Sportul, octombrie 1983 (Anul 39, nr. 10514-10539)

1983-10-01 / nr. 10514

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA SI SPORT | ANUL XXXIX - Nr. 10 514 | 4 PAGINI - 50 BANI | Sîmbătă 1 octombrie 1983 | Astăzi, etapa a 6-a a Diviziei ,,Art de fotbal .............................................................MBBBaegm..gaaem 1 m —MMBBaan a wool....mBaaaBat^masa ÎN PROGRAM, MUL­TE JOCURI ECHILIBRA­TE . La Tirgovişte, gazdele vor lupta pentru prima victorie , gălăţenii pentru primul punct in de­plasare . La Bucureşti, Dinamo faţă in faţă cu a treia promovată, cu care a jucat, anul trecut, în finala Cupei . La Tg. Mureş, şi gazdele, şi F.C. Olt vor să urce­­ în Capitală. Rapid se intilneşte cu echipa orădeană după... 7 ani. „ La Iaşi, studenţii forţează prima victorie, dar hu­­nedorenii nu uită că, acolo, anul trecut a fost meci nul • La Piteşti, Dobrin speră să fugă de pe „nisipurile mişcătoare", insă băcăuanii vin după victoria de la Ploieşti 9 La Petroşani, Jiul apare în faţa suporterilor după două deplasări, Chimia după un egal, acasă 9 La Ploieşti, „lan­terna" şi liderul­­ in perspectiva unui meci strins 9 La Craiova, o partidă de tradiţie. awwwwwwwwwwww PROGRAMUL JOCURILOR 'WWWWWWWWWW IN TURUI AL DOILEA Al C.C.E. LA FOTBAL, DINAMO ÎNTILNEŞTE PE HAMBURGER S.V., PRIMUL MECI LA 19 OCTOMBRIE, LA BUCUREŞTI (In pag. a 4-a programul complet al celor trei competiţii) O SCURTĂ PREZENTAREA FORMAT (pag. 2-3) ^ (Stadionul Dinamo) ^ Craiova : UNIVERSITATEA­­ STEAUA­­ Tg. Mureş : A.S.A. - F.C. OLT 0 Bucureşti : RAPID - F.C. BIHOR ^ (Stadionul Republicii) ^ Iaşi : POLITEHNICA - CORVINUL 0 Piteşti : F.C. ARGEȘ - S.C. BACĂU ^ Petroşani : JIUL — CHIMIA 0 Ploieşti: PETROLUL - SPORTUL STUD. ^ Toate partidele vor începe la ora 15 •^WWweWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWlWWWWWWWWWWMWwWWWWW CLASAMENTUL 18. Petrolul ' 5 1 0 4 5-11 2 c. 7 Tirgovişte : CLUBUL SPORTIV - DUNĂREA C.S.U. GALATI București : DINAMO - F.C. BAIA MARE 1. SPORTUL STUD. 5 4 1 0 12- 2 9 2. Dinamo 5 3 2 0 8- 1 8 3. Steaua 5 3 11 12- 4 7 4. F.C. Olt 5 2 3 0 5- 2 7 5. S.C. Bacău 5 3 11 5-4 7 6. Jiul 5 3 0 2 7- 8 6 7. A.S.A. Tg. Mureș 5 2 2 1 6- 7 6 8. Universitatea 5 2 1 2 7- 4 5 9. F.C. Bihor 5 1 3 1 6-6 5 10. Corvinul 5 1 2 2 6- 6 4 11. Rapid 5 1 2 2 5- 7 4 12. Politehnica 5 0 4 1 2- 4 4 13. Chimia 5 1 2 2 3- 6 4 14. F.C. Baia Mare 5 1 2 2 5-10 4 15. C.S. Tirgovişte 5j 0 3 2 4- 7 3 16. Dunărea C.S.U. 5 0 3 2 1- 5 3 17. F.C. Argeș 5 1 0 4 3- 8 2 ........ naţiona,­ şi EVIDENŢIAŢI ÎN PRIMA ZI, pentru senion TRĂGĂTORII DE LA PISTOL LIBER finalele „Dáciadei" de tir ’ ’ . . Ultima mare competiţie a ti­rului nostru intern, Campiona­tele naţionale şi finalele „Dá­ciadei“ pentru arme cu glonţ şi cu aer comprimat e­­zervate seniorilor, a început ieri la poligoanele bucureşte­­ne Tunari şi acoperit Dinamo. Prima probă de glonţ din programul întrecerilor a fost cea de pistol liber. Aşteptată cu interes, in principal pentru a primi noi confirmări de pro­gres al