Sportul, septembrie 1985 (Anul 41, nr. 11106-11130)

1985-09-02 / nr. 11106

Jocurile Mondiale Universitare de vară gtfUTfl­iBti FL. SĂGĂRCEANU ȘI DANIELA MOISE, MEDALIE DE ADR LA DUBLU MIXTX • Primul nostru­­cnisman a mai câștigat „argintul“ la simplu şi „Bronzul" la dublu masculin (împreuna cu Andrei Dirzu) ! • liliana Năstase, medalie de argint la triptailon, cu o performanţa remarcabila KOBE (prin telefon).­­ Printre capetele de afiş ale programului de simbătă şi duminică al Universiadei s-a aflat pi tenisul, ajuns la ora finalelor. Spre marea noastră satisfacţie, printre laureaţi s-au numărat şi reprezentanţii noştri. ..racheta numărul unu“. Florin Segăr­ceanu, reuşind o veritabilă performanţă, prin cucerirea a trei medalii : aur la dublu mixt,­­ împreună cu Daniela Moise, argint la simplu, şi bronz la dublu masculin, alături de Andrei Dirzu. Segărcea­­nu şi-a adus astfel, şi el, o remarcabilă contribuţie la sporirea iesirei“ de medalii a delegaţiei noastre, numărul acestora a­­jungînd la 17, dintre care 4 de aur, 9 de argint şi 4 de bronz. Aceasta, după­ ce simbătă, atleta Liliana Năstase a ciştigat me­dalia de argint in proba­ probelor feminine, heptatlonuL Rezul­tatele obţinute pînă acum de reprezentanţii noştri, speranţele lor in comportări bune şi in ultimele zile, determină, de altfel, interesul deosebit cu care ei sunt înconjuraţi de gazde şi de mass-media. DE TREI ORI PE PODIUM­­ Extrem de dificil a fost drumul spre medalii pen­tru campionul nostru Fiorin Segărceanu ! El a trebuit să facă faţă nu numai unei călduri su­focante, ci şi unor so­licitări psihice şi fizice deosebite, datorate anga­jării sale pe trei fronturi. Reuşita maximă a fost obţinută de Segărceanu (născut la 29 aprilie 1961, la Bucureşti, antrenat la club de tatăl său, Aurel Segărceanu, iar la lot, de Ştefan Georgescu d in pro­ba de dublu mixt, unde a făcut pereche cu Da­niela Moise (născută la 4 decembrie 1964 la Bucu­reşti, antrenată de Eta Dumitrescu) Cei doi va­loroşi sportivi au intilnit, în finală, cuplul sovietic Larisa Savcenko, Ser­­ghei Leoniuk. Spectato­rii prezenţi, un număr mare (in ciuda tempera­turii foarte ridicate şi a vîntului puternic), în tri­bunele Complexului de tenis din Kobe, au a­­plaudat o victorie cate­gorică a reprezentanţi­lor noştri, care nu au ce­dat decit trei ghemuri : 6—3, 6—0 ! în turneul de simplu, Segărceanu l-a avut drept adversar, în semi­finale, pe acelaşi Leo­niuk, în faţa căruia s-a impus net, cu 6—1, 6—1, intrind în finală cu A. Zverev, câştigător cu (Continuare in pag. 2-3) Daniela Moise Florin Segărceanu Un frumos succes românesc la C.M de canotaj — Remmma im r n r nrrrirmii ii —na — am —mammmmm,, ,,, 1||-r-r-irTrM,rTrm-nrrr„„.^CT^,___. HEM UIMI Șl MICI ARBA—MEDALII DE Mil © Sportivele noastre pe podium în toate celelalte probe : patru medalii de argint și două de bronz ! 0 La masculin, echipajul de 2+1 — vicecampion mondial Simbătă, pe pista nautică de la Hazewinkel (Belgia), echipajele noastre feminine — prezente toate in finalele acestei ediţii a Campiona­telor mondiale de canotaj — au avut o comportare re­marcabilă, cucerind şapte medalii : UNA DE AUR (Ele­na Florea, Rodica Alba, la 2 rame). PATRU DE ARGINT : la simplu — Valeria Răcilă şi Maria Macoviciuc (la cat. u­­şoară), 4+1 rame (Olga Bular­­da, Chira Apostol, Maria Fri­­dioiu, Florica Lavric, Vio­rica Joja), 2 vîsle (Elisabeta Oleniuc, Marioara Popescu) şi DOUA DE BRONZ : la 4 vîsle (Anişoara Bălan, Ve­ronica Cogeami, Anişoara Sorohan, Titie Iordache) şi 8+1 (Lucia Toader, Came­lia Diaconescu, Carolina Ma­tei, Adriana Chelariu, Mi­­haela Armăşescu, Livia Tiea­­nu, Mariana Traşcă, Doina Bălan, Ecaterina Oancia), în clasamentul general pe na­ţiuni România s-a situat pe locul doi. Duminică, in finalele pro­belor masculine, echipajul nostru de 2+1 (Vasile Tomo­­ioagă, Dimitrie Popescu, Du­mitru Răducanu) a cucerit medalia de argint La 2 rame, ELENA FLOREA — RODICA AREA, campioane olimpice la Los Angeles, au făcut o cursă excepţională, cucerind medalia de aur în finala acestei probe. Canotoa­rele române au plecat din start un stroc irezistibil, s-au instalat in fruntea plutonu­lui şi, cu o exemplară voinţă şi putere de luptă, au rezistat succesivelor atacuri între­prinse — pe cei 2 000 m ai traseului — de principalele lor adversare, trecind linia de sosire cu un avans categoric . (Continuare în pag. a 4-a) Elena Florea fi Rodica Alba — noile campioane mondiale de la Hazewinkel (Belgia) in proba de 2 rame Etapa a 5-a a Diviziei „A“ de fotbal STEAUA, A TREIA VICTO­ R „Europenele" - 7 puncte din opt 9 F. C. Argeş - prima victorie acasă in minutul... 