Sportul, septembrie 1985 (Anul 41, nr. 11106-11130)

1985-09-02 / nr. 11106

Prima etapă a Turului ciclist al României o mmm victorie a lui mircea romaşcanu CACIULATA, 1 (prin tele­fon). Mii de spectatori au a­­sistat duminică la amiază, pe bulevardul din Cîmpulung Muscel, la startul celei de a 23-a ediţii a Turului ciclist al României. Pe linia de pleca­re s-au aliniat aproape 80 de alergători din R.D. Germană, Polonia, Turcia și România. Pentru ca plutonul să aibă un tricou galben. Înainte de ple­carea in prima etapă a fost organizat un prolog, o cursă pe circuit in centrul orașului. La capătul celor două ture, însumind patru kilometri, pri­mul a trecut linia de sosire Jurgen Trawny (R.D.G.), ur­mat de Ovidiu Mitran (Voin­ţa Bucureşti) şi Cornel Ni­­colae (Dinamo Bucureşti). După cîteva minute, la sem­nalul arbitrului Simon Petro­sian (Iran), cicliştii au pornit să străbată etapa I, Cimpu­­lung Muscel — Piteşti — Rîm­­nicu Vîlcea — Căciulata, 133 km. Sprintul din Piteşti (km. 49) este cîştigat de Hol­­ger Gruhl (R.D.G.), urmat de Cornel Nicolae şi Nicolae Al­­dulea (România). Experimen­tatul nostru rutier Mircea Ro­maşcanu îşi prelungeşte sprin- _ tul, detaşîndu-se evident de întregul pluton regrupat, or­ganized astfel prima acţiune temerară a acestei ediţii a Turului României. Tricoul gal­ben. J. Trawny, alarmat, în­cearcă să riposteze, dar nu are sorţi de izbinda şi renun­ţă. Pe urmele fugarului por­nesc insă dinamoviştii Ionel Gancea şi Gheorghe Kleinpe­­ter, cărora li se ataşează in extremis Frank Bauta (R.D.G.). Multiplul campion al Români­ei, decanul de vîrstă al pluto­nului, le acceptă compania şi, împreună, încep să ruleze pu­ternic. Plutonul rămine mult in urmă şi, la kilometrul 10 al acţiunii, cînd ne oprim pentru a cronometra distanţa, constatăm că cvartetul fruntaş devansează grupul cu un mi­nut şi zece secunde. Urmează suita celor trei căţurări, care solicită, la cote înalte de efort, pe toţi rutierii. La Dealul Drăganului (km. 74), primul trece Bauta, urmat de Klein­­peter, Romaşcanu şi Gancea, platonul aflîndu-se la două minute şi 30 de secunde; a două căţărare, de la Linţeşti (km. 83) revine lui Romaşca­nu, pe care îl­ urmează Bauta. Kleinpeter şi Gancea, micul grup avînd un avans de 3:15 ; în fine, la ultima căţărare (km. 109, Milcoiu), cîştigă Kleinpeter, care trece pe pri­mul loc şi la sprintul din Rimnicu Vîlcea (km. 113). Aşa se face că sprin­tul final, desfăşurat la Căciula­ta, în faţa unui numeros şi en­tuziast public, dă naştere la o dispută palpitantă între cei pa­tru care se despărţiseră încă de la Piteşti de grosul plutonului. Mircea Romaşcanu nu lasă pen­tru deznodămint ultimii metri şi atacă decis, in forţă, cu vreo 150—200 de metri înaintea li­niei de sosire. Eforturile lui Frank Bauta nu pot duce la depăşirea lui Romaşcanu, care înregistrează o frumoasă vic­torie. In clasamentul pe echipe, conduce formaţia Dinamo Bucu­reşti, care a avut doi rutieri in acţiunea decisivă a etapei. Clasamentul etapei: 1. Mircea Romaşcanu (România) 3h 22:57 (cu bonificaţie: 3H 22:47); 2. Frank Bauta (R.D.G.) 3h 22:57 (cu bonificaţie: 3fi 22:52; 3. Gheorghe Kleinpeter (Dinamo Bucureşti) 3h 22:57 (cu bonifi­caţie 3fi 22:56), 4. Ionel Gancea (Dinamo Buc.) 3b 22:57; 5. Frank Jesse (R.D.G.) 3h 25:03; 6. Cristian Neagoe (România) 3b 25:53­ ,7. Nicolae Aldulea (România), 8. Vasile Apostol (Metalul Plopeni), 9. Slawomir Kowalewski (Start Varşovia), 10. Virgil Gocan (Voinţa Cluj- Napoca), 11. Valentin Constanti­­nescu (România), 12. Jurgen Trawny (R.D.G.). 13. Constan­tin Căruţaşu — toţi acelaşi timp. Clasament pe echipe: 1. Di­ namo Buc. 10h 11:46; 2. R.D.G. l0h 13:48; 3. România 10h 14:33; 4. Metalul Plopeni 10h 19:13; 5. Steaua 10h 20:28; 6. Voinţa Cluj-Napoca 10h 23:27; 7. Turcia lOh 29:46, 8. Voinţa Bucureşti 10h 29:46 (In competiţie sunt 14 echipe). Etapa a doua se dispută luni,­­ pe ruta Căciulata — Sibiu — Alba Iulia, 146 km.­­ Hristache NA­UM JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE DE VARĂ .Urmare lin pag 1­ 6—4, 6—3 In intîlnirea cu B. Kim (Coreea de Sud). Oboseala acumulată de-a lungul întregului concurs şi, mai ales, în precedentele parti­de decisive pentru medalii, de la dublu mixt şi dublu mascu­lin (în care, alături de Andrei Dîrzu, a obţinut medalia de bronz) şi-a spus, insă, cuvîntul. După un prim set adjudecat cu 6—3, Florin le-a pierdut pe celelalte : 2—6, 4—6, 3—6, mul­­ţumindu-se cu o preţioasă, to­tuşi, medalie de argint. MEDALIE DE ARGINT, CU RECORD NAŢIONAL! Devansată după primele patru probe cu aproape 100 de punc­te de britanica Simpson, gălă­­ţeanca Liliana Năstase (pregă­tită de Doru Crişan) s-a mo­bilizat in mod exemplar pen­tru ultimele trei probe ale e­­puizantei întreceri la heptatlon. La lungime, performanţa tine­rei, de 23 de ani — 6,78 m, pen­tru care a primit 1 099 p — în­seamnă o veritabilă consacrare ca... săritoare ! Iar cei 41.26 m la suliţă