de instruire a an­trenorilor de gimnastică, progra­mat pentru 3-9 iunie la Constan­ta, să fie aminat pentru prima decadă a lunii septembrie. Comentariul nostru ^eî^^în­^SSSSS2SSS^S^ ETAPA SCORURILOR ITALIENE Sl... OBOSEALA O victorie cu 4—0 (în meciul nr. 1, Dinamo — Universitatea Craiova), alta cu 3—0 (F.C.M Brașov — A.S.A. Tg. Mureș), un 2—0 la Petroşani (Jiul — Steaua) și, în rest, zgîrcenie de goluri : două remize de 1—1 (F. C. Olt — Chimia şi „U“ Cluj-Napoca — F. C. Argeş) şi patru jocuri încheiate cu ace­laşi rezultat (1—0). Toate s-au constituit într-o „etapă italia­nă“, cu scoruri strînse şi go­luri puţine, în care s-a păstrat trăsătura caracteristică a cam­pionatului nostru, in care gaz­dele şi-au luat partea Icului, iar oaspeţii... ce a mai rămas. Din nouă echipe care s-au de­plasat, doar două au obţinut cite un punct (Chimia, la F. C. Olt şi F. C. Argeş, la Cluj-Napoca) extrem de pre­ţios, care poate fi determinant în evitarea retrogradării de că­tre vîlceni şi piteşteni. Cum s-ar spune, cu un singur gol înscris în deplasare, cele două formaţii pot repara ce au stri­cat într-un sezon întreg. In rest, oaspeţii au jucat-o, fără eficienţă pentru că in celelalte şapte meciuri ei n-au marcat nici un gol, ajungîndu-se la un bilanţ al etapei greu de cre­zut : golaveraj 16—2 pentru gazde. Cam ca la Divizia .,B'*. Dincolo de bilanţul sec al a­­cestor cifre, jocurile, în gene­ral, valoarea lor s-au situat la cota nivelului de satisfăcător. Au coborit ştacheta calităţii două din actualele ocupante ale podiumului — Universitatea Craiova (nu alta decit actuala campioană a ţării si liderul clasamentului la ora meciului) şi Corvinul Hunedoara, care (altădată dezlănţuită pe pro­priul teren) abia a ciştigat cu 1-0, scăpînd de emoţii în min. 91, cum spunea cronicarul me­ciului. Deci, Craiova şi Corvi­nul (cu scuza unor absente s au „CLASAMENTUL ADEVĂRULUI“ După 30 de etape, situaţia în „clasamentul adevărului“ este următoarea (între paran­teze este trecută diferenţa de golaveraj) : scăzut tempoul tocmai în final de campionat. S-ar putea invoca oboseala după turneul jucători­lor „tricolori“ în America de Sud, dar parcă au obosit şi alte echipe care nu au dat ju­cători lotului. Se pare că e vorba, mai degrabă, de o in­suficientă recuperare, element la fel de important acum, ca şi pregătirea fizică, tehnico-tactică şi moral-volitivă. Pe lingă rea­lizările din jocul său, se poate spune că Dinamo stă cel mai bine la acest capitol, al voinţei, al dăruirii. Am văzut-o miercuri la Braşov, în acel meci de cupă cu Corvinul, şi am revăzut-o, sâmbătă, in „derbyul derbyurilor“. Cu dir­­zenie, jucătorii bucureşteni au putut trece peste momentele mai grele (miercuri), au im­primat trena care le-a conve­nit (simbătă) si iată-i tot mai aproape de eventul mult dorit, campionatul si cupa. Meciul său cu campioana tării a fost bun, cum aprecia si maestrul emerit al sportului Gh­ Con­stantin, si meritele ei au fost decisive. Universitatea (evident, marcată de absenţele din for­maţie şi de inactivitatea înde­lungată a lui Purima şi Bel­­deanu) a suferit o infringere cum de mulţi ani nu se mai intîmplase, din cauza greşelilor individuale, dar şi de ansam­blu, în primul rînd orientarea greşită în apărare. A fost o intimplare ? Parcă nu ne vine să credem dacă ne amintim cit de greu ciştigase Universi­tatea, cu F.C.M. Braşov, acasă. Mai sunt de disputat patru e­­tape, patru „runde“ comprima­te în 11 zile (2, 