Sportul, ianuarie 1983 (Anul 39, nr. 10284-10308)

1983-01-03 / nr. 10284

CROSURI TRADIŢIONALE DE ANUL NOU SAO PAULO. Cea de a 58-a ediţie a tradiţionalului cros de Revelion, denumit „corrida San Silvestro“, a prilejuit victoria alergătorului portughez Carlos Lopes. El a câştigat clar între­cerea desfăşurată pe un traseu de 13,548 km fiind cronome­trat în timpul de 39:41,05. Al doilea s-a clasat columbianul Victor Mora (40:11,08), care are la activ 4 victorii in aceas­tă competiţie, iar al treilea a fost brazilianul Jose Joao da Silva (40:41,05). Pe celelalte locuri fruntaşe s-au clasat : 4. Dave Clark (Marea Britanie) 40:47,07, 5. Zach­arias Barge (Tanzania) 40:57,02, 6. Antonio Silveira (Brazilia) 11:31,00. Cursa feminină a revenit, ca şi anul trecut, alergătoarei por­tugheze Rosa Mota (campioană europeană de maraton, la Ate­na) înregistrată în 47:21,0. In continuare : 2. Martine Bou­­chonneau (Elveţia) 49:12,0, 3. Cindy Wass (S.U.A.) 49:24,0, 4. Kathy Melitor (S.U.A.) 50:31,0, etc. MADRID. Un alt cros „San Silvestro“ a avut loc tot de Revelion, dar in capitala Spa­niei. Întrecerea, pe 10,500 km, a fost cîștigată de englezul Steve Harris (29:36,0), care l-a întrecut pe portughezul Fer­nando Mamede, recordmanul european la 10 000 m. BOLZANO. In sfirşit, al trei­lea cros internaţional „San Sil­vestro“ a avut loc in Italia, de Anul Nou : 1. Emid Putte­­mans (Belgia) 38:03,5 pe 13 km (record al traseului!), 2. Leon Sol­ols (Belgia) 38:03,5, 3. Ro­bert McDonald (Australia) 38:10,2. In cursa feminină, pe primele 3 locuri au sosit aler­gătoarele vest-germane: Chris­tina Finke 22:54,8, Helma Lind­ner 22:55,2 și Heidi Hutterrer 22:57,1. REALIZĂRI ALE SPORTULUI ROMANESC APRECIATE DE ZIARE DIN MEXIC CIUDAD DE MEXICO (A­­gerpres).­­ Cu prilejul aniver­sării a 35 de ani de la procla­marea Republicii, ziarele mexi­cane „Excelsior“ și „Uno mas Uno“ au publicat ample artico­le in care sunt prezentate ma­rile realizări ale sportului din România în această perioadă. Din articole reiese grijă acor­dată de statul român pentru dezvoltarea sportului, fiind evi­denţiate performanţele­­ de neuitat ale gimnastei Nadia Co­­măneci la Jocurile Olimpice de la Montreal, precum şi succe­sele obţinute de tenismanul Iiie Năstase și atleta Vali Ionescu. PE GHEAŢĂ ŞI PE ZĂPADĂ a­u floc­iciştii romani au ciştigat „Cupa Poncus" Davos. Tr­adiţionala competi­ţiei de Hochei dotată cu „Cupa Spengler“ s-a încheiat cu suc­cesul puţin scontat al echipei cehoslovace Dukla Jihlava,­­ care în finala a dispus la un scor net (5—2) de formaţia sovietică Spartak M Moscova, Zürich. In sferturile de fina­lă ale „Cupei campionilor euro­peni“ la hochei, Dukla Jihlava (Cehoslovacia) a întrecut cu 3—1 (1—0, 2—1, 0—0), formaţia elve­ţiană Arosa, Alma Ata. Patinatoarea sovie­tică Valentina Lalenkova s-a cla­sat prima în concursul de vite­ză de pe patinoarul Medeo, to­ta.