Sportul, martie 1984 (Anul 40, nr. 10642-10668)

1984-03-01 / nr. 10642

LOTUL REPREZENTATIV PENTRU PARTIDA CU GRECIA Mîine, la ora 18, are loc reunirea Lotului reprezentativ în vederea partidei amicale cu Grecia. Au fost convocaţi : Lung, Iordache (portari) Negrilă, Iovan, Iorgulescu, Ştefinescu, Stancu, Zare, Ungurea­­nu, Văetuş (fundaşi) Ţicleanu, Beleni, Mateuţ, Klein, Bălăci, Hagi, Balint (mijlocaşi) Geolgău, Gabor, Lăcătuş, Cămătaru, Coraş (înaintaşi). Jucătorii Universităţii Craiova se vor prezenta după restanţa de Cupă cu Rapid. Din lotul anunţat nu fac parte, evident, jucătorii dinamovişti, care se pregătesc pentru partida cu Dinamo Minsk. • De vineri, la Băile Herculane MECIUL FEMININ ROMÂNIA - BULGARIA­ ­­La Băile Herculane va incepe vineri meciul de şah dintre echipele feminine ale României şi Bulgariei. Pentru selecţio­nata noastră, întilnirea repre­zintă un prim test din cadrul vastului program de pregătire alcătuit în vederea unei par­ticipări cit mai fructuoase la Olimpiada de la Salonic. Acestui meci îi vor urma alte două, cu puternicele formaţii ale Poloniei şi R.F.G. în componenţa echipei noas­tre se află cele mai bune ju­cătoare: 3 mari­­ maestre (M. Mureşan, E. Polihroniade, M. Pogorevici), 2 maestre interna­ţionale (D. Nuţu, G. Baumstark) şi o maestră F.I.p.E. (M. Bă­­dici-Ioniţă, revelaţia actualului sezon). Media coeficienţilor Eto a echipei este destul de ridi­cată — 2132 p. Federaţia bulgară nu a co­municat încă echipa pe care o va deplasa, aşa că numele ju­cătoarelor le vom afla abia azi dimineaţă, cînd formaţia oaspe soseşte în Capitală, urmînd să-şi continue drumul spre Băile Herculane. Vineri, la ora 12, va avea loc şedinţa tehnică, iar după-amiaza prima rundă. Este de presupus că din echipa bulgară nu vor lipsi Margarita Voiska (Eto 2115), Rumiana Bor­iadjeva (2105), Stefka Savova (2105), Pavlina Anghelova (2065), jucătoare tinere, aflate în plină ascensiune. Anul tre­cut, la Pleven, senioarele noas­tre au cîştigat cu 19—17 (la ju­nioare nu s-a jucat) si ele si-au propus, fireşte, să obţină vic­toria si in meciul care începe mîine. PROLETARI DIN TOATE TARIIE, UNIR-VA I ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA SI SPORT - ANUL XL - Nr. 10 642­­­4 PAGINI'- SO BAtt' j~ TM Jd7^rtîTl984 | Etapa a 21-a a Diviziei „A“ de fotbal DINAMO PLEACĂ LIDERĂ LA TBILISI... © Marea surpriză : Petrolul cîştigă la Bacău ! O M. Sandu învinge Steaua... ® Derbyul Hunedoarei s-a încheiat la egalitate ® Dunărea C.S.U. Galaţi se întoarce acasă cu un mare punct de la Slatina . La Piteşti, Cîrţu ratează pe­nalty (şi egalarea) în min. 90 ! REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL ETAPA VIITOARE (duminică 11 martie) Cronicile etapei, în pag. 2—3 F.C. Bihor - Politehnica Iaşi 2-1 (2—1) A.S.A. Tg. Mureş - C.S. Tirgovişte 2-1 (0-1) Dinamo — Rapid 1-0 (0—0) Jiul Petroşani - Corvinul 2-2 (0-1) S.C. Bacău — Petrolul Ploieşti 0-1 (0-1) Sportul studenţesc - Steaua 2-0 (0-0) F.C. Argeş — Univ. Craiova 2-1 (1-1) F.C. Olt — Dunărea C.S.U. 1-1 (1-1) Chimia Rm. Vilcea - F.C. Baia Mare 1-0 (1-0) F.C. Baia Mare - Corvinul (1-4) Politehnica Iaşi - Steaua (1-3) Petrolul Ploieşti — A.S.A. Tg. Mureş (1-2) Rapid — Chimia Rm. Vi­cea (0—0) Univ. Craiova - Sportul studenţesc (0—3) Jiul Petroşani — F.C. Bihor (1-4) Dinamo — Dunărea C.S U. (0-0) C.S. Tirgovişte — S.C. Bacău (1—2) F.C. Argeş - F.C. Olt (0—1) A 1. DINAMO 21 12 7 2 39-17 31 2. Steaua 21 13 3 5 45-15 29 3. Sportul stud. 21 12 4 5 33-19 28 4. Univ. Craiova 21 12 2 7 33-18 26 5. F.C. Bihor 21 