5, 9, 12 iunie) pe care le vor absolvi doar cei mai bine pregătiţi. Aşa vor sta lucrurile aici în cazul desemnă­rii echipei campioane (Dinamo are un avans de 2 puncte), cit şi în zona retrogradării, unde, cu excepţia Progresului Vulcan, 11 echipe fac eforturi să scape de locurile 16 şi 17. Să mai consemnăm că sub raport disciplinar­ etapa a 30-a a fost mai liniştită, dar că s-au acordat, totuşi, 15 cartonaşe galbene şi unul roşu — sur­prinzător, lui Augustin, jucă­tor, în general, cu o conduită bună, dar, simbătă, aflat in­tr-un moment de enervare greu de explicat, mai ales că victoria echipei sale nu putea fi periclitată. Şi un fapt ce trebuie subliniat : cele 9 jocuri s-au bucurat de arbitraje bune şi foarte bune, ceea ce ne face să credem că arbitrii do­resc să asigure acestui final de campionat o desfăşurare cores­punzătoare. Succes, pe mai de­parte! Rămîne doar ca echipele să urce ştacheta calităţii, care, cum spuneam, simbătă a cam coborit- Constantin ALEXE 1. DINAMO +12 (+29) 2. Univ. Craiova +10 (+35) 3. Corvinul + 7 (+25) 4. Steaua + 4 (+ 7) 5. F.C. Olt + 3 (+ 4) 6. Sportul stud. + 2 (— 2) 7. „Poli“ Timişoara — 2 (— 3) 8. Jiul — 2 (— 4) 9. S.C. Bacău — 2 (— 7) 13—11. F.C.M. Braşov— 2 (— 9) F.C. Constanţa — 2 (— 9) 12. „U“ Cluj-Napoca — 2 (—10) 13—14. C.S. Tîrgoviște- 2 (—14) Chimia — 2 (—14) 15. F.C. Argeș — 3 (+ 2) 16. U.T.A. — 3 (— 3) 17. A.S.A. Tg. M. — 4 (— 4) 18. Progr.­Vulcan —12 (—23) 1 IUNIE-ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI RIP-HIP URA­VÎN PĂDUREA BĂNEASA (Urmare din pag. 1) La alee de la intrarea in pă­dure caravana a virat impe­tuos spre stingă şi s-a pierdut şerpuind pe sub copaci, în căutarea locului de concurs. Şi nu s-a oprit decit undeva, în inima pădurii, cînd a răsunat fluierul „semnalizatorului de pene“, George Tumpac, dintr-a VI-a D. Rămăsese pe jantă Mihaela. Vreo 25 de biciclete s-au strîns ciopot lingă cea nou-nouţă a Mihaelei Botiş, dintr-a V-a. Prilej de glume pentru copiii adunaţi în jurul profesorului lor, curioşi să vadă... care-i baiul. Dar şi pentru reporter de a prinde astfel din urmă grupul micilor cicloturişti şi de a face cunoş­tinţă cu ei, elevi de la clasa a II-a la a VIII-a din Şcoa­la generală 191, Sectorul 6, şi cu profesorul de educaţie fizi­că Viorel Avram, care-i con­ducea şi care a şi trecut ur­gent la constatarea defecţiunii: ventilul nu luase îndeajuns de strîns... Aşa că n-a mai fost nevoie de intervenţia teh­nicianului expoiţiei, Florin Oilă, dintr-a Vil-a. Aproape cu­m e nevoie de întrebări, copiii,intervenind în discuţia reporterului cu profe­sorul cu amănunte suficiente: „Ne place ciclturismul, am făcut şi alte epediţii“. „După concursul de dentare o să ne ducem la ic să inotăm“.. „Eu — se fal­i.Benjamin Ca­­linovschi, dintr-a Vl-a C — cînd am fost la bunici, în Vrancea, am mers într-o ex­pediţie cicloturstică din Foc­şani pînă la cacada Furna“... ...în aleea h­uralnică au a­­părut instructed Şt. Iamandi şi I. Niculescu, care repera­seră grupul şi acum le indica copiilor drumul spre locul de concurs. Protestul Avram a dat comanda. ..Pe cai !