Sportul, octombrie 1984 (Anul 40, nr. 10822-10848)

1984-10-01 / nr. 10822

Campionatele de handbal íin Nillf linFR (Sifian­a) ÎN DISPUTA ECHIPELOR MASCULINE I Programul handbalistic de ieri, alcătuit din cea de a V-a eta­­pfl In întrecerea masculină ii a VI-a în cea feminină, ambele campionate de Divizia „A*, a fost dominat de derbyul forma­ţiilor masculine H.C. Minaur Ba­ia Mare şi Politehnica Timişoara, aceasta din urmă lideră a clasa­mentului Băimurenii au cîştigat mai uşor decit se aştepta (24— 19), astfel că disputa echipelor masculine are acum un nou li­der: Steaua, cu ÎS­U, singura formaţie care nu a cedat nici ui­ punct de la Începutul com­petiţiei. Iată scurte relatări de la aceste partide: MASCULIN H.C. HINAUS BAIA HALLE — POLITEHNICA TIMIŞOARA 21—ÎS (11—8). Peste 4000 de spectatori au aplaudat victoria absolut me­ritată a formaţiei locale, care după un început ceva mai timid, când oaspeţii au reuşit să men­ţină scorul egal şi chiar să con­ducă (2—1, min. 5), s-au impus clar in apărare şi au atacat tot mai viguros, mai rapid şi mai variat. In aceste condiţii, hand­­baliştii băimăreni s-au detaşat rapid la 3 şi chiar 5 goluri di­ferenţă, după care au pus stă­­pinire cu autoritate pe joc. In repriza secundă, elevii antreno­rului Lascăr Pană au evoluat cu multă vervă în atac, detaşin­­du-se treptat pinâ la 23—16 in min. 57. In final, oaspeţii (care au avut In Fölkér cel mai bun jucător de pe teren) au mai re­dus din diferenţă. Au marcat: M. Voinea I, Frangea 4, Rădu­­lescu 4, Mironiuc S, Covaciu *, Porumb 3, Boroş — H.C. Minaur, Fölkér 10, Giurgea 3, D. Petru 1, Ionescu, Timpu, Voicu — Poli­tehnica. (A. Cri­şan — coresp.) STEAUA — CONSTRUCTORUL ORADEA 35—20 (10—10). Joc fru­mos, la capătul căruia bucu­­reştenii au obţinut victoria la un scor care reflectă corect dife­renţa de pe teren. Au marcat: Dumitru 10, Stingă 7, Drăgăniţă 5, Paşcu 4, Miri­că 1, Ghimeş 2, Petre 2, M. Daniel, N. Virgil — Steaua, Cristache 6, Croitoru 4, Mirza 4, Rusz, Halmagy, Tudor, Popa, Feher, Kaporna­y — Con­structorul. Au condus bine N. Danieleanu şi L. Codruţ — am­bii din Ploieşti. (H.N.). CARPAŢI MIRŞA — UNIVER­SITATEA CLUJ-NAPOCA 21—14 (10—10). ŞTIINŢA BACAU — UNIVER­­ SITATEA CRAIOVA 10—22 (14—11). CONSTRUCTORUL ARAD — DINAMO BUCUREŞTI 26-22 (12—11). Meci echilibrat, foarte frumos, aplaudat de cei peste 2500 de spectatori prezenţi . Sala sporturilor din localitate. In final, bucureştenii au ratat vic­toria, pregătind prea mult ata­cul. Au înscris: Jenea 11, Iones­­cu 4, Rusu 3, Măcinic 3, Cernica 3, Vojtilă 2 — Constructorul, Du­­rău 1, Grabovschi 5, Oprea 4, Dogărăscu 4, Mocanu 2, Jianu 2 şi Matei (Dinamo). (O. RERBECA­­RU — coresp.). DINAMO BRAŞOV — MINERUL CAVNIC 22—18 (11—7). Joc echi­librat, dar cam „tare“. Mai ho­­tărîţi în atac, dinamoviştii s-au impus pe merit, oaspeţii ratînd mult (şi trei aruncări de la 7 m) Cele mai multe goluri: Ni­­colescu 6, Micle 4, Donca 3, Cian 3 Dinamo, Odae 6, Iacob 5 — Minerul. (C. GRUIA — coresp.) FEMININ RAPID BUCUREŞTI — TL II OM LAŞI 19—25 (15—15). După o pri­mă repriză echilibrată, cinci ra­­pid istețe au avut mai mult in­­ţiativa, a urmat o „cădere“ to­tală a gazdelor care între minu­tele 36 şi 55 au punctat doar o singură dată şi au ratat şi o aruncare de La 7 ml In acelaşi interval s-a produs desprinderea leşencelor, care au marcat 11 goluri, 7 din­tre ele realizate de Valentina Cozma, cea mai bună jucătoare de pe teren. Au plăcut ieşirea rapidă din apărare In atac a e­­chipei vizitatoare, simplitatea cu care au construit acţiunile de atac, prelungite pinâ la Înscrie­rea golurilor. La polul opus s-au situat complicarea inutilă a atacurilor, lipsa de forţă în aruncările la poartă sau îngră­mădirea rapidistelor pe centrul apărării leşencelor. Echipa din Giuleşti a aruncat şi de 3 ori în bare. Marcatoare: Cozma 11, Covaliuc 4, Hajdău 4, Nisipeanu 2, Anton 2 şi State (TEROM), Oprea 1, Ignat 8, Grigore ( (4 din 7 m), Florea­g şi lagăru 2 (R). Au arbitrat bine V. Cojo­­caru şi L Mihăilescu (Craiova). (Mihail VESA). HIDROTEHNICA CONSTANŢA — TEXTILA ZALAU 25—22 (13—8). CHIMISTUL RM. VÎLCEA — PROGRESUL BUCUREŞTI 28—21 (14—9), MUREŞUL IMATEX TG. MU­REŞ — RULMENTUL BRAŞOV a 16—15 (9—9). Meci de mare lup- n tă, în care gazdele au luat con­ducerea abia ln min. 35 (11 10) şi într-un final dramatic au ob-­­­ţinut victoria. Marcatoare: Cara­g bat 6, Biro 4, Strola 3, László 2 şi Buciuman — Mureşul, respec­­tiv Neică 4, Călin 3, Tache 3,­­ Marian 2, Vasu, Tontich şi­­ Beschi — Rulmentul. (A. SZABÓ — coresp.). „­L TEXTILA DOROBANŢUL PLO­­I IEŞTI — CONFECŢIA BUCU-­­ REŞTI 19—14 (10—7). A.E.M. TIMIŞOARA — ŞTIIN­­ŢA BACAU 18—24 (8—13). DINAMO A PRELUAT CONDUCEREA LA POLO Etapa a 8-a :­­ L. TIMIŞOARA — LOT JUNIORI ’68 1­1—10 (2—2, 4—2, 4—4, 1—2), cel mai eficace Fărcuţă 5 — Staciuc S, Stemate S, arbitri B. Băjenaru, B. Timoc . PROGRESUL BUCUREŞTI — RAPID ARAD 11—5 (1—0, 3—1, 4—1, 2—3), Tataru, I. Ionescu, Dungu, To­­mescu — Popovits, Ghiţan, toţi cite 2, arbitri: A. Gere, C. FrăţiA ; DINAMO — STEAUA 13—10 (6—2, 2—3, 1—1, 4—4), Hagiu 5, Arde­lean 3 — Şerban 3, Nuţu 2, Geantă 2, arbitri: SL Karácsony, A. Cze­­geny ; CRIŞUL ORADEA — VOINŢA CLUJ-NAPOCA 5—3 (2—0, 1—1, 1—1, 1—1), Gordan 2, Kovács 2, arbitri: D. Paraschivescu, V. Median; RAPID BUCUREŞTI — C.S.U. CONSTRUCŢII BUCUREŞTI 8—5 (0—2, 3—0, 3—1, 2—2), nie 2 — A. Tom­a 2, arbitri: M. Ştefan, A. Soos; Etapa a 9-a : RAPID ARAD — LOT JUNIORI *61 7—8 (2—2, 3—0, 1—5, 1—1) , Ghiţan 5 — Lupescu 8, Necula 2, Petca 2, arbitri : B. Băje­naru, A. Soos ; I.L.T. — C.S.U. 6—6 (0—1, 3—1, 0—2, 3—2), Popa 2, Voicu 2 — Boroş 2 N. Toth 2 ; arbitri : D. Paraschivescu, C. Frăţila ; STEAUA — VOINŢA 18—7 (4—1, 3—1, 1—5, 5-0), Geantă 4, Oprişan 3 — Colceriu 3, Sebök 2, arbitri: V. Median, SL Karácsony ; DINAMO — CRIŞUL 13—10 (4—2, 2—5, 4—1, 3—2), Hagiu 4, Moiceanu 3 — Gor­dan 3, Costrăş 3, arbitri : B. Timoc, V. Goian . RAPID BUC. — PRO­GRESUL 12—5 (2—1, 2—1, 2—3, 6—0), E. Ionescu 4, Jianu 4 — Tataru 3, arbitri : A. Gere, M. Stefan. In clasament : 1. DINAMO 16 p, 2. Crişul 16 p (Dinamo are victo­rie directă), 3. Rapid Buc. 15 p, 4. Steaua 13 p, 5. Voinţa 8 p, 6. Progresul 7 p, 7. C.S.U. 5 p (50-73) 8. I.L.T. 5 p (71—98), 9. Lot Ju­niori 3 p, 10. Rapid Arad —1 p. Ultimele două etape din turul inaugural al Întrecerii poloiştilor fruntaşi, desfăşurate la bazinul bucureştean Dinamo, au avut... de toate : derbyuri, meciuri foar­te echilibrate, victorii clare, fă­­cindu-şi loc şi surpriza. în prim-plan a-a aflat echipa cam­pioană, Dinamo, care a susţinut sîmbăta după-amiază şi ieri di­mineaţă două dintre cele m­ul­t importante partide, cu Steaua şi Crişul, obţinînd în amble cazuri victoria, la scor identic: 13—10. Ea a trecut, ce-i drept, de fieca­re dată prin emoţii, primind o replică drrză­­din partea adver­sarelor, spre a-şi impune, în cele din urmă, punctul de vedere, graţie experienţei, omogenităţii, valorii de ansamblu superioare. Dupâ „duşul rece” de la Ora­dea, jucătorii antrenaţi de L Capşa şi D. Popescu s-au arătat In continuă revenire. Cu Steaua, Jocul a fost animat, început In trombă de dinamovişti (3—0 şi 6— 2), continuat cu o remarca­bilă regăsire a tinerilor Stelei (6—5), urmată de o perioadă de echilibru şi ratări de ambele părţi, pentru ca In final să con­semnăm o victorie, totuşi, lim­pede. Cu Crişul, Istoria i-a re­petat în parte: 4—1 pentru bucu­­reşteni ln min. 6,25, dar, apoi, 7— 8 pentru orădeni după alte şapte minute! în „sfertul* al patrulea însă, după ce Costrăş nu a izbutit egalarea la 10, echi­librul s-a frînt şi, pe fondul căderii fizice a adversarilor, campionii s-au îndreptat spre un succes de necontestat. Cele două derbyuri au plăcut, în general, prin angajamentul combatantelor, prin destule combinaţii de efect şi faze de poartă spectaculoase. Feroviarii bucureşteni au dis­putat două meciuri de... solist. Cu neexperimentata formaţie C.S.U. ei au învins fără a con­vinge, jucînd ieri o partidă mai dificilă cu Progresul (câştigătoa­re autoritară în faţa Rapidului Arad). Două reprize au stat sub semnul echilibrului, apoi ghileş­­tenii au ajuns la 5—2 şi 6—3, dar partenerii nu s-au dat bătuţi, s-au apropiat ameninţător, însă s-au aflat în faţa unui portar (Simion) în zi excelentă, care a permis Rapidului o ultimă repri­ză foarte reuşită. Steaua, devenită, iată, o echipă pe dispută derbyuri, a făcut şi ieri dimineaţă trei reprize de joc convingător (excepţia d­in sfer­tul al treilea), frîrigînd net re­zistenţa clujeană. O altă garni­tură a tinereţii, de fapt mezina campionatului — Lotul Juniori­lor născuţi în 1968 şi mai mici — a silit mai întii pe U­.T să se întrebuinţeze serios spre a-i smulge o victorie la limită, pen­tru ca în matineul duminical să-și înscrie cel dintii succes pe prima scenă a sportului nostru cu mingea pe apă... Geo RAETCH1 FARUL ȘI STEAUA­­ NEÎNVINSE ÎN DIVIZIA „A"DE RUGBY DINAMO — RULMENTUL BIR­­LAD 46—3 (19—1). Convingătoare Victoria echipei-gazdă, la xbo scor care oglindeşte fidel situaţia din teren. Dinamoviştii au stă­­pînit focul, avînd permanent iniţiativa. Ei au atacat la va­luri, su­pramumaric, apărarea adversă fiind sufocată pur şi simplu. Rarele tentative ale oaspeţilor de a muta focul în jumătatea de teren dinamo viaţă au eşuat repede, pe de o par­te datorită Indeciziei unora din­tre nagybyştii din Bârlad, iar pe de altă parte zidului de ne­trecut pe care l-au avut în faţă. Dinamo a făcut un joc mai ordonat derot la primele două etape, apropiindu-se de valoa­­rea reală a echipei. O revelaţie, rezerva lui Paras­­chiv — Vladilă, curajos şi pe­netrant , un jucător de mare travaliu — Zaflescu, prezent pe tot terenul şi un Inspirat reali­zator — stoica Enciu, autor a­­u mai puţin de trei eseuri 1 Celeilalte puncte aia echipei dinamovfste le-au înscris Lun­­gru, Petre, Vladilâ şi n Ior­es­­co — cite un eseu, Podărescu “ * '-P. Şi 2 transit şi L Con­­*5®nfln — 1 I-P. şi o transf. Pentru oaspeţi, M. Dorel a fost ■Miorul... punctelor de onoare (1 Lp.). A arbitrat excelent, o partidă in care am­bete echipe l-au evidenţiat prin fair-play A. Briceag — Buc. Dra&mo a afîHzat JXV-le - Petre - FL lon^, Lun^ Max&iescu O, Oooaftantin), Ai­des -* Pod&escu, YISdUâ — Zaflescu, Borş, Stoica — Ce­­ragea, Vereş — C. Gheorghe, Mészáros, Soare. (Tîberiu 8TAMA) stiinta petroşani — stea­ua 12—i­ (6—b­). Partidă echuili­­brată, ritm vioi, acţiuni deschi­se. Realizatori­­ Murariu — I eseuri şi D. Alexandra — I Lp. ad 1 transf. pentru învingători, respectiv Nedelcu — drop şi Luca ~ * I-P. A condus Gh. Huş­­nu — Bucureşti. (T. Cornea, coresp.). GLORIA PTT ARAD — R C. GHIVIŢA ROŞIE 9-3 (6-9). Pri­ma victorie a gazdelor în actea­­lul campional. Am marcat Lupeş­­~. eseu şi Le­ca — drop, jj tram­f. Pentru oaspeţi, Tudose — i-p- A arbitrat St. Cricitmc^dij — București. (Oct Bftrbecara, co­resp.). farul — C-S-M. gmm «x—u (7*-^). Victorie