Sportul, martie 1985 (Anul 41, nr. 10951-10976)

1985-03-01 / nr. 10951

Astăzi, In Sala sporturilor din Braşov ÎNCEP „INTERNAŢIONALELE" DE TENIS DE MASĂ © In programul zilei, punctul de atracţie — competiţia pe echipe © La start, formaţii medaliate la marile concursuri @ Favorite : R. P. Chineză, R.P.D. Coreeană, U.R.S.S., Iugoslavia, Ungaria şi România Sala sporturilor din Braşov este, incepînd de astăzi (de la ora 8,30), gazda Campiona­telor internaţionale de tenis de masă ale României, unul din­tre cele mai importante con­cursuri din cadrul circuitului pentru „Marele Premiu“, fapt care a determinat, printre al­tele, prezenţa la start a nu­meroşi jucători şi jucătoare cu un bogat şi impresionant pal­mares. Desigur, iubitorii teni­sului de masă din localitate — să nu uităm că oraşul de la poalele Tîmpei a mai fost şi în anii trecuţi o gazdă pri­mitoare a unor mari întreceri de tenis de masă — aşteaptă confruntări de un Înalt nivel tehnic şi spectacular, pe mă­sura cărţilor de vizită ale ce­lor peste 100 de concurenţi din­­Europa şi Asia. In momentul cînd citiţi aceste rînduri, com­petitorii­ aşteaptă doar semna­lul arbitrilor pentru a efec­tua primele servicii ! PROGRAMUL DE AZI MASCULIN , ora 8,30 $1 12 - tururile I fl II echipa ; ora 17 — semifinale echipa ; ora 19 — 20,30 — turul I simplu. FEMININ I ora 10 fl 15,30 - tururile I fl II echipe ; ora 18 — semi finale echipe. Cum aminteam si In ziarul nostru de ieri, printre parti­cipante se numără puternicele garnituri ale R.P. Chineze, R.P.D. Coreene, U.R.S.S., Iu­goslaviei, Ungariei, Franţei şi, bineînţeles, României, laureate ale multor campionate mondiale şi europene. In această primă zi a Campionatelor atenţia se va îndrepta în principal spre întrecerea pe echipe, deznodă­­mlntul urmind să-l aflăm, însă, abia slmbătă după-amiază, cind sunt programate finalele. Pînă atunci va fi interesant de ur­mărit, din nou, confruntarea Emanuel FÂNTÂNEANU (Continuare in pag . 4-a) Otilia Bădescu (România) se anunţă ca una din protagonis­tele „internaţionalelor“ Iugoslava Branka Batinici, una dintre foarte bunele jucătoare europene IVAN PATZAICHIN ŞI RADU RUTAN, *­­ 1 ACUM IN ACEEAŞI BARCĂ Apa circulă In ritmul braţe­lor lui Giura, Ticu, Titu, ale celorlalţi. Pe chipuri, pe tru­puri curge sudoarea, pe măsură ce loviturile de padelă sau pa­­gae se string cu zecile, apoi cu sutele şi miile. Opt mii, aproximativ, pentru caiacişti, ceva mai puţin pentru canoişti (asta, la un antrenament, asta, la bac, după alergări, gimnas­tică, haltere, lupte şi cite mai sunt cuprinse in noţiunea de pregătire generală). Intr-un sezon, aflăm, miile s-ar aduna intr-im milion, chiar mai bine (la caiac), respectiv în şapte­­opt sute de mii (la canoe). La bacul de la Dinamo, ni­mic nou, aparent. Intr-un spa­ţiu mic, muncă, ambiţii mari, in aşteptarea primelor ieşiri pe apa Snagovului sau pe alte piste. Şi, totuşi, ineditul există. Încearcă să-l surprindă şi foto­reporterul nostru, tot agitin­­du-se, căţărindu-se, strecurin­­du-se in căutarea unghiului ideal. Pentru că marele cam­pion al canoei e, aici, „la el acasă“ (la Dinamo incepîn­­du-ţi, se ştie bine, drumurile de apă ale marilor victorii, a­­firmîndu-se fulgerător şi men­­ţinîndu-se impresionant, ani şi ani), numai