Sportul, octombrie 1985 (Anul 41, nr. 11131-11157)

1985-10-01 / nr. 11131

Campionatele europene de volei­ECHIPA NOASTRĂ FEMININĂ-UN PRIM PAS SPRE TURNEUL FRUNTAŞELOR Pentru băieţi, meci decisiv cu Cehoslovacia, în ultima zi a seriilor preliminare Prima rundă din cadrul fa­zei finale a Campionatelor eu­ropene de volei, care se des­făşoară în Olanda, a prilejuit reprezentativei feminine a Ro­mâniei o prestaţie valoroasă in compania echipei ţării gaz­dă, pe care a întrecut-o in numai trei seturi. O victorie de bun augur pentru voleiba­listele noastre, în­ lupta strîn­­să care se anunţă, In aceasta serie de la Leeuwarden, pen­tru calificarea în turneul final al fruntaşelor. în schimb, vo­leibaliştii români au pornit cu... stîngul în seria de la Zwolle, fiind întrecuţi tot în trei seturi de vicecampioana ultimelor 5 ediţii ale C.E., e­­chipa Poloniei. Şansele califi­cării in turneul final pentru locurile 1—6 depind de rezul­tatul meciului din ultima zi a preliminariilor, cu formaţia Cehoslovaciei. In prima zi, două mari sur­prize: infringerea echipei mas­culine e Bulgariei de către cea a Franţei la un scor sever, şi victoria voleibalistelor, italiene în faţa reprezentativei Unga­riei, medaliată cu bronz la e­­diţia precedentă. Iată toate rezultatele din prima rundă: FEMININ, seria I (Beverwijk): Cehoslovacia — Bulgaria 3—1, R.D. Germană — Grecia 3—0; seria a II-a (Enschede): U.R.S.3. — Polonia 3—1, RF. Germania — Franţa 3—1; seria a IlI-a (Beeuwarden): Româ­nia — Olanda 3—0 (12, 10, 11) și Italia — Ungaria 3—2 (—6, 12, —13, 14, 14)­; MASCULIN, seria I (Voorburg): U.R.S.S. — Suedia 3-0, Italia — Grecia 3—0 ; seria a I-a (Zwolle): Po­lonia — România 3—0 (12, 11, 6), Cehoslovacia — Spania 3—0 (9, 7, Di seri* »­in'a î15^11 Bosch): Olanda — Iugoslavia 3—1 şi Franţa — Bulgaria 3-0 ill. 8, 1­1 LEGENDELE PERFORMANŢEI la sport, ca şi în viaţă, marile legende pot intra, u­­neori, definitiv sau temporar, în uitare. S-a anunţat — fapt cu antecedente greu de găsit — că federaţia de fotbal din R.F. Germania a cerut tutu­ror divizionarelor ,,A“ şi ,3“ să devanseze sau să amine meciurile oficiale programate l­a acest sfirşit de sâptămînă. Ideea, altă dată imposibil de iimaginat, n-a fost primită cu reticenţă de către cluburi. Din contră , Bayer Leverku­sen şi F.C. Kaiserslautern au şi anunţat că vor juca joi, în loc de vineri, iar alte pa­tru echipe de primă divizie poartă tratative de a­minare a Jocurilor lor pentru sîm­­bătă seara tîrziu sau chiar pentru luni ! Ei bine, cine — sau ce — ar putea perturba un campionat mal conserva­tor decit multe altele în pri­vinţa programului ? Cine — sau ce - ar fi in stare să Intre In gratiile fotbaliştilor şl mal ales ale suporterilor lor inci să determine o ase­menea cedare de teren . Şi totuşi, vineri, sîmbătă şi duminică, „zeul fotbal*, a­­ceasta mare legendă a fotba­lului, va trebui să cedeze. Pentru că un sport — teni­sul — şi un mare performer — Boris Becker — devenit de outriid subiectul unei noi le­gende a sportului mondial — vor ocupa