conc'­uderfă a gazdrlor, în mare vervă. Au un- BcUs : PDotsch! — 2 eseuri. Hei­ban, Tinea, Gh. Fio­rea cffte un eseu. V. Ion — eseu şl 2 transf., Nastase — 3 Lp. şi 2 transf., respectiv Leordean — eseu, Ignat — Lp. şl transf. şi I­van cioc — Lp. A arbitrat V. Ma­rines­cu — Bucureşti. (C. Popa, coresp.). ŞTIINŢA CRMTII BAIA MARE — POLITEHNICA IAŞI 8—8 (8—0). Partidă în general echilibrată. Gazdele, ceva mai resistente In atac, şi-au apropriat victoria. Au marcat Pujînă — eseu, Oslac — teamsf. şi Lp„ respectiv Mititel­u — 2 Lp. A condus P. Soare — Bucureşti. (Ov. Nemeş, coresp.). SERIA A 0-A MOLCOVUL FOCŞANI — JPOU“ TIMIȘOARA 18—13 CS—9). C.S.M. SUCEAVA — SP. STUD. C-TH 15-3 (8-3). RAPID CHIMIA BUZĂU — M. G. OLIMPIA 11—6 (4-0). UNTV. 16 FEBR. CLUJ-NA­PO­­CA — GLORIA BUC. 53—3 (18—0). TXT. IND. MIDIA NĂVOD­ART — METALURGISTUL CUGIR 13—3 (8-3). (De te corespondenţii noştri V. Manoflu, L­­indrescu, D. Soa­re, Ov. Nemeş şi Gh. Dragan), în clasament condur» Farul (5 P­, 90—25), urmaită de Steaua (9 P- 42), h» seria I, şi C.S.M. Suceava (9 p.) pe seria a H-a. BACAU, 30 (prin telefon) Nu greşim dacă afirmăm că finalul meciului (mai­­ precis ultimele 5 minute) a încălzit dt de dt tribunele. In aceste minute s-au construit citeva fa­ze mai frumoase si periculoa­se, inscriindu-se cele două go­luri. Primul a căzut in min. 86, cînd la circa 40 metri Crişan l-a suflat balonul lui Elisei, o­­rădeanul a făcut o cursă pînă la 20 m, acolo l-a văzut liber pe fundașul DIANU, i-a pasat acestuia, care, cu un sui pla­sat, a înscris : 0—1. Cel de al doilea gol l-au marcat băcăua­nii. in ultimele secunde de joc, după executarea unei lovituri libere de la circa 20 m lateral, fundașul Andrics a trimis ba­lonul in careu, Biszok a luptat, iar MIHUȚ, atent, a reluat in plasă : 1—1. Dar ce fi-a întîmplat pînă la deschiderea scorului ? S-a lup­tat — e adevărat — mult pen­tru balon, dar s-a jucat confuz; uneori, mai ales după pauză, unii jucători au trecut de li­mita regulamentului şi pentru aceasta au primit cartonaşe gal­bene. Deci, faze puţine la am­bele porţi (în prima repriză doar S.C. Bacău a şutat o dată pe poartă, iar F.C. Bihor de­loc), deşi în unele perioade e­­chipa gazdă a avut iniţiativa. Localnicii, cu un registru teh­­nico-tactic modest, n-au găsit antidotul jocului prestat de F.C. Bihor. Orădenii, veniţi cu sco­pul de a smulge un egal, i-au aglomerat în apărare, lasîndu-i în faţă pe Crişan şi Grosu (după accidentarea lui Grosu, pe Georgescu), au Încercat să S.C. BACAU F.C. BIHOR Stadion „51 . . timp frumos . .U9Uft : s *eran bY" ' 4 000. Șuturi : ‘P°ria(ori­­ circo Cernere : 6-4 i (pe po°.r,a :mÎ7 t (VY. ’• Au marcat : MIHU| (min 90) respect DIANU (min. 86). c- ‘ . "ApAU. Voinea - Andrieș, FluS­­TM"' * A vădanei), Arten!. 18 arX-y,SCrefl''u' Ad°If- 5o?u (min. 78P rca' - $o­r­an, Mihuț Penoff zi­c 10!' - Dianu , FiliP - Tamaş, He. Muretan. Grosu (min. 32 I. Gheor­ghe, min. 82 Dumitrescu) - Geor­­gescu. Crisan. 1 A arbitrat ţine M. Axente (Arad). |?. n|* .’ Velea (Craiova) }l 1. Ghergheli (Baia Mare). volrt0pm­ NocCBOlbeno ! MIHUT. BIS- ZOR, PENOFF, VOINEA. Trofeul Pelschov.chl . 8. La speranțe : ^ aî^c­5» ? • P1® fundaşul Dianu, să hărţuiască apărarea lui S.C. Bacău ; după cum avea să se vadă, contraatacurile orădene au fost destul de periculoase, iar unicul lor șut pe poartă le-a adus un punct ! Pompitiu VINTILA « 613113 3 MAI ERAU CÎTEVSECUNDE 1 (0) 1 (0) DOUĂ PUNCTE ŞI... ! BRAŞOV, 30 (prin telefon). Meci de intensă hărţuială. Echi­pele s-au „tocat“ la mijlocul terenului prin marcaj susţinut şi presing, neglijînd „construc­ţia“. Jocul s-a fragmentat, ca atare, iar culoarele de pasă au fost blocate. Din această reţea s-a scăpat greu, fazele ofensi­ve de acurateţe fiind extrem de rare. Gazdele au mizat pe centrări repetate în careul advers, oas­peţii pe lansările pivoţilor Ser­­tov şi Damaschin, atunci când aceştia reuşeau să dejoace jo­cul la ofsaid al apărării bra­şovene. F.C.M. Braşov a acu­zat lipsa lui Şoarece (acciden­tat). Fără coordonator, deci, do­minarea sa teritorială, concretă, în virtutea legilor jocului pe teren propriu, nu s-a convertit în ocazii de gol pe măsură. Cele citeva Ivite au fost ratate cu neper­misă uşurinţă de Kra­mer (min. 27), Văidean (min. 35) şi Bălan (min. 75). Ieşenii, care au jucat în ge­neral curajos, refuzând defen­siva cu orice preţ, au fost şi ei In două rînduri aproape de transformare ; în min. 16, cnd Damaschin nu a putut depăşi singurul obstacol (fundaşul Şte­fan) dintre el şi poarta braşo­­veană şi în min. 37, dnd Pave­­liuc, intrat In careul advers, „telefonează“ şutul şi Polgar îl reţine. Victoria gazdelor se datoreşte Insistenţei lui VAIDEAN, care in min. 47, deşi incomodat de F.C.M. BRAŞOV 1 (0) POLITEHNICA IAŞI - Stadion Tineretului : teren bun ; timp frumos ; spectatori — circa 18 000. Şuturi : Ii-j (la poartă : 5-1). Comere­s 6-3. A marcat : VAI­­DEAN (min. 47). F.CM. : Polgor - BALAN, Stefan, NAGHI, Manciu - Bertac­u, Spirea, Mandoca (min. 72 Gherghe) — VAI­­DEAN, Kramer (remi. 81 Mot­oman), BENTA. POLITEHNICA : Aimpeanu - Sig­mirean, Anton, URSU, Munteanu — Gheorghiu, Biro, Conanau (min. to M. Radu) - PAVELUC. Sertov. Do­­moschin (min. 59 Burdujan). A arbitrat foarte bine Al. Mitita­­tea 1 la tinic : A Ntooiescu (ambii din Piteşti) ș I A Porumboiu (Vaslul). Cartonaşe galbene 1 BALAN, VAI­­DEAN, M. RADU, ANTON. Trofeul Petschovschi 1 10. La speranțe : 3-0 (2- -0). In Divízió „A" de volei,etapa a 3-a: 4 VICTORI! îlll DEPLASAM, LA FETT Feminin, seria I: Universita­tea Craiova — Flacăra roşie Bucureşti 3—0 (10, 10, 0), Rapid — CSM Libertatea Sibiu 1—3 (—10, —4, 10, —5), Dinamo — Farul CSS Constanţa 3—1 (9, —12, 9, S) Clasament: L CSM Liber­tatea 6 p (9,1), s. Dinamo­­ p (9:4), 3. Universitatea 5 (5:4), L Farul 4 p (5:6), 5. Rapid I p (3:9), 6. Flacăra roşie * P (M­); seria a I-a: Chimpex Constanţa — Chimia Rm. Vâlcea S—3 (14, —14, -8, 14, —11), CSS Explor­mmn Caransebeş — Calculatorul Bucureşti 2—3 (—12, 4, 2, —3, —3), Ştiinţa CSS Bacău — C.S.U. Galaţi 2—3 (14, —11, —5, 13, —4). Clasament: 1. Chimia 8 p (9:4), 2. C.S.U. 5 p (7:6), 3. Calculato­rul 5 p (8:7), 4. Chimpex 4 p (7:7), 5. Ştiinţa 4 p (5:8), 6. Ex­­plormrn 3 p (5:9). MASCULIN, seria 1: CR.M.U. Suceava — Dinamo 1—3 (—3, —5, 14, —2), Universitatea C.FR. Craiova — C.S­­. Caransebeş S—1 (7, 9, —13, 9), Elcond Dina­mo Zalău — Ştiinţa Motorul Ba­ia Mare 3—0 (8, 14, 14). Clasa­ment: 1. Dinamo 6 p (9:3), 2. Universitatea 5 p (6:4), 3. C.S.M.U. 5 p (7:6), 4. Elcond D. 4 p (5:6), 5 Ştiinţa M. 4 p (5:6), 6 C.S.M. 3 p (2:9); seria a I-a: Elicplorări Baia Mare — C.S.U. Alumina O­­radea 3—1 (7, —10, 5, 14), Calcu­latorul București — „Pol" CSS Timișoara 3—1 (—7, 6, 10, 8), Steaua — Tractorul Brașov 3—0 (L *, 9). Clasament: L Steaua 6 p (9,2), 2. Explorări ( p (92), 1. Calculatorul 4 p (16S), 1. CSU Alumina 4 p (5,8), 1. Tractorul 4 p (3,8), 6. „Poli* 3 p (5N). La fete, patru victorii în de­plasare! în seria I, la Giuleşti siblencele au fost superioare la toate capitolele rapidistelor, mai decise doar în finalul setului S, pe fondul unor nesincronizări la oaspete, în rest, C­S­M. Liberta­tea a făcut o d­emonstraţie de forţă în atac (îndeosebi Mirela Popoviciu), de apărare fermă la fileu (Anca Besta) şi di o bună acoperire a terenului de joc (Doina Bischin şi Marcela Pripiş). De la învinse s-au remarcat doar Ileana Tîrnovean şi Con­stanţa Iorga, au arbitrat C. Ma­ni­ţiu — cu greşeli care n-au in­fluenţat rezultatul şi I. Armea­­nu — bine. (M. VESA). Dinamo a câştigat în faţa Farului fără a străluci, în continuare, o par­tidă cu prea multe greşeli la execuţiile de bază, la care doar Doiniţa Popescu-Dimofte, de la învinse, a jucat permanent foar­te bine. Şi dacă Maria Enache ar fi fost prezentă în terenul Farului, poate că rezultând era cu totul altul... Arbitraj foarte bun : V. Ranghel — N. Gâleşea­­n­u. (A.B.). Studentele crăioven­­ce n-au avut probleme deosebite în faţa bucur­eşten­celor de la Flacăra roşie. Arbitri: FU. Scor­­ţaru şi D. Del­cea. (M. VLADO­­IANU, coresp). In seria a doua, numai victorii în deplasare, toa­te cu 3—2. La Constanţa, la par­tida cu Chimpex, vicencele au obţinut câştig de cauză, într-un toc extrem de disputat, cu faze frumoase. Cele mai bune: Ioana Co­toran­u, Marilena Dubindi­le, Geta Popescu de la învingătoare, Mioara Paraschiv, Emilia Mână- Dă și Liliana Văduva de la În­vinse. Arbitri: V. Dumitru, M. Stamate. (CH. GOLDENBERG, coresp.) La Caransebeş, gazdele au scăpat printre degete prima lor victorie în „A“, pierzind se­tul I în care au condus cu 9—6 (1), iar din setul 4 au căzut fi­zic. Remarcate: Elena Negulescu şi Mirela Zamfir, de la câştigă­toare, Maria Rusu şi Violeta VUc de la In­vinse. Arbitri : E_ Udu­­dec, L Rusu (N. MAGDA co­­resp.). In partida de la Bacău, reintrarea Crinel Răuţă (cea mai bună din teren) la gălăţence s-a făcut simţită, coordonatoarea de joc punînd In poziţii avantajoa­se trăgătoarele Maria Muscă, Ileana Berdilă şi Speranţa Gă­­man- Dar băcăuancele (mai bu­nă doar Daniela Blănanu) au făcut multe greşeli. Arbitri: R. Farmus, I. Leizeriuc. (E­TEI­­RAu, coresp.). La masculin, doar o singură victorie in deplasare, normală, cea a campionilor la Suceava, intr-o partidă pe alocuri viu dis­putată, în care s-au remarcat Mîndru, Popescu, Şteflea de la gazde, Enescu, Pop şi Căta-Chi­ţiga de la dinamovişti. Arbitri: V. Chioreanu —­­ Stoica (I. MÎNDRESCU, coresp.). Tot la seria I, studenţii craioveni (re­marcaţi: Dumitru, Dana, Zlotea) au avut o prestaţie bună, cu excepţia setului S, cînd au jucat neglijent, cîştigînd fără probleme deosebite în faţa celor din Ca­ransebeş (T. COSTIN, coresp.). Prima victorie la campionat a lui Tutovan, Măşcăşan, Tămăşan şi compania, La Zalău, in parti­da cu băimarenii de la Ştiinţa Motorul, cu Ghic, Hon­csik şi Szilagyi mai buni Arbitri: A. Ignat, D. Baba (I. DOMUŢA, coresp.), în seria a doua. Steaua — în sextetul Ionescu, Dascăl­u (Constantin), Pentelescu, Pralea, Maca­vel (Solca), Săniuţă şi... privită din tribună de S.C. Leip­zig, posibilă adversară în cupele europene — a surclasat pe Trac­torul, într-un meci cu prea multe greşeli de servicii şi pre­luări, arbitrat bine de S. Popes­cu şi V. Vrăjescu (AR.). Calcu­latorul, cu Ion Şchiopescu şi Steriade în formă, a marcat şi el prima victorie, în faţa stu­denţilor timişoreni, nou promo­vaţi (mai buni: Urzică şi Csik). Dar şi aici greşeli de serviciu şi preluare, iar la oaspeţi şi de pase sau la dublaj. (H. SIMA). In fine, la Baia Mare, evoluţie modestă a localnicilor de la Ex­plorări şi a orădenilor. Arbitri: C. Antonovici, C. Râdulescu (A. CRIŞAN, coresp.). ea ,, GAZDELE AU MORALA FABULEI. SLATINA. 