Sportul, aprilie 1984 (Anul 40, nr. 10669-10693)

1984-04-02 / nr. 10669

„Turneul capitalelor" la handbal masculin PE PRIMUL LOC, REPREZENTATIVA ORAŞULUI ZAGREB PARIS, 1 (prin telefon). Găzduit­ele „Palais Omisports-Bercy“ din capitala Franţei. .„Turneul capitalelor“ la handbal mascu­lin, ale cărui întreceri s-au disputat sîmbătă şi duminică, a fost cîştigat de reprezentativa oraşului Zagreb. Comportin­­du-se la un nivel modest (e­­chipa nu este încă pusă la punct, ea aflindu-se după o pe­rioadă de pregătire fizică, la munte), reprezentativa Bucu­­reştiului s-a clasat pe locul II, întrecind formaţia Parisului, dar fiind depăşită de cea a Zagrebului. Simbătă, selecționata Bucu­­reştiului a intilnit reprezenta­tiva Parisului, de care a dispus cu 25—23 (13—10). A fost evi­dent încă din acest meci de debut in sezonul international '84 că sportivii noştri nu se află în formă sportivă cores­punzătoare. Handbaliştii fran­cezi au condus cu 4—1 în min. 8, egalarea (9—9) produeîndu-se abia in min. 27. In repriza a doua, handbaliştii români au reuşit să se desprindă la 5 go­luri (21—16 în min. 46), dar francezii — puternic încurajaţi de cei peste 9 000 de specta­tori — au reuşit o surprinză­toare egalare : 21—21 în min. 54. Forţa de sut şi, fireşte, pre­cizia interului Marian Dumitru au decis victoria echipei Bucu­­reştiului. Au marcat : Dumitru 9, Voinea 4, Bedivan 5, Durau 2, Vasilca 2, Covaciu 1, Fölkér 1, Boros 1 — pentru Bucureşti. Serviet 4, Germain 4, De­­schamps 4, Dejean 4, Bernard 2, Nonet 2, Gardent 1 si Es­­pane 2 — pentru Paris. In celălalt meci, selecţionata Zagrebului a dispus de repre­zentativa Moscovei cu 31—30 (10—10, 21—21, 26-26), după prelungiri. Duminică au avut loc finale­le, la care au asistat peste 10 000 de spectatori. In partida pentru locurile 1—2, Zagrebul a întrecut Bucurestiul cu 27—25 (17—15). Handbaliştii iugoslavi au condus in permanentă, ei avind 6—5 în min. 12 si 14—8 în min. 22. Jocul lor tehnic si aspru s-a impus in fata evo­luţiei neconvingătoare a hand­­baliştilor noştri, mai ales în faza defensivă, cînd — de pil­dă — selecţionata Bucureştiu­­lui a primit 9 goluri în 10 a­­tacuri... Evoluţia ceva mai bună a portarului Nicolae Munteanu în repriza secundă a făcut ca în min. 48 scorul să devină e­­gal : 21—21. Ai noştri n-au a­­vut însă forţţa să speculeze a­­cest moment favorabil şi parte­nerii au fost cei care s-au des­prins destul de rapid la două goluri (23—21 In min. 50). Go­lurile au fost înscrise de Voi­nea 7, Berbece 4, Bedivan 4, Dumitru 3, Boros 2, Felkér 2, Vasilca , Vasilache 1 si Cova­ciu 1 — pentru București. Ja­­rak 10, Perkovac 6, Z. Zovko 5, V. Zovko 3, Markovici 2 si Krizanovici 1 — pentru Zagreb. In finala pentru locurile 3—4. Moscova — Paris 28—23 (13—12). Călin ANTONESCU Echipa noastră s-a clasat a doua CHIMISTUL RM. VÎICEA A CÎŞTIGAT „CUPA T.I.H.