Sportul, februarie 1986 (Anul 42, nr. 11235-11258)

1986-02-01 / nr. 11235

BILANŢ INTERNAŢIONAL AL LUPTELOR 9 România ocupă locul trei in Europa PARIS, 31 (Agerpres). — în clasamentele europene ale anu­lui 1985 la lupte greco-romane, echipa României ocupă locul 3, cu 411 puncte, fiind prece­dată de formaţiile U.R.S.S. — 630 puncte şi Bulgariei — 463 puncte. Poziţia a 4-a este o­­cupată de echipa Poloniei — 388 puncte, urmată la rîndul său de Ungaria — 292 puncte, Suedia — 193 puncte, Finlanda — 137 puncte, Cehoslovacia — 133 puncte etc. In clasamentele individuale, în primii 10 pe I categorii figurează 9 luptători români. La categoria 68 kg, primul loc este ocupat de Ştefan Ne- I­grişan, urmat de Mihail Pro­­j­kudin (U.R.S.S.) şi Stanislav Barej (Polonia)), in timp ce la I „74 kg“, Ştefan Rusu este si­ I­tuat pe locul secund, poziţie ocupată si­ de Ilie Matei, la I cat 90 kg. Tinărul Sorin Her­ I­tea (categoria 82 kg) este cla­­sat pe locul 3, înregistrind cel mai spectaculos progres faţă de sezonul precedent, ceilalţi sportivi români aflaţi în primii 1­10 luptători europeni fiind ur- i mătorii : Ion Grigoraş (cat. 130­­ kg) — locul 3 ; Mihai Cismaş I (cat. 52 kg) — locul 4 ; Nico-­­­lae Zamfir (cat. 57 kg) — lo­cul 4 ; Vasile Andrei (cat. 100­­ kg) — locul 5 ; Gheorghe Savu I (cat. 62 kg) — locul 5. PRIMELE ÎNSCRIERI LA C.E. DE ŞAH (junioare) Pe adresa Federaţiei române de şah au început să sosească pri­mele confirmări de participare la Campionatul european pentru Ju­nioare, care figurează în calen­darul competiţiilor internaţionale din acest an organizat în ţara noastră. Întrecerea continentală a şahistelor junioare, aflată la pri­ma sa ediţie oficială, va avea loc între 10 şi 27 martie, la Băile Herculane. Şi-au confirmat pină acum participarea jucătoarele Ana-Maria Botsari (Grecia), Joan­na Sztralka (Polonia), Svetlana Matveeva (U.R.S.S.). Pentru cu­lorile noastre vor juca maestra Internaţională Cristina Rădulescu şi maestra Smaranda Boicu, ţara organizatoare avind drept la două locuri în turneu. Campionatul european de şah al juni­oarei or (limită de virată — 29 ani) se va desfăşura în cadrul tradiţionalului Festival şa­­hist „Hercules“, aflat la a VII-a ediţie. Programul său mai cu­prinde un turneu internaţional feminin pentru senioare, un „o­­pen“ internaţional masculin şi alte concursuri pe diferite cate­gorii. Pentru prima oară, un tur­neu spadei va fi rezervat mini­­calculatoarelor de şah. KATARINA WITT ŞI-A PĂSTRAT TITLUL Multipla campioană de pati­naj, Katarina Witt (R.D.G.), condusă după primele evolu­ţii, a refăcut spectaculos la programul liber, executat im­pecabil, şi şi-a păstrat titlul european, la C.E. de la Co­penhaga. Pe locurile următoare s-au clasat sovieticele Kira Ivanova, Ana Kondrasova și Natalia Lebedeva. Etapa a IIa in Turneul „celor 5 fSfl)l (motorul jocului colectiv) ÎN SUfiRINJĂ! I Cel de al 57-lea Turneu _al I celor 5 naţiuni la rugby işi j continuă marşul, era să spu- I nem triumfal, dar ne abţi- I nem... De ce ? Deoarece am- I bele partide din prima etapă I (Scotia — Franţa şi Anglia — I Ţara Galilor) au fost ciştigate I de gazde prin lovituri de pi- I dor (I). Punctele scoţienilor au fost realizate — toate — de fundaşul debutant Gavin Has­tings (18) ; cele ale englezii« de „uvertura“ Bob Andrew (21); învinşii, francezii, au realizat două eseuri prin Berbizier şi Sella; galezii, unul prin Bo­wen. Aşadar, mai mult joc de partea celor care au pierdut. Pe bună dreptate, presa inter­naţională de specialitate se în­treabă, îngrijorată, după cele două meciuri ,­­ncotro se în­dreaptă