Sportul, decembrie 1982 (Anul 38, nr. 10258-10283)

1982-12-01 / nr. 10258

uBU*^SBB&MSFI ; i -Ids&r^Es'tBfrrsssâKs!1 ??*&**%&? m ‘*x&? & & \ g g­jak w^aA*íIYi¥'if / T4 ^ iKmi BIATLON Colaborarea rodnică dintre federația de specialitate și clubul A.S.A. Braşov a avut drept urmare darea în folosință, in acest sezon a complexului de pe Valea Risnoavei (de lingă Predeal), care beneficiază de trasee de alergare pe schiuri şi un poligon modern de tragere Aici vor putea fi organizate atit întreceri ofi­ciale de schi-fond, cît şi probe de biatlon. Deoarece, deocamdată, nu poate fi asigurat decît un singur tra­seu (o buclă de 2,5 km), pentru evitarea unor antrenamente stereotipe, cu aceleaşi condiţii de alergare, cu aceeaşi alternanţă de urcuşuri, cobortri şi teren plat, se impune studierea tuturor posibilităţilor de amenajare a unor noi trasee. SCHI „Cupa fulg de nea“ este prima dintre numeroasele competiţii care vor asigura programul recreativ al elevilor in vacanţa de iarnă. Ajunsă la a 4-a ediţie, „Cupa fulg de nea“ reuneşte copiii (pînâ In virsta de 14 ani) practicanţi al schiului din Tîrgovişte, care Îşi vor disputa Intîietatea la Predeal, la 4 şi 5 ianuarie. Felicitări organizatorilor, comitetului sindical al Institutului de proiectări laminoare Tîrgovişte, cu sprijinul Casei de cultură a pionierilor şi şoimilor patriei. HOCHEI La startul campionatului naţional de hochei pentru Juniori mlci (15—16 ani) s-au prezentat 13 echipe (1), ceea ce a obligat pe organizatori să alcătuiască grupe preliminare şi apoi seriile va­lorice. .. . Iată acum clasamentul in cele două serii preliminare: seria A 1. C.S.S. Triumf Bucureşti 10 p, 2. C.S.S. 2 Galaţi 8 p, 3. Steaua 6 p, 4. Petrolul Ploieşti 4 p, 5. C.S.S. Pionierul Braşov 2 p, 6. C.S.S. 2 Bucureşti 0 p; seria B — 1. C.S.Ş. Gheorgheni 12 p, 2. C.S.Ş. Liceul Miercurea Ciuc 10 p, 3. C.S.Ş. Sf. Gheorghe 8 p, 4. C.S.Ş. Suceava 6 p, 5. C.S.Ş. Rădăuţi 4 p, 6. C.S.Ş. Odorhei 2 p, 1. C.S.Ş. Tg. Mureş 0 p. Ca urmare a acestor rezultate, prima grupă valorică cuprinde 6 echipe (iarăşi, mai multe ca la se­niori !), primele trei clasate din fiecare serie avînd programat primul turneu intre 4 şi 8 Ianuarie 1983 la Galaţi. A doua grupă valorică, compusă din echipele clasate pe locurile 4 şi 5 In fie­care grupă (In total 4), se vor Intîlni In primul turneu Intre 20 şl 22 decembrie la Ploieşti, iar ultima grupă valorică, cu 3 echipe, are primul turneu Intre 20 şi 22 ianuarie 1983 la Tg. Mureş. AFLĂM DE LA INSTITUTUL METEOROLOGIC Prin amabilitatea tovarăşei LIDIA RAHAU, cercetător principal In cadrul colectivului de prognoza timpului pe lungă durată a Institutului de meteorologie, am aflat cum va fi vremea In luna DECEMBRIE. CARACTERIZARE GENERALA. Cantitatea de precipitaţii însu­mate In această lună va fi mai mică decit în mod obişnuit. Tem­peraturile medii lunare se vor situa, In general, intre limite nor­male, lax pe alocuri, In sudul ţării, vor fi puţin mai ridicate. PRIMA DECADA. Se va caracteriza printr-un regim pluviome­tric deficitar. Precipitaţiile, sub formă de burniţă şi ploi slabe, sunt de aşteptat în sud-vestul ţârii la începutul intervalului. Unele ninsori de scurtă durată vor cădea, îndeosebi, spre sfîrşitul In­tervalului, în nordul şi nord-estul ţării, în zona muntoasă va ninge slab, mai ales In prima săptâmînă a lunii. Temperatura va scădea ceva mai pronunţat In ultimele zile ale acestei decade, cin­ 3 valorile minime vor cobori şi sub —12 grade in nord. Tem­peraturile maxime vor atinge +6 grade C in sud. Dimineaţa şi seara, frecvent, se va produce ceaţă. A DOUA DECADA. Va fi mai umedă şi mai caldă. Vor pre­domina zilele cu cer noros. Vor cădea precipitaţii. Îndeosebi sub formă de burniţă şi ploi In sud, iar In nord atlt sub formă de ploi, cit şi lapoviţâ şi ninsoare. Local, in primele zile, condiţii de polei. In unele zile, vîntul va prezenta intensificări pasagere, pînâ la tare. Ceţurile vor contribui, de asemenea, la amplificarea caracteristicii de vreme umedă. Temperaturile minime vor fi, in general, pozitive In sud, iar cele maxime vor atinge valori de 10 grade. A TREIA DECADA. Va fi, din nou, deficitară din punct de vedere pluviometric, exceptind Banatul, Oltenia şi Muntenia, unde In intervalul 22—28 vo­r cădea precipitaţii atît sub formă de ploi, cit şi lapoviţă şi ninsoare. Faţă de decada anterioară, se aşteap­tă­­ o scădere mai însemnată a temperaturii. Valorile cele mai scăzute vor fi intre —15 şi —5 grade, izolat mai coborâte, iar cele mai ridicate între —6 şi +4 grade. Dimineaţa şi seara ceţu­rile vor fi destul de