30 (prin telefon) Este binecunoscută rivalita­tea dintre Olt şi Argeş. Pri­ma­ echipă foarte ambiţioasă dar cu mai puţină experienţă competiţională, a doua — o e­­chipă „care ştie“ (jocul), are experienţă şi are o linie a ei care se păstrează, an de an, cu toate schimbările de efectiv In destul de scurta istorie a întil­­nirilor dintre aceste două echi­pe, experienţa (adică Argeşul) a cam avut cîştig de cauză în faţa tinereţii ambiţioase (adică Ol­tul). ..Păţiţi“, fotbaliştii olteni au tratat meciul de pe poziţia învăţămintelor, nemaiatacind oricînd şi oricum (aşa cum fă­ceau la trecut). La rîndul lui Dobrin a întins cunoscuta-i pla­să tactică în deplasare cu o re­ţea strînsă de jucători în pro­pria jumătate de teren, aştep­­tind scinteia contraatacului. Pru­dente şi o formaţie şi cealaltă, aveai, la un moment dat, im­presia că se înfruntă două frici. Era totuşi o falsă impresie, pen­tru că de fapt se înfruntau două calcule. In pofida acestor ati­tudini restrictive, meciul a fost totuşi frumos, pe alocuri chiar foarte frumos. Cursiv, cu exe­cuţii tehnice de fineţe, cu ritm, cu o tensiune interioară care a ţinut treaz interesul spec­tatorilor din minutul 1 pînă în minutul 90. Au învins oltenii — pe merit —, graţie talentatului atacant GEORGESCU, care a exploatat (în min. 30) cu mare abilitate un moment unic de u­­luire colectivă a apărării piteş­­tene , la o minge aruncată in careu, minge la care puteau interveni trei-patru apărători piteşteni, fiecare dintre ei a aşteptat acţiunea coechipierului si aripa gazdelor „a apărut“ in trombă, a preluat scurt şi l-a „ executat“ cu siguranţă pe por­tarul Cristian. Fază foarte ra­pidă, energică, eficientă şi spec­taculoasă Argeşenii reacţionează puternic, dar Constantin, singur la 7—8 metri de poartă (în min. 33), ratează o ocazie mare, şu­tind din voleu peste poartă. In continuare, meciul este e­­chilibrat (Oltul mai are o oca­zie de gol prin Kalla) gazdele stăpînesc totuşi jocul, Căţoi (care a jucat „ca la carte“) do­­minînd cu o impresionantă au­toritate ..dezbaterile", mai ales F.C. OLT­­ (r) F.C. ARGEŞ o Stadion „1 Mai" ; teren bun ; timp frumos : spectatori — circa 4 000. Şu­­turi : 15-7 (pe poartă : 5-3) Cor­nele: 5-5. A marcat GEORGESCU (min. 30). F. C OLT : Nitu - M. ZAMFIR, Andrei, CATOI, Prepeliţă - MINEA, KALLU, Fftimie (min. 87 Mihali) — M. POPESCU, Turcu (min. 82 Răt­iţ) GEORGESCU. F. C. ARGEŞ , Cristian — Bodea, FL. MARIN, STANCU, Tărvose - MOI­CEANU, Margelatu, Constantin, IG­NAT — Jurcă (min. 56 Nicu), D. Zamfir (min. 70 Ploaie). A orbitrat foarte bine A. Gheorghe (P. Neamţ) , la linie : M. Stănescu (laţi) şi M. Nicolau (Bacău). Cartonaşe galbene : TANASE, PRE­PELIŢA. Trofeul Petschovschi : 10. La speranţe : 0-1 (0-0), în finalul partidei în care pi­­teştenii sunt mai ameninţători. Ei aleargă furibund după ega­­lare, dar gazdele arată că au învăţat morala „fabulei arge­­gene“ şi nu scapă din miini o victorie muncită, o victorie fru­moasă şi călduros aplaudată. Marius POPESCU doi fundaşi ieşeni, se „înşuru­bează“­ la 14 m de poarta lui Cimpeanu şi trimite la plasă, cu şut Înşelător. Multă bunăvoinţă în acest meci, mare consum de energie. Jucătorii s-au agitat enorm, a­­lergind un maraton întreg, de multe ori în locul mingii. Me­ritul braşovenilor e acela că mi se lasă cuprinşi de resem­nare, urmărind CU insistenţă victoria. Aşa se face că echi­pa lui Coldium nu a ratat nici uziv­ din punctele puse la joc pe teren propriu. Ion CUPEN CÎND PUŢINI BALA MARE, 30 (prin tele­fon), la sfîrşitul primei repri­ze, jumătatea de teren a fe­roviarilor, Îndeosebi la partea ei centrală, părea... erată­­ în­­tr-adevăr, la cea mai mare parte din primele 45 de minute (aşa cum avea să Ce, de fapt, pînă la final) jocul s-a dispu­tat in faţa porţii talentatului Toader. Cînd pe dreapta, cind pe stânga, şi mai ales pe cen­tru, atacanţii băimăreni au cău­tat să spargă „zidul“ apărării bucureştenilor, dar nu au reu­şit şi asta la special din cauza jocului lor stereotip, abuzân­­du-se de centrări înalte, care au fost fie respinse de „cen­tralii“ Grigore şi Sameş, fie re­ţinute de Toader. Aşa s-a făcut că, în ciuda dominării, băimărenii nu au avut, in prima repriză, prea multe situaţii de gol. Iar în min. 15 era gata-gata să fie 0—1, deoarece un excelent contraatac al lui Cioacă s-a încheiat cu Şut la rădăcina barei­ Imediat insă a scăpat şi Nemţeanu (una din puţinele lui sclipiri), dar şutul Iul a fost deviat la corner. Să mai notăm şi o a doua ocazie băimăreană, In min. 25, cind un „cap" al Iul Roznai a fost parat de Toader. După pauză, ofensiva băimâ­­renilor s-a... frînt la marginea Stadion .13 Auatt*t“ I taran rrK­a' te i timp bun peni«« fa*«* έ T’f“' teri - circa 8 000. $**»* » »“« ta« F.C BAIA MARE 1 Mia — ARE2A­­NOV, Ignat, WoiTB*7ch“ “ Sob&j. RUS. .L,MW Namţoana (rota. W Sepî). ROZNAI (mln. 83 D. MoWcvan). RAPID­­ TOADER - Oistea. M. GRIGORE, SAME?. Bocoș - Ag'«. Rada, St. Popa (min. 82 Goanţa), N­­­an­a Cloacă, MANEA. , A arbitrat Wn. M. Salomi, (CIoM­­­apoco) , la­tini«. V. Cart­aldia) şi. eu «nete greş®«. C Popo­­vîci (C Tun». Cartonate galbane : KA­. Trofeul Patschovschi­­ 10. La speranţa 1 0-0. F.C BAIA MARE RAPID 1 (0) 0 careului advers, Nemţeanu şi Roznai, la special primul, iro­sind multe situaţii favorabile, cele două vîrfuri băimărene ne­­sincronizîndu-se. Se părea ast­fel că meciul se va îndrepta spre un scor all*, la ciuda do­minării gazdelor. Şi totuşi, cînd puţini mai sperau, la min. 85. 