rugbyul. Astfel, cunos­cutul comentator francez Henri Garcia sublinia (într-un recent articol din ziarul , „L’Equipe“) că a crescut incomensurabil rolul şuterilor, „pe punctul de a deveni monstruos şi amenin­ţător pentru viitorul rugbyu- lui“„. „Soarta unui meci, spu­ne tot el, depinde tot mai mult nu de evoluţia de ansamblu a unui grup, ci de talentul u­nuia sau altuia dintre şuteri . Pregătirea de ansamblu, tacti­ca de joc devin subordonate „ jucătorul­ui-minune“, omului care prin şuturile sale, in fond, invitaţie la non-creativitate, stabileşte rezultatul. Sigur, şi în rugby trebuie fă­cut totul pentru obţinerea vic­toriei, dar victoria trebuie să fie frumoasă şi frumos­ă, în special, eseul, motorul jocului colectiv. Oricâtă admiraţie ne-ar strrni măiestria unui şuter, e­­moţia artistică, estetică ne-o dă numai eseul ! Iată de ce trebuie făcut to­tul pentru a i se reda rugbyu­­lui strălucirea, vocaţia sa edu­cativă printr-o exprimare me­reu colectivă, atît de seducă­toare pentru publicul larg. Azi, etapa a doua, cu me­ciurile Franţa — Irlanda şi Ţara Galilor — Scoţia. Dimitrie CALLIMACHI pt sem• pe stimni • Turneu feminin de handbal la Cheb, în Cehoslovacia: Unga­ria — Cehoslovacia­­ 28—19, Po­lonia — Olandă 20—18, U.R.S.S. — R.F.G. 32—21 6 In meci amical masculin, la Hanovra: R.F.G. — Ungaria 19—28 (9—9). • Slalomul de junioare de la Splinderuv Mlin a revenit ceho­slovacei Paulina Simerova cu 1:35,48. Schioara română Adriana Macrea a fost a opta, cu 1:38,97. • Belgianul Jean Marc Renard este noul campion de box al Eu­ropei la cat. super-pană (l-a în­vins prin k.o. tehnic în rep. 8 pe italianul Marco Gallo, în gala de la Catanzaro). • La Albuquerque (New Mexi­co), în cadrul unui concurs atle­tic americanul Billy Olson a rea­lizat un nou record — de sală — la săritura cu prăjina, cu 5,89 m (v.r. îi aparţinea cu 5,88 m). I­­n „C.C.E." in baschet feminin SEMIFINALISTELE GRUPEI I „U“ a ciştigat la Belgrad, dar... Echipa feminină de baschet u­­ni­versi­ta­tea Cluj-Napoca a obţi­nut o spectaculoasă victorie, la Belgrad, in faţa formaţiei Parti­san in cadrul ultimei etape a grupei A din sferturile de finală ale „C.C.E.*. La capătul unei In­­treceri In care ambele formaţii au pus accentul pe acţiunile o­­fensive, Universitatea a ciştigat cu im—99 (64—*6). Dar, deoarece la aceeaşi zi Levski -Spa­rtak a tavins, la Sofia, pe Primdgi Vi­cenza CU 81—78 (43—39), s-a *­Jims, la clasamentul grupei, o egalitate de puncte între trei e­­chipe, departajarea fiind făcută de cosaverajul direct care a fost nefavorabil echipei din Cluj-Na­poca, în semifinale calificându-se ocupantele primelor do­uă locuri. Iată acest clasament: 1. Primigi 4 3 2 308:269 6 3. Levski-Spartak 4 2 2 302:293 6 3. Universitatea 4 3 2 273.321 . Clasamentul complet al crupei: 1. Primiri 10 p, 2. Levski-Spar­tak 10 p, 3. Universitatea 10 p, 4. Partizan 8 p. Chiar dacă nu a reuşit să se califice, apreciem că echipa Uni­ ‘­DECISE LA COSAVERAJ!­ versi­tatea Cluj-Napoca a avut o comportare bună in ediţia acX* la a „C.E.E.“, fiind la un pA 3 reedita performanta fomatiei BucureşUi la TJi S 1968 1 969 a competiţiei, cînd a ajuns In semifinale si a foit £ liminata de T.T.T. Daugava­rw ciştigătoarea trofeului.8 Prec^fS că echipele Vicenza $1 LevIkL Spartak au ciştigat „C.c.E.«la 1985 și, respectiv, 1984. m 111 T-S.K.A. Moscova ~ Stade franoais Versailles 82—69. Vysoke Praga — Agon Düsseldorf 67—73. Clasamente ? Agon 11 p, *. T.S.K.A. 16 p, £ Stade franoais 9 p, 4. Vysoke 6 p. In semiifinale (jocuri duble) • Vicenza — T.S.K.A. și Levski- Sportak — Agon. Rezultatele primei etape a re­turului seriei unice (semifinale) a „C.C.E.