Sportul, februarie 1986 (Anul 42, nr. 11235-11258)

1986-02-01 / nr. 11235

Turneele campionatului masculin de volei fc'- ____ ___- -- -nrrT — r^rrrr^-.L - ■- .-T rr-i:.^>rr=^3a NEÎNVINSE, STEAUA SI DINAMO SUSTIN AZI Ieri, la Baia I Mare și Oradea, s-au desfășurat jocurile penul­timei etape din cel de al treilea turneu al campionatului mascu­lin al primei divizii de volei. BAIA MARE, 31 (prin tele­fon). Turneul găzduit de sala „Dacia“ din localitate a fost deschis, în ziua a patra (penul­tima), de Steaua Bucureşti şi Universitatea C.F.R. Craiova. A fost, de fapt, un... joc de an­trenament al steliştilor, care cîştigă meciul cu 3-0 (9, 2, 4) după numai 53 de minute, timp in care antrenorii G. Bartha şi V. Dumitrescu au rulat in loc 10 sportivi: Ionescu, Constan­tin, Şoica, Pralea, Dascălu, Pen­­telescu, Spinu, Mina, Păduretu şi Horiaş. Nici o evidenţiere la craioveni. ÎNCEPE RETURUL CAMPIONATULUI FEMININ Divizionarele „A" feminine iau startul, duminică, in re­turul campionatului (progra­mat, ca şi turul, pe etape săp­­tămînale); meciurile grupei : Universitatea C.F.R. Craiova — Flacăra roşie Bucureşti şi C.S.U. Galaţi — c­.S.M. Liber­tatea Sibiu, arul — Dinamo, amînat). In grupa valorică se­cundă au loc partidele: Chi­mia K­ra­­vncea — Calculato­rul Bucureşti, Ştiinţa Bacău — Dacia Piteşti şi Rapid Bucu­reşti — Penicilina Iaşi (sala Rapid era în­ Partida următoare a opus campioanei, Dinamo, pe Poli­tehnica Timişoara. Şi dinamo­­viştii bucureşteni au fost puşi în faţa unui meci de antrena­ment, care le-a folosit In ve­derea derbyului din ultima zi. A fost, totuşi, un joc mai reu­şit, întrucît timişorenii au luptat de data aceasta frumos, m­ai convingător decit In preceden­tele întîlniri. Firesc, Dinamo, cu un lot mai valoros, a Învins cu 3—0 (9, 7, 5), antrenorii C. Oros şi M. Păuşescu rulînd, la rindul lor, un lot mai larg : Pop, A. Ion (Georgescu), Vrîn­­cu­, Rotar (Rădulescu), Gheor­­ghe, Enescu (Drăghici). De la a, învinşi ne-au plăcut mai m­­- Oreli, Mîţu şi Cionca. :a In ultima partidă a serii s­­i­ întîlnit Explorări Ştiinţa B­­. Mare şi C.S.M.U. Suceava, *­­tr-o partidă în care gazdi­a erau favorite. Şi, fireşte, fl­u­ lăsat nici o speranţă sucevei lor, realizînd o victorie rapid şi 3—0 (13, 4, 3), intr-un joc ac­­­­­librat numai In primul set, ei de la învinşi au jucat mai bn­e Mîndru, Erica şi Mărginea ) apoi băimărenii și-au impus o netă superioritate, cei mai bu­n­jucători ai săi fiind Corche , Arbuzov, Manole și Marc. Jocurile au fost corect arb­orate de brigăzile : S. Popesc­u — C. Șovăială, A. Ion —­­ Sorin și M. Nicolau — M. Vlâ­des­cu. In ultima zi a turneulu sîmbătă (de la ora 14,30) sin programate partidele : C.S.M.U — Universitatea C.F.R., Foii tehnica — Explorări Ştiinţa — Steaua — Dinamo. Modesto FERRARIN! ORADEA, 31 (prin telefon) Penultima etapă a turneulu grupei a doua valorice, ce se desfăşoară în Sala sporturilor din localitate, a debutat cu me­ciul „extremităţilor“, cel dintre lidera grupei, Eliond Dinamo Zalău, şi Tractorul Braşov. Să­­lăjenii, pregătiţi de antrenorul emerit Nicolae Sotir, au obţi­nut o victorie netă : 3-0 (7, 13, 9), dovedindu-se superiori la toate capitolele şi arătînd că ar merita să promoveze în gru­pa de elită. De subliniat, totuşi, că în setul 2 echipa din Zalău a izbutit să remonteze un han­dicap de 8 puncte (0—8). For­maţia braşoveană ne-a apărut debusolată, fără nerv în joc, doar tînărul Ferariu avînd o e­­voluţie mai constantă. învingă­torii au folosit sextetul : Măş­­căşan, Ciontoş, Codre, Tămă­­şan, Tutovan (Horje), Strauff. In cea de a doua intîlnire, echipa locală C.S.U. a învins pe Belonul Săvineşti cu 3—1 (—12. 6, 9. 9). A fost un meci intere­­sant, de luptă îndîrjită, cu faze adesea spectaculoase. Elevii an­trenorului O. Boc, in formula : Năsâudean, Ţerbea, Băgăian,­­ Tudoran, Răduţă, Teleagă, au­­ obţinut astfel cea de a patra vic­torie In turneu, practicând un joc In viteză, cu preluări şi acţiuni la fileu (atac, blocaj) superioare celor ale adversarilor. Victorie, deci, meritată. De la învinşi, mai buni au fost Viţelari­ şi Buruş. In ultimul joc s-au intilnit e­­chipele Calculatorul Bucureşti şi A.S.A. Electromureş Tg. Mu­reş, scor 3—2 (—18, 8, 13, 1,7) In favoarea bucureştenilor. Un meci maraton, un joc al ambi­ţiilor. Remarcaţi : Drăguşin, Gizdavu, Steriade, Ioniţă (C), Pop şi Racolţea (A). Jocurile au fost arbitrate de: I. Costiniu — Al. Rafu, I. Ni­­culescu — I. Rusu şi Al. Rafu — FI. Scortaru. Sîmbătă (de la ora 14), meciurile: A.S.A. Elec­tromureş — Tractorul, Belonul — Calculatorul şi Eleond Dina­mo — C.S.U. Gheorghe DEDIU O ATRACTIVĂ ÎNTRECERE DE SCHI FOND (Urmare din vag !) nu s-au împăcat cu postura de out-sideri. Pină la urmă, bra­şovenii au cîştigat pe merit. La juniori mici, au învins ti­nerii schiori de la C.S.