Sportul, aprilie 1986 (Anul 42, nr. 11285-11310)

1986-04-01 / nr. 11285

In Divizia A de „greco-romane": PARTIDE ECHILIBRATE, SCORURI STRÎNSE Duminică, In mai multe locali­tăţi din ţară s-au desfăşurat în­trecerile celei de a Ili-a etape a Diviziei A de lupte greco-romane, In multe reuniuni partidele fiind echilibrate şi încheiate cu rezul­tate strinse. BUCUREŞTI. Sala Dinamo a găzduit confruntarea dintre for­maţiile LC Dacia Piteşti, IMU Medgidia şi Metalul Bucureşti, meciurile dintre componenţii ce­lor trei echipe fiind aprig dispu­tate iar rezultatele finale au fost, cum era de aşteptat, destul de echilibrate. LC Dacia Piteşti a cîştigat la limită (6—4) intîlnirea cu IMU Medgidia şi a terminat la egalitate (5—5) cu Metalul Bucureşti. Întâlnirea dintre luptă­torii de la IMU Medgidia şi cei de la Metalul Bucureşti a fost cîşti­­gată de primii (6—4) care au ma­nifestat o pregătire superioară şi mai multă dorinţă de a învinge. Alături de întreaga echipă din Medgidia, s-au remarcat A. Ma­­ria N. Marinei, Gh. Costin şi C. Buleaşca (de la Dacia Piteşti), M. David, Gh Vasile şi A. Alionte (de la Metalul Buc.). (Nicolae TOKACEK - Ioresp.) SINAIA. Întrecerile au fost­­ destul de echilibrate, dar rezul­tatele au fost favorabile sporti­vilor de la AS­A Buzău: 6—4 cu Carpati Sinaia şi 5—5 cu Delta Tulcea; Carpaţi Sinaia — Delta Tulcea 6—4. (V. FELDMAN — coresp.) RĂDĂUŢI. Echipa locală este una dintre puţinele formaţii care şi-a valorificat avantajul terenu­lui propriu, obţinînd victorii cla­re în ambele întâlniri: Metalul Rădăuţi — Progresul Brăila 9—1, iar cu CSM Suceava 7—3. CSM Suceava — progresul Brăila 7 3. (M. UNGUREANU — coresp.) BRAŞOV. Triunghiularul din localitate a dat cîştig de cauză (dar la limită) sportivilor de la Steagul Roşu Braşov, 6—4 cu Turbomecanica Bucureşti şi 5—4 cu Dunărea Galaţi. Turbomeca­­nica — Dunărea 6—3 (meciurile de la cat. 52 kg au fost aminate, gălăţeanul Gh. Burghel fiind re­ţinut la lotul naţional). (I. STAN­CA — coresp.) CRAIOVA. întîlnirile din locali­tate au scos în evidenţă buna pregătire a sportivilor de la Ci­mentul Tg. Jiu, care au ciştigat partida cu CSM Reşiţa (7—3) şi au terminat la egalitate (5—5 cu Electroputere Craiova. Luptătorii localnici i-au învins pe cei de la Reşiţa cu 5-4. (V. POPOVICI - coresp.) CÎMPULUNG MUSCEL. Sporti­vii de la SC Muscelul au cîştigat ambele intîlniri susţinute : 8—3 cu Rapid Bucureşti şi 7—3 cu CSM Craiova; Rapid Bucureşti — Minerul Motru 9—1 şi cu CSM Craiova 5—5. CSM Craiova — Mi­nerul Motru 7—3. (D. RADULES­­CU — coresp.) ARAD. Luptătorii localnici au dominat concursul, obţinînd trei victorii la acelaşi scor (7—3) cu ASA Cluj-Napoca, Simareil Baia Mare şi Crişul Oradea. Si­­mared Baia Mare 6—4 cu Crişul Oradea şi 3—7 cu ASA Cluj-Na­poca. (N. STREJAN — coresp.) BACAU. întrecerile din locali­tate au fost dominate de spor­tivii de la Dinamo, care au rea­lizat trei victorii: 8—2 cu CS Botoşani, 7—3 cu SC Bacău şi 9—2 cu Ceahlăul P. Neamţ. SC Bacău — CS Botoşani 6—4, iar CS Botoşani — Ceahlău­ 6—4. (S. NENIŢA — coresp.) CONSTANŢA. Sportivii de la Farul n-au reuşit să-şi valorifice irr totalitate şansele datorită fap­tului că luptătorii de la Progre­sul Bucureşti au prezentat o e­­chipă mai puternică şi bine pre­gătită. Progresul cu Prahova Ploieşti 8—2, cu Industria Sîrmei Buzău 8—2, cu Farul 6—4. Farul — Prahova 8—2, cu IS Buzău 8—2. (C. GOLDENBERG — coresp.) BAILEŞTI. Concursul a fost dominat de luptătorii de la Alu­miniu Slatina, învingători în ambele- întilniri: 7—3 cu Con­strucţia Bucureşti şi 7—3 cu Me­talurgistul Băileşti. Metalurgistul — Construcţia 6—4. (Gh. GN­EOR­­GHIŞAN — coresp.) LUGOJ Meciuri echilibrate, în­cheiate cu scoruri strinse: CFR Timişoara — Electromureş Tg. Mureş 5—5 şi cu Metalul IURT Lugoj 5—5’ Metalul — Electro­mureş 6—4 (C. OLARU — coresp.) MARGHITA. Hidrotehnica Siret a dominat întrecerile, depăşind cu 10—0 formaţia locală Biho­reancă şi terminînd la egalitate (5—5) cu Steaua. Steaua — Biho­reancă 5—4. (A. PASCAT­AU — coresp.) Campionatele naţionale de baschet: OLIMPIA — PERFORMERA ETAPEI In etapa a 27-a a Campiona­telor Naţionale de baschet, re­zultatul de egalitate consemnat la Oradea, între Dinamo din lo­calitate şi Farul, a permis re­venirea formaţiei din Constanţa pe locul 3. Iată cîteva amănunte asupra partidelor : MASCULIN, GRUPA 1­6 DINAMO ORADEA — FARUL CSS 2 CONSTANŢA : 1—1 ; 100— 109 şi 139—70(1). Prezenţi cu nu­mai şapte jucători, constănţenii şi-au realizat totuşi scopul pro­pus — remiza. De reţinut, însă, că în partida a doua ei au ce­dat lamentabil în faţa unei echi­pe căreia i-a „mers" totul. Cos­­geteri : Cristea 13+29, Rădulescu 27+10, Flatndra 11+27, Rosa 20+9 de la gazde, respectiv Mă­­năilă 28+12, Băiceanu 37+26, Moldoveanu 24+7. Au arbitrat O. Oprea şi N. lonescu. (Ilie GHIŞA-coresp.). STEAUA — ICED CSS 4 BUCU­REŞTI 2—0 , 124—82 şi 117—82. Victorii nete ale campionilor, în faţa unei echipe pe care am fi dorit-o mai ambiţioasă, aşa cum a fost în prima repriză a întil­­nirii de duminică. DINAMO BUCUREŞTI — RA­PID BUCUREŞTI 