Sportul, septembrie 1983 (Anul 39, nr. 10488-10513)

1983-09-01 / nr. 10488

„Cupa Voinţa“ la ciclism M. f!0M\SCA\U A PRfllMT „TRICOUL CAiBflV“ PLOUGH, îl (prin telefon). Supr «­za grea, in cane la ed­i­­ţia a 27-a a competiţiei lateraa­­ţkxnaie «Cupa Voinţa“ s-am con­sumat două etape, temerarii ru­tieri au pornit miercuri sâ-şi «­­taieze calităţile in cea mai di­ficila etapă a Întrecerii. Secven­ţa a patra a acestei importante alergări i-a purtat pe ciclişti pe un traseu pe cit de lung (165 km), pe atlt de dificil, ţinind seama de configuraţia şoselelor. Startul s-a dat de la ieşirea din Vălenii de Munte cu direcţia Cheia — Să­ce­le — Braşov — Pre­dea­ — Siinaia — Ploieşti. O e­­tapă cu zeci şi zeci de serpen­tine, cu urcuşuri unul mai piep­tiş decât celălalt şi coborîri a­­meţitoare. Sprintul de la Cheia este câştigat de D. Constantinescu (Dinamo) care, o dată lansat, se avântă pe urcuşul spre muntele Roşu, urmat la o distanţă de circa 500 m de V. Mitrache (Di­namo), M. Mărginean (Steaua) şi Fl. Sirbu (Metalul Plopeni). Sprintul de căţărare de la Pa­ul Bra­tocea este cîştigat lejer de acelaşi Constantin­eseu şi tot el trece primul la sprintul de la Sâpele, apoi la punctul de căţă­răre de la Predeal, la sprintul de la Sinaia. Mai sânt 60 de km până la Ploieşti, destul de mulţi, iar lupta este inegală. Plutonul, condus de cicliştii cehoslovaci şi polonezi, vine în trombă, cu 30 km Înainte de Ploieşti, Constan­tin­es­cu fiind prins, după 115 km de rulaj solitar ! Acum este hia­dul lui M Romaşcanu (Dinamo) să-şi incerce şansele. El evadea­ză, alături de Dr. Neagoe (Stea­ua), vin împreună pînă în apro­pierea liniei de sosire unde, sur­priză, câştigă Neagoe ! Cu aceas­tă evadare, Romaşcanu reuşeşte însă să preia „tricoul galben“. Clasament: 1. Cristian Neagoe 4 h 20:09: 1. M. Romaşcanu — a­­celaşi timp ; 3. C. Nicolae (Di­namo) 4 h 2130; 4. Gh. Vasiliu (Steaua) — acelaşi timp; 3. M. Ion­iţă (Steaua) 4 h 2130; 4. O Cel­ia (Steaua) — acelaşi timp, în Clasamentul general: 1. M. Ro­­maşcanu 10 h 05:19; 2. Cr. Neagoe 10 h 06:37 ; 3. R. Coeslak (Start Varşovia) 10 h 07:01. Joi, ultima etapă. Ploieşti — Sinaia — Ploieşti. Gheorghe ŞTEFANESCU „TURUL ROMÂNIEI“ NOTAŢII DUPĂ TURNEUL FEMININ DE BASCHET (Urmare din pag. 1) (cosgetera competiţiei, cu 141 puncte marcate) a fost de departe cea mai bună compo­nentă a lotului. Virginia Popa a etalat în întîlnirea decisivă (cu formaţia Cehoslovaciei) ca­ută­ri reale de conducătoare de joc. Ştefania Borş şi Mariana Bădinici au fost elementele de bază în lupta sub panouri. Ga­briela Kiss a făcut paşi însem­naţi pe drumul revenirii la valoarea internaţională. Con­stanţa Grigoraş s-a dovedit foarte utilă in faţă apărării in zonă. Lucia Grecu, Csilla Hossza si Măndrea Ciubăncan au avut momente de excelentă prestaţie, dar şi de comportare nesemnificativă. Alexandrina Bîră şi juni­oara Paula Misăilă, au fost încercate pe postul de conducătoare de loc, unde s-au străduit, dar, fără a încerca să arunce la coş de la distanţă, ceea ce face ca drumul spre titularizare să le­ie îngre­uiat mai puţin folosită. Elena Filip a arătat urmele inerente unei perioade de convalescentă. Fiind vorba de o intrecere desfăşurată cu numai două săptămîni înaintea campiona­tului european din Ungaria, „Cupa F. R. Baschet“ capătă o semnificaţie deosebită, în sen­sul că turneul de la Focşani a prilejuit etalarea multor ca­lităţi ale echipei române, dar si a unor defecţiuni, ca de­ pil­dă imprecizia — în perioade destul de lungi — in aruncă­rile la coş de la distanţă. Asu­pra acestui capitol (ca şi al­tora consemnate ca defici­tare în turneul focşenean), dar mai cu seamă asupra adu­cerii reprezentativei în cea mai bună formă sportivă în zilele campionatului european trebuie să se îndrept© atenţia colectivului de tehnicieni. Desigur, este dificil ca în In­terval de numai două luni o echipă naţională să se prezinte de două ori în maximum de formă sportivă, dar tocmai aici trebuie să manifeste capaci­tatea profesională și dibăcia colectivului tehnic (Nicolae Martin si Gabriel Năstase — antrenori, dr. Martha Baraga — medic) în putinele zile rămase până la startul ..europenelor», unde echipa României poate avea o comportare care să o readucă în grupa de elită a ie­rarhiei continentale. Organizarea poate fi­ ca­racterizată într-un singur cu­­vânt : excepţională. Găzduind pentru prima dată un turneu internaţional de asemenea partid şi de stat şi responsa­bilii activităţii sportive s-au străduit si au asigurat condiţii optime de concurs si de cazare, pentru care toti partcipantii — români si de peste hotare — au exprimat mulţumiri. De altfel, C.J.E.F.S. (preşedinte Iaccu Pătraşcu) a primit „Di­ploma F. R. Baschet" pentru organizarea ireproşabilă, iar personalul sălii polivalente „Vrancea* (director Mircea Ones) călduroase mulţumiri'. Nu este lipsit de însemnătate să menţionăm că toţi oaspeţii şi-au manifestat dorinţa de a reveni la Focşani... (Urmare din pag. I)­tembrie, de la Craiova şi se va vachei­a la Bucureşti, la ziua de II septembrie. Pe un traseu de duritate medie, caravana multă coloră a celor 34 de ru­tieri din 14 