“ şi micii ciclocrosifi au urcat pe biciclete şi au pornit cîntînd : „O sută nouă’Cunu va fi pe jocu unu ! Lupind aşa, mereu vom cîştiga, Un ! Hip-hip ura, Hip-hip ura, Iip-hip ura, ura, ura !... Vom huta ca Nadia“... La capăt de drum, intr-un luminiş îi aşteptau colegii din Şcolile Sectorului 1, organiza­torul concursului de orientare: copii mulţi, pofesori, instruc­tori, activişti voluntari, cus­­tozi, arbitrii din comisia de orientare a secolului. Echipa­jele din şcolile generale nr. 1, 6, 7, 8, 15, 15, 169, 180, 184, 186, 192 şi 201,precum şi din liceele industriale nr. 3, 16 şi 22, de la „I. L. Caragiale“ şi de la Filologie-istorie nr. 2, ca şi ale noilor veniţi, ciclo­­crosiştii de la „191“, au primit hărţile, au fost instruite şi concursul a început. „Este un concurs pentru începători — ne lămureşte preşedintele co­misiei, Alex. Sîrbu — un fel de concurs­ ghicitoare, atractiv pentru copii“. In timp ce res­ponsabilul tehnic al concursu­lui, Mihail Lărgeanu, ne dă date tehnice, preşedintele comisiei sectorului 1, Anastas Benucci, ne prezintă pe cîţiva dintre profesorii cei mai activi, cum ar fi V. Ştefan, Ruxandra To­­mescu, Alexandrina Stoica, E­­lisabeta Cazangiu, Adela So­­rescu, M. Luca, R. Teodorescu ş.a. La amiază concursul de o­­rientare se încheie pe cele 3 trasee ciştigător al „Cupei 1 Iunie“ şi diplomelor ieşind la­­ băieţi echipajul Li­ceului industrial 16 (Fl. Oprea, Gh. Neagu, D. Mar­­dare, I. Dumitrescu), iar la fe­te cel al Şcolii generale 7 (Daniela Sandu, Monica Dan, Daniela Vîrda, Gabriela Stan şi Petruţa Paşcaru). Ciclocro­­siştii au concurat pe un alt traseu, la posturile de control trebuind să recunoască, în poze, diverse exemplare din flora şi fauna patriei. Fireşte, au ciştigat cei de la „191“ şi la fete (Ioana Duţan, Cristina Buruiană şi Anemarie Rete­­zeanu), şi la băieţi (S. Blaga, Fl. Oilă şi D. loan), dar în fond toţi cei ce-au venit du­minică în pădurea Băneasa la intîlnirea cu natura, au avut numai de ciştigat... DUPĂ CAMPIONATELE INTERNAŢIONALE DE ATLETISM (Urmare din pag. 1) prin evoluţiile şi performan­ţele unora dintre atleţii noş­tri. In primul rînd, acest ad­mirabil discobol care este Io­sif Nagy şi care, de la un an la altul, îşi îmbunătăţeşte per­­formanţa-record, ureînd sigur spre vîrful ierarhiei europene. Să nu uităm însă că „Ioşka" este născut în... 1946 şi că la 36 de ani nu mulţi sunt în lu­me aruncătorii capabili de per­formanţe de 67,12 m, ca cea izbutită duminică de record­manul nostru. La fel, braşo­­veanca Corina Ţifrea îşi con­tinuă ascensiunea spre grupul poliatlonistelor fruntaşe, recor­dul său la heptatlon (6130 p) recomandind-o in acest sens. Lista evidenţierilor se cere continuată, în primul rînd, cu numele cîtorva aruncătoare. Este vorba de Mihaela Loghin, a cărei siguranţă în rezultate dincolo de 19 metri anunţă, cit de curind, depăşirea gra­­niţei de 20 m, de colega ei de probă, dinamovista Mioara Bo­­roş, care în acest an a reuşit un salt extrem de spectaculos, ajungînd, iată, la 19 m, rezul­tat de bună valoare internaţio­nală. La disc, surorile Floren­ţa Crăciunescu şi Mariana Io­­nescu-Lengyel au trecut de 64 m, ultima realizînd, cu 64,92 m, un nou record personal, dar şi o victorie de prestigiu In faţa surorii mai mici ! In sfîr-­Şit, suliţa ! Ne bucură real­mente faptul că Eva Zörgö- Raduly a fost abia a treia în­tr-o confruntare cu „iz“ in­tern. Şi ne bucură deoarece a fost întrecută de Corina Gîrbea, dar şi de cîmpulungeanca Mi­haela Stănescu (un mare pro­gres) cu aruncări de aproape 60 de metri. In ceea ce o pri­veşte pe Eva, avem ferma con­vingere că în săptăminile vi­itoare va reveni in elita inter­naţională a probei, fiind îm­bucurător faptul că la puţină vreme după ce a devenit mamă ea reuşeşte rezultate notabile. Semifondistele noastre de re­nume n-au