persistente. Simona Todoruţ se afirmă ca li­deră a patinatoa­relor de viteză. Este principalul motiv pentru care primul ei concurs international in acest sezon, „Cu­pa Dynamo Ber­lin“, programat in această săptămână (4—5 decembrie) este așteptat cu interes. FORMAREA MARILOR CAMPIONI _____(Urmare din pag. 1)_____ mari competiţii din sportul luptelor. De fiecare dată e un „pachet de nervi". Pentru el, cele şase minute de întrecere înseamnă mai mult decît lun­ga aşteptare de o zi a trenu­lui care-ţi aduce, la virsta a­­dolescenţei, logodnica pentru care ai cules cu dragoste flo­rile anotimpului. „Infarct de-ar fi să fac, numai să cîştige ! Că are talent cu carul, e bine pregătit şi ştie lecţia de nota 10“. Nu glumeşte decît după victorie ! „Colectivul de aur“ îl in­clude, de aproape un deceniu, şi pe fostul campion mondial de la Mar del Plata, Simion Popescu, şi el, de asemenea, un foarte apreciat arbitru in­ternaţional. Un antrenor pa­sionat de munca lui, un teh­nician care a ştiut ce şi de la cine să înveţe. Plin de mo­destie, vorbeşte rar despre el, despre contribuţia — spunem noi — importantă la pregă­tirea multora dintre medaliaţii luptelor din ţara noastră. Toată lumea îl respectă şi o iubeşte pe dr. Nicolae Plo­­eşteanu, medic, pedagog şi prieten al tuturor sportivilor din lotul reprezentativ. El nu este doar „omul cu trusa me­dicală“ pe care-l cauţi numai atunci când ai nevoie, „la du­rere“, ci un specialist la care se apelează in orice proble­mă, cu Încredere şi mare a­­fecţiune. Pentru că cei din lumea sportului luptelor ştiu prea bine că de foarte multe ori nopţile lui de veghe şi trfcnîntări ■« intUnesc cu zorii onor zile tn care vor străluci medalii preţioase. Ne sunt dragi aceşti oameni. Ne sunt dragi şi pentru că nu i-am auzit niciodată vorbind despre „merite personale", nici că muncesc prea mult, ori că... „dacă am avea con­diţii“, nici că după succese de mare prestigiu , „acum putem sta liniştiţi un an-doi...“. Ne simt dragi aceşti oameni care muncesc, cum se spune, „cot la cot“ cu tinerii luptători, pentru gloria sportului româ­nesc. Ne sunt dragi aceşti oameni, aceşti comunişti ! CONCURSUL REPUBLICAN LA HALTERE, PE CATEGORII în Sala sporturilor­­din Reşiţa va avea loc, vineri şi sâmbată, concursul republican pe catego­rii, la haltere. La Întreceri vor participa peste 60 de sportivi, din 10 cluburi şi asociaţii, ma­joritatea dintre ei fiind haltero­fili invitaţi, care nu au luat startul în marile competiţii ale anului şi au concurat la puţine întreceri interne. Este, deci, pen­tru ei un bun prilej de verifi­care, de a-şi realiza normele prevăzute de federaţie. Printre cei mai valoroşi se numără Pa­vel Petre şi Gh. Bening, ultimul va face probabil și o tentativă de a dobori recordul național. riCUPA MUREŞ" LA CULTURISM In Sala sporturilor din Tg. Mu­reş s-a desfăşurat „Cupa Mureş“ la culturism, la care au partici­pat 41 de concurenţi. In faţa celor 1 000 de spectatori, pe pri­mele locuri s-au situat: Juniori mld — Florentin Gheorghiu (cat. 58 kg) Ltc. Spiru Haret, Florin Moldovan (cat. 65 kg) Metalotehnica Tg. Mureş; Sándor Szava (cat. +65 kg) C.S.Ş. Tg Mureş. Juniori mari: Ion Roşiu (cat. 65 kg) CJ S.Ş. Şoimu­ Sibiu; Lau­­renţiu Mortan (cat. 72 kg) Lie. Spiru Haret; Florian Dumitru (cat. 77 kg) Lie. Spiru Haret; Florin Uoeanu (cat. +77 kg) Lie. Spiru Haret. Senior] : Cristian Mihăiiescu (cat. 72 kg) Rapid Buc.; George Criciunescu (cat. 77 kg) Rapid Buc.; Nicolae Givtrgi (cat. 85 kg) Metalotehnica Tg. Mureş; Marin Tuţu (cat. +­5 kg) Rapid Buc. Pe echipe — Juniori (pe primele locuri din I): 1. Lic. Spiru Ha­ret; I. C.S.S. nr. 1 Tg. Mureş; 3. Metalotehnica Tg. Mureş ; se­niori (pe primele locuri din 9) : L Rapid Buc.; 2. Recolta Sibiu; 3. Metalotehnica Tg. Mureş. Un nou prilej de mari succese! In cadrul a 5 extra­geri totalizînd 42 de nu­mere, ORICINE JOACA POATE CISTIGA : • autoturisme „Dacia 1300" • importante sume de bani, variabile si fixe • excursii peste hotare, in U.R.SS. sau R. P. Bulgaria. BILETELE DE 15 LEI VARIANTA PARTICIPA LA TOAE EXTRAGERILE Agenţiile b­io-Pronosport ?a stau la dispoziţie pînâ simPâia 4 decembrie 1982 Inclusiv BANI. AUTOTURISME.EXCURSII DIVIZIA „A" LA TENIS DE MASĂ LA FINAL Campionatul Diviziei „A“ la tenis de masă s-a Încheiat cu victo­ria echipelor UNIVERSITATEA CRAIOVA (m) și C.S. ARAD (f). Dar, iată clasamentele : MASCULIN Grupa I 1. Univ. Cv. I 15 11 4 119: 86 26 2. C.S.M. Cj.