Sportul, februarie 1987 (Anul 43, nr. 11543-11566)

1987-02-02 / nr. 11543

Campionatul feminin de handbal UN SUCCES IN DEPLASARE — RULMENTUL, Şl O PARTIDA ATRACTIVĂ LA TG. MUREŞ Ieri, In prima etapă a re­turului Campionatului Diviziei feminine A de handbal, am remarcat victoria, in deplasa­re, a Rulmentului Braşov, la Ploieşti, precum şi faptul că In meciul derby — care a avut loc la Tg. Mureş — handbalis­tele din localitate confirmă, cu fiecare nouă partidă jucată, buna lor pregătire. Mureșul continuă să avanseze în clasa­ment, elevele antrenorului Eu­gen Bartha oferind cea mai plăcută surpriză a acestui cam­pionat. Relatări din desfășurarea eta­pei. MUREŞUL IMATEX TG. MUREŞ — CHIMISTUL RM. VILCEA 21—20­08—9). Peste 3 000 de spectatori au fost pre­zenţi în Sala Sporturilor, care a găzduit derbyul etapei a XlI-a. Ambele formaţii au prestat un joc deosebit de fru­mos, mureşencele reuşind, spre finalul partidei, să înscrie go­lul victoriei. Atit Mureşul, cit şi Chimistul au ratat cîteva si­tuaţii clare. Portarul oaspete­­lor, Doina Rodeanu, a avut o prestaţie foarte bună, ea apă­­rînd şi trei aruncări de la 7 m. Au înscris : László 9, Moszi 7, Strofa 3, Biro 1, Bărbat 1, respectiv Blaju 8, Verigeanu 5, Török 4, Ionescu 2, Remete 1. Au arbitrat B. Iamandi şi Tr. Ene (Buzău). (A. SZABO- coresp.). DOROBANŢUL PLOIEŞTI — RULMENTUL BRAŞOV 20—24 (5—13). Braşoven­cele au jucat foarte bine în prima repriză, cînd s-au distanţat decisiv. Atit atacul, cit şi apărarea lor au fost eficiente, Ribana O­ali­cea și Enikő Demeter remar­­cindu-se prin eficacitate. Au înscris : Dr. Anton 5, Barzu 5, Keller 5, Curea 2, Stoenescu 1, Moca­nu 1 Raicu 1, respectiv Oancea 6, Demeter 6, Ilie 4, Tache 3, Boriceanu 3, Bilă 2. Au arbitrat Gh. Şandor (Ora­dea) și N. Iancu (Buzău). (O. BALTEANU-coresp.). HIDROTEHNICA CONSTAN­ȚA — CSM SF. GHEORGHE 28—18 (16—12). Joc spectaculos, în care constănțencele — cu multe handbaliste tinere în formație — au condus aproape tot timpul. Toate încercările oaspetelor de a reduce din handicap au fost lipsite de succes. Au înscris : Cazacu 11, Manea 3, E. Carapetru 3, Mo­­toşcă 2, Matarangă 2, Cămui 2, Pîrtianu 2, L. Carapetru 2, Za­­pis 1, respectiv Andruc 8, Vi­­şan 4, Furtună 2, László 2, Ko­­pacs 2. Au arbitrat G. Lambru şi H. Marzavan (Bucureşti). (CORNEL POPA-coresp.). ŞTIINŢA BACAU — CON­STRUCTORUL BAIA MARE 36—17 (191­8). Ştiinţa — care a avut o evoluţie foarte bună — s-a ridicat la un nivel al jocului mult peste cel al băi­­mărencelor, conducind din pri­mul şi pînă în ultimul minut de joc. Au marcat : Urcă 10, Petrea 6, Popa 5, Butnăraşu 5, Ciubotaru 4, Danilef 3, Lunca 2, Cervenciuc 1, respectiv Bu­jor 5, Pop 4, Stan 4, Boca 2, Cioată 1, Cheţa 1. Au arbitrat B. Vasiliu şi V. Vlăduţ (Iaşi). (S. NENIŢA-coresp.). C.S.M. INDEPENDENŢA SI­BIU — TEROM IAŞI 25—23 (îa­ ni). Gazdele au preluat conducerea abia în min. 20 . (9—8). In continuare jocul a fost echilibrat, s­ciencele des­­prinzindu-se fii cîştigătoare în min. 52, cînd aveau pe tabela de marcaj 22—17. Astfel că în ultimele 8 minute ale partidei ieşencele nu au putut face alt­ceva decât să reducă din scor. Au marcat : Coşulţchî 6, Cion­tea 5, Paşti­u 4, Mohacu 4, Gros 2, Olteanu 2, Hamza 1, Brănuţ 1, respectiv Covaliuc 9, Haidău 4, Duca 3, Horga 3, Nisipeanu 2, Alex­escu 2. Au arbitrat M. Stăncilă (Bucureşti) şi I. Nicolae (Ploieşti). (I. IONESCU- coresp.)„. RAPID BUCUREŞTI — CON­FECŢIA BUCUREŞTI 19—23 (8—12). Meci decurs împotriva calculelor hîrtiei care — prin prisma poziţiei în clasament — indicau Rapidul drept favorită. După o scurtă perioadă de ta­tonare, Confecţia a preluat i­­niţiativa şi s-a distanţat trep­tat : 7—4 in min. 14, 11—6 (25). Partea a doua a jocului a de­curs în aceeaşi notă. Confec­ţia ştiind să-şi menţină avan­tajul. Jocul bun al lui Hăvîr­­neanu, Mălureanu şi Grigoraş, ca şi al portarului Iliescu, n-a putut fi contracarat de spora­dicele sclipiri personale ale lui Dobre şi Doiciu de la Rapi­d. In plus, Rapid ni s-a părut a fi adoptat un sistem de apăra­re neadecvat (4 plus 2) în faţa unui atac în care doar Grigoraş punea problema şutu­lui de la d­stanţă. Poate că un „6 în linie“ ar fi dat o altă turnură meciului. Au înscris : Dobre 5, Doiciu 5, Grigoraş 3, Vasile 3, Stanciu 2, Iagăru 1, respectiv Mălureanu (cea mai bună de pe teren) 8, Grigoraş 5, Hărîmneanu 3, Arvatu 2, V. Constantinescu 2, G. Constanti­­nescu 2, Nuţu 1. Au arbitrat bine Gr. Bolocan şi S. Stirca (Braşov). (Sorin SATMARI). Liliana Hărîmneanu (Confecţia) va înscrie din nou pentru formaţia sa Foto : Aurel D. NEAGU CULTURISM ’86 — La