Sportul, iulie 1987 (Anul 43, nr. 11670-11696)

1987-07-01 / nr. 11670

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $| SPORT | ANUL XLIII­­ Nr. 11 670­­­4 PAgieF^ITbANI | Miercuri 1 iulie 1987 | mils? MARIE „Sportul­­-Sporturilor“, cum este denumit atletismul, prima disciplină olimpică, a adus sportului universitar românesc multe succese din arenele U­­ni­vers­iadelor. Şi ca să nu ne depărtăm prea mult un timp, să ne referim doar la precedenta ediţie, cea de la Kobe 1985, cinci reprezentanţii noştri au­­ obţinut 7 medalii, cu toate gru­pele de probe — alergări, sări­turi, aruncări, între medalia de argint a Cristicanei Cojocaru- Matei la 400 mg, care a inaugu­rat seria bunelor rezultate, şi cea de bronz a săritoarei în lungime Marieta Ucu, care a încheiat-o, s-au înscris in pal­mares titlul de campion mon­dial universitar obţinut de a­­runcătorul de suliţă Dumitru Negoiţă, cea de a doua medalie de argint a Cristieanei Cojoca­­ru (la 800 m), locul II al Mar­garetei Keszeg la 1500 m şi al Lilianei Năstase la heptalion (încununat atunci si cu un nou record naţional, obţinut la ca­­pătul unui forcing prin care a recuperat un handicap de a­­proape 100 puncte care o des­parte­a ii după patru probe de englezoaica Simpson), precum şi ,,bronzul" discobolei Daniela Costian, între 13 şi 1­9 iulie­­a.c. in decursul a şase reuniuni, pe stadionul Dinamo din Zagreb EXAMEN AL bhetulu­i SPOITII ATLEŢII ROIV!, ACREDITAŢI PRIN RECENTE REZULTATE DE VALOARE INTERNAŢIONALĂ întrecerile dle pe stadionul Dinamo Zagreb deschid seria competiţiilor de vîrf ale sezonului in aer liber (60 000 de locuri), acolo unde se vor desfăşura şi festivităţile de deschidere şi închidere ale Universiadei, atleţii studenţi din lumeă întreagă — impor­tant detaşament al performeri­lor mondiali — se vor afla în lupta cu secundele şi centime­trii, pentru podiumul marii în­treceri, care deschide seria dis­putelor de înalt nivel ale a­­cestui sezon în aer liber, con­tinuată cu „europenele“ de ju­­niori (Birmingham, 6—9 august) ,şi „mondialele“ de seniori (Ro­ma, 29 august — 6 septembrie), şi printre atleţii cu serioase acreditări (dobîndite prin re­cente rezultate) la podiumul Tr­­ni­versi­adei de la Zagreb se află şi reprezentanţii ţării noastre. Pe listele de concurs vor figura alergătoarele pe dis­tanţe medii şi lungi. Paula Ivan şi Mitica Junghiatu, dis­cobola de la C.S.U. — I.E.F.S. Elisabeta Neamţu (toate Învin­gătoare in recenta întrecere de la Göteborg, „Cupa Europei“, la 3000, 800 m şi, respectiv, disc), alergatoarea de mare fond Elenă Murgoci, heptatlo­­nista Liliana Năstase (atleta de la Clubul Sportiv Universitar Galaţi a stabilit de cu­rind, la „Internationalem“ Românii“, un nou record naţional — 6530 p, să fie o „avanpremieră“ a unui alt mare rezultat la Zagreb?), săritorul în înălţime Sorin Ma­tei (2,30 m, recent, pe stadio­nul bucureştean „23 August), sprintera Iolanda Oanţă, suliţa­­şul Nicu Roată (reprezentantul clubului studenţesc bucureştean I.E.F.S. a stabilit zilele trecute, la „Memorialul Rosicki“, de la Praga, in condiţii meteorologice vitrege, un nou record al ţării — 81,16 m) şi alţii. La ediţia de la Kobe '85, atletismul a stat sub semnul sen­zaţionalului record mondial la înălţime bărbaţi — 2,41 m (so­vieticul Igor Paklin), şi acum în vigoare. Ce rezervă iubitori­lor „sportului—sporturilor“ edi­ţia 1987 a Universiadei, de la Zagreb ? Paul SLAVESCU CARMEN BUNACIU NU MAI CONCUREAZĂ, DAR RĂMâNE APROAPE DE BAZIN Ani în şir, înotul nostru a avut o unică reprezentantă în elita nataţiei. Una dar bună, demnă, pentru că ea, Carmen Bunaciu, a ajuns cunoscută pre­tutindeni in lumea bazinelor. Cu­noscută şi, am avut adesea o­­cazia să ne convingem, respec­tată de mari sportivi sau de celebri tehnicieni,, deopotrivă. Nu numai pentru palmares — prima medalie a nataţiei româ­neşti la „mondiale“, de trei ori pe podiumul european, în cinci rînduri campioană mondială u­­niversitară, finalistă olimpică, multiplă recordmană şi campi­oană naţională —, nu doar pentru o longevitate rarisima în înot (mai bine de zece ani in marea performantă) ci si pentru modestia, pasiunea,­­spi­ritul camaraderesc ce i-au fost atît de caracteristice. „Pentru noi,­­ Carmen a însemnat un model, iar dacă am­ ajuns la ni­velul de acum de bună sea­mă că aceasta se datorează şi pildei oferite de marca sporti­vă“ — iată cuvintele simple, dar sugestive, ale stelelor de azi din nataţia românească şi mondială, Tamara Costache şi Noemi Lung. Anii au trecut, pentru cea ■ care făcea primul drum către ba- Geo RAEŢCHI (Continuare in vao 2-3! iitr-o nouă postură, alături de antrenoarea emerită Cristina Șopterian (in stingă fostei campioane Carmen Bunaciu se află o tinără ce speră să-i calce pe urme. Corina Dumitru). irrr fr. • A'tt-m n wr'Artrr In finalele Daciadei la tir — ——M—M——— ■ —S——— STEAUA, PERFO­RI LA ACEASTĂ EDIŢIE întrecerile din cadrul celei de a V-a ediţii a Dáciadei de per­formanţă pentru seniori şi se­nioare la probele de glonţ ca­libru redus şi talere s-au des­făşurat concomitent cu „Inter­naţionalele“ României. Moment oportun pentru sportivii cali­ficaţi la fazele anterioare de a-şi verifica potenţialul într-o companie valoroasă, cu trăgă­tori din alte 13 ţări, mulţi cu o bogată experienţă. Ocazia a fost bine folosită de majoritatea secţiilor. Unele, cu nume de mai mică rezonan­ţă, au reuşit chiar să se în­scrie printre protagoniste. Me­talica Oradea, I.E.F.S., C.F.R. şi C.S. Arad, Vînătorul Timi­şoara, C.S. Teleorman, Letea Bacău sunt un exemplu şi tot­odată un semn că avem în Ion Stănescu, Nicolae Hanganu, Valentin Micuşan ş.a. antre­nori pricepuţi. Dar performera acestei e­­diţii a fost, ca şi în anii tre­cuţi, Steaua, atât prin prisma clasamentelor, cit şi a valorii rezultatelor. Reprezentanţii ei au obţinut zece titluri (din 24), opt locuri II şi de trei ori lo­cul III C. Stan (în primul rind), S. Babii şi C. Ion fiind principalii artizani ai victorii­lor. Tradiţionalele adversare au punctat la nivelul potenţialu­lui lor actual: Dinamo — de cite patru ori pe fiecare treap­tă a podiumului, cu Ana Bu­ţu şi E. Antonescu in prim—plan, şi Olimpia — patru titluri, de cinci ori pe poziţia a II-a şi de două ori locul III, merite avînd Anişoara Matei, Elena Ujeniuc, P. Ilie, F. Baban, M. Ispir. Cum spuneam, şi din punctul de vedere al performanţelor realizate de primii clasaţi re­zultatele sunt bune, cu un plus pentru pistolul viteză şi liber, 30X40 f., 60 f.c. şi 3­0X20 f. Păcat însă că, la nivelul unor secţii, o serie de neîmpliniri ,,umbresc“ tabloul în general. Steaua, cu toate condiţiile pe care le are la dispoziţie, nu a reuşit să impună nici o tră­gătoare la puşcă 3X20 f. ; Di­namo a fost surprinzător de­păşită, pe echipe, de Universi­tatea Cluj-Napoca, la puşcă 60 f.c. ; Olimpia şi-a prezentat sportivii la proba de trap cu­ o pregătire sumară. O altă temă de reflecţie pentru antre­nori , la 3X40 f, poziţia ge­nunchi, au fost obţinute cele mai slabe rezultate : 377 P Jol­­dea, 386 p Necşulescu, 333 p Antonescu. Mai sunt şi alte teme asupra cărora vom reve­ni cu altă ocazie. Ioan NOVAC REZULTATE TEHNICE — FEMININ, pistol sport 30-1-30 f. individual : 1. Ana Buţu (Dina­mo) 682 p, 2. Anişoara Matei (Olimpia) 681 p. 3.­ Silvia Ká­posztai (Steaua) 674 p. ; echi­pe : 1. Steaua 1697 p, 2. Di­namo 1696 p. 3. C.S.U. Bra­șov 1656 p ; puşcă standard 3X20 f. individual : 1 Olim­pia Brunduș 669,9 p. 2. Ileana (Continuare în nary 2-3) De miine, pe şase terenuri din Ploieşti CRITERIUL NAŢIONAL DE MINIBASCHET DOTAT CU „CUPA PIONIERULu­ i' 1­umoara sarv­itoare a­ celor mai m­ici jucători de baschet din ţară — Criteriul Naţional Pionieresc de Minibaschet dotat cu „Cupa Pionierul“, competi­ţie organizată sub egida „Da­ciadei“ — se desfăşoară anul acesta la Ploieşti, al 14-lea oraş-gazdă al acestei întreceri care şi-a cucerit, de-a lungul anilor, o puternică tradiţie. Cele şase terenuri ale Clubului Sportiv Şcolar şi ale Şcolii Ge­nerale nr. 10, cărora li s-au a­­dus amenajări speciale pentru ca meciurile să aibă condiţii oprime de disputare, vor reuni peste 1000 de participanţi, elevi născuţi