­Nap. 15 10 5 116: 93 25 3. Progresul Buc. 15 8 7 106:106 23 4. Univ. Cv. II 15 1 14 69:131 1. Grupa a 11-a Seria I 1. A.S.A Muntenia 20 18 2 144:101 38 2. Mec. fipa Buc. 20 1­4 6 1­75 : 54 34 3. Voința S Mare 20 11 9 126:124 31 4. Tractorul Bv. 20 7 13 117:134 27 5. C.S.M. Buzău 20 0 20 31:180 20 Seria a ll-a 1. Stirom Buc. 20 16 4 166:100 36 2. Constr. Tg. M. 20 11 9 157:139 31 3. C.S.S. Od. Sec. 20 10 1­0 143:138 29 4. Sticla Bristrița 20 7 13 115:151 27 5. Trocodava Buc. 20 6 14 99:152 24 FEMININ Grupa I 1. C.S. Arad II 15 11 4 63:25 26 2. Progresul Buc. 15 9 6 50:42 24 3. FAIMAR B. Mare 15 8 7 51:51 23 4. C.F.R. Petrosani 15 2 13 27:73 17 Grupa a ll-a Seria I 1. MILMC CPL Buc. 20 16 4 90:41 S6 2. Metalurgistul Cg. 20 14 6 86:62 34 3. Metalul Rm V. 20 9 11 62:82 29 4. C.S.M Buzău 20 7 18 57:75 27 5. Constr. Tg. M. 20 < 16 58:93 24 Seria a ll-a 1. C.S Arad I 20 18 - 2 95:19 38 2. înfrățirea Tg. M 20 16 4 85:53 36 3 C.S.M lași 20 8 12 56:75 28 4. C.S.S.­­ Buc. 20 7 13 49:78 27 5. Spartac Buc. 20 1 19 37:97 21 • Echipele clasate pe locul 4 In prima grupă valorică au re­trogradat in grupa valorică se­cundă. © Formaţiile clasate pe locul 1 în seriile grupei valorice secunde vor susţine un meci de baraj pentru promovarea în prima grupă valorică. ¤ Echipele situate pe locurile 2 şi 3 în seriile grupelor valorice secunde vor susţine un meci de baraj pentru definitivarea Cla­samentului general. • Formaţiile situate pe locurile 4 şi 5 în seriile grupelor valo­rice secunde au retrogradat in campionatul de calificare. CLASAMENTELE DIVIZIEI „A“ DE BASCHET FEMININ • După turneul (al cincilea) desfăşurat în sala Olimpia din Timişoara, în clasamentul „Tro­feului eficacităţii“, oferit de ziarul SPORTUL,, continuă să conducă, detaşat, Magdalena Pall („U“ Cluj-Napoca), autoa­re a 416 p. O urmează : 2. Ca­melia Solovăstru (Voinţa Bra­şov) 342 p, 3. Ştefan­ia Borş (Voinţa Bucureşti) 315 p, 4 Luminiţa Măringuţ (I.E.F.S.) 308 p, 5. Georgeta Simioană (Progresul) 304 p, 6. Maria Bă­răgan (Politehnica Buc.) 286 p, 7. Marilena Frolter (Olimpia) 284 p, 8. Constanţa Grigoraş (C.S.U. Prahova Ploieşti) 280 p. 9. Elena Opriciu (Comerţul Tg. Mure?) 254 p. 10. Valeria Che­­peţan (Universitatea Timişoara) 247 p. 11. Verginia Popa („U“ Cluj-Napoca) 238 p. 12. Măndi­­ca Ciubăncan (Olimpia) 232 p. 13. Lavinia Blindul (I.E.F.S.) 228 p. 14. Emilia Puşcaşu (Pro­gresul) 219 p. 15. Alexandrina Bâră (Olimpia) 218 p, 16. Suzana Pîrşu (Poli­tehnica) 217 p, 17. Gheorghiţa Bolovan („U“ Cluj-Napoca) 218 p, 18.19. Ilona Chvalal (Poli­tehnica) şi Florentina Nicola (I.E.F.S.) 208 p,­­ Clasamentul (neoficial) al indisciplinei : 1. Voinţa Bucu­reşti 7 greşeli tehnice (la Ti­mişoara : Tatiana Popescu). 2—3. C.S.U. Prahova Ploieşti şi I.E.F.S. 5 g.t., 4—6. Politehnica Bucureşti (Ilona Chvatal), Pro­gresul Bucureşti (Georgeta Si­mioană) şi Universitatea Timi­şoara (Marcela Bodea şi Ro­­dica Armion) cite 3 g.t., 7—9. Olimpia Bucureşti (Alexandri­na Bâră), Rapid Bucureşti şi Voinţa Braşov cite 2 g.t., 10 Crişul Oradea 1 g.t. @ Analizînd arbitrajele pres­tate cu prilejul turneului divi­zionar masculin „A“ desfăşu­rat in Capitală, în sala Floreas­­ca, forul diriguitor al cavaleri­lor fluierului a hotărit urmă­toarele sancţiuni : C. Comăniţă (Galaţi) — retrogradarea in grupa „B“ de utilizare şi 6 luni suspendare pentru arbitraj slab ; R. Stănciulescu (Tîrgo­vişte) — retrogradare in­ grupa „B“ de utilizare si suspendare pe 6 etape pentru arbitraj slab ; M. Aldea (Ploieşti), M. Dimancea şi I. Breza (ambii din Bucureşti) — suspendaţi pe o etapă, deoarece au permis conducătorului echipei Farul să ia loc pe banca rezervelor, fără a avea legitimaţie. • Rezultate din Divizia „B“ de tineret : masculin , C.S.U, Oţelul Galaţi — Comerţul Lb­. „Bolyai“ Tg. Mureş 127—71 (48—37), Academia militară me­canica fină Bucureşti — Auto­matica Bucureşti 59—56 (31—21), Urbis Bucureşti — Jiul Ştiinţa Petroşani 75—68 (39—35), Auto­matica Alexandria — Automa­tica Bucureşti 68—63 (34—21), Jiul Ştiinţa — C.S.U. Oţelul 96—88 ,(43—49), Comerţul — Electrica Fieni 81—90 (37—38); feminin : Carpaţi C.S.S. Sf. Gheorghe — Mobila C.S.S. Satu Mare 75—83 (37—37), C.S.S. S. Politehnica IT Bucureşti — C.S.S. Unirea Voinţa Iaşi 69—49 (20—23), TCEMENERG Bucureşti — C.S.S. Textila Gheorgheni 76—73 (36—24); C.S.S. Textila — C.S.S. Carpati 71—73 (32—36), C.S.S. Unirea — C.S.S. Chimistul 64—75 (31—36), Voin­ța Tg. Mureş — C.S.S. 2. Po­litehnica II 71—65 (45—33), Mo­bila C.S.S. — C.S.S. 1 Alfa Oradea 91—51 (42—27). Corespondenți : Gh.. Briolă, C. Albu, I. Tofh, Al. Nour, FI. Dumitru, S. Băloi, Gh. Arsenic, N. Tohacesc, N. Ștefan, A. Soare. ȘTIRI • Reprogramări de meciuri la­minate­ din prima divizie femi­nină: Rapid — Farul, la 21 