1. MUREŞAN, excelent servit de pe dreapta de Sept, a în­scris cu capul golul unei vic­torii meritate. Mircea TUDORAN SELECŢIE PENTRU FOTBAL LA CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR NR. 1 Clubul sportiv şcolar nr. 1 din Bucureşti organizează, în perioada 1—15 octombrie, zilnic, intre rade 8 la o­­a 18, la baza sportivă a clubului din cartierul Dămăt­oara (ca­pătul tramvaiului 24 şi al autobuzului 331), acţiuni de selec­­ţie pentru secția fotbal, _ . . Se primesc devi născuți intre anii 1968—1975- Qubul dis­pune de internat și cantină contra cost. NU A FOST CHIAR Nu împărtăşim părerea ga­leriei steliste, care mai tot timpul a eintat .Steaua dă re­cital“, pentru că liderul cam­pionatului a urcat anevoie la rampă, amînînd in mare măsură anticipatul ..recital“. Situaţie surprinzătoare, deoa­rece condiţii au existat. In primul rînd, cele oferite de oaspeţi, a căror replică a fost extrem de palidă, cu o cantonare în propria jumă­tate de teren, singurul lor o­­biectiv fiind acela de a întîr­­zia tot mai mult schimbarea tabelei de marcaj. Avînd, deci, posibilităţi de a manevra în voie Steaua s-a precipitat, însă, la construcţie, a aglome­rat jocul pe centru, angajările „aripilor“ Lăcătuş şi Pi­ţur­că fiind sporadice. Şi astfel am asistat la o primă jumă­­tate de oră de joc con­fuz, excepţie făcînd doar şuturile lui Puşcaş (min. 11) şi Petcu (min. 12), rezolvate prompt de portarul Lazăr. Pe fondul unei supe­riorităţi teritoriale evidente a gazdelor cam tîrziu. In min. 31, a căzut mult aşteptatul gel. PETCU trarssformînd lovitu­ra de la 11 m acordată la un fault comis de Mircea asupra lui Lăcătuş : 1­0. De cea­laltă parte, abia in min. 38 Gloria isi trece în cont prima realizare ofensivă, un cor­ner la acţiunea lui State. Par­tea „artistică“ a actului intîi este salvată în min. 43 de PIȚURCA, care îsi încheie spectaculosul slalom cu un înşelător sut în coltul scurt : 2­ 0. La reluare, jocul are cîteva perioade de echilibru Glo­ria hotărîndu-se să iasă mai des din dispozitiv, dar o face fără consistentă. Două „momente Lazăr“, portarul buzoian remarcîndu-se la șu­turile lui Bărbulescu (min. 57) și Macaru (min. 66). Un inspi­rat avantaj lăsat de „centra­lul“ Crăciunescu la un fault asupra lui Mararu îi dă posi­bilitatea lui RADU II. în min. 68, să-l învingă pe teme­rarul Lazăr : 3—0. Acesta va fi scorul final, pentru că, deși intrarea lui Balint a mai în­viorat ofensiva stelistă, rată­rile și-au spus cuvintul : Ba­lint (min. 77 și 87), Ma­jani (min. 83), Pi tur­că (min. 86). In STEAUA GLORIA BUZĂU 3 (2) 0 Stadion Steaua : teren foarte bun ; timp frumos : spectatori — circa 25 000. Șuturi : 20—2 (pe poar­tă : 11—0). Cornere : 9—2. Au mar­cat : PETCU (min. 31 — din 11 m), PIȚURCA (min 43) și RADU Il (min. 68). STEAUA : Ducodem — Bărbulescu, Bumbescu, IO­VAN, Eduard — Petcu (min. 64 Batint), Stoica (min. 46 Radu II), Puşcaş, MAJARU - Lăcă­tuş, PIŢURCA. GLORIA : LAZAR — Nastase, Mir­cea, Tică, Comănescu — Balaur, Andriesei, Zahfu (min. 44 Ghizdeanu), Sumulanschi (min. 56 Chirzu) — State, Cramer. A arbitrat foarte bine : Creciu­­nescu (Rm. Vîlcea) , la bnie : D. Buciuman (Timişoara) şi FI. Popescu (Ploieşti). Cartonaşe galbene : MIRCEA, AN­DRIESEI. Trofeul Petschovschi : 9. La speranţe : 1—0 (1—0). ultimul minut. Ghizdeanu a „a­­nulat“, prin poziţia sa de of­said, frumosul cel înscris, cu capul, de Chivu. Adrian VASILESCU GOLURI MULTE (frumoase) ŞI EMOŢII Spectaculos si chiar palpitant a fost meciul acesta, disputat simbătă t­e stadionul din sos. Stefan cel Mare. Un meci cu goluri multe, frumoase, cu sus­­pensuri în a doua sa parte. Campionii au realizat o pri­mă repriză densă, în urma u­­nui joc modern, ca urmare a manevrelor abile desfăşurate pe toată suprafaţa terenului de elevii antrenorului Cornei Dinu. Cu Rednic la „pupitrul“ blocului funcţional (excelen­tă a fost evoluţia acestuia), gazdele au deschis repede sco­rul : min. 2 — acţiune rapidă purtată de Rednic, pasă in a­­dîncîme la AUGUSTIN, sat din interiorul careului mic, jos, la colt, si— 1—0. Din acest moment, Dinamo a fortat majorarea scorului. Chimia fiind obligată la o apărare supranumerică pentru a opri atacurile succedate in trombă la poarta apărată formidabil de Mîrzea. Iată principalele mo­mente „de foc“ : min. 10 — centrare Tălnar, sat Tulba deviat în corner de .. goal­keeperul“ vîlcenilor : min. 23 — „bombă“ Movilă. Mîrzea trimite în corner : min. 26 — Tălnar centrare. Tulba... rata­re : min. 28 — blocal Mîrzea la picioarele lui Tulba. Ocazii după ocazii, după care vine min. 31 . Vlad a recuperat o minge la centrul terenului, l-a lansat pe AUGUSTIN si_ 2­0. Am mai retinut din această re­priză gutul lui Suciu (min. 32) în... brațele lui Mîrzea, „capul“ lui Preda pe lîngă frată (min. 40) si „rateul“ lui Tălnar (min. 45, din 7 m ). Apetitul ofensiv dinamovist a fost evident : raportul suturilor 18—3 (pe poartă : 10—1 !). La reluare, însă Carabageac si ai săi, scăpaţi de un scor­­fluviu, părăsesc meterezele, speculează „relaxarea“ ad­versarului si punctează la mia. 50 (cornel Verigeanu, Vergu a prelungit cu capul si PREDA înscrie) si 71 (autor VERIGEA­NU — ce minge l-a făcut Ca­rabageac). La 2—2 meciul este relansat. Dinamo se... tre­zește din pumni ca unii dintre boxeri. Mîrzea se opune la două rînduri golurilor (min. 75 și 78), iar Augustin (min. 79) trimite din careu peste transversală. Finalul a fost de-a dreptul dramatic. Tribu­nele erau încremenite și abia în min. 82 ANDONE DINAMO 4 (2) CHIMIA RM. VÎLCEA 2 (0) Stadion Dinamo ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori — circa 12 000. Șuturi : 30-8 (pe poar­tă : 17—5). Camere : 6—5. Au marcat: AUGUSTIN (min. 2 și 31), AN­DONE (min. 82), NICOLAE (min. 88), respectiv PREDA (min. 50) și VERIGEANU (min. 71). DINAMO : Moroni - NICO LAE, I. Marin, VLAD - REDNIC, AUGUS­TIN, Suciu (min. 71 G. Moldovan), MOVILA - TALNAR, Tulbea (min. 68 ANDONE), O­rac. CHIMIA , MÎRZEA - Telespan, Basno, PREDA, Ancuta — Udrea, Verga, C. LAZAR, CARABAGEAC - Budunt, Gingu (min. 46 VERIGEANU). A arbitrat bine S. Necşulescu l la linie : M. Ionescu (ambii din Tir­govişte), cu unele greşeli, şi C Gheorg­hie (Suceava). Trofeul Petschovschi : 10. La speranţe ! 