Sportul, octombrie 1986 (Anul 42, nr. 11439-11465)

1986-10-01 / nr. 11439

Mi­ne, in sala Floreasca, in C.C.E. la baschet STEAUA - JALGHIRIS KAUNAS ® Sportivii sovietici slcatuiesc una din cele mai bune echipe de club din lume . Juca la Ankara. Echipa de baschet Steaua debutează in ediţia a 30-a a Cupei Campionilor Europeni, întâlnind mîine (la ora 18, in sala Floreasca) De Jalghiria Kaunas, apreciată drept una dintre cele mai celebre formu­lele din lume. Afirmaţia este barată în primul rînd pe fap­tul că Jalghiris a cucerit, cu puţină vreme în urmă, la Buenos Aires. Cupa William Jones, competiţie considerată campionat mondial pentru et e­chipe de club, iar în primăvară a fost finalistă a C.C.E. Din lo­tul oaspeţilor fac parte citars dintre componenţii de bază ai­­ reprezentativei U.R.S.S.­: Arvî­­das Sahonis (2,20 m — 22 ani) — apreciat ca una din marile valori ale baschetului mondial. Riman Kuitinaitis (1,98 m 26 ani), Serghei Iovaisa (1,95 m , — 32 ani) $i Valdemaras Ko- Lü fele, „r ciuj-Napoca va ca naden Tcthih inicina (1.90 m — 27 ani). A­­mintim că selecţionata Uniunii Sovietice deţine titlul de cam­pioană a Europei (cucerit in 1985, in R.F. Germania) si este vicecampioană a lumii (1986, In Spania). In condiţiile unor parteneri de întrecere atît de valoroşi, este de aşteptat ca jucătorii de la Steaua să aibă o comporta­re cît mai bună, prin care să se ridice la nivelul echipei Jai­ Rich­te. De altfel, stelistii au dovedit, in decursul anilor, că pot avea prestaţii onorabile In compania unor adversari re­dutabili • Tot mîine, formaţia femi­nină Universitatea C.S.S. Vi­itorul Cluj-Napoca susţine pri­ma partidă In ediţia a 29-a a C.C­ E., întîlnind, la Ankara, e­­chipa Maden Ted­dk. ..Internaţionalele“ de tenis de masă ale României 0 COMPETIŢIE CARE REUNEŞTE SPORTIVI DE MARE VALOARE • Sala Sporturilor din Bistriţa este gata să-şi primească oaspeţii • „Cupa ziarului Sportul“—trofeul tinereţii • Peste 30 de medaliaţi ai „mondialelor“ şi „europenelor“ la startul întrecerilor Puţine sunt­­turneele interna­ţionale de tenis de masă care să reunească, asemenea Cam­pionatelor Internationale ale României, programate incepînd de vineri In Sala Sporturilor din Bistriţa, un număr atît de mare de sportivi de mare va­loare, pe listele de start, în­tre cei 200 de participanţi fi­gurează peste 30 de jucători şi jucătoare laureaţi ai Campio­natelor Mondiale şi Europene (seniori şi juniori), lor alătu­­rîndu-li-se şi alţi sportivi care beneficiază de o foarte apre­ciată carte de vizită, prilejuind astfel un excelent schimb de experienţă. De altfel, cu prile­jul C.E. de juniori, Pierre Re­­enaerts, preşedintele federaţiei belgiene, ne spunea că „va fi, ca de fiecare dată, o competi­ţie de mare valoare, România avind în această direcţie o bo­gată şi frumoasă tradiţie". Vor fi prezenţi şi tineri care şi-au căpătat deja un frumos renu­me, prin victoriile la diverse întreceri, celui mai bun dintre cei mai tineri participanţi ur­mind să-i fie acordată „Cupa ziarului Sportul". Este dificil să prezinţi în cîteva rînduri „cărţile de vizi­tă" ale concurenţilor, dar nu se poate să nu-i amintim pe Otilia Bădescu (România) — triplă campioană europeană de cadete, bronz la C.E. senioare 1986, Csila Batorfi (Ungaria) — campioană europeană de seni­oare și junioare, 1985, Zoran Kalinici (Iugoslavia) — cam­pion mondial la dublu 1983, Valentina Popova, Narine Anto­nian (U.R.S.S.) — campioane europene 1984, Jindricis Panski (Cehoslovacia) — campion eu­ropean 1986, Andrzej Gnslba (Polonia) — dublu cîştigător al „Trofeului Joola“, Călin Crean­gă (România) — campion eu­ropean de căderi 1986, Maria Alboiu, Emilia Ciosu, Kinga Lohr, Călin Toma, Vasile Toma (România), Elena Kovtun, Fliu­­ra Bulatova (U.R.S.S.), Elena Davîdkova (Cehoslovacia), Zo­ran Primorac, Ilia Lupulescu (Iugoslavia) s-a. — sunt, la