Întreaga sferă de interes a tuturor, inclusiv a celor mai ataşaţi de ,spor­­tul-rege*, graţie intrînirii se­mifinale de „Cupă Davis* dintre echipele RJF­G. şi Ce­­hoslovac daL Mar­e „legende*, aşa cian este şi cea a fotbalului, pot trece, iată, temporar In um­bră. E drept Dar numai în­locuite de aarce... legende, fără de care marea performanță nu poate urca... Radu TIMOFTE !» SĂPTĂMÎNA INTfnUfflI 01« „CUPA DAVIS" (Urmare din pag. l) trenarhent, pe Dumitru Hâră­­dău, Laurenţiu Bucur, Mihai Vanţă şi Marius Comănescu. In plus — aşa cum a acceptat invitaţia şi in 1984, la intîlni­­rea cu S.U.A. — valorosul campion al R. D. Germane, Thomas Emmrich, a fost soli­citat, răspun­zînd din nou cu plăcere invitaţiei de a da o mină de ajutor la antrenamen­tele echipei. Profesorul Ştefan Georgescu, căpitanul nejucător al echipei, căruia i-am solicitat citeva cu­vinte despre această dispută, ne-a spus: „Reprezentativa Danemarcei este o formaţie destul de puternică, omogenă, şi cu o excelentă pregătire fi­zică. In proba de simplu, Bas­­tiansen şi Mortensen sunt par­teneri dificili, primul apropi­­indu-se de şcoala suedeză de tenis, el fiind capabil să ţină mult mingea In joc, In timp ce secundar este remarcabil la serviciu şi voie. In echipa României vor evolua, in me­ciurile de simplu, Florin Se­­gărceanu şi Adrian Marca, iar la dublu vor juca IUe Năsta­­se — Segărceanu, ei avind un bun rodaj şi coeziune pentru că au mai jucat in cuplu. Re­zervă la simplu este Andrei Drizu, iar la dublu am pregă­tit incă două cupluri: Segăr­­ceanu — Dirzu şi Adrian Mar­en — Dirzu“. Ieri după-amiază au sosit la Bucureşti şi tenismanii danezi. CAMPIONATUL DE HOCHEI PE GHEAŢĂ (Urmare din pag. 1) Antal, respectiv Chiprianov. Dinamo — I .VI­AS­A Sf. Gheorghe 13-3 (5—2; 2—1; 6—0). Autorii punctelor : Solyom şi Costea — al­­e 3, Tufeanu, Erős, Gherghi­­şan, Bede, Crăcian, Caval şi D. Pop­ovici — pentru Dinamo, Vi­­şan, Columban şi Divoniu — pen­tru IMASA. S.C.M. Ciuc — Vii­torul Gheorgheni 6—3 (2—1; 0—2 ; 4—0). Marcatori : Gereb — 2, Demeter, Barta­s, Miklós şi Z. Nagy,, respectiv Korppa — 3 şi Csata. Steaua — Dunărea Ga­laţi 5—2 (0—0 ; 3—0; 2—2). Reali­zatori : Hâlăucă, Cazacu, Gliga, K. Antal şi Pop­escu pentru Steaua, S. Zaharia — 2 pentru Dunărea. Viitorul — Metalul 11—6 (4—2; 4—1; 3—3). Au înscris : Gergely — 4, Zsigmond — 2, Tőke, Kedves, Kőid, Orbán ?i Andre, respectiv Sfichi — 3, Chiprianov — 2 și Halus. S.C.M. Ciuc — Progresul 3—0 (3—0; 0—0; 0—0). Golurile au fost mar­cate de : Z. Nagy — 2 și Barta­­lis. Steaua — IMASA 8—0 (3—0; 2—0; 3—0). Au punctat : Gerczuly — 3, Svitlak, Ioniţă, Nistor, Herlea, K Antal. Dinamo — Du­nărea 9—2 (3—0; 4—2; 2—0). Rea­lizatorii golurilor: Solyom şi Bejan — cite 2. Lucacs, D. Po­­povici, Kemanessy, Costea şi Pi­sări — pentru bucureşteni, Ju­mătate şi Burceda — pentru Du­nărei... Jocurile primelor două etape au fost conduse — cu competen­ţi — la centru de următorii ar­bitri : R. Gubernii, I. Becze, St. Enoiu, I. Both şi I. Traşnadi. Meciurile etapei a treia se