constituie o depăşire cu multi metri a precedentei sale realizări. Adăugind şi tim­pul de la 800 m (2:18.41), Lilia­na Năstase a acumulat, in to­tal, 6 313 p, ceea ce constituie un nou record naţional al pro­bei (îmbunătăţit cu 113 p, faţă de precedentul). La 1 500 m, după ce a fost al treilea, în prima semifinală, cu 3:46,41, Petru Drăgoescu a aler­gat în finală mai slab cu pes­te două secunde (3:48,66), cla­­sîndu-se al optulea. La arun­carea suliţei, Dumitru Negoiţă a realizat comod 77,50 m (stan­dardul de calificare — 76 m). Foarte puternicul concurs in­dividual de spadă a triat sever, in finală fiind prezent, pen­tru a doua oară, in acest an, la o importantă competiţie (du­pă C.M.), şi Sorin Saitoc. In eliminări directe, el a trecut de sud-coreeanul I. Lee (10—9), a cedat apoi italianului S. Manzi cu 4—10, intrind pe tabloul fi­nal prin victoria cu 10—6 la vest-germanul A. Bellmann — din echipa fostă campioană mondială. In sferturi, Saitoc a pierdut, într-un asalt drama­tic, în prelungiri, la reputatul spadasin italian, S. Cuomo, cu 10—12, ocupînd locul 7. F. Ni­colae (5—10 cu Cuomo și 8—10 cu Bellmann, în recalificări) nu a intrat între primii 8. Lilia lul Năstase ATLETISM. Feminin, heptatlon: 1. Nowak (Polonia) 6616 p — re­cord J.M.U. ; 2 LILI­ANA NAS­­TASE (România) 6313 p ; 2. J. Simpson (Marea Britanie) 6046 p; maraton 1. Mami Fukao (Japo­nia) 2h 44:54 ; 2. P. Gray (S.U.A.) 2h 46:20 ; 3. S. Bennet (Franța) 2h 48:11 ; 400 m : 1. Alexeeva (U.R.S.S.) 51:49 ; 2. A. Quirot Mor (Cuba) 52,10 ; 3. Showumi (Nigeria) 52,78. Masculin : 1500 m : î.­­ McGeorge (Marea Bri­tanie) 3:46,22 ; 2. A. Dixon (S.U.A.) 3:46,29 ; 3. D. Zdravko­­vici (iugoslavia) 3:46,78... 8. p. Drăgoescu 3:48.66 ; 400 m 1. I. Egbunike (Nigeria) 45,10 • 2. R Hernandez (Cuba) 45,11 ; 3. S. Uti (Nigeria) 45,58 ; 400 mg : i T. Zemskov (U.R.S.S.) 49,38 ; 2. H. Amike (Nigeria) 49,70 ; 3. D. Meiedje (Coasta de Fildeş) 49,73; maraton : i. o. Pizzolato (Italia) 2h 20:06 ; 2. S. Nicosia (Italia) 2b 21 09 3. P. Gompers (S.U.A.) 2b 21:40 ; greutate : 1. R. Ma­ chura (Cehoslovacia) 21,13 m — record J.M.U. ; 2. a. Andrea (Italia) 20,85 ; 3. V. Hristov (Bulgaria) 19,90 ; 20 km marș : I. V. Mostovik lh 25,52 ; 2 . Pertov (ambii U.R.S.S.) lh 25,52 ; 3. G. Leblanc (Franţa) lh 25:22. BASCHET. Masculin. Sferturi de finală : U.R.S.S. — Finlanda 106—84, Canada — Iugoslavia 81—77 S.U.A. — Japonia 123—58, Bulgaria — Egipt 87—70, pentru loc. 5—8 , Japonia — Egipt 61— 59, Iugoslavia — Finlanda 87—82. FIȘIER Feminin, semifinale : U.R.S.S. — Iugoslavia 102—64, Emiratele A­­rabe Unite — Canada 85—61 ; loc. 5—8 , Japonia — R.P.D. Co­reeană 75—67, R.P. Chineză — Australia 107—54. FOTBAL. Sferturi de finală : Uruguay — Coreea de Sud 2—2 (1—1), 4—2 la penaltyuri, R. P. Chineză — S.U.A. 2—1 (0—0), R.PJD. Coreeană — Marea Brita­nie 3—0 (3—0), Japonia — Mexic 3—1 (1—0) ; semifinale : Uruguay — R. P. Chineză 2—1 (1—1), R. PJD. Coreeană — Japonia 1—0 (0—0) ; pentru locul 5 : Coreea de Sud — S.U.A. 2—2 (2—0), 5—4 la penaltyuri ; pentru locul 7 : Mexic — Marea Britanie 2—0 (2—0)­ Finala are loc marţi. POLO. Grupa A : Iugoslavia — Guatemala 62—0, Italia — R.P. Chineză 20—9, clasament : 1. U.R.S.S. 8 p, 2. Iugoslavia 5 p, 3. Italia 5 p, 4. R.P. Chineză 2 p, 5. Guatemala 0 p ; grupa B : Ja­ponia — Coreea de Sud 20—8 Cuba — Ungaria 12—9. S.U.A. — Canada 14—3. clasament : 1. S. U.A 16 p, 2. Cuba 8 p, 3. Un­garia 6 p, 4. Japonia 4 p, 5. Ca­nada 2 p 6. Coreea de Sud 0 p. Primele două din grupe s-au ca­­lificat in semifinale. SĂRITURI IN APA. Platformă feminin : i. w. Lu (R.P. Chine­­ză) 437,07 ; 2. M. Mitchel (S.U.A.) 431,82 ; 3. A. Lobankiaa (U.R.S.S.) 430,05 ; platformă masculin : i. ?­ (R.P- Chineză) 647,97 ; 2. D. Watson (S.U.A.) 606,12 ; 3. C. Yang (R.P. Chineză) 601,53. SCRIMA. Sabie. echipe : 1. U.R.S.S­, 2. Bulgaria (în finală: 8—4), 3. Italia (pentru locul 3 : Italia — Cuba 9—1). Spadă, in­dividual: 1. A. Mojaev (U.R.S.S.), 2. R. Manzi (Italia) (în finală : 10—6) , 3. P. Merencio (Cuba) (pentru locul 3, cu S. Cuomo — Italia 12—11). VOLEI, Feminin, semifinale : R.P.D. Coreeană — S.U.A. 3—1 (7, —10, 11, 10), Japonia —­ R.F.G. 3—2 (15, —9, 6, —2, 15) ; locurile 5— S : R. P. Chineză — Italia 3—1, Canada — Brazilia 3—0. Masculin, loc. 1—8; grupa A : Japonia — Italia 3—1, Suedia — Grecia 3—1 ; grupa B : Coreea de Sud — Iugoslavia 3—0, U.R.S.S. — Canada 3—0. TENIS. Simplu, masculin : 1. A. Zverev (U.R.S.S.), 2. FLO­RIN SEGARCEANU (România), 3. S. Leoniuk (U.R.S.S.); dublu mixt : 1. FLORIN SEGARCEANU, DANIELA MOISE (România), 2. L. Savcenko, S. Leoniuk (U.R.S.S.), 3. Lee Jung Soon, Yoo Jin Sun­­ (Coreea de Sud); dublu m: 1. A. Zverev, S. Leoniuk (U.R.S.S.), 2. R. Leach, T. Paw­­ser (S.U.A.), în finală 6—3, 3—6, 6— 4, 4—6 7—5. 