Ş. Gheorgheni, pe poziţia secundă aflîndu-se fondiştii de la Ca­­raimanul Buşteni. REZULTATE TEHNICE — „Cupa Carpati“ — 4X5 km fe­minin : 1. Centrul olimpic 1.02:44,38, 2. C.S.S. Miercurea Ciuc 1.05:48,29, 3. Combinata Bulgaria-România 1.08:26,42 . Campionatul national — 4X5 km feminin : 1. C.S.S. Miercu­rea Ciuc I (Emese Kovács, Csab­a Fodor, Piroska Szakacs, Edith Bakó) 1.05:48,29, 2. Di­­­­namo Braşov 1.09:15,83, 3. Trac­torul Braşov 1.10:24,93 ; 4X10 km juniori mari : 1. A.S.A. I Braşov (Zsolt Sara, Tibor Tanko, Vlăduţ Monda, Viorel I Şotropa) 1.55:00,01, 2. C.S.S. Bistriţa 1.57:24,40, 3. C.S.S. Gheorgheni II 1.59:26,33 ; ju­niori mici : 1. C.S.S. Gheor- I­gheni I (Alfred László, Bella­­ Antal, István Miklós, Elemer­­ Tanko) 1.59:56,33, 2. Caraima- I­nul Buşteni 2.11:07,13, 3. C.S.S. Gheorgheni I 2.15:41,26. 1 Poziţia Iniţială — stînd drepţi Îndoirea genunchilor, arcuirea cu ducerea braţelor prin înainte sus (1—2). ■ Pe vîrfuri cu miinile încleştate şi Palmele în sus, Întinderi (3), nevenîri — (4). Executat lent de 4 ori. Pt. — stînd. Balansarea pi­ciorul­ui sting inainte-inapoi, cu ridicarea braţelor lateral (1—1). Aceeaşi cu piciorul drept. O dată cu ducerea pi­­ciorului Înainte se executa extensie şi invers înclinarea trunchiului. Executat: 4 ori. trtVWUWWWWWWWWWWWW P.I. — stind. Mîini la piept, lateral stingă (1), ducerea la dreapta în faţă, jos (2) şi înapoi stingă, o dată cu ridi­carea piciorului drept (3). Re­petarea la dreapta cu braţele (1—2) şi piciorul sting (3), re­venire (4). Executat: 4 ori. Pt. — stînd. Două rotări de braţe prin faţă la stingă (1—2). O arcuire la stingă a trunchiului, cu braţele ridica­te deasupra capului (3), re­venire (4). Aceeaşi spre dreap­ta. Executat: 4 ori. WWWVA".VA­.VW.W«W( P.I. — mîini pe şold. Sări­tura cu mingea pe două pi­cioare de două ori, cu echi­libra­rea, cu braţele lateral Uşoară ghemuire cu mîini p şold (3), revenire (4). Execu­tat de 4 ori. (J­­ «r «« PI. — mîini pe şold. Inspi­raţie cu 2 arcuiri de trunchi în spate, cu ridicare pe vîr­­furi. Expiraţie cu 2 aplecări a­le trunchiului în faţă. Execu­tat lent de 6 ori. P.I. — stînd. Răsuciri con­comitente ale corpului la stin­gă şi ale umerilor, cu trunchiul la dreapta (1) şi invers (3). Braţele sint in relaxare. Exe­cutat: 6 ori (figura alăturată). Pi. 2-1­1stg.3dr . — — Program de exerciţii (ÎS) BOGATA ACTIVITATE A HOCHEIŞTILOR |, ,nR| | Campionatul TURNEUL ECHIPEI DE JUNIORI A CEHOSLOVACIEI Peste câteva zile va sosi in Ca­pitală puternica echipă de juniori (7 ani­ a Cehoslovaciei, care va susţine patru partide In compa­nia reprezentativelor de juniori (18 ani) şi de tineret (20 ani) ale României, aflate în pregăti­re pentru viitoare competiţii Inter­naţionale oficiale. Primele jocuri vor avea loc la 5 şi 9 februa­rie cu reprezentativa de Juniori, cele cu formaţia de tineret , la 8 şi 9 februarie. Meci­urile vor avea loc pe patinoarul „28 Au­gust“ din Capitală. JUNIORII GALAŢENI, PE LOCUL DOI LA BUDAPESTA Cu câtva timp în urmă, echipa de juniori II a Clubului sportiv şcolar 2 din Galaţi a participat la tradiţionalul turneu de hochei organizat de Şcoala sportivă cen­trală din Budapesta, într-o com­panie selectă, tinerii hocheişti gălaţeni, pregătiţi de antrenorul Stelian Rusu, au avut o compor­tare bună, clasîndu-se pe locul secund. In plus, jucătorul Spiri­don a primit Cupa pentru cel mai valoros atacant, ca şi pe cea de golgeter al turneului, iar e­­chipei î-a fost decernată „Cupa fair-play“. Iată rezultatele forma­ţiei gălăţene: 4—1 (3—1, i_o j ), cu Selecţionata Budapestei 7_n (4—0, 3—0, 0-0) cu H.c. ’ Black Hawks Toronto (Canada) a—1 (2—0, 2—0, 4—1) cu Şcoala SCOr­­tivă centrală Budapesta «j pi’—0, 0—1, 0—1) cu Kemphamen Eindhoven (Olanda). In afara lui Spiridon, din echipa gă­latea­nă s-au mai remarcat Tender Mohorea şi Stoica. De remarcat că este cea de-a patra partici­­pare a C.S.S. 2 Galaţi la aceas­tă competiţie, pe care în trecut a ciştigat-o de două ori. CONCURSUL REPUBLICAN AL SPERANŢELOR Pe patinoarul artificial din G­­­laţi s-a disputat al doilea turneu al aceste competiţii, i a participat şase echipe. întrecerile au fost dominate net de sportivii de la C.S.Ş. Miercurea Ciuc, care au cişţigat toate meciurile. Iată rezultatele: CSŞ Suceava — CSŞ Miercurea Ciuc 2—5, CSŞ Triumf Bucureşti — CSŞ Gheor­­gheni 3—5 CSŞ 2 Galaţi — CSŞ I­si­mți 5—5. CSS Mu' CSS 2 Ga- CSS Triumf îs—,1V* 01110 —­­ CSS Gheorghi,W * Galati Miercurea Ciuc CSS ghem 9-4. Ee Gheor­formaţia de » ier 00 de la Suceava 13 turneul meci­urile cu 3’ g IWut toate Pe primul îoo 1. întrecerii, css «? clasamentul antrenată de t­a, 1*curea Ciuc, ^ și P. Rusz. CS5TURG»4gOM,NA unTde iSeulWnl ^ Jurat o activitate^ bogată a avut loc ^°sebir ** Pdor de tuni«* hmeul echd­de formația3 raSbm?01, dominat Im­ dir. ^°­antranoru1 r, T1, pregătită de atstdgat toate care a 12—3 cu css susţinute: (7-4 cu Ciuc, (hi CSS Sf ’rî, Bufloreşti, 25—1 CSS 2 Galaţi n 3118»«. 