cluburi şi asocia­ţii (Dinamo si Steaua vor e- Unia die două echipe) va parcurge 855 km. Împărţiţi in 8 etape, cu un prolog la Cra­iova, contracronometru indi­vidual pe 2 km. Vor fi străbă­tute localităţi din judeţele Dolj, Mehedinţi, Caraş-Severin, Hunedoara Alba, Sibiu, Bra­­şov, Argeş şi Dîmboviţa. Programul „TURULUI CI­CLIST AL ROMÂNIEI“, pe e­­tape, va fi următorul : duminică 4 septembrie, la CRAIOVA, contracronometru Individual (2 km) si etapa I, circuit în oraș (40 km) ; luni 5 septembrie, etapa a II-a. CRAIOVA — Radovanu — CALAFAT (90 km) ; marti 8 septembrie, etapa a Ii-a. CALAFAT — Drobeta Turnu Severin — BĂILE HER­CUL­A­NE (140 km) ; miercuri 1 septembrie, etapa a IV-a. BAILE HERCULANE — Caransebeş — DEVA (115 km) ; Joi 8 septembrie, etapa a V- a. DEVA — Sebeş — SI­BIU ( 16 km) ; vineri 9 septembrie, etapa a VI- a. SIBIU — Făgăraş — BRAŞOV (135 km) ; sâmbătă 10 septembrie, etapa a VII-a. BRAŞOV — Bran — CIMPULUNG (80 km) ; duminică 11 septembrie, eta­pa a VIII-a. CIMPULUNG ~ Tîrgoviște — BUCUREȘTI 647 km). Alte amănunte, în ziarul nos­tru de mîine. TIMI MTLMIIOM DI THIS flf IA MAMAIA MAMAIA, 31 (prin telefon). Pe o vreme însorită, la baza de te­m­a de la hotelul „Palas“ au con­tinuat întrecerile din cadrul tur­neului Internaţional pentru Ju­niori. In cel mai echilibrat meci al turului doi, la simplu băieţi, Dorej pop l-a întrecut pe iugo­slavul Oskar Gernak cu 4—6, 6—4, 6—1. In alte partide: A. Sza­bó — I. Mesnerics (Ungaria) 6— 3, 6—2; P. Korda (Cehoslova­cia) — O. Florea 6—4, 6—4; M. Com­ăneacu — S. Gorgan 4—6, 7— 6, 6—4; W. Kowalski (Polo­nia) — A. Popovld 1—6, 6—3, 6—2; G. Oniceag — G. Wechnert (K.D.G.) 6—2. 6—2; L Şesu — S. Cuckovic (Iugoslavia) 6—3. 6—3; Cr. Moroşan — Z. Csika (Iugo­slavia) 6—3, 3—6 6—0; T. Mall­­szewski (Polonia) — Fl. Slpoş -1, 6—1; M. Vanţă — M. Savu 6—2, 6—3; D. Dobre — P. Nosek (Ungaria) 6—4, 6—2; IM. Fara (Cehoslovacia) — S. Omer 6—1, 6—1. Primele întâlniri din al trei­lea tur (optimi de finală) au dat următoarele rezultate: D. Pop — Al. Szabó 6—2, 6—3; P. Korda — B. Badiu 7—5, 6—4, 6—1; I. Sesu — G. Oniceag 3—6, 6—2, 6—1 ; R. Soneriu — T. Maniszewski 6—3, 6—2; M. Vanță — D. Dobre 6—1, 6—2; M. Fara — G. Cosac 7—5, 6—4. Meciuri frumoase s-au dispu­tat in proba de simplu fete. Cî­teva rezultate din primul tur: Grit Schneider (Il.D.G.) — Otilia Pop 3—6, 7—6, 6—3; Miluse Do­serle­ova (Cehoslovacia) — Clau­dia Niculescu 6—2, 6—1; Anca Drăgușin — Atanaska Mecenova (Bulgaria) 6—2, 6—3; Dai­ana Sa­ntung­ — Dana Fraicov 6—0, 6—0; Corina Taloș — Cristina Carp 6— 0, 6—1; Gabriela Medvei — E­­rika Kovács (Ungaria) 6—4, 5—7, 7— 5. (G. TAMAŞ — coresp.) O „CUPA BRAŞOVIA». La Braşov, pe terenurile complexu­lui sportiv Olimpia, cea de a III-a ediţie a concursului de te­nis rezervat copiilor şi juniorilor, organizat de Clubul sportiv şco­lar Braşovia a reunit 155 de participanţi din 14 centre ale ţârii. Iată câştigătorii probelor, pe categorii de virstă: FETE — 8—12 and: Floriana Stoica (Viito­rul Piteşti), 11—12: Ruxandra Drago­mir (Viitorul Piteşti), 13—14: Laurea Birnea (Viitorul Piteşti), 15—16: Mihaela Răduca (Braşo­via) ; dublu: Mihaela Răduca, Si­mona Urs (Braşovia); BĂIEŢI — 8—10: T. Butaru (C.S.Ş. Curtea de Argeş); 11—12: R. Fărcaş (Di­namo Braşov); 13—14: S. Gudi­­nov (Spartacus Brăila) ; 15—15 T. Kara­gal (Dinamo Braşov) ; du­­blu­: T. Haragal, n. Pipos (Di­namo Braşov). (C. GalilA — coresp.). CONCURS AUTOMOBILISTIC DE VITEZĂ Municipiul Satu Mare a găz­duit un i­itereagurt concurs auto­­mobilistic, cea de a 4-a etapă a campionatului republican de vi­teză pe circuit. Desfășurata pe străzi din centrul o­rașului (cir­cuit de 15 km parcurs de 50 ori), întrecerea a înregistrat un frumos succes de public, situa­ţie firească dacă ne gândim la spectaculozitatea curselor de la aproape toate categoriile. Tra­seul cu multe viraje, cu porţiuni înguste (uneori) unde depăşirea cerea virtuozitate, a solicitat din plin atâ­t Îndemânarea concuren­ţilor, cât şi maşinile. Din cauza frânărilor dese, violente, a căl­durii, multe dintre acestea au cedat, inregistrindu-se un mare număr de abandonuri din rândul celor 50 de concurenţi (12 înce­pători) care au luat startul. Me­dia orară înregistrată cu acest Prilej a fost de 73,5 km. re­marcabilă, dacă ţinem seama de dificultatea traseului. Menţionlnd frumoasele curse realizate de către Grigoraş şi Kirschvogel, Iancolici şi Nicoară — la gru­pă!