3. FL. SEGAR­CEANU, A. DIRZU (România) ; dublu f : L. Savcenko, S. Par­homenko (U.R.S.S.), 2. E. Jones, J. Tacon (Marea Britanie), 3. G. Rush A. Hulbert (S.U­.) ; sim­plu f :­­ Savcenko, 2. Rush, în finală 6—2, 6—4, 1. K­. Julia (Porto Rico). LOTO-PROSOSPORI INFORMEAZĂ NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA «LOTO“ DIN 1 SEPTEMBRIE 1985 FAZA I. Extr. I : 57 86 69 40 » 22 24 15 32 9 50 11 ; Extr. a n-a : 87 23 90 25 76 16 66 53 28 14 19 56 ; Extr. a ni-a : 64 15 30 69 56 71 45 52 82 2 21 23; Extr. a IV-a : 16 76 29 34 42 20 22 50 43 39 9 81 ; FAZA A H-a. Extr a V-a : 23 7 13 66 79 50 ; Extr. a Vl-a : 22 68 45 9 64 61 ; Extr. a VII-a : l­ 73 24 55 74 49. Fond total de câștiguri : 1.233.031 lei. A­NUNŢ ^—30 septembrie 1985 vor avea loc, la Insti-­i/in Educaţie Fizică şi Sport din str. Ştefan Furtună , 140, examenele de admitere la cursul de calificare pen­­♦^„^ntren0I\jCj durata de 2 ani, fără frecvenţă, la urmă­toarele ramuri de sport : atletism, baschet, box, bob, sabie, canotaj caiac-canoe, călărie, fotbal, haltere, handbal, hochei, Î^S°’ ♦­­ , B.alarie, patinaj, popice, rugby, schi, scrimă, șah, tenis, tenis de masă și tir. r N^Îedile ,f.ac.,în Perioada 3—16 septembrie 1985 la »Mi« * ,str. ,V,a.SI. e Conta nr. 16 București, unde se de­­c«5tuie cunf16 stabilite , instrucţiunile de funcţionare a a­suplimentare se pot obţine de la consiliile ju­­deţene pentru educaţie fizică şi sport. Divizia „A", etapa a I-a LIDERUL SE REGĂSEȘTE DUPĂ PAUZĂ ! A.S.A. TG. MUREŞ 1 (1) STEAUA 2 (1) Stadion „Municipal* ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — circa 12.000. Șuturi : 10—14 (pe poartă : 4—8) ; Cornere : 6—4. Au marcat : L. POPA (min. 36) IO­VAN (min. 42), VACA­­TUS (min. 75). A.S.A. : Naste — Szabó, JE­NEI, Botezan, Fodor — Both, C. nie L. POPA — CIORCERI, Fa­­nici (min. 80 S. Dumitrescu), Soare (min. 54 Muntean). STEAUA : Ducadam — IOVAN, Belodedici, BUMBESCU, Welsen­­bacher — BABAN, Bărbulescu, MAJARU — Lăcătuş, Radu­n (min. 77 Piţurcă), Balint (min. 61 Șt. PETCU). A arbitrat satisfăcător A. Gheorghe (P. Neamț) , la linie : St. Rotărescu (Iași) şi I. Vîrlan (Gh. Gheorghiu-Dej). Cartonaşe galbene : IOVAN, DUC ADAM CIORCERI. La speranțe : 1—0 (1—0). TG. MUREȘ. 1 (prin telefon). Absente notabile la startul a­­cestui meci. A.S.A., fără ispir, stîlpul apărării sale (accidentat), Steaua fără Bölöni (accidentat), Stoica (suspendat) şi Piţurcă (cu abces dentar), adică fără întreaga ei coloană vertebrală. Oaspeţii acuză primii indispo­nibilităţile, joacă mai nesigur ca de obicei, limitîndu-se la o apărare prudentă şi la fi­nalizări de mîntuială. Gazdele par înaripate, taie terenul în lung şi-n lat, atacă în special pe flancuri, profitînd de rigi­ditatea lui Iovan şi mobilitatea slabă a lui Weisenbacher. Ciorceni trage toată echipa după el, dar nu vine nimeni la în­­tîlnirea cu centrările lui re­petate. In min. 36, verva A.S.A.-ei se concretizează : după o cursă viguroasă, Szabó aruncă balonul pe o diagonală lungă pînă la Fodor, acesta ii deviază la L. POPA care marchează lejer, din interiorul careului. Rotirea tabelei de marcaj în defavoarea Stelei are un efect fulgerător :­ii ambiţionează pe bucureşteni, li copleşeşte pe mureşeni. Steaua egalează rapid (min. 42), uşor, după o infiltrare pe extremă a lui IOVAN, terminată cu şut din unghi care-l învinge pe Naşte. După pauză, Steaua se regă­seşte complet Linia de fundaşi se mobilizează, mijlocaşii domi­nă evident zona lor. Lăcătuş (deşi irascibil, ca întotdeauna) se înfige ca un spin în apărarea adversă, tot mai şovăielnică în absenţa liderului ei. In min. 75, LĂCĂTUŞ ţîşneşte în stil caracteristic, neincomodat de marcajul aproximativ al lui Fodor, şi înscrie peste Naşte, pentru a doua oară neputincios. Finalul este nervos, apăsător. “uuul ae gestul brutal al lui Gucadam, care-1 bruschează pe panici, cînd jocul era oprit tolerant, arbitrul intîlnirii i-a aratat doar cartonaşul galben, in locul celui rosu, care s-ar fi cuvenit Ion CUPEN PE RÎND, ÎN AVANSCENĂ CLUJ-NAPOCA,­­ (prin te­lefon). Tribunele arhipline au urmărit o întâlnire de nivel tehnic bun, de angajament to­tal , s-a jucat deschis de am­bele părţi, iar echilibrul dis­putei şi evoluţia scorului au ţin­ut şi ele mereu trează aten­ţia spectatorilor. Rezultat echitabil, fiecare echipă do­­m­in­ind cite o repriză. Prima parte a aparţinut gazdelor, care au controlat jocul în ma­joritatea timpului. Vom re­marca acţiunile din minutul 8, cind Biro reia din voleu şi Speria­tu apără cu multă dificultate , în min. 13, şut Biro peste bară, min. 17 şut bombă Mészáros pe lingă stîlpul porţii bucureştene, min. 23 atac respins cu difi­cultate de oaspeţi, la un cor­ner executat de Stoica. Bucureştenii, au avut în mi­nutele 17 şi 23 două acţiuni purtate de Hagi, respinse de Cavai cu preţul unor cornere. Primul gol al întîlnirii îl con­semnăm in minutul 31 : Biro centrează, iar Pologea in­terceptează cu ambele mîini, în interiorul careului de pe­deapsă. Penaltyul este trans­format de CIMPEANU. După pauză, experimentaţii fotbalişti bucureşteni joacă mult