9~* «» dăuţi. Fădind’ mn~mtSfu Râ* cultă că tinerii P10 calcul, re- Gheorgheni au^m h°dieiştd din (uri şi nu L »o de go­■elaljc -• csi°r& 7r6- » GS dăuțfi d­fy JH- Ră­'sVoSi H ^ ăi» “Scit Cs? Gheorghe 1 7*1 Ciuc (-M. CSS 2 Ga­laţi — Triumf 9—1. dJ^ni *t^nUl înaintea celui rf treilea turneu (programat la Miercurea Ciuc. Intre 23 si 27 februarie), CSS Gheorgheni. Teremac SIRIOPOL — coreso _ An. Troici rr\C r) fa nnn f _ r*Q oi rvrt \J Q U 0 ^ . - -.mrLr^igr^­Miercurea CU10 , DIVIZIA „A" LA HANDBAL (feminin) (Urmare din pag. 1) I au avut meciul la discreţie, a- I jutate şi de degringolada I ploieştencelor. Au marcat : I Curea 5, Anton 4, Mocanu 3, I Martineac 2, Scridon 1, Barzu I 1, respectiv Nu­u 5, Amarandei I 5, Mălureanu­ 5, Hovîrneanu 4 I Grigoraş 4, M. Arvatu 2, S. I Arvatu 2 și V. Constantinescu 1. Au arbitrat bine ieşenii D. Gherghişan şi C. Drăgan TEXTILA I.A.S. ZALAU — RAPID BUCUREŞTI 23—26 I (10—17). Cu cele opt goluri a- I­vans pe care le aveau in min. I 35 (18—10), rapidistele lăsau I impresia unui succes facil. Portarul Ana Moldovan a apă­rat excelent, Iagăru, Ignat şi Oanea fructificînd aproape toate situaţiile create. S-a re-­­ simţit lipsa din echipă a Gheorghiţei Oprea, handbalis­tele bucureştence cedind ini­ţiativa, ceea ce a permis par­tenerelor de întrecere din Zalău să refacă puţin cite puţin din handicap, ajungînd la o dife­renţă de numai trei goluri. In final, Rapid obţine totuşi o victorie meritată. Marcatoare : Suhai 7, Marian 4, Mican 4, Morar 3, Bartas 3, Sania 1, Fekete 1, pentru Textila: Iagăru 6, Oanea 5, Vasile 4, Ignat 4, Stanciu 4 şi Dobre 3. Au ar­bitrat bine : S. Stirea şi Gr. Bolocan, ambii din Braşov. MUREŞUL IMATEX TG. MUREŞ — CHIMISTUL RM. VILCEA 26—26 (15—13). Un meci al dăruirii totale din par­tea ambelor echipe, dar pe care handbalistele mureşene l-au dominat categoric pină în min. 46 , 20—19 (pină atunci Mureşul a condus cu 7—4 in min. 14, 9—5 în min. 17, 13—8 în min. 23). Intrarea Evei Mozsi a con­tribuit, am spune decisiv, la schimbarea in bine a jocului e­­chipei antrenate de Eugen Bartha. Alături de László, Stroia și Buciuman, Mozsi a imprimat viteză maximă ata­cului echipei din Tg. Mureș. In plus, portarul Ana Mocean a apărat foarte bine, printre care şi trei aruncări de la 7 m. Chimistul a forțat şi în min. 48 reuşeşte egalarea: 20—20, a preluat conducerea cu 21—20 (min. 49), ceea ce însă nu avea să se mai repete. La scorul 26—25 pentru Mure­şul, cu numai 30 de secunde înainte de final, arbitrii N. Iancu (Buzău — decizie co­rectă, 9 m) şi Gh. Sándor (Oradea — decizie incorectă, 7 m) au sancţionat echipa mu­­reşană, frustrînd-o astfel de victorie. Au înscris : László 8, Mozsi 6, Buciuman 4, Biro 4, Stroia 3, Bărbat 1 (M), Török 8, Remete 5, Ionescu 4, Pes­­triţu 3, M. Petre 2, Pestrea 2, Bloju 1, Tipi 1 (C), TEROM IAŞI — RULMEN­TUL BRAŞOV 21—25 (10—14). Braşovencele au condus fără nici un fel de probleme tot meciul, poate şi pentru că por­tarul lor, Anca Căpraru, a fost foarte sigură în intervenţii. Marcatoare : Haidău 7, Covaliuc 7, Cozm­a 2, Alexescu 2, Nisi­­peanu 2, Anton 1 (TEROM), Neică 6, Beschi 6, Tache 5, Demeter 3, Marian 2, Boriceanu 2, Oancea 1 (R)­ Au arbitrat bine : Tr. Ene şi R. Iamandi, ambii din Buzău. HIDROTEHNICA CONSTAN­ŢA — ŞTIINŢA BACAU 23—21 (II—11). Constănţencele au condus, cu puţine excepţii cînd situaţia a fost egală, toată re­priza întii (6—4 min. 12, 8—6 min. 20, 11—9 min. 26), pentru ca la sfîrșitul reprizei să fie egalate 11—11. După pauză, campioanele conduc cu cite un gol, iar în min. 40 cu două (16—14), meciul disputîndu-se, în continuare, într-o foarte mare tensiune. Ştiinţa conduce cu două goluri (19—17 in min. 46 şi 20—18 în min. 48). Cam­pioanele cîştigă în extremis un meci foarte greu. Au înscris : Cazacu 11, Manea 5, L. Carapetru 3, Cămui 2, E. Carapetru 2 (H), Tîrcă 6, Niţoiu 5, Popa 5, Danilef 4, Cervenciuc 4. Au arbitrat V. Dăncescu şi J. Mateescu, ambii din Bucureşti. Sîmbătă au loc meciurile : Dorobanţul — Rapid, Belonul — Textila, C.S.M. — Confec­ţia, Mureşul — TEROM, Chi­mistul — Hidrotehnica şi Rul­mentul — Ştiinţa, iar duminică Textila — Confecţia, Rapid — Belonul, Dorobanţul — TEROM — Hidrotehnica şi C.S.M., Rulmentul — Mureşul, Ştiinţa — Chimistul. SĂRITORII TINTESC REZULTATE SI MAI BUNE (Urmare din pag. 1) (locul I în clasamentul gene­ral pe echipe , locul I la plat­formă fete — Iuliana Nicula şi băieţi — Adrian Cherciu), competiţie care nu se mai re­zumă de mult la dispute între reprezentanţii României, Bul­gariei şi Iugoslaviei, deoarece săritorii din Grecia (mai ales) şi Turcia au făcut un real salt calitativ, care le permite ata­carea locurilor fruntaşe. Cui se datorează progresul săriturilor din ţara noastră şi performanţele amintite ? Desi­gur, sprijinului primit din par­tea federaţiei, care a încurajat — şi bine a făcut ! — un sport considerat, până nu de mult, „cenuşăreasa“ nataţiei noastre. Apoi, capacităţii profesionale, seriozităţii şi puterii de muncă ale câtorva antrenori, în frunte cu Nicolae Sparios, Elena Ti­mar (C.S.