desfăşoară astăzi, după următo­rul program: S.C.M. duo — Matatod Rădăuţi (ora 0.00), Du­nărea Galaţi — IMASA Sf. Gheorghe (11,45), Viitorul Gheor­­ghenia — Progresul N­. Ciuc (14.308 şi derby-ul Steaua — Dinamo 0745). AUTOMOBILISM • „84 de ore de la Ite Maus“, cursă rezervată camioanelor, a fost câştigată de Robineau — Brulon (Volvo) cu 139 p, urmaţi de Barrat — Cra­zier (Renault) 133,89 p şi Chema­­rin — Hurgon (Volvo) 128 p, CAIAC-CANOE­­• Prima ediţie a campionatelor Asiei a fost do­minată de sportivii din R.P. Chi­neză, care au cucerit 9 titluri. Au fost prezenţi 120 de sportivi din 8 ţări. CICLISM 0 Sean Kelly a câşti­gat Tuna Irlandei, in L9h52:02, urmat de Der Poet la 56 s şi de Van Viet, la 2:19. Ultima etapă (128 km, pe străzile Dublinului) a revenit lui Der Poel, in TELEX % TELEX ® TELEX 2K56.1S. GIMNASTICA ® „Cupa U.R.S.S.“ a fost cucerită de Elena Susano­­va, cu 77,10 p la individual com­pus, urmată de Irina Karaksa­­nova cu 76,25 p. HOCHEI PE iarba £ Turneul masculin de la Verbert a revenit Noii Zeelande, care a învins In finală echipa R.FX5, cu 2—1. In­tr-o altă partidă : Japonia — Argentina 2—2. HANDBAL • în C.C.E., m : Triest — Berna 14—14 ; VfL Gummersbach — Dudriange 23—14 ; Redbergslid — BK 46 Ka­­ rls (Finlanda) 31—21 ; f : Frede­­riaksberg — Freldig (Norvegia) 16—15 ; in Cupa cupelor, m : Helsinge Atlas — Fredensborg Ski 25—25 ; Lokomotív Tmava — Gasser Speck Bressanone 26—19: f : ASU Lyon — Mades Seguroe 23—22 ; Tongres — Reykjavik 18—15. TENIS 0 Finală la New Or­leans : Evert-Uoyd — Shriver 6—4, 7—5 . Finală și la San Francisco : Edberg — Kriek 6—4, 6—2. SAH ® Echipa Iugoslaviei a cîștigat pentru a 5-a oară, conse­cutiv, turneul pe echipe dotat cu Cupa Mitropa : 1. Iugoslavia 16 p 2. Elveția 15 p. 3. Austria 14 p. ACTUALITATEA ÎN ATLETISM DJAKARTA. Ultima zi a Cam­pionatelor Asiei a priilejuit două noi recorduri continentale la șta­fetele de 4X100 m — 45,07 s — Thailanda (feminini și 39,34 a — RP Chineză (masculin). Alte rezultate (M): 1500 mi Bagh­toa Singh (India) 3:36^5; maratoni Ling John Hyeo (BTJ). Coreeană) 2.2040 ; 4 X 400 m t Irak 3:07,68; decatlon t Gun Jin Shoe! (Tai­wan 1 7538 P ; FEMEI : 1500 m S 3 K­a Xta (RJ*. Chineză) 4-to­n­ • maraton t Asha Aggar­­wai (India) 2:48,52 ; Înălțime | Yang Wyta (R­P-B. Coreeană) 1,90 m. _ NEW YORK. Tradiţionala cursă de o milă (pe stradă) a revenit K­taitfezuluil Frank* O’Hara S :52*28 2. DOhOghUe — S.UA. 3:53,38, 3. Ovett — Anglia 3:53,36­­) și ca­­nadieneri Lynn Williams 4 45,03 (2. Boxer — Anglia 4 37,51). DOUGLAS, în insula Man, competiţie de marş echivalentă unui campionat mondial : femei O» lan) J Y. Hong 48 22. 2. Ping (ambel« R.P. chineză) 46 23. 1.­­Crishtop (UJLS.S.) 46 24 (echipe: l. RJ». Chineză 104 p, 2. UH8J. 110 p) ; bărbaţi (20 Km) : 1. Ma­rin (Spania) 121:41. 