2—0 , 103—75 Şi 92—79. Succesele dinamovi lor au fost categorice ; totuşi, aşteptam mai multă iniţiativă şi siguranţă din partea jucătorilor tineri care numai astfel îşi pot cuceri locul în formaţia de bază. GRUPA 7-11 CSU BALANŢA SIBIU — CSU OŢELUL GALAŢI 2—0, 113—76 şi 118—78. Cosgeteri : Chirilă 20+30, Dăian 18+33, Apostu 16+20, res­pectiv Popescu 24+25, Miriţă 17+16, Haiduc 15+13. (file IONES­­CU-coresp.). ACADEMIA MILITARĂ MECA­NICA FINA BUCUREŞTI — PO­LITEHNICA CSS UNIREA IAŞI 1—1 : 90—86 şi 77—89. Corgeteri: Zdrenghea 25+21, Şarlă 16+29, Oczelak 21+12, respectiv Boiştea­­nu 21+11, Mihăilescu 13+14, Moscalu 13+14. Campionatul se reia la 17 mai CLASAMENT 1. Steaua* 34 32 2 3363 .2501 65 2. Dinamo Buc. 34 30 4 3356:2385 64 3. Farul C-ta 34 16 18 2795.3046 50 4. Rapid Buc. 34 16 1­8 2803:3026 50 5. Din. Oradea 34 15 19 2837.2944 49 6. TCED Buc. 34 14 20 3047­.3163 45 7. CSU Sibiu 30 15 15 2447.2463 45 8. Poli. Iasi 32 13 19 2372.2568 45 9. Ac. Mil. Buc. 32 11 21 2692.2832 43 10. „U" Cl.­N.* 30 11 19 2353.2512 40 11. CSU Galați 32 7 25 2335.2961 39 *) Echipe penalizate FEMININ, GRUPA 1­6 OLIMPIA BUCUREŞTI — VO­INŢA BUCUREŞTI 2—0 , 69—64 și 66—60. Ținînd seama că din echipa Olimpia a lipsit Mariana Andreescu (bolnavă), victoriile sale par surprinzătoare. Ele se explică, în primul rînd, prin e­­voluţia bună (oricum superioară celei din etapele precedente) a baschetbalistelor de la Olimpia, din rindul cărora Mălina Mari­­nache şi-a adus o contribuţie decisivă la victoria de duminică (in repriza secundă a înscris 18 puncte , in penultimul minut de joc a fructificat două aruncări de 3 p). O altă explicaţie o con­stituie prestaţia evident sub po­sibilităţi a sportivelor de la Vo­inţa, care au ratat exasperant, deseori chiar de sub panou. Pro­centajele obţinute la aruncările din acţiune sunt edificatoare : simbătă : 36% (61 de încercări, 22 reuşite); duminică : 31% (74— 23). în ziua a doua, învinsele au ratat şi nepermis de multe po­sibilităţi de a înscrie din arun­cări libere, inregistrînd un pro­centaj semnificativ : doar 56,40% (23—13). Cosgetere : Marinache 20+20, Bîră 13+15, Stingă 15+12, Cristea 17+5, respectiv Filip 23+9, StCism 13+14, Borş 15+8, Jugănaru 9+13. Au arbitrat C. Dumitrache — Z. Raduly (sîm­­bătă) şi C. George — M. Oprea (duminică). (D. STANCULES­­CU). POLITEHNICA SPORTUL STU­DENŢESC BUCUREŞTI — POLI­TEHNICA TIMIŞOARA 2—0: 81 — 50 şi 64—48. Bucureştencele meri­tă frumoase aprecieri pentru e­­voluţia remarcabilă din ambele partide (în prima, Maria Roşia­­nu a dat un „recital“ prin co­şuri înscrise din cele mai variate poziţii şi distanţe). Timişorencele au rămas cu mult datoare. în­deosebi în privinţa preciziei a­­runcarilor la coş. Coşgetere : Bărăgan 34 10, Zidaru 23+12, respectiv Marina 20+22, Alixan­­deţan 8+15. UNIVERSITATEA CSS VIITO­RUL CLUJ-NAPOCA — PRO­GRESUL STIROM BUCUREŞTI 2—0 : 81—54 şi 106—53. Jocuri fru­moase, la discreţia gazdelor. Coş­getere : Jerebic 8+26, Misăilă 15+14, Popa 17+5, Kiss 15+7, respectiv Bodea 11+12, V. Che­­dru 8+15, Divoiu 13+8. (Mircea RADU-coresp.). GRUPA 7-11 COMERŢUL CSS TG. MUREŞ - MOBILA CSS SATU MARE­­—f : 75—83 şi 71—70. Cosgetere : Olasz 21+17, Mathe 20+21, Opri­­oiu 5+20, M. Nagy 18+6, res­pectiv Aşteleanui 20+24, Szöcs 28+11, Leitnor 17 + 16, Banc 12+14.­­ (Constantin AT.BU­coresp­o. Meciul Chimistul CSȘ Rm. vîl­­cea — Rapid București a fost amînat. Campionatul se reia la 10 mai. CLASAMENT 1. „U“ Cl.­N. 34 29 5 2816:2246 63 2. Voința Buc. 34 24 10 2492:2192 58 3. „Poli“ Buc. 34 22 12 2268:2145 56 4. Olim. Buc. 34 22 12 2343:2081 56 5. Poli. Tim. 34 14 20 2335:2539 48 6. Progr. Buc. 34 12 22 2275 :2630 46 7. Cris. Oradea 30 12 18 2092:2243 42 8. Comerțul 30 12 18 2034:2093 42 9. Rapid Buc. 30 10 20 1822:2022 40 10. Ch. Rm. V. 28 11 17 1869 :1909 39 11. Mobila S.M. 30 8 22 2062:2303 38 PENULTIMELE TURNEE ALE DIVIZIEI A DE VOLEI (m) (Urmare din pag. 1) tei, dînd spectaculozitate par­tidei. Evident, Steaua a învins pe merit, iar jucătorii ei gin­desc de-acum la tricourile de cam­pioni. Arbitrii CI. Murgulescu — A. Dinicu au condus foarte bine formaţiile : STEAUA — Ionescu (Pădureţu), Mina, Solca, Pralea, Dascălu (Pentelescu), Constantin (Spinu), DINAMO — Bop, Gheorghe, Rădulescu, Ion (Georgescu), Vrîncuţ (Dră­­ghici), Rotar. Tot în ultima zi s-au intil­­nit EXPLORĂRI STIINTA BAIA MARE si CSMU SUCEA­VA. Victoria a revenit băimă­­renilor cu 3—2 (—11, 13, —13, 15, 19), în două ore, după un meci foarte plicticos, care parcă nu se mai termina ...Ceva mai „vie“ întrecerea dintre UNI­VERSITATEA CFR CRAIOVA şi POLITEHNICA TIMIŞOARA, terminată destul de repede în favoarea studenţilor craioveni : 3—0 (6, 12, 11). Din tabăra ad­versă au lipsit Miţu şi Bugars­chi. Ultimele două partide au fost bine arbitrate de M. Ni­­colau — I. Covaci şi D. Ro­­taru — I. Niculescu. Ultimul turneu, care nu mai poate a­­duce modificări, este progra­mat în iunie. BRAŞOV, 31 (prin telefon). Ultima etapă a turneului cu numărul 5 a prilejuit spec­tatorilor prezenţi in sală vizionarea unor jocuri intere­sante, spectaculoase