concurat din dife­rite motive la „internaţionale“ sau au luat startul în probe nespecifice (cazul Doinei Me­­linte, a treia la 400 m cu un remarcabil 52,80 !) şi astfel cursele au fost dominate de oaspetele sovietice, atlete de nivel mondial (Zaiţeva, Poz­­niakova). Lipsa fruntaşelor noastre ne-a arătat că există un evident decalaj valoric în­tre performanţele lor şi ale „rezervelor“ imediate, in ciuda eforturilor Mariei Radu şi Ele­nei Tărîţă şi a unor cifre pro­miţătoare ale junioarelor. După o lungă carieră sporti­vă, in care a fost m­ai intîi o speranţă şi apoi o alergătoa­re... plafonată, iată că Ibola Borodi reuşeşte două rezulta­te remarcabile şi cîştigă 200 m (23,68) şi 400 m (51,90), părînd capabilă să atace recordurile naţionale pe ambele distanţe. Ne-a făcut o bună impresie alergarea ei degajată şi efi­cientă ! Un nou record ţinteşte şi Cristina Cojocaru­ la 400 mg şi poate că l-ar fi realizat a­­cum, dacă marele avans pe care-1 avea în cursă n-ar fi făcut-o să-şi stopeze efortul... In întrecerile masculine, ca de obicei, din păcate, puţine fapte demne a fi subliniate . Fac excepţie rezultatele la lungime ale lui Tudorel Vasile (7,82 m) şi Gheorghe Cojocaru (7,81 m) — dar ambii trebuie să mai confirme —, cel de la triplu al lui Bedros Bedrosian (16,69) şi, ca perspectivă, al lui Adalbert Meheş (63,96 m) la ciocan. Şi cam atit... Subliniem reintrarea, după o lungă absenţă, a lui Gh. Ghipu la 1 500 m şi cursa bună a lui Vasile Bichea la 3 000 m obstacole, dar alergările de semi­­fond şi fond sunt în suferinţă. Inexplicabilă comportarea lui György Marko, medaliatul nostru cu argint la 10 000 m la Universiadă. Dintre cei mai tineri partici­panţi, reţinem evoluţia a doi dintre juniori : Gabriela Co­teţ şi Ion Buligă, noii record­mani ai probelor combinate, cu performanţe remarcabile : 5 410 p la heptatlon şi, respec­tiv, 7 597 p la decatlon. Din noua generație se pare că sunt, la această oră, atleţii cei mai destoinici. Remarcabilă — organizarea întrecerilor. ACEŞTI OPII CARE ÎŞI SPUN „TITANII" (Urmare în pag 1) zeci de copii îi aşteaptă rîn­­dul, cu emoţi­­e figură, să-şi încerce voinicia­ Alei deasu­pra cărora se stîlnesc frun­zarele pomilor o duc spre a­­renele de întriere a celor mai mărişori —CR aparate de tot felul şi, ma departe, spre terenurile de sport : volei, handbal, tenis , cîmp, mini­­fotbal, baschet, sm­s de masă... dar cite nu sunt ! Pe drum I întîlnim pe Mihai Mogoş, un om mărunt care şi-a le­gat anii de pepe, de viaţa a­­cestui parc. El răspunde de tot ce se petr® aici. Ii în­trebăm dacă tmere parcului vine de la ceii cartierului. „S-ar putea sp*? Ş* aşa, dar noi — Casa piperilor şi şoi­milor patriei din Sectorul 3 —­­l-am spus pentru ca, vedeţi, copiii şcolarii, toţi cei ce vin a_§1 petreacă ceasurile libere mişcare in aerul ozonal“® zecile de mii de pomi şi ^'uSti Pe care i-am plantat aici din 1974 în­coace dobîndesc putere şi să­nătate, dragoste de viaţă şi de muncă“. Pe toate terenurile pe care le vizităm au loc întreceri sportive dotate cu „Cupa co­pilului“, desfăşurate sub în­drumarea unor profesori de specialitate, pe estrada din „Grădina cîntecului“ se des­făşoară un spectacol dat de pionieri de ziua lor, iar într-o altă parte găsim citeva sute de elevi şi eleve de la şco­lile limitrofe veniţi la muncă patriotică — strînsul finului de curind cosit şi îngrijitul po­milor. „Cu ei şi pentru ei am realizat tot ceea ce se vede aici“ — ne spune „nenea