10 4 7 36-27 24 6. F.C. Arges 21 11 2 8 28-22 24 7. S.C. Bacău 21 10 3 8 20-26 23 8. F.C. Olt 21 6 10 5 18-14 22 9. Politehnica lași 21 7 8 6 22-22 22 10. Chimia 21 8 5 8 25-29 21 11. Jiul 21 8 5 8 18-26 21 12. Corvinul 21 7 5 9 28-27 19 13. A.S.A. Tg. Mures 21 7 4 10 19-26 18 14. F.C. Baia Mare 21 7 4 10 20-36 18 15. Rapid 21 5 6 10 15-23 16 16. Dunărea C.S.U. 21 3 8 10 12-22 14 17. Petrolul 21 3 5 13 14-34 11 18. C.S. Tirgoviste 21 3 5 13 14-36 11 Acesta a fost golul lui Augustin, care a adus in meciul de ieri victoria echipei dinamoviste Foto : Dragos NEAGU GOLGETERII 12 GOLURI: Grosa — 3 din 11 m­­ 11 GOLURI: Coraș 10 GOLURI: Lăcătuș — 1 din­­11 m 9 GOLURI: Dragnea, Pi­țurcă 8 GOLURI: Cămătaru, Cîmpea­­nu, Augustin 7 GOLURI: Cirtu, Georgescu (F.C. Bihor) 6 GOLURI: Balint, Roznai,­­M. Sandu, Avădanei — 1 din 11 m, Irimescu — 4 din 11 m. „NIMENI NU DEVINE PESTE NOAPTE CAMPION...“ Indiferent de a­­notimp, oamenii muncii de la în­treprinderea me­canică de utilaj chimic din Capi­tală, situată pe platforma indus­trială a Berceni­­lor, doresc din toată inima să practice sportul. O dovadă : prezenţa lor zilnică, după orele de produc­ţie, fie la clubul întreprinderii, fie pe terenurile de sport de la I.M.G. sau „Temerarii“, fie pe stadionul Olimpia. Sunt zeci de amatori de miş­care, de exerciţiu fizic, uneori chiar sute, ca in între­cerile de minifot­­bal, competiţie care angajează, an de an, sub însem­nele „Daciadei“, peste 30 de e­­chipe (intr-un meci se poate schimba un nu­măr nelimitat de jucători), practic iau parte toate atelie­rele, sectoarele şi secţiile de muncă. Dintr-o masă de a­­proape 500 de sportivi se se­lecţionează lotul fotbaliştilor de la „Utilajul chimic“ (numele asociaţiei sportive), care acti­vează, deocamdată, în campio­natul sectorului 4, dar „cu pro­misiuni pentru... mai sus cum consideră posibil Vasile Dumitru, preşedintele asociaţiei sportive, „dacă în 1989­ nu va mai exista aceeaşi fluctuaţie de instructori-antrenori, ca în trecut...“. La concurenţă cu fotbalul se află scrima, disciplină tînără la „Utilajul chimic“, nu are nici 5 ani, dar cu un iniţiator inimos, cum este Octavian Fu­­naru, secretarul secţiei, şi un antrenor pus pe... fapte mari, George Bârdan , prin „Dacia­­dă“, de la concursuri de ini­ţiere, „cuplul“ Funaru-Bârdan a reuşit să aducă echipa de sabie a asociaţiei sportive pe locul 1 în Divizia „B“ ! Ne­învinsă (victorii, printre altele, la consacratele Progresul Bucu­reşti, cu 9—2, şi C.S. Satu Mare, cu 9—5 !), formaţia sa­­brerilor de aici are mari şanse de a promova în prima divizie a ţării, iar doi dintre compo- Tiberiu STAMA (Continuare in vag 2-3) Traian Gavrilaş (in stingă), după o nouă victorie in competiţiile iniţiate de „Utilajul chimic“ Campionatele naţionale de silii alpin-seniori LILIANS ICHIM ŞI BALAZS ÎNVINGĂTORI ÎN ULTIMELE PROBE SINAIA, 29 (prin telefon). După o întrerupere de foarte mulţi ani, s-a desfăşurat în Bucegi o nouă ediţie a cam­pionatelor naţionale de senioa­re, in cadrul cărora s-a desfă­şurat şi proba de coborire. Pe un traseu în lungime de 1 810 metri, cu 31 de porţi, montate de­ antrenorul Cornel Tăbăraş, diferenţă de nivel 280 m 16 concurente şi-au măsurat for­ţele pentru a cîştiga titlul mult rîvnit. „Olimpica“ Liliana Ichim­ s-a revanşat faţă de insucce­sele de la slalom şi slalom u­­rias, reusind o coborire bună si intrînd astfel in posesia titlului. Pe locurile urmă­toare, dar la o diferență apre- Miine incepe la Bucureşti .CUPA DUNĂRII" LA HALTERE (juniori) Capitala va găzdui