« respective, buna comportare a lui Gherghel pe jumătate din cursă (gr. ,3­8»), după care a fost nevoit să abandoneze, iată şi rezultatele: începători — 1. G. Preoteasa, *. N. Popa (ambii EDMS Buc.), 3. K. Orban (U­A S. Mare); gr. „A* — 1. C. Ciucă, 2. V. Obrejan (Dacia Piteşti), 3. A. TutuianU (Minerul Modova Nouă); gr. „A 2* — 1. Şt. lan­­coni( (Dacia Piteşti), 2. D. Ni­­rişteareu (IPA Sibiu); gr. „C* — L N. Grigoraş (Dacia Piteşti), 2. W. Harschvogel (CSM Reşiţa), 3. V. Stanoevici (fflMT), gr. „B 8“ — LE. Peteanu, 2 T. Gedeon (Iambii CSM Reşiţa), 3. F. Cîm­­pean­u (TOMS Buc.), din cauza multelor abandonuri, pe echipe, doar două clasate: 1. I.A. Dacia Piteşti, 2. CA.M. Reşiţa. In urma acestor rezultate, du­pă 4 etape, în f­runtea clasamen­­telor, pe grupe, se află: C. Ciucă­­ (,A-»), SL Iancovici („A 2“), N. Grigoraş (,,C‘), C. Gherghel („B 8»), iar pe echipe Dacia Piteşti. Următoarele competiţii a­utono­­bilistie­e, în ţară, vor avea loc în zilele de 7 şi 8 octombrie, când la Sf. Gheorghe se va des­fășura o etapă a campionatului republican de viteză pe circuit, iar la Lacul Sf. Ana o etapă a campionatului republican de vi­teză în coastă. (M.FR.) CONSFĂTUIRILE PROFESORILOR DE EDUCARE FIZICĂ (Urmare din pag. 1)­rii profesorilor de educaţie fi­­zică din Capitală au stabilit u­­nele măsuri concrete pentru a­­nul de învăţămint 1983/1984 legate de asigurarea d­in con­tinuare a unui nivel ştiin­ţific cit mai ridicat al lecţiilor, de orientarea conţinutului acestora în direcţia pregătirii fizice generale, cu accent pe dezvoltarea calităţilor motri­ce. Cum se poate realiza acest deziderat ? Prin perfecţiona­rea tehnologiei didactice, valorificarea metodelor de predare (Îmbucurător apare faptul că tot mai mulţi profe­sori dovedesc o preocupare în acest sens), asigurarea unei densităţi sporite a lecţiilor, folosirea integrală a mate­rialului didactic şi a amena­jărilor sportive. S-a preconi­zat totodată promovarea şi folosirea, în mod consecvent, a unor metode de predare care să determine participarea acti­vă, creatoare şi conştientă a elevilor la lecţii, după cum s-a relevat nece­sitatea practicării unei ac­tivităţi sportive diferenţia­te cu elevii, incepind cu orele de s curs şi terminînd cu acti­vităţile extraşcolare (la care vor fi prezenţi toţi elevii), confruntarea şi compararea rezultatelor obţinute cu e­­levii la concursurile şi com­petiţiile din cadrul „Dacia­dei“, pentru a se putea fixa noi parametri la obţinerea unor rezultate superioare, pla­nificarea riguroasă a mate­riei, parcurgerea ritmică a programei şcolare pe toată durata anului de învăţămint. In fine, marea majoritate fi celor prezenţi la consfătuire au scos în evidentă eficienta lec­ţiilor care te predau in aer liber (chiar în şcolile in care există săli de sport), folosin­­du-se din plin factorii nătă­răii, acordarea unei atenţii deo­sebite ordinii şi disciplinei la lecţii, prevenirii şi corectării unor deficienţe de atitudine. Orientativă, dar şi progra­matică — cum foarte bine sublinia în cuvântul el. con­. Elena Firea, decan al LE.F.S. — consfătuirea, prin concluzii­le şi măsurile preconizate, va fi în măsură să determine o nouă calitate in educarea ti­­neretului şcolar din Capitală, în dezvoltarea sa fizică şi in­telectuală, în perfecţionarea capacităţii motrice a elevilor, in angrenarea lor in activitatea sportivă de masă şi de per­formanţă — şi „Daciada* con­stituie un mijloc permanent de realizare a acestui obiectiv — Împliniri dorite şi necesare, care trebuie să angajeze, încă din primele săptămîni de şcoală, pe toţi profesorii de e­­ducaţie fizică, ale căror capa­cităţi şi disponibilităţi vor trebui demonstrate mu­lt mai convingător GENERAŢIA TÍNÁRà (Urmare din pag 1­­tei de afirmare a tinerilor Ni­­colae Furavet si Marian Gheor­ghe. In alte două manşe a sosit pe locul secund, datorită unei defecţiuni mecanice (Bucureşti) şi a unei căzături (Brăila), remontind terenul pierdut graţie unor deosebite eforturi. Cum s-au comportat princi­palii adversari ai campionu­lui ? Cunoscuţii specialişti ai genului, Marin Dobre (Metalul Bucureşti) şi Eugen Botezatu (C. S. Brăila) au evoluat în nota lor obişnuită, adică s-au numărat, de fiecare dată, prin­tre animatori. In schimb, ele­mentele talentate, aducind cu ele efervescenţa specifică ti­nereţii, au dat un plus de spec­taculozitate şi combativitate întrecerilor. Marian Gheor­­ghe (Metalul Bucureşti), Ni­­colae Paravet (Î.P.A. Sibiu) şi Stelian Postolaciec (Steaua) a­­nunţîndu-se ca­ motociclişti de nădejde. S-au mai impus atenţiei Anton Hack, R­arius Şoaită (ambii de la I.F.A. Si­biu) şi, în mai mică măsură, Ban Gaspar (Met. Buc.), Sorin Ghibu, Ti­ber­iu Rădulescu (am­bii de la I.P.A. Sibiu), Dan Bogdan­ (Voinţa Sibiu), Gheor­ghe Strne­ şi Cornel Basa (C. S. Brăila) care trebuie su­puşi în­ continuare unei pregătiri atente. Pentru că şi unii şi alţii n-au reuşit să-l şti Îmbunătăţească recordurile personale de viteză, ca să nu mai vorbim că nici unul nu s-a apropiat de cele mai bune performanţe ale pistelor din Sibiu, Brăila şi Bucureşti. Mărirea vitezei, dealtfel nece­sitate comună participanţilor la actualul campionat, se poa­te realiza numai printr-un program suplimentar de antre­namente in condiţii de concurs, capitol neglijat pînă acum de tehnicienii secţiilor de dlot­­track. In încheiere se cuvine să subliniem calitatea arbitra-' ielor, care au fost mai bune de la­ o etapă la alta. ÎNCEP MECIURILE IN CAMPIONATUL DE HANDBAL (m) Campionatul masculin de handbal si-a consumat jumăta­te din prima sa parte, aceea la care — după cum precizam la Începutul competiţiei — dis­puta se desfăşoară după sis­temul turneelor. Pînă in pre­zent au avut loc două astfel de turnee, unul, cel inaugural, la Iaşi şi altul la Galaţi. Ur­mează, de miine, un turneu la Ploieşti, cu jocuri între pri­mele clasate, ceea ce conferă competiţiei