Casa de cultură a sin­dicatelor din Iaşi s-a des­făşurat un concurs republican de culturism pentru seniori. Cîştigatorii categoriilor : 70 kg — M. Albu (Vagonul Arad), 76 kg — D. Floriei (C.F.R. Iaşi), 82 kg — S. Mindruţă (Viitorul Buzău), 88 kg — P. Ciorbă (C.F.R. Iaşi), peste 88 kg — E. Danca (Metalotehnica Tg. Mureş). A fost primul concurs de culturism din anul 1987, con­tend pentru circuitul competi­­ţional naţional. Următoarele etape ale acestui circuit sunt : 21—22 februarie „Cupa Rapid“ — Bucureşti, 28—29 martie „Cupa Primăverii“ — Piteşti, 3—4 aprilie „Cupa Electromo­tor“ — Timişoara, 10—11 apri­lie „Cupa Sănătatea" — Satu Mare, 18—19 aprilie „Cupa Scagul Roşu“ — Braşov, mar­­tie-aprilie concursuri munici­pale, judeţene şi zonale de ca­lificare pentru Campionatele Naţionale, 8—10 mai Campiona­­tele Naţionale pentru juniori I şi juniori •­ — Bucure?*5. 2­1—24 mai Campionatele Naţionale pentru seniori — Tirgu Mureş. 20—21 iunie „Trofeul Dacia“ — Constanţa (cu participarea unor concurenţi străini). 18—13 iulie „Cupa Armătura“ — Za­lău. 5 septembrie „Cupa Farul“ — Constanţa. 10—11 octombrie „Cupa Matriţa“ — Odorheiu Secuiesc, 24—25 octombrie „Trofeul Potaissa“ — Turda, 7—8 noiembrie „Cupa Aurul“ — Baia Mare, 21—22 noiembrie „Cupa Metalotehnica“ — Tirgu Mureş. Deci, un calendar competiţi­­onal foarte bogat, care obligă pe culturiştii de performanţă la o pregătire permanentă, pe parcursul întregului an. Este, de asemenea, de subliniat că întrecerile de culturism au cu­prins aproape toate zonele ţă­rii. Câştigătorul circuitului com­­petiţional este stabilit la fine­le fiecărui an pe baza punctajului realizat la fiecare concurs de către atleţi şi echi­pele­­lor, existând şi un coefici­ent de dificultate a competiţiei respective (concurs de nivel republican — 10 puncte, cam­pionat naţional — 30 de punc­te, concurs internaţional — 40 de puncte ş.a.m.d.). Cîştigătorii circuitului pe a­­nul 1986 sunt următorii : la ju­niori mici Mihai Popa (Liceul industrial „Spiru Haret“ Bucu­reşti), la juniori mari Sorin Serina (Turdeana Turda), iar la seniori Florin Uceanu (Lice­ul industrial „Spiru Haret“ Bucureşti). Pe echipe circuitul competiţional a fost cîştigat a­­tit la juniorii mici, cit şi la juniorii mari de Liceul indus­tal „Spiru Haret“ Bucureşti, iar la seniori de Vagonul Arad. VOLEI: CAMPIOANELE ÎNVINGĂTOARE LA PIEŞTI­­ In sase oraşe din tară a-a desfăşurat cea de a treia etapă a returului Campionatului pri­mei divizii feminine de volei. Iată rezultatele si scurte re­lat­ări : Crupa I valorica DACIA PITEŞTI — UNI­VERSITATEA C.F.R. CRA­IOVA 2—3­­(5. —10. —8, 11, 8). Peste 2 000 de spectatori au urmărit timp de două ore o partidă foarte frumoasă, spectaculoasă, la reuşita căreia şi-au dat din plin contribuţia jucătoarele ambelor echipe. Şi, chiar dacă gazdele n-au învins, aşa cum ar fi dorit spectatorii, aceştia­­au plecat totuşi mulţumiţi de spectaco­lul la care au asistat. Victoria a revenit pe merit campioa­nelor care au un lot puternic, omogen, greu de depăşit. Pri­mul set a revenit lejer piteş­­tencelor care au practicat un joc frumos, combinativ, cu blocaje sigure şi atacuri pu­ternice. Deconectate prea re­pede, gazdele au pierdut ne­­permis următoarele două seturi (în II au fost conduse cu 8—0, iar în III cu 7—0). In cel de-al patrulea set si-au revenit si, conducind cu 5—0 si 10—5, au egalat situaţia la seturi. Ultimul, decisiv, a fost la discreţia campioanelor care au schimbat terenul la 8—1 Si au cîştigat la 8. Antrenorul era te­ren cel­or, L Constanti­­nescu, a efectuat pe parcursul jocului schimbările cele mai indicate, reuşind, astfel, să păstreze in teren formaţia cea mai oportună momentelor partidei. Arbitrii C. Oprea — P. Piţurcă au condus formaţiile : DACIA — Victoria Banciu, Mihaela Marian, Claudia Tă­­tucu, Felicia Popescu, Corina Heiban, Cristina Buznosu (au mai jucat: Camelia Delcă, Ma­riana Miron) ; UNIVERSITA­TEA­­ — Eugenia Cotescu, Carmen Cucideanu, Mirela Po­­poviciu, Monica Sușman, Car­men Titiliuc, Iuliana Enescu (Gabriela Dumitrescu, Liliana Hermeneanu, Tanţa Drăgoi). (NARCISA FETEANU, coresp.). C.S.U. I.M.N. GALAŢI - PENICILINA IAŞI 3—2 (10, —10, —7, 11, 3). O partidă in­teresantă, dramatică, putem spune, s-a desfăşurat în Sala Sporturilor din localitate. Peste 1 500 de spectatori au urmărit cu emoţie evoluţia inegală a gălăţencelor, în timp ce ieşen­cele păreau puse pe fapte mari. Victorie meritată in final a gazdelor care au jucat bine în ultimele două seturi. S-au evidenţiat Gabriela Cojo­­caru, Ileana Berdilă, Cristina Buzilă de la învingătoare, res­pectiv