Sportul, noiembrie 1983 (Anul 39, nr. 10540-10565)

1983-11-01 / nr. 10540

­ Campionatul masculin al primei divizii de volei a fur­nizat cele mai disputate parti­de de piuă acum, cu trei me­ciuri maraton si nici o victorie la zero. In campionatul femi­nin, din cele 4 meciuri pro­gramate, in trei au obtinut victoria echipele in deplasare. Iată citeva amănunte asupra etapei (rezultatele complete au fost publicate ieri) : MASCULIN CALCULATORUL BUCU­REŞTI — STEAUA BUCU­REŞTI (1—3). Două echipe in care este notabilă preocuparea pentru transpunerea în fapt a concluziilor esenţiale re­ieşite din recentul campio­nat european. Se caută, deci, sporirea vitezei, jocul com­binaţi­v. Si foarte adesea ambele echipe au reuşit, spo­rind astfel si calitatea specta­colului, in care ridicătorii Io­­nescu, Pralea (Pădureţii) la Steaua, Steriade şi Ion la Calculatorul au ieşit mai convingător la rampă, dar şi trăgătorii cu viteză de exe­cuţie (îndeosebi steliştii Dască­lii şi Maca­vei), dar şi cei de forţă, prin evitarea — în com­binaţii — a blocajului grupat. De remarcat că gazdele nu au avut totuşi constanţă în e­­voluţie, lucind foarte bine in prima jumătate a seturilor : 8—3 (I). 8—5 (II). 8—3. 8—7 (III). 4—1. 6—3 (IV) şi slăbind în partea a doua a lor (cu ex­cepţia setului III, cîştigat da­torită aportului mai echili­brat al sextetului). S-au mai remarcat Mina (S), Iuhasz şi, parţial, Bâră (C), (A.B.). BELONUL SAVINEŞTI — ŞTIINJA MOTORUL BAIA MARE (2—3). Victoria oas­peţilor, într-un meci ex­trem de disputat, a fost meri­tată, gazdele căzînd in setul decisiv, după ra^are­a VICT toriei cu 3—1 (14—16 m setul 4). Remarcați : Cionca, se­menciuc, Lepădătescu, r®s" pectiv Marc, Ilorie și Ghic. (N MARCU, coresp.). A S A ELECTROMURES TG. MUREȘ — C.S.U. ALUMINA ORADEA (3—2). Joc de mare luptă, victorie meritată. Cei mai buni : Racolţa, Boldoc, Dinea, respectiv Manole şi Răduţă (A. SZABÓ, coresp.). UNIVERSITATEA CRAIO­VA — ELCOND DINAMO ZA­­LAU (3—2). Un meci­ maraton, care a durat peste două ore şi jumătate. Craiovenii s-au dovedit mai rezistenţi şi mai hotăriţi în final. Sublimen pentru Stoian, Pascu şi Zlo­­tea de la gazde, lutovan (cel mai bun de pe teren), Maşcă­­şan şi Strauff de la oaspeţi. (Şt. GURGUI, coresp.) C.S.M.U. SUCEAVA - TRACTORUL BRAŞOV (3—1). Dispută acerbă, lungă (nu­mai primul set a durat a­­proape o oră !)• Revenire sal­vatoare a gazdelor, după șocul din debut (0—1 la seturi). Re­­marcări : Şteflea, Popescu şi G. Dumitru, respectiv Hînda şi Cri­­şan. (I. MlNDRESCU, coresp.) DINAMO — EXPLORĂRI BAIA MARE (3-1). Doar ul­timele două seturi au fost ceva mai animate, și aceasta datorită replicii ceva mai bune a oaspeţilor. Cînd au ,,turat“ normal motoarele, dinamoviştii şi-au depăşit net partenerii de întrecere. Din nou foarte bun jocul cu­rajos al tînărului Pop, ală­turi de Gîrleanu si luciditatea lui Dumănoiu, introdus in teren cind trebuia. De la oas­peţi, doar Cazacu s-a impus în mod deosebit. (V. M.). FEMININ FLACARA ROŞIE - DINA­MO (0—3). Meci la discreţia campioanelor care au prezentat o echipă omogenă, echilibrată. Am remarcat din nou aportul deosebit al Victoriei Banciu, in toate compartimentele, după cum, prin jocul său dezinvolt şi sigur, foarte tinăra ridică­toare Otilia Szenkovics se pare că reprezintă un real cîştig pentru echipă. De la învinse s-a detaşat, prin rea­lizările în atac şi , mai ales în linia a II-a, Daniela Drăghici, cu mult peste valoarea coe­chipierelor, ce-i drept foarte tinere, dar care promit. (M. V.) CALCULATORII BUC. — CHIMIA RM. VILCEA (1—3). Joc static, şablonard, în care au lipsit aproape cu desăvîrşi­­re combinaţiile tactice in atac Si s-au greşit numeroase ser­vicii. Oaspetele au cîştigat pe merit, pentru că au luptat mai mult si •••au greşit mai puţin. Ambele echipe şi-au bazat acţiunile de atac, în principal, pe cite o jucătoare (Ioana Liteanu­ — la Chimia şi Elena Negulescu — la Calcu­latorul, prima avind o pre­gătire fizică superioară). în afara acestor jucătoare, s-au mai remarcat Marilena Du­­binciuc (Chimia) şi Nicoleta Stanciu (Calculatorul). (N. MATEESCU). STIINTA BACĂU — FARUL CONSTANŢA (3—0). Studen­telor le-au trebuit doar 50 de minute pentru a se impu­ne­ îmbucurătoare prestaţia junioarelor Daniela Bulilea, Daniela Blănaru, Mihaela Ma­ria şi Cristina Buznosu, din formaţia învingătoare. (I. LAN­CU — coresp). MARATEX BATA MARE — C.S.U. OŢELUL GALAŢI (2—3). După un joc relativ bun in primele două seturi, băimărencele au „căzut“ în­ următoarele trei, în timp ce gălătencele au jucat din ce în ce mai bine, obţinînd o vic­torie meritată. Remarcate : Crina Răută. Speranţa Gaman şi Gabriela Cojocaru­, de la în­vingătoare, respectiv Nicu­­lina Bujor, Fidelia Crişan­ şi Violeta Dinu. (A. CRIŞAN — coresp.), in Divizia „A“ de volei PARTIDE VIU DISPUTATE SI 5 VICTORII IN DEPLASARE Azi, la Galaţi . SE REIAU JOCURILE DIVIZIEI „A“ LA HOCHEI După o zi de pauză, azi se reiau la Galaţi jocurile din ca­drul celui de al doilea turneu al campionatului Diviziei .