Mo­goş“, bunul prieten al celor mici, împărăţia „Titanilor“ se în­tinde pe 12 hectare. Şi este doar unul din multele aseme­nea parcuri ale Bucureştiului dăruite celor mai mici locui­tori ai Cetăţii pentru ca prin joacă şi sport să crească mari, puternici şi folositori patriei. MIERCURI, CUPLAJ PE STADIONUL STEAUA Mîine, pe stadionul Steaua din Capitală, va avea loc un interesant cuplaj fotbalistic. De la ora 16, intîlnirea de Divizia ,.A“ Steaua — Sportul studen­ţesc, care va fi televizată, iar de la ora 18, partida amicală Rapid — Selecţionata armatei siriene. DE LA MECIURI ADUNATE... • SCHIMBĂRILE E­­FECTUATE de antre­norul lui A.S.A. Tg. Mureş — L­azako — s-au dovedit inspira­te. Fazekas şi Biro I, noii intraţi în te­ren în partida de la Braşov, au impulsio­­nat jocul roş-albaş­­trilor. Numai ca a­­ceştia s-au jucat cu ocaziile (mari) pe care le-au avut in repriza secundă... • Să notăm acest nu­me : Lacatuşu. Foar­te tinărul fotbalist, ridicat în clubul bra­şovean, promite foar­te mult. Calităţi are, de încredere se bucu­ră, rămîne să se înarmeze cu multit ambiţie. Şi va reuşi ! • Naghi, omul de bază al F.C.M.-ului, a reprezentat principa­lul punct de sprijin al menţinerii acelui 2-0 de pe tabela de marcaj pe care Bö­­löni et co. îl ame­ninţau serios la un moment dat. Da, Na­­ghi rămîne același jucător tenace, cu o mare putere de luptă, într-un cuvînt un e­­chipier pe care se poate conta. • O PLOAIE PU­TERNICA, de vară, s-a abătut simbătă după-amiază asupra oraşului Arad şi, fi­reşte, şi asupra sta­dionului U.T.A. care se pregătea să pri­mească primii spec­tatori la meciul for­maţiei gazdă cu Sport Club Bacău. • Tere­nul — mai greu — i-a solicitat, desigur, mult pe jucători. Din acest punct de vedere, o declaraţie fair-play a antrenorului arădean I. Pătraşcu este foar­te interesantă : „Te­renul de azi a scos in evidenţă tehnica deficitară a unora dintre jucătorii mei, printre care Iova şi Muşat (n.r. — noi i- ara adăuga şi pe Bodi şi pe Găman) , in schimb a permis constatarea că Sport Club, in întregul ei, este o echipă mai tehnică decit U.T.A.“. • 7—1 CU F.C. OLT, 2— 1 CU RAPID, în „Cupa României“, ia­tă rezultatele care au creat acel tonus echi­pei F.C. Argeş, pen­tru meciul cu „U“ Cluj-Napoca. Cu go­lul marcat „şepcilor roşii“ echipa piteştea­­nă realizează un plus şapte în ofensivă, ceea ce arată o re­venire la linia ei de plutire şi implicit creşterea speranţelor de a părăsi locul care nu i se potriveşte. Deci, antrenorul Do­­brin atacă, aşa cum a făcut-o el însuşi pe gazon. „ La ru­brica „U“ — F. C. Argeş in ultimii 20 de ani“ (inserată în pro­gramul meciului) se scria următoarele : „Acum 20 de ani, Dobrin, alături de Fl. Halagian, debuta, la 15 ani, in prima di­vizie la Cluj Împotri­va lui Kremely, Cim­­peanu, Georgescu, I­­vansuc etc. (5—1 pen­­tru studenţi). După 20 de ani, Dobrin de­butează ca antre­nor...“ Frumoasă ani­versare !­­ Francisc Fabian, antrenorul care a ridicat atîtea talente fotbalistice, se afla în tribune­le Municipalului din Cluj-Napoca. „Am ve­nit special de la Tur­da — declara el — să-l văd pe fostul meu junior, portarul Cristian. A fost fe­­briiea mea“. Așadar, antrenorul Fabian nu-i uită pe cei pe care i-a descoperit şi l-a instruit. Frumos ! • SIMBATA LA CONSTANŢA, în min. 55 al meciului dintre echipa locală şi Po­litehnica Timişoara, Anghel s-a acciden­tat şi a rămas întins la pămint pe margi­nea terenului, exact in dreptul băncii de rezerve