Amalia Preda si Tatiana Popa. Au arbitrat G. Simu­­lescu — S. Popescu. (T. SI­­RIOPOL. coresp). C.S.M. LIBERTATEA SIBIU — DINAMO BUCUREŞTI 3—2 (13, —9, 11, —10, 11). Victorie preţioasă a gazdelor — înt­r-o oră şi 27 minute — realizată printr-un joc mai bun decit al adversarelor atit la fileu cît şi in apărare. Dinamovistele au fost sub valoarea lor cu­noscută, greşind la preluări şi făcînd blocaje ineficiente. Cele mai bune de la C.S.M. au fost Anca Besta, Carmen Bobe, Anca Ştefan, Magda Popoviciu, iar la dinamoviste: Doina Mo­­roşan si Doina Dimofte. Au arbitrat : O. Manitiu — M. Vlădescu (I. IONESCU, opresii). Grupa a ll-a valorica OLTCIT CRAIOVA — CHI­MIA RM. VlLCEA 1—3 (—15. 1. —H. —9). Joc de nivel teh­ nic mediocru care gazdele au evoluat slab greşind mult la preluări, iar ln atac, ne­­contînd la bloc­. De menţio­nat că gazdele a i pierdut setul trei deşi au co­dus cu 7—0 1 Remarcate : Carnelia Iliescu, Marilena Dubu­ciuc, Dorina Gherghev de­­ învingătoare şi parţial Marina Buzdugan de la învinse. Au arbitrat : D. Negroiu — I. Săndulescu.­­V. POPOVICI, presD.I. FARUL CONSTANŢA — FLACĂRA ROŞIE BUCU­REŞTI 3—2 (—1, 13, 1. —11, 16). Rezultatul­­final indica, după 140 de minute de joc, victoria gazdelor, dar pe parcurs iutini n­ectatori con­­stănteni mai spirau în acest deznodămînt. Și peaasta fiindcă oaspetele au evoluat foarte bine. A fost un neci spectacu­los, în care Faail a avut a­­vantajul că a răspuns bine atacurilor bucureștencelor. Pu­tem spune că seturile doi și cinci au avut o desfășurare pasionantă. Remarcate : Mirela Cazangiu, Gul­izi Lică, Ileana Geambaşu (Fariil), Nicoleta Stanciu, Viorica Bîrsășteanu, Niculina Bujor (Flacăra). Au arbitrat : V. Arhire — P. Deju (CH. GOLDENBERG, coresp.). G.I.G.C.L. BRAŞOV — CALCULATORUL BUCUREŞTI 3—0 (15, 9, 7). A fost un joc plăcut, aplaudat adeseori, ins­ti­gat pe merit de către echipa gazdă care a evoluat mai bine în finalurile de tot. Cele mai bune : Monica Moise, Dana Nicolaescu, Melania Streza de la învingătoare. Elena Ne­­gulescu, Mirela Zamfir de la învinse. Au arbitrat : I. Mar­tin — D. Blahu. (C. GRUIA, coresp.).­­ CLASAMENT 1. UNIV. C.F.R. 23 20 3 64:20 43 2. C.S.U. I.M.N. 23 15 8 53:35 38 3. Dacia Pitești 23 14 9 46:36 37 4. Dinamo Buc. 23 9 14 40:49 32 5. Penicilina Iași 23 6 17 30:54 29 6. C.S.M. Libert. 63 5 18 22:61 23 7. Farul cta. 23 16 7 54:34 39 I 8. Flacăra roşie K3 15 8 58:39 38 I 9. Calculatorul Î3 13 10 4­T:44 36 ■ 10. Olteut Cv. 23 10 13 45:49 33 11. Chimia Rm. V. 63 8 15 32:56 31 I 12. G.I.G.C.L. Bv. 23 7 16 38:53 30 1 O Restanță, din campionatul masculin al prime divizii: EL­ . COND DINAMO ZALAU — DI­­I KAMO BUCUREȘTI 2—3 (—7, 11, — 13, —8,—5). Meci frumos, urmărit de peste 1500 spectatori, cu Inte- • resante răsturnări de scor. După ■ ce oaspeţii îşi adjudecă primul set, gazdele se impun în urmă- I toarele două, dîrtd­ mari speranţe I suporterilor. Experienţa echipei ■ Dinamo Bucureşti ‘işi spune insă cuvîntul în ultimele două seturi­­ şi ea pleacă din Zalău cu o vie- I torie preţioasă. Remarcaţi: Pop, Căta-Chiţiga, Drăguşin, Gîrleanu (Dinamo Bucureşti), Tutovan, I Ciontoş (Elcond). Au arbitrat: C. R Păduraru — I. Rusu­". (N. DANCIU, • coresp.) „CUPA CARPAŢI" LA SCHI FOND JUNNIORI­ UUrmare din pag. 1) o oarecare diferenţă, compo­nentele centrului olimpic de la Vatra Dornei, în vederea al­cătuirii lotului pentru Univer­siada de iarnă, federaţia a o­­ferit Elenei Rell şi Rodicăi Horia, sportive senioare, posi­bilitatea de a-şi dispu­ta, in afara concursului, şansele. Dacă Reiţ a ieşit în clasamentul ge­neral doar pe locul patru (17:54), fiind întrecută de ju­nioarele Ileana Hangan şi E­­dith Baka, în schimb Rodica Horia a constituit (17:30) o frumoasă surpriză, înregistrînd cel mai bun timp în cursa de 5 km. Aşa stînd lucrurile, in­cluderea ei în formula de e­chipă pentru I.M.U. de iarnă trebuie luată în consideraţie. REZULTATE TEHNICE : 5 km, junioare : 1. Ileana Han­gan (A.S.A. Braşov — C.S.Ş. Bistriţa) — campioană naţiona­lă junioare mari şi mici — 17:39. 2. Edith Baka (A.S.A. Braşov — Constructorul Miercu­rea Ciuc) 17:42, 3. Mi­haela F . (A.S.A. Braşov — C.S.Ş. Reşiţa) 18:07, 4. Daniela Filimon (A.S.A. Braşov — C.S.Ş. Vatra Dornei) 18:27, 5. Adina Tuţulan (A.S.A. Braşov — C.S.Ş. Sibiu) 18:48, 6. Mihaela Cîrstoiu (Centrul olim­pic — C.S­. Predeal) 19:49 ; 15 km, juniori : 1. J. Kubata (Ceho­slovacia) 46:51, 2. V. Şotropa (România — A.S.A.) — cam­pion naţional de juniori mari— 47:44, 3. M. Kukla (Ceho­slovacia) 48:50, 4. T. Ceaslavski (Cehoslovacia) 49:05, 5. V. Ca­rina (România) 49:08, 6. A. Bul­buc (Român­a) 49:20... 