un plus de atrac­­tivitate. Să răminem la competiţia ca­re începe mîine in sala Vic­toria din Ploieşti şi unde afi­şul campionatului Diviziei ..A“ anunţă primele partide ..tari», chiar dacă nu s-a ajuns la „ora derbyurilor». Vom nota în acest sens că încă din pri­ma zi a turneului, adică de vi­neri după-emiază, sînt progra­mate întâlniri care promit spec­tacole de calitate dintre care reţinem Pe cele dintre H. C. Minaur Baia filare şi Construc­torul Arad şi Steaua — Po­litehnica Timişoara. Ca să nu mai vorbim de faptul că sîm­bătă după-amiază programul are trei „puncte tari“ : Steaua — Constructorul Arad, Dinamo — Politehnica Timişoara şi „U“ Cluj-Napoca — EL C. Minaur Baia Mare, înaintea turneului de la Ploiești, care se va încheia du­minică la prînz, clasamentul campionatului masculin de handbal. Divizia „A“ se prezin­­tă ăstfel : 1. Dina­mo" Btc. 6 6 0 0 200-132 18 2. Steaua 6 6 0 0­ 208-153 18 3. H.C. Min. B.M. 6 6 0 0 183-141 18 A Politehnica Tim. 6 4 11 138-120 15 5. Gonstr. Arad 6 3 1 2 136-122 13 6. Dinamo Braşov 6 2 1 3 136-140 11 L „U* CJvJ-Nop. 6 2 0 4 128-145 10 8. independenţa 6 2 0 4 137-175 10 9. Tractorul Bv. 6 1 0 5 139-173 8 10. Minerul Cavnic 6 1 0 5 133-185 8 11. Relocul Săv 6 1 0 5 130-169 8 9. Corr.tr. Oradea 6 1 0 5 122-158 7 . r­o Ieri, la Arena Dunărea din Galaţi „CUPA prietenia­ Tbox A DEBUTAT CU SURPRIZE GALAŢI, 31 (prin telefon). „ Galăţenii s-au dovedit din nou­­ mari iubitori ai boxului, dova­dă că încă din ziua inaugurală a celei de a 18-a ediţii a „Cu­pei Prietenia“ au umplut până la refuz tribunele Arenei Du­nărea. Ei au fost răsplătiţi prin nivelul tehnic şi specta­cular al meciurilor primei gale, în care tinerii pugilişti care­­au urcat în ring au a­­rătat apreciabile calităţi. Doi dintre­ pugiliştii români, care au evoluat lui ring, au ob­ţinut preţioase victorii. „Semi­­uşorul“ Relu Manole (originar din Galati si pregătit de an­trenorul Nicolae Dobre, de la „Otelul“) a boxat cu multă si­guranţă.­­ s-a deplasat cu agi­litate si, cu crosee executate cu ambele brate, în serii e­­ficace, nu a lăsat nici o spe­ranță adversarului său, Petr Svacek (Cehoslovacia). Manole a ciştiga­t la puncte (5—0). Cea mai aplaudată victorie românească a zilei a fost ob­ţinută însă de ,,mijlociul“ Du­mitru Beşîîu (elev al antreno­rului severinean Constantin Drăghici) în faț­a cubanezului Ramon Batista (sărbătorit azi pentru împlinirea a 18 ani). Boxerul cubanez. înalt, cu a­­lonja apreciabilă și deosebit de puternic, pornea favorit, dar mehedinteanul nu s-a lăsat impresionat și chiar după prî-Unu(a°nn a Do­rit atacuri .SUS, advit. De91 ir i scund decit «ăXsliu « expc-‘ aiat numeroase acte de stri­­care $..au s cu regula­­^ta.te tinta Ma dublat cel adesea dietele cu cru­­ce de dreapta, fâcindu-i mul­ţi £Crele­­bahezului. Ba­k rîndu-l a lovit puter­­vU­M UDercuri­­ la corp, dar verva ofensivă românului l-a pus în dificulta i Juriul a dat vnarletul la u£ imitate în fa-05X03 lui Be­iu care, prin acest succes, a ,­ăcut un prim­­ Preţios Das ,pre podiumul de premiere. ALTE REZIDATE. • Cat. femimuscă : L­­apian (URSS) t^ab.2 R. Jseszei (Ungaria), Jo Giol (R.P.­ Coreeană) b.p. Gonzales (C­a), R. Bredt­­barth (R.D. Gi­ină) b p. A. Kerekes (Rom­ia) ; ca. co­­: R. Echeval (Cuba) b.ab. 5 D. Nicolae românia) ; cat. mijlocie : I. Li­nilov (Bulga­ria) b.p. W. Pi­ss (R.D. Ger­mană), A. Sal­oi (URSS) b.ab.­ R. Gavancek (C­ehoslovacia), J. Wlodarezik (p­­onia) b.p. Z. Patkanyi (Ungaia); cat. super­­krea : B. Husko(Cehoslovacia) b.p. M. Haîdesch (RD. Ger­mană), L. Kamenov (Bulga­ria) b.p. A. Krudkon (U­R.S.S.). Poul IOVAN Telemé SIRIOPOl Turneul internaţional ,,Mănuşa litoralului“ «lTM'i m m li ,i Ml if ini ...MBKCasaBBgggWBMBWMWKggaaMaMBfiMMBBaMMBMBMB—PM— FINALELE, AŞTEPTATE CU DEOSEBIT INTERES CONSTANŢA, 31 (prin telefon). Şi cea de a doua gadă semifina­lă a turneu lu i internaţional de box ,Mănuşa li tor.lul ul ui“ s-a ca­racterizat prin meciuri frumoa­se, dârz disputate, competitorii fiind amionaţi de ambiţia cuce­ririi unui loc în finalele între­cerii, care vor avea loc joi, de la ora 17.33, în Sala sporturilor. Una dintre partidele urmărite cu deosebit interes la ultima ga­lă semifinală a fost cea dintre Vanghela Bacs (3.C. Brăila) şi campionul de Juniori al Bulga­riei, Dimiter Ivanov (Dobrodja Todbuhin). Ne aşteptam ca tine­reţea pugilistul­ui bulgar şi do­rinţa sa de afirmare eă-i pună probleme deosebite rtrHiraatul­ui boxer brăilean. Dar nu a fost aşa.­ După o repriză de... studiu, Bacs a atacat dezlănţuit, obli­gin­­d­u-1 pe Ivanov să abandoneze In rândul doi. Drept surpriză a £o®t socotită Înfrângerea campionului ungariei la categoria mijlocie, Ianoş Bacos (Honved Budapesta), lo faţa irlamdezului Phenax Gyon (A.B.C. Dublin). Abordând lupta cu un calm și o luciditate deo­sebite, Gyon a parat ușor lovi­turile expediate de Sacos, nesu­stad la rândul siv directe și eon- | tre dure, cărei ijry atins ținta I cu regularitate.’ ,‘jBeeste «yndi- * t», Gyon a ob,Kfi • victorie căară ia puncte.