Sportul, iunie 1986 (Anul 42, nr. 11336-11360)

1986-06-02 / nr. 11336

FINALELE CROSULUI O FRUMOASĂ SĂRBĂTOARE SPORTIVA IN CADRUL „ BAIA MARE,­­ (prin tele­fon). Reportaj de la una din frumoasele sărbători sportive ale copiilor patriei , in pădu­rea Lăpuşel (La 12 km de Baia Mare), Analiştii Cupei Pionierilor, competiţie tra­diţională, organizată de C.N.O.P. şi C.N.E.F.S. , sub genericul „Daciadei“, şi-au desemnat campionii pe 1986. întrecerile s-au bucurat de o organizare fără reproş şi au reliefat buna pregătire a concurenţilor, dovadă fiind atît tempoul susţinut in care s-a alergat, cit şi sosirile foar­te strinse, la diferenţe de se­cunde, aproape ca in probele de sprint Primul start — pioniere cat 11—12 ani, pe dis­tanţa de 800 m. Fi­ori­ca Kraus, din Valea Vîşeului, repre­zentantă a Maramureşului, porneşte vijelios, conducând cu autoritate două treimi din traseu, dar la TOO n este de­păşită de alte alergătoare, cu o mai bună dozare a efortului. Clasament: 1. Mihaela An­drei (Sc. 21 Timişoara) 2:54,0. 2. Viorica Petre (Sc. 6 Călă­raşi) 3. Mariana Birlădeanu (Sc. 28 Constanţa), 4. Daniela Popa (Sc. 12 Piteşti). A urmat proba pionierelor de la cai 13—14 ani (1000 m). De a­ceasta dată se aleargă grupat pină la 900 de metri, invingă­­toarea fiind greu de anticipat. Abia pe ultimii 40 m Mihaela I Camelia Ciu, printr-un spien-­­ did efort, reușește să-şi a­­proprie victoria. Clasament : 1.­­ Mihaela Camelia Ciu (Sc. 1 Caracal) 3:40,0. 2. Mădălina Stănculescu (Sc. 22 Craiova), 3. Constanţa Tom­a (Şc. Războieni — Neamţ), 4. Ioana Cîrlan (Şc. Ileanda — Sălaj). Apoi s-au prezentat la start băieţii. Mai întîi — cei de la cat. 11—12 ani (1 000 m). A fost o cursă grea, cu multe... sus­pansuri, in care primii 6 cla­saţi au condus pe rind pină în ultimele secunde. Clasament : 1. Justinian Goagă (Sc. 1 Municipiul Gh. Gheorghiu- Dej) 3:41,0. 1 Ion Veliciu (Sc. 5 Constanţa), 3. Gheorghe Bă­­beanu (Sc. 2 Rm. Vîlcea), 4. Mircea Horda (Sc. 17 Baia Mare). Ultima probă — cat. 13—14 ani (1200 m) s-a desfă­şurat pe un traseu Îngreunat şi de ploaia care l-a obligat pe concurenţi la un efort supli­mentar. Clasament : 1. Ion Stratone (Sc. 11 Buzău) 3:58,0. 2. Leonard Răşcanu (Sc. 1 Municipiul Gh. Gheorghiu- Dej), 8. Iulian Cristea (Sc. 6 Piteşti), 4. Cosmin Begov (Sc 4 Arad). 1 Clasament pe judeţe : 1. Argeş, 2. Botoşani, 3. Timiş, 4. ■ Bacău, 5. Dolj, 0. Maramureş. In paralel s-au desfăşurat frumoasele întreceri din ca­drul Cupei Pionierilor la Înot şi orientare turistică, competiţii asupra cărora vom reveni. Pină atunci, o ul­timă Însemnare de la ampla sărbătoare a sportului celor mici, găzduită cu caldă os­pitalitate de municipiul Baia Mare. Bucuriei de a se nu­măra printre cei peste 550 de Analişti ai celor trei competi­ţii, concurenţii au trăit şi bucuria de a aniversa împli­nirea a 1­8 ani de către unii din colegii lor : Nicoleta Pe­­trescu (Sc. 25 Ploieşti), Ioana Toma Boteanu (Sc. 172 Bucu­reşti) şi Ovidiu Filimon (liceul de Ştiinţe naturale Cluj-Napo­­ca), toţi trei printre fruntaşii Întrecerilor de înot... Tiberiu STĂNI­A Dispută strinsă in proba de orientare turistică Foto: Gabriel MIRON DIVIZIA A DE HANDBAL (Urmare din pag. 1) | H. C. MINAUR BAIA MARE — ŞTIINŢA BACAD 34—28 (13—13). Un medi In care am­­bele formaţii au evoluat bine, 9 oferind tm spectacol agreabiL ! Gazdele s-au desprins abia | În min- 50 (28—22) , portarii I Mircea Petran (Minaur) şi I­oan Vleru (Ştiinţa) au apărat­­ foarte bine. Au Înscris : Cova­­eto 12, Marta 6, Cue 6, Popa 5, I Ridul­escu 4, Stammte L, pen-­­ tru gazde, respectiv, Vlad 11, I Bondar 8, V­asil ca 8, Zamfir 2, I Chiriu­, Girlescu, Gherhard şi I Uzam, dte L Arbitri : Gh. Is- I trioan — AL Marleş (Satu I Mare). (A. CRIŞAN —­ coresp.) I POLITEHNICA TIMIŞ­O­A- 1 HA — CONSTRUCTORUL O­­I BADEA 34—34 (18—15) — meci I disputat joi. GRUPA 7-12 DINAMO BRAŞOV — CAR­­I PĂŢI MÎRŞA 30—26 (16—10). învingători, braşovenii nu nu- i mai că s-au distanţat de zona I periculoasă, dar au­ şi trecut­­ pe locul 7 In clasamentul fi­nal Marcatori : Roşea 6, Mi­ele 8, Nicoles­cu 5, Donose 8, Pantelimon 3, Andreescu 2, Clan 2, Donca 2, Puiuleţ 1 pentru Învingători, respectiv Om­er 0, Paraschiv 5, Reger 5, Zsurzsa 5, Cornea 2, Iakobi 2, Mi­cu . Au condus : V. Dăn­­cescu — I. Mateescu, ambii din Bucureşti. (C. GRUIA — coresp). UNIVERSITATEA CRAIO­VA — CONSTRUCTORUL A­­RAD 28-21 (15—11). învingă­tori, studenţii Îşi menţin locul in primul eşalon, iar arădenii­­ părăsesc Divizia A. (C. VLA­­DOIANU — coresp.). METALUL BISTRIJA — BELONUL RÂVINEŞTI 35— 22 (17—13). Victorie catego­rică a gazdelor, care-şi păs­trează asud locul pe prima scenă handbalistică a țării. (FL TOMA — coresp.). CLASAMENTUL a. DINAMO îl 17 S 1 588-505 58 2. Steaua U 15 3 î 572-473 54 1 PoB. Tren. BOS S 549-518 50 4. Minaur BM. îl 12 4 5 545-461 49 L Constr. Or. 21­ 7 1 12 462-505 37 8. Știința Bc. îl 1 3 13 516-558­­34 1. Din. BV 21 10 0 XI 447-462 41 I. Corp. Mîrșa 21 10 0 11 482-498 41 I. Univ. CV. 21 0 0 12 495-513 40 10. Met. BÎ Str. 21­­ 6 12 484-501 39 BL Constr. Ar. 21 7 3 11 485-496 38 12. Red. Săv. 21 0 2 13 417-552 23 I DOUĂ ÎNLOCUIRI ȘI DE LA 2-0... 