2. M. da Milano (Italia) 121:43, 3. Motov­­oik (U.RBJS.) 122:00. Cursa, a fost câştigată de cehoslovacul Priblinec, care a fost ...descalifi­cat I CAMPIONATELE BALCANICE DE GIMNASTICĂ (Urmare din pag. 1n Gherman, în bilanţul său figu­rină, de asemenea, „argint“ la sol, „bronz“ la paralelă și bară fixă. Rezultate: sol — 1. M. Penev (BuL), 2. Gherman 3. Niforatos (Gr.); cal cu mi­nere : 1. M. Rizan, 2. O. Io­­naşiu (Rom.), 3. B. Hutov (Bul.); inele : 1. V. Pîntea,­­ M. Tobă (Rom.), 3. I. Kolev (Bul.); sărituri: 1. M. Gher­man, 2. A. Rapucu (Turcia), 3. Hutov; paralele: 1. Hutov, 2. Rizan, 3. Gherman; bară: 1. Hutov, 2. Nicula (Rom.), 1 Gherman. Dominare firească a sporti­velor bulgare la „ritmică*. Pri­mele trei la fiecare obiect: eoardi — 1. L. Ignatova, 2. P. Gheorghieva, 3. Alina Drágan (România); măciuci: 1. Igna­tova şi Gheorghieva, 3. Drá­gán; minge: 1. Ignatova t. Gheorghieva, 3. Drăgan; pan­glică: 1. Gheorghieva, 2. Igna­tova, 3. Drăgan. In întrecerile de „sportivă* dominarea reprezentanţilor ţă­rii noastre a fost netă: Româ­nia 25 medalii — 10 de aur, 10 de argint şi 5 de bronz; Bul­garia: 14 medalii — 7 aur, 0 argint şi 7 bronz. 35 de ani de la proclamarea Republicii Populare Chineze ŞCOALA DE TENIS DE MASĂ, APRECIATĂ ÎN ÎNTREAGA LUME In urmă cu 36 de ani, la 1 octombrie 1949, a fost procla­mată Republica­­Populară Chinezi, eveniment memorabil in Istoria multimilenară a poporului chinez, moment care a adus profunde schimbări in viaţa socială ţi economică a ţării. In tot acest răstimp, R.P. Chineză s-a dezvoltat con­tinuu, pe toate planurile, harnicul său popor făurindu-şi o triaţi nouă, liberă şi prosperă. In contextul dezvoltării deosebite a tuturor activităţilor de interes social, educaţia fizică şi sportul ocupă un loc de prim ordin, la competiţiile interne şi internaţionale sportivii chinezi obţinind rezultate de valoare, performanţele reali­zate, spre exemplu, la volei, baschet, atletism, gimnastică, sărituri în apă, demonstrînd convingător că sportul de per­formanţă ln R.P. Chineză a atins cote inalte. Printre disciplinele care se bucură de o largă audienţă, numărul practicanţilor fiind de ordinul milioanelor, se află şi tenisul de masă. In­trodus la R.P. Chineză în urmă cu peste o jumătate de secol, tenisul de masă s-a dezvoltat continuu, după 1949 el devenind unul dintre cele mai populare sporturi. Afilierea, în 1953, a federa­ţiei de specialitate la forul internaţional a contribuit la apariţia primelor succese, ele fiind, totodată, urmarea fi­rească a dezvoltării generale a sportului în această ţară, în prezent, peste 20 000 de tineri şi tinere se află cu­prinşi, pe diverse niveluri, în circuitul performanţei, mulţi dintre aceştia afir­­mîndu-se ca adevăraţi vir­tuozi. Drept urmare, în vi­trina cu trofee s-au adunat, în ultimul sfert de veac, 47 de titluri de campioni ai lumii, precum şi victorii de prestigiu la „Cupa Mondia­lă“, „Masters“, Campionate­le Asiei, Campionatele mon­diale studenţeşti d­intr-un cu­viat, la toate marile în­treceri internaţionale. De la prima apariţie la Campionatele mondiale, în 1953, sportivii chinezi au urcat cu sirguinţa şi price­pere treptele înaltei perfor­manţe, in arena competiţio­­nală afirmîndu-se o serie de jucători care au adus