^'i^Bneti cu mul- § te Loviturt, dtotp-un g ritm foarte re oferit * „semiuşoriâ* n. ■îreas ($.s.K. . Bcrtim) și o. (Vhtes (Voinţa g Piatra Neamţ). B-i bagaj ma! E bogat de ctmos ^fctetailde, An­dreas * reuşit ■unctezţ mai e mult și sâ obţi wjctoria. ALTE PR/' T cat. «emi-­i muscă: N. Căi Mu (TOBIS Barca resti) h ah. fcengls (S»m- ■ ■ua), Cat. eoeos ■ saghin (Fa- | ruî) b.p. M. D fl fA5-A. Bu- 1 sftu), Bt. IBnach Boi rata Mă cin­­beh J a. Angh K IDohrodja * T^îtauhin), Ost Hpînsoa.rii; c.' 1 Fîăidescu (A.S_A »zău) b..p. P I Hotea (B.C. Bre f. CM. nemb­­naljîotie: O. Ved^ (Samsun.) b.n. a O. GSoresChi­ob ( SkOTfte), N. Costin (B.C. Cald) b.p. C. Imre * (ponved BustancA). Cat miji o- • cf«: M. Popa CMH Buc.) b.p. D. g Matatirvn (BJK. tkortrte). cat.­­ semigrea: L (B.C. Galați) * b.p. A­. Mimt* A.C. Brăia). Qt GOLDIMSSG, coresp. 1 18 PROMOŢII DE JUCĂTORI $I SEMNIFICAŢIILE LOR 9 25 de ani şi 3 luni media celor 336 de divizionari „A" • Hagi şi Dumitrache - cele două „extreme” • Campionatul este­­dominat de jucătorii de 27 de ani • Universitatea Craiova şi Dinamo — pe primul loc in „clasamentul podiumurilor” ! Simbătă s-a ridicat cortina „piesei“ cu numărul 66 a Div­-i zded „A“, moment la care cele 16 combatante au intrat intr-un rol, pe care l­ vor susţine pe parcursul a 34 de acte. înaintea­­ debutului de stagiune, cele 13­­ „distribuţii“ a­u fost publicate la ziarul nostru prin intermediul o­­bişnuitelor „că­rţi de vizită*.­­ Ne-am gindit că ar fi interesant­­ să efectuăm câteva „prospecţiuni* In bogatul ,.subsol* al acestor I cărţi de vizită. Pentru astăzi am­­ ales ca „materie, primă* vlnsta f actorilor şi realizările lor, numă­rul de prezenţe pe prima scenă , şi numărul de goluri marcate la Divizia „A*. Parcurgând lista celor 386 de jucători ca­re s-au aliniat la star. I­tul actualei ediţii ajungem la următoarea situaţie a vi­rajelor: 7 Jucători de 18 ani, 18 Jucători de 18 ani, 21 de jucători­­la 80­­ de ani, 17 jucători de 2a­­5­ ani, 30 Jucători de 22 de ani, 40 Jucă­tori de 23 de ani, 85 Jucători de 84 de ani, 25 Jucători de 85 de­­ ani, 39 Jucători de 26 de ani, 48 Jucători de 27 de ani, 85 Jucă­tori de 23 de ani, 19 Jucători de 28 de ani, 17 Jucători de 80 de­­ ani, 13 Jucători, de 31 de ani, 8 Jucători de 32 de ani, 9 Jucă­tori de 33 de ani, 3 Jucători de­­ 34 de ani, 2 jucători de 35 de ani. Prima concluzie desprinsă este aceea că, dintre etic 18 promo­ţii, cea mai populată este cea I a jucătorilor născuţi in 1256, cei cu 27 de primăveri la activ. Plecând de la media generală a campionatului, care este de 25 d de ani şi 3 luni, să­ consemnăm făptui că mediile parţiale stat următoarele: 22 de ani şi sa luni intre 18 ani şi 26 de ani,­­ iar intre 23 de ani şi 85 de ard -media creşte la 29 de ani şi a I luni. Să vedem, in confirvuate, care sânt liderii celor 18 promoţii, a­vând drept criteriu numărul de prezenţe In Divizia „A». Iată cele 18 podiumuri: 18 ani: L Hagi 18 meciuri: 1. L. Varga 11 (restul de 5 jucători stot debutanţi); 10 ani: 1.Z. Lă­cătuş şi O. Popescu 45, L­­. Grigore 27; 20 de ani: L Balint 43, 1. Lasconi 51, 3. Paveliuc 24; XI de ani: L Rednic 80, 2. Edu­ard 43, 3. V. Radu 34; 20 de ani: L Geolgău 140, L Gabor M, 3. D. zamfir 90; 23 de ani: L Ter­hea 158, 2. Șoiman 115, l. Majaru 90; 24 de ani: l Chioru 138, 2. Ți­clean­u 185, 3. Orac 142; 25 de ani: L Cămataru 210, 1. Antohi 175, L Gaal 171; 26 de ani: L Bărbulescu 238, 2. P. Grigore 185, L Tâlhar 174; 27 (to tot: L Ba­­tod 277, L Radu­n 230, 3. Mo­ntra 208; 28 de ani: L M. Zamfir 253, 2. Giroud­ 225, 3. Augustin Il Crişan 221; 29 de ani: L An­­fbelini 131, 3. Coşcov 201, 1. Ne­gru« 142; 80 de ard: L Bid­eni 837, 2. Sovânescu 869, 8. Al. Ma­rin 22»; 21 de ani: L M. Sanda 390, L­ebihala 228, 8. Donos­e 374 ; 32 de and : L Șteffinescru 380, L Muitescu *37, 8. Cazan 836 ; 83 de ani; L Simionaş 855, X. Ro­mi la MO, 8. D. Georgescu 201; 86 de ani; L lapte 885, 1. Kun­n 862, 1. Maries M3 ; S de ani ; L Emnl­rache 354, 2. Clapdin 8L3 t£± eună singurii). De la or echipe provin tru*tta­­atl celor 18 promoţii . Am alcă­tuit un trasamant, acordând 3 pemeta­nderaiîul. 2 puncte ceaul aflat pe topu3 x şi 1 punct cejtod ai luni, pe treapta a treia. Iată acest clasament : L Universitatea Craiova 16,5 puncte ; 1. Steaua S3; 4. EWnsmo ÎL 5; AIEJL Tg. Mu­reş 8 ; 6—7. FIC. Argeş şl S.C. Bacău 8; 8. Corvinul 5; 8—TL Iîuâ, Poltehnica Iaşi şl Dunărea OS.C. Galaţi 4; 12. F.C. oa 8; 13—15. Petrolul, CJ5. Tâigovişte şi F.C. Bihor 2; 16. Chimia L Lipsesc din acest clasament e­­chupele Rapid şi F.C. Baia Mare, care nu au nici un jucător pe podiumul celor 18 promoţii. Să privim şi podiumurile gol­­geterilor celor 1a promoţii: 18 ani. L Hagi 7 goluri (este sin­gurul golgetear) ; 19 ani : 1. Lăcă­tuş 5, 2. O. Popescu 3, 3. O. Gri­­gore 2; 26 de ani: 1. Balint 15, 2. 