„A“ la hochei. Pină acum s-au disputat trei etape din acest turneu și mai sunt de jucat doar două, ultima dintre ele, cea de mîine, programaic si par­­tida­ derby dintre Steaua, ac­tuala lideră a clasamentu­lui, singura echipă neîn­vinsă pină acum, si S.C. Mier­curea Ciuc, clasată pe locul se­cund, dar care a pierdut dumi­nică seara meciul în fata echi­­pei Dinamo București (3—4). în altă ordine de idei subliniem că acest rezultat ca si înfrîngerea la limită din meciul cu Steaua (1—2) sunt semne că Dinamo Bucureşti si-a revenit din u­­şoara criză pe care a traversat-o la începutul sezonului şi aceasta, credem, mai ales pe fondul îm­bunătăţirii generale a discipli­nei. Dar iată clasamentul înaintea acestor ultime­­etape : 1. STEAUA 8 8 0 0 79-20 16 2. S.C. M. Ciuc 8 6 0 2 61-17 12 3. Dinamo 8 5 0 3 36-32 10 4. Progr. M Ciuc 8 1 2 5 21-53 4 5. Dunărea Galati 8 1 1 6 23-59 3 6. Avîntul Gheor. 8 1 1 6 31-70 3 Azi au loc meciurile : Steaua— Progresul M. Ciuc , S.C. M. Ciuc — Avîntul Gheorgheni și Dinamo — Dunărea. SOSIRI STRÎNS1SE Deşi nu s-a disputat nici un premiu clasic, reuniunea de du­minică, a fost una dintre cele mai reuşite din acest an, aler­gările fiind aprig disputate cu sosiri strînse. De altfel, într-una din ele s-a recurs la ajutorul fotografiei, Odeon păstrînd un scurt bot asupra lui Ogor, con­dus cu prea multă încredere. Din formaţia F. Pască a mai cîstigat si Tufiş, condus intr-o frumoasă cursă de aşteptare de R. Costică. Cite două victorii au obtinut si formaţiile N. Gheorghe si I. Oană, prima cu Cochet si cu Crisan, ambii pre­zentaţi în formă maximă de an­trenorul lor, iar cealaltă cu Tin­­cuta, vicecampioana 2 anilor, si cu Papin cu care H. Serban a dovedit din nou­­că este unul din cei mai buni conducători a­­matori. Lupta pentru întîietate continuă între M. Stefănes­­cu si G. Tănase, ambii ob­­tinind cite o victorie, cu Vitamina si, respectiv, cu Orsina, diferența dintre ei rămînînd aceeași. Junioara, a­­dusă în formă maximă și sacri­­ficînd 3 sec., a produs surpriza zilei, împreună cu Percutor, dar trapul acestuia de pe ultima sută de metri arăta a orice nu­mai a trap nu 1 REZULTATE TEHNICE : Cursa !•. Cochet (Mihai) 1:29 2. 2. Simbria. Cota : 3. ord. 15. Cursa a II-a : 1. Tincuta (Oană) 1:31,9, 2. Simbria. Cota 3. ord. 13. ev. 21. Cu­rsa a III-a : 1. Vitamina (M. Stefănescu) 1:39,3, 2. Ne­goiu. 3. Albirmta. Cota : cîst. 4. ord. 22 ev. 11. ord. triplă 517. Cursa a IV-a : 1. Tufiș (Cosli­­că) 1:28,3, 2. Vigan. 3. Herîea. Cota : cîst. 10. ord. 31. ev. 28 ord. triplă 474. Cursa a V-a: 1. Or­­sina (Tănase) 1:27.0. 2. Crater. Cota : cîst. 6. ord. închisă ev. 31. Cursa a Vl-a : 1. Papin (Serban) 1:29,8. 2. Hamilton. 3. Rudy Cota : cîst. 2.60. ord. 17. ev. 10. ord. triplă 287. triplu 2—4—6 801. Cursa a Vil-a : 1. Odeon (D. Iorga) 1:29 8. 2. O­gor. 3. Suvan. Cota : cîst. 7. ord închisă, ev. 66. ord. triplă 5075. Cursa a Vlll-a : 1. Percutor (M Iorga) 1:29,0. 2. Hades. 3 Ro­bust. Cota : cist. 2,20. ord. 32 ev. 130. ord. triplă 417. Cursa a IX-a : 1. Junioara (M. Dumitru) 1:34.2. 2. Felcer, 3. Lam­nor. Cota : cîst. 8. ord 16. ev. 240, ord. triplă 631 triplu 5—7—9 1303. Cursa a X-a : 1. Crisan (N. Gheorghe) 1:30,9. 2. Surduc. Co­ta : cîst. 3. ord. 48. ev. 63. A. MOSCU „CUPA STEAUA“ - 0 PREMIERĂ LA MOTOCROS Reînfiinţarea secţiei de mo­­tociclism a clubului sportiv mi­litar din Calea Plevnei a adus şi un reviriment în activitatea competiţională, duminică des­­făşurîndu-se — în prelungirea actualului sezon — prima ediţie a „Cupei Steaua“ la motocros, întrecerile, găzduite de un traseu ales în incinta stadionu­lui Metalul din Capitală, cu evidente caracteristici de înde­­mînare şi viteză, s-au desfăşu­rat după o formulă inedită (pentru seniori şi tineret, 3 manşe a cite 15 minute, plus două ture) reunind specialiştii genului din Braşov, Sf. Gheor­ghe, Zărneşti, Bucureşti, Cîm­­pulung-Muscel, Tg. Mureş, Plo­ieşti, Cîmpina, Buzău şi alte centre moto. Cursele s-au ridi­cat la cotele unui veritabil test, majori­ta­tea antrenorilor promovînd la categorii superi­oare elementele care s-au re­marcat în campionatul republi­can din acest an. Aflaţi încă la vîrsta junioratului, braşoveanul Eugen Moaşa, cîmpineanul Paul Schmidt şi mureşanul Flo­rian Pop au luat startul alături de campionul ţării la seniori, Ernest Miilner, de Petrişor Ti­tilencu, Gheorghe Oproiu. Dan Liviu şi alţi motocrosişti con­sacraţi. Dificultatea traseului i-a supus pe concurenţi la un serios examen, campionul ţării trebuind să se întrebuințeze la maximum pentru a-şi înscrie în palmares o nouă victorie. Mult gustate de public au fost și disputele rezervate genera­­ți­ei tinere. Confruntările junio­rilor au fost dominate de re­prezentanţii secţiilor Steaua (antrenor — maestru emerit al sportului Gheorghe Ioniţă) şi Muscelul Cîmpulung Muscel (Valerică Mitea, un neobosit căutător de talente), iar ca o întregire a reuşitei acestui con­curs în premieră (pe care con­ducerea clubului Steaua ne-a a­­sigurat că-l va amplifica în ur­mătorii ani), în prim-planul cursei de la clasa 125 cmc — tineret s-au situat alergătorii militari, care au ocupat primele patru locuri. CLASAMENTE : 250 cmc se­niori — 1. E. Mi­lner (Torpedo Zărnești) 57 p. 2. P. Titilencu (Torpedo) 54 p. 3. L. Dan (Po­iana Cîmpina) 41 p. 4. Gh. O­­proiu (Poiana) 39 p. 5. P. Schmidt (Poiana) 37 p. 6. E. Moașa (St­ I. Bv.) 27 p . 