Sportul, octombrie 1984 (Anul 40, nr. 10822-10848)

1984-10-01 / nr. 10822

I. PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITI VA I ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATE FIZICA SI SPORI ANUL XL - Nr. 10 8221 4 PAGINI - 50 BANI- Luni 1 octombrie 1984 D­acă Mihuţ nu ar fi mar­cat în ultimele secunde la Bacău, etapa a şasea ne-ar fi oferit cinci scoruri la limită (1—0), în toate cele cinci jocuri ale duminicii. Si­gur, se va putea spune că cele nouă goluri marcate sîm­­bătă în Capitală dau, totuşi, echilibru etapei, dar ele nu fac decit să sublinieze decala­jul dintre cei patru (care nu mai sunt patru) şi ceilalţi, chiar (sau mai ales) când Steaua şi Dinamo joacă sub valoare, aşa cum a fost cazul sîmbătă. Din acest punct de vedere, campionatul nostru aşteaptă mereu un derby pentru a ieşi din amorţeală.­­Deocam­dată, în cele 52 de meciuri de pină acum, s-a jucat un singur derby autentic, Spor­tul studenţesc — Dinamo). In rest, echipele întărite aşteaptă în linişte sosirea oaspeţilor, care vin şi pleacă. Sîmbătă a existat posibilitatea unei infirmări a ideii. Mai era un sfert de oră şi Chimia avea 2—2 pe Dinamo, dar sprintul final al dinamoviştilor, mate­rializat prin două goluri (pu­teau fi mai multe) alimentea­ză premisa că echipele deve­nite mai puternice par şi ele plictisite de replica slabă a oaspeţilor, pentru a forţa numai cînd se văd realmente ameninţate — mai mult de conjunctură decît de forţa adversarilor —, chiar dacă e cazul Chimiei, altminteri o formaţie bine aşezată în te­ren, avînd un Carabageac cu nimic mai prejos şi mai pu­ţin Inventiv decît Brady, dar căruia, iată, i-a trecut, pe nesimţite, vremea. Şi ce pă­cat !... Revenind la etapă, surprinde dispariţia echipelor moldove­ne, fenomen cu atit mai cu­rios cu cu­ Oţet şi Nicuşor erau exact acum un an în toate topurile antrenorilor, primul cu amintirea Benficai, al doilea cu Hamburger S.V. Să fie la mijloc o inadaptare de moment? Rapid a pierdut în ulti­mele minute un punct croit parcă după desenul celui ob­ţinut la Craiova şi Oradea. Feroviarii sunt, totuşi, de ad­­mirat pentru elanul cu care au ştiut să înceapă acest campionat cu jucători în ma­joritate refuzaţi de alte echi­pe sau cu Toader din Slobo­zia şi cu Grigore de pe Aleea Găzarului. Ajungînd aici, să amintim echipelor „europene“ obligaţia lor sporită faţă de reprezen­tarea fotbalului nostru în re­turul primei runde. De suc­cesul acestei reprezentări va depinde şi elanul echipelor mai mici, care în acest an au reuşit un singur transfer de marcă — l-am numit pe Cri­­şan — şi această simplă mu­taţie s-a văzut imediat. Cel care l-a învins pe tribar, pe „Bernabeu*, acum 9 ani, a reu­şit să aducă Bihorului trei puncte în două meciuri. Sau cînd clasa îşi spune cuvîn­­tul... Ioan CHIRILA SUB SEMNUL 1-0... Divizia „A" de fotbal, etapa a 6-a STEAUA SI DINAMO SPRINTEAZA © F.C.M. Braşov, la a pa­tra victorie, a ajuns pe lo­cul 3 ! @ Rapid — la un pas de o nouă remiză in deplasare ® F.C. Bihor — singurul punct „afară" @ Duminică, după returul „e­­uropenelor", derbyul Uni­versitatea Craiova—Dinamo Pițurcă (nr. 11) înscrie cel mai frumos gol din meciul Steaua — Gloria Buzău Foto : Iorgu BĂNICA REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL Meciurile Jiul Petroşani - Sportul studenţesc şi Politehnica Timişoara — Universitatea Craiova se vor disputa la 17 octombrie. ETAPA VIITOARE (duminică 7 octombrie) Universitatea Craiova — Dinamo Politehnica Iaşi — Politehnica Timişoara F.C. Argeş — S.C. Bacău Rapid — F.C.M. Braşov Chimia Rm. Vilcea - F.C. Bihor Sportul studenţesc - F.C. Baia Mare Gloria Buzău — F.C. Olt A.S.A. Tg. Mureş — Steaua Jiul Petroşani — Corvinul Hunedoara SIMBRIA Dinamo - Chimia Rm. Vilcea 4-2 (2-0) Steaua — Gloria Buzău 3—0 (2-0) DUMINICA F.C. Baia Mare — Rapid 1-0 (0—0) F.C. Olt - F.C. Argeş 1-0 (1-0) Corvinul Hunedoara- A.S.A. Tg. Mureş 1-0 (1-0) F.C.M. Braşov - Politehnica Iaşi 1-0 (0-0) S.C. Bacău - F.C. Bihor 1-1 (0-0) 1. STEAUA 6 5 1 0 13- 1 11 2. Dinamo 6 4 2 0 11- 6 10 3. F.C.M. Braşov 6 4 0 2 8— 5 8 4. Sportul stud. 5 3 1 1 14- 5 7 5. Rapid 6 2 2 2 11- 6 6 6. Corvinul 6 3 0 3 10- 7 6 7. F.C. Argeş 6 2 2 2 8- 6 6 8. Univ. Craiova 5 2 2 1 8— 7 6 9. F.C Bihor 6 2 2 2 7- 7 6 10. A.S.A. Tg. Mureş 6 2 1 3 4- 5 5 11. Chimia Rm. V. 6 1 3 2 6- 8 5 12-13. F.C. Baia Mare 6 2 1 3 5- 8 5 F.C. Olt 6 2 1 3 5- 3 5 14. Gloria Buzău 6 2 1 3 6-13 5 15. S.C. Bacău 6 1 2 3 4- 8 4 16. Jiul 5 2 0 3 4-10 4 17. Politehnica Iași 6 0 3 3 5-13 3 18. „Poli“ Timișoara 5 0 2 3 3- 9 2 Citiți cronicile focurilor in pag. 2—3. GOLGETERI 5 GOLURI : Hagi 4 GOLURI : M. Sandu. Ma­teul. Cloacă. Pițurcă. Moicea­­nu — 1 din 11 m. DINAMO PLEACĂ ASTĂZI LA NICOSIA, IAR SPORTUL STUDENJESC MIINE IA MILANO In cursul zilei de astăzi, Di­namo pleacă pe calea aerului la Nicosia, în vederea partidei retur din C.C.E. cu Omonia. Mîine va pleca si Sportul studenţesc la Milano pentru meciul retur cu Internazionale, în Cupa U.E.F.A BRĂILA, 30 (prin telefon). Duminică la prinz s-a încheiat în Sala sporturilor din locali­tate, cea de a 22-a ediţie a Balcaniadei de box pentru se­niori. Sportivii au urcat pe ring cu ambiţia de a se im­pune in ultima şi cea mai im­portantă dispută a turneului, fiecare dintre ei dorind să cu­cerească titlul de campion. Primul dintre finalişti care şi-a văzut visul cu ochii a fost „semimusca“ Virgil Iordache. El a făcut un meci frumos, spectaculos, la care o bună con­tribuţie şi-a adus şi adversarul său Dimiter Dimitrov (Bulgaria). Buni tehnicieni, cei doi au schimbat lovituri rapide, în­deosebi directe de stingă, fie­care dorind să se detaşeze. Cel care a reuşit să se desprindă un ciştigător mai ales in ul­tima repriză, a fost Virgil Ior­dache, care a învins cu o de­cizie de 3—0 si a cucerit Pri­mul loc. Incomodat în primul minut de garda inversă a adversaru­lui. Ionel Panaite (pană) a ra­tat multe lovituri la începutul partidei sale cu N­ad­jad Ra­madan­ (Iugoslavia). Am urmă­rit o confruntare înd­lcită, cu multe obstrucţii, datorită mai ales boxerului iugoslav. Cu o decizie de 2-1 a fost decla­rat învingător Ramadani, dar verdictul l-a nedreptăţit — du­pă părerea noastră — pe spor­tivul român. Meci dramatic, cu multa „contre“, între „semiuşorii* Nicolae Brînzei şi Redgep la­­kupi (Iugoslavia). Mai rapid şi mai prompt în replici, Iakupi s-a impus clar. Brînzei a riscat totul pe­­cartea“ atacului şi două „contre“ de dreapta ale adversarului l-au făcut k.d. In prima şi In ultima repriză, în­vingător la puncte cu o deci­zie de 3-0 Redgep Iakupi. „Meci scurt“ la „semimijlo­­cie“. După citeva lovituri de tatonare între Rudei Obreja şi Jellel Neboiţa (Iugoslavia), schimburi favorabile evident sportivului român. Rudei Obre­ja a executat ca la carte un ,un-doi“ la figură și Neboita a fost făcut k.o. în prima re­priză. __ . Şi „mijlociul“ Doru Marices­­cu a început furtunos meciul său cu Ilici Dragutin (Iugos­lavia) Românul a plasat o di­rectă de stingă și adversarul său a ascultat numărătoarea arbitrului In continuare Ma­­ricescu a evoluat bine direc­tele sale punîndu-1 deseori in dificultate pe Dragutin. un­ul- Petre HENŢ Balcaniada