“ LA BĂIEȚI: Simao Milano — Jalghiris Kaunas 95—66, Limoges — Real Madrid 79—92, Maccabi Tel Aviv — Cibona Za­greb 105—102. Clasament: 1. Jal­ghiris 12 p (7 jocuri), 2. Cibona 10 p (6 j), 3. Maccabi 10 p (7 j), 4. Real 9 p (6 j), 5. Simao 9 p (6 j), 6. Limoges 7 p (6 j). Restanță In „CUPA KORACI“ : Hapoel Tel Aviv — Bosnia Sara­jevo 110—107. Azi, bi­reticolor, campionatul Portugaliei TRIOUL TRADIȚIONAL DOMINĂ ÎNTRECEREA „De această dată, noi vom pur­ta laurii de campioni“, au de­­clarat, înainte de începerea sezo­nului... preşedinţii cluburilor Botavleta şi Portimonense, stimu­laţi, poate, de exemplul Veronel. CLASAMENTUL „LA ZI“ Acum, după ce caravana fotbalis­tică a şi parcurs deja trei etape din retur, „podiumul“ arată ast­fel: 1. Benfica, 2. Sporting Lisa­bona, 3. F.C. Porto... Semn că, cel puţin pentru acest sezon, am­biţiile celor două cluburi s-au povenit rara acope­rire. • Deşi e vor­ba de un nume bi­necunoscut In fot­balul mondial, care nu mai necesită nici un fel de pre­zentare, Benfica este totuşi un lider sur­prinzător. In vară, clubul a renunţat la servici­ile prea rigurosului antrenor Pal Cser­­nai şi a apelat la englezul John Morti­­more, care, cu ani în urmă, a mai pregătit formaţia „alb-roşiilor“. Cum eforturile financiare pentru construirea celui de al treilea inel al stadionului „Da Luz“ au cam secătuit visteria, dlu­hul n-a fost în măsură să ducă o campanie de trans­ferări spectaculoasă. Şi, la consecinţă, actualul sezon a fost declarat unul „de sacrificiu“,­ cu preocupare exclusivă pentru clădirea unul nou „unsprezece“. Dar, fără să mai dispună de ve­dere de tipul unui Humberto, Stromberg sau Chalana, Morti­­more a mic­ă pe picioare forma­­ţia mult mai repede decit s-ar fi bănuit. Nu putem trece cu vederea prestaţia între buturi a „veteranului“ Bento, care n-a scos mingea din plasă 1065 mi­nute. • Campioana „en titre“, F.C. Porto, a pornit în forcing, do­rind poate să topească din start elanul rivalelor. Dar eliminarea din C.C.E. în fața Barcelonei, şi cîteva sincope în campionat (altădată, într-un sezon întreg, nu pără­sea terenul învinsă de trei ori) i-au cam „înecat“ mo­toarele. Ceea ce este destul de surprinzător. Pentru că totul, şi aşa destul de consistent în pie­se de greutate, a fost fortificat cu brazilienii Juary şi Eloi şi al­­gerianul Madjer, ultimul fiind singurul care şi-a găsit un loc printre titulari.­­ Şi un fapt puţin obişnuit pentru un cam­pionat destul de tradiţionalist cum este ced lusitan: ascensiu­nea noii promovate Chaves, a­­flată atît de aproape de un loc care să-i ofere posibilitatea par­ticipării la Cupa U.E.F.A. Mihai CIUCA 1. BENFICA 18 13 3 1SC-12­ 2. Sporting 18 12 4 2 36-10 28 3. F.C. Porto 18 12 3 3 35-14 27 1. Guimaraes 18 19 5 3 32-16 25 5. Chaves 18 8 4 6 20-23 28 6. Boa vista 18 7 5 6 23-18 19 7. Belenenses 18 5 8 5 20-15 18 8. Portlmonense 18 7 4 7 12-15 18 9. Salguelros 18 7 3 8 15-24 17 10. Setubal 18 5 6 7 21-27 16 11. Academica 18 5 6 7 13-21 16 12. Sp. Braga 18 5 4 9 16-24 14 13. Aves 18 3 6 9 15-24 12 14. Covilha 18 4 3 11 14-33 11 15. Penafiel 18 3 4 11 8-22 10 16. Maritimo 18 4 0 14 15-37 8 ! A fi fost sportiv activ, nu neapărat în aceste talente descoperite şi instruite de performer în adevăratul înţeles al cuvîn- „d-na rugby“ şi ar fi poate destul ! Dar Iiului, este indiscutabil o calitate însemna- în afara lui Parasch­iv sunt încă destui­­ă pentru antrenori, deoarece fiecare din­ alţii formaţi la veritabila... şcoală de ca­tre ei nu numai că ştie în amănunt multe lente a Marianei