4, 3. Paveliuc 3; 21 de ani: L Rednic 6, 2. V. Radu 5, 3. Călin şi Roman 3; 22 de ani: L Geolgău 20, 2. Gabor 15, 3. Hulea 10; 23 de an­i : 1. Terheş 9, 3. Şoiman 18, 3. Majaru 17; 24 de ani: 1. L Petcu 51, 2. Chi­tara 34, 3. Coraş 27; 25 de ani: L Cămâtaru 79, 2. Biro I 41, 3. Antohi 30; 26 de ani: L Cimpea­­na II 72, 2. Iamandi 35, 3. Nem­ţeanu] 27; 27 de ani: 1. Radu II 147, 2. Balaci 75, 3. Gîngu 57; 28 de ani: 1. Cîrţu 74, 2. Famici 64, 3. Augustin­­50; 29 de ani: 1. Cus­­tov 27, 2,3. T. Stoica şi Moicea­­nu 23; 30 de ani: 1. Boceni 55, 2. Iovăncscu 46, 3. Bucurescu 40; 31 de ani: L M. Sandu 123, 2. Roanai 74, 3. Chihala 37; 32 de ard : L Mulţescu 94, 2. Beldeanu­­, 3. Sava 23; 33 de ani: L D. Georgescu 219, 2. Romilă 54, 3. Simionaş 43; 34 de ani: L Kun II 88, 3. Manca 27, 3. Ispar 1; 30 de ani: L Dumit­rache 169, L Caupitu­r. Apellnd la acelaşi criteriu ca $1 hi clasamentul prezenţelor, iată Situaţia divizion­arelor care dau încălţării fruntaşi In cete 18 pro­moţii : L Dinamo 15 puncte; X. Universitatea Craiova 13; X. Sportul studenţesc 112; 4. Steaua 11,5; 5—7. A£_A. Tg. Mureş, Corvinul şl F.C. Argeş 8; 8. S.C. Bacău 7; 8. Petrolul 3,5; 10—13. CIS. T­rgovişte, Dunărea CLS.U. Galaţi, F.C.* Bihor şl Chi­mia 3; 14—10. Jluj, Politehnica atşl şi F.C. Baia Mare 1. Lipsesc prin clasament f­ormaţiile Rapid şl F.C. Olt cu nid ven jucător pe podium. Adrian VASILESCU Se apropie primul tur al cupelor europene Trec zileie și, iată, vin şi me­­cilunge din cupele europene. Din choiar ziua stabilirii adi­e naștritor lor, echipele noastre, prezente la startul marilor la treceri conti­nentele, au început pregătirile speciale dedicate grelelor exame­ne internaţionale. Un capitol spe­­cial­­ reprezintă studierea la faţa locului a partenerelor de întreceri. Dinamo şi Universita­tea Craiova şi-au şi văzut la kl­ara viitorii adversari. Iată observaţiile vicepreşedin­­tefiul clubului­ dinamovast, VASI­LS AN­G­HEL, despre Kuusyri Labu­, şi ale antrenorului princi­­pal craiovean, CONSTANTIN OŢEI, despre Hajduk Split. CUM JOACA ECHIPA CAM­PIOANA A FINLANDEI , A esen­ţa a fost t­rebarea adresată lui Vasile Anghel şi iată răspunsul KUUSYSI LAHTI ŞI HAJDUK SPLIT OBSERVATE LA FAŢA LOCULUI 7 g&u: „Ceea ce impresionează lo primul b­ruu la formaţia din Lait! este deosebita sa pregătire sfietică. Kaursysi, pe care am văzut-o la meciul de pa teren propriu, ca HJ.K. Helsinki, pe care a ta vies-o ca 2—a, nu anga­jează total un joc, acţionează ra­pid. Într-un cu­viat, întruneşte a­­tributele fotbalului scandinav a­­flat in mare progres. Jucătorii estre mi-au plăcut foarte mult: atacantul Annimén şi fundaşii centrail Kantonen şi Ltadatrom. Ca concluzie, un adversar puter­nic, care trebuie privit cu toată atenţia». CE CARACTERISTICI FREZBI­­TA HAJDUK KFLU­­T Răspunde antrenorul Constantin Oţel, pre­sant la partida Sarajevo — Ksi­­duk­, din nrerta etapă a cas­tpro­­matului iugoslav: „Esîe btee e, am văzut pe Hajduk nn ce, dat fiind că, la prima întâl­nire, o vom primi la Craiova. Nu ştiu dacă e nevoie să vă mai spuzi că această formaţie — re­prezentativă pentru fotbalul iu­goslav — ta primeşte toate recu­noscutele calităţi ale acestui fot­bal: tehnicitate ridicată, im­agi­­naţie la joc, disciplină tactică. La Sarajevo, Hajduk a jucat fără greşeală lecţia partidei la de­plasare, blocîndu-se perfect In apărare ţoi declanştad contra­atacuri de mare viteză şi pericu­lozitate. Jucătorii care mi-au plăcut la mod special: portarul Simovici, fundaşii centrali Cop şi Rozi­ci, cunoscutul Internaţio­nal SUşkovici, fraţii Vujovici. Nu sa evoluat to acri meci Pasid, accidentat, Gudelj şi leroUmoy care işi satisfac stagiul militar şi probabi­lu vor evolua la partideie cu noi. Vom continua fi ne informăm asupra caracte­­rioticlor de joc ale viitorBor ad­versari apse a putea pregăti rit mai bine meciurile de la 14 şi 18 saptembrie". Cit priveşte pe Sportul Studen­­ţesc, eSuobul bucureştean îşi pro­pune s­ă urmărească jocul de sâmbătă din campionat, al hu­ Oiurm Graz, etteerestul său «Sin primar tar el Cupd tLEJ’­A DESCHIDEREA CAMPIONATELOR EUROPENE DE TIR (Urmare pag 1) lin de bronz. 81 vedem dacă fi de astă dată va fi In feL După pura m-STn acomodat cu standul, a-ți părea că da­r“ Martin SiegmnU' un specia-Ust al probei ›!‚?, puşcă poziţia în picioare, e­xponent al e­­chipei R. D. › «mane, mul­tiplă campiox­.» europeană, este ai tâ optinfct : ^Avem a­­casîa să eu cerițm din nou me­dalii in probele la puşcă, dar în acelaşi tim-Jp trebuie să grăbim pasul, ptntru n Ie a- junge pe colegele noastre de armă, între care Marîlea Heî­­big deţine un record mondial exceptional : H2 s, la puşcă standard 3 petitţ. Ar fi timpul ca şi noi, băieţii, să-i urmăm exemplul...“ Tot un obişnuit al poligonu­lui Tunari dar şi al­ podiumu­rilor din marile competiţii in­­ternaţionale este italianul Roberto Ferraris. Nu a avut antrenament ieri, pentru el, proba sa, cea de pistol viteză, se va desfășura mai tirziu, sî­nbătă și duminică, dar a ve­nit la poligon să vadă neapărat noile standuri . „Standurile vechi, umbrite de copacii din apropiere, creau deseori pro­bleme de vizibilitate. Cele noi se situează, fără exagerare, la nivelul cel mai inart, în mate­rie de tir cu pistoluL Prevăd rezultate foarte bune, realizat« mai cu seamă de tinta sil din Uniunea Sovietică, care n-au mai pierdut­­ nici un concurs de anvergură din 1981 incoaea, de cel români d­­in B. D. Germană. Cred c& noul titlu ,• campion sl Eurepol va po­posi Intr-ca» fin aceste tări. Sau, poate, in_­ttattal“. I-a în urat succes simpaticu­lui oaspete