125 cmc — tineret — 1. L. Tomos­­vari 57 p. 2. Al. N­ies 43 p. 3. G. Fiorea 40 p. 4. V. Poienaru (toti de la Steaua) 35 p. 5. V. Cucu (Poiana) 34 p 6. St. Csor­­basi (I.fl.A. Tg. Mures) 32 p ; 80 cmc juniori — 1. L. Penu (Muscelul C. Lung) 37 p. 2. I. Mathe (Electro Sf. Gheorghe) 37 p (timp mai Slab) 3. B. Ilies (St. I. Bv.) 30 p ; 50 cmc juniori mici — 1. B. Panaitescu (Stea­ua) 40 p. 2. V. Mitea jr. (Mus­celul) 28 p. 3. Al. Dobos (I.R.A.) 26 p. Traian IOANITESCU De miine pină duminică, în Capitală AL PATRULEA TURNEU ÎN DIVIZIA DE POIO De miine și pină duminică, bazinul Floreasca din Capitală găzduiește cel de al patrulea tur­neu (ultimul din acest an) din cadrul campionatului Diviziei ..A“ la polo, seria I. Miercuri si vineri au loc cite două reuniuni — de la orele 8.30 si 15,30. joi. simbătă (ora 15,30) si duminică (ora 9) cite una. Cele mai im­portante meciuri : Rapid — Di­namo. joi. Rapid — Crisul. sîm­­bătă. si Dinamo — Crisul, du­minică. După ati­t de disputatul turneu precedent, de la Cluj- Napoca, este de asteptat ca si a­­ceste sânte etape ..bucurestene" să ofere dispute interesante dar, mai ales, de bună calitate. « IN întrecerea pentru­­TROFEUL SPORTUL“, interna­ţionalul orădean Cornel Gordan a luat, printr-o constantă re­marcabilă, un avans apre­ciabil, de 14 goluri, fată de Vlad Hagiu (care nu Clasamentul la zi : 1. DINAMO 21 19 2 0 305-147 40 2. Crisul 21 16 4 1 291-170 36 3. Rapid 21 14 3 4 208-154 31 4. Progresul 21 10 1 10 173-199 21 5. Steaua 21 6 1 14 128-173 13 6. v-ta Ci. N. 21 7 1 13 150-184 11* 7. I.L. Timis. 21 4 2 15 155-249 6» 8. C.N. A.S.E. 21 1 0 20 136-270 2 *) Echipe penalizate cu cite patru puncte, a jucat însă două etape). Iată Clasamentul : 1. GORDAN (Cri­sul) 90. 2. Hagiu (Dinamo) 76. 3. Colceriu (Voinţa Cluj-Napoca) 70. 4. Costrăş (Crisul) 65. 5. Fiorincescu (Progresul) 46. 6. Fejer (Crisul) 41. 7. Gaiţă (Ra­pid) 40. 8. Geambaşu (C.N. A.S.E.) 36. 9. Moiceanu (Dinamo) 35. 10—11. Ardelean (Dinamo) Fărcuță (I.L.T.) 33 etc. în Divizia A" la baschet feminin VOINŢA BUCUREŞTI - CHIMISTUL RM. VÂLCEA 58-54 Meciul dintre Voinţa Bucureşti şi Chimistul Rm. Vîlcea a avut o desfăşurare interesantă, în care tinerele eleve de pe Olt au produs multe clipe grele campioanelor care­ încă mai a­­cuză eşecul din partida cu Tungsram Budapesta, din ca­­d­rul „C.C.E.“. Pină la urmă, Voinţa a cîştigat cu 58—54 (34— 31), după o confruntare echili­brat, decisă de plusul de expe­rienţă al bucure­fcen­celor. Au marcat : Vasile 4. Heghedus 2 Tomescu 2. Strugaru 2. Borş 28 Grecu 16. Popescu 4 pentru în­vingătoare, respectiv Misăilă 7 Pitib», sî, Trusescu 2 -pentru Petre 14 Duțu 4 Ionescu 2. Chimistul. ’ Au arbitrat : N. Sdrulă si I. Cernat. (P. iv.). Duminică, pe aerodromul Strejnic-Ploieşti 0 REUŞITĂ DEMONSTRAŢIE AERONAUTICĂ Duminică, aerodromul Ploieşti- Strejnic a găzduit demonstra­ţia aeronautică de închidere a sezonului de zbor 1983 mani­festare la care si-au dat con­cursul membrii loturilor naţio­nale de zbor cu motor, plano­rism si paraşutism, precum si citiva dintre cei mai buni pi­loţi de planoare ultrauşoare. Timp de o oră şi jumătate miile de pasionaţi ai sporturi­lor aeronautice au urmărit un festival al măiestriei, care a de­butat cu un moment simbolic, lansarea a trei paraşutiste. Ga­briela Şerban, Maria Ionescu şi Maria Hosu, care purtau cu ele tricolorul patriei, steagul roşu al partidului şi flamura albă cu inscripţia ..PACE“. Au urmat piloţii planorişti Marian Si­mion, cu motoplanorul româ­nesc I.S. 29 D Gheorghe Băr­­buceanu cu planorul I.S. 28 B2, ultimul cu un excelent program de acrobaţie care a demonstrat atît calităţile aparatului cit şi buna pregătire a acestui re­marcabil pilot-instructor. Victor Dumitrescu. Dumitru Muntea­­nu. Nicolae Mihăiţă. Gheorghe Ţucă. Alexandru­ Miron­, remar­caţi de Gheorghe Duvlea, Ion Duma, Eugen Oprea, Ştefan Chirilă, Teofil Ciotloş au ur­mat formînd un tren de planoa­re care a executat un specta­culos carusel. Cum era firesc, „motorul“ a apărut pe cer şi, primele, grupul de trei apara­­te de acrobaţie condus de Lud­mila Avram­escu, secondată de Elisabeta Coca şi Maria Su­lean,­ a prezentat publicului un zbor acrobatic în formaţie. Du­pă ele, Nina Ioniţă a încîntat publicul cu o evoluţie aeriană de înaltă clasă. I-a urmat Ce­zar Rusu, pilot de încercare la întreprinderea braşoveană, care a prezentat ultima creaţie a a­­cestui colectiv avionul uşor I.A.R.­831. Urmînd în „scenă“ cele 9 aparate pilotate de Ovidiu Corneanu. Neculai Antohi. Mar­tin Fodor. Mielu Feţeanu. Mar­cel Milu Gheorghe Uţă. Ion Trucmel. Mihai Albu. Aurel Iana au înscris pe boltă dese­ne geometrice, culminînd cu o „rupere“ asemenea unei­­ flori care se desface. Cu o evoluţie deosebită formaţia de două a­­vioane, Mielu Feteanu şi Mar­cel Mitu, cu looping-uri, tanc­­uri în care aparatele evoluau nedespărţite, a oferit spectato­rilor un moment de deosebită satisfacţie. Premieră pentru cîmpul de zbor ploieştean pla­­noarele ultrauşoare pilotate de Teofil Stoica (fără motor) şi Gheorghe Pozna (cu motor) au demonstrat cu prisosinţă fru­museţea acestui sport. Ca o a­­poteoză, demonstraţia s-a în­cheiat cu lansarea în masă a peste 50 de paraşutişti. Ca o răsplată pentru munca şi pasiunea lor, preşedintele C.N.E.F.S., tovarăşul Marin Dragnea, a înmânat „Diploma de Onoare“ zburătorilor care s-au remarcat în anul competiţional 1983. Dinu COSTESCU Nina Ioniţă îşi încheie programul acrobatic cu o spectaculoasă­­ trecere „pe spate" la mică înălţime Foto : Al. PAŞENCO ADMINISIIMflA DE STAT T0Î0 PRONOSPORT INTOrmUA CISTIGURILE