10. R. Răşanu (St. Roşu Braşov) — campion naţional la juniori miei — 51:03 ; ştafeta 4X5 km. 1. România I (Fie, Baku, Fra­mon şi Hangan) lh 01:59, 2. România II lh 04:38, 3. Con­structorul Miercurea Ciuc lh 10:20 ; ştafeta 4X10 km : 1. România I (Cacina, Tanko, Bul­buc şi Şotropa) 2h 03:30, 2. Cehoslovacia 2h 04:46, 3. Româ­nia II 2h 03:57. Luni are loc cursa de slalom ma­sculin în cadrul „Cupei C.S.S.-Armata Predeal“, pe Clăbucet. DIVIZIILE A DE BASCHET (Urmare din pag. I) 15+30, Pogonaru 13+21 de la ICED, respectiv Mănăilă 30+14, Baiceau 16+37. Arbi­tri : M. Aldea — C. Dumitra­­che și M. Eimancea — M. Pe­­trescu. (Octavian GUŢU — co­­resp.). DINAMO ORADEA — RA­PID BUCUREŞTI 2—0 : 88—80 (51—31) și 89—87 (46—50). Jocuri viu disputate, în care victoriile au revenit echipei mai calme şi cu acţiuni mai organizate în finaluri. A plă­cut în special meciul de ieri, în cursul căruia a fost înregis­trat scor egal de 14 ori. Au înscris : Rosa 9 + 4, Pascu 0 + 2, Fodor 0+4, Flaundra 25+6, Rădulescu 9 + 9, Antochi 16+32, Nicoară 4+0, Costin 13+24, Cristea 12 + 8 pentru orădeni, respectiv Mihai 2 + 1, Dăescu 5+0, Marinache 5+6, Popovici 17+7, M. Dumitru 8+12, Ghi­­ţă 5 + 10, Gh. Dumitru 4 + 16, Sipoş 17+12, Suciu 15+23, Bă­nică 2 + 0. Sîmbătă au arbitrat G. Isofache (Cluj-Napoca) şi G. Butka (Oradea), ultimul în­­locuindu-l — conform regula­mentului — pe craioveanul AI Guță (care nu a putut ajunge în timp util la joc). Această schimbare nu justifică gestul antrenorului V. Bulancea (Rapid), care în min. 19, la scorul de 51—31 pentru Dina­mo, a vrut să-și retragă echi­pa de pe teren, pe motiv că este dezavantajat de arbitri. Ieri au condus B. Bădilă (Bucureşti) şi G. Isofache. (Ilie ghi­şa — coresp.). GRUPA 7-12 ACADEMIA MILITARĂ ME­CANICA FIN­­ BUCUREŞTI — C.S.U. BALANŢA SIBIU 2—0 : 86-71 (42—32) şi 82—78 (39—50). Dacă sîmbâtă fruntaşii grupei au învins la o dife­renţă netă, ieri ei au avut de înfruntat o echipă evident mai ambiţioasă, care a şi condus multă vreme. Rezultatul a fost decis în ultimele 10 minute, în care­ bucureştenii au ajuns de la 58—68 la 73—68 datorită celor trei coşuri de cite 3 puncte marcate de Zdrenghea, pre­cum şi celor înscrise de Vilimschi (2) şi Holt (1). Cos­­geteri : Zdrenghea 17+20, Şarlă 32 + 13, Scarlat 11 + 19 de la învingători, respectiv Bretz 20 + 10, Herbert 10+19, Gh. Dăian 19 + 18. Arbitri : M. Oprea — B. Bădilă şi I. Breza — L. Badea. (D. ST.). RAMIRA BAIA MARE — POLITEHNICA SPORTUL STUDENŢESC BUCUREŞTI 1—1 : ' 88—102 (44—65) şi 117— 65 (53—35). în prima zi, stu­denţii s-au impus printr-un joc mai agresiv şi mai orga­nizat in apărare, precum şi prin precizia aruncărilor de la distanţă. Ieri, însă, băimă­­renii au jucat fără cusur şi au avut iniţiativa permanent, deşi au avut două indisponibi­lităţi : D. Dumitru şi Susanu. Cosgeteri : Mara 25 + 45, Nater 18 + 11, Gh. Radu 14+13, Cio­­cian 8+32 pentru gazde, res­pectiv D. Dăian 41 + 19, Con­stantinescu 26 + 19, M. Constan­tin 15+4. Arbitri : R. Vaida — D. Roşea şi V. Ilin — R. Vai­da. (Andrei CRIŞAN — co­resp.). PO­LITEHNICA CSS UNI­REA IAȘI — UNIVERSITA­TEA CSS VIITORUL CLUJ­NAPOCA 2—0 : 97—95 (58—46) și 102—100 (57—46). Două fina­­luri captivante, la capătul u­­nor întîlniri deosebit de echi­librate. Corgeteri : Boişteanu 33+27, Takacs 23+14, Moscalu 21 -29 de la gazde, respectiv Crăciun 30 + 33, Pulbere 25+21 (Alexandru PINTEA — co­resp.). FEMININ GRUPA 1-6 OLIMPIA BUCUREŞTI — POLITEHNICA SPORTUL STUDENŢESC BUCUREŞTI 2—0 : 65—60 (31—28) şi 62—58 (22—37). Meciul de sîmbătă a fost echilibrat, de la cap la cap. Victoria a fost decisă în ul­timele minute şi în special în min. 40, cînd Ecaterina Stingă a marcat două coşuri. Dumi­nică, Politehnica a condus cu 31—16 (min. 18) şi 54—43 (min. 32), dar spre final coşurile în­scrise de Mălina Marinache şi Alexandrina Bîră (printre care trei de cîte 3 puncte), precum şi scăderea potenţialului fizic al formaţiei Politehnica au de­cis rezultatul. Au marcat : Cristea 20+23, Stingă 12 + 10, Bîră 13+11, G. Szako 2+2, Marinache 6+12, Sipoș 6 + 2, Popa 6 + 0 pentru Olimpia, respectiv Irpsianu 18 + 10, Zidaru 17+14, Dăian 2 + 0, Prăzaru-Mate 8+10, Ne­­tolițchi 10+20, Moldoveanu 5+4. Arbitri : C. George — N. Zdrula și M. Oprea — I. Cer­nat. (Nicoleta ALDEA). VOINŢA CSS 2 BUCUREŞTI — POLITEHNICA CSS TI­MIŞOARA 2—0 , 80—46 (36— 26) şi 84—09 (43—28). Cu un lot evident mai bine pregătit, echipa Voinţa s-a impus cu autoritate, singura perioadă dificilă fiind înre­gistrată între minutele 1—15 ale primului joc, cînd oaspete­le au condus cu 10—2, 13—7 şi 18—15. Formaţia