2-2! Echipa braşoveană a arătat în prima repriză ceea ce poate. In­tr-adevăr, acum, când eforturile tinărului său antrenor, Costică Ştefănescu, au început să prin­dă contur printr-un joc aerisit, cu vivace ieşiri din apărare (Mandoca, Naghi, Pană, Şerbăni­­că)„ continuate cu abile ţesături de pase şi spectaculoase acţiuni individuale ale lui Cadar, Cra­mer şi Barbu, la pasiv trecîn­­du-se, însă, finalizarea defectuoa­să. Aceasta şi este explicaţia fap­tului că, deşi a dominat clar jo­cul pînă la pauză, echipa gazdă n-a înscris decit o dată, In min. 23, prin ŞERBANICA, care a şutat din afara careului, surprinzlndu-l pe Moiss (10 0). Ultimele minute ale primei re­prize au adus primele semne ale revirimentului timişorenilor, por­tarul Polgar intervenind salva­tor la picioarele lui Oancea şi Cloşutean. A doua jumătate a partidei a arătat o altă faţă a formaţiei braşovene: înlocuirea lui Naghi şi Pană a anulat acumulările, chiar dacă nn min. 58 scorul de­venise 2-0 (CRAMER, primind o pasă de la Cadar, a Înscris după ce l-a driblat pe Ionuţ şi Moise), tribunele uctind atunci de rafalele de ploaie şi pregătindu-se să sa­vureze o frumoasă victorie. Pen­tru că numai In două minute, mijlocaşul ofensiv ROTARIU (cel mai bun jucător al timişorenilor) a restabilit egalitatea, „valorifi­­cind“ (min. 63) un ofsaid nesem­nalizat de tuşierul A. Nicolescu, şi pasa In diagonală (min. 65) a lui Oancea, într-un careu advers fără replică. Aşa că publicul, care a rezistat cu stoicism unei ploi torenţiale, sperînd să asiste la un meci a­­greabil în cele din urmă a ple­cat nemulţumit de pe stadion. Paul SLAVESCU 2 (1) 2 (0) F.C.M. BRAŞOV „POLI“ TIMIŞOARA Stadion Tineretului; teren bun; timp cu averse de ploaie în re­priza secundă ; spectatori — cir­ca 6 000. Șuturi : 12—9 (pe poar­tă : 4—5). Cornere : 3—4. Au mar­cat : ŞERBANICA (min. 23), CRAMER (min. 58), respectiv RO­TARIU (min. 63 şi 65). F.CJV. BRAŞOV : POLGAR — Bălan, Moldovan, Naghi (min. 46 V. ştefan), MANDOCA — ŞER­BANICA, PANA (min. 46 Câm­pean), Mărgărit — CADAR, CRA­MER, Barbu. „POLI“ : Moise — Andreas, Ionuţ, ŞULEA, Şunda — Neagu (min. 88 Spătaru), Sabou, RO­TARIU, Cloşutean (min. 65 Var­ga) — BOLBA, OANCEA. A arbitrat bine A. Mustăţea , la linie : A. Nicolescu (ambii din Piteşti) şi S. Necşulescu (Târgo­­vişte). La speranţe : 1—1 (1—1). Divizia A, etapa a 31-a HAGI ŞI Al SĂI, CA ÎNTR-O CURSĂ FĂRĂ OBSTACOLE Dinamo — Sportul Studenţesc 0—5 ! Cine ar fi crezut că aşa ceva este cu putinţă după rari­sima serie reuşită de echipa din Şos. Ştefan cel Mare în ultima vreme : două victorii în dauna Universităţii Craiova (una în Cupă), un 2—1 în partida cu Steaua, cu numai trei zile în urmă, pe acelaşi teren , acolo unde. In toamna lul 1977, se mai Înregistrase un scor dispropor­ţionat (7—1), dar In favoarea formaţiei gazdă ? Aşa cum, însă, atunci Sportul Studenţesc avu­sese (în Necula Răducanu) un portar... spectator la golurile care cădeau în rafale, tot aşa, de astă dată. Dinamo nu şi-a aflat in Bucu un înlocuitor al lui Moraru, titularul postului de mare răspundere. Cu reflexele tocite de lunga stagiatură pe ban­ca rezervelor, fostul ieșean n-a schiţat nici un gest la mingea expediată, în startul partidei, de HAGI, din afara careului de 16 m , după cum n-avea s-o facă nici în min. 9, la centrarea lul M. MARIAN (pasă, la Intilnire, de la Ţicleanu, autorul unor pa­se decisive, cum „scrie la carte") din care mingea a poposit In plasă și nu în spatele ei, cum crezuse Bucu. Celălalt ieşean, Topolinschi, îl neglija şi el, ne­­permis, pe abilul HAGI, cel care, în min. 31. Înscria (de la 17 m, lateral stingă, la colţul scurt) al treilea col al echipei sale. (Menţionăm că echipa „alb-ro­şi­­tor“ a fost nevoită bimbată să «lintesc, afara lui Moraru, un „11“ fără Moviilă, Dragnea, Orac, Damasdtin I. In min. sa, echipa gazdă n-a fost în stare să înscrie din penalty (acordat pentru fa­ultul comis. In careu, de Boze­­șan asupra lul Văldean), Andone trimitind mingea în stîlpul sting. (Ajunși la capitolul loviturilor de la 11 metri, trebuie spus că ar­bitrul I. Vel­ea n-a sancţionat două iregularităţi evidente petre­cute în suprafaţa de pedeapsă: în min. 15. Topolinschi îl faul­tase pe Hagi, iar în min. 21 Munteanu n­u pe Văldean). Apoi, pină la pauză, Dinamo a­­vea să se vadă mai m­­ult în a­­tac. Andone (min. 4), Suciu (min. 44) şi Varga (min. 45 — şut de la circa 20 m, mingea loveşte stîlpul sting) — fiind, rînd pe rînd, aproape de gol. După reluare, un timp, Dinamo a păstrat iniţiativa. înregistrăm însă, ca şi pină atunci, doar o superioritate teritorială (cea tac­tică aparţinea net tot „alb-ne­­grilor"), ofensiva ei Incheindu-se, de regulă, cu mingi centrate. Înalt, spre mijlocul careului, do­minat de M. Popa şi „închiză­torii“ lul. Cazan şi Cristea. $1 astfel ,contrele“­iuţi ale studen-DiNAMO 0 SPORTUL STUDENŢESC 5 (3) Stadion Dinamo ; teren foarte bun ; timp Închis, ploios ; spec­tatori — circa 16 000. Șuturi­­ 14—10 (pe poartă : 5—7). Cornerei 8—4. Au marcat S­HAGI (min. 4 și SI), M. MARIAN (min. 9), BOZEȘAN (min. 68), CRISTEA (min. 79). DINAMO : Bucu (min. S3 Pru­nes) — Topolinschi (min. 46 Jercădău), Al. Nicolae, Andone, Stănescu — Rednic, Ivan, SUCIU, Varga — VAIDEAN, Mihăescu. SPORTUL STUD. : Speria­tu — M. MARIAN, M. POPA, CAZAN, Munteanu­­ — ŢICLEANU (min. 60 Iorgulescu), CRISTEA, BOZE­ŞAN, HAGI (min. 74 Pologea) — M. Sandu, Coraş. A arbitrat slab I. Velea (Cra­iova) ; la linie : C. Cojocan (Re­şiţa) şi D. Buciuman (Timi­şoara). Cartonaşe galbene : REDNIC, M. POPA, AL. NICOLAE. La speranţe: 6—0 (3—0). filor bucureşteni, pe spaţii largi, au permis lui BOZEŞAN (min. 68) şi CRISTEA (min. 79) să înscrie din apropiere. Gheorghe NICOLAESCU GAZDELE AU MAI AVUT Şl