de­cembrie, Farul — „U“ Cluj-Na­poca. La 10 decembrie, „U“ Cluj- Napoca — C.S.M. Libertatea Si­biu, la 6 decembrie. • Davila Plocon pune punct unei îndelun­gate cariere de jucător și antre­nor la Rapid. Astfel, echipa fe­minină giuleşteană rămîne fără conducător tehnic. Se duc tra­tative cu Nicolae Humă, care a dispărut de pe banca echipei Calculatorul, în urma conflictu­lui cu conducerea secţiei de la I.I.R.U.C. • In turneul din Un­garia, vicecampioana feminină, Flacăra roşie Bucureşti, a sus­ţinut 3 partide, cîştigind două cu 3—0 şi pierzind una (în faţa campioanei Ungariei, Újpesti Dózsa) cu 1—3 • In va­canţa de iarnă, reprezentativele de Juniori se vor reuni în pre­gătire pentru a lua parte la cea dintâi competiţie a anului vi­itor, tradiţionalul turneu de la Sofia. REZULTATE din DIVIZIA „B“ In etapa a l-a a campionate­lor diviziei secunde de volei s-au înregistrat r­ezultatele : FEMININ, seria I, Univ. LE.F.S. Buc. — T­mbrul Suceava 3—0, Ceahlăul P. Neamţ — Vo­inţa Buc. 2—3, I.C.B. — Penicili­na II Iaşi 3—1, Prahova I.P.G. Ploieşti — Confesia Buc. 1—3; seria a II-a: Chmia Tr. Măgu­rele — Chimpex ( Constanţa 3—0, Chimia Rm. Vil­ce­ — Univ. Cra­iova 3—1, Dacia Piteşti — Spar­tac Buc. 3—2, Flacăra roşie n Buc. — Braiconf Brăila 2—3; seria a IlI-a: Amatura Zalău — Olimpia Oradea .7-0. G.T.G.C.L. Braşov — Textila Cisnădie 3—1, A.S.S.U. Craiova — Metalotehni­­ca Tg. Mureş 3—0, Explormmn Caransebeş — Univ. Timişoara 3—1, MASCULIN, seria I: Spartacus Brăila — Tractorul­­ Braşov 3—1, I.O.R. Buc. — Viitorul Ba­cău 3—1, PECO Ploieşti — Reio­­nul Săvineşti 1—3, Prahova I.P.G. Ploieşti — A.S.A. Buzău 3—1; seria a I-a: Electra Buc. — Delta Tulcea 0—3, I.C.M. Caran­sebeş — Vulcan Buc. 3—0, Stea­ua­­ Buc. — SARO Tîrgovişte 0—3, Metalul Hunedoara — Ra­pid Buc. 3—1; seria a III-a: Oţe­lul Dr. dr. P. Groza — „Poli“ Timişoara 0—3, „U“ Cluj-Napoca — Voinţa Alba lulia 3—0, A.S.A. Sibiu — Voinţa Zalău 3—1. Corespondenţi: N. Mateescu, Gh. Lazăr, O. Guţu, O. Băltea­­nu, I. Pocol, Gh. Udrea, Şt. Gur­gui, I. Feţeanu, I. Stanca, M. Bo­­ţocan, N. Magda, P. Lőrinci, Gr. Bizu, T. Bldiga, I. Vlad. DOINA MELINTE ALEARGĂ COT LA COT CU NADEJDA OLIZARENKO! (Urmare din pag. 1) De în semifondul mondial. Doina sau Fiţa aleargă cu Nadejda, Olga, Tatiana sau Ludmila pregătindu-se în co­mun pentru asaltul perfor­manţelor viitoare ca nişte bu­ne prietene. Şi, sunt. Vecină­tatea, antrenamentele comune le-au împrietenit, aici, unde vin ele, in fiecare noiembrie, sau la Kislovodsk, unde se duc fetele noastre în aprilie, chiar dacă cele mai bune prietene sânt totodată — cum ne vor spune fiecare despre fiecare — cele mai aprige adversare pe pistă. Dar concursurile, medaliile şi recordurile par acum atât de îndepărtate... „Sîntem prieteni, ne simţim minunat aici“ avea să ne spună şi Uno Kialic, antreno­rul principal al echi­pei U.R.S S. pentru proibele de 1500 m şi 3000 m, conducăto­rul delegaţiei, iar declaraţia este confirmată prin înclinări de cap ale „statului major“ — Aleksandr Cerneţki, Roman Marcean şi Leonid Beliaev. De ce veniţi la Felix? „Pen­­tru noi este locul ideal de pregătire pentru luna noiem­brie, cînd începem antrena­mentele pentru sezonul viitor. Clima este minunată, avem condiţii de alergare într-un ca­dru de basm, ca şi posibilita­tea de a folosi, pentru cei care au nevoie, după un sezon lung şi greu, excelentele con­­diţii de tratament şî recupe­rare existente aici. Ce repre­zintă lotul aflat la Felix ? E­­xact Jumătate de totul unio­nal mare, cealaltă Jumătate, cu Olga Mineeva Ivetlana Gus­­kova, Tatiana Pozduiakova, dar inel fără Kuankina, acel­­dentatft, a rămâi la Ialta. Şi aici, şi acolo avem — alături de marile valori — și tinere de perspectivă. »Bătrinele'* nu se lasă, dar ne gindim și la schimbul de miine". Stăm de vorba, după antre­nament, cu „bătrînele“ Gliza­­renko (32 ani), Dulina (29 ani) Providohîna (32 an), Vesel­kova (32 ani). Nu acceptă adjectivul. Glizarenko, campi­oană olimpică și recordmană mondială la 800 m- ne rea­mintește că Ileana Silai a avut cel mai bun sezon la 39 de ani. „E adevărat. Ia noi acasă fiecare cursă pare o fi­nală olimpică,­ mai greu să prinzi echipa decit Să urci pe podium la sau ,a campionatele - - pene, dar mai avem un cuv.nt de opus". rv nW'e aveţi despre alergă­toarei- 'româncez Zimbesc cu u- /' L,c­­ele mai pu­adversare, şi Doina st­ăîaricica (Puică), (Melint j’0*mn),­­şi Natalia (Bc­iLnCu ele «ts luptăm pen­­î,m)‘ .Somaţia ’mondială. Alt­fel nePînţeleg' bine". ,rî se Par* sntrenam mte­mâncetor? -în această pe-SJifiIV " «* »­■­centul pe alergarea in