__id 176,352 p. Ea a ciştigat 3 d..i cele 4 probe desfăşurate. Ijevsk. Proba de 10 km din cadrul concursului de biatlon a revenit lui Vladimir Barnasov (U.R.S.S.) CU 31:42,0. Sarna. Surpriză de mari pro­porţii in cursa de semi fond (13 km) desfăşurată vineri. A cîşti­­gat un necunoscut, suedezul Gunde Svan, în faţa favoriţilor suedezul Thomas Wassberg — campion mondial pe 50 km şi norvegianul Oddvar Bra, cam­pionul lumii la 15 km. Clasamen­tul: Svan 58:06,0, 2. Wassberg 58:29,0, 3. Sven Erik Daniels­son (Suedia) 59:24,0, 4. Ove Aunli (Norvegia) 59:30,0, 6. Anders Blomquist (Suedia) 59:36,0, 6. Bra 59:38,0. La femei (6 km) a ciştigat Stina Karls­­son (Suedia) 21:02,0 Înaintea fin­landezei Marja Auroma 21:10,0. Kjjnigsee. Pe pista artificială din localitate a avut loc con­cursul de bob 2 persoane dotat cu „Cupa Naţiunilor“. Un frumos succes au obţinut echipajele din R.D. Germană: Bernhard Leh­man — Bogdan Musiol 3:26,07, Horst Schönau-Andreas Kir­chner 3:26,57. In continuarea clasamentului : 3. Elveţia (Schă­­rer-Rügg) 3:27,00, 4. Elveţia­­ (Pichler-Leuthold) 3:27,04, etc. Clasamentul pe echipe : 1. R. D. Germană 137 p, 2. Elveţia 129,3 p, 3. Austria 99,4 p, 4. R.F. Ger­mania 97 p. Oberwiesenthal (R.D.G.). Con­curenţi din 6 ţări au participat la un concurs de combinată nor­dică : 1. Günther Schmieder (R.D.G.) 4­73,05 p, 2. Langer (R.D.G.) 417,30 p, 3. Opttx (R.D.G.)­ 417,20 p, 4. Dotzauer (R.D.G.) 411,80 p, 5. Pektubaiev (U.R.S.S.) 406,85 p. Leningrad. Rezultate din cadrul campionatului mondial de hochei — grupa „A“ pentru juniori (sub 20 de ani): Canada — Finlanda 6—3, Suedia — S.U.A. 4—1, U.R.S.S. — R.F. Germania 12—0, R.F.G. — Norvegia 4—2, U.R.S.S. — Canada 7—3, Cehoslovacia — Suedia 4—2, S.U.A. — Finlanda 4—2, Suedia — Norvegia 15—2, U.R.S.S. — S.U.A. 5—3, Canada — Cehoslovacia 7—7, Finlanda — R. F. Germania 9—1. După 5 zile de Jocuri echipa’ U.R.S.S. (10 p) conduce cu un avans de 3 p In fața Canadei și Cehoslovaciei. Montreal. Reprezentativa de hochei a U.R.S.S. care Între­prinde un turneu in Canada a susţinut 3 partide : Edmonton Oilers 3—4, Quebec Nordiques 3—0 şi Montreal Canadiens 6—0. Battle Creek. In cele două Jocuri de hochei dintre echipa S. U.A. şi formaţia sovietică Tor­pedo Gorki victoriile au fost îm­părţite 1—2 şi 3—2. Grenoble. Un rezultat neaştep­tat în turneul de hochei pe ghea­ţă : IFK Helsinki — o selecţio­nată a Canadei 5—1 (2—0. 0—1. 3—0)­ Budapesta. Turneu de hochei pentru echipe de juniori : Un­garia — Iugoslavia 12—0, Franţa — Olanda 6—5, Franţa — Iugos­lavia 15—3, Olanda — Ungaria 9—3, Olanda — Iugoslavia 8—2, Franţa — Ungaria 7—3. Clasa­mentul : 1. Franţa 6 p, 2. Olan­da 4 p, 3. Ungaria 2 p, 4. Iu­goslavia 0 p. Katmandou. Alpinistul japonez Yasuo Kato, primul om care a urcat Everestul (8848 m) in con­diţii de iarnă şi colegul său Toshiaki Kobayashi care l-a în­soţit pînă la 80 m de vârf (a renunţat la asaltul final din cau­za căderii nopţii şi a unei ac­centuate oboseli) au plătit cu viaţa acest act temerar. Lipsiţi de oxigen şi de echipamentul tre­buincios ei au murit Îngheţaţi­i Oberstdorf (R.F.G.). Concursul Inaugural al competiţiei celor „patru trambuline“, in mod sur­prinzător victoria a revenit tînă­­rului săritor canadian Horst Bulau (20 de ani, fost campion mondial de juniori in 1979) care a devenit şi recordman al tram­bulinei (v.r. era de 113 m Al­fred Groger — Austria). Bulau a totalizat 264,9 avînd sărituri de 114,5 m și 114 m. Pe locurile ur­mătoare s-au clasat : 2. Matti Nykanen (Finlanda) 261,8 p (114+ 113), 3. Armin Kogler (Austria) 255,2 p (114+106,5), 4. Richard Schallert (Austria) 251,6 p (111+ 108), 5. Steiner