TREI BARE A.S.A. s-a „încălzit“ cam greu,­­ din cauza marcajului strins apli­cat de băcăuani. A avut, la ta- I ceput, chiar două mari emoţii : la min. 5 — şut foarte periculos I el lui Burleanu pe „lingă“ şi in min. 8 — mare „bîlbilală“ a fundaşului Szabó la centrarea I lui Şoiman, Tismănaru trimiţtnd afară de la numai 6 m ! „Roş­­albaştrii“ vor replica, însă, peri­culos, minutul 14 însemnind des­chiderea scorului de către ALBU, la pasa ideală a lui Botezan. Jocul gazdelor a căpătat din acest moment ceva mai multă claritate și consistentă, Mangeac răsuflînd ușurat in min. 19 (lo­vitură liberă Ciorceni, milimetric pe lîngă... vinclu), dar mai cu seamă ln min. 21, cind „ghiulea­ua” lui Fodor, de la 25 m, a făcut să troznească încheietura barelor. Băcăuanii au apelat la arma contraatacului, purtat de vijeliosul Șoiman, care, din pă­­cate, a trebuit să părăsească te­renul in mim. 24, Botezam „con­­trlndu-I* fără să primească însă cartonaşul galben ce se impu­nea. Am notat, în continuare, un joc deschis, rapid și plăcut, faze frumoase si multe „suspans"-uri : min. 44 — mare ratare Botezan, min. 50 — sut Bîscă In... braţele Iul Vodă, min. 60 — .bombă“ Both în bară. In min 62 a „picat“ penaltyul făcut de Arteni asupra Iui Albu, transformat impecabil de BOTEZAN: 2­0. După care consemnăm „bara“ lui Muntean (mim. 64), şi a lui... Ispir, la poarta sa (min. 71), ca şi Incan­descentele momente realizate de Soare (min. 87, 88 şi 89, la aces­ta din urmă noi am văzut pe­nalty la intervenţia lui Andrieş). O frumoasă victorie, în urma unei evoluţii crescendo a echipei locale. Stelian TRANDAFIRESCU A.S.A. TG. MURES S.C. BACAU 2 (1) 0 Stadion Municipal , teren foar­te bun, puţin alunecos In repriza a doua ; timp înnorat, ploaie u­­șoară ; spectatori — circa 2 500. Șuturi 17—9 (pe poantă : 10—5). Cornere : 4—4. Au marcat: ALBU (min. 14) și MUNTEAN (min. 62 — din penalty). A.S.A. : Vodă — Szabó, JENEI, Ispir, FODOR — DUMITRESCU (min. 33 Both), Bozeşan (min. 70 SOARE), L. POPA — Ciorceni, ALBU, Muntean. S. C. bacău , Mangeac — An­drieş, BORCEA, Arieni, Elisel — BURLEANU (min. 70 Iancu), U­S­­MANARU, Adolf — Şoiman (min. 23 Pomof), Bîşcă, Viscreanu. A arbitrat in general bine A. Gheorghe (P. Neamţ) ; la linie : M. Dragu (Galaţi) şi M. Axente (Arad). Cartonaşe galbene : BOTH. La speranțe : 2—0 (1—0). S-au încheiat partidele din prima parte a campionatului de rugby STEAUA ŞI FARUL VOR DISPUTA UN DUBLU MECI PENTRU TITLU Ieri a luat oftasit prima parte a campionatului de rugby. Este vorba de întlnirile din cadrul celor două serii. Acum, la ca­pătul drumului, se cunosc câşti­gătoarele, Steaua (seria I) şi Farul (seria a I-a), care-şi vor disputa cel de al 68-lea titlu na­ţional într-un dublu joc tux­­retur, peleaalte echipe urmîmd a se înto­mit, la ordinea situării lor în clasamente, pentru fixarea de­finitivă a ierarhiei din actuala ediţie a întrecerii (tragerea la sorţi a meciurilor va avea loc astăzi dimineaţa la sediul F.R.R.). Doar echipele clasate pe ultimele locuri în serii vor face excepţie de la regulă, deoarece Locomo­tiva Paşcani (I) şi Hidrotehnica Focşani (II) retrogradează auto­mat în Divizia B. Iată amănunte de la meciurile de leu­. SERIA I 1 GIUVIŢA ROŞIE — Ş­TIIN­ŢA PETROŞANI 25—9 (16—9). Joc decisiv pentru stabilirea locului I fel grupă, de aceea foarte ner­vos O de altfel, bucuireştenii D. Baliam şi Aurel Ion au fost eli­minaţi de pe teren pentru lovi­rea adversarilor­. XV-le din Parcul Copilului a jucat mai clar şi a învins, realizînd două eseuri (C. TUDOR şi ILCA), a trans­format o dată T. RADU, care a mai reuşit şi 5 l.p. Pentru stu­denţii din Valea Jiului au înscris BEZARAU drop şi l.p., M. CRIS­TIAN l.p. A arbitrat: Ionel Va­silu din Bucureşti. (Nic. TOKA­­CEK, coresp.) UNIVERSITATEA IS FEBR. CLI­J-NAPOCA — CSM SUCEA­VA 7—17 (3—14). Victorie frumoa­să a suceveniilor. Au marcat: O­­NACHE, ILTSESCU — eseuri, VA­SMU 2 l.p., LIVADA­RU l.p. pentru oaspeţi, respectiv POP e­­seu şi LEOCA drop. (O. LA­ZAR, coresp.) TC IND. CONSTANTA — RUL­MENTUL BIRLAD 27—16 (16—7). LOCOMOTIVA PAŞCANI — CSM SIBIU 13—33 (6—13). Meciul s-a jucat la Suceava. (C. ENEA, coresp.) STEAUA — SPORTUL STU­DENŢESC 61—12 (­meciul s-a dis­putat anticipat). în clasament: 1. STEAUA 46 p, 2. CSM Sibiu 43 p, 3. Griviţa Roşie 39 p, 4. Ştiinţa Petroşani 37 p etc. seria a I-a : DINAMO — AS CONTACTOA­­RE BUZĂU 48—9 (12—6). „Vedeta" cuplajului de pe stadionul Olim­pia s-a constituit într-o partidă de calitate, care a văzut o echi­pă (Dinamo) dezlănţuită ş i po­sesoare a unui bogat bagaj de cunoştinţe tehmico-tactice, pe de o parte, iar pe de alta, o for­maţie buzoiană în plin proces de maturizare care a dat o replică bună. A rezultat un joc frumos, care a cules, pe parcurs, nume­roase aplauze. De unde, totuşi, marea diferenţă de scor ? Din faptul că Dinamo joacă tot mai dezinvolt, tot mai bine, benefici­ind acum, realmente, de un lot numeros şi de valoare înaltă. E drept, că satisfacţia dinamovişti­­lor a avut un caracter mai mult platonic, ei pierzând locul prim din serie din cauza imposibilită­ţii desprinderii din „capcanele“ Întinse de XV-le Litoralului şi drept urmare a con­traperforman­­ţei realizate în jurul Întrecerii la Timişoara. Buzoienii au jucat ieri destul de bine şi doar o anume lipsă de încredere în for­ţele proprii l­a privat de satis­facţii mai numeroase; doar un eseu: aripa TUDOR, lansat în atac cu abilitate de „dealul“ Vlădilă, a transformat