regim aerob, pe volum. Antrenamen­tele sini asemănătoare, am a- Iergat de imite ori Împreună, nu avem seci ele“. Ziua, ultima a şederii dele­gaţiei sovietice la Felix, se Încheie cu o Interesantă discu­ţie pe temă metodică şi teh­nică intre cei doi tehnicieni­­ români şi antrenorii oaspeţi. Ciulim urechile şi ne între­băm dacă nu cumva poziţiile fruntaşe ale celor două şcoli feminine de semifond sunt strins legate de acest schimb de experienţă folositor fiecă­reia dintre părţi, întrebarea e retorică, răspunsul e­ atit de evident... Bătătorite împreună, potecile pădurii de la Felix ştiu mai multe despre recor­durile mondiale, despre victo­riile semifondistelor sovietice și românce decît oricare din pistele lumii... E DIN JURU­lfILEULUI IMPROVIZAŢII LA PUPITRU! CLIMEff, DIVIZIA „A­ Una dintre cele mai adevă­rate şi mai potrivite comparaţii între o echipă sportivă şi vin ansamblu artistic este, de bună seamă, cea care asemuie pe conducătorul de joc sportiv cu dirijorul unei orchestre. Fireş­te, nu ne propunem să mai in­sistăm cu argumente „pro“ în­­tr-o chestiune de mult şi una­nim acceptată. Virtuozitatea şi capacitatea de a închega şi mo­biliza ansamblul pentru o in­terpretare unitară, armonioasă, viziunea creatoare într-un pe­rimetru deja conturat şi nuan­ţele de originalitate, harul şi măiestria omului de la pupitru sunt calităţi care se cer cu ace­eaşi rigurozitate si celui ce are menirea să acordeze, din inte­riorul ei, o echipă sportiva. Asemenea autentici „şefi de orchestră“ au fost un Dobrin In fotbal, un Otelea, Gaţu sau Voina in handbal, un Drăgan, Ferariu, Stamate sau Oros în volei, un Diaconescu in bas­chet. Conducătorul de joc, coordo­natorul, dirijorul înseamnă foarte mult pentru o echipă. „In volei, îmi spunea zilele trecute conf. univ. Vasile Ghe­­nadi, coordonatorul poate să decidă în proporţie de peste 50 la sută valoarea şi rezulta­tele unei echipe“. Trecind la radiografia unei alte execuţii de bază — PASA — am ajuns la concluzia deloc Îmbucură­toare că slăbiciunile pe plan Internaţional pe care le ma­nifestă — constant la fete şi sporadic la băieţi — voleiul nostru se datoresc (şi nu în mică măsură) crizelor de la pupitru. Multi au „mină bună", dar nu toţi au simţul tactic necesar, harul irijării. Inven­tivitatea si tsg.kr,ca pretinse de un joc In v­eză, n-au ve­dere periferic c­a spirit de an­ticipare. In plu’­iu au „şcoa­la coordonării“ pentru că In voleiul nostru aceasta lipseşte cu desăvîrşire băgători cu tuşeu mai bun find tîrziu re­calificaţi pe acet post. Avem, deci, cîţiva huni ridicători : Căta-Chiţiga, Titea, Steriade, Ion, Ionescu, Igandle, Pralea, Mirela Pavel, Cina Răuţă, Li­liana Văduva, Gbriela Coman, Georgeta Zahari, Doinita Po­pescu, Mirela Zanfir, dar deo­camdată nici un autentic coor­donator de joc. I­nsă dintre cei citaţi, mulţi precintă deficien­ţe în celelalte compartimente...) Mai aproape de această cerinţă se află dinamovstul Căta-Chi­­ţiga­şl. In persppctivă (sperăm să nu greşim) tînărul stelist Pralea. De aici si sărăcia de combinaţii valopase in atac. Dealtfel, duminpă, la înche­ierea meciului nasculin Steaua — Carpati RinuVTlcea, antre­norul Ştefan Ronan conchidea decepţionat , singură com­binaţie cu lunm In 4 seturi, iar cu o săptânînă In urmă la meciul Steaua . Calculato­rul am văzut vreo două com­binaţii. Ce să bei în situaţia asta ?“ Intr-adevăr. Si poate de aceea radiografia etapei tre­cute arată proţnte (intre 20 şi 30 la sută) scâzute ale ac­ţiunilor de atac pe centrul fi­­leului ! De asemenea, o sărăcie evidentă a varietăţii paselor (Căta-Chiţiga, Zlotea şi Mirela Pavel arătind n mai multă preo­cupare pentru­­ „repertoriu“). Sub aspectul calităţii pase! (chiar a celei normale) am avut surpriza să constatăm şi aici procente ingijorătoare care pornesc de la 15—30 la sută (la echipele mai bune) şi ajung la 45—50 la sut (la echipele slabe) pase grejte ! Este timpul ca tehnicienii noştri, începînd cu cei de la juniori, să revadă şi criteriile de selecţie, dar şi modul de pregătire (indivdualizată) a ridicătorilor pentru a face din ei autentici coordonatori de joc. Aurelia BREBEANU FEMININ 1. DINAMO 12 12 0 36 : 7 24 2. C.S.M. Sibiu 12 9 3 29:15 21 3. Flacara I. Buc. 12 7 5 25:19 19 4. Ştiinţa Bacău 12 6 6 23:24 16 5. C.S.U. Galaţi 12 6 6 21:23 18 6. Chimpex C-ţa 12 6 6 20:22 18 7. Maratex B.M. 12 5 7 22:25 17 8. Penicilina laţi 12 5 7 20:23 17 9. „U” Cluj-Nap. 14 5 6 20:24 16 10. Calculatorul Buc. 12 4 8 19:28 16 11. Farul Constanța 10 5 5 20:17 15 12. Rapid 11 0 11 5:33 11 MASCULIN 1. DINAMO 6 6 0 16: 2 12 2. Steaua .6 5 1 