“ (Urmare din pag. 1) şivei vîlcene, cu Rita Köster mai bună ca oricînd, cu Maike Becker mereu ameninţătoare, n-au reuşit decit să stăvilească scorul prin temporizare, prin strădanii de a menţine cit mai mult balonul. Antrenorul Ro­bert Schumann ne mărturisea la finalul partidei că ..un meci ca acesta nu poate produce de­cit bucurie, chiar dacă l-ai pierdut. Formaţia română a jucat magistral, meritînd cu prisosinţă victoria, dar fe­tele pe care le­­pregătesc au contribuit şi ele la reali­zarea unui spectacol pe care — am simţit clar — entuziaştii spectatori l-au admirat“. Ultimul fluier al arbitrilor a declanşat o nesfirşită salvă de aplauze. Aşadar : Chimistul Rm. Vilcea — VfL Oldenburg 29—21 (15—10). Au evoluat for­maţiile : CHIMISTUL RM. VÎLCEA , Cristina Lada-Rouă, Rodeanu — Elena Morariu (3), Maria Petre, Edit Török (5), Rodica Pestrea (3), Felicia Tipi, Maria Ve­­rigeanu (11), Georgeta Andro­­nache (3), Hilda Popescu (3), Nicoleta Petre (1). Nicol­a Ba­zarîk­Pa • VfL OLDENBURG : Sylke Arnold, Cornelia Kuck — Maike Schmidt (1). Birgit Witte (2), Maike Becker (3), Maria Sieve, Christine Kynast (2), Karin Holtemöller. Rita Köster (8), Inge Breithaupt (1), Franke Lambrecht. Birgit Cor­des (4). Au arbitrat foarte bine Lu­ben Rostov şi Evgheni Kaba­­delov (Bulgaria). Din partea Federaţiei Inter­naţionale de Handbal, „Cupa F.I.H“ a fost oferită căpitanu­lui echipei Chimistul, Geor­geta Andronache, de Otto Schwarz (Elveţia). Mai bine de o jumătate de oră după acest emoţionant moment, nici u­­nul dintre cei peste 4 000 de spectatori n-a părăsit sala, aplaudîndu-şi sportivele fa­vorite pentru excelenta perfor­manţă şi cîntînd pentru ele ! HANDBALISTELE IUGOSLAVE VICTORIOASE Punct final in competiţiile europene inter-cluburi la hand­bal feminin. Astfel, în „Cupa campionilor europeni“ formaţia Radnicki Belgrad a intrat in posesia trofeului cîştigînd şi meciul retur, în deplasare, la Leverkusen, cu Bayer : 20—19 (in tur : 22—16). In „Cupa cu­pelor“ consemnăm victoria tot a unei formații iugoslave, Dal­­ma Split. Aceasta a învins, în deplasare, pe Tj Gottwaldow cu 22—18, după ce pe teren propriu cîștigase cu 26—15. CAMPIONII De BOX iţi APĂRA, CU SUCCES, miUSItE Trei meciuri de box cu miză (titluri mondiale şi europene) au avut loc la sfirşitul săptămînii trecute . Las Vegas , mijlociul american Marvin Hagler şi-a păs­trat centura de campion al lumii (WBC şi WBA) dispunînd de ar­gentinianul Juan Domingo Rol­dan, prin abandon dictat de ar­bitru în rep. 7 • Pusan : sud­coreeanul Chang Jung Koo şi-a apărat titlul la cat. semi-muscă (WBC) invingîndu-1 la puncte, în 12 reprize, pe thailandezul Sot Chitalada O Limoges : francezul Lucien Rodriguez şi-a menţinut titlul european la „grea" intre­­cîndu-1 pe galezul David Pearce, la puncte, în 12 reprize. IUGOSLAVIA - UNGARIA 2-1 La Subotiţa, în meci amical, în faţa a 30 000 de spectatori, echipa Iugoslaviei a dispus de cea a Ungariei cu 2—1 (0—0). Au marcat : Djurkovici (min. 66) şi Radanovici (din