A­­DINU. După pauză, BEZUSCU a mai reuşit să înscrie pentru oaspeţi din drop, învingătorii, cum spu­neam, au prezentat un XV bine pus la punct (mulţi nu consideră „numărul 1“ al campionatului !), înscriind opt eseuri: C. PORES­­­CU 4 (adevărat fenomen prin ra­piditatea şi decizia cu care ac­ţionează o dată lansat în cursă), TOFA­N (2), DOJA şi PODARES­­CU cite 1. (De menţionat că toa­te încercările au fost rodul u­­nor faze bine concepute şi con­struite cu măiestrie, cu multe combinaţii „la mină“ care plac marelui public.) PODARESCU (în zi bună) a transformat de şase ori, iar TOABER, de două ori, învingătorii au prezentat forma­ţia : Toader — Popescu, Lungu, To­fan, Alde­a (Tutunea) — Podă­­rescu, Paraschiv — Zafiescu, Ră­ducanu, Semen — Bon? (Doja), Vereş — Bucan, Ion, Paşcu. A arbitrat in general bine FI. Zamfirescu, pe care l-ar­ dori însă mai ferm în luarea decizi­ilor. Dimitrie CALLIMACHI MAŞINI GRELE BUC. — UNI­VERSITATEA TIMIŞ­OARA 9—6 (6—3). Gazdele, motivate la maxi­mum de perspectiva salvării de la retrogradare (doar victoria Ie era utilă), au învins în cele din urmă la capătul unei partide confuze, p­resarata cu multe gre­şeli de ambele părţi. Timişorenii au o echipă, incontestabil, mai bună, dar fără o angajare în joc mai decisă, fără o strădanie mai mare a înaintării, satisfacţiile o vor ocoli în continuare. Cele 15 puncte ale partidei se datorează lui A. GHEORGHE —­escu, VA­­CARU l.p.­­)- transformare, pen­tru gazde , respectiv DOMO­­COŞ 2 l.p. (una de la 50 ml). Arbitraj corect al lui Şt. Rădu­­lescu. (D.C.) RAPID BUC. — POLITEHNICA IAŞI 4—4 (4—0). Fiecare echipă a Înscris cite un eseu, TOMA pentru bucureşteni, PARANTCI pentru ieşeni. A condus C. Stan­ca din Constanţa­ (N. TOKACEK, coresp.) FARUL CONSTANŢA — ŞTIIN­ŢA BAIA MARE 14—3 (7—0), HIDROTEHNICA FOCŞANI — GLORIA PTT ARAD 6—3 (0—0). In clasament : 1. FARUL 50 p, 2. Dinamo 50 p (la egalitate de puncte a decis rezultatul direct: 3—4 si 7—4 pentru Farul), 3. Şti­inţa Baia Mare 39 p etc. CAMPIONI JOACĂ Şl PENTRU PUBLIC SURPRIZĂ DE MARI PROPORJII! Ştiam de.„ renmierile de la F. C. Bilhor. Şt IffMii» m­afi s apărut fără tţ n alint (cartonaşe galbene ram Radu H, indisponibil, şi ct trei rezerve Recunoscuta (Gora», D. Petrescu Şl Stan­ciu, da la tpemate). Dar P aşa, diferenţa ta la locul 1 1*--­ 1* era clar­ pentru toată lumea, ca să nu mai spunem că „lanterna* av« In faţă pe campioana campion­or europeni 1 A fost lăudabil dă partea echi­pei oaspete că a jucat deschis, curat, fără fauluri, obstrucţii, fără anti-top şi spectacolul a avut de câştigat, ir „regia“ spec­tacolului a reveni campionilor, care timp de a repriza, fără pre­cipitări, fără a ciuta golul cu o­rice preţ, au luat burgul lor registru tehnico-actic, jucând pentru echipă, pentru el și pen­tru fidelii lor suporteri. Scorul a fost deschis pritr-un gol su­perb , un min.­u, BSIoni a ex­pediat un fut­botibă, Balazs a boxat şi STOICA a şutat năpraz­­nic, de la 25 m, la vinclu. O pri­mă repriză. Steaua a făcut ce a vrut, au şi ratat Belodedici. Bölöni, Bălan, Piţurcă, Stoica, a mai apărat şi Balazs, dar pină la pauză au mai Înscris PTŢURCA (min. 39, după ce a driblat doi apărători şi a trimis pe lingă portar) şi BARBULESCU (min. 41, şut de la 35 m, şi portarul a scăpat, copilăreşte, mingea In plasă). Iar după pauză, a fost un meci de... polo. In min. 53, jocul s-a întrerupt din cauza u­­nei ploi torenţiale, cu grindină. Reluat după 8 minute, pe un te­ren cu apa dincolo de glezne. ro­ STEAUA F.C BIHOR 5 (3) 0 Stadion Steaua , teren exce­lent în prima repriză, alunecos, îmbibat cu apă, după pauză ; timp 1 soare, apoi ploaie ; spec­tatori — circa 10 000. Suturi : 7a—5 (pe poartă : 11—1). Cornere: 7—1. An marcat: STOICA (min. IS), PIȚURCA (min. 89, 83 și 88 — ultimul din 11 m), BARBU­­LESCU (mln. 01). STEAUA : Ducadam (mln. 71 Sttagachl) — IOVAN, BUMBES­­CU, BELODEDICI, Weisenbacher — Bălan, STOICA (mln. 46 Go­ran), Bodeni, Bărbulescu — MA­JA­RU, PTȚURCA. F.C. BIHOR: Balazs — OLanu, Budco, Brukenthal, Kiss (mln. 84 Drăghoici) — TAMAŞ. De (min. 72 Harşani), Brumaru, Grosu — GEORGESCU, Ov. Lazăr. A arbitrat foarte bine I. Cot . la linie : A. Moroianu (ambii din Ploieşti) şi A. Porumboiu (Vas­lui). Cartonaşe galbene : POŢURCA. La speranţe : 2—0 (1—0). cui s-a mai echilibrat, în min. 64, la pasa­jul Bălan, Grosu a şutat In bară (primul şut al oaspeţilor), pentru ca finalul să aparţină Stelei, care juca pen­tru... Piţurca. Şl PIŢURCA, după câteva ratări, avea să marcheze In min. 83, driblind şl portarul, şl In min. 86, din 11 m, când Bucico a alunecat și l-a faultat fără să vrea pe Pițurca In ca­reul mic. Constantin ALEXE EFICACITATE, MAI ALES Cind, in min. 70, Lala a ri­dicat scorul la 3^1 In favoarea Victoriei, zădărnicind astfel efor­tul de egalare al Rapidului (Ma­nea, „bară“ In min. 66), specta­torii tîrgovișteni care asistaseră la meciul Victoria — Chimia Rm. Vîlcea (2—4) își spuneau In tri­bune : „Parcă vedem altă echi­pă“. Deşi la începutul meciului cu Rapid, nn min. 14, Victoria a pierdut o piesă importantă In an­grenajul echipei, pe Glonţ (ac­cidentat), ambiţia col­ectivă, Jocul solid la mijlocul terenului şi atacurile In viteză i-au adus su­perioritatea, giuleştenii fiind sur­prinşi de o replică atît de pu­ternică. Ei au răspuns cu tem­porizări, dar şi cu contraatacuri periculoase, cu pase lungi, ade­sea interceptate Scorul a fost deschis de IOR­­DACHE, în min. 19, In urma u­­nei pase primite de la Augustin, care ratase o mare ocazie în min. 10, urmată de alta în min. 37. Victoria domină, pauza se a­­propie, dar iată că la un con­traatac rapidist condus de Bacos în min. 43, aum­ se infiltrează un careul advers și egalează . 