0—0. (coautor Tălnar) risipeşte e­­moţiile suporterilor : 3—2. In sfîrşit, NICOLAE „servit“ de Augustin (min. 68), tri­mite o „ghiulea“, marcind un gol demn de retrospectiva mi­cului ecran : 4—2. Stelian TRANDAFIRESCU „REMIZA" AR FI FOST MAI ECHITABILA HUNEDOARA, 30 (prin tele­fon). Replică neaşteptat de bu­nă a formaţiei mureşene, care a abordat partida curajos, apă­­rîndu-se organizat şi atacînd destul de periculos. Ce-i drept, Corvinul a practicat un fotbal Pe­sit de lent, pe atît de ne­­inspirat. Prima ocazie am no­tat-o în min. 5, cind Mateuţ a pătruns in careul de 16 m, dar a fost blocat de Naşte. In min. 11, la un contraatac, portarul Alexa iese inspirat în afara careului şi degajează din faţa lui Muntean. Peste două mi­nute, hunedorenii reuşesc­­ des­prinderea . NICSA execută im­­parabil o lovitură liberă de la 30 m­, mingea oprindu-se in vinciul din stingă porţii lui Naste, rănaas fără replică. Se păre­a că, odată deschis scorul, echipa locală, descătuşată, va pune stăpînire pe foc. Dar n-a fost aşa. în min. 27 şi 32, Both a fost la un pas de restabili­rea echilibrului, „bombele“ sale fiind respinse cu dif­cultate de Alexa. Și, în min. 39, A.S.A. a înscris prin Muntean, care a reluat balonul cu capul la pla­să, gol nevalidat. Lasă, datorită semnalizării eronate a tușieru­­lui M. Lăzărescu. Cu două mi­nute înainte de pauză, „un­­doi“-ul Muntean­u L. Popa îi oferă fundaşului oaspeţilor o mare şansă, dar acesta, singur cu Alexa in faţă, şutează slab şi portarul gazdelor se opune unui gol ca şi făcut. Partida se desfăşoară după aceleaşi tipare şi la reluare. Mateut (min. 50) nu­-l poate în­vinge din apropiere pe Naşte, apoi Gabor (min. 54) expediază balonul în stîlpul din stingă porţii oaspeţilor. Dou­ă „scli­piri“, după care A.S.A. devine din nou periculoasă. Alexa (min. 62) salvează cu piciorul d­e faţa lui Ciorceni, iar Both (min. 80), în urma unei acţiuni personale, pătrunde solitar , în careu şi Alexa salvează uimi­tor, cu un reflex de ultim moment. CORVINUL 1­0­ A.S.A. TG. MUREŞ - Stadion Corvinul : teren foarte bun; timp frumos ; spectatori — circa 6 000. Șuturi : 10-14 (pe poartă 6-7). Camere : 9-3. A marcat : NICȘA (min. 13). CORVINUL : ALEXA - Bogdan. Du­binduc, MĂRGINEAN, Văetuş - MA­TEUŢ, Nicşa, Klein - Timoveanu (mim. 55 Petcu), Cojocaru (min. 72 Ştefănescu), Gabor. A.S.A. : Naşte - Szabó, Jenei, ISPIR, Fodor - L. Popa (min. 71 Gail), BOTH, Botezan. C. JUE Ciorceni, Muntean (min. 71 Marton). A arbitrat satisfăcător R. Matei , Io­anie , G. Ionescu și M. Lăză­rescu - umbli cu greşelă poţi din Bucureşti). Cartonaşe galbene : BOTEZ­AN. Trofeul Petschovschi : 10. La speranţe : 0-0. Un meci cu rare „sclipiri“ şi în care, după desfăşurarea jocului, o „remiză“ ar fi fost mai echi­tabilă. Sheorohe NERTEA IERI, IN DIVIZIA „B Sesfsa I -------------------------------------­ PRAJIOVA PLOIEŞTI — PE­TROLUL PLOIEŞTI 0—1 (0—1) : Gălăţeanu (min. 39), DUNAREA C.S.U. GALAŢI — OTELUL GALAŢI 2—0 (1—0) : Ralea (min. 35) și Diaconescu (mim. 63). METALUL MANGALIA — F.C. CONSTANTA 0—0. A.S. MIZIL — OLIMPIA RM. SARAT 2—0 (0—0) , Cozarek (min 63 — din penalty) şi Lazăr (min. 71). FEPA­S 74 BIRLAD — F.C.M. PROGRESUL BRAILA : 2—1 (0—0) : Sandu (mim. 57), Cărun­tei (min. 79), respectiv Caţaraş (mim. 86). C.S. BOTOŞANI — C.S.M. SU­CEAVA 3—2 (1—0) , Ene (mim. 32 şi 52) şi Sofron (min. 83 — din penalty), respectiv Caşuba (min. 51) şi Butiga (min. 80). METALUL PLOPENI — UNIREA DINAMO FOCŞANI 3—6 (1—6) ; M. Mihalache (mim. 28) şi Tom­a (min. 62 şi 84). CHIMIA FĂLTICENI — CJ.R. PAŞCANI 1—3 (0—1) ; Croitoru (mim. 80), respectiv Dumitra (min. 32 si 86) si Mardale (min. 70). PARTIZANUL BACAU — CEAH­LĂUL P. NEAMT 2—1 (1—0) , Morara (min. 41), Botez (min. — din U m), respectiv Roşea (mim. 85). Seria a Il-a -------­ I.M.A.S.A. SF GHEORGHE — ŞOIMII I.P.A. SIBIU 2—1 (2—6) , Caracas (mim. 13), Elekes (min. 23), respectiv Vâsli (min. 57). AUTOMATICA —DINAMO VIC­TORIA BUCUREŞTI 2—2 (2—1) : Ghiţă (min. 12), Radu (mim. 32), respectiv Glonţ (mim. 20 — dim pernalty şi mim. 64). GAZ METAN MEDIAŞ — UNI­REA ALEXANDRIA 4—0 (0—0) , Culea (min. 48), Harbădă (min. 67) şi Dulău (mi­n. 78 şi 88). PROGRESUL VULCAN BUCU­REŞTI — AUTOBUZUL BUCU­REŞTI 0—1 (0—1) : Iancu (min. 45), I.P. ALUMINIU SLATINA — CARPAŢI MIREA 1—1 (1—6) , Avram (min. 20), respectiv Stanca (mim. 62). METALUL BUCUREŞTI — ME­CANICA FINA STEAUA 3—1 (2—0) : Nica (mim. 8), Călăraşiu (mim. 17), P. Mihai (mim. 62), respectiv Cristea (min. 66). C.SM­­. DROBETA TR. SEVE­RIN — TRACTORUL BRAȘOV 2—1 (2—0) , Andii (mim. 18), Tîră (min. 29), respectiv Hintea (mim. 56), MINERUL MOTRU — FLACARA AUTOMECANICA MORENI 2—6 (0—0) , Gaspar (min. 79) și Mi­­hăescu (mim. 88). CHIMICA TIRNAVENI — C.S. TÎRGOVIŞTE 0—6. Relatări de la : L. Briotă, S. Aurel, M. Tacăl, N. Tokacek, D. Seria © !!!