penalty, in min. 80) pentru gazde, res­pectiv Gylaszi (min. 86). • In C.E. de juniori, la Brandenburg : R. D. Germa­nă — Suedia 3—1 (1—1) ; la Hassel (Belgia) : Belgia — Portugalia 0—2 (0—1). In tur : 0—4. Portugalia — calificată în turneul final. CAMPIONATE ANGLIA (et. 34) : Birming­ham — Aston Villa 2—1, Co­ventry — Arsenal 1—4, Ips­wich — Luton 3—0, Leicester — Norwich 2—1. Notts — No­ttingham 0—0, Stoke — Sun­derland 2—1, Tottenham — Wol­verhampton 1—0, Watford — Liverpool 0—2, Bromwich — Manchester Utd. 2—0. West FRANKFURT PE MAIN, (Agerpres). — Cu prilejul unei ceremonii care a avut loc la Frankfurt pe Main (R.F. Ger­mania), sub egida F.I.F.A., a fost înmînată unei delegaţii braziliene o copie a „Cupei Ju­les Rimet“, al cărui original a fost furat, după cum se ştie, de la sediul Confederaţiei bra­ziliene de fotbal. Noua „Zeiţă de aur“, aproa­pe identică primei, conţinind 1,800 kg de aur pur, a fost e­Ham — Q. P. Rangers 2—2. Pe primele locuri : Liverpool 66 p, Manchester Utd. 64 p, Nottin­gham 57 p, West Ham 55 p — toate cu cite 33 de jocuri Pe ultimele : 21. Notts 30 p, Wol­verhampton 24 p (ambele cu cite 33 j), ITALIA (et. 25) : Milan — Napoli 0—2 !, Roma — Inter­­nazionale 1—ű, Udincse — Sampdotia 0—3, Avellino — Verona 1—0, Catania — Lazio 1—1, Genoa — Ascoli 1—0, Ju­ventus — Florentina 1—0 (a marcat Vignola din 11 m), Pi­sa — Torino 1—1. Conduce Ju­ventus — 37 p, urmată de Ro­ma 34 p, Fiorentina 31 p. Pe ultimele locuri : 14. Pisa 19 P, 15. Genoa 17 p, 16. Catania 11 p. xecutată de un bijutier vest­­german și a fost înmînată celor trei căpitani ai formaţiilor bra­ziliene care au cucerit titlul mondial în 1958, 1962 şi 1970 — Bellini, Mauro şi Carlos Al­berto — de către alte două ce­lebrităţi din lumea fotbalului — Fritz Walter, căpitan al re­prezentativei R.F.G., campioa­nă mondială in 1954, şi Helmut Schön, antrenorul echipei R.F. Germania la al doilea ti­tlu, in 1974. „CUPA JULES RIMET­ DIN NOU IN BRAZILIA. DAR IN COPIE. ." ÎNVINGĂTOARE, DINAMO ŞI STEAUA ÎŞI CONTINUĂ - INDIRECT - DUELUL Etapa a 14-a a Diviziei „A“ de rugby consemnează o singură surpriză — eşecul timişorenilor acasă !­­ SERIA I ŞTIINŢA CEMIN — DINAMO 3—7 (3—0). Derby-ul etapei a debutat furtunos TRNANCSEV înscriind în min. 4 din drop, băimărenii avind o bună presta­ţie in prima repriză. La reluare, liderul şi-a revenit, a egalat prin PODARESCU (l.p.). Oaspeţii au dominat în continuare, cu auto­ritate, şi au înscris din nou un eseu, prin DARABAN, pe fondul căderii fizice a gazdelor. C. U­­drea — Buc. a condus forma­ţiile : ŞTIINŢA : Ciolpan — O­­siac Popa. Râdoi. Bucşa — Can­­tea. Trnancsev — Demian (41. Sugar). Mărginean Nistor — Ştefiuc. Pujină (41. Pogăceaş) — Melniciuc. N. Gheorghe. Csorna. DINAMO : Petre — FI Ionescu, Marghescu. I. Constantin, Aldea — Podurescu. Paraschiv — Stoi­ca Borş. Marin — Vereş, Da­­răban — Ţurlea, Mészáros, C. Gheorghe (Andrei Crişan, Ooresp). R.C. GRIVIŢA ROŞIE — FA­RUL 6—3 (0—0). Meciul, contînd in disputa pentru locul 3, a re­liefat ambiţia bucureştenilor de a învinge. Ei au acţionat mai grupat, mai decis in grămezi, mai ferm în apărare, obţinînd o victorie meritată. Scorul putea fi mai net dacă cuplul Măcăneaţa — Moraru n-ar fi ratat un eseu, la un metru de spaţiul de ţintă advers. Iar T. RADU n-ar­­ tri­mis In bară o minge la • l.p. Tot el a avut clteva tentative de drop, dintre care doar una fi­nalizată la Id ca si o l.p. Fa­rul, de la care aşteptam un joc de ...! mare“, a abordat bine partida, cu o vizibilă superiori­tate in margine si cu pachet de înaintaşi mai solid. Dar presta­ţia prea individualistă a lui Du­mitru a făcut ca XV-le constăn­­ţean să se ,„piardă“ treptat. Pen­tru oaspeţi a Înscris NASTASE (l.p.). Arbitrului Şt. Crăciunescu — Bucureşti, care a condus im­pecabil, i s-au aliniat formaţiile: R.C. GRIVIŢA ROSTE : Al. Ma­rin — Voicu, Bidirel.­­ Nicolae, Tudor — T. Radu, (Tudose, 73) Anton — Moraru, Dinescu (60. Mocăneală), Pongracz — Stroe, I. Aurel — Paşcu, Ilca, Bălan. FARUL : Gh. Florea — N. Dinu (70, P­otschi), Heiban, Lungu, Motrescu — Năstase, V. Ion C.D. N. Dinu­ — Gluglea, Galan, Varga — Dumitru, Fl. Constantin — Prisecaru, Grigore, Ioniţă. (Opriş, 68). (Tiberiu ST­AM­A). C.S.U. SP. STUD. CONSTRUC­ŢII — ŞTIINŢA PETROŞANI 15—6 (6—6). S-a jucat, de o par­te şi de alta, cu aplomb, ambi­ţios, sub semnul mizei, mai ales pe înaintare, unde rutina oaspe­ţilor era un atu. Dar Gurămare, Covaci, Preda, Mihalache, Milcă şi ceilalţi rugbyşti de la „Spor­tul“ au reuşit să compenseze handicapul, să ţină pasul, prin­­tr-o angajare deosebită, prin siguranţă în defensivă. Ei au a­­vut, in douâ-trei rînduri şi şan­să, atunci cînd oaspeţii s-au a­­flat la o... palmă de eseu ! Ceea ce nu scade din meritele Învin­gătoarei. Aceasta a avut, in plus, un transformer In ‘ zi fastă, pe COJOCARU, care a adus in fapt, decizia, înscriind TOATE puncte­le echipei sale — un drop şi pa­tru l.p. CHIR­IAC — drop şi LUCA — l.p. au avut la rîn­­du-le, două bune execuţii. Arbi­trul V. Chirondoran — Constan­ta a lăsat, din nou, o foarte bună impresie (Geo RAEŢCHI). C.S.M. SIBIU — STEAUA 9—28 (3—22). Pe fondul unei evoluţii slabe ,­a gazdelor, oaspeţii au ciş­­tigat detaşat. Au mardat : LEOR­­DEANU — eseu, A MĂRIEI — l.p. şi transformare pentru C.S.M., respectiv D. ALEXANDRU — 2 eseuri, 3 transf., 1 l.p. şi 1 drop, COMAN şi RADULESCU - cite un eseu. A arbitrat Th. Witting — Bucureşti. (I. Boţocan, co­resp.) POLITEHNICA TIMIŞOARA — POLITEHNICA IAŞI 0—13 (0—0). Revirimentul mult aşteptat nu s-a produs, gazdele avind ezitări la momentele fixe şi la tuşă. Rugbyşti ieşeni au dominat de la un capăt la altul. Înscriind Prin DOROFTET — drop. MITI­TELU — două l.p. şi CREŢU — eseu. A condus I. Vasilică — Bucureşti. (Const. Creţu, coresp.) SERIA A II-a M.G. OLIMPIA - GLORIA PTT ARAD 9—6 (6—3). Meci frumos, cu faze spectaculoase in care e­­chipele