Ş. Triumf Bucureşti), Viorica Kelemen (Crişul Ora­dea) şi Constantin Totan (C.S.S. Lie. ind. 37 Bucureşti), ai că­ror elevi au fost de regulă componenţii de bază ai lotu­rilor naţionale. In privinţa do­rinţei de a depăşi unele difi­cultăţi, in scopul continuării antrenamentelor, un exemplu l-a dat antrenorul Nicolae Spa­rios, care a lucrat, cu sărito­rii de la C.S.S. Triumf și Steaua, la Ștrandul tineretului, un aer liber, pînă, la 15 no­iembrie . Datorită măsurilor luate, nu s-a îmbolnăvit nici un sportiv, iar antrenamentele au fost de mare utilitate, do­vadă în acest sens fiind faptul că, o lună mai tirziu, cu pri­lejul „Cupei F. R. Nataţie“, desfăşurată la bazinul Olimpia din Sibiu, echipele celor două cluburi au cucerit locul I (Steaua în clasamentul gene-­ ral, C.S.Ş. Triumf La fete). In aceste condiţii, iese şi mai in evidentă — dar negativ — faptul că la Sibiu, unde se află, din anul 1979, cel mai dotat complex de sărituri din ţară, acest sport nu înregis­trează progresul aşteptat, deşi tradiţia ne arată că de aici s-au ridicat, cu ani in urmă, unii dintre cei mai valoroşi practicanţi ai săriturilor din ţara noastră, printre care mul­tipla campioană Ruxandra Ho­­ciotă. Din păcate, Dumitru Po­­poaie (C.S.Ş.), Gheorghe Banu (C.S.M.) şi ceilalţi antrenori ai celor două cluburi cu secţii de sărituri sunt departe de a for­ma o echipă capabilă să revi­­talizeze ramura săriturilor în oraşul de pe Cibin. O rază de speranţă o dă Angela Popescu, cu o grupă de copii talentaţi şi bine instruiţi în „A.B.C.“-ul săriturilor , dar dacă eforturile tuturor antrenorilor sibieni s-ar conjuga spre acelaşi ţel, progresul nu ar întârzia să a­­pară, spre beneficiul sportului sibian şi al loturilor naţionale de sărituri. O altă secţie câne­­va puternică, cea a clubului Progresul Bucureşti, a devenit aproape... fantomatică. Luiza Nicolaescu a concurat anul tre­cut la un nivel mediocru, iar Felicia Pîntea s-a retras din activitatea competiţională, ast­fel că doar Cornel Pop şi două-trei junioare mai „ţin în viaţă“ o secţie susţinută in ul­tima vreme numai de efortu­rile antrenoarei Melania Treis­­taru. Prea puţin perferu o sec­ţie care era, pînă nu de mult, printre cele mai valoroase din ţară, şi, in acelaşi timp, se constituia într-una din pepi­nierele loturilor naţionale. Şi anul acesta există obiec­tive îndrăzneţe, pentru realiza­rea cărora antrenamentele nu contenesc. Campionatele mon­diale de seniori, cele europene de juniori, „Cupa Europei“, Balcaniadele, iată unde vor sa concureze şi să obţină rezul­tate bune săritorii noştri frun­taşi. Desigur, pînă atunci ei vor susţine teste care vor sta­bili in ce măsură este posibila participarea la un concurs de cea mai mare anvergură, in­voluţia din ultimii ani, fără poticneli, ne dă însă încrederea că ramura săriturilor este ca­pabilă să onoreze nataţia şi sportul românesc cu­­ perfor­manţe ridicate. Hărnicia, serio­zitatea şi disciplina manifes­tate de săritori se constituie într-o garanţie a saltului ca­litativ ! ADMINISTRAȚIA DE STAT IOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 31 IANUARIE. EXTRAGEREA I : 87, 85, 23, 46, 81, 41, 88, 78, 27 ; EXTRAGEREA a II-a : 24, 86, 15, 13, 82, 8, 35, 67, 43. FOND TOTAL DE CISTIGURI : 1.439.755 lei, din care 353.246 lei, report la categoria 1. • ASTĂZI, SÂMBATA, este UL­TIMA zi pentru procurarea bi­letelor la TRAGEREA MULTIPLA LOTO care va­ avea loc mîine, duminică 2 februarie. La aceas­­tă interesantă tragere, partici­panții au posibilitatea obținerii unor importante câștiguri la autoturisme „DACIA 1300“, mari sum­e de bani si excursii in R.P. Ungară. • Tragerea multiplă Loto de mîine, 2 februarie, se va desfă­șura in Bucureşti, in sala duhu­lui din str. Doamnei nr. 3, cu Începere de la ora 17. Transmi­terea numerelor cistigatoare se va face IN­DIRECT,­­ radio, la ora 17,30, pe programul 1. • TOT AST­AZI este ULTIMA ZI și pentru depur^r^^ buleti­nelor la concursul PRONOSPORT de mîine, duminică 1 februarie, cu 13 meciuri, care un