rân­­dul lor, medaliaţi cu argint sau bronz la­­marile competiţii ale tenisului de masă, fiecare pe locuri fruntaşe în topurile eu­ropene şi mondiale. Campionul nostru, Vasile Flo­­rea, de la care aşteptăm o comportare cît mai bună ----------------------------------------------­" TURNEUL FINAL DE BOX LA CONSTANŢA Turneul final al Campionatelor Naţionale de box pentru seniori se va desfăşura în Sala Sporturilor din Constanţa intre 13 si 19 octombrie a.c. (nu la Bucureşti, cum se stabilise iniţial). La între­cere vor fi prezenţi cei mai buni pugilişti ai ţării, calificaţi in­i­ma etap­elor de „zonă“, precum şi membrii lomnbcii reprezentativ. 1 — ~ 1.i- 1 itiwi yi arvat _ANUljtUI - Nr. 11­­9 | 4 PAGINI - 50 BAKI | IW« 1 Astăzi, m partidele retur ale cupelor europene la fotbal ....... ...................... ECHIPELE NOASTRE ÎN DISPUTĂ PENTRU PROMOVAREA ÎN TURUL AL II-lea A­stăzi, la Bucureşti, Nicosia şi Istanbul, cele trei reprezentante ale noastre în cupele europene la fotbal - Dinamo, Sportul Studenţesc şi Universitatea Craiova - susţin impor­tante şi decisive partide pentru calificarea in bloc in turul al doilea al prestigioaselor competiţii continentale. Avind deplina încredere ca ele vor lupta cu toata energia şi ambiţia pentru a ra­mine pe scena marilor întreceri ale cluburilor de pe continentul nostru, sa le dorim din toată inima mult succes. Toate partidele vor fi transmise la radio, pe programul L Şi­ acum, avancronicile redactorilor noştri. La Bucureşti La Nicosia La Istanbul DINAMO CREDE ÎN CALIFICARE Stadionul din Şoseaua Ştefan cel Mare va găzdui astăzi, cu începere de la ora 14.30, cea de-a doua partidă dintre echi­pele Dinamo si „17 Nentori“, din cadrul „Cupei Cupelor“. După cum se ştie, in primul meci, disputat cu două săptă­­mîni în urmă la Tirana, for­maţia albaneză a cîştigat la limită, cu scorul de 1—0. Pen­tru calificarea în turul II al prestigioasei competiţii euro­pene, dinamoviştilor — care şi-au încheiat ieri pregătirile — le este, aşadar, necesară azi o victorie la cel puţin două goluri diferenţă. Desigur, aceas­tă victorie nu va fi uşor de obţinut Chiar două, echipa, din Tirana nu prezintă o carte de vizită deosebită, ea are sufi­ciente resurse şi calităţi care o fac destul de redutabilă. Este Constantin FIRANESCU (Continuare în pag. 2-3) Ierif in meci restanţă — -j — ,ţ- I, mjVr,TT f-rh't -ri~* —--fT*— * din Divizia A STEAUA A ÎNTRECUT PE CORVINUL CU 4-0 Cronica în pag. 2—3 CLASAMENTUL X. STEAUA 6 6 9 0 16— 1 12 2. Dinamo 5 3 2 0 16— 4 8 3. Petrolul 6 3 2 1 8— 3 8 4. F.C. Argeş 6 3 1 2 6— 4 7 5—6. S.C. Bacău 6 3 1 2 8— 7 7 Victoria 6 3 1 2 7— C 7 7. „U- Ciuj-N. 6 3 1 2 6— S 7 *. F.C. Olt 5 3 0 2 7— 4 6 9. Corvinul 6 2 2 2 7— 8 6 10. Chimia 6 2 13 11—10 5 11. Otelul 6 1 3 2 4— 5 5 12. Rapid 6 2 1 3 5— 8 5 13. Sp. Stud. 6 1 2 3 7— 7 4. 14. F.C.M. Bv. 6 2 0 4 4— 7 4 15. Unlv. Cv. 6 0 4 2 4— 8 4 1$. Flacăra 6 2 0 4 5—14 4 17. Gloria 6 2 0 4 7—21 4 18. Jiul 6 114 7-12 3 Finalele republicane de lupte libere ale seniorilor PARTICIPAREA LA CAMPIONATELE MONDIALE TREBUIE PREGĂTITĂ CU MAI MULTĂ EXIGENŢĂ Desfăşurate sub semnul apropiatelor Campio­nate Mondiale (Budapesta, 19-­22 octombrie), recentele finale republicane de lupte libere ale seniorilor au evidenţiat buna pregătire şi dir­­zenia cu care şi-au apărat şansele sportivii din lotul reprezentativ, precum şi dorinţa de afir­mare a tineretului. Fireşte, aflaţi atît de aproape de cea mai mare competiţie internaţională a anului, ne-am îndreptat atenţia, îndeosebi, spre componenţii lotului republican, mai ales că finalele de la Iaşi au constituit şi ultima lor verificare ofi­cială. Antrenorul principal al lotului, Nicolae Pavel, aprecia că titularii categoriilor au ajuns cu toţii în finalele pentru locurile 1—2, folo­sind multe procedee tehnice, relevind, deci, un nivel corespunzător de