din Timişoa­ra nu a evoluat nici de data aceasta la nivelul ridicat cu care ne obişnuise cu cîţiva ani în urmă. Singurul punct cu adevărat pozitiv a fost pres­taţia­­ promiţătoare a junioa­rei Ramona Neagoe (1,87 m — provine de la­ CSS­­ Constan­ţa, antrenor Adrian Ioan). Au înscris : Vasile 5 + 13, Gera 5 + 8, Urogdi 3 + 5, Jugănaru 13+16, Filip 25+11, Borş 17+23, Cocîrlan 10+ 8, Ionescu 2+0, pentru Voinţa, respectiv Rusu 0 + 10, R. Chepeţan 2+4, G. Na£y 9+15, Grădinaru 2+15, Bodea 18+2, Neagroe 2+6, Bede 13+17. Arbitri : I. Breza — D. Georgescu şi C. Dumitrache — M. Martiş. (D. STANCU­­LESCU). Meciul „U“ Cluj-Napoca — Chimistul Rm. Vîlcea a fost amînat. * GRUPA 7-12 RAPID-PROGRESUL BUCU­REŞTI — COMERŢUL CSS TG.­ MUREŞ 2—0 : 61—51 (24—22) şi 79—61 (39—19). După o partidă echilibrată, a urmat una în care bucureştencele au cîştigat clar, după ce se dis­tanţaseră încă din prima repriză. Cosmetei­e: Cîrstoiu 8+29 (şapte aruncări de cîte 3 puncte!), Lefter 14 + 19 de la Rapid — Progresul, respectiv M. Nagy 17 + 15, Olasz 6 + 24. Arbitri : I. Relich — A. Nau­­mescu şi D. Georgescu —­­• Varga. (Nicolae ŞTEFAN — coresp.). MOBILA CSS SATU MARE — CRISUL CSS 2 ORADEA 1—1 : 79—86 (38—49) și 83—49 (55—32). Disputată în Sala Sporturilor din Baia Mare, întrecerea a prilejuit comportări inegale din partea ambelor echipe. Cosgetere : Szöcs, 29+34 Bura 12 + 17, Szenes 8+16 de la Mo­bila, respectiv Balogh 27+23, Cutus 27+6. Arbitri: M. Rus — M. Coldea. (Andrei CRIŞAN — coresp.). _ VOINŢA BRAŞOV — ROBO­TUL «CSS BACĂU 2—0 : 95—45 (44—19) şi 72—61 (32—33). Vic­torii clare ale braşovencelor, la capătul unor jocuri s­pcta­­culoase. Cosgetere : ,Hunda 31 + 24 Grecu 17+18, Grimwald 10+11 de la Voința,_ respectiv Rusu 26 + 31. Arbrjri . A­duly _ V. Cojocaru,­­Carol GRUIA — coresp-t „AŞTEPT DE LA JUCĂTORI O DĂRUIRE TOTALĂ!“1 Dialog cu Octavian Cojocaru (Corvinul) — Corvinul Hunedoara, echi­pa pe care o antrenaţi, a ob­ţinut un punctaj mediocru, lo­cul 11, cu 15 puncte, la ju­mătatea întrecerii, sub nivelul pretenţiilor care înconjoară a­­ceastă echipă. Cum se explică acest lucru ? — In viaţa oricărei echipe, fie ea şi fruntaşă, poate in­terveni la un moment dat o cădere, o abatere de la tra­seul obişnuit. O parte din cau­ze pot fi saturaţia, uzura, sub­estimarea adversarului, cuibă­rite intr-o formafie care, sub impresia unor lăudate sezoane anterioare, îşi închipuie că poate înainta numai în virtu­tea inerţiei. Concret, aceste tare s-au tradus in sinul echi­pei noastre, aşa cum s-a rele­vat in şedinţa de analiză din 5 ianuarie, prin lipsă de com­bativitate în faza de apărare?, lipsa dublajului permanent, e­­zitarea înaintaşilor în efectua­rea presingului, naivitatea mijlocaşilor, care s-au repezit mereu să atace decisiv, fiind eliminaţi din joc in caz de ra­tare. Formaţia noastră, ajunsă in stadiul de simbioză a două generaţii, nu s-a omogenizat in sensul dorit, pentru că ,ve­­teranii“ nu au constituit în­totdeauna exemplul cel mai convingător pe planul Grrze­­niei. — Redutabilă altădată, pe te­ren propriu, Corvinul şi-a cam pierdut acest atu... — Conform tradiţiei, am ob­ţinut victorii la scor acasă, dar am şi pierdut 4 puncte, in me­ciurile cu Dinamo şi F. C. Ar­geş, care, iată, ne trag atit de jos in clasament. Cu Dinamo, echipă matură, se poate Intim­­pla oricui, la urma urmei. E­­şecul la F. C. Argeş este acela pe care nu ni-l iertăm in rup­tul capului, căci, în ciuda do­minării noastre, a marilor oca­zii de gol create, am capotat in cele din urmă, căzind inad­misibil în capcana jocului pe contraatac, practicat cu atita succes de argeşeni. în schimb, am obţinut 3 puncte in depla­sare, un plus faţă de alte se­zoane, datorat unui joc mai prudent, mai realist. — Cum va resimţi echipa plecarea lui Mateuţ ? — Mateuţ este un mijlocaş de acoperire tehnic, omnipre­zent şi bun finalizator. Va fi greu de înlocuit, dar nu şi im­posibil. Mă gindesc că duelul aşteptat Nicşa — Suciu poate rezolva problema. — Care ar fi jucătorii care „vin“? — Postolache, un băiat de 18 ani, o extremă dreaptă cu teh­­nicitate în regim de viteză şi cu disponibilitate la efort. Bul­­garu, un alt junior al nostru, se anunţă drept un „libero“ cu joc de cap bun, cu acroşa­ şi serviciu exact. Lavu, alt apă­rător, are viteză, combativita­te şi o „alunecare“ de invi­diat. Noul venit, sibianul Schnell, la cei 18 ani ai săi, are o surprinzătoare capacitate de orientare in teren. — Se zice că pregătirile Cor­­vinului au fost neobișnuite de „tari“ In perioada montană, de la Sovata... — Volumul pregătirii nu poa­te fi acuzat decit de fotbalistii