că acum nu-i mai numără lui loviturile Radu Huțan, ci el, Ivan Patzaichin, le numără altora, desigur mai tineri, dimpreună cu maestrul său. Acum, mai exact din 1 noiembrie ’84, absolventul I.E.F.S. cu specializarea caiac­­canoe e antrenor la clubul său dintotdeauna. Are un caiet al Geo RAETCH1 (Continuare in pag. 2-3) O fotografie în premieră : Ivan Patzaichin, acum in postură de antrenor, alături de Radu Huţan Foto : Iorgu BANICA PROLETARI DIN TOATE TARILE UNITI VA I ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA $1 SPORT ANUL XLI — Nr. 10 951 | 4 PAGINI - 50 BANI | Vineri 1 martie 1985 mb——MMaatniaMrymuTiii­i—1 mibbii—*llwr‘"" itfhi.— »*— „IMsmmoviada CURSA DE BIATLON URMĂRITĂ CU DEOSEBIT INTERES POIANA BRAŞOV, 28 (prin telefon). Joi a fost o zi splen­didă In Poiana Soarelui. De dimineaţă, raze puternice in­­văluiau frumoasa staţiune de la poalele Postăvarului spre bucuria competitorilor, a an­trenorilor, a oficialilor şi spec­tatorilor care urmăresc cu mult interes întrecerile celei de-a IX-a ediţii a „Dinamovi­­adei internaţionale de iarnă“. Azi (n.r. ieri) au intrat in concurs şi biatloniştii, care şi-au disputat intâietatea în clasica probă de 20 km indi­vidual. încă după prima intrare în poligon s-a văzut că lupta pentru primele locuri se va da intre sportivii din Cehoslova­cia, R.D. Germană, URSS şi, spre bucuria noastră, România. Cehoslovacul Jan Mateus nu a greşit nici o ţintă şi a pornit mai departe (la ultima ediţie a J.O. el s-a aflat pe primul loc al cursei pină la ultima tragere, dar, speriat poate de perspectiva de a deveni cam­pion olimpic, a greşit trei car­tuşe şi cu 3 min. penalizare s-a trezit pe locul... 9), secon­dat de Constantin Valcin (URSS), Vladimir Pospikal (Ceh­), Thomas Pavlicek (RDG) şi Vladimir Todaşcă (Româ­nia), care a greşit o singură ţintă. La următoarele două treceri prin poligon — poziţia in picioare şi din nou culcat — Matcus nu a greşit nimic şi se îndrepta spre... locul I. L-a imitat, spre satisfacţia ge­nerală, Vladimir Todaşcă­­a surprins absenţa acestui SIN­GUR biatlonist român de la startul recentelor campionate mondiale de la Ruhpolding- Austria), care s-a menţinut într-o poziţie foarte bună. S-a ajuns la ultima tragere şi Jan Mateus (acesta parcă vrind să repete ce a făcut la J.O.) care a ratat două ţinte, dar cu Paul IOVAN (Continuare in pag a i­ a­ lamă“ FINALE ALE „DACIADEI“ LA SANIE SI BIATLON Entuziaste întreceri în cadru! „Cape! pionierilor“? VATRA DORNEI, 28 (prin telefon). In continuare, aici, vreme minunată pentru spor­turile de iarnă. Soare perma­nent, strălucitor (dar cu... „dinți“, intrucit e ger, tempe­ratura oscilînd in jurul a —15°C), bună dispoziţie, atmos­feră propice de concurs. în­trecerile „Cupei pionierilor“ — finale pe ţară la sporturile de iarnă In cadrul „Daciadei“ — se desfăşoară în condiţii op­time pe bazele excelente ale judeţului Suceava, dau naş­tere la dispute dirze. Splen­didă, de pildă, miercuri, tre­sărirea de orgoliu a braşove­nilor la proba de schi alpin — slalom uriaş. Deşi după prima manşă toate locurile­­ erau ocupate de harghiteni, după cea de a 2-a, braşovenii au trecut pe primul loc. „Ni s-a spus la plecare — se des­tăinuia Mihaela Piticu, una dintre concurente :„ să nu facem de... basm