şi cit se poate de echilibrate, în deschi­dere, ASA ELECTROMUREŞ TG. MUREŞ — CSU ORADEA 3—1 (11, —10, 10, 6). Mureşe­nii au realizat singura victorie din acest turneu la capătul unei partide dinamice, lipsită totuşi de virtuţi tehnice, în­vingătorii au fost mai activi şi mai ho­tăriţ­i în acţiunile la fileu. Remarcaţi : Pop, Săniu­ţă, Sanislav (ASA), Teleagă şi Răduţă (CSU). TRACTOR II: BRAŞOV — CALCULATORUL BUCUREŞTI 3—1 (2, —13, 3, 12). Partidă foarte disputată mai ales în ultimele trei seturi cu multe schimburi de servicii cîştigate de echipa care a in­sistat mai mult şi a greşit mai puţin, atacul braşovean fiind ceva mai decis. S-au eviden­ţiat de la învingători : Ferariu şi Pustiu, iar de la învinşi Sla­bii şi baniţă, în încheierea ultimei reu­niuni, ELCOND­ IMNAMO ZA­LĂU — BELONUL SAVI­­NEȘTI 3—2 (10, —7, —7, 12, 10). Joc de mare încordare, CLASAMENT 1. STEAUA 2. Dinamo 3. Explorări 4. Universitatea 5. Politehnica 8. CSMTJ 35 33 2 101 :21 68 % 29 6 93:39 64 35 17 17 67:71 52 35 12 23 55:73 47 35 8 27 39:83 43 35 6 29 37:95 41 4 ECHIPE RĂMlN |N „HORĂ RETROGRADĂRII// Reuniunea inaugurală a sta­giunii 1986 a fost­ marcată de u­­nele performanţe de valoare. Astfel, Crişan, prezentat şi con­dus de către antrenorul său, N. Nicolae, de o manieră ce a im­presionat publicul, a învins, in­tr-un final electrizant, pe Veri­­gariu şi Laminor. De altfel, N. Nicolae a mai cîştigat o alergare, cu Dinga, de asemenea prezen­tată in bună formă. Campionul „en titre" G. Tănase, şi-a onorat şi el participarea, cîştigînd două alergări, cu Trufanda, fără pro­bleme, şi cu Deda, ambele handi­capate prea puţin faţă de valoa­rea lor. In această reuniune, alte două formaţii au obţinut cite două victorii. M. Ştefănescu a învins cu Feh­er, care a benefi­ciat de greşelile adversarilor săi, şi cu Hawai, un cal de 3 ani in ascensiune valorică, iar R. I. Ni­colae cu Sumatra şi Cornişon. Au mai cîştigat Ghirlanda şi O­­sina, ambele dovedind o formă bună, prima dintre ele arătînd că posedă o rezervă serioasă de se­cunde, cea de a doua cu preţul ultimului efort. G. Solcan şi G. Suditu ne-au demonstrat, astfel, că perioada de întrerupere a fost bine folosită. REZULTATE TEHNICE : Cursa I: 1. Dinga (N. Nicolae) 1:37,7, 2. Jeni. Cota: cîșt. 2. Cursa a II-a: 1. Trufanda (G. Tănase) 1:34,2, 2. Jebel. Cota: cîșt. 4, ev. 11. Cursa a 111-a: 1. Sumatra (R. I. Nico­lae) 1:33,5, 2. Amfora, 3. Iscusit. Cota: câst 4, ev. 70. ord. triplă 1152. Cursa a IV-a: 1. Osina (Su­ditu) 1:40,6, 2. Rizoriu. Cota: cîșt. 4, ev. 250. Cursa a V-a: 1. Ghir­landa (Solcan) 1:37,9, 2. Stinca, 3. Tramdaf. Cota: cîșt. 3, ev. 8, ord. triplă 51. Cursa a VI-a: 1. Cor­nișon (R. I. Nicolae) 1:28,0, 2. Fidelio. Cota: cîșt. 3, ev. 15, tri­plu II—IV—VI 496. Cursa a Vil-a: 1. Hawai OM. Ștefănescu) 1:36,9, 2.­­Faa­te. Cota: cist. 1,60, ev. 9. Cursa a Vnil-a: 1. Crişan (N. Nicolae) 1:25,8, 2. Verigariu. Cota: cîşt. 3, ev. 12, triplu VI—VII—viu 201. Cursa a Ix-a: 1. Deda (Gri­gore) 1:30,6, 2. Osvald. Cota: cîşt. 2, ev 12. Cursa a X-a: 1. Feh­er (M Ște­fănescu) 1 :28,3, 2. in. Co­ta: câşt. 3, ev 14, ord. 35. A. MOSCU LA DESCHIDEREA STAGIUNII cu frumoase şi variate schim­buri de servicii (de exemplu, în setul patru, la 10—7 pentru Elcond, s-au schimbat de 17 ori serviciile). Victoria a su­­ris echipei care a jucat mai calm şi şi-a organizat în­­ setul decisiv atacurile finale. Remarcaţi : Tulovan, Ghic, Ciontoş şi Ştreang (Elcond), Viţelaru, Rădulescu şi Bădiţă Au condus cuplurile de arbitri : Al. Dragomir — C. Pitaru. D. Dobrescu — V. Chioreanu, V. Valentin — D. Dobrescu. Carol GRUIA, coresp. CLASAMENT 7. Elcond-Dinamo 35 23 12 82:34 58 8. ASA Electrom. 35 19 16 73:60 54 9. Calculatorul 35 17 18 66:77 52 10. Belonul Săv. 11. Tractorul Bv. 12. CSU Oradea 35 16 19 65:72 51 35 16 19 63:73 51 35 14 21 58:73 49 CLASAMENTE FEMININ 1. Rulmentul 14 12 1 1 357-247 39 2. Stiinta RO 13 11 2 6 377-274 37 3. Raoid BUC. 14 7 3 4 294-293 31 4. TEROM 14 6 3 5 359-328 29 5. Hidro C-ţa 14 6 3 5 290-260 29 6. Chimistul 13 5 5 3 319-292 28 7. Confecția 14 5 2 7 299-317 26 8. CSM Sibiu 14 5 1 8 231-303 25 9. Mureşul 14 3 4 7 303-324 24 10. Text: Zalău 14 4 0 10 295-341 22 11. Dorobanţul 14 3 2 9 239-307 22 12. Belonul 14 3 0 11 264-349 20 TROFEUL „SPORTUL“ PENTRU EFICACITATE 1. Mariana Tîrcă (Ştiinţa) 123 de goluri; 2. Rodica Grigoraş (Confecţia) 113; 3. Larisa Cazacu r«SESa2E535Er*3EEEZ25Bl POLITEHNICĂ TIMIŞOARA — VICTORIE LEJERĂ 1« R®cíU C.N. de handbal: Scurte relatări de la meauim­­disputate duminică In Divizia A de handbal — etapa a XlV-a la feminin şi a XIII-a la masculin. FEMININ RULMENTUL BRAŞOV — RA­PID BUCUREŞTI 17—16 (12—8). In finalul meciului, rapidistele au pus mari probleme gazdelor, pe care acestea le-au rezolvat greu. Au înscris: Tache 7, Bes­­chi 3, Marian 3, Oancea 3, Bon­­cea­nu 1, respectiv Grigore 6, Dobri 3, Stancu­ 3, Rusu 2, Oprea 1, Vasile 1. (Carol GRUIA - conesp.) STIINTA BACAU — HIDRO­TEHNICA CONSTANTA 26—15 (13—10). Victorie categorică a campioanelor, deşi ele au fost lipsite de contribuţia Lauricăi Lunca (accidentată). Printre mar­catoare: Ţîrcă 9, Danilef 5, Brîn­­duşoiu 5, respectiv Cazacii 8, Manea 3. (S. NENIŢA — coresp.) TEROM IAŞI — CHIMISTUL RM. VILCEA 25—25 (12—14). Ie­şencele au făcut cu greu faţă jocului foarte bun al oaspetelor. Printre realizatoare: Anton 7, Covaliuc 7, respectiv Török 8, Verigeanu 3, (Al. NOUR — coresp. CSM SIBIU — TEXTILA DO­ROBANŢUL PLOIEŞTI 16—10 (7—7). Printre marcatoare: Co­şulţehi 4, Muhanu 4, respectiv Floraru 4, Bănică 3. (I. IONESCU — coresp.) CONFECŢIA BUCUREŞTI — MUREŞUL IMATEX TG. MUREŞ 23—23. Principalele realizatoare : Grigoraş 9, respectiv László 5, TEXTILA ZALAU — BELONUL SAVINESTI 28-21 (14-9). privi­­tre marcatoare: Morar n, suhai 8, respectiv Iulişca 8, Chiriel­e (I. DOMUŢA — coresp.)