mai colectiv, renunţă la combinaţiile individuale şi reuşesc să se impună în mod evident In min. 55 Cavai reţine balonul şutat de Mun­­teanu I, In min. 58 Mészáros evită în ultimul moment un gol ca şi făcut, la pătrunderea lui Terhes, iar în min. 63 pas­„Un CLUJ-NAPOCA SPORTUL STUDENŢESC 1 (1) 1 (0) Stadion Municipal ; timp fru­mos ; teren excelent ; spectatori — circa 28.000. Șuturi­: 13—15 (pe poartă : 6—8). Cornere : 1—8. Au marcat : CIMPEANU (min. 31, din 11 metri) respetiv CORAȘ (min. 76) ,U"­­ CAVAI — Dobrotă, Neamțu, CIOCAN, MÉSZÁROS — L. Moldovan, Pop, STOICA — Cimpeanu, Biro, Fisic (min. 79 Bucur). SPORTUL STUDENŢESC : Spe­­riatu — Pologea, M. Popa, CA­ZAN, MUNTEANU I — Rozeşan I, PANA, Coraş, Terheş (min. 68 FL Grigore) — M. Sandu, HAGI. A arbitrat bine : Radu Petrescu; la linie : L. Măerean (ambii din Braşov) şi I. Coţ (Ploieşti). Cartonaşe galbene : CORAŞ, HAGI, M. SANDU, MÉSZÁROS. La speranţe : 0—2 (0—0). Petii au cea mai mare ocazie a lor. cindi, la o lovitură libe­ră executată de Hagi, mingea loveşte bara, revine în teren, dar Rozeşan triiju­te peste bară. De partea cealaltă am înregis­trat şuturile trimise de Stoi­ca (foarte activ), în minutele 59, 65, 66, rezolvate de inter­venţiile lui Speriatu. Egala­­rea va surveni în mod logic in min. 76, cînd Pologea centrea­ză, Mircea Sandu şutează pu­ternic, Cavai reuşeşte să res­pingă, dar CORAȘ atent. In­troduce balonul in plasă. Partida de la Cluj-Napoca a fost demnă de titulatura de „cap de afiş“ al etapei. Eftimie IONESCU SCOR LIMITAT DE... RATĂRI Victorie la... pas pe stadionul din Şoseaua Ştefan cel Mare, in penultima repetiţie a bucu­­reştenilor înaintea startului in Cupa U.E.F.A., dirc­titie la care a asistat şi antrenorul formaţiei iugoslave Vardar Skoplje, Vu­­kaşin Visnjevat- Dianmoviştii, fără Nicolae, Stănescu şi Au­gustin (suspendaţi) au fost aproape în permanenţă (nu exagerăm deloc) la crima jocu­lui. Din primul minut, „alb­­roşii“ au avansat un atac chiar şi cu fundaşii laterali (uneori, prin rotaţie, şi „centralii“ au ajuns in linia I-a), dar, acolo, în spaţiul aglomerat din faţa porţii lui Ciurea, nimeni n-a găsit soluţia golului. Varga a fost în două rinduri servit ex­celent de insistentul Topolinschi şi de Andone (fin. 2 şi res­pectiv 16), dar,,­focarul“ di­­namovist a şutat ca la... rugby Abia în min. 17 Suciu a „prins“ un şut sănătos. Ciurea n-a putut retine,­­insă nimeni n-a fost pe fază. Au curs lovitu­rile de colt la poarta lui F.C. Olt, baloanele au zburat şi ele peste poartă (sau alăturea) şi iată că in min. 38, fundaşul echipei oltene, MIHALI, vrind să degajeze o minge pe care o aştepta Suciu, a trimis im­­parabil la:„ vinciu : 1—0. După cinci minute, Suciu trimite o „diagonală“ si Rodnic, venit in zona care-i convine, trimite puternic, cu capul, MOVILA intervine pe traiectorie, și deviază in gol : 2—0. La reluare, F.C. Olt se., dezaglomerează, dă semne că DINAMO 2 (2) F. C. OLT 0 Stadion ,,Dima­mo* ; teren foarte bun ; timp frumos ; spec­tatori — circa 15 OCO Au mar­cat : MIHALI (min. 38 — auto­gol), MOVILA (min. 43). Șuturi : 27—3 (pe poartă: 10—2). Cornere: 18—6. DINAMO , Moraru — REDNIC, Zare, Andone, TOPOLINSCHI — Varga, SUCIU. MOVILA — Văl­­dean, Dragnea, O­rac (min. 12 Tulba). F. C. OLT : Turea — Lau­ren­­ţiu, M. Zamfir, Andrei, Mihail — M. POPESCU, Tănase (min. 68 Sorohan), Eftimie (min. 59 Tur­­cu), A. Georgescu — CRIŞAN, Leţa. A arbitrat bine FI. Popescu (Ploieşti) ; la linie : R. Cirrapea­­n­u (Arad) şi L. Salageanu (Satu Mare). Cartonaşe galbene : SUCIU La speranțe : 1—0­00—0) S-AU MULŢUMIT CU PUTIN... CRAIOVA 1 (prin telefon). Poziţia în clasament a celor două combatante, forma in care se află echipa locală, făceau ca înainte de să se vor­bească de realizarea unui „scor al etapei“. Universitatea a început jocul în postura... seniorială, dominind total , construind periculos, atacînd în valuri, ingenios. In formă bună, Cămătaru, dublat de O­­năru­l Badea, iniţiază acţiuni care creează panică în careul băcăuan. Golul a fost amînat (după citeva ratări) pînă în min. 15 cînd Badea a centrat în diagonală de pe stingă. CAMATARU a ieşit în întîm­­pinarea mingii şi, cu capul, a trimis-o­­printr-o lovitură splen­didă, de la 16 m, In colţul lung : 1—0. In min. 30 Badea este coautor şi la al doilea gol. Printr-un dribling viclean, întoarce toată apărarea, „din­­du-i drumul“ pe centru luî BICU, care, atent trimite pre­cis în stânga lui Mangeae, și UNIV. CRAIOVA 3 (2) S. C BACAU 1 (0) Stadion Central ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori — circa 20.000. Șuturi 20—4 (pe poartă 10—2). Cornere 4—3. An marcat : CAMATARU (min. 15 și min. 79 din k­­m), BICU (min. 30), respectiv TISMANARU (min. 75).UNIV. CRAIOVA : Lung — Ne­grită, CATOI, Ştefănescu (min. 46 Cioroianu) Ungureanu — Ali. Popescu, Irimescu, MAnAilA, BADEA (min. 60 Corţu) — CA­­MATARU Bîcu. S.C. BACAu : Mangeanu — An­­drieş, Borcea, AF.TENT, Elisei — Şosu (min. 75 Bîşcă) A VĂDA­NEI, C. Solomon — ŞOTMAN (min. 73 Mangalagiu), Togan, Tismănaru. A arbitrat bine M. E al emir , la linie M. Man (ambii din Cluj- Napoca) şi M. Niculescu (Bucu­reşti) . Cartonaşe galbene : C. SOLO­MON, NEGRILA. La speranţe : 1—0 (1—0). .................