mixi sigur vă vor crea probleme. Rezultate­le acestui concurs vor fi trans­mise duminică seara, după^ emi­siunea „Panoramic sportiv", şi reluate luni dimineața,ora 8-55, tot pe programul I. şi problemele CÎND ÎŢI IUBEŞTI (cu adevărat) ECHIPA Sînt jucători care au făcut din echipa în care au jucat (sau joacă) o a doua familie. Ani şi ani, un deceniu sau două, şi la bine, şi la rău. S-au identificat cu ea. Cînd iubitorul de fotbal spune O­­blemenco, gîndurile lui se în­dreaptă, automat, şi spre e­­chipa din Bănie, Universitatea Craiova. Când alţii pronunţă numele lui Mircea Dridea, imediat se face legătura cu formaţia ploieşteană. Petrolul, după cum doctorul Mircea Luca a însemnat aproape 25 de ani acel simbolic „U" al universi­tarilor clujeni. Şi de-a lungul anilor, ase­menea „simbioze", JUCÂTOR­­ECHIPA, s-au înscris la loc de cinste în fotbalul nostru. I. Alexandrescu, Gh. Constan­tin sau I. Voinescu — C.C.A., Ene I. Călinoiu, Nunweiller III — Dinamo, Pahonţu — Pe­trolul (18 ani neîntrerupţi), Macri (17 ani) şi Greavu (16 ani) — Rapid. Şi generaţiile următoare au dat asemenea ju­cători fideli echipelor în care s-au lansat spre performanţă : Anca — „U“ Cluj-Napoca, Cor­nel Dinu — Dinamo, Axente, Braşovschî şi Domide — U.T.A., Geolgău, Cămătaru, Cîrţu — Univ. Craiova, Iordănescu — Steaua, Codreanu — Rapid, Dobrin a îmbrăcat tricoul e­­chipei din Piteşti 21 de ani, Ispir, 16 ani la A.S.A. Tg. Mureş, deşi a plecat din Bucu­reşti. Constantin Dinu, harni­cul mijlocaş cu care Rapid a cîştigat singurul titlu de cam­pioană, a venit în Giuleşti cind era copil şi tot aici a pus ghetele in cui, la retragere. In carnetul lui nu a existat o altă ştampilă de transferare, ca şi în cazul lui Dridea (19 ani neîntrerupţi cu acelaşi tri­cou cu nr. 9), Iordănescu sau Mircea Axente. Sunt şi alte cazuri, cu un singur transfer, un transfer firesc, de promovare, ca al lui Cornel Dinu, de la Târgoviştea sa natală la Dinamo, unde a­­vea să rămînă 17 ani ca ju­cător de primă valoare. Să fie, oare, o intimplare că aproape toţi aceşti jucători pe care i-am amintit acum au fost şi figuri de prim-plan ale fotbalului nostru, internaţionali, maeştri emeriţi, unii dintre ei campioni ai ţării ? Nu. Pe lîngă talentul lor, hărnicia şi buna instruire, STABILITA­TEA i-a ajutat să se împli­nească ca jucători. S-au sim­ţit bine în echipele lor, au jucat la valoarea lor. De ce ? Pentru că, într-adevăr, şi-au iubit echipele, au ţinut la cu­lorile pe care le-au repre­zentat, în urmă cu cîteva zile, un fost jucător, azi în pragul a 70 de ani, ne vorbea despre ataşamentul jucătorilor faţă de echipă, cit de important este acest factor psihologic asupra evoluţiei lor. Din păcate, in campionatul nostru (ca şi la alte eşaloane) sînrt destule cazuri de aseme­nea „mutaţii“, unele foarte dese, chiar de la un sezon la altul. Sunt şi transferări care pot reface drumul unui jucă­tor, care­­ redau fotbalului de performanţă — Grozea, Hălmă­­geanu, Cavai, Uie Stelian, Oct. Ionescu, D. Manea (Steaua — Sportul studenţesc), Costică Ştefănescu, dar aceştia au ră­mas la noile echipe şi s-au afirmat, s-au realizat ca jucă­tori. Alţii, însă, şi-au tot cău­tat echipa şi anii au trecut, cazul unor fotbalişti ca Aelenei, Agiu, Şt. Popa, Mir­ea, Grosu, Căţoi, portarul Niţu, Bolba, Nica, Constantin (Ploieşti — Cîmpina — Tirgovişte — Pi­teşti — Iaşi), D. Zamfir, I. Gheorghe. Unii au plecat cu voia lor, alţii cu voia clubu­rilor, deşi nu au fost atraşi (şi legaţi) de noile echipe. Se gân­desc încă de la sosire ca in vara (sau iarna) următoare să plece în altă parte. Şi acolo iar nu-şi găsesc locul, nu joacă pe măsura aşteptărilor şi se trezesc, la încheierea carierei, unii pe la echipe mici, de „B“ sau „C“, că au rămas doar nişte speranţe. Ca şi la antrenori, şi la ju­cători stabilitatea are o mare importanţă în omogenizarea unei echipe d­in munca de perspectivă, fără de care per­formanţa sportivă e greu de realizat. Or, sunt jucători şi antrenori care nici nu se cu­nosc bine (se ştiu doar după nume) şi atunci să te mai în­trebi de ce echipa lor e domi­nată de efectele improvizaţiei, că joacă slab, la întâmplare ? Constantin ALEXE „STADIONUL“ A URCAT ÎN LABORATOARELE ŞTIINŢEI (Urmare din pag. 1) din procesul de pregătire şi reactivitate al sportului în sen­sul optimizării sistemului deci­zional al procesului de selec­ţie şi pregătire. Din paleta largă, a cercetă­rilor am reţinut „Studiul po­tenţialului biomotric — la sca­ră naţională — al preşcolarilor şi şcolarilor din clasele I—XII“, studiu început în anii 1969—’72 şi reluat după 10 ani. In ur­ma rezultatelor obţinute s-a reuşit, în colaborare cu M.E.I. şi I.E.F.S., să se redimensio­­neze Sistemul unitar de