italian, sen notat ei puşcaşii din Bulgaria Σ? pun mari speranţe In proba de . f.e., mai ales prin Petar Jiaprianov (..bronz* la Olim­piada de la Moscova), că de­legaţia Ungarie! aşteptă mult de la trăgătorii la fotă miş­cătoare d de h trăgătoarele de pistol standard sl eA fran­ţuzoaica Dominique Esnanit speră un cd de-al doilea titlu european al său_ Peste tot speranţe In rezul­tate si clasări rit mal bune. Poate că primitorul poligon Tunari Ie va înlesni împlini­rea__ RECORDURI EUROPENE SENIORI ,T, pușcă liberă M­AX . A. ALLEN (Marea Briitanie) 600 P, Titograd, ffl®l 50 f . V. VLASOV (U.R.S.S.) 573 p, MOSCOVa, 1960 pistol Uber s 1 A. MEU3NTJEV (UJt.s.s.) 981 p, Moscova, 1980 pietol viteză . L PUZIREV (U.R.S.S.) 599 p, Titograd, 1981 mistreț alergător. Uf­­ J. SOKOLOV (U.R.S.S.) 595 p, Miskolc, ÎS 81 40 f . N. DEDOV (U.R.S.S.) München, 1973 L KADEV (U.R.S.S.) Berna, 1074 J. GRESKIEWICZ (Polonia) Momtepattiai,­ 1982 4 A. BOLESCHAL (Ungaria) 302 p, Miskolc, 1382 trap. r­'mH A. SCALZK­NE (Italia) 109 t, München, 1378 skeet J W M. CARREGA (Franța) Berna, 1974 f D, CXONNI (italia) Mocnteoat-tímJ, »82 M. HOFFMANN (R.F.G.) 109 t. Caracas, 1982 SENIOARE pușcă stan­dard, 60.1c, l Sk ROLINSKA ((Polonia) 508 p, SuM­a m 30X20 f.c. : r M. HELBLG CR.D.G.) 592 p, Titograd, 1881 pistol standard i f G. KOR2UN ([U.R.S.S.) 592 pi. Roma, 19712. trap : J. KLEKOVA (U.R.SB.) ' 1« t. Ztaragoea, 1888 sheet : L. GURV1CH (UJR.S.S.) Dorset, 1377 Y. J.AN SON (tsuedâa) Mon.tecat.tlnl, 1882 E, IAKIMOVA (U.R.S.S.) 144 t. Mentecatitai. 1903 L P. ALUMINIU SLATINA — DINAMO VICTORIA BUCUREȘTI 0—0. Media a contat pentru eta­pa din in septembrie a Diviziei JB* — seria a n-a. (D. MIHAIL, eoresrp.). in preliminariile C.E. juniori B ROMÂNIA - IUGOSLAVIA 1-1 (0-1) ALBA IULIA, 31 (prin tele­fon). Pe stadionul Cetate. In prezenta a aproximativ 8 000 de spectatori, s-a disputat azi partida dintre selecţionatele de juniori ale României si Iugo­slaviei din cadrul celei de a doua ediţii a Campionatului european B. A fost un meci foarte greu pentru tinerii noş­tri tricolori, mult mai greu de­cit cele susţinute la Galaţi şi Medgidia (cu Grecia şi respec­tiv Cehoslovacia) pentru că speranţele fotbalului iugoslav au dat­ o replică deosebită mai ales în prima repriză cînd ju­cătorii oaspeţi parcă evoluau pe teren propriu. Ei au domi­nat în primele 40 de minute şi s-au lansat hotărit spre poarta lui Voidiă, după ce chiar in min. 1, extrema dreaptă a e­­chipei noastre Henzel a ratat Incredibil prima mare ocazie a meciului, şutind de la numai 3—4 metri în portar. Dar, oca­zii la fel de mari au ratat a­­poi Bulatovici (min. 7) şi Jurkevici (min. 9). După un «ufert de oră» care a aparţi­nut clar iugoslavilor, acelaşi rapid Henzel a ratat cu poarta goală, după ce Veselichici respinsese şutul lui Hor­­şani. In min. 24 Insă cei care vor deschide scorul vor fi oaspeţii prin Savicevici, care a scăpat de sub supravegherea lii Hăsnas (fundaşul nostru de marcaj — lent şi rudimen­tar) el şutind sec din mijlocul careului. Tot Savicevici, un foarte periculos viri de atac, a ratat in min. 29 majorarea scorului, pentru ca in finalul reprizei (min. 38) Harşani să irosească şi el o foarte mare ocazie de a egala. Repriza secundă a aparţinut echipei noastre. Ea a dominat teritorial cu autoritate, a ob­ţinut corner după corner, dar oaspeţii s-au grupat bine în preajma careului propriu, reu­şind să respingă insistentele a­­tacuri ale tricolorilor. Cu toate acestea, în min. 52 şi 58 Prosteanu şi Zamfir, din po­ziţii foarte bune, au ratat. Şi totuşi egalarea, pe care echipa noastră o merita cu prisosinţă, a fost obţinută în min. 74 , după un atac prelungit prin Harşani şi Henzel. mingea a ajuns la Năstase, care din marginea careului a expedia­t-o In plasa porţii oaspeţilor. Şi un minut mai tirziu ace­laşi jucător a ratat victoria, şutind imprecis, de astă dată din marginea careului mic ! A arbitrat foarte bine Iuri Savcenko (U.R.S.S.). ROMÂNIA : Voicilă — Ava­stel, Hăşnaş (min. 41 Chis), Zamfir, Pojar (min. 38 file) — Pistol, Năstase, Proşteanu — Henzel, Harsani, Chivu. IUGOSLAVIA : Veselichici — Rasteder, Stanici, Lesjak (min. 53 Raikovici), Tufek — An­­driasevici, Bulatovici (min. 69 Komocear), Mise — Jurkevici, Savicevici, Stefanovich Laurențiu DUMITRESCU TALENTUL NU SE DEMONSTREAZĂ PRIN­ CARTONAŞE GALBENE! Niciodată, după o singură etapă nu se trag concluzii. Dar întotdea­una primul pas înseamnă mult, a­­nunţind intenţii, potente, stiluri. Acum, prima etapă din eşalonul su­perior o vom privi prin prisma dis­ciplinei, capitol „descoperit“ in ediţia trecută, capitol unde „Bătălia pentru o nouă calitate“ se cere amplificată. Acum, mi vom porni doar de la general, de la cele 17 cartonaşe galbene cu implicaţii directe in clasamentul „Trofeului fair­­play- Sportul“. Acum, pornim discuţia de la particular, mai exact de la un grup de jucători, exemple concrete care pot reprezenta teme de meditaţie. Să reţinem, bunăoară, că ra­­pidistul Tiţă abia a debutat, sîmbătă, în Divizia „A“ şi a­po primit un cartonaş galben pentru că s-a adresat ireve­renţios arbitrului Igna , că trigmureşeanul Dumitrescu a