1­1. Reluarea jocului îi oferă în zadar lui Iordache trei mari o­­cazii de gol (min. 46, 50 și 58) căci cel care aduce Victoriei con­ducerea este fundaşul CATOI. In min. 59 , 2—L Rapidiştii reac­ţionează. Manea se remarcă prin­­tr-o bară laterală însă goana după egalare cesti. In min. 70, 4 (1) 1 (11 VICTORIA RAPID Stadion Municipal ; teren bun ; timp înnorat, favorabil ; specta­tori — circa 3 000. Şuturi­­ *3—11 (pe poartă : 5—7). Cornere : 6—4. Au marcat : IORDACHE (min. 19 și 73), CAŢOI (min. 59), LALA (min. 70), respectiv A­CIU (min. 43), victoria : Ciotea — Vlad, CAŢOI, Mirea, Săndoi — URSU, P. PETRE, Augustin — Mitracu (min. 64 LALA), IORDACHE, Glonț (min. 14 TEROHNNTCI). RAPID : Manu — Marin­escu, Cristea, Rada, RACOŞ — Dumi­tru, Aglu (min. 59 Şt. Popa), GOANŢA, MOŢCU — Damaschin­­ (min. 32 Teodorescu), Manea. A arbitrat bine G. Ionescu ; la linie: P. Balaş şi V. Alexandru (­toţi din Bucureşti). La speranţe : 4—2 (1—1). ultimul apărător rapidist nu-l mai poate opri pe LALA să mar­cheze : 3—1. şi, in sfarsit, in min. 71 IORDACHE Îşi răscum­pără ratările anterioare, stabilind scorul partidei la 4—1. Marea o­­cazie a excelentului Goanţă din min. 83 nu mai poate rezolva ni­mic. Victoria cucereşte astfel Ra­pidului in acest campionat 3 din cele 4 puncte posibile (In tur : 6—0 pe Giulesti). Aurel NEAGU IN TIPARELE OBIŞNUITE Cunoscind potenţialul ofensiv al Corvinului In propriul fief şi numeroasele Indisponibilităţi din tabăra oaspeţilor (să reţinem că au absentat nu mai puţin de troi dintre titularii liniei defensive, Comănescu, FI. Marin şi Tulpan, cărora Ii s-au adăugat D. Geor­­gescu şi Marcu), ne-am aşteptat ca „unsprezecele* Gloriei să aibă mult de furcă In Jocul de la Hunedoara. Şi, In bună parte, lucrurile aşa au şi stat. Dar scorul ni se pare totuşi prea se­ver. Oaspeţii au iniţiat, In spe­­cial prin Cramer, multe contra­atacuri tăioase, care s-au stins CORVINUL GLORIA Stadion Corvbud , teren uşor alunecos, timp Înnorat, spectatori — cârca 5000. Şuturi : 17—41 fpe poartă : 0—4). Cornere ( 14—1. Au marcat : GABOR (min. 30), MATEUŢ (min. 28 şi 80), DUBIN­­CIUC (min. 70), KLEIN (min. 77), respectiv PROFIR (min. 37). CORVINUL : Ioniţa — Nicşa, MĂRGINEAN (min. 63 Dubin­­ciuc), Stroia, G. Badea — MA­TEUŢ, Petcu, KLEIN — Gabor (min. 79 Costăchescu), Cojocari, VAETUS. GLORIA : Lazăr — Socaric, TIC­A, Mircea, Năstase — Balaur, Sumulanschi, Ghizdeanu, CRA­MER — Profir, Stan (min. 73 Stoica). A ar­bitrat bine R. Matei ; la linie : N. Voinea şi Th. Ionescu (toţi din Bucureşti). Cartonaşe galbene : STAN. La speranţe : 3—0 (1—0), de obicei In preajma careului ad­vers. Primul gol al partidei „cade“ In minutul 20, pe fondul unei uşoa­re superiorităţi a gazdelor . Văe­­tuş este faultat In marginea ca­reului, lateral stingă, Klein exe­cută lovitura liberă cu efect şi GABOR se inalţă şi reia in pla­să 1 I—0. Peste numai trei mi­nute, Mateuţ şutează puternic din afara careului, aşa cum avea să o facă de multe ori, dar Lazăr scoate de sub „transversală“. La unul dintre periculoasele raiduri ale oaspeţilor, In min. *7 Sumu­­lanschi trimite o excelentă pasă Iul PROFIR, care, de la 12 m, fl învinge pe loniţă i 1—1- Dar bucuria oaspeţilor avea să fie de scurtă durată, pentru că In mi­nutul următor MATEUŢ expe­diază o „bombă* de la aproxi­mativ 25 m, balonul loveşte stîl­­pul din dreapta al porţii Iu) La­zăr şl Intră In gol : 2—1. La reluare, dominarea gazdelor este la cote spetite, pe flancul stîng „ştafeta* Klein — Văetuş fă­­cînd multe clipa grele apărării buzoiene. Şi, In Interval de 18 minute, gazdele mal Înscriu de Încă trei ori : min. 70 (cornel Klein, reluare din apropiere DU­­BINCTUC), min. 77 (centrare Co­jocarii, „cap* KLEIN) și min. 80 (MATEUȚ pătrunde pe stingă și șutează de la 12 ml. Mihai CIUCA­ îo! CAMPIONATELE DE CICLISM - SENIORI Campionatele Nationale de ci­clism ale seniorilor se vor de­rula la Cîmpulung Muscel, timp de patru zile. Iată programul : astăzi, contratimp echipe, 100 km, Cîmpulung — Lerești, un traseu In lungime de 20 km, care va fi parcurs de cinci ori , miercuri, contratimp indivdual, 40 km, același traseu cu 1» echipe, par­curs de două ori­­ vineri, semi­­fondul, cu adiciune de puncte, pe un circuit amenajat în cen­trul orașului. In lungime de 2000 m, parcurs de 10 ori , du­minică, fondul. Cîmpulung — Bran si retur, 10 km, cu trei cățărări dificile . Matdaşul, Ru­­cărul Si BranuL Starturile şi so­sirile vor avea io® In faţa ho­telului Muscel. DIVIZIA A DE BASCHET (m) In „mansa“ I a etapel a *8-a a Campionatului Rational de baschet masculin,­­ s-aru Înregis­trat următoarele realtate : gru­pa 1—6 : Rapid­ucureşti — ICED CSS 4 Budreşti 94—8* (51—43), Dinamo Bucureşti — Farul CSS 1 Cortanta 99—52 (51—20), Dinamo Co­dea — Stea­ua 91—107 (42—64) grupa 7—11 : Politehnica CSŞ Alrea Iaşi — CSU Oţelul Galaţiie—75 (57—39), Universitatea CSŞ viitorul Clu­j- Napoca — CSU Balanţa Sibiu 91—88 (33—51). Azi se dispută Jocurile-retur. In Capitală, ele * loc In sala Rapid, de la ora 10, în urmă­toarea ordine : Dilmo — Farul, Rapid — ICED. Neîndoios, o surpriză de pro­porţii pe „Centralul“ din Bănie, rezultat care ar fi anulat pers­pectiva „celor 13“ la