-- ------­„U“ CLUJ-NAPOCA — MINE­RUL LUPENI 2—0 (1—0) : Boeru (mim. 11) şi Bucur (mim. 55 — din penalty). GLORIA REŞIŢA — C.S.M. RE­ŞIŢA 0—2 (0—1) : Cojocaru (min. 16) şi Florea (mim. 48). AURUL BRAD — GLORIA BIS­TRIŢA 1—0 (0—6) : Clon­to­n (min. 73). C.F.R. TIMIŞOARA — META­LURGISTUL CUGIR 1—0 (1—0) , Bărbosu (mim. 24), MUREŞUL EXPLORĂRI DEVA — OLIMPIA SATU MARE 3—1 (1—1) , Vişan (min. 11), Cloşu­­teanu (mim. 67) şi M. Marian (min. 69), respectiv Tăbăcaru (min. 44 — dim penalty). UNIREA ALBA IULIA — MI­NERUL CAVNIC 3—6 (2—6) , M. Popa (min. 34 — dim penalty şi mim. 43) şi Cornescu (mim. 56). ARMATURA ZALAU — AVIN­­TUL REGHIN 3—1 (1—0) : L. Mihai (mim. 24), Nuţu (mim. 60), Dascălu (min. 72), respectiv Nase (mim. 86). STICLA AIUEŞUL TURDA — IND. SIRMEI C. TURZA 4—2 (3—0) , Paşca (min. 1a­şi 25), Bozdoc (mim. 15 şi 67), respectiv Giurgiu (mim. 48) şi N. Radu (mim. 53). STRUNGUL ARAD — F.C.M. U.T.A. 2—1 (1—0) , Nedelcu (mim. 24 și 60), respectiv Țîrlea (mim. 70). Relatări de la : A. Cristea, T. Siriopol, A. Bieltz, R. Alexan­­drescu, C. Burghelea, T. Ungu­­reanu, V. Frîncu, D. Crăciun, I. Iancu. 1 PETROLUL 6 4 2 0 11- 4 10 2. Dunărea CSU 6 5 0 1 9- 6 10 3. CFR Pașcani 6 4 1 1 14- 6 9 4 FC Constanța 6 4 11 8-4 9 5. A.S Mizil 6 3 12 10-12 7 6. C.S.M. S­VO 6 2 2 2 12- 9 6 7. Prahova Pr. 6 3 0 3 6- 4 6 8­ 9. Olimpia Rm. S. 6 3 0 3 9- 8 6 Oţelul Galaţi 6 3 0 3 9- 8 6 10. Chimia Falt. 6 2 2 2 9-11 6 11. Met. Mangalia 6 2 1 3 6- 7 5 12. C S. Botoşani 6 2 1 3 6- 9 5 13. FCM Prog. Br. 6 2 0 4 7-9 4 14. Ceah. P. N 6 1 2 3 8-10 4 5­ 16. Partizanul Bc. 6 2 0 4 6- 9 4 Met. Plopini 6 2 0 4 7 10 4 17. FEPA '74 Birlad 6 2 0 4 5-10 4 18. Unirea D. Fotş. 6 t 1 4 4-10 3 ETAPA VIITOARE (duminică 7 octombrie) : Unirea Dinamo Foc­şani — Metalul Mangalia, Ceah­lăul P. Neamţ — A. I. Mizil. C.S. Botoşani — FEPA ’74 Birlad, Petrolul Ploieşti — C.S.M. Su­ceava, F.C.M. Progresul Brăila — Chimia Fălticeni, C.F.R. Paşcani — Oţelul Galaţi, F.C. Constanţa — Prahova Ploieşti, Dunărea C-S.U. Galaţi — Metalul Plopenii, Olimpia Rm. Sărat — Partizanul Bacău, Mibai], P. Zaharia, V. Manafu, Gr. Jugäuaru, I. Ducan. 1. SCIMII SR. 6 3 1 2 10- 7 7 2. Automatica Buc. 6 3 1 2 9- 6 7 3 Mec­hină St. 6 3 1 27-57 4­ 5. Carpati Mirsa 6 3 1 2 7- 6 7 I.M.A.S.A. 6 3 1 2 7- 6 7 6. Dinamo Vict. 6 2 3 1 11-10 7 7. I.P Aluminiu 6 2 2 2 10- 6 6 8. Minerul Motru 5 2 2 1 5- 2 6 9. Flacăra Moreni 6 3 0 3 8- 6 6 10. Gaz metan 6 3 0 3 10-10 6 11. C.S.M. Drob. 6 3 0 3 9-10 6 12. Metalul Buc. 6 2 2 2 9-12 6 13. Chimica Tîrn. 6 2 1 3 6- 9 5 14. Unirea Alex. 6 2 1 3 7-12 5 15. C.S. T­viste *) 6 2 3 1 6- 5 4 16­ 17. Tractorul Bv. 6 1 2 3 8-11 4 Autobuzul Buc. 5 1 2 2 5- 8 4 18. Prog. Vulcan 6 11 4 7-10 3­­) Echipă penalizată cu trei puncte ETAPA VIITOARE (duminică 7 octombrie) : Autobuzul Bucureşti — Chimica Tîrnăveni, C.S. Tir­­govişte — I.P. Aluminiu Slatina, Unirea Alexandria — I.M.A.S.A. Sf Gheorghe, Carpaţi Mirşa — Metalul Bucureşti, Mecanică fi­nă Steaua Bucureşti — Gaz me­tan Mediaş, Minerul Motru — Automatica Bucureşti, Şoimii I.P.A. Sibiu — Tractorul Braşov, Dimamo Victoria Bucureşti — C.S.M. Drobeta Tr. Severin, Fla­căra Autom. Moreni — Progre­sul Vulcan Bucureşti. Relatări de la : I. Lespue, P. Fuchs, Al. Jurcă, St. Marton, I. Jura, I. Filipescu, I. Domuţa, Gh. Munteanu, O. Berbecaru. 1. „U“ CLUJ­ N. 6 5 0 1 20- 5 10 2. C.S.M. Reşiţa 6 4 2 0 9- 2 10 3. Gloria Bistriţa 6 4 1 1 10- 3 9 4. Aurul Brad 6 4 11 12-7 9 5­ 6. Olimpia S. M. 6 3 12 11-11 7 C.F.R. Timiş­ 6 3 1 2 5- 5 7 7. Strungul Arad 6 3 1 2 8- 9 7 8. Armătura Zalău 6 3 1 2 7-10 7 9. Mureşul Exp. 6 2 2 2 9- 6 6 10. Minerul Ccvnic 6 3 0 3 11-15 6 ETAPA VIITOARE (duminică 7 octombrie) : C.S.M. Reşiţa — Au­rul Brad, Olimpia Satu Mare — Avîntul Reghin, F.C.M. U.T. Arad — Gloria Reşiţa, Gloria Bistriţa — Unirea Alba Iulia, Sticla A­­rieşul Turda — Strungul Arad, Metalurgistul Cugir — „U“ Cluj- Napoca, Minerul Lupeni — Mu­reşul Explorări Deva, Minerul Cavnic — C.F.R. Timișoara, Ar­mătura Zalău — Ind. sârmei C. Turzii. ii 11. Aviniul Reghin 6 2 1 3 8- 7 5 12. Minerul Lupeni 6 2 0 4 8 10 4 13. Ind. sirmei C.T. 6 2 0 4 9-13 4 14. Unirea Alba I. 6 204 4-9 4 15 Sticla Arieșul 6 1 2 3 5-10 4 16. Metalurg. Cugir 6 114 8-10 3 17. F.C.M. U.T.A. 6 114 5-6 3 18. Gloria Reşița 6 114 5-14 3 ADHINSSTRAI­A DE STAT LOTO PRONOSPORT INEURHEAZA REZULTATELE CONCURSULUI PRONOSPORT DIN 30 SEPTEMBRIE 1984 1. F.C. Baia Mare — Rapid Bucureşti 1 2. F.C. Olt — F.C. Argeş 1 3. S.C. Bacău — F.C. Bihor x 4. Prahova Ploieşti — Petrolul 2 5. Chimica — C.S. Tirgovişte x 6. Gloria Reşiţa — C.S.M. Reşiţa 2 7. Atalanta — Roma x 8. Avellino — Juventus x 9. Como — Florentina x NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA MULTIPLA PRONOEXPRES DIN 30 SEPTEMBRIE 1984 FAZA I EXTRAGEREA I : 37 39 43 5 7 2 EXTRAGEREA a II-a : 23 18 19 10 36 1 La casele de bilete ale sta­dionului Steaua ei au pus în vînzare biletele de intrare pentru meciul de fotbal Steaua — A.S. Roma, care va avea loc miercuri 3 octombrie. FAZA a V-a EXTRAGEREA a III-a : 32 13 15 26 12 11 EXTRAGEREA a IV-a : 45 24 10 17 35 44 EXTRAGEREA a V-a : 34 1 18 38 43 4 EXTRAGEREA a VI-a 21 6 16 27 10 7 EXTRAGEREA a VII-a : 2? 33 8 4 13 32 EXTRAGEREA a VIII-a : 5 2 44 14 1 39 FOND TOTAL DE CISTI­­GURI : 1.859.991 LEI. 10. Lazio — Internazionale x 11. Torino — Napoli 12. Verona — Udinese 1 FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 876.739 LEI.

Next