celor care practică a­­ceastă probă grea, pretenţioasă, desfăşurarea decadelor ne-a împlinit, într-o oarecare mă­sură, speranţele : pentru prima dată în istoria campionatelor naţionale, primii 6 clasaţi au realizat o medie­ atit de ridi­cată : 556,66 p. Această con­statare vine să sublinieze, o dată in plus (după alte „semne“ arătate de-a lun­gul sezonului în curs), că trăgătorii noştri specializaţi în această armă se a­­flă pe un drum ascendent. E adevărat că am fi dorit şi unul-două rezultate şi peste 560 p (depăşirea acestei grani­ţe fiind considerată unanim drept o „marcă“ de valoare in­ternaţională), dar, oricum, de acum înainte, e clar că sunt de aşteptat cit mai dese „in­cursiuni“ ale trăgătorilor noş­tri­­ dincolo de această limită. A cîştigat Liviu Stan, un ţintaş care a revenit puternic in a­­cest sezon spre limitele sale superioare şi de la care pot veni, în continuare, „surprize“ şi mai plăcute — ne referim la întrecerile internaţionale vi­itoare. De remarcat superiori­tatea evidentă manifestată de reprezentanţii clubului Steaua, ocupanţi ai primelor 4 locuri la individual şi a primelor două la... echipe ! Radu TIMOFTE (Continuare in pag 2-3) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Un trăgător me­reu preocupat de propria perfecţio­­­­nare : Liviu Stan, campion naţional in proba de pis­tol liber. Foto : Dragos NEAGU ^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\| îm­­5l­-a EDIJIE­­CAMPIONATULUI DE HOCHEI Luni se va da startul într-o nouă ediţie a campionatului Diviziei „A“, la hochei, prima serie valorică. Această dispută, dintotdeauna atractivă şi foarte echilibrată se află acuţit la cea de a 56-a ediţie, deci una dintre cele mai vechi compe­tiţii naţionale din istoria spor­tului românesc. Anul acesta, numărul echipe­lor participante a fost mărit de la 4 la 6 : Steaua Bucu­reşti, S.C. Miercurea Ciuc, Di­namo Bucureşti, Dunărea Ga­laţi, Progresul Miercurea Ciuc şi Avîntul Gheorgheni. Disputa va comporta 6 turnee, toate în provincie, deoarece pati­noarul „23 August“ din Capi­tală se află în reparaţii gene­rale, pe toată durata actualului sezon va fi închis. Deci lupta pentru titlul naţional, ca şi alte atractive întreceri inter­naţionale vor avea loc la Miercurea Ciuc, Galaţi sau Gheorgheni, unde există pati­noare artificiale acoperite. Pri­mu­­l turneu începe deci în ziua de 3 octombrie pe pati­noarul din Gheorgheni, unde se vor disputa primele­­5 eta­pe ale competiţiei, în zilele de 3, 4, 5, 7 şi 8 octombrie. Din prima zi amatorii de ho­chei din Gheorgheni vor avea ocazia să asiste la un meci de „zile mari“ : Steaua — Dinamo. In continuare pro­gramul va fi făcut în acelaşi fel (în prima etapă a fiecărui turneu vor juca 1—3, 4—6 şi 2—5/­d­ar în conformitate cu clasamentul de după primul turneu). Celelalte turnee vor avea loc astfel : Galaţi (28 oc­tombrie — 2 noiembrie) ; Miercurea Ciuc (28 noiembrie — 3 decembrie) ; Gheorgheni (4—9 ianuarie) ; Galaţi (26—31 ianuarie) şi Miercurea Ciuc (22—27 