— PLOIEŞTENII ŢINUŢI ÎN ŞAH PLOIEŞTI, 1 (prin telefon). Cu toate că prima repriză le-a aparţinut Încă de U Început, Înaintaşii petrolişti nu s-au do­vedit periculoşi. De abia In min. 21 C. Ene se află In bună poziţie de goL dar ratează co­pilăreşte. Victoria contraatacă. Urmează o perioadă de toc mai puţin interesantă, dar şi 4 mi­nute deTM foc, spre finalul ei. un min. S3, L Solomon, şutează foarte puternic, din tul­ou, de la circa 30 m, în transversală, un minut mai târziu, Mocanu exe­cută o lovitură liberă, de pe dreapta, Crîngaşu vine prin surprindere şi loveşte balonul cu capul, dar Niţu, care avea să fie cel mai bun jucător de pe teren, respinge In­corner. După pauză tot Petrolul are iniţiativa, dar A. Ene (min. 53 şi 58), şutează pe Ungă poartă. Din acest minut, Victoria: În­cepe să se vadă mai mult şi mai periculos un stap (min. 51 Mirea şut foarte puternic pe Ungă poartă, min. 67, contra­atac Manu, pe dreapta, dar Custov este neatent „la primi­re“). Replica Petrolului vine prin Mocanu, jucător combativ şi plin de nerv, dar din nou Niţu este la post (min. 69). Golul cade Împotriva cursului jocului: ln min. 78 acelaşi Mo­canu execută excelent o lovi­tură liberă de la circa 25 m, apărarea bucureşteniior respin­ge, mingea ajunge la Glonţ care trece pe Ungă Crîngaşu, urmea­ză o pasă spre URSU şi— 0—L Egalarea survine 3 minute mai ttrziu prin NUŢA in urma anei centrări „la grămadă* a Iul Solomon, în finalul Partidei bucureştenii mai au două mari ocazii prin V. Radu (cap „pes­­te*, la centrarea Hri Glonț, la min. 85) și Sân­doi (minge de la Mânu) la min. 90. Mircea TUDORAN PETROLUL VICTORIA Stadion Petrolul : teren bun ; timp frumos, călduros ; specta­tori — circa 20.000. Șuturi : 18—K­ (pa poartă 7—5). Cernere : 11—♦. Au marcat : NUŢA (mln. R) respectiv URSU (mln. 78). PETROLUL 1 Jipa — Panco, BUTOFEI, Crîngaşu, P. Guşa — MOCANU, Ştefan (mln. 46 A. Ene), O. Grigore — Roşu (mln. 65 NUŢA), Cr. Ene, L SOLO­MON. VICTORIA : NIŢU — Tind. mirea BrumarUl* Strodle — MANU, Nedeacoar4^(aUn. 0 I­­Săndof) Custov — C. Marcu, (min. 73 V. Ra du), URSU, GLONȚ. A arbitra* foarte bun« M- Neșu (Oradea) , la Uni*» ▼. Antohi gl v. Maxim (ambl «la laş®. La speranțe M (9-4). 1 (0) 1 (0) FEROVIARII - CUM îI VOR SUPORTERII Rapid s-a bătut şi s-a... zbă­tut mult pînă cînd a reuşit deschiderea scorului. A atacat din minutul 1 (şut periculos Manea), dar n-a reuşit să destrame apărarea supraaglo­merată a bihorenilor (bine condusă de Ion Marin), deoa­rece marea majoritate a ac­ţiunilor ofensive s-au derulat cu încetinitorul. Iar atunci cînd deschiderile in adincime s-au iuţit, Agiu (pe postul cel mai avansat) nu a reuşit să sprinteze, irosindu-se, astfel, foarte multe baloane. In min. 30, Agiu a fost Înlocuit (s-a supărat rău, aruncindu-şi tri­coul !) cu Ţîră şi, din acest moment, jocul feroviarilor a căpătat alt tempo, unul mult mai ridicat. Primul efect? Deschiderea scorului, PUŞCAŞ (foarte bun pe toată durata partidei) şutind, în min. 38, pe diagonala careului, balonul lovind stîlpul din dreapta al porţii lui Liliac, de unde a deviat în plasă. Rapid a căpă­tat încredere in forţele sale, dar. La min. 44 a trecut prin mari emoţii la şutul­ gol al lui Ue, deviat în corner de Ba­coş. Şi a venit repriza se­cundă. Şi Rapid a jucat în a­­ceastă parte a meciului aşa cum îl vor miile lui de s­patizanţi: iute, inventiv, cu pase deviate, cu centrări ca la carte, cu şuturi puternice. Şi a mai Înscris Încă 3 go­luri (unul mai frumos ca al­tul), pe care cei din tribune nu le vor uita curînd. In min. 52, PUŞCAŞ a transformat senzaţional, de la circa 30 m, o lovitură liberă: 20 0. In min. 55, mingea a circulat rapid pe traseul Puşcaş — Manea — Şt. Popa — GOANŢA, ultimul reluînd din apropiere, ca la antrenament: 3—0. In min. 75, o altă fază spectaculoasă, Puşcaş a pătruns în careu, a fost „agăţat“, dar balonul a deviat la acelaşi GOANŢA, care l-a trimis în poartă, pe ce- ar vrea să joace şi faze de atac, dar Dihamo se dovedeşte stăpînă, in continuare, pe joc : ea realizează chiar o mai mare frecventă de atacuri, insă păcătuieşte prin imprecizia şuturilor expediate (Văidean, în min. 65, 66 şi 71 — la a­­cesta din urmă a avut o ocazie rarisimă, încheiată cu un şut peste... transversală). Ciurea tremură la „bombele“ lui Topo­linschi (min. 58 şi 59), şi la acţiunea lui Movilă din min. 64 şi, astfel, acest meci „cuminte“ se încheie cu vic­toria lejeră a dinam­oviştilor. Stelian TRANDAFIRESCU este 2—0. Mai sînt două oca­zii mari ratate de crai­o­veni — Irimescu şi Ungureanu (min. 43 şi 44) — aşa că la pauză rămine acest scol. In toată a­­ceastă repriză S. C. Bacău n-a