Lucescu, din România n-a avut decât a profita. Dacă ar fi să amintim doar că Mircea Paraschi­v, de mai mulţi ani căpitan al echipei reprezentative, este unul dintre m­ei, la amatori sau la profesionişti. Ştiin­ţa maestrului Popazu consta în a asigura elevilor săi nu numai o bună pregătire fizica, ci şi o solidă pregătire tehnică. Ei bine, Zamfir Popazu, care a fost şi un arbitru în ring totdeauna pe fază, nu fă­cuse niciodată box în viaţă. Iar „mănuşile“ şi le-a pus doar cînd a devenit, din în-» A fi fost sportiv activ, nu neapărat un performer in adevăratul înţeles al curta-Itului, este indiscutabil o calitate însemna­tă pentru antrenori, deoarece fiecare din­tre ei nu numai că ştie în amănunt multe dintre „secretele“ sportului sau ramurii de­­ sport respective, dar, cum se spune, a sim­ţit pe propria-i piele dificultăţile şi stră­daniile impuse de practicarea, cu mai mult­­sau mai puţin succes, a acestora. Sunt u­­nele cazuri că antrenori au devenit repu­taţi, chiar şi fără ca ei să fi fost practi­canţi ai sportului sau ai unei anume­­ probe sportive. Lor le dedicăm ediţia de astăzi a caleidoscopului. „ Una dintre figurile cele mai pitoreşti­­ ale pugilismului românesc a fost regreta-Itul antrenor Zamfir Popazu prin mâinile căruia au trecut boxeri din mai multe ge­neraţii între care nu puţini au fost cei care au ajuns campioni naţionali ai Româ-­ dintre „secretele“ sportului sau ramurii de . Săritura cu prăjina este o probă — sport respective, dar, cum se spune, a sim- cel puţin pină acum ! — exclusiv mascu­ţii pe propra-i piele dificultăţile şi stră- lină. Şi totuşi, Elisabeta Stănescu şi Rodica daniile impuse de practicarea, cu mai mult Girleanu stat două dintre profesoarele-an-Itul antrenor Zamfir Popazu prin mîinile a ______„„„ , „ căruia au trecut boxeri din mai multe ce- Ber?Aszasz ’ ^E1 Hunedoara, a fost, neraţii între care nu puţini au fost cel valoros alergător de care au ajuns campioni naţionali ai Romă- nomnemion^is^ „slT? ^helat activitatea , niei, la amatori sau la profesionist! Stiin- competațională a devenit, firesc, antrenor­­a maestrului Popazu consta­ta a asigura ?e seri^fon 1 1 13 M.rtalua Hunedoara. Pină­­ elevilor săi nu numai o bună pregătire !* u­rmă sT3 Pr.afilat, iată, pe săritura ta fizică, ci şi o solidă pregătire tehnică eleva “ Marieta Rcu fiind, anul • Ei bine, Zamfir Popazu, care a fost şi un hiSfJPÎ’ campioană a ţării, medaliată cu arbitru in ring totdeauna pe fază nu fă­ broli­z la Universiada de la Kobe. Pentru a­cuse niciodată box la viaţă, iar „mănuşile“ acest an, antrenorul şi atleta şi-au propus Şi le-a pus doar cînd a devenit, din ta­­ca obiectiv 7 metr! ! !sau mai puţin succes, a acestora. Stat a­­trenoare care, deşi n-au practicat-o a u­nele cazuri ca antrenori au devenit repu- pregătit destui săritori cu prăjina. Elisa­taţi, chiar şi fără ca ei să fi fost practi- beta Stănescu, spre exemplu, i-a fost sfet­­canţi ai sportului sau ai unei anume nică fiului ei Rázván (5,15 m la sezonul tîmplare sau nu, antrenor !... , în ţara noastră femeile încă nu au ajuns să joace... rugby şi totuşi una din­tre ele, profesoara Mariana Lucescu, de la I Clubul sportiv şcolar nr. 2, are merite deosebite în rugbyul românesc. De activi­tatea ei rodnică de continuele căutări a noi şi noi talente, sportul cu balonul oval tîmplare sau nu, antrenor !... ffi Recentul pensionar Cristache Barta,­­ in ţara noastră femeile tacă nu au care la­­tinereţe a fost săritor de triplu ajuns sa joace... rugby şi totuşi una din­ la C.C.A. (actualmente Steaua) ca antre­­tre ele, profesoara Mariana Lucescu, de la n°r