Pronosport. F. C. Olt s-a subordonat tot tim­pul ideii de a da marea lovitu­ră şi finalmente a realizat-o­ graţie unei evoluţii peste aştep­tări. Startul partidei nu a fost cel previzibil, oaspeţii nefăcind deliberatul pas Înapoi în tenta­tiva unei „remize albe“. Dimpo­trivă, ei au avut îndrăzneală o­­fensivă, ceea ce la Început a fost apreciat — se pare — ca un sim­plu foc de paie. Dar iată că nn min. 13 F. C. Olt izbuteşte chiar să deschidă scorul : acţiune­a lui Crişan pe dreapta, urmată de un sut al lul Laurenţiu, min­gea deviază din piciorul lul Ti­­lihol pe partea opusă, de unde A. GEORGESCU o expediază pu­ternic jos, la colţ. Ajunşi în si­tuaţia de a fi conduşi, craiovenii se precipită, greşesc frecvent la construcţie, chiar pase simple, mai intervine si reacţia specta­torilor, care taxează prompt Jo­cul apatic al favoriţilor lor. In schimb, F. C. Olt devine tot mal sigură pe ea, manevrînd a­­bil In toate zonele terenului, în min. 19. Pena este la un... cap de gol, dar sare contratimp la o ideală centrare a lul Crişan. Iar In min. 31 Cîrtu nu are forţa de a profita de luftul luri Laurenţiu. La reluare, în min. 49, Lung se remarcă printr-o Intervenţie de excepţie, scofind de la vin­­clu mingea expediată de Efti­­mie din lovitură liberă de la 25 m. Peste trei minute, o pa­radă de efect a lui Ciurea­­a mai avut si alte asemenea in­tervenţii) la „capul* lul Bleu, din 6 m. A doua lovitură de UNIV. CRAIOVA F.C. OLT 1 (0) 2 (1) Stadion Central : teren bun ; timp frumos ; spectatori — carca­li 000. Șuturi : 13—10 (pe poartă : 6—7). Cornere : 9—3. Au marcat : CIRTU (min. 60), respectiv A. GEORGESCU (min. 13), M. PO­PESCU (min. 59), UNIV. CRAIOVA : LUNG — Negrilă, Tilihoi, Cioroianu (min. 46 GH. POPESCU), Ungureanu — A. Popescu, Săndoi (min. 54 Mă­­năilă), Trim­eseu — Bleu, Criţu, Badea. F. C. OLT ! CIUREA — Lau­­renţiu, Mihail, MINEA, Matei — M. POPESCU, Leţa, EFTEMIE — CRIŞAN (min. 89 Despa), Pena (min. 88 M. Zamfir), A. Geor­­gescu. A arbitrat bine : Crăciunescu, la linie : Gh. Constantin (ambii din Rm. Vîlcea) şi I. Ciolan (Pi­­­­teşti). Cartonaşe galbene : A. POPES­CU, BADEA. La speranţe ! 1—0 (1—0), trăznet în min. 59 , contraatac Crişan, schimbare Inspirată pe dreapta şi M. POPESCU, venit In viteză, şutează puternic In coltul lung. Decepţie totală In tribune, golul lul CIRTU (min. 60, pasă Irimescu, indecizie La­­urenţiu) neschimbînd cu nimic coordonatele Jocului, dominat de oaspeţi, în compania unei echi­pe care a fost doar... umbra sa. Pină In final, cite o ocazie : Eftimie (min. 69. la o „Indirec­tă” de la 14 m) și Badea (min. 80. s-a dezechilibrat la 8 sa de poartă). Adrian VASILESCU JOC VIU DISPUTAT, VICTORIE MERITATĂ Punlnd faţă în faţă două me­rituoase echipe «In campionatul nostru, scăpate de orice griji In acest final de sezon, meciul din Trivale ne-a oferit, totuşi, un joc extrem de disputat şi destul de aspru, cu multe faulturi, ob­strucţii şi c­inei­uri Intre jucă­tori, care au dat de furcă arbi­trului. Dornică de revanşă după severa Înfrângere din toamnă, de la Cluj-Napoca, formaţia locală a atacat viguros Încă din start, a dominat lungi perioade de timp, maslndu-şi uneori partenera In propriul careu, dar foarte greu a reuşit să creeze breşe In apă­rarea aglomerată, Judicios dis­pusă şl fermă a «AntenHor. De abia tn min.­­7, după o prelun­gită şarjă ofensivă, pîteştenii au deschis scorul, prin IGNAT, care a reluat de la clţiva metri mingea tn plasă. Apoi, cu şapte minute Înainte de final, el au dat contur mal net meritatei lor vic­torii, BADEA executlnd Irepro­şabil lovitura de Ia 11 metri a­­cordată Ia faultul In careul oas­peţilor asupra Iul Ignat (parcă mal clar decit acesta fusese Insă dublul fault făcut de clujeni. In propriul lor careu, asupra Iul Bă­­nuţu şi, respectiv, Ignat, în chiar primul minut al meciului, dar — surprins de rapiditatea acţiunii — arbitrul nu a reacţionat). înain­tea şi Intre aceste două goluri, portarul Taşko s-a remarcat prin Intervenţiile sale de efect la şu­turile puternice şi plasate ale lul Ignat (min. 30), D. Zamfir (min. F.C ARGEŞ 2­­0) „U° CLUJ-NAPOCA 0 Stadion „1 Mai*; teren foarte bun ; timp călduros ; spectatori — circa 4 000. Şuturi : 17—5 (pe poartă : 7—0). Cornere : 12—3. Au marcat : IGNAT (min. 57) şi BADEA (min. S3, din penalty). F.C. ARGEŞ : Cristian — Voicu, STANCU, Ştefan, EDUARD — BADEA, Toma (min. 46 PANA), Bă­niţă (min. 60 Tănase) — D. Zamfir, IGNAT, Jurcă. „U* CLUJ-NAPOCA 1 IASKO — Dobrotu, CIOCAN, Neamţu, Pojar — Popica (min. 81 Sabota), L. Moldovan, MUJNAI, Bucur — Esic (min. 4 Mészáros), Biro. A arbitrat blae M. Constant­­­o eseu .­­a taie : M. Stoen­escu şi D. Botatiş (toţi din Bucureşti). Ultimul cu unde greşea la of­saiduri. Cartonaşe galbene : BUCUR TANASE. La speranţe : 8—1 (1—1), 82 şi 80) şi Pană (min. 89). Fără Boem şi Cimpeanu H (Indisponibili), pierzindu-l apoi, prin accidentare, după numai trei minute .pe Joc, şi pe Fîşle, studen­ţii n-au mai avut slmbătă sufi­cientă forţă de contraatac, la ciuda remarcabilelor eforturi de­puse de Munnal, care a dat to­tuşi mari emoţii gazdelor la fra­ncosa lui acţiune personală din min. 34. Constantin FIRANESCU UN DRIBLING DE DOUĂ PUNCTE Victorie la limită a Chimiei (In min. 88 era cit pe-aci ca meciul să se Încheie la egalitate, min­gea expediată de la aproape 40 m de ploieșteanul Buturel ta­­tiunind „transversala", după ce-1 păcălise pe portarul V. Preda), care, impulsionată de victoria de la