90 ! • Rapid a „uitat“ de Corvi­nul : 4-0 cu F. C. Bihor. • Hunedorenii (4-0), lideri ai eficacităţii 9 Victoria — punct mare la Ploieşti Min. 43, Dinamo majorează scorul din conlucrarea Red­­nic — Movilă : 2—0 Foto : Iorgu BANICA REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL (Cronicile meciurilor, in pag. 2—3) Univ. Craiova „U“ Cluj-Napoca Corvinul Hd. Dinamo A.S.A. Tg. Mureş Gloria Buzău Rapid Petrolul Ploieşti F.C. Argeş - S.C. Bacău - Sportul studenţesc - F.C.M. Braşov - F. C. Olt - Steaua­­ „Poli“ Timişoara - F.C. Bihor - Victoria Bucureşti - Chimia Rm. Vilcea 3- 1 (2-0) 1-1 (1-0) 4- 0 (4-0) 2-0 (2-0, 1-2 (1-1) 3- 0 (1-0) 4- 0 (1-0) 1-1 (0-0) 2-1 (1-0) ETAPA VIITOARE (14-15 septembrie) „Poli“ Timişoara F. C. Bihor Chimia Rm. Vilcea Univ. Craiova F.C. Argeş Steaua A.S.A. Tg. Mureş S.C. Bacău Victoria - Rapid - Gloria Buzău - Sportul studenţesc - „U” Cluj-Napoca - Dinamo - Petrolul - F.C. Olt - F.C.M. Braşov - Corvinul 1. Steaua 2. Univ. Craiova 3. Dinamo 4. Sportul studenţesc 5. Corvinul 6. Petrolul 7. Gloria Buzău 8— 9. F.C. Olt­m­a „U“ Cluj-Napoca 10. F.C Argeș 11. Victoria Buc. 12. Rapid 13. Chimia Rm. Vilcea 14. F.C.M. Brașov 15. F.C. Bihor 16. A.S.A. Tg. Mureș 17. S.C Bacău 18. „Poli“ Timișoara 5 3 0 U­­“ I m­­ 5 4 1 0 10- 4 9 5 4 0 1 7- 1 8 5 3 1 1 15- 4 7 5 3 0 2 13- 5 6 5 2 2 1 6- 5 6 5 2 1 2 7- 5 5 5 2 1 2 5- 6 5 5 2 1 2 6- 7 5 5 2­1­2­3- 5 5 5 13 1­4-6­5 5 2­1­2 7-12 5 5203 10-10 4 5 113 2-9 3 5­0­3 2­1-10 3 5 1­0­4 3- 6 2 5 1­0­4 3- 9­2 5­0­0­5 3-12 0 Proletari din toate micile ciiiuti-vii. ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA $1 SPORT ANUL XLI­­ Nr. 11106 4 PAGINI - 50 BANI Luni 2 septembrie 1985 Campionatele mondiale de box tineret START SPECTACULOS AL PUGILISTILOR ROMANI Duminică, Patinoarul „23 August“ — devenit o cochetă arenă de box — a primit In haine de sărbătoare elita pu­gilatului juvenil din întrea­ga lume, sosită la București in căutarea gloriei „careului magic“. A început cea de a IV-a ediţie a Campionatelor mondiale de box tineret ! Ceremonia des­chiderii oficiale a competiţiei a pri­lejuit o frumoasă defilare a repre­zentanţilor celor 198 de pugilişti din 29 de ţâri, aplau­dată călduros de spectatori. Apoi au început marile e­­moţii... De fapt emoţiile începuseră încă de duminică diminea­ţa, din timpul tra­gerilor la sorţi. A­­tunci am aflat că hazardul a stabilit ca în partidele pre­liminarii să aibă loc, am putea spu­ne, o „semiîntilni­­re“ dintre repre­zentativele Româ­niei şi Cubei ! „ Cinci meciuri pre­liminare — la pri­mul tur ! O si­tuaţie aproape a­­semănătoare între echipele U.R.S.R. şi S.U.A. care se vor întilni direct în 4 meciuri din primul tur. Că sportivii români au primit această situaţie cu mult curaj şi nu au acceptat postura de „outsideri“, ne-a dovedit-o „semim­usca“ Ma­rian Popa, primul dintre pu­gilişti noştri cu adversar cubanez. Ieri, chiar în gala, inaugurată, Popa le-a dovedit cu prisosinţă colegilor săi de echipă că boxerii cubanezi nu sunt invincibili... Si maratonul celor 186 de meciuri, cite sunt prevăzu­te să se desfăşoare in această a treia ediţie a campionatelor mondiale de tineret, a înce­put. Onoarea de a des­chide întrecerile a revenit ,,semimuştelor“ Philippe De­­savoye (Franţa) şi Dombóvár Kalocsay (Ungaria). Sportivul ungur a lansat o serie de atacuri, care i-au adus un infim avantaj, după pri­mele două rân­duri, în ulti­ma repriză, însă, francezul Petre HENI Paul IOV­AN (Continuare în pag. 4) Marian Popa (stingă) lansează un nou atac la meciul cu cubanezul Pedro Boza Foto : Iorgu MANICA A ÎNCEPUT CEA DE A 23-a EDIȚIE A TURULUI CICLIST AL ROMÂNIEI Mircea Romaşcanu a ciştigat prima etapă (Cronica în pag. 2—3)

Next