vineri, sîmbătă şi duminică primul concurs de haltere din acest an. ..Cupa Dunării“ pentru juniori, la care vor participa citiva dintre cei mai buni halterofili tineri din Europa. Aflată la cea de a 5-a ediţie, această în­trecere va reuni reprezentati­vele Austriei, Bulgariei, Ceho­slovaciei, R.F. Germania, Iugo­slaviei, Ungariei şi României. După cum ne spunea secretarul responsabil al F.R.H.C., Lazăr Baroga. ..această competiţie este considerată un «mini-cam­­pionat» european. Fireşte, pe prim-plan se situează repre­zentativa Bulgariei, care a cu­cerit primul joc la toate edi­ţiile de pină acum. Elemente talentate vor avea desigur şi echipele Cehoslovaciei, Ungariei şi R.F. Germania“. Lotul nostru­ se pregăteşte intens de cîteva zile sub con­ducerea antrenorilor Lisias Io­­nescu şi Mihai Constantinescu. Din reprezentativa noastră se detaşează campionii naţionali de anul trecut D. Mateeş. Ma­rian Cristea. A. Socaci T. Ro­man. P. Tufă. Gh. Rata. Gh. Petrişor. Dintre aceştia, doi sunt şi recordmani naţionali : D. Ma­­teeş (la două categorii) și A. Socaci. (Continuare in pap 2-3) DINAMO BLCLRISN­­­­CSJCIRIT CLIPA BALCANICĂ“ LA VOLEI Timp de trei zile la Istanbul, campioana masculină de volei a ţării noastre — Dinamo Bucu­reşti — a luat carte la tur­neul dotat cu „Cupa Balcanică“, întrecînd toate cele trei for­maţii intîlnite — 3—1 (15—12, 15—­ 14—16, 15—11) cu Parti­zan Belgrad 3—0 (15—7 15—1, 15—9) cu Ethnikos Athena­si 3—0 (15—8 15—8, 15—5) cu Ga­­latasaray Istanbul — formația română antrenată de W. Schreiber a cucerit trofeul. TREI GIMNASTE PLECAU LA ECHIPA NAŢIONALĂ. Preşedintele clubului Petro­lul Ploieşti nu se afla în biroul său. L-am găsit la patinoar. 1. Teodorescu se interesa de ca­litatea gheţii. „Cei mai mulţi dintre patinatorii noştri de vi­teză — ne-a spus interlocuto­rul — sunt la Miercurea Ciuc. Pină vor pleca la loturi, unde au fost convocaţi, citiva­­din­tre cei mai tineri membri ai secţiei se antrenează aici“. E­­LE­NA SIMA şi AUREL I.A­­ZAR, antrenori la secţia de gimnastică, participau la un moment emoţionant : trei gim­naste plecau la echipa naţio­nală. Aura Anghel, Tania Bo­ţea şi Celestina Popa îşi luau rămas bun de la colege, ele urmînd să-şi continue pregăti­rile împreună cu alte gimnaste din lotul reprezentativ. FLO­RIN GHEORGHIU şi... urmaşii săi ! Antrenorul Cornel But­naru : „Iată o iniţiativă exce­lentă. La startul „Cupei va­canţei“, competiţie de masă or­ganizată pentru elevii ploieş­­teni amatori de şah, s-au pre­zentat foarte mulţi concurenţi. Mai mult ca sigur că unii \\\\\\\\\\\\\\\^ 24 de ore la clubul Petrolul Ploieşti \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^ copii vor rămîne în secţia noas­tră”. „Piticii“ erau asistaţi de ciţiva jucători consacraţi la rindul lor tineri, dar încă de pe acum componenţi ai diver­selor loturi naţionale : Adrian Neguiescu, Constantin Alexan­dru, Sorin Olimid, Raluca Ste­găroiu, Roxana Adoamnei, An­dreea Neguiescu. IN MUNŢI SI PRIN.. PACURI Antreno­rul secţiei de călărie, Silvestru Enache, venise din Bucegi Ac­tivitatea competiţională este a­­cum sistată, dar componenţii secţiei se antrenează Pregă­tirea fizică şi-o fac — ne­spuns antrenorul — alergind unii pe schiuri, alţii prin pariurile o­­raşului“. 26 DE SPORTIVI LA LOTURILE NATIONALE a­­ceasta este cifra înscrisă in bilanţul anului 1993 Preşedin­tele clubului ne spune insă, fără falsă modestie­­ .Se pu­tea mai mult. Nu ştiu citi sportivi vom pregăti în acest an pentru a reprezenta tara Ion GAVRILESCU (Continuare in pag 2-3)

Next