reuşit decit unele contraatacuri spora­dice. Repriza a doua n-a mai fost de nivelul primei, ed — cu excepţia ultimelor 10 minute — anostă. Graiovenii au ecăzcut î­­n expli­cabiî ritmul. Cămătaru a dispărut din joc, Badea a fost schimbat cu Gortu (spre dezilu­zia puba­culei), la pauză n-a mai apărut nici Ștefănescu, pi S­ C. Bacău a prins curaj. Astfel că, in min. 75, la «« contraatac, TISMANARU își face o minge ca călcîhîl îna­inte, trece printre apărători şi, rămas singur, o învinge pe Lung : 2—L Craloveniii ae prind“ .in nou, atacă, ocaziile rin avalanşă spre poarta lud Mangeae 0 Borcea­n faultează In min. 79 pe Bleu. CAMATA­RU execută precis şi este 3—L S-au mulțumit cu puţin cralo­­venii 1 Modesto FERRARIN! RAPID F.C. BIHOR Stadion Giuleşti ; teren bun ; timp excelent ; spectatori — cir­ca 12 pop. Şuturi : 16—10 (pe poartă : 9—4). Cornere : 5—2. Au marcat : PUŞCAŞ (mim. 38 şî 52) GOANŢA (min. 55 şi 75). „.RAPID : Manu — RACOŞ CÎRSTEA, B. Grigore, Mincu — Rada. Şi Popa. PUŞCAŞ, GOAN­ŢA — Agiu (min. 30 ŢÎRĂ), Ma­nea (mim. 86 Cioacă). F. C. BIHOR : Liliac — DIANU I. MARIN, Gh. Dumitrescu, Kiss — Ta­mas, Mure­şan, Bisoc (min 46 Mihuţ), Florean — Ue. Geor­gescu (min. 80 O. Lazăr). A arbitrat bine Cr. Teodorescu (Buzău) ; la linie : Gr. Maca­vel (Deva) şi P. Bogdan (Reghin). Cartonaşe galbene : DIANA ŢÎRA. RACOŞ. La speranţe : 3—0 (3—0. 4 (1) 0 tluind un scor pe care pu­ţini îl prevedeau după felul cum s-a jucat în primele 30 de minute. O victorie care fortifică moralul echipei din Grant. Laurenţiu DUMITRESCU DUDU GEORGESCU, LA 35 DE ANI BUZAU, 1 (prin telefon). In campionatul trecut ,­Poli“ a pierdut la Buzău cu 5-0. Acum, venită fără Giuchici, Şunda şi Deac (accidentaţi), fără Ionuţ, Păuna şi Bărbosu (în examene) precum şi cu un Bolba nerefăcut, nu putea spera într-o minune, mai a­­les că jocul său, fragil, a lă­sat formaţia gazdă să zburde şi să se joace cu ocaziile. Bu­­zoienii vor incepe printr-o mare ocazie a lui Dudu Geor­gescu (min. 3) şi vor înscrie in prima repriză un singur gol (min. 12), cind MARCU — in vervă — va transforma im­pecabil o lovitură liberă de la 20 de metri, plasînd balonul cu stîngul şi cu... efect, la vincri. A urmat o serie de ratări bu­­zoiene (Balaur 16, Dudu 17, Cramer 21, Ghizdeanu 36), mi­nute în care gazdele au ..as­cuns­ mingea, dar au făcut prea multă ..artă pentru artă“ şi finalul reprizei avea să le aducă emoţii, pentru că „Poli“, revenită din pumni. ..prindea cinci minute mai cu­rajoase, dar Vlătănescu e neatent la centrarea ideală a hri Șulea (min. 40) după care șutul lui a „scos“ de La­zăr (min. 44), pentru ca fi­nalmente Sul­ea să trimită peste poarta goală (min. 45). Aceste minute bune au al­imentat moralul timişoreni­lor, care, după pauză, au avut doar două mari ocazii (min. 53 Mureşan şi min. 55 Sabău). Aceste faze avertizează Gloria, care accelerează imediat. Tulpan va fi faultat in care ai Stadion Gloria ; teren bun ; timp călduros ; spectatori — circa 20 000. Surori : 16—11 (pe poartă 9—2). Cornere : 7—4. Au marcat : MARCU (min. 13), D. GEORGESCU (min. 57, dia­sm), BALAUR (min. 61). GLORIA : Lazăr — Comănescu, Mircea, Năstase, TULPAN — Sunvulanechi (min. 78 June) , BA­LAUR, GHIZDEANU, Cramer — D. GEORGESCU (min. 62 Profir), MARCU. POLITEHNICA : Moifie — Pas­­cu, Vuşcan, Oancea, Lehman (min. 76 Andredaş) — ŞULEA, Rotari­u, Sabău, BOZEŞAN­U — Mureşan (min. 68 Cioşutean), Vlătănescu. A arbitrat in general bine N. Ch­iescu (Rm. Viicea) , la linie M. Stănescu (Iaşi) şi L. Frunză (Sibiu). Cartonaşe galbene : BALAUR La speranţe : 5—2 (3—0) GLORIA „POLI* TIMIȘOARA 3 (1) 0 de Pasca (min. 57) şi D. GEORGESCU va transforma penaltyul, sărbătorindu-şi ast­fel cei 35 de ani împliniţi as­tăzi. Peste patru minute, an­um­-doi* Cramer — BALAUR Ta f! concretizat printr-un gol spectaculos înscris de ulti­mul. Asaltul Gloriei este to­tal, dar fie că bara se opune (min. 71, cap Balaur), fie că Ghizdeanu. Profit sau Mer­eu se joacă cu ocazii simple. Și scorul rămine numai 3—6, scor de neprezentare, deși Poli s-a... prezentat prin prisma rezultatului, mai bine decit a­­nul trecut. Mircea M. IONESCU DIVIZIA „B": 4-a SERIA I F. C. CONSTANŢA — CJ31­­. SUCEAVA 1—9 a—0) : Fanda (min. 11). F. C. PROGRESUL BRAI­LA — PRAHOVA CJS.U. PLOIEŞTI 3—0 (2—0) : Vâsli (min. 18), Cataros (min. 34) şi Trandafirescu (min. 59).CER. PAŞCANI — DUNĂREA CJS.U. GALAŢI 2—1 (0—0) : Bo­tes (min. 47), Dumitriu (min. 65), respectiv Comşa (min. 59), MINERUL VATRA DORN­EI — A S. MIZIL 9—0. OŢELUL GALAŢI — CHIMIA FĂLTICENI 9—1 (2—0) , Stamate (min. 3, 26), Lala (min. 58, 67), Burcea (min. ), Valscovici (min. 68, 16 şi 19), Antohi (min. 74), respectiv Sag­hin (min. 63), OLIMPIA RM. SABAT — CEA­HLĂUL P. NEAMŢ 3—1 a—0) , Bra­to­sin (min. 36 din 13 m) si Ghiţescu (min. 88), respectiv Va­­manu (min. 77). ARIPILE BACAU — DUNAREA CĂLĂRAŞI 3—0 a—0) , Mlh&Uâ (min. S3, autogol), Capraru (min. 37 din 18 m) si Chitic (min. K1). METALUL PLOPENI — F.CIUÎ. DELTA TUL­CEA 6-0 (3—0) : P. Preda (min. H), Ocheşelu (alin. M şi 86) fl Crîngaşu (min. a şi 62). ____ CJS. BOTOŞANI — POLITEH­NICA IAŞI 9—1 (0—0) | Damas­cus I (min. H). Relatări de la S. Kace, L Bal­tag, C. Enea, M. Cozubaş, T. St­rt­opal, T. Budescu, E. Telceu, V. Frîncu şi T. Ungureanu. L Politehnica 4 3 1 9 9- 1 1 3. Oţelul 4 3 • 1 14- 4 6 S. 4LS­SS. l-n 4 111 4 -* 5 4. C-P.R. 4*11 1-51 9- I. A.S. UlzB 4*11 5-45 FIC. Costat. 