si-au Împărţit perioadele de dominare, gazdele in prima repriză, oaspeţii după pauză. Au înscris VACARU — 3 l.p. pentru M.G. Olimpia. ASMARANDEI şi DOMOCOS cite o l.p. A arbitrat C. Cristăchescu — Bucureşti (D. Moraru-Slivna). RULMENTUL BIRLAD — T.C. IND. MIDIA 14—3 (0—3). Joc in­teresant, gazdele impunîndu-se mai ales la reluare. Realizatori : IFRIM. CAUIA si STEFANICA — toţi cite un eseu, ultimul si o transformare pentru bîrladeni şi OSARU — l.p. pentru învinşi. A arbitrat I. Davidoiu — Bucureşti. (M. Paiu, coresp.) UNIV. 16 FEBR. CLUJ-NAPO­­CA — RAPID BUCUREŞTI 9—3 (3—3). Partidă de mare luptă ciştigată pe merit de gazde. Au­torii punctelor RACEAN — 2 l.p. şi MARGINE­ANU — drop, res­pectiv TRIFESCU — l.p. A ar­bitrat M. Gavricl — Bucureşti. (Olimpiu Lazăr, coresp.) RAPID BUZĂU — C.S.M. SU­CEAVA 9—0 (0—0). Victorie clară a gazdelor, prin eseul lui CAP­­MARE, transformat de GOMO­­IESCU, ultimul autor şi al unui drop. A condus C. Stanca — Constanţa. (D. Soare, coresp.) METALURGISTUL CUGIR — VULCAN 18—4 (3—0). Succes net al echipei locale. Au marcat SIBIU — 2 drop­uri si 2 transf., BRATU și CONDROSCHI cite un eseu, respectiv POPA. esem. A arbitrat Al. Pavlovici — Bucu­rești. (M. Viceanu, coresp.) în clasament conduce DiNAMI (42 p.) urmată de Steaua (37 p., un meci mai puţin jucat) şi R.C. Gri­viţa Roşie (32 p), în seria I. RULMENTUL BÂRLAD este lideră în seria a II-a (32 p), urmată de Gloria PTT Arad şi Universitatea 16 Febr. Cluj-Napoca (cu cite 29 p). ACTUALITATEA • Kasparov din nou învingă­tor VILNIUS. A noua partidă dintre Garri Kasparov și Vasili Smîslov a prilejuit o spectaculoasă victorie a tî­­nărului mare maestru care conducea cu 6—3. Partida a zecea, desfășurată ieri, s-a încheiat remiză la mutarea a 38-a. Reamintim că pentru a se califica în finală cîștigătorul turneului trebuie să realizeze, din 16 partide, punc­tajul de 8,5 p. SOCI. In finala turneului candidatelor s-a jucat parti­da a noua. Ea s-a încheiat re­miză, la mutarea a 51-a, ast­fel că scorul meciului dintre Irina Levitina și Lidia Seme­nova se menține egal : 4,5— 4,5 p. MOSCOVA. Rezultate din runda a şaptea a turneului internaţional feminin : Tib­­renko — De Armas 0—1, Ko­­noplova — Balaşova 0,5—0,5, Fatalibekova — Wagner Michel 1—0, Nuţu — Voiska întrerup­tă, Baumstark — Ioseliani 0—1, Modrova — Zaiţeva 0—1, Mathe — Aliaraumova 0—1. Clasamentul : 1. Aharaum­ova 5.5 p, 2. Ioseliani şi Zaiţeva 5 p, 4. De Armas. Fatalibekova 4.5 p etc. SARAJEVO. In turneul in­ternaţional masculin după 9 runde pe primele locuri ale clasamentului se află : Ti­mman 6 p, Korcinoi 5,5 p (1), Drasko 5 p, Iusupov şi Roma­­nismn 4,5 p (1) etc. In ultima rundă Ian Timman a câștigat la Milan Drasko, iar Viktor Korcinoi a întrerupt cu Oleg Romanisin. JUDOKA CH. DANI ÎNVINGĂTOR ÎN TURNT01 DIN R.F.G. FRECHEN. In sala sporturi­lor din această localitate din R.F. Germania a avut loc, la sfirsitul săptămînii trecute, un