Tîrgoviște, din etapa trecută, s-a aruncat la atac din primele minute. ŞL: Intr-adevăr, In min. 7 Carabageac este pe cale să des­chidă scorul, numai că balonul, expediat din lovitură liberă de la 17 m, intilneşte bara, revine la teren şi Lazăr şutează cu sete, dar „peste*. Şi când nimeni nu se aştepta, la un contraatac al oaspeţilor (min. 9). I. SOLOMON II depăşeşte pe Vergu, portarul Preda Încearcă să repare greşea­la fundaşului, dar ploieşteanul ştie să exploateze situaţia şi în­scrie : 8.1. Jocul este alert (se înregistrează Insă şi foarte mul­te faulturi, de o parte şi de cea­laltă), vilcenii se menţin la atac, dar Petrolul se apără organizat. De pildă, In min. 11 (mare oca­zie a Chimiei de a egala), Veri­­geanu trimite balonul spre poar­ta goală, dar Pitulice apare ca din pămînt şi degajează, cu ca­pul, de pe linia porţii ! Va fi 1—1 la min. 25, in urma unei „Indi­recte“ în careul Petrolului­­ Ca­­rabageae execută lovitura cu mă­iestria-I cunoscută la VERGU, care înscrie cu capul, reparân­­du-şi astfel greşeala de bi gotul dta mln. 1. „Alb-alb­aştrii* se menţin in ofensivă, dar Mea (min. 33) şi Ancuţa (min. 80) greşesc de puţin la centrările hrn Te­leşpan, BUCA kjl va lua revanşa Insă la min. 43, «bvd va marca un gol superb, după ce a trecut pe o distanţă de 2 m, la ^dribling, prin toată apărarea ploieştenilor. Va fi totodată şi golul victoriei, pentru că după pânză nu se va mal înscrie nimic, la ciuda ocaziilor lul Tel­eş­pan (min. *1 și «o) şi Terem (min. *4),­­ oare oaspeţii au răspuns prin Cr. Ene (min. 64 — salvatoare Interven­ţie a Iul Cireaşă) şi amintita Stadion ,4 Mai* ; teren foarte bun ; timp frumos, cald ; specta­tori — circa 1000. Şuturi : 21—7 (pe poartă : 8—4). Cornere : 7—1. Au marcat : VERGU (min. 35), BICA (min. 43), respectiv I. SO­LOMON (mta. 9), ctttmta , v. Preda — Lazăr, Basna, CIREAŞĂ, ducă — BICA (min. 76 lovan), Vergu CARABA­­GEAC — Tefleşpan, Ancuţa (min. 76 Sdrlete), VERIG­EA­NU, PETROLUL­­ Jîpa — Cofrtin, BUTUFEI, PITULICE, P. Guşe — MOCA­NU, O. Grigore, I. SOLO­MON — Iamandi (min. 87 Dră­­gan), Nutu (min. 57 Cizmaru), Dr. Ene. Satisfăcător arbitrajul tui V. Curt (Medgidia) . (a linie : R. Petrescu (Braşov) şi Gh. Pirvu (Constanţa) • Cartonaşe galbene ! BAŞNO, CR. ENE. La speranţe ! 3—2 (2—1). Aiară l a Iul ButureL Un succes muncit ! Mircea TUDORAN CHIMIA PETROLUL 2 (2) 1 (1) REZULTATELE ETAPEI A 30-a A DIVIZIEI B SERIA I PRAHOVA C.S.U. PLOIEŞTI — C.S. BOTOŞANI 4—0 (1—0) , Vlad (min. 41), Nicolae (min. 55), Li­­biu (min. 62) şi Duma (min. 90). CEAHLĂUL P. NEAMŢ — PO­LITEHNICA IAŞI 3—1 (0—0) , Roşea (min. 53, 81 şi 86), respec­tiv Constantin (min. 69), DUNAREA C.S.U. GALATI — METALUL PLOPENI 1—0 (1—0) ; Tararache (min. 12). C.F.R. PASCANI — STEAUA MIZIL 2—0 (1­—0) ; Keresi (min. 15) si Rotari (min. 85). F.C. PROGRESUL BRAILA — ARIPILE BACAU 3—0 (0— 0) , Chiriţă (min. 51), Petrache (tain. 53 din 11 m) si Dragoi (min. 55). DUNAREA CALARASI — CHI­MIA FĂLTICENI 2—1 (2—1) : Bogatu (min. 40), Costea (min. 45), respectiv Antoniu (min. 20). OLIMPIA RM. SARAT — OTE­LUL GALAŢI 2—1 (1—0) : Stoica (min. 44), Niculcioiu (min. 70), respectiv Ralea (min. 15). C.SJ­. SUCEAVA — F.CJW. DELTA TULCEA 2—0 f1—0) : Ga­­fencu (min. 15 şi 83). F.C. CONSTANŢA — MINERUL VATRA DORNEI 5—0 fl—0) , Bu­dura (min. 4), Marinov (min. 57), Popovici (min. 62), Iovanescu (min. 71) și Purcărea (min. 80). Relatări de la I. Tănăsescu, C. Itusu, Gh. Arsenie, V. Apostol, N. Iorga, N. Constantînescu, T. Budescu, I. Mîndrescu și S. Nace. 1. OŢELUL GL 30 22 3 5 77-25 47 3. Politehnica 30 17 4 9 42-31 88 3. F.C. C-ța 30 12 6 11 42-28 32 4. C.F­. Pașcani 30 13 6 11 41-35 32 5. Steaua Mizil 30 15 2 13 41-36 32 6. Dun. Galați 30 14 4 12 40-40 32 7. Ceahlăul P.N. 30 14 3 13 34-38 31 8. Progr. Br. 30 13 4 13 38-29 30 9. CJS.M. Sv. 30 12 6 12 38-34 30 10. Olimp. Rm. S. 30 13 6 12 34-37 30 11. Prahova CSU 30 12 5 13 33-38 29 12. C.S. Botoșani 30 13 3 14 34-­ 29 13. Aripile Bacău 30 10 7 13 47-54 27 14. Mun. Călărași 30 10 7 13 28-40 27 15. Met. Plopeni 30 11 4 15 46-41 28 16. Delta Tulcea 30 13 0 17 31-41 28 17. Chimia 30 10 5 1­5 27-45 25 18. Minerul V13. 30 7 3 20 21-62 17 ETAPA VIITOARE (duminică 8 iunie) : F.CJ M. Deflta Tulcea — Dunărea CJ S.U. Galaţi (0—1), Me­talul Plopeni — C.F­. Paşcani (1—2), F.C. Constanţa — Dunărea Călăraşi (1—1), Oţelul Galaţi — Minerul Vatra Do­rei fl—0), C.Sf­r. Suceava — Ceahlăul P. Neamţ (0—0), Politehnica Iaşi — Aripile Bacău 11—1), Prahova C.S.U. Ploieşti — Olimpia Rm. Sărat (0—3), Chimia Fălticeni — Steaua Mizil (1—3), Cf. Botoşani — F.C. Progresul Brăila (0—3). SERIA A ll-a CARPAŢI MÎRŞA — CHIMICA URNA VENI 5­3 (3—2) , Voiculeţ (min. 21), Arneneanu (min. 30), Făţan (min. 48), Badea (min. 61), 8. Marcu (min. 78), respectiv Fodor (min. 3), Oprisor (atin. 32). MECANICA FINA STEAUA BUCUREŞTI — LCJSJJW. BUCU­REŞTI 7—1 (3—0), Niţu (min. 13), P. Dumitru (min. 16 dta 11 m, min. 38 şi 65), Marin­escu (min. 59), Dragn« (min. 60), Hechetu» (min 82), respectiv R. Gheorghe (min. 69). _ LCJ.M. BRAŞOV — C.S. TÎR­­GOVIŞTE 1—0 (0—0) . Focu (min. S® m Hn 11 m). AJB. DROB ETA TR. SEVERIN — SPORTUL MUNCITORESC SLATINA 0—0. GAZ METAN MEDIAŞ — TRAC­TORUL BRAŞOV 2—6 (1—6) ; Bo­­căzan (min. 43) şi Tiglariu (min. 58). ŞOIMII I.P­ A. SIBIU — AVÎN­­TUL REGHIN 0—0. AUTOMATICA BUCUREŞTI — PROGRESUL VULCAN BUCU­REȘTI 0—1 (0—2) : Pindea (mta. 25), Bolborea (min. 30), Petrescu (min. 70) și Fl. Grigore (min. 87). IJWJt.SJV. SF. GHEORGHE - MUSCELUL CÎMPULUNG 2—2 (2—1) , Rădulescu (mta. 35), A­dorjan (mta. 43) pentru IMASA, Grigoriu (min. 36), Boriceanu (min. 75) pentru Muscelul. ELECTROPUTERE CRAIOVA — FLACARA AUTOMECANICA MO­REM 1—0 (0—0) . Firănescu (min. 80). Relatări de la M. Berzescu, N. Ștefan, C. Gruia, S. Manafu, M. Tacăl, Gh. Toplrceanu, D. Bră­­noiu, L. Briotă și St. Gurgui. 