veri-ficare şi apreciere (S.U.V.A.), sistemul de probe şi norme al federaţiilor, precum şi Sistemul naţional unic de selecţie (S.N.U.S.). Ca o curiozitate cu valoare de document amintim că în cercetarea potenţialului biomotric al populaţiei şcolare, efectuat în perioada 1969—1972 de conf. dr. Nicu Alexe, prof. Virgil Mazilu şi prof. Alexan­dra Focşeneanu, publicat în re­vista „Educaţie fizică şi sport" nr. 8 — 1975, a fost cuprinsă şi o elevă, pe atunci anonimă, din oraşul Oneşti, pe nume Nadia Comăneci. Era în clasa a II-a şi avea 9 ani. Dar da­tele testării de atunci au fost extrem de revelatoare, de in­teresante. Din capul locului, Nadia Comăneci s-a evidenţiat ca un copil dotat admirabil pe plan motric, dominîndu-şi au­toritar clasa din acest punct de vedere, ca şi mediile pe ţară, mult în urma rezultate­lor Nadiei ! Nadia Comăneci s-a situat evident înaintea punctajului obţinut de eşan­tionul pe ţară. Autorii men­ţionează că „raportarea valori­lor motrice ale Nadiei la cele somatice scoate un relief în primul rind că ea, la 9 ani, a fost un copil perfect înca­drat in valorile normale ale virstei sale, dar a dovedit o manifestare precoce a calităţi­lor şi parametrilor săi de miş­care datorată atit procesului de instruire din primele două clase, cit mai cu seamă fon­dului său genetic şi experien­ţei motrice acumulate în pe­rioada preşcolară. „Fişa-docu­ment“ a Nadiei, din amplul stu­diu amintit, convinge şi acum pe specialiştii domeniului de ne­cesitatea şi valoarea unei ast­fel de investigaţii, care pun în evidenţă nu numai aspectul (exterior) morfologic, ci mai a­­les partea motrică, concluzie hotărâtoare pentru a nu se pierde copiii (cu adevărat) do­taţi pentru sport. Astăzi, mai mult ca oricând, centrul de cercetări colaborea­ză activ, pe multiple planuri, cu tehnicienii care răspund direct de înalta performanţă, pentru a-i înarma cu tot ceea ce este nou şi valoros, cu pre­mise teoretice realmente utile în procesul complex de antre­nament. O idee finală evidentă este aceea că, pentru a progresa, marea performanţă sportivă are neapărat nevoie de cercetare, de ştiinţă. Se poate spune, fără a face un simplu joc de cuvinte, că ştiinţa a coborât în stadion, iar „stadionul" a urcat spre înaltele laboratoare ale ştiinţei. DE LA I.D.M. S. 1 I.D.M.S. BUCUREŞTI aduce la cunoştinţă celor interesaţi că,­­ pentru o mai bună servire şi o mai mare operativitate (n Ii- I vrarea autoturismelor DACIA, Incepînd cu luna februarie 1386­­ magazinele auto I.D.M.S. vor onora câștigătorii C.E.C. In ur-­­­mătoarea arondare :­­ 1 • Magazinul auto Bucureşti — câştigătorilor C.E.C. din mu- ' 1 niciplull Bucureşti şi Sectorul agricol Mov.­­ I • Magazinul auto Piteşti — câştigătorilor C.E.C. din Jude-­­ L ţeile Argeş, Dîmboviţa, Sibiu, Prahova, Giurgiu.­­ 9 Magazinul auto Bacău — câştigătorilor CJ E.C. din Jude-­­ ţele Bacău, Vrancea, Buzău, Neamţ, Galaţi, Brăila, Tulcea,­­ Ialomiţa, Constanţa, Călăraşi.­­ • Magazinul auto Iaşi — câştigătorilor C.EC. din judeţele Iaşi, Vaslui, Suceava, Botoşani. _­­ Magazinul auto Cluj-Napoca — câştigătorilor C.E.C. din Judeţul Cluj. _________ . • Magazinul auto Braşov — câştigătorilor C.EC. din Jude­ţele Braşov, Mureş, Harghita, Covasna. ___ . . . . • Magazinul auto Reşiţa — câştigătorilor C.E.C. din Judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi, Hunedoara. • Magazinul auto Timişoara — câştigătorilor C.E.C. din ju-­­ deţele Timiş, Arad, Bihor. 1 • Magazinul auto Craiova — câştigătorilor C.E.C. din Jude­­ţ­­e­le Dolj, Gorj, vocea: Olt, Teleorman.­­ • Magazinul auto Baia Mare — câştigătorilor C-E.C. din Ju-­­ deţele Alba, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Satu Mare, Sălaj.­­ Totodată, se aduce la cunoştinţă publicului cumpărător de­­ autoturisme DACIA 1300—1310 că pentru îmbunătăţirea condi- 1 1 ţililor de livrare a autoturismelor s-a luat măsura rearondării i 1 cumpărătorilor din unele judeţe pe magazine auto I-D.M-S. I 1 Astfel, incepind cu data de 1 februarie 1986 cumpărătorii l I domiciliaţi în Judeţele Brăila şi Tulcea programaţi de la po-­­­­ ziţia 2501/1985 pînă la 7681/1986 la magazinul auto Bucureşti vor I I ridica autoturismele de la magazinul auto Bacău, iar cumpă-L rătorii domiciliaţi în Judeţul Hunedoara programaţi la ma- 1­­ gazinul auto I.D.M.S. Timişoara de la poziţia 5501/1984 pină l­i la 2302/1986 vor ridica autoturismele de la magazinuul auto T­­ Reşiţa, eşalonat pe grupe de numere care vor fi date publi- . ^ cităţil. ţ­­ Relaţii suplimentare privind modul de onorare al cumpără- i­­­torilor domiciliaţi in judeţele de mai sus se pot obține de la ' ^ magazinele auto in cauză sau de la telefon 11.39.50 — int. 179. ^ Divizionarele „A" in faţa noului sezon F. C. BIHOR ARE ZECE PUNCTE ŞI ŞTIE CĂ SE POATE SALVA CU... 30 Cine şi-ar fi închipuit la în­ceputul campionatului că F. C. Bihor va încheia sezonul de toamnă pe ultimul loc ? Şi to­tuşi, formaţia orădeană se a­­flă acum la jumătatea com­petiţiei in neplăcuta postură de... „lanternă roşie“. Cauzele acestei alunecări pe toboganul tabelei clasamentului au fost multiple. Disensiunile, la ni­velul antrenori-jucători-condu­­cere, s-au ţinut lanţ şi au cul­minat cu „divorţul“ antrenoru­lui Victor Stănculescu, chiar după prima etapă de campio­nat in care bihorenii pierdeau net, la Bucureşti, cu 5-0, in faţa Sportului studenţesc. A urmat o perioadă de... zbucium, cuplul de antrenori Dărăban­u Mutu nereuşind să găsească li­nia de plutire a unei „corăbii“ cuprinsă de valuri. Nici pre­luarea din mers, din etapa a 9-a, a conducerii tehnice, de antrenorul Constantin Teaşcă n-a putut găsi echilibrul unei nave... debusolate. A venit va­canţa, şi o dată cu ea planurile de redresare a echipei. O e­­chipă cu o zestre foarte săracă de numai 10 puncte şi un ne­dorit minus 6 la „adevăr“. Antrenorul C. Teaşcă a „su­nat“ adunarea la startul pre­gătirilor la 6 ianuarie, zi în care jucătorii au fost testaţi de la A la Z. A doua zi a avut loc primul antrenament, şedin­ţele de pregătire continuînd în localitate, pînă la 12 ianuarie, după care lotul bihorean s-a deplasat, în vecinătate, la Băile Felix. Intre timp, la 18 ianua­rie a fost programată plenara clubului, în cadrul căreia a a­­vut loc şi analiza turului. A doua zi, antrenorul C. Teaşcă si-a prezentat demisia, care i-a fost aprobată de conducerea clubului. In criză de timp si de­„ antrenor, s-a apelat la F. R. Fotbal, forul de specia­litate recomandîndu-l pe Vio­rel Kraus. Şi astfel, fosta ex­tremă a Rapidului a preluat din mers... destinele formaţiei de pe Criş, conştient fiind că il aşteaptă un retur de „foc“. Pe care noul antrenor o „ata­că“ cu următorul lot de jucă­tori : Lăzăreanu, Liliac şi Ba­­lasz — portari ; Dianu, Dumi­­trescu, Biszok, Bruchental, Bu­­eico, L Mureşan, Kiss — fun­daşi ; N. Mureşan, Tamaş, La­­zăr, Cigan şi Isaia — mijlo­caşi ; Harşani, Ile, Georgescu şi Mihuţ (reprimit în lot) — înaintaşi. Acestora li s-au a­­dăugat şi câţiva jucători nou transferaţi, cum sunt Brumaru şi Drăghici, de la Victoria Bucureşti, Nemţeanu, de la F.C. Maramureş, şi Cosma, de la Cehu Şim­leu Silvaniei. Au pri­mit acordul clubului pentru a activa la alte echipe Florean, care se reîntoarce la Politeh­nica Iaşi. I. Marin la Victoria Bucureşti. Simuţ, Sălăjean, Niţu şi Culcer, toţi la înfră­ţirea Oradea. Romeo Paşcu, vicepreşedinte­le clubului, făcea următoarea apreciere în legătură cu sarci­nile echipei în returul campio­natului : „Tentativa noastră de evitare a retrogradării poate fi realizată cu condiţia ca abso­lut toţi jucătorii să se pregă­tească, pe tot parcursul retu­rului, aşa cum i-am văzut că o fac în aceste zile. Avem un rot destul de bun, cu suficiente elemente talentate, capabile să aducă acel mult aşteptat salt calitativ în jocul echipei. Sun­tem­ decişi să nu mai facem nici un rabat actelor de indis­ciplină. Fiecare greşeală, fie­care încercare de perturbare a procesului de instruire vor fi sancţionate drastic, indiferent de numele jucătorului. Dacă vom reuşi să acumulăm 30 de puncte (n.r. deci — încă 20 !!) vom putea să rămînem în Di­vizia „A“, chiar dacă două dintre echipele ameninţate, F.C.M. Braşov şi Victoria, au atuul fortificării vizibile a lo­turilor“. In încheiere, să amintim jocurile de verificare perfec­tate de F. C. Bihor. La 9 şi 14 februarie cu F. C. Mara­mureş, la 12 şi 16 februarie cu Olimpia Satu Mare (ambele tur-retur). In sfirşit, între 21— 23 februarie, la Oradea va a­­vea loc „Cupa Crişana“, com­petiţie la care şi-au anunţat participarea A.S.A. Tg. Mureş, „Poli“ Timişoara. Corvinul Hu­nedoara, o formaţie din pri­ma divizie a campionatului din Ungaria şi, bineînţeles, F. C. Bihor, Gheorghe NERJEA ŞTIRI ® ŞTIRI ® ŞTIRI O ŞTIRI * ŞTIRI • „CUPA 6 MARTIE“. Asociaţia sportivă Automatica Bucureşti, organizează cea de a 10-a edi­ţie (jubiliară) a „Cupei 6 mar­tie" la care participă 11 echipe: Victoria Bucureşti, Mecanica fi­nă Steaua, I.C.S.IJVL, MECON, Danubiana, Viscofil, Electromag­netica, T.I.L.I.B., Electronica, E­­lectrica Titu şi, bineînţeles, Au­tomatica. Primele meciuri vor avea loc luni 3 februarie, după următorul program: I.C.S.IJVL — Danubiana, Victoria Bucureşti — Mecanica fi­nă Steaua şi T.I.L.I.B. — Vise d­­ill. (Nicolae TOCACEK — coresp.) • MHNE, LA PLOIEŞTI, pe stadionul Petrolul, de la ora 11: Petrolul — Progresul Vulcan Bucureşti. EFICIENŢA PREGĂTIRII PERFORMERILOR DE AZI ŞI DE M­INE (Urmare