cu potential fiziologic inferior. Atunci, intr-adevăr, sporul în antrenament s-ar putea trans­forma intr-un bumerang, aşa­ cum, să zicem, un motor de Trabant nu poate căra, fără repercusiuni, caroseria unui camion. In ce-i priveşte pe jucătorii noştri, ei au demon­strat că pot reveni admirabil de la pulsul 170, la cifrele i­­deale. — Aui fost o vreme „secun­dul“ lui Mircea Lucescu. Care este sinteza colaborării ? — Că fotbalul s-a înrudit cu cercetarea ştiinţifică, că el nu mai poate fi nici însuşit şi nici predat după ureche. — Ce aşteptaţi de la fotba­liştii Corvinului, ediţia 1987 ? — Un singur lucru : spirit de sacrificiu ! Ion CUPEN MECIURI AMICALE ® MECIURI AMICALE ® MECIURI AMICALE e UNIVERSITATEA CRAIO­VA — ELECTROPUTERE CRAIO­VA 0—1 (0—0). Divizionara A, lipsită de unii titulari (Lung, Lungureanu, Geolgău, Tilihoi ş.a.) a cedat în faţa divizionarei B, care a jucat mai bine. A marcat Creţu (min. 47). UNIVERSITA­TEA : Racolţea — Negrilă, Cio­­roianu, G. Popescu, Stănescu — Mănăilă, Irimescu, Dumitraşcu, Badea — Biţă, D. Nicolae. (Au mai jucat în repriza a I-a : Rada, O. Popescu, Mateescu şi Bileru). (Şt. GURGUI-coresp.) • CORVINUL — F. C. BIHOR 2—2 (1—1). Partidă disputată sîm­bătă. Au înscris : Petcu (min. 16 şi 80 — ultimul din 11 m), respectiv Ile (min. 31) şi Boca (min. 60) Corvinul : Ioniţă (Ciucur) — Tirnoveanu, Mărgi­nean, Dubriciuc, Badea — Petcu, Nicşa, Sucu­­ (Bardac) — Burlan, Cojocaru, Văetuş. d. VLAD- coresp.). • JIUL — MINERUL PARO­­ŞENI 2—1 (2—0). Lasconi, în bună dispoziţie de joc, a marcat ambele goluri pentru diviziona­ra A, respectiv Sălăjan. Petro­­şenenii au folosit următorul „11“ : Boitor — Neagu, V. Popa, Sedecaru, Balaj — Dosan, Mul­­ţescu, Timofte, Băluţă — Van­­cea, Lasconi. După pauză, au mai fost introduşi în teren : Ghiţan, Henzel, Dina, Rus şi Coltar. (T. CORNEA-coresp.). « PETROLUL PLOIEŞTI — steaua MIZIL 0—0. Antrenorul M. Dridea a început jocul în ur­mătoarea formulă de echipă : Niculescu — Catinca, Pitulice, Bălan, P. Guşe — Hîncu, Moca­nu, O. Grigore, I. Solomon — Ursea, Cr. Ene. Au mai fost fo­losiţi : Stan, Panait, Zafiris, I. Grigore, Rîsnic. (O. BALTEANU- coresp.). 9 CORVINUL — C.S.M. LUGOJ 7—1 (1—0). Au înscris : Postola­che (min. 7), Bozga (min. 84), respectiv Logoză (min. 20). Hune­­dorenii au prezentat in teren formaţia : Ioniţă (Mihailov) — Tirnoveanu, Prigore, Stroia, Meszaros — Burlan, Bardac, Klein (Hanganu) — Costolache, Gabor (Cojocaru), Bozga. (I. VLAD-coresp.). • AVINTUL REGHIN — „U“ CLUJ-NAPOCA 3—2 (2—0). Apro­ximativ 1 500 de spectatori au asistat la acest meci, disputat pe un timp geros și pe un te­ren acoperit cu zăpadă (dar bine tasată). Au marcat : Nagy (min. 29 — din penalty), Markus (min. 40), Albert (min. 87), respectiv Stoica (min. 85) şi Sabău (min. 86). Formaţia „alb-negrilor“ : Ca­val — Dobrotă, Ciocan, Popicu, Lucaci — Mureşan (Blaga), Bucur (Moldovan), Feşnic (Giur­giu), Sabău — Boeru (Cîmpeanu II), Biro I (Fîşic), Matei (Stoica). 9 METALUL REGHIN — AR­MATURA ZALĂU 1—1 (0—1). Marcatori : Pop (min. 76), res­pectiv Taşnadi (min. 40). (L. MAIOR-coresp.). 9 F.C. INTER SIBIU — DI­NAMO 2—2 (2—1). Au înscris : Văsîi (min. 32) și Tenghea (min. 38 — din 11 m) pentru gazde, respectiv Damaschin I (min. 3) şi Mateuţ (min. 79). Dinamo a început jocul cu : Dohot — Red­­nic, Agachi, Movilă, Stănescu — Sabou, Mihăescu, Văidean, Ma­teuţ — Damaschin I, Lupu. Au mai jucat : Nicolae, Andone, Cr. Sava, Răducioiu, Bălăci, Bucur. (­ BOŢOCAN-coresp.). 9 „POLI“ TIMIŞOARA — ME­TALUL BOCŞA 2—0 (2—0). Go­lurile au fost realizate de Bolba (min. 10) şi Vlătănescu (min. 35). Antrenorul Ion V. Ionescu a trimis în teren următorul „lir“: Moise — Pascu, Ionuţ, Şunda, Varga — Iova, Neagu, Vlătănescu — Cismaru­, Bolba, Bobaru. Au mai fost ut­izaţi : Icobescu, An­­dreaş, Brînzei, Lehman, Cloşu­­tean, Drăghici şi Bozeşan II. Joi, 5 februarie, „Poli“ susţine un nou meci de verificare — în compania divizionarei A Sportul Studenţesc. (C. CREŢU-coresp.). 9 TORPEDO ZARNEŞTI — C.F.R. PAŞCANI 0—2 (0—1). Au înscris Croitoru, din penalty, şi Farcaş. (R.­ SPIRIDON-coresp.). 9 C.S.M. SUCEAVA — OŢE­LUL GALAŢI 0—0. Meciul a fost deosebit de disputat şi cu multe faze spectaculoase. Oţelul : Popa— Borali, Anghelinei, Agiu, I. Gigi— Mihuţ, Burcea, Hanghiuc — Sta­­mate, Ralea, Antohi. Au mai ju­cat : Rotaru şi Badea. (I. MÂN­­DRESCU-coresp.). 9 I.C.IJV. BRAŞOV — DU­NĂREA C.S.U. GALAŢI 2—1 (2—1). Au­marad A. Vasile şi Roşu — ultimul din penalty, res­pectiv Cojocaru. (C. GRUIA- coresp.). 