­­ MASCULIN CONSTRUCTORUL ORADEA - DINAMO BUCUREŞTI 20—24 (11—13). Dinamoviştii au fost su­periori din min. 15 pînă in fina­lul meciului. Cei mai eficace : Kapornay , respectiv zaharia 5. (I­. şandor — coresp.) ŞTIINŢA BACAU — POLITEH­NICA TIMIŞOARA 23—32 (13—17). Studenţii băcăuani au deziluzio­nat. Printre marcatori: Chirilă 8 respectiv Fölkér 13. (S. nenita’ — coresp.) CONSTRUCTORUL ARAD - INDEPENDENŢA CARPAŢI MIR­ŞA 30—23 (20—14). Principalii rea­lizatori: Vasilache 10, Jenca 8, respectiv Paraschiv 6, Tătaru 5. (N. STRAJAN — coresp.) METALUL BISTRIŢA — DINA­MO BRAŞOV 21—20 (12—8). Prin­tre realizatori: Avram 5, respec­tiv Roşea 3. (Fl. TOMA — coresp). BELONUL SAVINESTI — UNI­VERSITATEA CRAIOVA 20—24 (12—10). Craiovenii au cîștigat pe merit. Printre realizatori: Bur­suc 7, respectiv Dumitru G. (C. LUCA­N— coresp.) • Meciul dintre echipele femi­nine Rapid Bucureşti şi Ştiinţa Bacău (grupa 1—6) va avea loc miercuri, 2 aprilie, ora 18.30, in Sala Floreasca din Capitală (sala Rapid este suspendată pe o etapă). (Chimistul) 9­.1061 4. Edit Török Maliuc (TERnin,5rd­. Rodica Co­­lisca (Belonin 151 Marilena Iu- Laszlo ' (Muresinn 90: 7' Es­ zt?va Tache (Rulment 84: 8- CnsUna SKT. 2' S° »l1 *0 331-315 38 3 Prtí?Tim '2 10 1 1 335-252 33 4 Vu- mi J 12 10 1 1 306-269 33 5' CoJul n”/ 11 7 2 2 290-235 27 c cSa a°,r' 13 5 1 7 283-296 24 13 4 2 7 322-338 23 7. Univ Cv. 13 5 1 7 286-321 24 «. carpatl 13 5 0 8 290-309 23 9. Dinamo Bv. 13 5 o 8 252-271 23 tn iO?2i?n'.Ar '3 3 2 8 286-319 21 •2' B',ta ’3 4 0 9 283-319 21 2. RtIonul 13 o 1 12 251-321 14 JIIOFEUL „SPORTUL“ PENTRU EFICACITATE . • n Vasilache (Constr. Arad) 106 goluri; 2. Măricel Voi­­nea (N­C Minaur) 100; 3—4. Vasile Mangă (Steaua) și Mihai Zaharia 5eA0nUl) ^ » 5. Adrian Bondar (Știinţa) 84; 0. Mircea Grabovschi (Din. Bt.c ) 85; 7. Alexandru Felkor („Poli" Tim.) 81; 3—9. La­­dislau Kapornay (Constr. Oradea) $1 Vasile Avram (Metalul) 72 ; 10. Gabriel Marian (Univ. Cv.) 66; 11. Gheorghe Dumitru (Univ. Cv.) 65 ; 12. Marian Dumitru (Steaua) 13. „CENTURA DE " LA BOX (Urmare din pag. U la București cu cea mai va­loroasă formaţie. Motivul prin­cipal al... absentelor îl consti-VoA-vr,--foorto­­x.p­ ropia.txil Campionat Mondial al senio­rilor, care va avea loc, luna viitoare, in o­raşul american Reno. Iar verificările de care boxerii au atîta nevoie înain­tea unei mari competiţii s-au făcut si in alte turnee, desfă­şurate cu foarte puţin timp înaintea „Centurii“ noastre. Pentru noi, însă, competiţia a însemnat — sau ar fi trebuit să însemne — ultima şi cea mai importantă verificare a sportivilor înaintea C.M. Tre­buie insă să arătăm că turneul recent încheiat nu şi-a atins acest scop, că o parte dintre cei mai buni boxeri români, în care ne punem speranţe, nu au fost înscrişi în competiţie. Este vorba, în primul rînd, de cei doi campioni mondiali de ju­niori Marcelică Tudoriu şi Da­niel Măeran şi de mulţi dintre colegii lor, care ne-au încîntat anul trecut pe ringul „mondia­lelor“ de la Bucureşti. în a­­ceste condiţii, este greu să ne imaginăm criteriile care vor sta la baza alcătuirii echipei pen­tru Campionatele Mondiale. Deşi sportivii români au cu­cerit jumătate din centurile puse în joc la această ediţ­ie a întrecerii, ţinând seama de va­loarea modestă demonstrată de marea majoritate a lor, avem puţine motive de satisfacţie. Ei sunt încă slab pregătiţi pentru o competiţie mondială, cum va fi cea de luna viitoare, şi nu credem că sarcina selecţione­rilor şi a antrenorului lotului, Eustaţiu Mărgărit, va fi uşoară. Mai ales că acesta din urmă, din m­­­lţim ce motive, nu ai-a verificat toţi oamenii din lot la „Centura de Aur". Este bine să apreciem aceste şase locuri întâi la adevărata lor valoare, să nu se întîmple ca anul tre­cut, cind la turneul nostru in­ternaţional am cucerit tot 6 „centuri“, iar o lună mai tîrziu, la Campionatele Europene de la Budapesta, am obţinut doar o singură medalie­­ de bronz... Cei 12 cîştigător­­ ai „Centurilor d­e Aur“, în ordinea celor 12 cate­gorii • B. Ilfarinov (Bulgaria), Or. Morca (Romănia), Al. Hr­istov (Bul­garia), N. lalpoș (Romania), E. Nergu­n (R. p. Mongolă), B. Abadjev (Bulgaria), St. Dascu (Romania), D. Lugigan (România), V. Florian (România), U- Scurtuc (România), R. Mendez (Cuba), Al. Luks­in (U.R.S.S.). Fotografii de Aurel