17: 8 11 3. SMvania Şlmleu S. 6 4 2 12:11 10 4. Univ. Craiova 6 3 3 13: 9 9 5. Calculatorul Buc. 6 3 3 14:10 9 6. Tractorul Brașov 6 3 3 12:12 9 7. C.S.U. Oradea 6 3 3 11:13 9 8 Explorări B. Mare 6 2 4 12:13 8 9. Carpați Rm. Vâlcea 6 2 4 10:16 8 10 Motorul B. Mare 6 2 4 8:14 8 11. C.S.M. Suceava 6 2 4 6:15 8 12. C.S.U. Galați 6 1 5 7:17 7 S5E5EH SPORTUL STUDENŢESC - STEAUA 2-4 (1-0) Partidă interesantă, cu şase goluri spectaculoase, cu trei bare şi mai... spectaculoase de­cit fazele din care s-a marcat şi cu o mare surpriză plăcută: comportarea peste aşteptări a tinerilor jucători din Regie. Prima repriză a fost dominată de speranţele Sportului studen­ţesc, care, după o lungă suită de ocazii clare ratate de A­­drian şi Gheorghe Georgescu (min. 17, 23, 27 şi 32) şi Gh. Dumitru (min. 45), ADRIAN GEORGESCU a reuşit să des­chidă scorul, in min. 44, re­­luînd in plasă mingea reveni­tă din bara porţii in care tot el şutase violent. După pauză, Steaua a accelerat tempoul şi a egalat, în min. 50, printr-un penalty transformat de MAJA­­RU la un fault în careu al lui Lică asupra lui Şt. Popa. In min. 58, CÎMPEANU a înscris, cu capul, din centrarea lui Bar­bu, dar, după alte patru mi­nute, acelaşi ADRIAN GEOR­GESCU a marcat dintr-un unghi dificil un gol superb. Au urmat un gol al lui D. ZAM­FIR (min. 68 — reluare din apropiere), o bară a lui St. Popa (min. 71), un ultim gol, cel al lui BARBU, în min. 76, și două bare „semnate“ de A. Georgescu (min. 77) și T. Stoi­ca (min. 85). Arbitrul P. Balaş a condus bine următoarele formaţii : SPORTUL STUD : CRĂCIUN — LICA, ILIESCU, Petre, Ionescu — Traşcă, Mezaros (min. 86 Săr­­maşan), Munteanu I — Gh. Georgescu, A. GEORGESCU, Gh. Dumitru (min. 70 Moise), STEAUA : NITU (min. 46 Lo­­vaş) — Drindea, lovan, BELO­­DEDICI, Fodor — MAJARU, Mureşan (min. 46 T. Stoica), ST. POPA — D. Zamfir, Ralea (min. 46 CÎMPEANU), Barbu, Laurenţiu DUMITRESCU CHIMIA Rm. VILCEA-F.C. OLT 3-2 (0-1) RM. VILCEA, 30 (prin tele­fon). Un joc foarte frumos, desfăşurat în prezenţa a circa 2 000 de spectatori, a dat cîş­­tig de cauză formaţiei locale, Chimia, învingătoare cu 3—2 (0—1). Echipa vîlceană a rulat un lot numeros de jucători. După 15 minute de tatonare, oaspeţii, pe contraatac, reuşesc deschiderea scorului prin PI­­ŢURCA (min. 16). După pauză, gazdele incep puternic şi reu­şesc să marcheze de două ori prin CARABAGEAC (min. 50), dintr-o lovitură liberă de la 25 m, şi LASCONI (min. 62). In continuare, gazdele păstrea­ză iniţiativa şi reuşesc majo­rarea scorului prin acelaşi LASCONI (min. 65) în urma unei acţiuni personale. Oaspeţii reduc din handicap prin IA­­MANDI (min. 76). Arbitrul M. Ludoşan (Sibiu) a condus bine următoarele for­maţii : CHIMIA , Nedea (min. 46 Pavel) — Teleşpan, Basno (min. 64 Tudoroiu), Preda, CINCA — Neculce (min. 61 Văcariu), Savu (min. 59 Diaco­nescu), Carabageac (min. 59 LASCONI) — Păuna (min. 68 Strîmbeanu), GÎNGU, Verigeanu (min. 76 Udrea). F.C. OLT :­­Vindi — Prepeliţă, Balaur, Ionaş­­cu, Despa — BARBULESCU, Po­pescu (min. 62 Sisoie), State — Bîscă, IAMANDI. PIȚURCA. Pavel GIORNOIU-coresp. F.C. ARGEŞ - UNIVERSITATEA CRAIOVA 1-0 (1-0) PITEŞTI, 30 (prin telefon). O intîlnire plăcută, cu faze in­teresante, sportivă, iată ce a oferit celor peste 2 000 de spec­tatori tinerele echipe ale F.C. Argeş şi — mai ales — Uni­versitatea Craiova (pentru că în special oaspeţii au prezen­tat un „1f” alcătuit din jucă­tori de la echipa de speranţe şi de la Electroputere Craio­va). In prima repriză, piteşte­­nii au dominat majoritatea timpului avind cele mai cla­re situaţii de a marca în min. 13 — Ancuţa şut pe lingă poartă, min. 23 — şut puter­nic Badea şi min. 24 — relu­are turcă peste „transversa­lă“. Gazdele vor înscrie golul, care avea să rămână singurul din întreaga partidă. în min. 26, o centrare de pe dreapta îl găseşte pe JURCA nemarcat ?! acesta reia balonul în plasă. După pauză, joc echilibrat în primele 20 de minute pentru ca finalul să aparţină oaspeţi­lor. Ei au avut cele mai clare ocazii de a egala în min. 71 (şut puternic Pîrvoiu, respins in extremis de Iliescu), în min. 72 (şut Orbuleţ, de la a­­proximativ 10 m, peste bară) şi 75 (acelaşi Orbuleţ trimite pe lingă stîlpul din stingă porţii piteştene). Arbitrul Gh. Constantin (Rm. Vâlcea) a condus foarte bine următoarele formaţii: F.C. ARGEŞ: Istra­­te (min. 46 Iliescu) — VOICU, Alom­an, Grigore, Iosif — TO­MA, Margelatu, Badea (min. 46 Iovănescu) — Jurcă (min. 46 Nica, Ignat (min. 54 Mo­­romele), ANCUŢA. UNIVER­SITATEA: Bărăga — Murgan, Rurica, Matei, Dicu — Orbu­leţ, Frivoiu (m­­in. 86 