9 GLORIA BISTRIŢA — STAHL NOWA DEMBA (Polonia) 4—1 (4—0). Timp geros, peste 1 000 de spectatori prezenţi la acest meci amical Internaţional al echipei locale. Pentru învin­gători au marcat: Moga (min. 4), Goran (min. 7), Ionele (min. 39) şi Toma (min. 44), respectiv Markonski (min. 62). Gloria a început jocul cu următoarea for­maţie : Nalaci — Roman, Cer­­venschi, Toma, Voica — Goran, Nicolae — Florea, Ionele, Moga, Andre. Au mai fost folosiți : Sara, Tătăran, Sigmirean, Hur­­let, Coman. (I. TOMA-coresp.). LOTUL OLIMPIC A PLECAT IN ITALIA (Urmare din pag. 1) Pentru că la 18 aprilie va fi prima partidă oficială din preliminariile olimpice, cu re­prezentativa R. F. Germania. Pentru că, în vederea acestui debut, olimpicii vor intra în seria meciurilor de verificare chiar în această săptămînă. Și vor fi confruntări dificile, tes­te severe dacă avem în vedere echipele pe care le vor întâlni. Cînd citiţi aceste rînduri, componenţii lotului nostru o­­limpic se află în Italia. Miercuri, la Palermo, va avea loc meciul amical dintre re­prezentativele olimpice ale ţă­rii gazdă şi României, repre­zentative care (bineînţeles, în alte formule) au fost în aceea­şi grupă preliminară în ediţia precedentă. Acum meciul are caracter de verificare, dar ţine şi de palmares, iar gazdele se gindesc, probabil, şi la o re­vanşă după înfringerea de la Bologna (2-1 pentru noi). Apoi, în 7—8 februarie, lotul olimpic participă la un intere­sant turneu la Cannes, în Franţa. Dar, asupra acestuia vom reveni cu detalii. Sîmbătă, olimpicii au susţi-­ nut un joc-şcoală, „în fami­lie“, după care preparativele vor fi reluate pe stadionul din Palermo. Duminică dimineaţa, fotbaliş­tii noştri au plecat, pe calea aerului, de la Bucureşti-Oto­­peni cu destinaţia Roma, de unde şi-au continuat călătoria în Sicilia. Antrenorul Gheorghe Stancu are­­ la dispoziţie următorii ju­cători : Liliac şi Speriaţii — portari : M. Marian, Stancu, D. Ştefan (F.C. Argeş) Eduard, Weisenbacher, Cireaşă — fun­daşi ; C. Pană, Cristea (ambii de la Sportul Studenţesc), Varga, Mujnai, Majaru, Bă­lan — mijlocaşi ; Şoiman, Bîcu, Vaişcovici, Orac — înaintaşi. Medicul lotului este Gheorghe Untea, iar masor Iordache Parcea. LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ REZULTATELE CONCURSULUI PRONOSPORT DIN 1 FEBRUARIE 1987 1. Avellino — Juventus (p.) x 2. Avellino — Juventus (f.) x 3. Brescia — Inter, (p.) 2 4. Brescia — Inter, (f.) 2 5. Empoli — Ascoli 1 6. Milan — Verona (p.) x 7. Milan — Verona (f.) 1 8. Roma — Atalanta 1 9. Sampdoria — Fiorentina 1 10. Torino — Como (p ) 1 11. Torino — Como (f.) 1 12. Udinese — Napoli (p.) 2 13. Udinese — Napoli (f.) 2 FOND TOTAL DE CIS­­TIGURI : 1.718.672 LEI, din care 12.292 lei, report la ca­tegoria 1. NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA MULTIPLA LOTO DIN 1 FEBRUARIE 1987 FAZA I EXTRAGEREA I : 81 58 15 45 37 75 72 7 57. EXTRAGEREA a Il-a : 27 85 80 36 74 65 4 42 19. FAZA A Il-a EXTRAGEREA a Il-a : 85 2 59 54 60 79 7 14 46. EXTRAGEREA a IV-a : 29 31 44 86 48 70 32 84 45. EXTRAGEREA a V-a : 48 54 20 29 78 52 53 19 37. EXTRAGEREA a Vl-a : 35 67 32 72 34 87 15 58 69. EXTRAGEREA a Vil-a : 1 14 48 10 60 70 7 61 35. EXTRAGEREA a VIII-a : 38 23 84 36 31 34 17 25 89. FOND TOTAL DE CÂȘ­­TIGURI (provizoriu) : 2.302.000 lei. DIVIZIONARELE B ŞI STARTUL NOULUI SEZON v\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m INFUZIE DE TINEREŢE LA A.S.A. TG. MUREŞ A.S.A. Tg. Mureş preferă să-şi efectueze pregătirea centralizată in oraşul de re­şedinţă, unde are, după spu­sele antrenorului Şt. Cordum, condiţii optime de antrenament. După parcurgerea unei pe­rioade de 7 zile dedicată re­adaptării la efort, echipa se găseşte acum în etapa acumu­lărilor de forţă şi rezistenţă generale (primul meci de ve­rificare, la 4 februarie). Prin­cipala sarcină de îndeplinit, până la declanşarea startului oficial : „perfecţionarea teh­nicii de joc în condiţii de viteză, de criză de timp şi de spaţiu“ (Şt. Coidum). Iată lotul jucătorilor tiig­­­ureşeni : Vodă, Varo, Bîro (junior) — portari : Szabó, Je­nei, Naghi, Ispir (şi antrenor secund, aflat în ultimul său sezon competiţional), Fodor, M. Gal — fundaşi : Botezan, C. Hie, Popa, S. Dumitrescu, Kuti, Szántó (junior) — mij­locaşi : Ciorceni, Albu, Mun­tean, Soare, L. Moldovan (junior) — atacanţi. Lingă ei au mai fost cooptaţi cîţiva juniori din pepinieră proprie, descoperiţi şi şlefuiţi de an­trenorii Mircea Ronea şi Csaba Solyom. Numele lor : Rusu (fundaş stingă), Zbîrcea (fun­daş central), Belei şi Bucui (mijlocaşi). Şi, in fine un jucător nou transferat. Emil Mucea, de la Avîntul­ Tg. Mureş, tot un junior. După cum se observă la „con­fluenţa“ a două generaţii, „de­bitul“ tineretului creşte mereu. E uşor de calculat că nu mai puţin de 8 juniori aspiră la titularizare, cel mai dotat din­tre ei fiind considerat Lucian Moldovan, un înaintaş tehnic, abil, cu simţ de orientare dar nereceptiv, încă, total, la dis­ciplina colectivă. Două motive de satisfacţie în tablăra A.S.A.