Braaten (Norve­gia) 251,0 p (113+107), 6. Hubert Copenhaga. Competiţia de hochei dotată cu „Cupa Pondus“ a fost cîştigată de reprezentati­va României care a tota­lizat 4 p, tot atitea cit şi Danemarca dar asupra căreia a obţinut victoria directă. In ultima zi a În­trecerilor, România a dis­pus de Olanda cu 5—2 (3—2, 1—0, 1—0). Au mar­cat V. Huţanu și Hălăucă — dte 2, Pisăru. In celă­lalt joc Danemarca — Iu­goslavia 10—4, Neuper (Austria) 248,7 p (108+ 107,5) etc. Garmisch-Partenkirchen. Al doi­lea concurs al săritorilor a revenit austriacului Armin Ko­gler, campionul lumii, cu 242,3 p (101,5 m + 97,5 m) la mare luptă cu norvegianul Stei­ner Braaten 242,2 !! (99 m + 103,5 m— record al trambulinei). REZULTATELE ALTOR ANCHETE DE ANUL NOU • Cotidianul iugoslav „Viesnik“ din Zagreb atribuie anual un trofeu reprezentati'' : „Oscar-ul şahului“. Pentru a noua oară consecutiv „Oscar-ul“ i-a fost acordat marelui maestru sovie­tic Anatoli Karpov, campionul lumii. Potrivit publicației iugo­slave clasamentul şahiştilor in 1982 a fost următorul : 1. Kar­pov, 2. Garry Kasparov (S.U.A.), 3. Ljubomir Ljubojevici (Iugosla­via) 4. Ulf Andersson (Suedia), 5. Lajos Fortisch (Ungaria), 6. Jan Timman (Olanda), 7. Mihail Tal (U.R.S.S.), 8. Aleksandr Be­­liavski (U.R.S.S.), 9. Vasil Safitslov (U.R.S.S.), 10. Zoltán Ribu­ (Ungaria), Eugenio Torre (Filipine) și Boris Spaski (U.R.S.S.). • Clasamentul ATP al celor mai buni jucători de tenis în 1982: 1. John McEnroe, 2. Jim­my Connors, 3. Ivan Lendl, 1. Guillermo Vilas.­­ In urma unei anchete a presei sportive din U.R.S.S. a fost alcătuită cea mai bună e­­chipa sovietică de hochei : Vla­dislav U­edak — Viaceslav Fe­tisov, Aleksandr Ragutin — Vsevolod Bobrov, Anatoli Ficsov, Valeri Harlamov. • Revista argentiniana „El Grafico“ a stabilit lista celor mai buni fotbaliști sud-ameri­cani ai anului trecut : L Zico (Brazilia), 2. Maradona (Ar­gentina), S. Morena (Uruguay), *­ Socrates (Brazilia). • Iugoslavul Dragan Kicano­vici, legitimat, în prezent, la clubul italian Scavolini Pesaro, pentru a doua oară consecutiv a fost ales ca cel mai bun bas­chetbalist european, de un Juriu internaţional. Clasamentul : 1. Kiianovici (Iugoslavia) 68 p, 2. Mişkin (U.R.S.S.) 56 p, 3. Mar­­zorati (Italia) 17 p, 4. Martin (Spania), Walters şi Tkacenko (U.R.S.S.) 7 p. Acest trofeu Instituit In 1979 a mai fost ciş-­igat de sovieticul Vladimir Tkacenko in 1979 și iugoslavul Drazen Dalipagici în 1980. La fete clasamentul este următorul: „ Boksa] (Ungaria) 35 p, 2. Djurkovici (Iugoslavia) 21 p, 3. Sukarnova (U.R.S.S.) 17 p. • Cotidianul „La Gazetta del­lo Sport“ din Milano a stabilit clasamentele celor n.ai buni spor­tivi din 1982 : 1. Daley Thompson (M. Britanie) — atletism, 2. Jim­my Connors (S.U.A.) — tenis... ft.. Paolo Rossi (Italia) — fotbal)!, femei : 1. Marita Koch (R.D.G.) — atletism, 2. Ulrike Meyfart (R.F.G.) — atletism. • Consiliul mondial al boxu­­lui (W.B.C.), reunit la Caracas, l-a ales pe pugilistul american Aaron Pryor cel mai bun boxer profesionist al anului 1932. Pryor este campionul mondial al cate­goriei super-ușoară. In ultimul său meci, pentru titlu, el a dispus prin k.o. rep. 14 de A­­lexis Arguello (Nicaragua). I­I.11 UN CLASAMENT AL ANULUI COMPETIJIONAL 1982 CAMPIOANA LUMII ABIA PE LOCUL... 