judeţul Bra­şov. Cred că am răspuns bine“. Harghitenii s-au respectat ,o­­cupînd locul al 2-lea, iar Co­­vasna, peste aşteptări, locul al 3-lea. Seara, participanţii au fost invitaţi la casa de cultură a oraşului, unde pionierii dor­­neni le-au oferit un frumos spectacol. Joi dimineaţă a început disputa în alte finale — de sanie şi biatlon. Pirita de sanie — 600 m — din mar­ginea oraşului a găzduit două manşe, urmind ca vineri să se desfăşoare celelalte. Am a­­flat, aici, concurenţi preocupaţi, cu obrajii arzind de ger, emo­ţionaţi la fel ca şi profesorii lor, „prinşi“ un fel de fel de calcule privind timpii realizaţi. Intre ei şi prof. I. Focol, din comuna Poieni, judeţul Cluj, ai cărui elevi sunt de circa 5 ani mereu primii pe judeţ. După două manşe la sanie, fa­voriţi par a fi reprezentanţii judeţelor Suceava, Hunedoara, Caraş-Severin şi, surpriză, Brăila. . _ La biatlon (puţin deo­sebit de clasicul termen) pio­nierii fac schi fond (fără puşcă), apoi intră in poligonul Modesto FERRARIN! (Continuare in cap 2—3) Pirita de sanie a pus la încercare toată măiestria concurenţilor la „Cupa pionierilor“ de la Vatra Dornei Foto: Vasile BAGEAC ECHIPA DE JUDO A ROMÂNIEI LA BUDAPESTA Sâmbătă şi duminică va avea loc la Budapesta un mare tur­neu internaţional de judo, la care şi-au anunţat participarea numeroşi sportivi fruntaşi din peste 15 ţări, printre care şi România. Ţara noastră va ali­nia prima echipă : Gheorghe Dani (cat. superuşoară), Uit Şerban şi Dorin Drimbe (semi­­uşoară), George Ciuvăţ (uşoară), Atila Polint (mijlocie), Costel Năfu­că (semigrea) şi Mihai Cioc (grea). Ei sunt însoţiţi de an­trenorul Nicolae Marinescu. STEAUA, PENTRU a 16 a OARĂ CAMPIOANĂ A ROMÂNIEI LA BASCHET Cu meciurile desfăşurate ieri, în sala Floreasca, s-a încheiat turneul final al grupei 1­1 a Diviziei „A“ de baschet mas­culin. Titlul de campioană a României a revenit echipei Steaua (pentru a 16-a oară în istoria competiţiei), ai că­rei jucători şi an­trenori merită fe­licitări pentru fru­moasa performan­ţă obţinută la ca­pătul unei dispute aprige, dusă­­ în compania singurei ei cu adevărat ri­vale, formaţia Di­namo Bucureşti, învinsă (miercuri seară) la limită, după o partidă de un rar dramatism. Jocul inaugural al reuniunii de ieri a opus echipele DINAMO BUCU­REŞTI şi DINAMO ORADEA, prima învîngînd cu sco­rul de 95—74 (43— 39). Antrenorul Gh. Novac a ţinut (şi bine a făcut) ca în această întilnire să folosească numai jucătorii tineri, mai pu­ţini introduşi în teren, în me­ciul decisiv cu Steaua (Nicu­­lescu, Uglar, Vinereanu, Bra­boveanu şi David nu au fost utilizaţi deloc), în scopul re­­dării lor în perspectiva în­tineririi formaţiei de bază. Şi trebuie spus că Tzachis, V. Constantin, Vasilici, Iacob şi ceva mai experimentatul Ma­­rinache s-au impus net în re-Dumîtru STANCULESCU (Continuare in cap 2—3) Echipa Steaua, campioana de baschet a României, de la stînga la dreapta, rân­dul de sus : 3­. Cîmpeanu — antrenor secund, Fl. Ermurache, C. Scarlat, V. loan, Al. Panaitescu, Gh. Oczelak — căpitanul echipei, R. Opsitaru, M. Nedef antrenor principal: rîndul de Jos: V. Căpuşan, C. Cernat, A. Netoliţchi, V. Pogonaru, I. Carpen, I. Brănişteanu. Din fotografie lipseşte S. Ardelean. Foto : Aurel D. IvEAnU

Next