TRAGERII PRONO­EXPRES DIN 25 OCTOMBRIE 1983: cat. 1: 1 variantă 25% - autoturism ,,Dacia 1300"; cat. 2: 1 variantă 100% a 50.000 lei și 2 variante 25% a 12.500 lei; cat. 3: 11 variante 100% a 3.305 lei și 52 variante 25% a 826 lei; cat. 4: 73 variante a 1.087 lei; cat. 5: 167 variante a 475 lei; cat. 6: 7.034,25 variante a 40 lei; cat. 7: 185,25 variante a 200 lei; cat. 8: 3.470,25 variante a 40 lei. Report categoria 1: 234.113 lei; re­port categoria a 2-a: 4.317 lei. Au­toturismul „Dacia 1300“ de la cate­goria 1 a revenit particiantului Mus­­tăţea Ion din Mizil, pe o variantă jucată 25%, iar cîştigul de 50.000 lei de la categoria 2 participantului Maltopol Mihai din Tg. Jiu, pe o variantă achitată 100%. ASTAZI — ULTIMA ZI DE PARTICIPARE ! ts De la agenţiile Loto-Pro­­nosport se mai pot procura nu­mai astăzi bilele cu numerele a­ Lese de dv. pentru tragerea o­­bișnuită Pronoexpres de miercuri 2 noiembrie 1983 — prilej de noi si mari succese la acest sistem de joc deosebi de avantajos a Astăzi este, de asemenea, ultima zi de depunere a buletinelor de participare la atractivul con­curs Pronosport de miine, care cuprinde meciuri din re­ AZI, ÎNA După etapa a 10-a a Diviziei „A" ULTIMELE 90 DE MINUTE NTE DE... CIPRU Circulă in lumea fotbalu­lui o vorbă nici un meci nu seamănă cuţitul. Fără în­doială că cx£tă un adevăr in această efrrgaţie. Fotbalul e un spectacol irepetabil, aşa că actorii de titru care privesc cam de sus ,acest ..Joc al dra­gostei şi al ntimplării“ nu au dreptate. Nu e mai puţin a­­devărat, inşi­­ că duşurile sco­ţiene ale bibalului ascund şi un fond de... nepregătire din care se aste şi instabilita­tea psihică rarcală a jocurilor, cu consecinţe­ de rigoare. în etapa 4, simbătă au fost destule ..cădii“, ca de pildă jocul modest al Sportului stu­denţesc, rod palid al Stelei, de la care Se aştepta un sprint spectaculos, corespunzător ca­lităţii de lidr. deruta bihore­­nilor — m­ asiv de patru go­luri ! — dupr ce Chimia reu­şise nu de toit o remiză în oraşul lui Björn. în sfîrşit, oină şi gălăţeni, performeri la Ploieşti, demonstrează prin noul lor mec­iul că sunt para­lizaţi în faţa golului. Etapa de ni, dincolo de ca­lificativele zle în mai toate meciurile, pte. să confirme un anume regiment la Craiova şi la Hunedira, ceea ce ne bucură. La Craiova cu toate că o victorie, fie­­ la scor, asupra Petrolului nu e deloc o sur­priză, atrasa atenţia remar­­carea în bloţ a întregii linii de fund, care aa şi marcat toa­te cele trei aluri ale victoriei. Se vede că lindaşii, în gene­ral oamenii cei mai aspri ai unei formaţii, s-au decis să forţeze ritma noii respiraţii, de care cehia craioveană are atîta nevoie. Vrem să credem că şi Bălăci a si­lit orgolioasa re­voltă a „cvar­tului Ştefănescu” şi va depun eforturi speciale de recuperări­ pentru ca or­chestra oltean să-şi recapete solistul Un solist care poate reveni la rampă şi cu ajutorul echipei). La Hunedoara, deşi iarăşi o victorie aşteptată, se simte că ,,tranziţia“ e pe cale de a se încheia. Jucătorii cei noi par să se acomodeze. Avem convingerea că frumoasa e­­chipă de ieri a Corvinului poate reveni, în retur, în pri­ma jumătate a clasamentului. Totul e ca Gabor, un jucător care „nu seamănă nici cu sine însuşi“, să capete sentimen­tul răspunderii , ca şi Văe­­tuş, despre care hunedorenii spun că trebuie să... îmbătrâ­­nească pentru a-şi demonstra calităţile incontestabile. Una din surprizele etapei a fost... neremarcarea lui Bö­­löni, sufletul echipei mure­şene, abonat la „litere mari“. Poate că ,,doctorul“, privin­­du-şi echipa cum joacă, şi-a permis luxul unei relaxări, în perspectiva startului pen­tru Larnaka, unde va fi ne­voie de potenţialul lui maxim. Marea surpriză a acestor prime zece etape este poziţia Politehnicii Iaşi. Lipsită de Bölöni al ei, adică de Nemţea­­nu, echipa lui lanul s-a trans­format văzind cu ochii, mizînd pe tinereţe, adică pe Paveliuc, pe Burdugan, pe Cănănău şi acum pe Biro, acest nou Incze IV, care vrea să depăşească serios cota la care ajunsese „extrema de buzunar“ care se îndrăgostise de asemenea de Dealul Copoului. Rămine ca farmecul Cotnarilor să nu frî­­neze această frumoasă ambi­ţie. O confirmare ne furnizează echipa din Baia Mare. Ea con­tinuă să joace „fără cartonaşe“, fenomen cu totul remarcabil în acest campionat. Baia Mare cultivă o tradiţie de fair-play începută cu Mateianu şi dez­voltată acum de un alt cam­pion al­ sportivităţii, Paul Po­pescu. Acest joc fără cartona­şe, în care a „intrat“ şi Du­nărea Galaţi, ar trebui să fie un stimulent şi pentru alte e­­chipe.­­La Craiova au lipsit, de asemenea, cartonaşele. Vrem să credem că acest de­loc neglijabil amănunt se lea­gă de noua respiraţie a echi­pei oltene­. Pe de altă parte, constatăm o stare de nervozitate în rîn­­durile jucătorilor de prim-plan, în frunte cu Coraş, Iorgulescu, Bölöni şi Iovan. Să sperăm că etapa de astăzi va şterge toate formele de nesportivitate, pen­tru a lăsa cale­­liberă jocului. Aceste ultime 90 de minute înainte de Cipru pot și trebuie să fie un frumos şi încu­rajator „la revedere !