constănţene. Pînă la venirea me­dicului şi masorului formaţiei timişorene (aflaţi pe partea opusă) Gheorghe Dumitru — medicul echipei loca­le — s-a îndreptat imediat spre Anghel şi i-a dat primele în­grijiri. O nouă dova­dă de fair-play ! • Dacă pentru inter­venţiile sale opor­tune şi eficiente, care au a­minat în citeva rînduri deschiderea scorului în meciul de la Constanţa, por­tarul Moise a fost trecut cu majuscule în caseta tehnică. Nu aceeaşi notă o poate primi si la capitolul sportivitate el fiind sancţionat, dealtfel, si cu cartonaş galben pentru intîrzieri re-­ petate în repunerea mingii în joc. UN GEST URÎT... 0 Spre finalul meciului Progresul­ Vulcan — C.S. Tîrgovişte, la o pă­trundere în atac, fundaşul bucureştean Tică s-a accidentat destul de serios şi, după citeva secunde, arbitrul Radu Petrescu a făcut semn medicului echi­pei că poate pătrunde în incinta tim­­pului de joc pentru a-i acorda ajuto­rul necesar. Dar cum timpul trecea şi Tică nu putea relua jocul arbitrul in­­tilnirii a indicat ca fundaşul gazdelor să fie transportat in afara terenului. Ajutat de coechipieri şi de medic, Tică a fost scos in afara spaţiului de joc, medicul ultindu-şi trusa pe te­ren. Atunci portarul tirgoviştean Voinea a comis un gest unit, care i-a atras dezaprobarea unui întreg stadion. In loc să ridice In mod civilizat trusa şi s-o ducă in spatele porţii sale, Voinea a început s-o lovească violent cu piciorul, incit o parte din conţinut (medicamente, seringă, fiole etc.) s-a răsturnat pe teren deteriorîndu-se. O manifestare huliganică, care putea fi sancţionată prompt de arbitru, cel pu­ţin cu un cartonaş galben, dar pe care federaţia de fotbal va şti, desi­gur, s-o evalueze ca atare. REZULTATELE ETAPEI A 27-a ÎN DIVIZIA „C“ SERIA I TEPRO Iaşi — Minerul Gura Humorului 1—0 (1—0), Fores­ta Fălticeni — Integrata Paşcani 5—1 (2—1), Metalul Rădăuţi — Avintul TCMM Frasin 4—2 (0—1), Crista­lul Dorohoi — Siretul Bucecea 3— 0 (2—0), C.F.R. Paşcani — Ce­luloza Piatra Neamţ 3—0 (2—0), Cetatea Tg. Neamţ — A.S.A. Cim­­pulung Moldovenesc 3—0 (2—0), Cimentul Bicaz — Nicolina Iaşi 4— 0 (3—0), Minerul Vatra Dornei — Metalul Botoşani 1—0 (0—0). Pe primele locuri in clasament, după etapa a 27-a : 1. MINERUL GURA HUMORULUI 38 p (57—20), 2. C.F.R. Paşcani 38 p (56—21), 3. TEPRO Iaşi 33 p (44—30)... pe ul­timele : 14. Siretul Bucecea 23 p (35—48), 15. Nicolina Iaşi 21 p (19—42), 16. Integrata Paşcani 11 p (29—78). SERIA A II-a Luceafărul Adjud — Laminorul Roman 0—0, Gloria Focşani — Textila Buhuşi 1—0 (0—0), Foresta Gugeşti — Energia Gh. Gheor­­ghiu-Dej 3—0 (2—0), Partizanul Bacău — Victoria Bacău 2—0 (1—0), C.S.M. Borzeşti — DEMAR Mărăşeşti 9—0 (6—0), Letea Bacău — Minerul Comăneşti 1—1 (0—1), Petrolul Moineşti — Rulmentul Birlad 0—1 (0—1), Metalul Huşi — Viticultorul Panciu 0—3 — Me­talul s-a retras din campionat. Pe primele locuri : 1. C.S.M. BORZEŞTI 37 p (68—21), 2. Lami­norul Roman 37 p (47—22), 3. Le­­tea Bacău 35 p (44—22), 4. Vic­toria Bacău 35 p (35—46)... pe ultimele : 14. DEMAR Mărăşeşti 22 p (20—59), 15. Textila Buhuşi 21 p (33—54). SERIA A III-a Chimia A.S.A. Buzău — Pra­hova Ploieşti 4—3 (1—1), Carai­manul Buşteni — Carpaţi Nehoiu 1—1 (1—1), A.S.A. Miza — Po­iana Cîmpina 0—0, Chimia Brazi Ploieşti — Carpaţi Sinaia 5—1 (1—1), Chimia Brăila — Petrolul Băicoi 4—0 (3—0), Autobuzul Făurei — S.N. I.T.A. Brăila 1—1 (0—1), Minerul Filipeştii de Pă­dure — Metalul Mija 1—1 (0—1), Petrolul Berea — Ferodoul Rm. Sărat 3—1 (1—0). Pe primele locuri : 1. PRAHOVA PLOIEȘTI 41 p (61—18), 2. Poiana Cîmpina 33 p (59—34), 3. Chimia Brazi 33 p (52—28), 4. A.S.A. Mi­­zil 33 p (34—25)... pe ultimele : 14. S.N. I.T.A. Brăila 23 p (35—58), 15. Carpați Nehoiu 22 p (38—53), 16. Autobuzul Făurei 20 p (19—64), SERIA A IV-a Metalosport Galaţi — Marina Mangalia 9—1 (3—0), Granitul Ba­­badag — Ancora Galaţi 3—0 (3—0), Arrubium Măcin — Avintul Matca 2—0 (0—0), Metalul Mangalia — Şoimii Cernavodă 4—1 (3—0), Voinţa Constanţa — Portul Con­stanţa 0—1 (0—0), Progresul Isac­­cea — Cimentul Medgidia 2—0 (1—0), S.N. Tulcea — Chimpex Constanţa 3—0 (1—0), Rapid Fe­teşti — Victoria Ţăndărei 5—0 (1-0). • Meciul S.N. Tulcea — Progre­sul Isaccea, din etapa a 25-a (pe teren 1—1) s-a omologat cu 3—0 in favoarea Progresului, deoarece S.N. Tulcea a folosit un jucător in stare de suspendare (cu două cartonaşe galbene). Pe primele locuri : 1. METALO­SPORT GALAŢI 36 p (63—26), 2. Portul Constanţa 35 p (56—22), 3. Rapid Feteşti 35 p (40—24)... pe ultimele : 14. Chimpex Constanţa 23 p (33—39), 15. Şoimii Cerna­vodă 22 p (35—47), 16. Marina Mangalia 15 p (21—51), SERIA A V-a Dinamo Victoria Bucureşti — Aversa Bucureşti 1—2 (1—0), A­­monil Slobozia — Danubiana Bucureşti 1—0 (0—0), F.C.M. Giurgiu — Flacăra roşie Bucu­reşti 2—1 (1—1) S.N. Olteniţa — Electronica Bucureşti 2—0 (1—0), FEROM Urziceni — Petrolul Roata de Jos 3—0 (2—0), T.M. Bucureşti — Abatorul Bucureşti 0—1 (0—0), Viitorul Chirnogi — I.C.S.I.M. Bucureşti 3—2 (1—1), Constructorul Călăraşi — Lucea­fărul Bucureşti 1—2 (1—0), Teh­­nometal Bucureşti nu a jucat. Pe primele locuri : 1. DINAMO VICTORIA BUCUREŞTI 47 p (67—21), 2. Aversa Bucureşti 30 p (57—40), 3. T.M.B. 30 p (35—32)... pe ultimele: 13. Constructorul Călăraşi 24 p (37—39), 14. FEROM Urziceni 24 p (33—44), 15. Petro­lul Roata de Jos 21 p (30—55), 16. Electronica București 19 p (29—43). SERIA A Vl-a ROVA Roşiori — Petrolul Vi­dele 6—4 (4—0), Muscelul Cîmpu­­lung — Recolta Stoicăneşti 1—1 (0—0), Dacia Piteşti — Electronis­tul Curtea de Argeş 0—1 (0—0), Progresul Corabia — Chimia Găeşti 1—0 (0—0), Chimia Tr. Măgurele — Dunărea Zimnicea 2—3 (2—1), Cimentul Fieni — Cetatea Tr. Măgurele 4—1 (1—1), Unirea Răcari — Sportul mun­citoresc Caracal 0—0, Progresul Pucioasa — Constructorul Pi­teşti 2—0 (0—0). Pe primele locuri : 1. ROVA roşiori 39 p (54—24), 2. Musce­lul Cimpulung 33 p (40—25), 3. Cimentul Fieni 31 p (40—33), 4. Dunărea Zimnicea 31 p (33—39)... pe ultimele : 14. Progresul Pu­cioasa 23 p (33—41), 15. Chimia Găeşti 22 p­ (36—59), 18. Unirea Răcari 21 p (26—37). SERIA A VII-a Metalurgistul Sadu — Minerul Motru 1—0 (1—0), I.O.R. Balş — Minerul Oraviţa 2—0 (0—0), Du­nărea Calafat — Unirea Drobeta Tr. Severin 3—1 (0—1), Parîngul Novaci — Minerul Horezu 2—1 (0—0), C.F.R. Craiova — Con­structorul Craiova 3—0 (2—0), Dierna Orșova — Mecanizatorul Simian 2—2 (1—0), Electroputere Craiova — Viitorul­­ Drăgăşani 3— 0 (1—0), Minerul Moldova Nouă — Jiul Rovinari 5—0 (1—0). • In meci restanţă, pentru eta­pa a 25-a : Constructorul Craiova — Parîngul Novaci 2—0 (1—0). Pe primele locuri : 1. MINE­RUL MOTRU 37 p (55—25), 2. E­­lectroputere Craiova 35 p (49—15), 3. Dierna Orsova 33 p (33—31)... pe ultimele : 1. Minerul Oravita 23 p (43—35), 15. Minerul Ho­rezu 23 p (29—37), 16. I.OJB. Bals 21 p (29—39). SERIA A VII-a Explormin Deva — Metalurgis­tul Cugir 0—2 (0—0), Minerul Vulcan — Textila Cisnădie 3—0 (2—0), Sultanul