D. NEAGU ADMINIStr­AJIA DE STAT LOTOPRONOSPORT INFORMEAZĂ CÎȘTIGURILE TRAGERII PRONOEXPRES DIN 26 MARTIE 1986 Categoria 1 : 1 variantă 25% Autoturism Dacia 1300 (70.000 lei) ; cat. 2 : 1 variantă 100% a 30.143 lei și 7 variante 25% a 7.537 iei ; cat. 3 : 19,50 va­riante a 4.252 lei ; cat. 4 : 109 a 761 lei ; cat. 5 : 237,75 a 349 lei ; cat. 6 : 3.772,50 a 40 lei ; cat. 7 : 260,50 a 200 lei ; cat. 8 : 4.670,50 a 40 lei. Report categoria 1: 12.905 lei. Autoturismul Dacia 1300 a fost obţinut de Danila Şte­fan din Bucureşti. • Md­NE, MIERCURI 2 aprilie — tragere obişnuită PRONOEX­PRES, pentru care NUMAI as­tăzi, marţi, vă mai puteţi pro­cura biletele cu numerele dv. preferate! Nu uitaţi! Mai mul­te bilete, mai multe şanse de cîştig l­a DUMINICA, TRAGERE LOTO 2. Informăm că duminică 6 a­­prilie se va desfăşura prima tragere din această lună. Pen­tru participanţii care îndrăgesc acest sistem de joc, dornici de a intra în posesia unor impor­tante cîşliguri în autoturisme „DACIA 1300“ sau a unor mari sume de bani, sugerăm să-şi noteze şi această dată în agen­da personală!­­ Pentru jucătorii la concursul Pronosport de duminică 6 apri­lie, publicăm programul acestei etape : 1. Atalanta — Avellino; 2. Fiorentina — Juventus ; 3. Internazionale — Milan ; 4. Lec­ce — Pisa ; 5. Napoli — Bari; 8. Roma — Sampdoria; 7. Torino — Como ; 8. Verona — Udinese ; 9. Brescia — Empoli ; 10. Perugia — Cremonese ; 11. Chimia Fălti­ceni — Oţelul Galaţi; 12. Musce­lul Cîmpulung — Progresul Bucu­reşti ; 13. înfrăţirea Oradea — F.C. Maramureş. ACTIUALITĂȚI DIN TENIS DE MASĂ • începând de astăzi, in Sala Sport­urilor din Buzău, se vo­r desfășura, timp de trei zile, finalele Campionatelor Repu­blicane pentru juniori II și copii. • Finala Campionatului indi­vidual pentru juniori I va a­­vea loc între 21 și 23 aprilie, in Sala Floreasca din Capitală. In campiona­tul feminin DE POPICE,­I TREI VICTORII IN DEPLASARE In campionatul Diviziei A de popice s-a disputat simbătă etapa a XV-a, in care, mai ales la feminin, s-au înregistrat citeva rezultate surpriză. Trei echipe au reuşit victorii în deplasare: Pe­trolul Băicoi (la Braşov), Voinţa Oradea (la Craiova) şi Construc­torul Gherla (la Timişoara). FEMININ • OLIMPIA BUCU­­REŞT­I GLORIA BUCUREŞTI 2 400—2 388 te­di (scor Individual 2—4). Jucătoarele din primele două schimburi, Florentina Du­mitru — 430 şi Elena Luca — 444, au jucat foarte bine şi au adus Olimpiei victoria. De la Gloria cel mai bun rezultat a aparţinut Anei Petrescu — 423. (N. ŞTEFAN — coresp.) • VO­INŢA TIMIŞOARA — CONSTRUC­TORUL GHERLA 2 242—2 247 (3—3.. Victorie decisă la ultimele 25 de bile, tind Rodica Luca a avut trei „nouari", iar adversara ei directă a jucat slab. Puncta­jele cele mai mari le-au avut Daviţoi­­ — 102, Dragomir — 390, respectiv Oancea — 397 şi Luca — 388. (C. CREŢU — coresp.) • LAROMET BUCUREŞTI — VO­INŢA PLOIEŞTI 2 526—2 493 (4—2). Performera reuniunii a fost plo­­ieşteanca Constanţa Constantin, cu 463 p d. De la gazde s-a re­marcat Silvia Boboc, cu 452 p d. (N. COSTACHE — coresp.) • VOINŢA TG. MUREŞ — ELEC­TROMUREŞ TG. MUREŞ 2 576— 2 503 (3—3). Derbyul local a fost dominat de Voinţa care a avut patru jucătoare cu rezultate foar­te mari şi cu nici o bilă ratată: Szász — 464, Albert — 436, Szabó — 432 şi Todea — 429. Cel mai mare rezultat, în schimb, a apar­ţinut Doinei Ţegean, de la Elec­­tromureş — 467 p d. (I. PAUL — coresp.) • VOINŢA BUCUREŞTI — VOINŢA CONSTANŢA 2 390— 2 263 (6—0). Fără câteva jucătoare de bază în sextet, gazdele au reuşit o victorie lejeră, ele a­­vînd în Cornelia Ignatencu — 423, Mariana Boita — 407 și Maria Ursi. — 405 cele mai eficace sportive. De la adversare s-a re­marcat doar Niculina Bota — 416 p. (Carmen CONSTANTI­­NESCU — coresp.) • C.S.M. RE­ŞIŢA — HIDROTEHNICA BRA­ŞOV 2 435—2 375 (4—2) • VOIN­ŢA ODORHEIU SECUIESC — U. T. ARAD 2 411—2 323 (4—2) • METROM BRAŞOV — PETROLUL BĂICOI 2 327—2 365 (3—3). Braşo­vencele se află la a treia infrin­­gere consecutivă pe arena pro­priei • VOINŢA CRAIOVA — VOINŢA ORADEA 2 382—2 413 (2—4) • VOINŢA GALAŢI — RAPID BUCUREŞTI 2 446—2 429 (S-1). MASCULIN • PETROLUL CIMPINA — RULMENTUL BRA­ŞOV 5 008—4 899 (4—2). Meci cîş­tigat relativ uşor de cîmpineni, care au avut în stat şi Schertz (882 şi respectiv 859), cei mai pre­­cişi jucători. De la braşoveni s-a evidenţiat doar Marin (852). De data aceasta, omul nr. 1 al Rul­mentului, Tismănar, a jucat slab, avînd 834 p. (C. VÎRJOGHIE - conesp.) • AURUL BAIA MARE — INDUSTRIA SÎRMEI C. TUR­­ZII 5 526—5 167 (3—3). Gazdele, ca de obicei, au „mers“ tare, avînd în Boariu — 984, Bice — 979 și Naszódi — 960 cei mai preciși jucători. O surpriză, înfrîngerea lui Bice în meci direct cu Deac — 982 p. record personali • (Ov. NEMEȘ — coresp.) • CFR CON­STANTA — OLIMPIA BUCU­REȘTI 4 998—4 848 (3—3). Partidă interesantă în care localnicii au fost mai buni: C. Frigea — 896, I. Frigea — 834 și Silvestru — 859. De la bucureșteni cel mai precis a fost Gr. Marin — 838. (C. POPA — coresp.) • TEHNO­­UTILAJ ODORHEIU SECUIESC — CHIMICA TÎRNAVENI 5 148—4 759 (5—1). Joc