1. FLACARA 30 18 7 5 35-18 43 2. C.S. Tîrgov. 30 16 8 6 46-20 40 3. Progr. Vul C. 30 14 9 7 54-26 37 4. I.C.I.M. Bv. 30 15 2 13 45-40 32 5. A.S. Drobeta 30 13 5 12 37-36 31 6. Carpați M. 30 14 3 13 47-47 31 7. Electroputere 30 13 4 13 63-44 30 8. Chimica 30 13 4 13 43-41 30 9. Gaz Metan 30 13 3 14 41-34 29 10. Tractorul 30 11 6 13 30-32 28 11. Automatica 30 12 4 14 36-46 28 12. Mec. Fină 30 10 7 13 46-46 27 13. Sp. Munc. 30 10 7 13 27-36 27 14. Avîntu­ 1 30 11 5 14 31-47 27 15. IMASA 30 10 7 13 33-49 27 16. Șoimii Sibiu 30 9 8 13 40-46 26 17. Muscelul 30 11 4 15 35-45 26 18. ICSIM 30 8 5 17 23-59 21 ETAPA VITOARE (duminică 1 iunie) : Flacăra Automecanica More­ni — Șoimii LP.A. Sibiu (0—4), Chimica Tîrnăveni — Me­canică Fină Steaua Bucureşti fl—2), Progresul Vulcan Bucu­reşti — Electroputere Craiova fl—1), Sportul Muncitoresc Sla­tina — Avîntul Reghin (0—3), Automatica Bucureşti — I.C.I.M. Braşov (0—2), I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe — I.C.S.I.­. Bucureşti (1—4), Tractorul Braşov — Car­paţi Mîrşa (0—2), Gaz Metan Me­diaş — A.S. Drobeta Tr. Seve­rin (0—3), Muscelul Cîmpulung — C.S. Tîrgovişte (0—4), SERIA A lll-a AURUL BRAD — C.F.R. TI­MIŞOARA 2—1 (0—0) , MLatov (min. 53) şi Gavrilă (min. 86 din 0 m), respectiv Truţi (min. 70). C.S. U.T. ARAD — C.I.L. SI­­GHET 3—0 (2—0) , Chereghi (min. 2), Csordaş (min. 16) şi Bîtea (min. 75 din 11­­). GLORIA BISTRIŢA — STRUN­GUL ARAD 3—1 (2—0) , Kertesi (min. 21), Ilovan (min. 44), Flo­­rea (min. 85), respectiv Duţu (min. 81). MINERUL CAVNIC — MINE­RUL LUPENI 4—0 (3—0) , Ilin­tolta. 2 şi 42), Grun (min. 13) şi Taşnadi (min. 81). MUREŞUL DEVA — C.S.M. RE­ŞIŢA 2—1 (1—1) , Vidican (mta. 00), Tirchinici (min. 64 din 11 m), respectiv Alexandru (min. 18), JIUL PETROŞANI — METALUL BOCŞA 5—1 (3—0) , Buzduga (mta. 7), Lasconi (mnin. 16), Du­san (mta- 29), Stana (min. 53), Vancea (mta. 85), respectiv Oti­­man (min. 52). ÎNFRĂŢIREA ORADEA — AR­MATURA ZALAU 0—1 (0-0) , Predeanu (min. 90). MECANICA ORAŞTIE — T.C. MARAMUREŞ BAIA MARE 1—0 (0—0) , Vesa (min. 68), OLIMPIA SATU MARE — UNI­REA ALBA IULIA 4—0 f1—0) , Siteghi (min. 21 şi 47 din 11 m şi 68), Sofran (mta. 88). Relatări de la Al. Jurcă, O. Berbecaru, I. Toma, M. Palcău, L­aura, I. Zamora, I. Ghişa, I. S­im­­aie şi Z. Kovács. 1. JIUL 30 21 4 5 62-23 46 2. Maramureş 30 17 1 5 54-23 42 1. Gloria Bistr. 30 16 6 8 61-23 38 4. U.T .A. 30 16 2 12 47-38 34 5. Olimpia S.M. 30 13 4 13 49-35 30 6. CJ­.M. Reşiţa 30 1­1 7 12 37-31 29 8. CJ­. Sighet 30 13 3 14 34-43 29 9. Aurul Brad 30 13 3 14 29-38 29 9. Armătura 30 12 5 13 31-47 29 10. Mun. Cav­nic 30 13 2 15 43-43 28 11. Strungul 30 11 6 13 45-45 28 12. Mec. Orăștie 30 11 6 13 43-49 28 13. Met. Bocșa 30 11 6 13 41-54 28 14. Mureșul Deva 30 14 0 16 36-51 28 15. Cf.B. Tim­. 30 11 5 14 34-39 27 18. Unirea Al. 30 12 1 17 la-53 25 17. înfrăţirea 30 9 6 15 26-37 24 18. Mta. Lupeni 30 6 6 18 18-56 1­8 ETAPA VITOARE (duminică 8 iunie) : Mureşul Deva — Mine­rul Cavnic (2—4), Minerul Lu­peni — C.S. U.T. Arad (0—3), Aurul Brad — C.S.M. Reşiţa (0—2), Strungul Arad — înfrăţi­rea Oradea (0—1), Unirea Alba Iuri­­a — CJ.R. Timişoara (1—4), Mecanica Orăştie — Armătura Zalău (0—0), F.C. Maramureş Baia Mare — Gloria Bistriţa (0—4), Metalul Bocşa — Olimpia Satu Mare (1—4), C.I.L. Sighet — Jiul Petroşani (0—5). ADMINISTRAȚII DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ C­ a : 14 73 46 40 . EXTRAGE­REA a m-a ; 2 45 50 66. FOND TOTAL DE CIȘTIGURI 578.213 lei, din care 18.383 lei, report la categoria 1. • REZULTATELE CON­CURSULUI PRONOSPORT DIN 1 IUNIE 1986.­ 1. Ascoli— Sam­­benedettese­­ ; 2. Cagliari Brescia 1 ; 3- Campobasso — Arezzo x ; 4. Cesena — Cremo­­pese 2 ; 5. Genoa — Bologna 2 ; 6. Lazio — Empoli x ; 7. Paler­mo — Lanerossi Vicenza x ; 8. Perugia — Catania x ; 9. Pes­cara — Monza 1 ; 10. Triestina — Catanzaro 1 ; 11. Olimpia Rm. Sărat Oţelul Galaţi 1 ; 12. Electroputere — Flacăra Ma­rcul 1 ; 13. I.C.I.M. Braşov — CJS. Tîrgovişte 1. FOND TO­TAL DE CIŞTIGURI 813.191 lei. • NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA „LOTO 2“ DIN 1 IUNIE 1986. EXTRAGEREA I : 57 63 28 65 . EXTRAGEREA a Biletele pentru meciul amical de fotbal ROMANŢA NORVEGIA, care te va desfăşura pe stadionul „23 August“ din Capitală miercuri 4 iunie, cu Începere de la orele 18,­­ pun in vtaaare azi, 2 iunie, la următoarele case de sete : agenţiile Loto - Piaţa Kogâlniceanu, Loto — Văcăreşti, agenţia Rapid din Gara de Nord. la „Steaua*. „Dinamo*. „Giuleşti". „Progresul . „23 August- fi patinoarul „23 August*. întrucit pe bilete vor fi înscrise sectorul rîndul şi locul publicul spectator este rugat să ocupe locurile rodirat o con­­diţie necesară pentru a se asigura vizionarea şi desfăşurarea meciului în condiţii optime. Sunt valabile toate categoriile de legitimaţe-abonament eli­berate de Cons­iul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport, cu viza pe anul 1986. Posesorii legitimaţiilor de tribuna I vor ocupa locurile rezervate în sectoarele 1 (intrarea în Șoseaua Tancului) si 44 (Intrarea prin Bd. Muncii).

Next