Luţă), Smarandache, CREŢU — Vlă­­doi (min. 23 Ştefan), TRES­­CU­M­, Eftimie IONESCU CORVINUL HUNEDOARA-A.S.A. Tg. MUREŞ 1-0 (0-0) TIMIŞOARA, 30 (prin tele­fon). Joc atractiv, cu toate că s-a marcat un singur gol. In prima repriză au evoluat mai bine mureşenii, care insă n-au reuşit să treacă de apărarea Corvinului, portarul Rus fiind la înălţime. In partea a doua a meciului hunedorenii au do­minat, dar Petcu, Dănăeaţă şi Tîrnoveanu au ratat numeroase ocazii clare de gol. In min. 57 Dănăeaţă trage puternic la poartă, fundaşul echipei mure­şene COSTIN intervine cu capul în traiectoria balonului şi înscrie în propria poartă. A arbitrat bine V. Titorov (Dro­­beta Tr. Severin), CORVINUL: RUS — Bucur, Dubinciuc, ON­­CU, Găman — Bădilaș, Dănă­­eață, COJOCARU — Bogdan, Petcu, TÎRNOVEANU. A.S.A. : Biro II — Marton (min. 35 Benko), Jenei, Costin, GALL — Dulău, Both II, Monoki (min. 75 Varga) — Ciorceni, BIRO I (min. 60 Irimiaș), Munteanu (min. 76 Botezan), ST. MARTON-coresp. Df STAT T0T0 PR0­0$f00lH INFORMEAZĂ PRONOSTICURI... Din dorinţa de a oferi parti­cipanţilor la concursul Prono­­,de la sfîrşitul acestei săp­­tamîni o sursă de inspiraţie su- Dlim­entară şi — sperăm — utilă, redăm pronosticurile făcute de binecunoscutul interpret de mu­zică uşoară Luigi Ionescu: I. C.S.M. Suceava — Dunărea Galaţi 1, X; II. Mine«® GH — Gloria Buzău 1; III. Mec­hină — I.P. Aluminiu Stat. 1, X; IV. Şoi­mii — Dinamo Victoria X; V. ROVA — Autobuzul Buc. 1; VI. înfrăţirea — F.C. Baia Mare 1, X; VH. Bologna — Cavese X; VIII. Catania — Arezzo 1; IX. Como — Milan 1, X, 2; X. Lazio — Va­rese­­; XI. Lecce — Foggia X; XH. Monza — Atalanta X; XIII. Perugia — Palermo X, 2. Tragerea obișnuită Pronoexpres de astăzi, 1 decembrie 1982, se televizează in­direct Începînd de la ora 18.23. CÎȘTIGURILE CONCURSULUI ’ PRONOSPORT DIN 28 NOIEMBRIE 1982 Categoria 1 (12 rezultate): 10 variante 25% a 25.248 lei ; Categoria 2 (11 rezultate): 19 variante 100% a 2.906 lei și 341 variante 25° l a 727 lei; Categoria 3 (10 rezultate) : 169 varian­te 100% a 387 lei și 4.017 Variante 25% a 97 lei. „CUPA A 35*, ANIVERSARE A PROCLAMĂRII REPUBLICII“ PETROLUL PLOIEŞTI-POLITEHNICA IAŞI 3-1 (1-0) PLOIEŞTI: 30 (prin telefon). Jocul s-a desfăşurat în marea majoritate a timpului în nota de dominare a echipei pe­troliste (şuturi : 18—6, 8—2 pe spaţiul porţii, cor­­nere : 14—0). Ploieşte­nii, prin buna circulaţie a balonului, şi-au obligat adver­sarii să facă un zid viu în ju­rul propriului careu pentru a nu permite gazdelor să reali­­zeze un scor şi mai categoric, în ceea ce priveşte potenţialul ofensiv al Politehnicii, semni­ficativ este faptul că primul şut d­e poartă l-a expediat Burdujin, în min. 50, dintr-o lovitură liberă de la circa 35 m. După ratările lui Coza­­rek (min 12) şi Bratosin (min. 19), fundaşul Agachi a greşit copilăreşte, păşind balonul la 16 m lui SIMACIU (min. 21), care a deschis scorul. In re­priza secundă, Petrolul şi-a mărit avantajul prin alte două goluri, ambele purtind semnă­tura lui GRIGORE, care a fi­nalizat, în min­. 59 şi 71, două frumoase acţiuni ale întregii înaintări. Scorul final l-a sta­bilit C. IONESCU (min. 83), care a sancţionat o dublă gre­şeala (Joană nu a degajat min­gea, iar Jipn era ieşit din poartă), trimiţînd balonul in plasă de la 30 m. A arbitrat bine I. Tănase (Tîrgovişte) următoarele for­maţii: PETROLUL: Jipa — COJOCARU (min.. 60 Pană), Stanciu, Butufei TOMA — Grigore, Bratosin, COZAREK (min. 60 Cringaşu) — Gălăţea­­nu, SIMACILT (min. 75 Nuţă), Călin POLITEHNICA? CIM­­PEANU — Cănănău, GHEOR­­GHIU, Agachi C. Ionescu — Paveliue, KEREZST (min. 64 Romilă), Dima (min. 46 Tăna­­să) — Soare, M. Radu (min. 53 Coșan), Burdujan. Pompiliu VINTILA POLITEHNICA TIMIŞOARA-JIUL PETROŞANI 3-0 (1-0) TIMIŞOARA, 30 (prin tele­fon). Meciul vedetă al cupla­jului de pe stadionul U.M. Ti­mişoara a plăcut celor aproape 2 000 de spectatori datorită, în­deosebi, numeroaselor faze de poartă create de jucătorii timi­şoreni. Au marcat : GIUCHICI (min. 34), CARPINIŞAN (min. 59) şi ANGHEL (min. 65). Ar­bitrul I. Medveş (Oradea) a condus bine următoarele for­maţii : „POLI“ : Suciu — Şun­­da, PALTINIŞAN, ŞERBANO­­IU, Murar (min. 75 Bocănici) — Manea (min. 46 CARPINIŞAN), Bozeşan, GIUCHICI — Suba, ANGHEL, Lehman. JIUL , I. Grigore (min. 62 Kiss) — P. Grigore, Vizitiu, VINATORU, Secheli — Varga (min. 40 V. Popa), Stana, Dina — Stoines­­cu, M. Marian, SUMULAN­­SCHI C. CRETU-coresp. DINAMO­ F.C. CONSTANŢA 3-1 (1-0) După şase zile, cele două e­­chipe din nou faţă în faţă, acum, la Bucureşti, într-un meci de o cu totul altă factu­ră. Fotbalul