dominat de gazde. Surprinzătoare evoluţia slabă a oaspeţilor, care pe arena lor ob­ţin de regulă rezultate cu mult peste 5 000 de popice doborîte. Principalul realizator al gazdelor a fost Mathe — 917. (A. PIALO­­GA — coresp.) • CHIMPEX CONSTANŢA — LAROMET BUCUREȘTI 5 134—4 976 (4—2) • ELECTROMUREŞ TG. MUREŞ — VICTORIA TIMIŞOARA 5 262— 5 040 (5—1) • GLORIA BUCU­REŞTI — METALUL ROMAN 5 218—5 099 (3—3) • METALUL HUNEDOARA — CFR TG. MU­REŞ 5 166—5 079 (4—2) • UNIO SATU MARE — CONSTRUCTO­RUL TG. MUREŞ 5 029—4 797 (5—1) • CONSTRUCTORUL GA­LAŢI — CARPAŢI SINAIA 5 161—4 921 (6—0). DE LA FEDERAȚIA DE SCHI-BIATLON Campionatele naționale de­­ schi alpin pentru senioare și­­ junioare vor avea loc în 4 și 5 . aprilie pe pîrtiile din Bucegi. ■ .CAMN­OGI­ĂMÂN­DI IA PITEŞTI La terminarea meciului F.C. Argeş — S.C. Bacău, cei mai mulţi spectatori nu-şi puteau as­cunde emoţia de a fi trăit una dintre cele mai dramatice răstur­nări din campionatul nostru. Mulţi dintre ei erau cu mîna la Inimă, iar Florin Halagian, care părăsise spitalul special pentru meci, a rămas multă vreme în „cuşca“ antrenorului, ca să-şi revină. Intr-atit de epuizant a fost meciul, în mod egal pentru gazde, care urcaseră pe culmile euforiei, cit şi pentru oaspeţi, care au trăit, în numai două mi­nute, o cădere psihică greu de imaginat.­­Asta ca să ne gîndim la solicitările psihice la care sunt supuşi antrenorii — de la o etapă la alta — în cadrul unui serial de cardiograme ieşit din comun). F.C. Argeş nu a avut o zi bu­nă. Dovadă şi faptul că băcă­uanii — cu totul remarcabili la capitolul dăruire — au condus de trei ori, ultima oară In mi­nutul 87... 3—2, In timp ce ar­bitrul se uita la ceas. Dar a ve­nit vîrtejul, stîmit spre final de acest „copil risipitor" numit Ho­rel Zamfir, care, iată, Joacă de zece ani in Divizia A și are doar ...15 de ani. Dorel Zamfir s-a năpustit cu mult curaj, văzînd că jocul nu merge, şi astfel, după ce a obţinut penalty-ul In duelul cu Elisei, a continuat să atace direct, forţînd mereu flan­cul stîng al apărării băcăuane. S.C. Bacău are marele merit de a fi valorificat la maximum ocaziile ivite pe fondul jocului ofensiv al gazdelor şi al abuzului de... ofsaid al apărării Iul Stancu. Am remarcat în mod special jo­cul complet al lui Adolf, pe tot terenul și vitalitatea Iul Vis­­creanu, care, luînd startul din li­nia de mijloc, s-a apropiat dese­ori de Avădanei, singurul jucă­tor avansat al echipei Iul Nicu­­șor, care a trecut pe lîngă un rezultat răsunător. O ultimă observaţie : cel mai bun jucător al lui F.C. Argeş a fost Ştefan, un mijlocaş care şi-a asumat deseori rolul de tampon în faţa fundaşilor, dar care a ajuns nu o dată şi vîrf, ratând cî­­teva frumoase ocazii. în orice caz, un fotbalist în ascensiune... Ioan CHIRILĂ RIPROCR4M4RE4 ONOR­EIAPI AU RETURULUI DIVIZIEI A Luind in discuţie cererea clubului Steaua, re vederea necesităţilor de pregătire pentru jocurile din C.C.E., precum şi anularea dublei în­tâlniri Mexic — România din 6 şi 9 aprilie 1986. F.R.F. a ho­­târît, în şedinţa din 28 martie 1986, următoarele modificări în calendarul intern : etapa a 23- a la 6 aprilie (fără partida Petrolul — Steaua, care s-a disputat la 27 martie), etapa a 24- a la 9 aprilie, etapa a 25-a la 13 aprilie, etapa a 26-a la 19 aprilie. STEAUA EFECTUEAZĂ ULTIMELE PREGĂTIRI (Urmare din pag. 1) esenţial în fixarea rezultatului". Stoica : „omogenitatea campioa­nei belgiene este recunoscută, marea noastră ambiţie de a intra in­ rindul echipelor de prim-plan din Europa o poate anula". Bölöni : „Echilibrului liniilor lui Anderlecht noi îi opunem un spi­rit de echipă exemplar". Pistol : „Ştim că avem în faţă o echipă de mare calibru, dar puţine e­­chipe ştiu să paseze ca Steaua“. Piţurcă : „Este cunoscută reduta­­bilitatea compartimentului median de la Anderlecht, dar şi noi dis­punem de o linie de mijloc care şi-a spus de multe ori cu auto­ritate cuvîntul“. Lăcătuş : „Vom acţiona de la început cu o mare încredere în noi, tocmai pentru a nu ne lăsa surprinşi de acele atacuri în trombă ale belgieni­lor“. Radu H : „Am toată încre­derea că în cel mai important meci al echipei noastre din în­treaga ei carieră internaţională, vom face unul din acele jocuri care au fost unanim apreciate pentru spectaculozitate şi efica­citate“ Antrenorul Emerich Jenei, care ne-a aşteptat pe aeroport, a a­­nunţat îndată elevilor săi efec­tuarea chiar in cursul serii de luni a unui antrenament pe un stadion anexă al clubului Ander­lecht, urmînd ca a doua şi ulti­ma şedinţă de pregătire să aibă loc marţi, la ora jocului, chiar pe stadionul „Constant Van den Stock“, care va găzdui partida. Vă precizăm că în partida de la Bruges, Anderlecht nu l-a în­trebuinţat pe Scifo, suspendat pentru acumulare de cartonaşe, dar care are drept de joc pen­tru întîlnirea de miercuri. Grun, care, în partida de simbătă, a evoluat în linia de mijloc, va fi utilizat, după toate probabilităţi­le, în postul de fundaş dreapta în meciul cu campioana noastră, urmînd ca locul lui să fie luat, bineînţeles, de Scifo. Vom