în 1974 (cat. I) şi 1976 (cat. a II-a), reprezentanţi ai unor cluburi sportive şcolare, licee, scoli generale si case ale pionierilor si şoimilor patriei din numeroase oraşe si comune din ţară. Criteriul Naţional Pionieresc de Minibaschet con­stituie un bun prilej de primă etalare a calităţilor foarte tine­rilor sportivi, în acelaşi bima ocazie — pentru antrenorii sec­ţiilor de performanţă — de se­lecţie a elementelor de perspec­tivă. In acest sens, se cuvine să amintim că din rindul mi­­nibaschetbaliştilor s-au ridicat, de-a lungul anilor, numeroşi jucători fruntaşi, ajunşi titulari ai reprezentativelor de seniori, senioare, juniori şi junioare, cum este cazul Magdalenei Je­­rebie, Cameliei K­înda, Aurorei Dragoş, al lui Mihai Sinevici şi Florin Păun. Programul competiţiei preve­de ca între 2 şi 7 iulie să se întreacă juniorii I si junioarele IT, iar intre 8 si 14 iulie să-şi dispute întîietatea junioarele I şi juniorii II. Menţionăm că, în afara me­ciurilor propriu-zise, se vor desfăşura concursuri pentru „Coşul de aur“, de talie, de poezii, desene, machete şi cor, clasamentul general fiind în­­tocmit prin adiţionarea puncte­lor obţinute la toate probele. Prima parte a sezonului compe­­tiţional la călărie se apropie de sfirşit, fiindurite îndreptîndu-se acum spre principalele obiective ale opiului — Campionatele Bal­canice şi finalele Campionatelor Naţionale, la care sportivii trebuie să se prezinte la un nivel supe­rior. Printre călăreţii cu reale po­sibilităţi se află şi stelistul Mirc­ea Neagu, care şi la ultima etapă de campionat a avut o comportare foarte bună, situîndu-se de trei ori pe locul Mii. Amănunte despre întrecerile e­­tape! de la Lugoj, in pag. 2—3. Du­pa victoriti robbilisiior juniori in meciul cu echipa uniunii sovietice SPRINTUL DE PRIMĂVARĂ TREBUIE CONTINUAT Reprezentativa de juniori a României a pornit lansat în ac­tuala campanie a preliminari­ilor Campionatului European. După victoria de debut pe te­ren propriu in fata formaţiei Turciei (3—1), tinerii noştri fot­balişti au cîştigat şi cea de a doua partidă, disputată la­ Braşov, în compania echipei U.R.S.S. (I—1). Un frumos şi prestigios succes, prin care ele­vii pregătiţi de antrenorii Con­stantin Ardeleanu, Iosif Varga şi Alexandru Lazăr au luat o serioasă opţiune în cursa cali­ficării la turneul final, tran­­şînd în favoarea lor prima manşă a derbyului grupei, for­maţia sovietică fiind principa­la candidată la primul loc. A fost o victorie care ne-a bucu­rat mult, înaintea partidei, misiunea jucătorilor noştri părea extrem de dificilă, amplificată şi de faptul că generaţia lui Slănici, Răducioiul, Minea si Bucur se confruntase pînă în prezent de 4 ori cu echipa sovietică, pier­­zînd de tot atitea ori (de două ori chiar pe teren propriu). Deci, reprezentativa noastră se afla in faţa unei mult dorite revanșe. Și a realizat-o. Și în­că la un scor net. Trebuie spus însă că acest succes s-a contu­rat greu, abia după pauză. Pentru că, în prima parte, sta­rea de inhibare a jucătorilor era evidentă, încărcătura psihi­că influențind exprimarea în joc. A mai intervenit și șocul golului înscris în min. 22 de oaspeţi, astfel incit pe moment totul părea pierdut. Golul lui Minea avea să se transforme insă într-o puternică rază de soare care a spart la timp no­rii ce coborîseră foarte a­­proape. Revenită de la cabine cu moralul refăcut în bună mă­sură, echipa noastră reprezen­tativă a făcut — fără exage­rare — o repriză excelentă. Mobilizindu-se exemplar, ani­maţi de o mare dorinţă de­­ a răsturna situaţia de pe tabela de marcaj, „tricolorii“ au do­minat intr-o manieră categorică jocul, superioritatea lor fiind clară la toate capitolele. Ei au realizat numeroase faze de real spectacol, trei dintre ele încheindu-se cu goluri, cele ale lui Moldovan şi Răducioiu con­­curînd îndreptăţit la premiul de frumuseţe. Remarcînd încă o dată meri­tele jucătorilor, precum şi ale conducerii tehnice, trebuie să spunem însă că, după cele două partide disputate, nu toate Adrian VASILESCU (Contiouar A­t­ vag 3-3)

Next