-ei : recuperarea, după vechi si serioase accidentări, a lui Naghi și Kuti, primul un fundaş central cu joc sigur, al doilea, un jucător de 19 ani, inactiv un sezon întreg, dar remarcat la debut, prin clarviziune si capacitate de a­­coperire a sarcinilor dubio* (T. C.). CARP­ATI MIRSA SPERĂ SĂ URCE IN CLASAMENTUL SERIEI A ll-a Carpati Mirsa a încheiat tu­rul cu un pasiv care este des­tul de neliniștitor : —4 la „ade­văr“. Dar noul antrenor al e­­chipei, Silviu Stănescu, care a preluat conducerea tehnică in ziua (12 ianuarie) cînd s-a dat startul în pregătiri, este hotă­rât ca, împreună cu elevii lui, să evite retrogradarea. Pentru a realiza acest ţel a întocmit un program cu cîte două sau chiar trei şedinţe pe zi, iar fiecare jucător a fost solicitat să depună eforturi susţinute pentru ca din prima etapă să fie într-o formă corespunză­toare unei comportări cît mai bune. „Ca o primă impresie, după două săptămini de pregătiri, toţi jucătorii au răspuns la programul de efort impus, ne-a spus S. Stănescu. Sunt preocupat ca jocul să capete o dinamică mai bună, să existe un efort susţinut şi mai raţio­nal împărţit pe fiecare jucător. Sper ca pînă la primul meci din retur să realizez o concep­ţie de joc corespunzătoare va­lorii şi maturităţii jucătorilor aflaţi la M­­irşa“. După o scurtă perioadă de antrenamente desfăşurate la Mîrşa, în care s-a pus accen­tul pe readaptarea la efort, e­­chipa s-a deplasat la Băile Herculane, unde a rămas pînă la 1 februarie. Meciuri amica­le sunt perfectate cu C.S.M. Caransebeş, F.C.M. Brașov, Corvinul Hunedoara, Inter Si­biu, Gaz Metan Mediaș și „U“ Cluj-Napoca. Doar un jucător, Ion Ion, a primit dezlegare care însă nu a spus pentru care echipă op­tează. Noutăţi în lot : Grădi­naru (mijlocaş) de la Inter Sibiu, Covaci (fundaş) de la Ocna Sibiului şi Juniorul Ter­iiei (mijlocaş). Lotul mai cu­prinde următorii jucători : Ciolacu, Lasen — portari, Schwartz, Purima, Fotache,­­ Petre, Armean — fundaşi, Ad. Dumitru, Badea, Constantines­­cu, Făţan — mijlocaşi. Flores­­cu, Voiculeţ, Stîngaciu, Sorin Marcu — înaintaşi. Antrenor secund este A. Barbu. (P. V.). ------------------------------------------------------­OBIECTIV... REVIZUIT LA ARMĂTURA ZALĂU La 10 ianuarie a sunat „a­­dunarea“ și la Armătura Za­lău , o vizită medicală urmată, timp de o săptămînă, de antre­namente uşoare atât în sală cît și în aer liber, antrenamen­te menite să readapteze trep­tat jucătorii la efort. După un stagiu de pregătire de două săptămini la Borsec, începe „seria“ jocurilor de pregătire, toate pe bază de reciprocitate, printre partenere numărin­­du-se F.C. Maramureș, „U“ Cluj-Napoca, Minerul Cavnic, Olimpia Satu Mare și divizio­nara ..C“ Chimia Zalău. Fată de prima parte a cam­pionatului, lotul Armăturii a suferit o serie de modificări. Au plecat Marin Nicolae la Chimia Rm. Vilcea, Vasiliu si Remeș la Minerul Sărmășag, P. Ciobanu (reîntors acasă la Videle) și Gheară, scos din lot pe motive de indisciplină, în­tre noii sosiţi se numără Nico­­lăuţ (Minerul Sărmăşag, pe un post deficitar la Armătura, cel de extremă dreaptă), Chii­a şi Bode (reîntorşi de la Chimia Zalău, unde fuseseră împrumu­taţi). Şi fiindcă tot simtem la capitolul........efective“ să-i no­tăm şi pe cei ..20“ care, sub conducerea antrenorilor Ion Cotruţ şi Mihai Bumbut, s-au aliniat la startul pregătirilor pentru retur : Alexe. Gheţe, Ţăranu — portari : M. Bum­but, Nuţu. A. Petreanu, Marta. Chifa, Taşnadi. Lungu — fun­daşi : R. Naghi Păscută, Titi Nicolae. Bode. Meleg. V. Pe­treanu — mijlocaşi : Predeanu, Floricel, Nicolăuţ, Sundas — înaintaşi, înaintea începerii campiona­tului, conducerea asociaţiei îşi fixase ca obiectiv unul din primele 10 locuri. Tel atins, la finele turului Armătura cla­­sîndu-se pe poziţia a 9-a, cele 17 puncte acumulate situind-o în plutonul echipelor dar 50%. Motiv însă şi de reflecţii... A­­sa cum ne declara şi Patriciu Suciu, vicepreşedintele asocia­ţiei : „La şedinţa de analiză din această iarnă, ne-am revi­zuit obiectivul iniţial Pentru retur am ridicat ..ştacheta“ pretenţiilor. Dorim să venim pe unul din primele 7 locuri. Căci nu sunt departe vremurile când Armătura termina întrecerea în două rînduri consecutiv în prima „treime“ a clasamentu­lui“. (D.M.)

Next