14 I Cotidianul sportiv italian „La Gazzetta dello sport“ a alcătuit clasamentul echipelor naţionale de fotbal din Europa, In 1982 lulnd în calcul toate rezultatele înregistrate de acestea In me­ciurile interţări. Pe primul loc se situează reprezentativa An­gliei, care a susţinut 15 partide, dintre care a ciştigat 10, a termi­nat 4 la egalitate şi a pierdut una singură. Formaţia României se clasează pe locul 11, la egali­tate cu cea a Franţei, 15 meciuri. Federaţia de fotbal a S.U.A. şi-a depus oficial candidatura de organiza campionatul mondial in 1986. Secretarul general al fe­deraţiei americane, Kurt J­amm, a declarat că a expediat prin telex la sediul F.I.F.A. de la Zü­rich cererea candidaturii. Preşedintele Federaţiei mexica­ne de fotbal, Rafael del Castillo, s-a declarat optimist în ceea ce priveşte atribuirea pentru ţara sa a organizării turneului final al C.M. din 1936. Enumerînd avan­ALGERIA.­ După 13 etape în campionatul ţării conduce J. E. Tizi-Ouzou 34 p, 2. E. P. Setif şi C. M. Balcourt 29 p, 4. U.S.M. Harrach 23 p, 5. M.P. Oran și W.K.F. Collo 27 p etc. In ultima etapă Tizi Ouzou a ciştigat cu 1—0, în deplasare, la Setif, la 7 victorii, 3 egalităţi şi ( Infrin­ger), In timp ce campioana mon­dială, Italia, ocupă abia locul 14 (4—6—3). Iată clasamentul alcătuit da ziarul, italian: L Anglia — co­eficient 1,6; 2. Austria — 1,545; 3. U.R.S.S. — 1,454 ; 4. Elveţia — U333; 3. Polonia — +3; 6. Belgia — 1,272 ; 7. R.F. Germania, Spa­nia şi Portugalia — d­e 1,2; 10. S­ala Galilor — 1,142; 11. România Franţa — 1,133; 1. R.D. Germa­nă — 1,1; 14. Italia — 1,078, tatele față de principalul contra­candidat, Brazilia, oficialul mexi­can a declarat: „Stadioanele din Mexic sunt mai modemne decit cele din Brazilia, distanţele din­tre oraşe pot fi parcurse In a­­vion In­cu mult 45 de minute (faţă de 3—4 ore In Brazilia), capacitatea hotelieră este net superioară, iar In ce priveşte mijloacele de telecomunicaţii doar S.U.A. sunt mai bine dotate. Dar, in 1985, Mexicul va lansa doi sa­teliţi FTM meciul derby al campionatului. ANGLIA. Medurl restante n)n etapa a 21-a.: Aston Villa — Ips­wich I—1, Swansea — Birming­ham 0—0, Watford — West Ham 2—L Rezultate din etapa a 22-a : Arsenal — Swansea 2—1, Bir­mingham — Manchester City 2—a, Brighton — Watford 1—1, Ipswich — Southampton 2—l, Liverpool — Notts County 5—L, Luton — Co­ventry 1—2, Manchester United — Aston Villa 3—1, Nottingham Fo­rest — Sunderland 0—0, Stoke — Norwich 1—0, West Bromwich — Everton 2—2, West Ham — Tot­tenham 3—0. Clasamentul : 1. Li­verpool 47 p, 2. Manchester Un. 39 p, 3. Nottingham Forest 39 p, 4, Watford 37 p, 5. West Ham 97 p, 6. Coventry 37 p (23 j). ITALIA. Etapa a 14-a: Sampdo­­rla — Florentina 0—0; Udinese — Intemazlonale 0—0; Roma — Ge­noa 2—0; Pisa — Torino 0—1{ Napoli — Verona 1—2; Juventus — Cagliari 1—1; Catanzaro — A­­vellino 1—1; As­coli — Cesena 1—L In clasament conduce Roma cu *1 puncte, urmată de Verona — 20 puncte, Juventus — 18 pun®­­te eta • La Nisa are loc un intere­sant turneu internaţional pentru echipe de Juniori. Iată rezulta­tele : grupa „A“ : Belgia — Po­lonia 6—1, Belgia — Franţa 2—1; grupa „B": Italia — Israel 2—0, Ungaria — Israel 1—0, Ungaria — Italia 1—0. In finala