februarie). Cum se vede, în luna fe­bruarie a anului viitor între­cerea va lua sfîrşit. Este un final puţin ,,precipitat“ şi d­in cauza unor obligaţii de calen­dar internaţional, dar mai ales pentru a se crea un spaţiu li­ber atît de necesar pregătirii echipelor reprezentative şi cu precădere­a acelora direct im­plicate în viitorul hocheiului nostru : loturile de juniori şi tineret. Această problemă, a pregă­tirii loturilor de juniori si ti­neret, precum si aceea a (Continuare in pag. 2-3) (QOy \ f * \ PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA ! ECHIPĂ BUCUREŞTIULUI A CÎŞTIGAT ÎNTRECEREA BASCHETBALISTELOR PLOIEŞTI, 30 (prin telefon). Reuniunea de dimineaţă a ul­timei zile a „Daciadei“ de per­formanţă la baschet feminin a programat meciuri în care favoritele au cîştigat la sco­ruri categorice, ca de pildă se­lecţionata MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, care a învins pe cea a judeţului BRAŞOV cu 80—58 (11—26). Prin acest suc­ces, echipa Bucureştiului îşi asigurase locul I în clasamen­tul final, indiferent de rezul­tatele reuniunii de după­­amiază. Victorie netă a obţinut şi selecţionata judeţului PRAHO­VA în faţa celei a judeţului VILCEA : 83—65 (18—22). Pra­­hovencele au luat un start fur­tunos, datorită căruia s-au dis­tanţat încă din prima repriză. Au înscris: Grigoraş 36. Lam­­brino 20. Ciubotariu 6. Opres­­cu 6, Brezoianu 3. Biasutti 2. Pană 4. Olteanu 2. Tişcă 2, Neagoe 2 pentru învingătoare, respectiv Barbu 30. Petre 18, Du­ţu 10, Nicolescu 3. Manea 2, Ionescu 2. Au arbitrat D. Georgescu (Tirgovişte) şi U. Reisenbü­chler (Bucureşti). Selecţionata BIHORULUI a repurtat şi ea succesul la un scor concludent: 84—42 (47—20) cu selecţionata judeţului SATU MARE. Au înscris : Amihiesei 16. D. Perţache 14. Niculescu 10, Leitner 10. Oancea 10. Cu­­tuş 8, Nagy 6. Popa 3. Pop 5, Constantinescu 2 pentru învin­gătoare, respectiv Tudoran 10, Turosz 6. Groza 4, Gross 6, Stan 2, Pall 4, Aşteleanu 6, Bărluţiu 4. Arbitri: V. Prun­, cu şi I. Cernat (ambii din București). Alte rezultate : PRAHOVA — BIHOR 82—85 (37—44), SA­TU MARE — BRAŞOV 55—50 (28—28), BUCUREŞTI — VIL­CEA 67—39 (37—20). Clasament final : 1. BUCU­REŞTI 16 p, 2. Bihor 9 p,­­3. Prahova 8 p, 4. Satu Mare 7 p, 5. Vîlcea 6 p, 6. Braşov 5 p. Octavian BÂLTEANU-coresp. Echipele româ­­eşti in cupele europene la baschet STEAUA Ş! UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA PĂSTREAZĂ ŞANSE ! CALIFICARE, NUMAI DACĂ... Cele cinci competiţii inter­naţionale de baschet inter-clu­­buri­­la băieţi : C.C.E. — edi­ţia a 27-a, Cupa cupelor — e­­diţia a 13-a, „Cupa Radivoj Koraci“ — ediţia a 11-a; la fete : C.C.E. — ediţia a 26-a „Cupa Liliana Tronchetti“ — ediţia a 13-a) au debutat în­tr-o atmosferă de mare inte­res, exprimat în primul rînd de numărul mare al spectato­rilor prezenţi la majoritatea meciurilor. în general au în­vins favoritele, formaţiile pe care le întîlnim de regulă în fazele superioare ale întrece­rilor, dar au fost consemnate şi surprize produse