Sportul, septembrie 1986 (Anul 42, nr. 11413-11438)

1986-09-01 / nr. 11413

REZULTATE TEHNICE ETAPA VIITOARE (13-14 septembrie) CLASAMENTUL (Cronicile , pag. 2—3) Ofdiui Galati Dinam« Sapid Sportul Stud. Gloria Siria» Flacăra Moreni Corvinul F.C.M. Braşov Jiu­ - Steaua - Uni». Craiova - „U" Cluj-Map. - Victoria - F. C Olt - Petrolul - F. C. Argeş - S. C. Bacău - Chimia 0-2 (0-0) 1-1 (0-0) 1-2 (1-0) 1-1 (0-0) 1-2 (0-0) 0-2 (0-1) 0-2 (0-1) 1-0 (1-0) 3-1 (1-0) Steaua F. C O. Petrolul Univ. Craiova S. C. Bacău Chimia Rm. Vilcea Victoria ..U" Cluj-Napoca F. C. Argeş — Flacăra Moreni — Dinamo — Sportul Stud. — Corvinul — Gloria Buzau — Rapid — Jiul — F.C.M. Braşov — Oţelul Galaţi 1. Dinamo 2. Steaua 3. F. C. Olt 4. „U" Cluj-Napoca 5. Sportul Stud. 6-7. Petrolul F. C. Argeş 8-10. Oţelul Galaţi Jiul S. C. Bacău 11. Victoria 12-13. Corvinul Rapid 14-17. Flacăra Chimia Univ. Craiova F.C.M. Braşov 13. Gloria 3 2 1 9 12- 3 5 2 2 9 0 3- 0 4 3 2 0 1 5- 3 4 3 2 0­1 5- 5­4 3111 5-33 3­111 2-13 8111 4-33 3111 2-23 3­111 5-5­3 3­111 3-3­3 3111 3-43 2­10­1 1-2­2 3­1­0­2 3- 4­2 3­1­0­2 3- 5­2 3­1­0­2 4- 6­2 3 0­2­1 3- 5­2 3­1­0­2 2- 4­2 3­1­0­2 5-12 2 Proletari din Itate ţările. tmiţi-vă ! ZIAR AL CONSILIULUI NAJIONAL PENTRU­­EDUCATIE FIZICA Sl SPORT ANUL XLII­­ Nr. 11 413 1­4 PAGINI - 50 BANI I Luni 1 septembrie 1966 I­MB ..... .........iT­innnrnirt.r­.ii i. n. _______ A ÎNCEPUT A 24 a iBSTII A TURULUI Mit ©■ O evadare din start decide primul tricou galben , Tînărul Sergiu Oprescu (I.M.G.B.) reuşeşte o surprinzătoare cursă solitară . Astăzi are loc etapa a ll-a: Focşani -Adjud — Bacău — Buhuşi — Piatra Neamţ FOCŞANI, 31 (prin telefon). Turul României, înscris in programul Uniunii Cicliste In­ternaţionale şi a F.I.CA. şi a­­juns la a 24-a ediţie, a pornit la drum... . Ieri, din faţa pavilionului expoziţional Casa Scânn­eii, la ora 12, la plecarea festivă au răspuns prezent alergătorii din reprezentativele Bulgariei, RJD, Germane, Poloniei, precum şi ciclişti de la Cottbus şi ASK Vorwärts Frankfurt pe Oder, alături de membrii reprezen­tativelor A, B şi de tineret ale României, ai selecţionatei Bucureşti (tineret) şi echipelor I.M.G.B., Metalul Plopeni şi Vfii­idi. '­­­­Caravana cicliştilor s-a pus în mişcare pentru startul teh­nic. Pe traseu, trecind pe arte­rele de penetraţie în cartie­rele Pipera, Tei, Co­l­an­tina par­ticipanţii la această ediţie a Turului României au fost sa­lutaţi cu căldură de­ numeroşii spectatori aflaţi pe marginea şoselelor. La ora 12:40 in co­muna Voluntari, la km. 8, a fost dat startul tehnic. Se par­curseseră doar citeva sute de metri şi din grupul compact al alergătorilor s-a desem­na S. Oprescu (I.M.G.B.). Mem­brii caravanei nu se alarmea­ză, având în vedere distanţa mare până la sosire (174 km). Rulînd constant cu circa 45 de km/oră, la ieşirea din Afumaţi Oprescu are un avans de două minute, pe care şi-l majorează la intrarea in judeţul Ialomiţa (com. Lătpeci) iu­neste 3 mi­, mite. Ortaist cu calităţi atrotâce, Oprescu apasă cu uidrijăre pe pedal­e, reuşind să menţină dia-Boreţiu SIMA (Continuare in pas a 4-a) luat startul festiv de la pavilionul expoziţional din Piaţa Scinteii. Fotó : Aurel D. .NEAGU [ @ A doua medalie pentru atleţii români — Doina Me­­linte „bronz“ la 1 500 m STUTTGART, 31 (prin tele­fon). Sâmbătă, cea de a 5-a zi a Campionatelor