de box PilGILIŞTII ROMÂNI AU CUCERIT ŞASE TITLURI GABRIELA CIAIUŞU MEDALIATĂ DIl ARGINT LA C.E. DE ŞAH - JUNIOARE La Katowice, în Campiona­tul european de şah - junioare, o performanţă re­marcabilă a fost obţinută in turneul final, de tinăra şahistă româncă Gabriela Olăraşu, care a cucerit me­dalia de argint. Iată or­dinea fruntaşelor clasamen­tului : Ildikó Madl (Unga­ria) 9 puncte (din 11 posi­bile), Gabriela Olăraşu 8,5 p, Iguana Erneste (U.R.S.S.) și Zorica Poulek (Iugoslavia) — 7,5 p, Joanna Jagodzinska (Polonia) 7 p, Anna Liszow­ska (Polonia) și Jessie Carm- ^ sen (Olanda) — 6 p. 0 în virstă de 20 ani, mem- ^ bră a clubului Universitatea 0 București, maestra F.I.D.E. 0 Gabriela Olărașu este stu-­­ dentă în anul I la A.S.E.. 0 pregătită de antrenorul Tra- C lan Stanciu.­­ Campionatele mondiale de pentatlon modern -­juniori­­DISPUTE ECHILIBRATE ÎN PRIMĂ ZI A PROBEI DE CĂLĂRIE • Primii clasaţi, departajaţi de cronometru • Lucian Ţintea, cel mai bine clasat dintre reprezentanţii ţării noastre • Astăzi, de la ora 9, intră în concurs ultimele două serii in proba de călărie „Prologul“ celei de a XLX-a ediţii a Campionatelor mondia­le de pentatlon modern pentru juniori s-a derulat sîmbătă după-amiază în sala „Rap­sodia“ din Capitală, unde a a­­vut loc deschiderea festivă a acestei importante competiţii, la care participă concurenţi din 21 de ţări din toate continentele, într-o atmosferă sărbătoreas­că, la care au luat parte şi numeroşi iubitori ai spor­tului din Capitală, sportivii prezenţi la Bucureşti au fost intîmpinaţi cu deosebită os­pitalitate. Au rostit alocu­ţiuni preşedintele U.I.P.M.B., Sven Thoevelt, şi preşedintele federaţiei române de speciali­tate, general lt. Victor Stăn­­culescu. In aplauzele tuturor participanţilor, preşedintele C.N.E.F.S., Hara­­lambie Alexa, a declarat deschisă cea de a XIX-a ediţie a Cam­pionatelor mon­diale de pentatlon modern pentru juniori. A urmat un frumos spec­tacol folcloric, o­­ferit de ansamblul „Rapsodia Româ­nă“. Duminică dimi­neață, la stadionul Olimpia unde ur­mau să intre în concurs primele două serii in ca­drul probei de călărie, spectato­rii au umplut vină la refuz tri­bunele frumoasei baze bucureștene. De obicei cea dintîi confrunta­re a pentatlonu­lui modern — călări­a — este absolvită cu suc­ces de concurenţi De această dată, aşa cum se antici­pa, a fost o dis­pută echilibrată, fiecare concurent, din primele două serii care au luat startuL străduindu-se să-şi pună In valoare cunoştinţele şi să valorifice la maximum posibilităţile materialului ca­balin, înainte de toate, o pri­mă constatare a lui Emilie Ja­­rrot (Franţa), vicepreşedinte al Comitetului Executiv al U.I.P.M.R. : „Ca întotdeauna trebuie să constat că spe­cialiştii români au pus la dispoziţia concurenţilor un material cabalin de o deo­sebită calitate, ceea ce a venit foarte mult in aju­torul tinerilor concurenţi*. Intr-adevăr, caii au salvat de foarte mulţi sportivi de la săvîrşirea unor erori de par­curs (15 obstacole, înălţime 1,10 — 1,20 m), cei care au fost penalizaţi plătind tribut doar nestăpânirii depline a mij­loacelor de conducere a calu­lui. Dintre cei 31 de sportivi care au luat startul in primele două serii, nici unul nu a reu­şit să obţină punctajul maxim (1 100 d), fie datorită depăşirii timpului acordat, fie da­torită unor erori de parcurs. In cele din urmă, o bună com­portare au avut-o Marek Ja-Emanuel FÂNTÂNEANU (Continuare în pag. a 4-a) bună Lucian Țintea a avut o comportare in cadrul probei de călărie Foto : D. NEAGU (Continuare­ în pag. a 4-a)

Next