de echipe­­ mai puţin cunoscute. Aşa, de pildă, formaţia Vevey din El­veţia (ţară în care baschetul are un nivel mediocru) a în­trecut echipa maghiară M.A.F.C. Budapesta cu categoricul scor de 107—69. Levski-Spartak So­fia a pierdut pe teren propriu partida cu Panathinaikos Ale­na (73—81), iar Csepel Buda­pesta a fost întrecută — tot pe teren propriu — de Ecza­­cibasi Istanbul (90—95). La fete, iese din comun scorul cu care C.F. Racing Paris a dis­pus de Akademik Sofia: 95—77 (să amintim că reprezentativa Franţei nu s-a calificat pen­tru campionatul european des­făşurat în acest an, iar cea a Bulgariei a cucerit medalia de argint). Explicaţia acestor rezultate o constituie prezenţa în echi­pele învingătoare a jucătorilor şi jucătoarelor ..de import“, în special din S.U.A., care în­tăresc substanţial potenţialul formaţiilor respective. Dumitru STĂNCULESCU (Continuare in vag 2-3) In dispută la fileu două... ridicătoare : Raquel Chympitaz (Un­garia) — in atac și Doina Săvoiu (România) — la blocaj Foto­: Tuliu -JAKAB însemnări pe marginea c. E. VOLEIBALISTELE NOASTRE AU PLĂTIT TRIBUT LIPSEI DE CONCENTRARE 9 Şi minusurile tehnice şi-au spus cuvintul 9 Jocul modern, in viteză, pretinde coordona­toare de înaltă măiestrie . Şi, totuşi, perspective sunt... Cea de a 13-a ediţie a cam­pionatelor europene de volei, desfăşurată în R. D. Germană, nu a fost deloc rodnică pentru reprezentativele ţării noastre, mai ales pentru cea masculină, care a înregistrat cea mai sla­bă clasare (locul 8) din palma­resul participării româneşti la competiţia continentală. Vo­leibaliştii noştri, care îşi stabi­liseră ca obiectiv cucerirea unui loc pe podium şi califica­rea (sau măcar răminerea in cursa calificării) pentru J. O. de la Los Angeles, au clacat încă din serie, dovedind din nou reculul valoric evidenţiat la C.M. ’82, în schimb repre­zentativa feminină, pe care am urmărit-o zi de zi in ac­tuala ediţie a C.E., şi-a înde­plinit obiectivul stabilit : ca­lificarea în turneul final al fruntaşelor, unde insă nu a mai confirmat evoluţia din me­ciurile grele susţinute in grupa de la Cottbus , excelentă in partida-cheie cu Cehoslova­cia (3—9) şi satisfăcătoare in meciul cu U.R.S.S. (1—1). în comentariul nostru de astăzi pe marginea campionate­­lor europene ne vom opri asupra competiției feminine Aceasta a evidentiat mai clar decit la ediţia trecută efortul principalelor forţe voleibalis­tice europene (dar ■ a­ al­tora, din plutonul secund, ca R­F, Germania — locul 5, sau Italia — locul 7) de a re­­face distanţa faţă de echipele de frunte in iera­rhia mondială, echipe de pe continentele asia­tic şi american. Care sint valenţele acestei creşteri va­­­orice in perspectivă ? în pri­mul rind tinere ca garniturilor aliniate (toate echimle menti­­­nînd doar una-două fuc'toare vîrstnice lingă multe tinere, ba chiar iunioae, don't fel. mediile de vlrstă au fost intre 2^ vi *24 do* c\ni) * nodi. impunerea unui stîl de joc Amelian BREBEANU (Continuare in pag 2-3)

Next