Sportul, august 1987 (Anul 43, nr. 11697-11722)

1987-08-01 / nr. 11697

la Concursul Internaţional de aeromodele de la Riesa (R.D. Germană) ^ ..........I 11 — Ulul SPORTIV ROMÂN LA ÎNĂLŢIME Cringu Popa, locul trei la planoare O competiţie de mare impor­tanţă şi largă audienţă din ca­lendarul Federaţiei Aeronautice Internaţionale (F.A.I.) s-a înche­iat recent cu un rezultat foarte bun pentru reprezentantul nos­tru, ing. Cringi Popa, care a reuşit să urce pe treapta a treia a podiumului de premiere, dar înaintea medaliatului cu bronz la „mondialele“ din 1985 şi a vi­­cecampionului european din 1986. Este vorba de Concursul Inter­naţional de aeromodele zbor li­ber organizat la Riesa-Canitz de Societatea „Sport şi tehnică“ din R.D. Germană. La acest mic campionat mondial, la care au fost prezenţi sportivi din 11 ţări — Austria, Cehoslovacia, R.P.D. Coreeană, Danemarca, R.D.G., R.F.G., Olanda, Polonia, România, U.R.S.S., Noua Zeelandă — s-au totalizat 137 de participări, la trei clase de concurs : F 1 A (planoare), F 1 B (aeromodele cu motor de cauciuc) şi F 1 C (cu motor termic de 2,5 cmc). In prima dintre clase, la care s-au întrecut 60 de aeromo­­delişti, echipa noastră — Cringu Popa, Ion Bucăzar şi Marian Popescu — a avut un debut bun, după patru starturi ea obţinînd timpi maximi. In continuare, primii doi, se menţin la acelaşi nivel, ei intrînd cu alţi 21 spor­tivi, după cel de al şaptelea start, în barajul de departajare. După alte trei zboruri, multi­plul nostru campion Cringu Po­pa şi-a adjudecat locul trei, clasiadu-se ,în imediata apro­piere a doi dintre favoriţii competiţiei, cunoscuţii record­mani T. Weimer (R.D.G.) şi Kim Jong Sik­ (R.P.D. Coreeană), care s-au plasat, în ordinea de mai sus, pe locurile I şi II. Ion Bucăzar, depăşit în barajul al doilea, a încheiat al 19-lea între­cerea. „Concursul a avut o valoare extrem de ridicată , şi-a în­ceput relatarea ing. Virgil N­a­­dici, antrenorul lotului nostru, prezent la competiţie. La el a evoluat «floarea«, aeromodelismu­­lui internaţional, din ţări cu mare tradiţie în această m* • * * § * *?1" plină. Afirmaţia poate fi confir­mată de cîteva nume şi rezulta­te. De exemplu, la clasa FIA, unde Cringu Popa a urcat pe treapta a treia a podiumului, ipc* daliatul cu bronz la C.M. din 1985, danezul Per Grunnet, s-a clasat al 36-lea, iar sovieticul Serghei Makarov, vicecampion al Europei anul trecut, la Piteşti, s-a plasat pe locul şapte. La mo­­tomodele, adică la celelalte două clase­, poate fi remarcată prezen­ţa a doi mari sportivi din R.P.D. Coreeană, ambii cu «bronz­, dar la clase diferite, la «mondialele» de acum doi ani, acum pe locul I — Kim Jong Hi, la F 1 C şi pe locul 11 — Chang Young Bem, la F 1 B. Sigur, aceste nume sonore şi prestaţiile lor nu pot scuza evoluţiile mai modeste ale reprezentanţilor noştri la aceste două clase, echipa formată din Cringu Popa, Francisc Rimoczi şi Marian Popescu obţinînd doar locul şase. Sperăm şi credem însă în desăvîrşirea măiestriei — doar astfel poate fi cucerit «aurul­! —la planoare, precum şi în creşterea performanţelor la F 1 B şi F 1 C prin sporirea caracteristicilor tehnice ale apa­ratelor şi imbunătăţirea tacticii de concurs“ — a încheiat inter­locutorul nostru, Ioan NOVAC „CUPA CENTRO" DE LA LISABONA, Ci ŞT! GATA DE 0 TÍNÁRÁ REPREZENTANTĂ A TENISULUI NOSTRU, în preajma Campionatului European rezervat copiilor şi juniorilor, la Lisabona a avut loc şi un turneu dotat cu „Cu­pa Centro“, cîştigat de o tî­­nără jucătoare din România, Elena Maurer (Steaua). La ca­tegoria sa de vîrstă (11—12 ani), reprezentanta noastră a avut o comportam foarte bu­nă, întrecînd pe cinci tenis-u mane din țara gazdă, între a­­cestea trei fiind foarte bine clasate în ierarhia continen­tală. Cu­ cîteva zile în urmă, la inapoierea din capitala Portu­galiei, Elena Maurer (care a început tenisul sub suprave­gherea antrenorului emerit Cristea Caralulis) ne-a