important turneu international de judo. Un remarcabil succes a înregistrat, sîmbătă, tînărul nostru sportiv Gheorghe Dani, clasat pe primul loc la cat. superușoară. In finală el l-a întrecut pe vest-germanul An­dreas Gliem. Pe locul trei : Tatsuya Desuchi (Japonia) și Jerry Alder (Canada). La cat. semiușoară, Constantin Niculae s-a clasat al treilea, împreună cu James Rohleder (R. F. Ger­mania). In finală s-au întrecut polonezul Janusz Pawlowski şi vest-germanul Joachim Bren­ner, primul cîştigînd întrecerea. La alte categorii au cîştigat : cat. uşoară : Stefen Stranz (R.F.G.) şi cat. grea : Axel Von der Groben (R.F.G.). C/\NPI0N/\TELE H0CH1E1ŞTILOR JUNIORI In competiţiile oficiale ale hocheiului pe gheaţă al junio­rilor au fost consemnate rezul­tatele : campionatul european, grupa „B“, la Herning , turneul 1—1 : Polonia — Austria 9—3, Norvegia — România 6—1, tur­neu 5—3, Danemarca — Ita­lia 11—2, Bulgaria — Iugoslavia 4— 3. Campionatul mondial, grupa „C“, la Varese (Italia): 1—2 . Italia — Ungaria 8—5, 3—4 . Bulgaria — Spania 10—3, 5— 6 . Belgia — Anglia 9—2, 7—8. Australia — Italia II 5—1. TELEX Q TELEX 0 TELEX O TELEX ® TELEX ® TELEX CICLISM • „Turul Midi-Py­­renees“ a programat etapa a tre­ia, la Castres, care a fost cîşti­­gată de spaniolul Julien Gorospe (199,5 km in 5.06:02). Competiţia a revenit insă francezului Pascal Simon cu 15:11:12, urmat de Michel Laurent (Franţa) la 4:36 şi Edgar Corredor (Columbia) la 4:53 • „Turul Algeriei" s-a în­cheiat cu succesul lui Nour nedine Tchambaz 25.43:02 • In „Turul Normandiei“, pentru amatori, e­­tapa a cincea, a revenit lui Falk Boden din R.D. Germană (187,6 km In 4:43:41) iar etapa a şasea lui Bernard Jiusselin — Franţa (150 km in 3:38:50). Clasamentul general : 1. Martin (Normandia) 17.02:25 2. Schenk (R.D.G.) 17.03:14. 3. Kummer (R.D.G.) 17.03:26. GIMNASTICA • Concurs inter­naţional la Moscova : bărbaţi : 1. Iuri Korolev (URSS) 58,45 p. 2. Vladimir Artemov (URSS) 58,45 p !. 3. Aleksandr Tumilo­ vici (URSS) 57,45 p, 4. Zhl­an Zhihuei (R­P. Chineză) 56,95 5. Holger Zeig (ROG) 56,50 p 6. Zhao Tianguo (RP. Chineză) 56,40 ; femei : Vera Kolesnikova (URSS) 39,00 p, 2. Irina Baraksa­­nova (URSS) 38,85 p, 3. Elena Susunova (URSS) 38,85 p, 4. Au­relia Dobre (România) 38,05 p, 5. Oksana Omeliancik (URSS) 38,00 p, 6. Su Weihon (R.P. Chineză) si Raluca Bugner (România) 37,95 p, 8. Daniela Silivas (Români­a) 37,60 p. HALTERE • Intrecene de am­ploare la Saint Medard­an Jallas (Franţa). Iată câştigătorui : cat. 52 kg : Defevre (Franţa) 195 kg, cat. 56 kg : Katsaidonis (Grecia) 232,5 kg. cat. 60 kg : Maier (Franţa) 257,5 kg, cat. 67 kg : Si­­dlropolos (Grecia) 287,5 kg._ cat. 75 kg : Cassiau (Franţa! 322,5 kg. cat. 82,5 kg : Radschinsky (RFG) 350.5 kg cat. 90 kg : Boxell (M. Britanic) 140 kg. cat. 100 kg: Miiser (RFG) 382,5 kg cat 11« kg : Tavlor (M. Britanic) 360 kg, cat. +100 kc • Koller (Franţa) 352.5 k­ ■â ÂrÂW.îja a -rrK«

Next