4*11 3- * 5 7. Olimpia 4*11 4- 4 S *. F.C. Pro*. 4*9* 4-44 *. Ceahlăul 4 * 9 * 4-4 4 19—11. IXJL Delta 4*9* 4-14 Prahova CSU 4 * * * *- * * BL Metalul 4 1 1 * *­ * * 13—14. C.S. Botoșani 4 112 4- 5 3 Minerul 4 112 3-3 3 15—16. Dunărea C. 4 112 1-43 Aripile 4 112 4-7 1 17. Chimia 4 19 1 5-0 2 18. Dun. C.S.U. 4 9 13 1-7 1 ETAPA VIITOARE (duminică 8 septembrie): Dunărea C.S.U. Galaţi — Prahova C.S.U. Plo­ieşti, F.C. Constanţa — C. S. Botoşani, Dunărea Călăraşi — F.C. Progresul Brăila, C.S.M. Suceava — C.Fil. Paşcani, F.C.M. Delta Tulcea — Oţelul Galaţi, Chimia Fălticeni — Mi­nerul Vatra Dorn­ei, Ceahlăul P. Neamţ — Aripile Bacău, Meta­lul Plopeni — A.S. Mirii, Po­litehnica Iaşi — Olimpia Rm. Sărat. SERIA A ll-a AUTOMATICA BUCUREŞTI — CARP­AŢI MIRŞA 1—0 (2—0) ! Bălan (min. 22), Radu (min. 23) şi Zalupca (min. 52 din 18 m). I. P. ALUMINIU SLATINA — CHIMICA URNA VENI 1—2 (1—0), ■nţn (min. 16, 50 şi 82), respec­tiv Mărginean­a (min. 94), Opri­­şo­r (min . 89), AVINTUL REGHIN — LCAXM. BUCUREȘTI 1—0 (9—0) Nefte (min. 59). _____ A. S. DROBETA TR. SEVERIN — I.C.I.M. BRAȘOV 4—3 (3—0) , Adu (min. 2), Paraschiv (min­­sa şi 38, ambele din 18 m), Pă­lea (min. 39), respectiv Moraru (min. 55), Firu (min. 64 și 83). FLACĂRA AUTOM. MORENI — C. S. TIRGOVIŞTE 9-0. S-a disputat sâmbătă. TRACTORUL BRAŞOV — ME­CANICA FINA STEAUA BUCU­REŞTI 4—0 (2—0) , A. Neaga (min. 6), Ghioane (min. 2* şi 71) şi Hintea (min. 54). ITT. RETRO PUTERE CRAIOVA — LM.A.S.A. SF. GHEORGHE 3­ 0 (1—0) , Biţă (min. 9, 63 și 70), ȘOIMII LP.A. SIBIU — GAZ METAN MEDIAȘ 3—1 (3—0) , Vasu (min. 9), Constantin (min. 18), Stoica (m­in. 37), respectiv Szakács (min. 47). PROGRESUL VULCAN BUCU­REȘTI — MUSCELUL CIMPU­­LU.N’G­­—6 (2—0) , Beldie (min. a­­i min. 50 (fin 11 m) si Po­pescu (m­in. 43). Relatări de la C. Moraru, D. Mihail, I. Ormenişan, M. Foc­­șanu Gh. nunca, V. Secăreanu, V. Popovici, T. Mania și Nic. Tokacek. L Fl. Autom. 4 2 2 9 5- 2 6 2. Electroputere 4 2 11 6-4 5 1— 4. Avîntul 4 2 11 4-3 5 ETAPA VIITOARE: Muscelul Cîmpulung — Flacăra Autom. Moren­i, I.CJS.I.M. Bucureşti — Progresul Vulcan Bucureşti, LC.I.M. Braşov — Electroputere Craiova, A.S. Drobeta Tr. Se­verin — Avîntul Reghin, Meca­nică fină Steaua Bucureşti — Automatica Bucureşti, C.S. Tîr­­govişte — Şoimii I.P.A. Sibiu, Chimica Ti­mă­veni — I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe, Carpaţi Mîrşa — Gaz metan Mediaş, LP, Alumi­niu Slatina — Tractorul Braşov. SERIA A II-a STRUNGUL ARAD — OLIM­PIA SATU MARE 1—1 (1—1) , Sirler (min. 28 din 11 m) pen­tru Strungul, Silaghi (min. 35) pentru Olimpia. MINERUL CAVNIC — UNI­REA ALBA IULIA 4—1 (2—0), Tina (min. 3), Schartzkof (min. 32), Ca­tan­ă (min. 53 și 85), res­pectiv Oprea (min. 86), AURUL BRAD — MINERUL LUPENI 2—0 (2—0), Costar (min. 7) și Ucu (min. 12). ARMĂTURA ZALAU — F.C.M. U.T. ARAD 2—1 (0—0): Păşcuţă (min. 56), Predeanu (min. 85 din 11 m), respectiv Vuia (min. 90). C.I.L. C.S.M. han II C.I.L. MECANICA SIGHET — C.S.M. REŞIŢA 1—0 (1—0): Cio­ban II (min. 42). METALUL BOCŞA — G. BISTRIŢA 1—1 (0—0): Roşea (min. 87 din 11 m) pentru Me­talul, Roman (min. 53) pentru Gloria. F.C. MARAMUREŞ BAIA MA­RE — ÎNFRĂŢIREA ORADEA 3—0 (1—0) : Roznai (min. 28, 49 şi 75), MUREŞUL DEVA — JIUL PE­TROŞANI 0—1 (0—0): Pachiţea­nu (min. 46). MECANICA ORAŞTIE— C.F.R. TIMIŞ­OARA 2—0 (2—0): Dobrău (min. 12) şi Haţeganu (min. 27). Relatări de la N. Străjan, M. Mureşan, I. Alexandru, I. Do­­muţă, I. Mihnea, T. Ţăranu, A. Crişan, I. Simion şi I. Siminie. 1. Gloria 4 3 1 0 12- 2 7 2— 3. Olimpia 4 3 1 0 13- 5 7­­.C. Maram. 4 3 1 0 9- 1 7 4. Jiul 4 30 1 3-16 5. C.S.M. Reşiţa 4 2 11 6-3 5 6. C.I.L. 4 2 11 4-2 5 7. Minerul C. 4 2 0 2 6- 5 4 8. Strungul 4 12 1 9-8 4 9. Mecanica 4 12 1 8-8 4 10. C.Fit. 4 2 0 2 3- 4 4 11. Aurul 4 112 2-2 3 12—16. Metalul 4 112 5-10 3 Armătura 4 112 4-9 3 înfrăţirea 4 10 3 1-5 2 Mureşul 4 10 3 1-5 2 FCM U.T.A. 4 1 0 3 2- 6 2 17. Minerul L. 4 0 2 2 3- 7 2 18­ Unirea 4 1 0 3 5-13 2 ETAPA VIITOARE: Minerul Lupeni — înfrăţirea Oradea, Jiul Petroşani — Strungul Arad, Unirea Alba Iulia — Aurul Brad, F.C. Maramureş Baia Ma­re — C.I.L. Mecanica Sighet, F.C.M. U.T. Arad — Mecanica Orăştie, Mureşul Deva — Meta­lul Bocşa, C.F.R. Timişoara — Armătura Zalău, C.S.M. Reşiţa — Gloria Bistriţa, Minerul Cav­­nic — Olimpia Satu Mare, I.p. Aluminiu 4 2 11 8-7 5 5. Al­. Drobeta 4 2 11 7-7 5 %— 8. Chimica 4 2 0 2 9- 6 4 Progresul V. 4 2 8 2 8- 5 4 Tractorul 4 2 9 2 7- 4 4 9. Șoimii LP JL 4 2 0 2 10- 8 4 10. Automatica 4 2 0 2 9- 8 4 11. CJ3 T-vişte 4 12 1 2-2 4 12. IJB.AJ5.A. 4 2 9 2 8-10 4 IX Muscelul 4 2 0 2 6- 9 4 14. I.CJ.M. 4 112 9-9 9 15. Carpați 4 112 5-7 3 16. Mec. fină 8. 