competiţiei s-au calificat deci Belgia şi Un­garia. • în medi retur pentru „Super- Cu­pa Spaniei“ la St. Sebastian, echipa locală Real Sociedad, cam­pioana ţării, a învins cu 4—0 (după prelungiri) pe Real Ma­drid, deţinătoarea „Cupei Spa­nte!". Jocul a fost urmărit de peste 30 000 de spectatori. Au în­scris Uralde (min. 53 şi min. 113), Urarte (min. 92) şi Baquero (min­atei. In primul joc, Real Madrid câştigase cu 1—0. Intîlnirea a fost marcată de durităţi, doi jucători de la Real Madrid (Juan Jose şi Angel) fiind eliminaţi din joc în minutele 23 şi respectiv 69. IN PERSPECTIVA VIITOAREI CUPE MONDIALE CAMPIONATE SI TURNEE BASCHET • In turneul inter­naţional masculin de la Crystal Palace din Londra, Steaua ro­şie Belgrad a dispus de Sao Jose, campioana Braziliei, cu 87—81 (52—50), iar Maccabi Tel Aviv a Întrecut formaţia engleză Solent cu 92—68. In semifinală Steaua roşie va juca cu Maccabi, iar In­­vingătoarea va intîlni, în finală, echipa engleză Crystal Palace • La Arvika, în Suedia, s-a desfă­șurat un turneu feminin care a fost ciștigat de reprezentativa Ungariei. Ea a fost urmată de Suedia, Cehoslovacia și Finlanda. Cîteva rezultate: Ungaria cu Ce­hoslovacia 73—57 cu Suedia 75—77 (!), cu Finlanda 83—62, Suedia 89—62 cu Finlanda. Cehoslovacia cu Finlanda 77—46 ft Turneul de Juniori de la Lulea (Suedia) a fost ciștigat de echipa R.F. Ger­mania 10 p, urmată de Belgia 4 p, 3. Suedia 4 p, 4. Franța 4 p 81 ft. Luxemburg 0 p. CICLISM • Concursul de dolo­­cros desfășurat la Zizurkil, la Spania, s-a Încheiat cu victoria sportivului elveţian GUldes Blaser Cronometrat, pe 19 km, in 50 .SL HANDBAL • Intr-un meci amt. •TELEX® cal, la Reykjavik, Islanda a În­vins Danemarca cu 22—20 . La Lindesberg, echipa de Juniori a Suediei a Întrecut echipa RJ, Germania cu 30—19 (16—10), iar a doua zi, la Hallsberg, a obținut o nouă victorie cu 24—18 (11—6). SAH # După desfășurarea a 11 runde din cadrul campionatu­lui european pentru juniori lider se menține sportivul sovietic Jan Ehlvest cu 10 p. în continuare clasamentul se prezintă astfel: I. Hansen 9,1 p, s. Con­die 7,5 p. 6. Green­feld 7 p (1), 5. stohl 6,5 Poft. Nijboer 6 p (1), 7. Schan­­dorff și Gudmundsson 5,5 p (1) •te- In această rundă Ehlvest l-a învins pe olandezul Bostxxwn 9 A Început turneul internațio­nal de la Hastings (Anglia). Cîte­va rezultate: Wagan Jan — Levi Gurevic — Murey 1—0, Short — Farage Vagan­lan — Short 1—11. Șahistul sovietic Vaganlan ocupă primul loc, du­pă 3 runda cu 2,8 p, urmat de Murey (Irlanda) 1 p, Short (Au­gie), Tukmakov (U.R.S.S.) și Kovacevici (Iugoslavia) 1,5 p. TENIS 4 Clasamentul Marelui premiu: 1. Jimmy Connors (S.U.A.) 3355 p (17 turnee), 2. Guillermo Vilas (Argentina) 2498 p (14), 3. Ivan Lendl (Cehoslova­cia) 2313 p (12), 4. John McEnroe (S.U.A.) 2305 p (12), 5. Mats Wllander (Suedia) 1730 p (20), 6. Vitas Gerulaitis (S.U.A.) 1680 p (16), 7. Jose Higueras (Spania) 1S1Ş P (17), 8. Johan Kriek (S.U.A.) 1220 p (18), 9. Andres Gomez (Ecuador) 1196 p (22), 10. Steve Denton (S.U.A.) 1175 p (21) eta • Turneul de j­uniori de la Port Washington (New York): fi­nala și­ o vor disputa Ronald Agenor (Haiti) și Goran Prpid (Iugoslavia). In semifinale er­a a dispus de Massimo Jampieri (Italia) 6—4, 1—6, 6—2 si, respec­tiv, Eric