faimă acestei discipline, cum ar fi Rong Guotuan, Jiang Yongning, Wamg Chuanyao, Sun Meiying, Qiu Zhonghui, Zhuang Zedong, Xu Yin­­sheng şa., aceştia intrînd în cartea de aur a tenisului de masă chinez şi mondial, prin victoriile obţinute, prin inovaţiile aduse acestui joc Datorită unei largi baze de selecţie, an de an tenisul de masă chinez a adus în prim-planul activităţii noi jucători de clasă, aceştia detaşîndu-se prin performan­ţele realizate. Dintr-un lung şir de sportivi, să-i amintim pe Guo Yuehua, Dai Zen­­hua, Jiang Jialiang, Xie Sai­­ke, Cao Yanhua, Dai Lili, Tong­ling, Qi Baoxiang, Ni Shalian etc., care se află în prezent şi pe primele lo­curi In topurile mondiale, ei numârîndu-se, constant, printre cei mai buni compe­titori, dovadă fiind succese­le realizate la ultima ediţie a Campionatelor mondiale (Göteborg, 1985), in Cupa Mondială (1980, 1982, 1984), In „Masters* (1983, 1984) etc. Ca un moment de refe­rinţă rămine, desigur, şi faptul că la ediţia de la Novi Sad a „mondialelor* toate titlurile au revenit jucăto­rilor din R.P. Chineză, per­formanţă unică în istoria modernă a acestei compe­tiţii. Disp­unind de tehnicieni valoroşi — la cluburile şi şcolile din diverse locali­tăţi activează peste 1 300 de specialişti cu o bogată ex­perienţă —, tenisul de ma­să chinez continuă să aducă în activitatea com­­petiţională noi tineri talentaţi, care duc mai departe cu măies­trie ştafeta preluată de la valoroşii lor înaintaşi. Şcoala de tenis de masă chineză este, la ora actuală, binecunoscută şi apreciată în întreaga lume. In cele peste trei decenii şi jumătate sportivii chinezi susţinînd melnari in peste 100 de ţări, in timp ce 150 de an­trenori activează în 74 de ţări pentru a promova acest sport în tot mari multe re­giuni ale globului. In ace­laşi timp, numeroase echi­pe, reprezentante ale unor şcoli cu îndelungată tradi­ţie. Întreprind tot mai multe turnee in R.P. Chineză pen­tru a face un util schimb de experienţă. Emanuel FÂNTÂNEANU MÎINE, RETURUL PRIMEI ETAPE ÎN CUPELE EUROPENE Cu excepţia a două meciuri din „Cupa UIJA*, programate joi (Sportul studenţesc — Neu­châtel şi Beşiktau — Athlefin Bilbao), celelalte partide. In ceie trei competiţii, vor avea lo­c inli­ne. Deci, vor fi cunoscute for­maţiile care se vor califica pen­tru turul al doilea. Prin prisma rezultatelor din prima manşă, unele formaţii se şi pot consi­dera calificate, dintre care a­­m­intim pe P.S.V. Eindhoven, Hammerby, Dnbepr, Dundee Utd. (In „Cupa U.E.F.A“), Bayer Uerdingen, A.I.K. Stockholm (In „Cupa culpelor“), Austria Viena, Omonia Nicosia, Bayern Mun­chen, Juventus Torino, Ser­vette Geneva, Aberdeen, CJ. Barce­lona (la „C.C1­.