“ pentru meciul de la 12 noiembrie. Ioan CHIRILA DINAMO IA HAMBURG (Urmandin vag 1) aibă loc astă seară, la Ham­burg. Cîteva cuvinte și despre Ham­burger S.V. După cum se știe, echipa lui Hippel a pierdut simbătă în tentatare cu 0—4 (0—1) jocul a Borussia Mön­chengladbach prin golurile marcate de M1 (min. 21) Lie­­nen (min. 57) Hannes (min. 81 din 11 m) si Bruns (min. 84). Din minutul®, oaspeţii au ra­­mas în 10 oam­eni, libero-ul Hieronymus fiind eliminat pentru faulturi repetate. Ham­burger S.V. a­ folosit următoa­rea formaţie Stein — Kaltz, Hieronymus, Jakobs, Gro.­ Hartwig, Rolff, Magath­, Mi­­lewski — Y­uitke, Schatzschnei­der. După cum anunţă atgenţii­­le de presă vet-germane, Ham­burger S.V. a avut o evoluţie bună doar în primele 25 de mi­nute. dună­are echilibrul s-a ruit iniţiativa tocind in tota­litate de parisa Borussiei. Nu­mai Kaltz şi Magath au cores­puns. Antreniul Ernst Happel s-a arătat toft nemulţumit de evoluţia echiei sale, declarind ziariştilor că repetitia generala dinaintea retrului cu Dinamo n-a corespuns Să nu uită! însă, că după asemenea îm­pR&in echipele mari, au cantitatea să se mo­­bilizeze şi să se prezinte cu totul altfel. j i,,rui celei di» doua manse a cupelor eurodne la fotbal, si anume - I. Hfjburger S.V. - LFnarno Buc.:”. Rap'd Viena - Bohemians ; HI- Dundee Urrted - StJdard Liege : IV. Parlizan Batad ~ Dypamo Beri n • V. srvetle Geneva - Sah tio r- Donét)! VI. Nottingham Forest - P'-Sri Eindhoven: VII. Bánik’ Ostravi — Anderlecht; Vili. Sturm GiM - Verona; IX. Feyenoord - Hotspur; X Levslri Spartak •- Watford; XI Hajdúk Spm — Honved Bu* dapestaí G.asgow -Sporting Lisabona- Datorită orelor tirzii la care sínt Droeraniat® unele meciuri, rezultatele ~^lui vor fi neri1C4ntno:embrie i983.ru ncă vl‘ DERBYURILE EŞALONULUI SECUND Moga, „cheia" victoriei de la Bistriţa cu­­ stadionul său splendid, a primit cum se cu­vine derbyul primei serii. Glo­ria Bistriţa — Gloria Buzău 2—0 (2—0). Tribune pline, un public dornic de fotbal bun şi comba­tante care s-au remarcat prin­tr-o atitudine sportivă. Pe băn­cile tehnice se aflau, dealtfel, doi campioni ai fair-playului in lunga si remarcabila lor activi­tate, Ion Nunweiller si Nicolae Lupescu. In teren, derbyul s-a rezolvat în 34 de minute, cind Gloria (gazda) a obtinut un avantaj de două goluri. In ambele faze, un rol important l-a jucat Moga. La prima (min. 30) el a trimis o pasă lungă, mingea a traversat întreg „zidul“ defensiv buzo­­ian și COMAN a reluat, fulge­rător, balonul în plasă. La al doilea moment de gol (min. 34), mijlocașul bistrițean a executat magistral o lovitură liberă de la aproximativ 20 de metri, mingea dueîndu-se, bolid, în coltul din stingă sus al porţii apărate de Cristian. Pină atunci, Gloria (oaspete) se ..văzuse“ doar prin incursiunea lui Tică (min. 8) care scăpase singur spre butu­rile apărate de Nalaţi, dar a tri­mis pe lingă poartă. După 200 gazdele puteau ajunge la un scor si mai net (in min. 60 Dă­­nilă, plecat de unul singur, a întîrziat să suteze si a fost co­rect deposedat de balon, iar în min. .80 Coman a sutat în bară) dar, fie ratările amintite, fie intervenţiile apărătorilor adversi, au făcut ca scorul final să ră­­mînă cel stabilit în min. 34. A arbitrat satisfăcător Gh. Constantin (Rm. Vilcea). GLO­RIA BISTRIȚA : Nalati — NI­­COLAE, Andreicuti, HURLOI, Kertesi — St.­­ Popa (min. 59 D. Florian), MOGA, FLOREA — COMAN, Dănilă (min. 86 Con­­stantinescu). Minciu. GLORIA BUZĂU : Cristian — Comănes­cu, Mircea, PETRACHE, Stăn­­culescu — Balaur. Andriesei, Tică, Prodan (min. 63 Ghizdea­­nu) — Sumulanschi, CRAMER. Eftimie IONESCU Nesportivitatea sancţionată prompt Cu o experienţă mai bogată, ceva mai destinşi ,decit adver­sarii lor, braşovenii au accep­tat dominarea teritorială a gaz­delor par, ori de cite ori au a­­vut posibilitatea, au contraata­cat rapid şi periculos. Dintr-o astfel de situaţie, elevii antreno­rului Ştefan Co­dum au deschis scorul în min. 80 , după o ac­ţiune de atac mai mult poziţio­nală a formaţiei din Mîrşa, gal­­ben-negrii pornesc un adevărat raid pe dreapta prin Naghi. Șoarece si Sulea, intervine Benta­­ cane trimite lui BALAN, infiltrat­­e neobservate, neluat în seamă de apărătorii echipei gazdă. Urmează un șut necru­țător al acestuia si... 1—0 ! Go­lul­ „neacceptat“ de tribună si de jucătorii de la Camati (de unde ofsaid ?) este urmat de scene regretabile Meciul este în­trerupt în două rinduri. Din tribună se aruncă cu două sticle jucătorii Şulea şi Fătan se lo­vesc reciproc şi sunt eliminaţi (min. 85), după cum scoşi de De teren, vor fi Horst Rätscher antrenorul principal al formaţiei gazdă (secundul Stefan Stana fusese trimis in tribună din pri­ma repriză...) si un om de or­dine. Cu două minute înainte de final, STANCA aduce ega­litate pe tabelă : 1—1. Arbitrul Ion Crăciunescu (Rm. Vilcea) trebuie felicitat pentru curajul de a fi ferm în fata u­­nei tribune înfierbîntate şi care l-a văzut ,,ţap ispăşitor“ la e­­galul înregistrat de favoriţi, deşi vinovaţi au fost jucătorii local­nici. Aceştia au ratat situaţii in­credibile, ca Fotache (min. 38), Livciuc (min. 43), Paraschiv (min. 75, singur în gara porţii!), braşovenii puţind puncta şi ei prin Gherghe (min. 12 si 30) Sulea (min. 64). CARPATI : Lascu — Costea. STOICA. Fotache. CONSTANTIN — Paraschiv. Fătan. Livciuc — Burciu. STANCA Voiculet (min. 67 Schwartz). F.C.M. Stîngaciu — BALAN. stefan. NAGHI. Manciu — Soarece. Sulea. Spirea. Gher­ghe (min. 77 Batacliu) — BEN­TA. Cramer. Mircea TUDORAN in prezenţa a peste 25 000 de spectatori ! Derbyul seriei a Ill-a s-a dis­putat pe Stadionul ..1 Mai“ din Timisoara, în prezenta a peste 25 000 de spectatori. Iată imagi­nea... cifrică a confruntării din­tre „Poli" Timisoara si C.S.M Reşiţa, meci de veche si fru­moasă tradiţie. Suturi : 16—6 (pe poartă : 5—2). Cornere : 12—3. Mari ocazii de gol : 6—2 Prima repriză a fost la discreţia gazdelor care au ratat prin Anghel, Boze­­san, Vlătănescu si Stefanovici. Unicul gol l-a marcat GIU­­CHICI, în ultimul minut al re­prizei, el transformînd impeca­bil o lovitură liberă de la circa 20­0 m. Repriza secundă a fost, însă, echilibrată, marile ocazii de a înscrie fiind irosite de Giuchici, T. Nicolae, Fiorea și Radu. Cum au văzut meciul antreno­rii celor două echipe ? Emeric Dembrovschi (..Pol.