Amend (S.U.A.) 6—3, 11—1 In turul 3, la Junioare, a­­mericanca Melissa Brown a in­­vins-o cu 6—4, 5—7, 6—2 pe Da­niela Moise (România). O Finala de dublu a turneului de junioare de la Ciudad de Mexico a fost cîștigată de cuplul cehoslovac Olga Votavova — Andrea Holiko­­va care a dispus de perechea spaniolă Laura Garcia, Georgina Maressma cu 6—3, 6—2. Sărbătoarea naţională a Republicii Cuba MARILE TALENTE ALE ARTEI PUGILATULUI La 1 ianuarie 1959 a triumfat revoluţia cubaneză, care a deschis o eră nouă, sub semnul socialismului, in istoria multiseculară a acestei ţări din marea Caraibilor. Trans­formările economice şi sociale petrecute au avut drept consecinţe fireşti, intre altele, şi o amplă dezvoltare a mişcării de educaţie fizică sport din Cuba, edificată pe baze trainice, noi, care a repurtat cu fiecare an succese tot mai de seamă, atît in domeniul activităţii de masă cit şi a celei de performanţă. Remarcabile succese au înregistrat reprezentanţii Republicii Cuba în arena în­trecerilor olimpice. Dacă, spre­­ exemplu, la J.O. din 1968, de la Ciudad de Me­xico, ei n-au cucerit nici o medalie de aur. La urmă­toarele ediţii ale supremei competiţii a sportului bi­lanţul a fost de 3 medalii de aur la München, în 1972, 6 medalii la Montreal, în 1976 şi 8 medalii la Mos­cova, In 1980. Aceeaşi linie ascendentă poate fi consta­tată şi în bilanţul olimpic după numărul total de me­dalii : 4 In 1968, 8 In 1972, 13 în 1976 şi 20 în 1980 . O contribuţie însemnată la cucerirea unora dintre a­­ceste medalii a avut-o pu­­gi­stul de categorie grea Teofilo Stevenson, campion Olimpic la ultimele 3 ediţii ale competiţiei, ceea ce constituie un record în ma­terie, de fapt o egaliare a performanţei obţinută, cu ani în urmă, de boxerul ungur László Papp. Dar Stevenson nu este decit u­­n­ul dintre mulţii şi valo­roşii pugilişti cubanezi, sportivi care domină cu au­toritate ringurile amatoare din orice colţ de lume. La Olimpiada moscovită boxe­rii cubanezi au realizat, de asemenea, o performanţă foarte rară, fiind prezenţi în aproape toate finalele, a­­dică la 10 categorii de greu­tate II In disputele din ma­rea arenă „OI­mpiski“, cu­banezii au cucerit 6 medalii de aur, 2 medalii de argint şi 2 medalii de bronz. In 1982, la a treia e­­diţie a campionatelor mon­diale de box, la München, reprezentanţii Cubei au e­­voluat din nou remarcabil şi au cucerit medalia de campion în 5 din cele 12 categorii, marea vedetă a echipei fiind tînărul Angel Herrera, un băiat de 25 de ani, care de mai bine de 6 ani n-a ştiut ce este aceea înfrîngere. In acest inter­val de timp el a ciştigat ti­tlurile olimpice la Montreal S­i Moscova şi pe cele mon- p­late la Belgrad, în 1978, şi anul trecut, la „Olympia Halle“ din capitala Bavariei. Boxul cubanez dispune de un bogat rezervor de cadre, de tineri foarte bine dotaţi şi talentaţi, apţi să aborde­ze cu deplin succes marea performanţă. Reputatul teh­nician Alcides Sagarra, di­rectorul tehnic al boxului cubanez, are la dispoziţie sumedenie de talente pe care printr-o atentă şi mi­nuţioasă şlefuire le face­ să strălucească apoi pe ringu­rile marilor competiţii in­ternaţionale. Cent»» «toöinötou , seenomente prto tLKIM • deponoTenh* toon imn»« - _ - ' “ *•" »<*■» *>nu» «w I*.» ^

Next