părea uitat în pri­ma repriză, punctată doar de cîteva ratări, şi de golul fru­mos al lui IORDACHE, din min. 41. Noroc cu repriza se­cundă, mai alertă, mai... fot­balistică, în pofida tribunelor destul de goale. Dinamoviștii vor domina începutul reprizei a II-a, vor marca prin VAE­­TUS în min. 54, vor rata des­tul, dar vor urca scorul la 3—0 în min. 68, cînd Ţălnar, în ver­vă, a centrat ideal, iar MUL­­ŢESCU a înscris cu capul. Era, însă, un scor prea sever pentru dobrogeni, care rataseră şi ei două ocazii bune prin Peniu şi Zahiu şi care şi-au dat drumul la joc în final. Iar finalul le-a adus satisfacţia golului de onoa­re, in min. 81, cind Zahiu a lobat balonul spre gol, Efti­mescu l-a respins, dar nu l-a retimuit şi abilul PENIU, pe fază, a împins mingea în plasă. Un final animat — cu ratarea lui Ţălnar (min. 84), a lui Pet­­cu (min. 88) şi cu intervenţia salutară a lui I. Constantinescu (min. 89) — care a răzbunat începutul. Arbitrul braşovean L. Măe­­reanu a condus bine următoa­rele formaţii : DINAMO : Efti­­mescu — VLAD, DINU (min. 46 I. Marin), Dumitrescu, Stă­­nescu — MULŢESCU, L. Mol­dovan, Dragnea (min. 46 Stre­­die) — TALNAR, IORDACHE, Văetuş. F.C. CONSTANŢA Focşeneanu (min. 62 Nicolae) — Purcărea, ZAHIU, I. CONS­TANTINESCU, Caramalău — Gache (min. 62 Popovici), Pa­­naite, Petcu , Marinof, PE­NIU, I. Moldovan (min. 62 Ivan), Mircea M. IONESCU C.S. TÎRGOVIŞTE - S. C. BACĂU 1-0 (1-0) TÎRGOVIŞTE, 30 (prin tele­fon). Un meci plăcut, disputat într-un tempo alert, cîştigat la limită, cu 1—0 (1—0), de for­maţia locală, în care finalul a aparţinut formaţiei oaspete, mai proaspătă decit C.S. Tîr­govişte. De aceea credem că un rezultat de egalitate era mai conform cu desfăşurarea meciului disputat în faţa a aproximativ 3 000 de spectatori. Unicul gol al partidei a fost inscris, în min. 45, de AGIU. Oaspeţii au avut spre sfîrşitul întilnirii citeva excelente si­tuaţii de gol. Cele mai favora­bile fiind ale lui Penoff (min. 86) cînd a şutat foarte pericu­los, din întoarcere, dar Voinea, atent, a reţinut, şi a lui Chita­ra (min. 87) cind balonul ex­pediat de el a întîlnit bara. Arbitrul J. Grama (Bucureşti) a condus bine următoarele for­maţii : C.S. TÎRGOVIŞTE : Mia (min. 46 Voinea) — AGIU, Ene. DUMITRESCU, Pitara (min. 46 Turcu) — Constantin (min.­ 46 Isaia), Aelenei (min. 46 Petre), KALLÓ — GREACA, Lucian, Niculescu. S.C. BACĂU : POPA — Elisei, Botez, ARTENI, An­­dronic — I. SOLOMON, Sasu, Viscreanu — Penoff, Chitara, Ursică (min. 65 Anghel), Mircea TUDORAN RAPIDUL ŞI-A SĂRBĂTORIT ANTRENORUL Plăcut şi emoţionant mo­ment festiv, luni după-amiaza la clubul Rapid. Antrenori şi sportivi ai clubului giuleştean, jucători ai formaţiei fero­viare, reprezentanţi ai condu­cerii Ministerului transporturi­lor şi telecomunicaţiilor l-au sărbătorit pe antrenorul eme­rit VALENTIN STANESCU cu prilejul împlinirii vîrstei de 60 de ani■ Mari satisfacţii l-au răsplătit pe V. Stănescu în cei aproape 50 de ani de­dicaţi fotbalului. Ca jucător, el a îmbrăcat în repetate rînduri tricoul cu nr. 1 al echipei naţionale, ca antrenor a pregătit numeroase echipe, pe trei dintre ele. Ra­pid, Universitatea Craiova şi Dinamo, ducîndu-le la ciştiga­­rea titlului de campioană a ţării. La sfîrşitul festivităţii, săr­bătoritul şi invitaţii lui şi-au dat întilnire peste zece ani. La mulţi, ani, Valentin Stă­nescu. IN DIVIZIA „C“ • în meci restanţă din eta­pa a XV-a a campionatului Diviziei „C“, seria a Xll-a, Utilajul Făgăraş — I.C.I.M. Braşov 2—1, În clasamentul seriei. Utilajul, se află pe lo­cul 10, cu 14 p, iar I.C.I.M., care a avut o penalizare de două puncte din campionatul precedent, ocupă poziţia a 14-a, cu 10 p. SelECTION­AIA U.E.F.A. '85 ÎNVINSĂ Dili ROD­IA SCO» La sfîrşitul săptămîni trecute, selecţionata de juniori U.E.F.A. ’85 a efectuat un turner de două jocuri in Republica Democrată Germană, intinind, la Cottbus, echipa similară a ţării gazdă. In ambele partide victoria a reve­nit juniorilor din R.D. Germană, cu 6—0 şi, respectiv, 4—1. Aceste noi înfrângeri la scor ale echi­pei, pregătită de antrenorul Au­rel Măndoiu (iată şi jucătorii care au făcut deplasarea: Leu, Biciu, Băbeanu, Gherasim, June, Lungu, Mîrzacu, Moldovan, Năs­­tase, Ologu, Palcău, Pistol, Zam­fir şi Aga­­vin să... confirme şi rezultatele anterioare, 0—6 şi 0—3 (cu U.R.S.S.) şi 0—4 (cu Bulga­ria). Aşadar, în cinci partide doar un gol marcat şi­ 23 primi­te ! 7 Fiind vorba de o echipă care va participa la preliminari­ile Campionatului european de juniori­­, intervenţia forului de specialitate apare absolut nece­sară.

Next