a avut reuşite la domeniul aruncării I probe sportive. Lor le dedicăm ediţia de anului trecut­, una dintre cei mai buni astazi a caleidoscopului­ din ţară, iar Rodica Gîlceanu l-a format . Una dintre figurile cele mai pitoreşti pe tinărul Răzvan Enescu, campionul re­, ale pugilismului românesc a fost regretat publican de juniori al probei ! Clubul sportiv şcolar nr. 2, are merite discului, eleva sa Niculina Barbu, la anul deosebit d­i rugbyul românesc. De activi- 191­5, fiind recordmană a României cu tatea ei, rodnică de continuele căutări a 42,04 m. noi şi noi talente, sportul cu balonul oval ■ m Nicolae Madom. „­i din România n-a avut decât a profita, săritor la Înălţime fLo?! I I I I I Caleidoscop - CUM AU DEVENIT CUNOSCUŢI UNII ANTRENORI medii şi lungi. Prin­ grupa sa au trecut nenumăraţi atleţi renumiţi. Referindu-ne numai la activitatea de anul trecut, vom sublinia evoluţia cîtorva dintre elevii şi elevele sale: Cristieana Cojocaru (cam­pioană a Jocurilor mondiale de sală, de la Paris-Bercy, la 800 m, locul III la C.E. Indoor de la Atena, medaliată cu argint la Universiada de la Kobe), Fiţa Lovin, lo­curile II la Paris-Bercy şi Atena la 1500 m, a patra la „mondialele“ la cros de la Lisabona, Margareta Keszeg, locul II la 1500 m la J.M.U. din Japonia, Petru Drăgoescu, medaliat cu argint la C.E. de sală de la Atena etc. O excepţie o constituie, indis­cutabil, Sorin Matei — recordman naţio­nal la săritura la înălţime cu 2,35 m. • O întâmplare hazlie: prin anii ’30, la terminarea Institutului de Cultură Fizică şi Sport din Moscova, Zoia Romanova (cea care avea să devină soţia reputatului atlet N.G. Ozolin, ea însăşi atletă), a primit re­partiţie ca profesoară de educaţie fizică la o asociaţie sportivă care nu avea decit o echipă de fotbal, dar fără antrenor. Neavlad de alles, Romanova a pregătit e­­chipa de fotbal care a obţinut rezultate meritorii... • Brazilia, cu­ o fi ea ţară a cafelei, a sambei şi a fotbalului, înainte de câştiga­rea, în 1970, pentru a treia oară a titlului mondial, a intrat într-o criză acută de antre­nor pentru echipa reprezentativă. Până la urmă a fost preferat Joao Saldanha, un ziarist de fotbal, este drept, dar care nu fusese insă jucător ( ! ), sub conducerea căruia echipa „carioca“ a obținut o sea­mă de performanţe remarcabile. Romeo VIlARA I Daca ar fi să amintim doar că Mircea triplu (cel mai bun­­ rezultat m ni l ParaschiV, de mai multi ani căpitan al 1962), pentru «, antren0r ^ fie uTM re­­­cch;p0i reprezentative, este unul dintre put« specialist in alergărife­le distante Pen tri? străh^ta\TSabon*mente9yrin UBOsStoesfil"a?EUA—° sf4rt«^ ^xpem­im^rt^presă 9 ^o!* i^sHr București? Calea^Grirtte^nr.^ă^T 10363 * ** -------------- ŞTIRI ---------------­ • Meci amical la Vancouver, Canada — Paraguay 0—0. • La Malaga, selecţionata Marocului, calificată la turneul final al C.M., a fost surclasată de către echi­pa de speranţe a Spaniei: 0—3 1 • In „Cupa Italiei“ s-au desfă­şurat 5 meciuri la cadrul turu­lui optimilor de finală: Como — Juventus Torino 1—0; Empoli (Divizia 2) — A.C. Milan 1—0; A.S. Roma — Atalanta Bergamo 2—0; Verona — pisa 3—0; Flo­rentina — Udinese 3—1; trei par­tide au fost amînate din cauza vremii nefavorabile. • Fostul internaţional argentinian Alfredo di Stefano, vedeta echipei Real Madrid la anii ’60, a semnat un contract pe timp de doi ani ca antrenor al formaţiei F. C. Va­lencia Conducătorii clubului spe­ră ca sub conducerea lui Di Stefano echipa să depăşească si­­tuaţia­ critică la care se află : locul 13 in clasamentul primei ligi a campionatului scării ei.

Next