4 112 4-8 3 17. LC.S.I.M. 4 112 2-7 3 18. Gaz metan 4 1 0 3 5- 8 2 UN MECI DE... 18 MINUTE HUNEDOARA, 1 (prin tele­fon). Se părea că şi de aceas­tă dată, ca şi in meciul cu Rapid (9—0), Corvinul va re­aliza un scor fluviu, după „furia“ din debutul partidei. Hunedorenii au început debor­dant şi chiar in min. 3 au reuşit deschiderea scorului prin fundaşul TIRNOVEANU, care a expediat un şut năpraznic de la 25 m, lăsîndu-l spectator pe portarul braşovean Barba. In minutul următor, tabela arată 2—0: Mateuţ (cel mai bun de pe teren) trimite o pasă în diagonală spre dreap­ta la Klein, urmea fi centra­rea din viteză și COJOCARU reia „dintr-o bucată d­in pla­să. Nu trec decit două minute şi MATEUT, după o incursi­une frontală, expediază balo­nul la vinclu, de la 30 m. Corvinul işi continuă „galopul“ spre satisfacţia suporterilor care privesc acum meciul in picioare şi in min. 18 scorul devine 4—0. MATEUT execu­tă o lovitură de la 18 m şi mingea poposeşte în plasă, exact în acelaşi loc unde in­ternaţionalul marcase şi golul al treilea. în continuare, lo­calnicii mai au alte două mari ocazii de gol ratate de Ma­­teuţ (min. 23) şi Petcu (min. 28). In finalul reprizei braşo­venii reuşesc două contra­atacuri prin Barbu (min. 30), stopat de Be­jenari şi Tăi­nar (min. 36), cînd şutul acestuia zdruncină stîlpul porţii lui Ioniţă. COXVIHUL F.C.M. BRAŞOV 1 (4) 0 Stadion Corvinul , teren foarte bun : timp frumos : spectatori — circa 10 000. Şuturi : 15—7­ipe poartă : 8—2). Cornere : 7—4. Au marcat : TlRNOVEANU (min. 3) COJOCARU (min .), MA­TEUŢ (min. 6 şi 13) CORVINUL : Ioniţa — BEJE­NARU MĂRGINEAN Dubinciuc, TlRNOVEANU — MATEUŢ, KLEIN Petcu — Bardac (min. 80 Badea), Cojocaru (min. 64 Costachescu), Vâetuş. F.C.M. BRAŞOV : Barba (min. 32 Polgar) — Bălan, Moldovan, NAGHI, Gygrfi — Şoarece (min. 56 Mandoca), SPIREA Cra­mer, Barbu — Ţălnar, Cadar. A arbitrat foarte bine I. Ve­­lea ; la linie : C. Bîtlan (ambii Craiova) şi R. Matei (Bucureşti). La speranţe : 4—1 (1—1). Vine repriza a doua şi o dată cu ea Corvinul începe să­ dea... rateuri. Jocul scade simţitor. Astfel că partida în­cepe să se echilibreze şi in acelaşi timp şi ocaziile aproa­pe că dispar. In această a doua parte a intîlnirii notăm doar ocaziile lui Petcu (min. 71), Mandoca (min. 13), Spi­rea (min. 85) şi Mărginean (min. 86). Spectatorii cer go­luri, dar ele nu mai vin şi Corvinul învinge cu 4—0 în­tr-un meci jucat, practic, în 18 minute. Gheorghe NERTEA IN ULTIMUL MINUT ! PITEŞTI, 1 (prin telefon). Pus în situaţie favorabilă, abilul IG­NAT a greşit ca puţin ţinta, In min. 2, dar tot el va înscrie (în min. 25 — reluare spectaculoasă, de la circa 10 m, lateral-stingă, la colţul opus), la căpătai unei perioade de evidentă superioritate teritorială. Mijlocul argeşenilor câştigase duelut ca cvartetul me­dian al vecenilor. Astfel ciind lucrurile, prima acţiune real­mente periculoasă a formaţiei oaspete o vor reuşi, în min. 44, cu ajutorul unui „un-doi” deru­tant, fundaşii centrali Preda şi Basno. Inversare surprinzătoare de ro­turi in prima parte a reprizei secunde. Vecenii mixează acum aproape totul pe ofensivă. In do­rinţa de a restabili echilibrul pe tabela de scor, ceea ce vor şi reuşi, la min. 72, cind BASNO transformă lovitura de la 11 m, acordată pentru faultul comis la careu de Ptrvu asupra lui Veri­­geanu. Un minut mai târziu, 1s£n 13 F. C. Argeş îşi reia atacu­rile, întrerupte la pauză. Rei­des nu intră dur la Bănuţă şi­ Halagian intră la teren, pentru a se răfuci cu arbitrul, motiv pentru care este invitat să pără­sească incinta. Este greu de descris, în puţine cuvinte, asaltul argeşenilor Opredpoitat şi prin a­­ceasta confuz) aducând numai cornere la poarta lui Pavel. Oaspeţii vor încerca să linişteas­că jocul prin decalări la afara F.C. ARGEŞ CHIMIA Stadion „1 Mai“ ; teren foarte bun ; timp călduros ; spectatori — circa 15.000. Şuturi : 16—8 (pe poartă : 8—3) , cornere : 9—1. Au marcat : IGNAT (min. 25), JURCA (min. 90), respectiv BAS­NO (min. 72, din 11 m). F.C. ARGEŞ : Cristian — Voicu (min. 53 Simion), Pîrvu, STAN­­CU, EDUARD — St. Badea, MOICEANU (min. 68 Tănase), BĂNUŢA, JURCA — D. Zamfir, IGNAT. CHIMIA : PAVEL — Telespan, PREDA BASNO, Cincă — Bel­­deanu CIREAŞĂ, BICA, Cara­­bageac (min. 40 Udrea) — Veri­­geanu, Ancuţa (min. S3 Lazăr). A arbitrat corect şi autoritar D. Petrescu . la linie : V. Ale­xandru (ambii Bucureşti) şi V. Titorov (Drobeta Tu­ru Severin) Cartonaşe galbene : MOICEA­NU, BELDEANU. La speranţe : 4—0 (2—0), terenului. „Minunea* se va rea­liza, totuşi, in ultimul minut al partidei. JURCA, cu un şut pu­ternic, de la circa 25 m, lateral dreapta, va trimite balonul. In plasă, sub transversală. Victorie staulsă in extremis !... Gheorghe NICOLAESCU 2 (1) 1 (0)

Next