“) afirma în min­or : „In prima repriză noi am jucat mai bine, toţi jucă­torii respectind sarcinile, dar a ieşit din nou în evidenţă o ve­che carenţă : ineficacitatea. C.S.M. Reşiţa este o echipă ro­bustă, combativă, care ne-a pus destule probleme, mai ales in repriza secundă“. Dan Firiteanu (C.S.M.) : „Sunt mulţumit de modul cum a evoluat echipa. Ne-am apărat bine si am con­traatacat periculos in final, c­ăd puteam egala. Politehnica de azi este o echipă cu multe virtu­i tehnice, dar care­ cred ca joacă la adevărata ei valoare numai o repriză“. Timişorenii au cîștigat pe de­plin meritat derby-ul seriei. Un mare hop trecut cu succes. Ur­mează insă un altul (la Cluj- Napoca) mult, mult mai dif­ect. Formaţii utilizate : POLITEH­NICA : Moise — Stefanovici. Sanda. DEAC. Murar — Manca (min. 87 Lehman). ANGHEL. Rotaru. BOZEŞAN — Vlătănescu (min. 67­­ Nicolae) Giuchici. C.S.M. REŞIŢA : Boţea — Ato­­diresei, Chivu. UTTU. Telescu — Popescu (min. 75 Radu). Portik. Dubovan. Otiman — Croitoru. FLOREA. Laurenţiu­­DUMITRESCU REZULTATELE ETAPEI A X-a A DIVIZIEI „C“ Programul şi arbitrii etapei viitoare (duminică 6 noiembrie) SERIA I Minerul Gura Humorului — C.F.R. Paşcani 2—0 (1—0), Zim­brul Sinet — Metalul Rădăuţi 3—0 (1—0), Belonul Săvineşti — Cetatea Tg. Neamţ 4—1 (2—1), Cristalul Donohoi — Electro Bu­­cecea 1—6 (0—0), Siretul Paşcani — A.S.A. Cîmpulung Moldove­nesc 5—1 (2—0), Unirea Sâveni — Laminorul Roman 2—1 (1—1), Minerul Vatra Dorn­ei — Celulo­za Piatra Neamţ 3—0 (0—0), Carpaţi Gălăneşti — Avîntul Frasin 2—1 (1—0). Pe primele locuri în clasa­ment, după etapa a X-a : 1. C.F.R. PAŞCANI 13 p (20—7), 2. Carpaţi Gălăneşti 13 p (15—16), 3. Zimbrul Siret 12 p (13—7)... pe ultimele locuri : 15. Siretul Paş­cani 6 p (18—23), 16. Celuloza P. Neamţ 6 p (9—17). ETAPA VIITOARE: Minerul Vatra Dornei — Carpaţi Gălăneşti: V. Dol­­ha (Beclean), Celuloza P. Neamţ - Laminorul Roman: A. Renghe­ (Va­slui), Avîntul Frasin — C.F.R. Paşcani: C. Sclavone (Focşani), Electro Bu­­cecea - Minerul Gura Humorului: G. Grigore (Vaslui), Cetatea Tg. Neamţ — Cristalul Dorohoi: N. Voicu (Galaţi). Zimbrul Siret - Belonul Să­vineşti: V. Luca (Ch­. Gheorghiu-Dej), Siretul Paşcani — Unirea Sâveni: A. Chivulescu (Buzău), Metalul Rădăuţi — A.S.A. Cîmpulung: N. Mucenica (Bacău). SERIA A ll-a Victoria Gugeşti — Aripile Bacău 1—0 (1—0), Voinţa-Glo­ria Odobeşti — Constructorul Iaşi 1—0 (0—0), Metalul Tg. Se­cuiesc — Luceafărul Adjud 1—0 (0—0), Lelea Bacău — Mecani­ca Vaslui 1—0 (1—0), Inter Vas­lui — Minerul Comănești 2—0 (2—0), Chimia Mărăşeşti — Viti­cultorul Panciu 2—0 (1—0), Ener­gia Gh. Gheorghiu-Dej — F.E.PA. 74 Bîrlad 1—1 (1—0), Proletarul Bacău — Petrolul Moieşti 5—0 (4-0). Pe primele locuri : 1. ARIPI­LE BAC­AU 15 p (21—6), 2. FEPA 74 Birlad 14 p (20—7), 3. Victoria Gugeşti 13 p (18—6)... pe ulti­mele locuri : 14. Energia Gh. Dej 7 p (9—15), 15. Minerul Comă­neşti 7 p (6—16), 16. Construc­torul Iaşi 5 P (5—12). ETAPA VIITOARE: Petrolul Moineşti — Victoria Gugeşti, S. Marin (Brăi­la), Mecanica Vaslui - Chimia Mă­răşeşti: I. Viţelaru­ (Dorohoi), Mine­rul Comăneşti — Energia Gh. Gheor­ghiu-Dej : V. Ciuciudău (Suceava), Aripile Bacău — Proletarul Bacău: G. Ionescu (Bucureşti), Luceafărul Adjud — Inter Vaslui: I. Moise (Buzău), Constructorul Iaşi - Metalul Tg. Se­cuiesc: I. Diriu (Tecuci), Viticultorul Panciu - Letea Bacău: L. Ştefan (Slănic), Voinţa Odobeşti — FEPA 74 Bîrlad: S. Martinescu (Suceava). SERIA A lll-a Ancora Galaţi — Metalul Man­galia 1—2 (0—0), S.N. TU­lcea — S.V.A. Portul Galaţi 3—1 (2—0), Victoria Tecuci — Cimentul Medgidia 1—0 (1—0), I.M.U. Med­gidia — Arrubius- Macin ,1—0 (1-1-0), Progresul Isaccea — Vic-­­toria T.C. Galaţi 2—2 (1—1), Vo­inţa c­onstanţa — Portul Con­stanţa 2—0 (0—9), Chimpex Con­stanţa — Ch­imia Brăila 2—0 (1—0), Laminorul Brăila — Şoimii Cernavodă 3—0 (1—0). Pe primele locuri : L META­LUL MANGALIA 15 p (12—6), 2. S.N. Tulcea 14­­ p (19—10), 3. Victoria Tecuci 13 p (16—7)... pe ultimele locuri : 14. Şoimii Cer­navodă 7 p (7—13), 15. Progresul Isaccea 7 p (11—31), 16. D.V.A. Portul Galaţi 6 p (18—22). ETAPA VIITOARE: Portul Constanţa — Laminorul Brăila, G. Cornăţeanu (Bucureşti), D.V.A. Portul Galaţi - Ancora Galaţi: S. Rotărăscu (Iaşi), Chimia Brăila — Victoria Tecuci: C. Feraru (Iaşi), Metalul Mangalia — Progresul Isaccea: I. Mălaroiu (Pu­cheni), Şoimii Cernavodă — I.M.U. Medgidia: I. Andrei (Călăraşi), Arru­­bium Măcin — Chimpex Constanţa: G. Neaga (Ploieşti), Cimentul Med­gidia - S.N. Tulcea: M. Buciumeanu (Tîrgovişte), Victoria T.C. Galaţi — Voinţa Constanţa: C. Geambaşu (Bucureşti). SERIA A IV-a Fintrea Urziceni — Chimia­ Brazi-Ploieşti 0—2 (0—2), Poiana Cîmpina — Victoria Ţăndărei 6—0 (2—0), A.S.A. Mizil — Rapid Feteşti 8—1 (4—1), Chimia-Victo­ria Buzău — Petrolul -­ Băicoi 5—0 (3—0), Victoria Lehliu — Carpaţi Nehoiu 2—1 (1—0), Mine­rul Filipeşti — Tractorul Viziru 4— 0­ (3—0), Petrolul Berea — Me­talul Buzău 2—1 (0—1), Carpaţi— Sinaia — Petrolul Brăila-Ianca 5— 0 (3—0). Pe primele locuri : 1. POIANA CÎMPINA 17 p (25—7), 2. Chimia Brazi 17 p (27—10),­ 3. A.S.A. Mi­zil 14 p (22—8)... pe ultimele locuri : 14. Carpaţi Sinaia 6 p­­ (16—14), 15. Tractorul Viziru 6 p (13—20), 16. Petrolul Br. Ianca 4 p (6—17). ETAPA VIITOARE: Carpaţi Nehoiu — Unirea Urziceni, V. Prodan (Ga­laţi), Petrolul Ianca - Petrolul Băicoi: R. Zlăvog (Iaşi), Rapid Fe­teşti — Poiana Câmpina: I. Codruţ (Mangalia), Metalul Buzău — Mine­rul Filipeşti: C. Todică (Fălticeni), Chimia Brazi — Petrolul Berea: I. Ilie (Tîrgovişte), Carpaţi Sinaia — Tractorul Viziru: A. Stan (Piteşti), Victoria Ţăndărei — A.S.A. Mizil: I. Coman (Tîrgovişte), Victoria Lehliu — Chimia Victoria Buzău: M. Scarlat (Constanţa). SERIA A Va I.C.P.B. Bolintin Vale — Meca­nica fină Steaua Bucureşti 0—0, Aversa Bucureşti — Constructo­rul Călăraşi 3—0 (3—0), F.C.M. Giurgiu — Tehnometal Bucu­reşti 1—0 (0—0), I.S.C.I.P. Ul­meni _ Danubiana Bucureşti 0—1 (0—1), I.C.S.I.M. Bucureşti — I.U.P.S. Chitila 2—0 (1—0), Aba­torul Bucureşti — S.N. Olteniţa 5—4 (3—1), Flacăra roşie Bucu­reşti — Argeşul 30 Decembrie 1—0 (1—0), Viitorul Chimnogi — Viscoli­ Bucureşti 0—1 (0—0). Pe primele locuri : 1. MECA­NICA FINA BUCUREŞTI 16 p (16—3), 2. I.C.­S.I.M. Bucureşti 13 p (20—7), 3. Danubiana Bucu­reşti 13 P (16—7)... pe ultimele locuri : 14. Argeşul 30 Decem­brie 7 p (8—18), 15. Viitorul Chirnogi 7 p (10—24), 16. Tehno­metal Bucureşti 6 p (10—17). ETAPA VIITOARE: Mecanică fina Steaua Bucureşti — I.C.S.I.M. Bucu­reşti: E. Radu (Bucureşti), Construc­torul Călăraşi — I.S.C.I.P. Ulmeni: P. Ciobanu (Alexandria), Flacăra roşie Bucureşti — Tehnometal Bucureşti: V. Anton (Bacău), S.N. Olteniţa - I.C.P.B. Bolintin Vale: E. Mitrea (Bucureşti), Argeşul 30 Decembrie — Viitorul Chirnogi: I. Covaşă (Urzi­ceni), Abatorul Bucureşti — Viscofil Bucureşti: D. Bădescu (Focşarii), F.C.M. Giurgiu — I.U.P.S. Chitila: E. Buşoiu (Caracal), Danubiana Bucureşti — Aversa Bucureşti: V. Cre­­ţoiu (Bucureşti). SERIA A Vl-a Ştiinţa Drăgăneşti-Olt — Flacă­ra- Automecanica Moreni — nu s-a disputat, Petrolul Videle — Textila Roşiori 0—0, Cetatea Tr. Măgurele — Electronistul curtea de Argeş 4—1 (2—0), Dunărea Venus Zimnicea — Metalul Mija 2— 0 (2—0), Progresul Corabia — Chimia Găieşti 4—0 (0—0), Recol­ta Stoicănești — Dacia Pitești 3— 1 (0—0), Cimentul Fieni — Sportul muncitoresc Caracal 1—0 (1—0), Electrica Titu — Musce­lul Cîmpulung 1—0 (0—0). Pe primele locuri : 1. FLACA­­RA MORENI 16 p (28—3), 2. Mus­celul Cîmpulung 13 p (17—5), 3. Sp. m. Caracal 13 P (18—11)... pe ultimele locuri : 15. Chimia Găieşti 6 p (7—16), 16. Textila Roşiori 6 p (4—17). ETAPA VIITOARE: Dacia Piteşti -Electrica Titu: A. Bălescu (Braşov), Electronistul Curtea de Argeş - Ci­mentul Fieni: P. Peana (Bucureşti), Sportul muncitoresc Caracal — Petro­lul Videle: V. Aurelian (Ploieşti), Muscelul Cîmpulung — Ştiinţa Dră­­găneşti -OU: G. Ofiţeru (Bucureşti), Dunărea Veni- Zimnicea — Recolta Stoicăneşti: C. Marcu (Rm. Vilcea), Textila Roşiori - Progresul Corabia: M. Teodorescu (Brăila), Flacăra Mo­­reni — Metalul Mija: G. Balasz (Fă­găraş), Chimia Găieşti — Cetatea Tr. Măgurele, C. Dicuiescu (Giurgiu). SERIA A Vll-a Lotru Brezoi — C.S.M. Drobeta Tr. Severin 3—1 (2—1), Jiul Ro­­vinari — Dierna Orşova 4—0 (2—0), Mecanizatorul Simian — Metalurgistul Sadu 1—0 (0—0), Progresul Băileşti — Metalul Mi­­hăeşti 3—1 (1—0), Celuloza Dro­beta Tr. Severin — Electroputera Craiova 0—0, Petrolul Țicleni — Dunarea Calafat 1—1 (1—0), C.F.R. Craiova — Armătura Strehaia 1—0 (1—0), Viitorul I Dră­­gășani­ — Pandurii Tg. Jiu 4—0 (1—0). Pe prim­­ele locuri : 1. MECA­NIZATORUL SIMIAN 13 p (14—11), 2. C.S.M. Drobeta­ Tr. Sev. 12 p (19—11), 3. Progresul Băilești 12 p (16—12)... pe ulti­mele locuri : 14. Petrolul Ţicleni 8 p (8—15), 15. Lotru Brezoi 8 p (16—23), 16. Pandurii Tg. Jiu 6 p (16—12) — penalizată cu —4 p. ETAPA VIITOARE: Pandurii Tg. Jiu — Progresul Băilești: D. Despa (Cimpulung), C.S.M. Drobeta Tr. Se­verin - C.F.R. Craiova: F. Tomicsek (Lugoj), Armătura Strehaia — Celu­loza Drobeta Tr. Severin: R. Golent (Lugoj), Dunărea Calafat^— Jiul Ro­­vinari:­ G. Stănescu (Caracal), Vier­na Orșova - Lotru Brezoi: A. Naidin (Petroșani), Electroputere Craiova — Mecanizatorul Simian: A. Savu (Ora­­viţa), Petrolul Ţicleni - Viitorul T­ă­­gârani: V. Răulea (Hunedoara), Metalul Mihăeşti - Metalurgistul Sa­du: N. Ionescu (Craiova). SERIA A Vlll­a Mureşul-Explorări Deva — Mi­nerul Moldova Nouă 2—1 (1—0), Victoria Căian — U.M. Timişoa­ra 1—6 (0—0), Minerul Anina — Dacia Orâştie 4—2 (0—2), Minerul Ghelar — Metalul Bocşa 3—0 (1—0), Mecanica Orăştie — Mine­rul Aninoasa 1—0 (1—0), Con­structorul Timişoara — Minerul Oraviţa 3—0 (0—0), Minerul­ Şti­inţa Vulcan — Minerul Paroşeni 2—0 (1—0), Metalul Oţelu Roşu — Minerul Certej 1—0 (0—0). Pe primele locuri : 1. MURE­ȘUL DEVA 16 p (20—9), 2. U.M. Timișoara 11 p (22—10), 3. Con­structorul Timișoara 11 p (17—13) ...pe