“). Multe partide se anunţă foarte echilibrate şi nu pot fi excluse unele jocuri cu prelungiri si chiar cu depar­tajări in urma loviturilor de la 11 metri. CAMPIONATE NAŢIONALE SPANIA (et. 5). Athletic Bilbao — C.F. Barcelona î—1. Pampe­­luna — Cadiz 0—0, AUetloo Ma­drid — ValladodM 1—I t, Valen­cia — Real Socledad 3—1, Zara­goza — Real Madrid 1—1, San­tander — Ceata Vigo 3—0. Es pa­nel — Sporting Gijon 0—0, F.C. Sevlfla — Hercules 0—0, Las Pal­mas — Betts Sevilla 1—0. Pe primele locuri : Athletic Bilbao 9 p, Real Madrid 8 p, Gijcn 7 p; pe ultimele : 15-47. Celta Vigo, Espanoi, Las Palmas ou cite 3 p. 18. Hercules 1 p. GRECIA (et. 4). Pamsenralkos — Pa náthánál kos 0—1, Olympiakos — A JE .K. î—2. Larissa — Pana­­haiki 3—0, Kala maria — Panio­­nlos 1—0, OJ.I. — Yannlna 3—1, Herakös — Axis Salonic 1—1, Apollon — Doxa 0—0. Ethnikos — P.A.OJC. 9—0. Pe primele focuri : Panath­inai­kos 6 p, La­rissa 7 p, A.E.K., Panionios, Ka­­lamarla ou cite 5 p ; pe ultimele: 14—4 p. Hera kite. Panseralkos și Apollon on rite 2 p. OLANDA (et. 3), K er kr a de — Twente 5—9, Almelo — Sparta Rotterdam 0—0, Vento — Excel­sior l—9, Eindhoven — Alkmaar 4—0, Deventer — Ajax 1—2, Gro­ningen — Maastricht 3—1, Haar­lem — Nijmegen 4—1, Utrecht — Den Bosch 1—1, Feyenoord — Slttard 3—4. Pe primele locuri : Eindhoven, Feyenoord eu rite 15 p, Ajax, Slttard şl Groningen, cu cite 12 p ; pe ultimele : 17—18. Alkmaar și N-E.C. Nijmegen cu cite 4 p. CEHOSLOVACIA (et. 6). Qlo­­moue — Sparta Praga 3—1, Bo­hemian* — Slavia Praga 0—9, Zlltaa — Ostrava 2—L, Tmava — Lokomotiv Kosice 2—0, Dukia Praga — Inter Bratislava 2—1, Viitkovioe — Banska Bystrica 3—2, Dunajska Ster da — Ceske Budejovioe 2—3, Presov — Cheb 1— 9. Pe primele locuri : Olo­­moue 10 p, Dukia Praga 9 p, Vltkovlce 8 p ; pe ufltimele : 13—15. Ostrava, Inter Bratislava, Tmava cm rite 4 p, 16. Kosice 3 p. UNGARIA (et. 11). Hon ved — Ferencváros 2—0, Vasas — Új­pesti Dózsa 6—3, Videoton — De­breţin 1—1, Győr — Zalaeger­szeg 1—1, Siófok — Pécs 0—3, Volán — Békéscsaba 2—9, M.T.K. — Csepel 1—2, Tatabanya — Szombathely 1—1. Pe primele locuri : Hon­ved 17 p, Pécs 16 p, Győr, M.T.K., Szombathely şi Tatabanya cu rite 12 p ; pe ul­timele : 14—15. Békéscsaba şi Sió­fok cu rite 8 p, 16. Csepel 6 p. PORTUGALIA (et. S). Sporting — Coimbra 2—0 F.C. Porto — Chaves 3—0, Portimonense — Be­lén­enses 2—1, Boavista — Spor­ting Braga 3—1, Covilha — Ben­­fica 1—2, Setubal — Salgueiros 2— 0, Guimaraes — Penafiel 2—1, Artimo — Aves 1—0. Pe primele locuri : Sporting Lisabona 16 p. F.C. Porto, Vitoria Guimaraes cu rite 9 p . 14—15 , Penafiel Braga cu rite 2 p, 16. Aves 1 p. AUSTRIA (et. 11). Salzburg — Austria Klagenfurt 2—2, Eisen­­stadt — Admira Wacker 2—2, Aus­tria Viena — Sturm Graz 5—0, Voest Linz — Innsbruck 3—2, Grazer A.K. — Rapid Viena 0—10 I, Donawitz — Linz 1—3. Pe primele locuri • Rapid Viena 19 P, Austria Viena 17 p, Innsbruck 12 p ; pe ultimele : 11. Donawitz 7 p. 12. Salzburg S P­ Redacţia şi administraţia, cod 19773 Bucureşti, gr. v. Conta 1*. ol P T T R h tel centrala u i* m „ u tlt 10 . ' “ ~ --------------------------------- “ Pentru străinătate abonamente prin ROMPRESFILATELIA*- sectorul export-import presă P O e«,5 ? AiSf 10.20.30sinterurban 437, telex 10 350 romsp Tiparul I.P „Informaţia* expun import presa P.O. Box 12­201, telex 10376, prsfir Bucureşti, Calea Griviţei nr. 64—66 1036S­­ B. 1, 2, 3, 4

Next