Sportul, august 1982 (Anul 38, nr. 10156-10179)

1982-08-02 / nr. 10156

PWOlS­tAiU PIN tOaiE (Amt, UNITI-VA I ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Sl SPORT T ANUL XXXVl­l — Nr. 10 ■ 56 jj 4 PAGINI - 50 RĂNI | Luni~2~ august 1982 | DOUĂ ADMIRABILE ATLETE ROMÂNCE AU SPULBERAT RECORDUL MONDIAL LA SĂRITURA ÎN LUNGIME! VAU IONESCU: 7,20 m! ANIŞOARA CUŞMIR: 7,15 m! O IMPRESIONANTĂ REALIZARE A ATLETISMULUI ROMÂNESC, DE MARE REZONANŢĂ MONDIALĂ! D­uminică seara, pe cel mai mare stadion al ţării, am fost, alături de cîteva mii de spectatori, martorii unor excepţionale perform­anţe ale a­­tletismului românesc. Am asistat la cel mai frumos duel atletic desfăşurat vreodată în ţara noastră, un spectacol de o cali­tate extraordinară, unic ! Este vorba de săritura în lungime, la care aceste două admirabile sportive care sunt VALI IONESCU (antrenor Mihai Zaharia) şi A­­NIŞOARA CUŞMIR (antrenor Ion Moroiu) s-au întrecut pe sine și au oferit o întrecere la un nivel fără precedent în istoria probei, entuziasmantă, care a transfor­mat seara de ieri intr-o amin­tire de neuitat, intr-o zi de gloria pentru atletismul românesc, pen­tru întreg sportul nostru. De la începutul sezonului a­­tletele noastre au dominat pro­ba pe plan mondial, duelul lor la cea de a 66-a ediţie a cam­pionatelor naţionale anunţîn­­du-se, aşa cum anticipam, unul dintre momentele de vîrf ale acestei probe în actualul­­ se­zon. Fetele noastre ne-au între­cut insă toate aşteptările, leul- Romeo VILARA Vladimir MORARU (Continuare in pag- 2­3) Iată fantastica săritură de 7,20 m cu care Vali Ionescu a do­­borit noul record mondial, stabilit cu cîteva minute înainte de Anişoara Cuşmir (7,15) Deţinătoarea recordului mondial, Vali Ionescu, în tradiţionala fotografie care atestă cea mai lungă săritură in lungime reiu­­şită vreodată de o femeie Anişoara Cuşmir, prima in concurs care a doborit cu 7,15 m, recordul mondial de pină ieri deţin­ut de atleta sovietici Wilhelmina Bardausklene (7,09). Fotoreportaj de Dragoş NEAGU IVAN TATZAICHIN, TOMA SIMIN - MEDALIE DE AUR LA CANOE 10060 m Alte două medalii cucerite duminică de sportivii români la Ada Ciganlija: AROIIT la caiac 4 10 090 m și BRONZ prin Gheorghe Titu la canoe 10 000 m Ivan Tatzaichin, Torna Simionov — un nou succes prestigios BELGRAD. A. (prin telefon). In ultimele doua zile de între­ceri ale campionatelor mondia­le, de oaiac-canoe sportivii ro­mâni au avut o comportare bună, reuşind să cucerească cite o medalie de aur (Ivan Patzaichin şi Tom­a Simionov la canoe-2­10 000 m), de argint (Angh­ei Coman, Ion Jigarov, Petrică Dimofte, Florin Mari­­nescu la caiac-( 10 000 m) şi de bronz (Gheorghe Titu la canoe 10 000 m). Victoria cuplului Patzaichin — Simionov a fost impresio­nantă. Ivan şi Tom­a au luptat de-a dreptul eroic, obţinând o vic­torie strălucită, la capătul unei dispute dramatice. După primii 2 500 de metri ei se aflau în frunte. La jumătatea întrecerii, insă, ei au fost depăşiţi de Tamas Buday şi István Vasku­­ty din Ungaria şi Vasili Peresa împreună cu Edem Mauradofi­­lov din U.R.S.S. La cea de a 3-a întoarcere, situaţia a rămas neschimbată. Pe ultimii 2 000 m, românii au atacat cu toate for­ţele, şi-au ajuns adversarii din urmă, ameninţînd să preia con­ducerea. Exact cind mai erau 1 500 die metri, barca sportivilor din Ungaria a lovit neintenţio­nat canoea lui Patzaichin şi­­Si­­miionov. Cu vasta-i experienţă şi cu un efort demn de toată lauda Ivan a izbutit să repare spărtura din canoe, oprind a­pa care se infiltra. Apoi, împre­ună cu coechipierul său au ,,tras“ admirabil, distantîndu-se decisiv pe ultimii 500 de metri. In cursa individuală pe dis­tanţa de 10 000 m, un alt ca­­noist român, Gheorghe Titu, s-a aflat in permanenţă prin­tre fruntaşi, izbutind în fi­nal să se situeze pe locul II. O comportare şi mai bună au avut cei­­ componenţi ai ca­iacului nostru înscris in proba de 10 000 m. In dispută cu echipaje valoroase din U.R.S.S., Ungaria şi alte ţări cu tradiţie, sportivii români au concurat cu mult curaj, încheind Întrecerea pe locul secund, după caiaciştii so­vietici. ■ In cursa de sâmbătă, in fi­nala probei de canoe 1 000 m, Patzaichin şi Simionov au reuşit să ocupe locul al trei­lea, medalie de bronz, dar ulterior au fost descalificaţi pentru că Tom­a Simionov n-a înţeles din comunicările fă­cute de oficialii străini să se prezinte in termen de o oră la controlul antidoping, întîr­­ziind o oră, fapt care a adus descalificarea. La protestul de­legaţiei române, juriul a mert­ Vasie TOFAN (Continuare in pag. a 4-a) / ANCHEL COMAN ION JIGAROV FLORIN MARINESCU PETRICĂ DIMOFTE „Cupa Steaua**, la fotbal TROFEUL (la prima ediţie) A FOST CÎŞTIGAT DE ECHIPA ORGANIZATOARE Ultimele jocuri ale competi­ţiei „Cupa Steaua“ (disputate sîmbătă după-amiază pe sta­dionul cu acelaşi­­ nume) au atras în tribune, din nou, foar­te mulţi spectatori — aproxi­mativ 20 0.00, ca şi în prima zi a turneului. Ei au aplaudat, în final, frumosul succes al echi­pei Steaua, care — intrecind cu 2—0 (1—0) pe F.C. Olt — a cu­cerit prima ediţie a trofeului pus in joc de însăşi clubul or­ganizator. Să­­subliniem, In plus, că şi in acest ultim cu­s-au marcat multe goluri UJ­, că s-a apelat iar la exe-Stelian TRANDAFIRESCU (Continuare in pag 2-3) Bumbescu (tricou alb) va trimite in corner mingea pe care Cimpeanu II se pregătea să o expedieze în poarta apărată de Ariciu (fază din finala competiţiei Steaua — F.C. Olt, 2—0) Foto : V. STANCIU

Next