ultimele locuri : 14. Minerul Moldova Nouă 8 p (16—16), 15. Minerul Aninoasa 8 p (10—14), 16. Minerul Oravita 8 p (11—17). ETAPA VIITOARE: Minerul Moldova Nouă — Metalul. Bocşa: O. Simion (Craiova), Victoria Căian — Minerul Ştiinţa Vulcan: C. Vass (Oradea), U.M. Timişoara — Metalul Oţelul Ro­şu: F. Bereţtoi (Solonta), Minerul Ghe­lar — Minerul Oraviţa: A. Bălicescu (Tg. Jiu), Dacia Orăştie — Mureşul Explorări Deva: Gh. Constantin (Rm. Vîlcea), Minerul Certej — Constructo­rul Timişoara: V. Alexandru (Tg. Jiu), Minerul Paroşeni —Mecanica O­­răştie: I. Măceşanu (Filiaşi), Mine­rul Aninoasa — Minerul Anina: D. Busuioc (Craiova). SERIA A IX-a Silvania Cehu Silvaniei — Strungul Arad 1—1 (0—0), Rapid Jibou — Minerul Şuncuiuş 5—0 (2—0), Unirea Tomnatic — Oţe­lul Or. dr. Petru Groza 3—2 (2—1), Bihoreana Marghita — Victoria Ineu 3—0 (1—0), Minerul Or. dr. Petru Groza — Unirea Sînnicolau 3—0 (3—0), înfrăţirea Oradea — Şoimii Lipova 3—0 (2—0), Minerul Sărmăşag — Vo­inţa Oradea 2—2 (0—1), C.F.R. Arad — Unirea Valea lui Mihai 1—0 (0—0). Pe primele locuri : 1. STRUN­GUL ARAD 13 p (16—7), 2. în­frăţirea Oradea 11 p (15—6), 3. Minerul Dr. dr. P. Groza ll p (18—13), 4. Voinţa Oradea 11 P (18—16)... pe ultimele locuri : 14. Minerul­­Şuncuiuş 9 p (8—15), 15. Victoria Ineu 9 p (12—19), 16. Unirea Sînnicolau 9 p (12—23). ETAPA VIITOARE: Şoimii Lipova - Voinţa Oradea: N. Tenea (Drobeta Tr. Severin), Înfrăţirea Oradea — Mi­nerul Sărmăşag: V. Marcu (Cluj-Na­­poca), Oţelul oraş dr. P. Groza­­*■ Bihoreana Marghita: I. Ghencean (Satu Mare), Victoria Ineu - Rapid Jibou: L. Gyure (Satu Mare), Mi­nerul Şuncuiuş — Silvania Cehul Sil­vaniei: B. Sarosi (Cluj-Napoca), U­­nirea Valea lui Mihai — Unirea Tom­natic: I. Naghi (Baia Mare), Unirea Sînnicolau — C.F.R. Arad: A. Borşa (Cggir), Strungul Arad - Minerul o­­raş dr. P. Groza: A. Ungureanu (Or­şova) . SERIA A X-a Sticla-Arieşul Turda — CUP­­ROM Baia Mare 2—1 (0—0), Oa­şul Negreşti — Lăpuşul Tg.- Lă­­puş 1—0 (0—0), C.E.M. Cluj-Na­poca — Minerul Băiţa 3—1 (1—1), c.T.L. Sighet — Bradul Vişeu 4—0 (1—0), Unic Satu Mare — Unirea Dej 2—0 (2—0), Vic­toria Cărei — Minerul Baia Sprie 1—1 (0—11, Olimpia Gherla — Minerul Baia Borşa 0—1 (0—1). Minerul Băiuţ — Chimia Tăşnad 1—1 (0—0). . . Pe primele locuri : 1. STICLA TURDA 19 p 122—5), 2. C.I.L. Si°het 13 p (17—61, 3. Oaşul Ne­­a­“şH 1° P (11—Si— Pe ultimele locuri : 15. Olimpia Gherla 7 P (14—18), 16. Lăpuşul Tg. Lăpuş 5 p (5—14) — din 9 jocuri. ETAPA VIITOARE: Unic Satu Mare — Olimpia Gherla: M. Roşea (Arad), Bradul Vişeu — Minerul Băiuţ: O. Ani (Sighet), Cuprom Baia Mare - Chimia Tăşnad: V. Mircea (Oradea), C.I.L. Sighet - Oaşul Negreşti: N. Moldovan (Ocna Mureş), Minerul Băiţa — Minerul Baia Borşa: Z. Bo­­do (Tg. Mureş), Lăpuşul Tg. Lăpuş - Sticla Arieşul Turda: 1. Curteanu (Si­biu), Minerul Baia Sprie — C.E.M. Cluj-Napoca: M. Băcioiu (Tg. Mu­reș), Unirea Dej — Victoria Cărei: M­.Timoc (Zalău). * SERIA A XI-a Unirea Ocna Sibiului — Unirea Alba Iulia 1—1 (1—1), IMIX Ag­nita — Inter Sibiu 2—1­­(1—0). Mecanica Alba Iulia — Sultanul Sebeş 2—0 (1—0), Minerul Rodna — Metalul Ai­ud 2—1 (1—0), Tex­tila Năsăud — Metalotehnica Tg. Mureş 0—0, Metalul Sighişoara — Mureşul Luduş 2—0 (1—0), E­lec­tromureş Tg. Mureş —­­ Soda Ocna Mureş 1—0 (1—0), Oţelul Reghin — Foresta Bistriţa 2—0 (1—0). Pe primele locuri : 1. UNIREA ALBA IULIA 14 p (18—12), 2. Electromureş Tg. Mureş 12 p (15—7), 3. Unirea Ocna Sibiului 12 p (15—7), 4. Oţelul Reghin­­12 p (13—10)... pe ultimele locuri: 15. Foresta Bistriţa 7 p (10—13), 16. Textila Năsăud 5 p (5—18). ETAPA VIITOARE: Foresta Bistriţa — Minerul Rodna: A. Bamboş (Bra­şov), Mureşul Luduş - Unirea Ocna Sibiului: Gh. Lustig. (Sf. Gheorghe). Unirea Alba Iulia - Metalotehnica Tg. Mureş: A. Anca (Arad), Inter Si­biu — Oţelul Reghin: T. Rob­n (Oc­na Mureş), Metalul Aiud —­­ Mecani­ca Alba Iulia: R. Vlad (Arad), Soda Ocna Mureş — IMIX Agnita: C. Bă­­lânescu (Timişoara), Sultanul Sebeş — Textila Cisnădie: M. Vinceler (Cluj-Napoca), Electromureş Tg. Mureş — Metalul Sighişoara: L. Ilyes (O­dorhei). SERIA A Xll-a Tractorul Braşov — Celuloza Zarneşti 3—0 (2—0), Utilajul Fă­găraş — Unirea Cristuru Se­cuiesc 2—1 (0—1), Torpedo Zăr­­neşti — Chimia Or. Victoria 0—0, Minerul Bălan — Mureşul To­­pliţa 1—0 (1—0), Minerul Baraolt — I.C.T.M Braşov 1—0 0—0), Electro Sf. Gheorghe — Mobila- Măgura Codlea 1—0 (0—0), Me­trom Braşov — Viitorul Gheor­­gheni 1—0 (0—0), Precizia Să­cele — Textila Prejmer 6—0 (3-0). Pe primele locuri : 1. TRAC­TORUL BRAȘOV 18 p (20—2), 2. Viitorul Gheo­rgheni 15 p (21—6), 3. Minerul Bălan 12 p (12—7)... pe ultimele locuri : 13. Mobila Codlea 6 p (8—17), 16. Torpedo Zărneşti 4 p (4—20). ETAPA VIITOARE : I C.I.M. _ Bra­şov — Tractorul Braşov: M. Ludoşan (Sibiu) Viitorul Gheorgheni - Utila­jul Făgăraş: G. Mencaş (P. Neamţ), Celuloza Zărneşti - E­­lectro Sf. Gheorghe: I. Grigore (Bucureşti), Textila Prejmer - Mine­rul Bălan: I. Dănoiu (Bucureşi), Mu­reşul Topliţa - Metrom Braşov: C. Focaciu (P. Neamţ), Mobila Măgura Codlea — Torpedo Zărneşti: C. Du­mitrescu (Bucureşti), Unirea Cristuru Secuiesc — Minerul Baraolt: C. Arăş­­teanu (Mediaş), Chimia oraş Victo­ria — Precizia Săcele: M. Durr­iirescu (Bucureşti) Rezultatele ne-au fost transmi­se de către cerem­onul noii roş­tei voluntari din localităţile res­pective.

Next