Europene, a fost prima şi ultima din cadrul actualei ediţii complet fără ploaie. Pentru ca duminică, ploaia să deschidă­­ reuniunea de­„ Închidere, dar să conte­nească pe­ parcursul acesteia. A­­tleţii români au fost prezenţi in număr mare In finalele pro­gramate in aceste ultime zile. Din păcate, Insă, ei n-au reuşit decit o singură dată să iasă din nota generală de mediocritate cu care au concurat la ediţia 1986 a „europenelor*. Singura rază de soare la care ne-am re­ferit a fost medalia de bronz obţinută duminică de Doina Melinte în finala probei de 1 500 m. Intr-o cursă desfăşu­rată destul de lent şi în care ordinea pe podium s-a decis doar la finiş, cele care au do­minat au fost alergătoarele so­vietice Ravilla Agletdinova şi Tatiana Samoleako, împreună cu reprezentanta noastră Doina Melinte. Şi dacă pri­ma dintre ele s-a detaşat la intrarea in linia dreaptă, fără dificultate (cîştigînd cu timpul de 4:01.19), coechipiera el a tranşat lupta pentru me­dalia de argint cu Doina Me­linte pe ultimii 50 m. Samo­­lenko a obţinut timpul 4:02,36, iar Doina, Melinte 4:02,44. Pe locul 5 s-a clasat Măriei ca Puică cu 4:­03,90, iar pe locul 9, una din favorite.­­Zoia Cada (Marea Britanie) — 4:05,32. Prezenţi în ultimul act al săritură în înălţime, atle­ţii români Eugen Popescu &­ Romeo VILARA (Continuare in vag. a 4-a) Bre'îea judeten*] -áriam CU NOI RECORDURI După o frumoasă comportare la „Internaţionalele“ de lupte libere. SPORTIVII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI LA 5 CATEGORII Cea de-a XXV-a ediţie a Campionatelor Internaţionale de lupte Lib­ere ale României — competiţie desfăşurată sîmbătă şi duminică la Sala Fioreasca din Capitală — s-a încheiat cu un frumos bilanţ obţinut de re­prezentanţii ţării noastre : Du­mitru Brushk­i (cat. 43 kg) şi Nicu Hîncu (32 kg). Măricel Popa (33 kg), Claudia Jamădaiaau (74 kg). Constantin Mărăicu (32 kg) au cucerit primul joc la categoriile respective. Să mai adăugăm faptul că In clasamentul pe naţiuni România s-a situat detaşat pe locul I. Se cuvin felicitări luptătorilor noştri şi antrenorilor lor de la lotul reprezentativ : Nicolae Pavo (antrenor principal), Petre Coasa şi Gheorghe Urlan. La această ediţie au participat luptători din Bulgaria, cuba, VCD, Germană, Iugoslavia, Po­lonia, Turcia şi România. Succe­sul sportivilor români este cu atît mai remarcabil, eu că ei a fost obţinut În compania unor luptători de mare reputaţia în arena internaţională. Da pildă. In echipa R.D. Germana depla­sată la Bucureşti s-au aflat. Intre alţii, Uwe Neupert (cat. 103 kg), dublu campion mondial şi triplu campion european, Remus Luts (cat. 62 kg) şi Andras Schräder (cat. 133 kg) încununaţi cu me­daliile de aur la ediţia de anul trecut şi, respectiv, din acest an a­­europenelor*. De-a lungul celor trei reuniuni au avut loc, pe cele două spitei« da concura, numeroase meciuri. Da aceea ne vom referi la cela mai importante. In prima ca­tegorie de greutate, 40 kg, tână­rul Dumitru DrSghici a .mss* cu paşi siguri spre finala .mare*. A avut doar un »obstacol* mas grea, la ambiţiosul luptater cubanez Rodrigues Osmani. Sa finală, Drăghlei l-a Indiait pa Mică Olteana» care ciștigaa* Incul î la seria as. Za mare luptă fa» fata elină Sportiv cabane®, Pedro Sevas. Luted un a pro­ci a ba avantaj da puncte (a—as în prima repriză, Drâghlei (bine Îndrumat de antrenori te timpid pauzei) n-a mai forțat nota te rsa* dul secund pentru a nu risca, obţi­­nted o victoria elară la punctul 8—S. Tot o finală românească , la „52 kg*, Nicu Hîncu — Gheorghe Neagoa. în seria sa, Hîncu a dispus categorie da bulgarul Nasko Sud­anov, asupra Cosmin CHIRIAC (Continuare la pag a 4-a) Etapa a treia a Diviziei A de fotbal OASPEŢII - 12 PUNCTE DIN 18 POSIBILE ! In Steaua, „U", F.C. Argeş, F.C. Oit şi Petrolul — victorii în deplasare Dinamo e­­galată de craioveni cînd nimeni nu se mai aştepta Sportul Studenţesc ţinut în şah pe teren propriu . Oaspeţii au înregistrat şi un golaveraj inedit : 13--8 ! ! !| Corvinul la prima infrin­gere pe teren propriu după mai bine de un an | ^ Campionii țării -1-4 la „adevăr“ din doar două meciuri ! | Disputa divi­zionarelor A se întrerupe două săpîămîni pentru me­ciul cu Austria din C.E. Ai. Nicolae transformă, sigur penaltyul din mia. *3, des­chi­zind scorul in derbyul etapei (Dinamo — Universitatea Cra­iova, 1—1) foto : Aural D. NEAGU MERITELE CAMPIONILOR DAR ŞI ALE ANTRENORILOR . Competenţa maeştrilor a lansat echipajele Stelei pe culoare de... aur @ Un fost mare performer dina­­movist cucereşte primele galoane de tehnician Agenţiile internaţionale de presă continuă să elogieze splendida evoluţie a caia­­ciştilor şi cand­atilor noştri la recentele Campionate Mondiale de la Montreal, din Canada. In comentariile apărute, echipa României ete prezentată ca revelaţia acestei mari regate, sublini­­indu-se „formidabila ascen­siune a lui Aurel Macaren­­cu“, faptul că absolut toţi cei 13 sportivi români pre­zenţi la startul acestei între­ceri au urcat pe podiumul de premiere. Intr-adevăr, echipajele noastre au realizat la CLM­ de caiac-canoe din Canada un bilanţ remarcabil: 3 me­dalii de aer,­­ de argint şi 8 de bronz. Etee meritul sportivilor, dar fi al harni­cului si competentului colec­tiv de antrenori care l-am descoperit, l-au format, l-am pregitit. Ne re­ferim. Îndeosebi, si tehnici­enii si apedaliștii celor deal cunoacute si apreciate sec­ţii nautice STEAUA si DI­NAMO, ani la rînd ca va­loroşi performeri în loturile reprezentative. Anim, după frumoasa be­hind* de la Monte*»!, STEAUA Iţi pot soldauii prestigiul iatac naţional cu Aurel Macareaan (campion mondial le canoe alnpta 1 900 şi 10 000 m, medalie de argint la canoe simplu 500 m), Angelin Vele»­fi Daniel Stoian (medaliaţi cu aur La proba de caiac do­liu 1 000 m, „bronz“ la paiasc duh şi 10 000 m), dar fi cu competenţa unor antrenori ca Alexandra Scurca, FBtp Serghei, Nicuşor Eşeanu, ca fi ceilalţi colegi ai lor care se ocupi de pregătirea ca­­tacspt­oc şi panioşilor f­­ostei dub (Gh. Simio­­nov, Manail Milicia). La rindul său, elubid DI­NAMO a avut at are mari performeri, men antrenori. Cd mai de curiad intrat în rtrvînd tehnici­enilor este, d*­­Bgur, foetid campion. Ins Petealchha. Antrenorul 0­ msrit SSavra Teodor ot ara oare mai vechi state do sar­­ricto, tor la grupa de tSaarte lucrează Basa Bodosa, antrenoors pricepută, perse-Darigor, Ista antrenorilor merituoşi care oootribuL» la propăşirea acestui sport teta­struR mai mare. Ea cuprinde mneotri cunoscuţi al «te«­­fltafc der ol Boari dascEI de sport mb întreaga tut, m teures eu descoparitorS de talmit« (Kn Dalii, ea profesorul Igor Xlpslit, bu­­năoari... fasifo TOM

Next