din pag. 1) muncii , complexul polisportiv „Sport şi Sănătate“ a atras pe stadion aproape 5 000 de parti­cipanţi­­ in cadrul celor 260 de acţiuni turistice au fost angre­naţi aproape 20 000 de iubitori ai naturii şi drumeţiei ; in a­­ceşti indicatori aflindu-se munca, entuziasmul şi iniţiati­vele celor 32 de cercuri spor­tive din uzină), dar şi pen­tru sportivii al căror ţel este atingerea marii performanţe (cei 38 de tineri performeri, majoritatea sub 20 de ani, care fac parte din diferite loturi republicane — 14 fiind deja nominalizaţi in loturile olim­pice — provin din sutele de copii şi tineri care bat la por­ţile afirmării in cadrul secţii­lor clubului, elevi care îşi de­săvârşesc pregătirea prin nenumăratele ore de şcoală antrenament şi concursuri, sub Îndrumarea unor antrenori 51 tehnicieni devotaţi creşterii ti­nerei generaţii). Avînd două secţii de valoare olimpică (scrima şi bobul), trei de valoare internaţională (schi fond, volei, patinaj viteză) şi 11 secţii republicane (deci o paletă bogată, cu sporturi de vară şi iarnă, unele care ne­cesită materiale costisitoare — ca ambele sporturi de catego­rie olimpică), C.S. Tractorul a reuşit să aibă, din cei peste 700 de sportivi legitimaţi, 36 in lotul olimpic (14 nominali­zaţi şi 22 de perspectivă) şi 38 în loturile naţionale. Cu a­­ceşti performeri, clubul braşo­vean şi-a îndeplinit angaja­mentele asumate pe planul re­prezentării internaţionale (im­portant indicator al eficienţei muncii) — 8 medalii (cate fu­seseră planificate) şi 39 puncte (faţă de 37). Pe primul loc — floretista Reka Lazar care, cu medalia de argint la Campio­natele mondiale de tineret, de la Arnhem, a determinat fac­torii responsabili locali s-o declare sportiva nr. 1 a clu­bului pe anul 1985. Dar acum ? Tinara şi talentata fioretistă braşoveană, absolventă in anul trecut a liceului, a dat şi exa­men la şcoala de antrenori, iar recent, la primul concurs in­ternational de juniori, de la Budapesta, a terminat învin­gătoare, depunîndu-şi, deci, candidatura pentru titlul mon­dial al cadetelor, in martie, la Stuttgart. Este, de altfel, o­­biectivul declarat al antreno­rului ei, Şerban Vlad, cel care la club imprimă o notă de exi­genţă şi rigoare in pregătirea tinerelor floretiste, începind cu selecţia şi terminînd cu lansa­rea în circuitul competiţional. Pe o linie similară va trebui să se înscrie cit mai curînd şi Centrul de tineret Tractorul (în fapt, nucleul tinerilor can­didaţi olimpici la sabie), pen­tru a contribui grabnic la re­lansarea acestei arme pe plan­şele internaţionale, acolo unde, nu cu mulţi ani în urmă, re­prezentanţii României se a­­flau pe podiumul olimpic şi mondial. Dan Găureanu, Atila Papp şi Dan Costache, elevii antrenorului Mihai Ticuşan, trebuie să depăşească cu hotă­­rîre simplul statut de promi­siune. După cum şi valoarea tine­rilor boberi ai Tractorului (Do­rin Degan, Radu Vasile şi Cris­tian Coteanu, antrenaţi de Do­rel Cristudor) reclamă în pers­pectiva apropiată un califica­tiv mai bun decit cel din re­centa dare de seamă a duhu­lui — „participare onorantă la campionatele mondiale şi eu­ropene“. Iată, chiar in aceste zile, după cum ne-a precizat preşedintele cluhului, Gheorghe Dumitrescu, in delegaţia româ­nească aflată la C.E. de tineret, de la Igls (Austria), se află şi „tînărul tractorist“ Radu Va­sile, împreună cu noul bob, construit cu dragoste şi re-­­ cepere de un harnic colectiv de muncă al întreprinderii de tractoare din Braşov. Un pri­lej de a arăta pe piriia de concurs ce au însemnat nenu­măratele ore de muncă, efort şi inteligenţă tehnică, petre­cute in faţa planşetei, la ban­cul de lucru, pe suprafaţa us­cată, de bitum, a stadionului! Mediocritatea îngrijorătoare a voleiului (cindva, la loc de frunte în ierarhia Internă), handbalului şi fotbalului — sporturile de echipă, deci, in suferinţă in anul 1985 — are la origine, după cum s-a sub­liniat în plenară, un volum in­suficient de muncă, o lipsă de colaborare intre toţi factorii, inexistenţa unui flux perma­nent de promovare a tinerilor de valor­ie, dar şi asuma­rea doar parţială a responsabilită­ţii ce revine — în primul rind ! — tehnicienilor care se ocupă de aceste discipline sportive, cantitatea şi calitatea muncii acestora fiind o noţiune fără acoperire nici măcar pe planul performanţei în eşalonul divi­zionar. 1986 se află la cumpăna ac­tualului ciclu olimpic, iar e­­ficienţa pregătirii se află la ordinea zilei. Printr-o estimare realistă a forţelor, printr-o valorificare deplină a potenţia­lului existent, printr-o organi­zare responsabilă, clubul bra­şovean Tractorul poate contri­bui cu succes la marea per­formanţă sportivă româneasca In perspectiva J.O. 1988.

Next