Sportul, august 1983 (Anul 39, nr. 10463-10487)

1983-08-01 / nr. 10463

^\\\\\\\\\\\\m I „FLOTILA I I DE AUR“ | I NU SE DEZMINTE | 0 Ne-am obişnuit să le 0 0 spunem caiaciştilor şi 0 ^ canoiştilor din echipa 0 0 noastră „flotila de aur". 1 0 Acest renume, ciştigat de 0 ^ cîteva generaţii de mari 0 0 campioni ai podelei şi 0 0 pagaei, şi care pălise de 0 0 cîţiva ani, este recîşti- ^ 0 gat, iată, pe apele lacu- 0 0 lui finlandez Kaukajarvi 0 0 de la Tampere. Bilanţul ^ 0 cu care sportivii noştri 0 0 se întorc acasă — 3 me- 0 0 dalii de aur, 3 de ar- 0 0 gint şi 3 de bronz - este 0 0 peste realizările de la 0 0 Belgrad (1982), Nottin- 0 0 gham (1981), Moscova 0 0 (1980 — Jocurile Olimpi- 0 ^ ce) sau Duisburg (1979). 0 0 Bilanțul de la Tampere 0 s­ este cu atît mai îmbu- 0 0 curator cu cit cele trei 0 0: titluri mondiale au fost 0 0 cucerite în trei probe 0 0 olimpice ! Cu un an îna- 0 0 intea J.O. de la Los An- 0 0 gelos, „recolta" de pe 0 0 lacul Kaukajarvi este de 0 0 natură să ne dea mari 0 0 speranțe olimpice 1 0 La C.E. de tenis de tr­asa pentru cadeţi şi juniori 3 MEDALII DE AUR ŞI 4 DE BRONZ CUCERITE DE SPORTIVII ROMÂNI Olga Nemeş, di­ipă campioană de junioare şi Otilia Bădescu, campioană de cadete Fetele noastre au obţinut un splendid succes la Campiona­tele europene de tenis de masă pentru cădeţi şi juniori de la Stockholm, cucerind Încă 3 titluri şi medaliile de aur : Olga Nemeş, la simplu junioa­re şi la dublu mixt juniori (cu suedezul Jörgen Persson), şi O­­tilia Bădescu, la simplu cadete. Au mai fost obţinute şi 2 me­dalii de bronz la dublu ju­nioare (Olga Nemes cu finlan­deza Eva Malmberg) si dublu (Continuare in pag. a 4-a) OLGA NEMEȘ OTILIA BĂDESCU PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI­V* | ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Sl SPORT | ANUL XXXIX - Nr. 10 463 | 4 PAGINI - 50 BAN| | Luni 1 august 1983 IN­STRAIBOT SUCCES Al CANNSTIOS Sl CAIACISTILOR ROMÂNI la Mmm mohaic de ea tampere.* 9 medalii (3 de aur)­­ C. OLARU (canoe simplu), I. PATZAICHIN Şl T. SIMIONOV (canoe dublu) A. VELEA, I. LEŢCAIE, I. CONSTANTIN Şl N. FEDOSEI (caiac 4). BRAVI CAMPIONI Al LUMII LA PROBE OLIMPICE! © MEDALIAŢI CU ARGINT: I. Patzaichin — T. Simionov (C2 - 10 000 m), C. Olaru (C 1 -1000 m) şi Gh. Titu (C 1 -10 000 m) © MEDALIAŢI CU BRONZ: Maria Ştefan (K1), Agafia Buhaev, Tecla Borcănea, Maria Ştefan şi Nastasia Ionescu (K 4) şi D. Beţiu - F. Gurei (C 2 - 500 m) Cea de a 16-a ediţie a cam­pionatelor mondaile de caiac­­canoe, desfăşurată pe apele lacului Kaukajarvi din Tam­pere, s-a încheiat cu un stră­lucit succes al caiaciştilor şi canoiştilor noştri, care în fi­nalele de sîmbătă şi duminică au cucerit 3 titluri de cam­pioni ai lumii, 3 medalii de argint şi 3 de bronz. Victoriile culorilor noastre au fost ob­ţinute de canoiştii Ivan Pat­­zaichin — Tom­a Simionov, la canoe dublu 1 000 m, Costică Olaru, la canoe simplu 500 m si echipajul de caiac 4 — 1 000 m, alcătuit din Angelin Velea — Ionel Letcaie — Ionel Con­stantin şi Nicolae Fedosei. Me­dalii de argint au obtinut Ivan Patzaichin — Toma Simionov (canoe dublu 10 000 m), Cos­­tică Olaru (canoe simplu 1000 m) si Gheorghe Titu (canoe simplu 10 000 m), iar medalii de bronz Maria Ştefan (caiac simplu), Agafia Buhaev — Tecla Borcăaea — Maria Şte­fan — Nastasia Ionescu (caiac 4) şi Dumitru Beţiu —­Feodor Gurei (canoe dublu 500 m). Pentru acest bilanţ, care se înscrie ca una din cele mai frumoase performanţe din ul­timii ani ale flotilei caiacului şi canoei româneşti, îi felici­tăm pe sportivii medaliaţi, clu­burile lor Steaua, Dinamo şi Fond, precum şi colectivul de tehnicieni care a pregătit la­(Continuare in pag. a 4-a) IVAN PATZAICHIN — TOMA SIMIONOV ANGELIN VELEA — IONEL LEŢCAIE — IONEL CONSTANTIN — NICOLAE FEDOSEI ALTE SUCCESE ALE SPORTIVILOR NOŞTRI ^ Echipa feminină a României — pe primul loc la Balcaniada de înot £ Ileana Pîrjol, campioană balcanică la săritura de la platformă . La Jocurile Balcanice de atletism pentru juniori, tinerii atleţi români — 8 locuri l­a Bucureşti — Franţa 25—22 la handbal masculin Amănunte, in pag. 2—3 COSTICA OLARI/

Next