Sebeş — Meca­nica Alba Iulia 3—2 (2—2), Auto­­mecanica Mediaş — Minerul Pa­­roşeni 0—0, Minerul Ghelar — C.F.R. Simeria 0—1 (0—0), Mine­rul Aninoasa — Minerul Certej 4— 2 (4—1), Victoria Călan — IMIX Agnita 0—0, Lotru Brezoi — Vitrometan Mediaş 3—0 (1—0). Pe primele locuri : 1. META­LURGISTUL CUGIR 38 p (61—23), 2. Explormin Deva 35 p (50—25), 3. Minerul Certej 29 p (45—29)... pe ultimele : 14. IMIX Agnita 24 p (28—28), 15. Vitrometan Mediaş 22 p (21—47), 16. Automecanica Mediaş 19 p (23—52). SERIA A IX-a Electromotor Timişoara — Glo­ria Reşiţa 1—0 (1—0), Vulturii textila Lugoj — C.F.R. Victoria Caransebeş 5—0 (2—0), Recolta Salonta — Minerul Anina 2—1 (2—1), Unirea Sinnicolau — Me­talul Bocşa 3—0 (2-6), C.F.R. Arad — Şoimii Lipova 3—1 (1—1), Unirea Tomnatic — Voinţa Ora­dea 0—0, Victoria Ineu — Chimia Arad 5—0 (2—0), Bihorul Beiuş — Oţelul Dr. dr. Petru Groza 0—0 — s-a jucat la Oradea. 0 Meciul Metalul Bocşa — Electromotor Timişoara, din eta­pa a 25-a (pe teren 2—1), a fost omologat cu 3—0 în favoarea e­­chipei timişorene, deoarece Me­talul a folosit un jucător în stare de suspendare. Pe primele locuri : 1. GLORIA REŞIŢA 35 p (46—27), 2. C.F.R. Arad 35 p (48—35), 3. Voinţa O­­radea 31 p (50—35)... pe ultimele: 14. Vulturii Lugoj 23 p (42—51), 15. Recolta Salonta 17 p (31—51), 16. Chimia Arad 16 p (33—61). SERIA A X-a Unirea Valea lui Mihai — Ar­mătura Zalău 3—0 (1—0), C.S.U. Tricolorul Oradea — Simored Baia Mare 1—0 (0—0), Chimia Tăşnad — Bradul Vişeu 4—0 (2—0), Bihoreana Marghita — Minerul Baia Sprie 2—1 (1—1), Rapid Jibou — Oaşul Negreşti 3—1 (1—0), CUPROM Baia Mare — Minerul Băiţa 4—1 (2—2), Mi­nerul Băiuţ — Minerul Baia Borşa 6—0 (4—0), Victoria Cărei — Silvana Cehu Silvaniei 4—6 (6—0). Pe primele locuri : 1. ARMA­TURA ZALAU 38 p (62—24), 2. Victoria Cărei 34 p (50—29), 3. Unirea Valea lui Mihai 32 p (63—34)... pe ultimele : 13. Mine­rul Borşa 23 p (39—56), 14. Sil­vana Cehu Silvaniei 22 p (37—51), 15. C.S.U. Tricolorul Oradea 21 p (28—43), 16. Simored Baia Mare 19 p (21—44), SERIA A XI-a Lăpuşul Tg. Lăpuş — Ind. sâr­mei Cîmpia Turzii 0—0, Mureşul Luduş — C.I.L. Blaj 1—6 (0—0), Sticla — Arieşul Turda — Avîn­­tul Reghin 1—0 (1—0), Metaloteh­­nica Tg. Mureş — Foresta Bis­triţa 7—0 (5—0), C.E.M. Cluj-Na­­poca — Metalul Sighişoara 3—0 (2—6), Oţelul Reghin — Metalul Aiud 1—1 (1—0) — s-a jucat la Tg. Mureş, Unirea Alba Iulia —­ Textila Năsăud 4—1 (2—0), Unirea Dej — Minerul Rodna 1—0 (0—0). Pe primele locuri : 1. IND. SIR­­MEI C. TURZII 38 p (46—18), 2. Unirea Alba Iulia 35 p (55—25), 3. Sticla Turda 32 p (43—29)... pe ultimele : 13. Mureşul Luduș 23 p (36—37), 14. Textila Năsăud 23 p (27—43), 15. CJ.L. Blaj 21 p (17—39), 16. Unirea Dej 20 p (38—51). SERIA A XII-a Precizia Să­cele — Tractorul Miercurea Ciuc 1—6 (0—0), Utila­jul Făgăraş — Progresul Odor­heiu Secuiesc 2—0 (1—0), Chimia Or. Victoria — Nitramonia Făgă­raş 3—2 (1—1), Măgura-Mobila Godlea — Minerul Bălan 6—6 (2—6), Metalul sf. Gheorghe —­ Torpedo Zărneşti 3—3 (1—1), U­­nirea Cristuru Secuiesc — Meta­lul Tg. Secuiesc 4—6 (0—0), Mu­reşul Topliţa — Carpaţi Braşov 3—0 (0—0), Metrom Braşov — Minerul Baraolt 2—0 (1—0). Pe primele locuri : 1. PRECIZIA SACELE 37 p (33—23), 2. Progre­sul Odorhei 34 p (50—25), 3. Ni­tramonia Făgăraş 30 p (36—25)... pe ultimele : 14. Măgura codiea 28 p (26—29), 15. Metalul Tg. Se­cuiesc 23 p (25—35), 16. Carpaţi Braşov 21 p (35—42). Rezultatele au fost transmise de corespondenţii noştri.

Next