pregătire. Orientarea lor tactică a fost mai sigură, reuşind să obţină tot mai multe prize favorabile atacului. Dar, Nicolae Pavel mai sublinia şi faptul că elevii săi nu au iniţiativa din primele secunde, unii o fac abia după ce se văd conduşi şi, desigur, efortul pentru restabilirea egalităţii şi, ales, pentru detaşare este mult mai mare. Mai toţi luptătorii din tot nu susţin partidele în­­tr-un ritm alert pe toată durata lor, iar pro­cedeele tehnice nu le finalizează înlănţuit pen­tru a obţine un avantaj de puncte cît mai mare, pe de o parte, iar pe de altă parte, pen­tru a profita de momentele de derută ale ad­versarilor. Se mulțumesc, de cele mai multe ori, cu cite o fixare, un salt, o conturare late­rală etc., după care se opresc pină se ivește un nou prilej de atac. Ori, în lupta modernă trecerea rapidă de la un procedeu tehnic la altul este folosită de tot mai mulţi concurenţi. Costin CHIRIAG (Continuare in pag 2-3) SPORTUL STUDENŢESC - UN PLUS OBLIGATORIU FAŢĂ DE PRIMA MANŞĂ NICOSIA, 30 (prin telefon). După o călătorie cu avionul pe ruta Bucureşti — Craiova — Istanbul — Larnaca si una cu autocarul pe distanta Larnaca — Nicosia, lotul Sportului Stu­denţesc a ajuns în oraşul in care va susţine manşa a doua a primului tur din Cupa U.E.F.A. Echipa bucureşteană are o misiune dificilă — de acest lucru sunt convinşi atît antre­norii, cît şi jucătorii —, dar, pe de altă parte, alb-negrii mai ştiu că avantajul lor de 1—0 „poete , un argument datâri­tor dacă vor apela la resursele lor fizice totale, dacă vor porni cu ideea că au, totuşi, un plus de maturitate faţă de formaţia ei­(Continuare în pag. 2-3) CRAIOVENII VOR EX1PTA SĂ-ŞI APERE AVANTAJUL ISTANBUL, 39 (prin telefon). Marţi la ora prinzului, for­maţia universitarilor craioveni a părăsit aeroportul din „Bă­nie“ cu destinaţia Istanbul, pentru meciul-retur din Cupa U.E.F.A. cu Galatasaray. In a­­vion s-a făcut joncţiunea cu echipierii Sportului Studenţesc care, după aterizarea şi rămâ­­nerea craiovenilor pe aeroportul din Istanbul, şi-au continuat zborul spre Cipru. Despre Universitatea Craiova trebuie spus că antrenorii Sil­viu Stănescu şi Nicolae Zamfir, care asigură interimatul con­ducerii tehnice pînă la rezol­vare­? acestei probleme, au de­plasat la Istanbul 18 jucători, Si anume : Lung, RaccRea —­portari: Negrită, Adi. Popescu, Tilihoi, Rada, Ungurenu, Săn-Constantin ALEXE Stelian TRANDAFIRESCU (Continuare in pag 2-3) Piţurcă a sărit la o minge înaltă şi va înscrie cel­ de al 3-lea gol al echipei sale Foto : Iorgu BĂNICĂ începe sezonul internaţional de rugby „TRICOLORII“ - 4 MECIURI IMPORTANTE DIITR-O LUNĂ! Timp de şapte duminici cam­pionatul de rugby a polarizat atenţia suporterilor sportului cu balonul oval. Acum com­petiţia naţională numărul 1 cedează locul întâlnirilor inter­naţionale. Acestea se vor suc­­ceda intr-o neobişnuită suită în luna în care am, intrat. Le reamintim : — 5 octombrie cu Tunisia la Constanta, — 18 octombrie cu Portugalia la Bîrlad, — 23 octombrie cu Franţa la Bucureşti, — 1 noiembrie cu Irlanda la Dublin. Primele trei Intîlniri fac parte din calendarul Campiona­tului European, ediţia 1985/87 (returul), iar a patra, meciul cu XV-le Irlandei se constituie intr-un test, in cadrul unui pro­tocol româno-britanic care pre­vede anual cite o partidă cu una dintre echipele reprezenta­tive ale Marii Britanii. In vederea acestui important „grupaj“ internaţional. Biroul F.R.R. a analizat şi aprobat pro­punerile Comisiei de selecţia stabilind următorul lot : fun­daşi — Gh. Florea (Farul Con­stanţa), M. Toader (Dinamo) , aripi — C. Popescu, M. Zafies­­cu (ambii Dinamo), L. Hodorcă (Steaua) ; centri — A. Lungu, St. Tofan (Dinamo), V. Rolban (Rulmentul Birlad) ; mijlocaşi la deschidere — A. Domocol (Universitatea Timişoara), V. Năstase (Sportul Studenţesc), (Continuare în pag. 2-3)

Next