reveni în ziarul de miercuri cu ultimele veşti de la Bruxelles, cu forma­ţiile pe care antrenorul Jenei şi Haan le preconizează pentru pri­ma manşă a semifinalei Cupei Campionilor Europeni. DIVIZIA C-REZULTATELE ETAPEI A XVII-a SERIA­­ CSM Bucecea — Minerul Gura Humorului 0—0, Cristalul Dorohoi — Siretul Paşcani 0—2 (0—2), Da­nubiana Roman — Metalul Ră­dăuţi 2—0 (1—0), Celuloza-Bradul Roznov — Explorări Cîmpulung Moldovenesc 2—1 (1—0), Carpaţi Gălăneşti — Cetatea Tg. Neamţ 1—0 (0—0), Avîntul Frasin — E­­lectro-Luceafărul Botoşani 0—1 (0—0), Zimbrul Siret — Betonul Săvineşti 1—3 (0—1), Constructo­rul Iaşi — Laminorul Roman 2—1 (1—1)­­Pe primele locuri în clasament, după etapa a 17-a : 1a minerul GURA HUMORULUI 40 p (26—9), 2. Siretul Paşcani 38 p (34—17), 3. Laminorul Roman 32 p (26—11) ... pe ultimele locuri : 15. Danu­biana Roman 15 p (20—35), 16. Celuloza Roznov 14 p (13—29). SERIA A II-a Chimia Mărăşeşti — Inter Vas­lui 1—0 (0—0), CSM Borzeşti — Luceafărul Adjud 2—0 (0—0), Steaua-Mecanica Huşi — Petrolul Moineşti 1—0 (0—0), Minerul Co­­măneşti — Unirea Negreşti 3—0 (2—0), Mecanica Vaslui — Unirea- Dinamo Focşani 1—1 (1—0), Voin­­ţa-Petrolistul Rm. Sărat — Tex­tila Buhuşi 3—0 (1—0), Proletarul Bacău — Partizanul Bacău 1—1 (1—1), Victoria Gugeşti — Con­­structorul-Flacăra Odobeşti 4—0 (1-0). Pe primele locuri : 1. INTER VASLUI 36 p (31—14), 2. Unirea Focşani 35 p (46—17), 3. CSM Borzeşti 33 p (34—17)... pe ulti­mele locuri : 14. Chimia Mără­­şeşti 17 p (14—24), 15. Voinţa Rm. Sărat 17 p (17—42), 16. Minerul Comăneşti 14 p (22—41). SERIA A I-a FEPA 74 Bîrlad — Chimia Bu­zău 2—1 (0—0), Chimia Brăila - Petrolul Ianca 0—1 (0—1), Victo­ria Tecuci — Progresul Isaccea 3—1 (0—0), Granitul Babadag — Carpati Nehoiu 2—0 (0—0), Petro­lul Berea — DVA-Portul Galati 1—0 (0—0), Metalul Buzău — La­minorul Viziru 3—0 (1—0), Ancora Galaţi — SN­CSS Tulcea 2—0 (1—0), Arrubium Măcin — ASA Buzău 2—0 (0—0). Pe primele locuri : 1. FEPA 74 BÎRLAD 34 p (34—15), 2. Pe­trolul Ianca 32 p (24—15), 3. Vic­toria Tecuci 29 p (21—19)... pe ul­timele locuri : 15. Granitul Ba­­badag 19 p (17—31), 16. ASA Bu­zău 18 p (20—23). SERIA A IV-a Unirea Sloboz­ia — ISCIP Ul­meni 3—0 (1—0), Victoria Ţăndă­­rei — Metalul Mangalia 2—1 (1—1), Unirea Urziceni — FCM Dunăreanaf* Giurgiu 2—1 (0—1), Marina Mangalia — Portul Constanţa 2—1 (1—1), Electrica Constanţa — Viitorul Chirnogi 3—0 (2—0), Cimentul Medgidia — Voinţa Constanţa 1—1 (0—1), Sportul „30 Decembrie“ — Olim­pia Slobozia 4—0 (2—0), SN Ol­tenița — IMU-CSS Medgidia 2—2 (1-1). Pe primele locuri : 1. UNIREA SLOBOZIA 33 p (41—20), 2. Spor­tul „30 Decembrie“ 33 p (29—10), 3. ISCIP Ulmeni 30 p (23—17)... pe ultimele locuri : 14. Electrica Constanţa 15 p (15—27), 15. Vic­toria Ţăndărei 15 p (19—33), 16. Marina Mangalia 13 p (13—39), SERIA A V-a Constructorul­ IACP Bolintin — Autobuzul Bucureşti 0—4 (0—1), Electrica Titu — Viscoln­ Bucu­reşti 4—2 (2—2), Flacăra Roşie Bucureşti — MECON Bucureşti 1—2 (1—1), Voinţa Bucureşti — Metalul Mija 2—2 (1—2), IUPS Chitila — Danubiana Bucureşti 1—0 (0—0), Abatorul Bucureşti — Avicola Crevedia 0—0, Cimentul Fieni — Metalul Bucureşti 1—0 (1—0), Tehnometal Bucureşti — Chimia Găeşti 3—0 (1—0). Pe primele locuri : 1. AUTO­BUZUL BUCUREŞTI 38 p (35—7), 2. MECON Bucureşti 35 p (27—18), 1. IUPS Chitila 33 p (28—18)... pe ultimele locuri: 15. Flacăra Roşie Bucureşti 25 p (20—48), 16. Con­structorul IACP Bolintin 13 p (17—33). SERIA A VI-a ROVA Roşiori — Progresul Băi­leşti 1—0 (0—0), Metalul Alexan­dria — Recolta Stoicăneşti 3—0 (1—0), Viitorul Drăgăşani — Ar­mata Craiova 2—0 (0—0), CFR Craiova — Dacia Piteşti 2—1 (1—0), Electronistul Curtea de Argeş — Textila Roşiori 3—1 (1—1), Constructorul­ TCI Craiova — Progresul Corabia 2—0 (0—0), Chimia Tr. Măgurele — Sportul muncitoresc Caracal 3—2 (1—0), Viitorul Scorniceşti — Automati­ca Alexandria 1—0 (0—0). Pe primele locuri : 1. ROVA ROŞIORI 37 p (35—16), 2. Auto­matica Alexandria 33 p (27—7), 3. Viitorul Drăgăşani 31 p (21- 28).„ pe ultimele locuri : 15. Da­cia Piteşti 18 p (25—23), 16. CFR Craiova 18 p (13—20). SERIA A VH-a Dierna Orşova — Gloria­ Pandu­­rii Tg. Jiu 0-1 (0—1), Metalul Oţelu Roşu — Minerul-Mecaniza­­torul Simian 4—0 (1—0), Metalur­gistul Sadu — Minerul Moldova Nouă 1—1 (1—0), Chimistul Rm. Vîlcea — Forestierul Băbeni 4—2 (2—1), Armătura Strehaia — Mi­nerul Motru 3—0 (0—0), Jiul Ro­­vinari — Gloria Reşiţa 3—1 (3—1), Petrolul Ţicleni — Minerul Ora­­viţa 5—0 (3—0), Minerul Mătăsari — Minerul Anina 1—0 (0—0). Pe primele locuri : 1. PANDU­RII TG. JIU 38 p (31—7), 2. Glo­ria Reşiţa 33 p (30—12), 1. Mi­nerul Moldova Nouă 29 p (32— 20) ... pe ultimele locuri : 15. Fo­restierul Băbeni 19 p (21—43), 16. Minerul Mătăsari 16 (26—29). SERIA A VIII-a Minerul Paroşeni — Victoria Călan 5—0 (3—0), CFR Simeria — Unirea Sînnicolau 3—0 (2—0), CFR­ Victoria Caransebeş — Cbi­­lici Sînmartinu Sîrbesc 4—0 (2—0), Strungul Chişineu Criş — Dacia Orăştie 3—0 a—0), UM Timişoara — Şoimii Lipova 0—0, CSM Lu­goj — CSM Caransebeş 2—1 (2—0), Unirea Tomnatic — Mine­­rul-ştiinţa Vulcan 