a­­juns la al cincilea meci pe prima scenă, dar e primul ju­cător al lui A.S. Armata care înregistrează un avertisment ; Puşcaş, abia a venit la Steaua, şi a fost şi el sancţionat cu cartonaş galben ; Sertor, abia a devenit titular la Politeh­nica Iaşi, şi a primit şi el cartonaşul galben, singurul din jocul respectiv. Sigur, exemple ar mai fi. Ne-am oprit la cele patru amintite, pentru că ele pot reprezenta ,,semnalul de alarmă“, „morala necesară“ pentru toţi tinerii care au pătruns pe prima scenă fotbalistică a ţării. Talentul lor nu se poate împlini fără o disciplină adecvată, fără respec­tarea regulilor jocului, a coechipierilor, adversarilor, a ar­bitrilor şi publicului. Talentul unora nu permite abateri de la sportivitatea luptei din teren. Fotbalul nostru a pierdut destule talente din cauza ,chiar şapte ani de acasă“ ca să-şi mai permită, şi acum, să în­chidă ochii in faţa abaterilor, mici sau mari. Arbitrii au fost instruiţi de forul de specialitate sa fie intransigenţi ca orice Încălcare a sportivităţii. Antrenorilor şi conducă­torilor li s-a cerut expres să îmbunătăţească climatul moral al campionatului. Semn că s-a schimbat optica. Semn că Jucătorilor 11 se cere că apere frumuseţea sportului, fair­­play-uL Celor experimentaţi şi celor tineri. Este un impe­rativ al noului campionat. Cine se sustrage, cine va călca alături de drumul sportivităţii riscă să rămină în afara fotbalului Mircea M. IONESCU DE LA COLEGIUL CENTRAL AL ANTRENORILOR T.gt laosputul acestei săptămîni a avut loc prima­ sexUnţa (din actualul sezon fotbalistic) a Co­­legiului central al antrenorilor. Pe ordinea de zi au figurat ur­mătoarele puncte: _ informare asupra staul­ului de pregătire şi problemele prio­ritare ale loturilor reprezentative. — Informare asupra stadiului de pregătire a echipelor de club partici­pan­te In Cupele europene. (Xjx acest punct, D. Nicolae-Ni­­cuşor şi Ion Votcu au prezentat la formări despre pregăti­rile e­chipeiOT Dinamo şi, respectiv, Sportul studenţesc. Aliat la Iu­goslavia pentru a urmări un joc al echipei Hajduk Split, C. Oţet, antrenorul Universităţii Craiova, la prezente. Informarea despre echipa, sa la proxima şedinţă a Colegiului­. : , In aceeaşi şedinţă Colegiul central al antrenorilor a făcut observaţii referitoare la modul la care s-a desfăşurat perioada pregătitoare de vară şi asupra testelor fizico-tehnice. S-a com­eta­tat cu zicurt prilej că unii an­trenori­­ai echipelor Universita­tea Craiova, Politehnica Iaşi, pre­cum şi ai unui număr de 41 de divizionare ,,13“ (din 54 ), tratează tacă, superficial problemele de documentare şi planificare. S-a constatat, de asemenea, faptul că testele fizico-tehnice s-au des­­făşurat in condiţii de indulgen­ţă . Colegiul studiază posibiiita­­tea repetării acestor teste fizico­­tehnice intr-o perioadă de Între­rupere a campionatului. — Colegiul a constatat neres­­pectarea de unele dluburi (Cor­vinul Hunedoara, F.C. Bihor, Jiul Petroşani, politehnica Iaşi) a cerinţelor privind încadrarea an­trenorilor. — Prof. Gh. Ola a prezent­at o Informare referitoare la seaştia de antrenori de doi ani (ferit frecvenţă) de pe lingă instituiri de educaţie fizică şi sport, care funcţionează din vara anului HMD. A reieşit că această formă de calificare a tehnicienilor func­ţionează In condiţii Bune. S-au făcut unele recomandări din partea d­i­rectorului tehnic al F.R.F., Mircea Lucescu, privind comţinuutul pregătirii la această şcoală de antrenori, în această şedinţă, condusă­­la Angelo Niculescu, vicepreşedinte al Colegiului, au fost comunica-­­e modificările intervenite la componenţa Colegi­ului. ADMINISTMTIA DE STAI LUI0 PROMOSPORI IIV FORMEAZA • Numerele extrase la trage­rea PRONOKXRUES dta St august mm Extragerea I i I U M it 1 U ; Extragerea a n-o : « 1 0 V « 48. 84. FOND TOTAL DES C3STI­­GTJRI : LO1716S0 LEL dto oara 236.801 iei report la categoria L 0 CISUGURILE TJRAGERJI SPECIALE JLOTO I* DD* B AUGUST. IMS. FAZA I: Catego­ria 1: 3 variante BS*A * IM» M; categoria 1: 1 variante *0% • 23.809 tei si » variante SS% a *386 lei; categoria II « variante 100% a 5.966 lei si SS variante 25% a 1.409 lei; categoria 4: 81,75 variante * 809 lei; categoria 5: 233 variante a lei; categoria 8: 1.821,50 variante a 100 lei. FA­ZA a II-a: categoria G: o va­riantă 25% a 6.250 lei; categoria H: 1 variantă 100% a 6.000 lei sau, la alegere, o excursie de ton loc la B.P. Ungară stau RJD. Germană și 4 variante 26% a 1­ 230 iei; categoria I: 12,50 variante a una iei; cates01-1e­i: 57,50 va­riante a 200 lei; categoria K: 6,75 variante a 100 lei. FAZA a H3-d: categoria M: 1 varian­te 26% a 38.551 lei; catagoria N: 3 variante 100% a 20.614 lei sau, la alegere, o excursie de două locuri la R.P. Ungară sau R.D. Germană şi diferența în nume­rar şi 3 variante 25% a 5.154 lei; categoria O: 2 variante 100% a 8.875 lei sau, la alegere, o excursie de un loc in R.P. Un­gară sau R-D. Germană şi dife­renţa la numerar şi *3 variante 85% a 2.494 lei; categoria P: 1,75 variante a 11.452 lei; categoria R: 84 variante a 3.221 lei; categoria S: 213,50 variante a 200 lei; ca­tegoria T: 110 variante a WO iei.

Next