4—0 (2—0), Minerul Certej — Rapid Arad 2—1 (—0). • Meciul Dacia Orăştie — Uni­rea Tomnatic, din etapa trecută, a fost omologat cu 3—0 în fa­voarea echipei Unirea. Pe primele locuri : 1. MINE­RUL PAROŞENI 30 p (36—14), 2. Strungul Chişineu Criş 29 p (26—17), 3. CSM Lugoj 28 p (24— 21) , 4. UM Timişoara 28 p (24—24) ...pe ultimele locuri : 15. Minerul Certej 19 p (18—35), 16. CSM Ca­ransebeş 18 p (14—26). SERIA A IX-a Sticla-Argeşul Turda — Meta­lurgistul Cugir 2—1 (2—0), Voinţa Oradea — Viitorul­ IRA Cluj-Na­poca 1—0 (0—0), Minerul Şuncu­­iuş — Minerul Or. dr. Petru Gro­za 3—0 (1—0), Steaua-CFR Cluj- Napoca — Unirea Valea lui Mihai 2—0 (0—0), Oţelul Or. dr. Petru Groza — Recolta Salonta 3—1 (1—0), Gloria Beiuş — Olimpia Gherla 1—0 (0—0), Electrometal Cluj-Napoca — Industria sîrmei C. Turzii 2—1 (2—0), Metalul Aiud — Mecanica Alba Iulia 4—0 (2—0). Pe primele locuri : 1. STICLA TURDA 35 p (41—20), 2. Metalur­gistul Cugir 35 p (34—14), 3. CFR Cluj-Napoca 31 p (45—16)... pe ul­timele locuri : 15. Electrometal Cluj-Napoca 17 p 07—32), 16. Re­colta Salonta 17 p (17—34). SERIA A X-a Lăpuşul Tg. Lăpuş — Unio Satu Mare 1—0 (0—0), Chimforest Năsăud — Victoria Cărei 1—0 (0—0), Chimia-Victoria Zalău — Minerul Baia Sprie 0—0, Chimia Tăşnad — Energia Beclean 4—0 (2—0), Minerul Rodna — CUPROM Baia Mare 4—2 (2—1), Oaşul Ne­greşti — Bradul Vişeu 2—1 (1—0), Someşul Satu Mare — Minerul Băiuţ 4—0 0—0), Minerul Băiţa — Minerul Sărmăşag 2—0 (2—0). Pe primele locuri : 1. UNIO SATU MARE 34 p (38—13), 2. So­meşul Satu Mare 28 p (21—9), 3. Minerul Băiuţ 28 p (22—22)... pe ultimele locuri : 14. CUPROM Baia Mare 22 p (25—27), 15. Mi­nerul Sărmăşag 22 p (16—22), 16. Lăpuşul Tg. Lăpuş 20 p (14—34). SERIA A XI-a Electromureş Tg. Mureş — Me­­talotehnica Tg. Mureş 2—1 (1—0), Lacul Ursu Sovata — Minerul Bălan 1—1 (0—1), CSU­ Mecanica Sibiu — Oţelul Reghin 3—0 (1—0), Progresul Odorhei — Unirea Ocna Sibiului 6—1 (2—0), Mureşul Lu­duş — Carpaţi Agnita 1—0 (1—0),­ Inter Sibiu — Unirea Cristuru Se­cuiesc 1—0 (1—0), Minerul Baraolt — Metalul Sighişoara 1—0 (0—0),­ Viitorul Gheorgheni — Mureşul Topliţa 1—0 (0—0). • Meciul Minerul Bălan — Inter Sibiu, din etapa trecută, a fost omologat cu 3—0 în favoarea formaţiei Inter Sibiu. Pe primele locuri: 1. ELECTRO­MUREŞ TG. MUREŞ 34 p (32—16), 2. Inter Sibiu 33 p (30—11), 3. Progresul Odorhei 33 p (32—18)... pe ultimele locuri : 15. Mureşul Topliţa 17 p (25—30), 16. Lacul Ursu Sovata 16 p (17—35). SERIA A XII-a Metrom Braşov — Poiana Cîm­­pina 1—1 (1—0), Minerul Filipeşti — Electro Sf. Gheorghe 2—0 (1—0), Torpedo Zărneşti — Ci­mentul Hoghiz 2—0 (1—0), Petro­lul Băicoi — Precizia Săcele 2—2 (1—1), Ultramonia Făgăraş — Uti­lajul Făgăraş 2—4 (2—2)­­, Mobi­­la­ Măgura Codlea — Carpaţi Si­naia 2—0 (1—0), Victoria Floreşti — Chimia Brazi Ploieşti 2—0 (1—0), IPT Intorsura Buzăului — Metalul Tg. Secuiesc 1—0 (0—0). ^ Pe primele locuri : 1. POTANA CÎMPINA 38 p (32—17), 2. Nitra­­monia Făgăraș 29 p (32—16), 3. Electro Sf. Gheorghe 28 p (21—22)­­.pe ultimele locuri : 14. Chimia Brazi 20 p (23—18), 15. Petrolul Băicoi 20 p (19-22), 16. Metrom Brașov 19 p (18—21). Rezultatele ne-au fost transmise de corespondenţii noştri volun­tari din localităţile respective. ASA TG. MIINITS $1 ABSLNIA COOI­DONATOJIMUI La sfîrşitul meciului de la Tg. Mureş, Cornel Cacovean, pre­şedintele lui ASA, era cel mai a­­fectat de pierderea punctului, pe teren propriu. In fata echipei FCM Braşov. Un punct extrem de important, care va cîntări, cu siguranţă, in balanţa... salvării de la retrogradare. „După compor­tarea bună din campionatul tre­cut — spunea C. Cacovean — am crezut că în actuala ediţie jucă­torii noştri se vor maturiza şi vor face acel firesc salt valoric reflectat prin jocuri de calitate, care ne vor scuti de emoţii. N-a fost aşa şi iată-ne puşi in neplă­cuta situaţie de a ajunge la 1 5 în­­clasamentul adevărului­, iar de acum încolo fiecare meci va fi extrem de important pentru noi“. Adevărul este că formaţia mureşeană a avut o evoluţie foar­te slabă, acţionînd lent şi dezor­donat, fără orizont în zona de finalizare. Se resimte absenţa u­­nui coordonator de joc, care să pregătească şi să limpezească ac­ţiunile. După plecarea lui Bölöni la Steaua, speranţele au fost puse in Costel Ilie, un ju­cător tinăr şi talentat, care, prin tehnicitatea lui, putea deveni u­­til pe un post-cheie in echipă. Dar C. Die n-a reuşit să se în­cadreze, evoluţiile lui neconvingă­toare determinîndu-l pe antreno­rul I. Czako să-l trimită pe banca de rezerve. Cîteva cuvinte despre formaţia braşoveană, care, la Tg. Mureş, a... tras cu dinţii de remiză şi a obţinut-o cu preţul unui joc pur defensiv. S-a simţit în faza de apărare „mina“ antrenorului Cos­­tică Ştefănescu, care şi-a aşezat jucătorii după tipare personale, adică cu Nagh I­libero şi Moldo­van la marcaj, acoperiţi de ma­rele travaliu al lui Pană şi Şer­­bănică, mereu repliaţi in preaj­ma propriului careu. Rămîne ca în continuare tînărul antrenor să soluţioneze şi faza de atac, de­parte de a fi pusă la punct. Gheorghe NERTEA

Next