relatat cîteva impresii, precizînd că a avut adversare foarte puter­nice, cel mai greu fiind meciul cu Ana Rita Alemao, pe care a întrecut-o, în finală, cu 6—4, 6—3. Celelalte rezultate ale în­vingătoarei : 6—2, 6—3 cu A. Teves, 6—1, 6—3 cu Ana Cu­­rilho, iar în sferturi 6—3, 6—1 cu Ana Machado şi în semifi­nale 6—1, 6—1 cu Marta Rego. Acest frumos succes al Elenei Maurer vine după alte cîteva rezultate bune obţinute în Bul­garia, la Piela Slatina. (I. Gr.) Invingătoarea fotografiată cu frumosul trofeu cîştigat la „Cu­pa Centro“ Foto: Aurel D. NEAGU • LA 17 MAI 1937 a fost inaugurat la Stockholm stadionul Rasunda care, de-a lungul anilor a devenit, în fapt, princi­pala bază a fotbalului ,din această țară. Inaugurarea a fost făcută cu partida ami­cală Suedia — Anglia 0—4. In 1958, pe a­­cest stadion s-a desfășurat finala Campio­natului Mondial, între Brazilia şi Suedia, meci în care sud-americanii au cîştigat primul lor titlu (5—2). Tot pe Rasunda, in 1983, echipa României a obţinut o neaş­teptată victorie în preliminariile Campio­natului European. Golul victoriei a fost înscris atunci de Cămătaru. Aniversarea unei jumătăţi de secol de existenţă a Rasundei va fi marcată, la 26 august, prin întîlnirea amicală dintre Suedia şi Dane­marca . ALEGEREA GAZDEI celei de a 17-a ediţii a Jocurilor Olimpice de iarnă, în 1994, va fi făcută, anul viitor, cu prile­jul celei de a 94-a Sesiune a C.I.O. Oraşele candidate sunt : Anchorage (S.U.A. — în Alaska), Berchtesgaden (R.F.G.), Lausan­ne (Elveţia), Lillehammer (Norvegia), Os­tersund (Suedia) şi Sofia (Bulgaria) . A DOUA EDIŢIE A C.M. de atletism în sală va avea loc în 1989 la Budapesta, iar ediţia următoare, în 1991, la Tokio « ÎN R.D. GERMANA este organizată anual o com­petiţie rezervată bicicletelor cu mai multe locuri. La întrecerile ultimei ediţii a com­petiţiei au participat 50 de astfel de bici­clete, toate originale, între care una de trei locuri , conducătorul vehicolului stă pe şaua din faţă şi asigură direcţia de mers, al doilea pedalează cu spatele, iar al treilea stă culcat pe un „pat“ aflat sub cadrul bicicletei, şi el tot cu spatele spre înainte. Trioul ciclist a parcurs în bune condiţiuni şi cu viteză sporită distanţa de 50 km d­INTR-UN INTERVIU al cam­pionului şi recordmanului mondial de na­­taţie Matt Biondi, fiind întrebat „care este lucrul cel mai dificil în sport“, înotăto­rul cu alură de baschetbalist (198 cm, 88 kg) a răspuns : „Antrenamentele. Ele sunt atît de monotone ! Şi, scuzaţi-mi sinceri­tatea, discuţiile cu ziariştii !...“ • DANIEL PLATTNER, preşedintele Comitetului O­limpic Elveţian, a anunţat că‘ la J.O. de la Calgary, de anul viitor, delegaţia ţării sale va fi alcătuită din 60 de sportivi : schiori alpini, boberi, hocheişti etc. Prin participarea echipei de hochei, delegaţia elveţiană va fi evident mai numeroasă de­cit cea de la Olimpiada de la Sarajevo • LA LATAKIA, în Siria, va avea loc între 10 şi 25 septembrie cea de a X-a edi­ţie a Jocurilor Mediteraneene. In vederea întrecerilor, la care vor lua parte concu­renţi din 17 ţări, au fost construite noi in­stalaţii sportive, între care un complex în­tins pe 1 600 000 metri pătraţi. Acesta are un stadion, cu 45 000 locuri, cite patru te­renuri de tenis şi de volei, o sală pentru baschet, o alta pentru handbal, un centru de presă etc. Nu mai puţin de 570 de in­terpreţi poligloţi şi 500 de medici vor sta la dispoziţia celor peste 3 000 de partici­panţi • UN PUGILIST foarte solicitat este thailandezul Khaosai Galaxy care şi-a păstrat titlul de campion mondial (WBA) la categoria supermuscă, intrecîndu-l prin K.O. în repriza a 3-a­ pe sud-coreeanul Chung Sap-Chun. A­ fost pentru a şasea oară că Galaxy şi-a pus titlul în joc • LA GATESHEAD, în Anglia, a avut loc o tentativă reuşită de record mondial in proba de trambulină elastică. Sportivul britanic Richard Cobbing a realizat, fără pauze, 1610 „salturi mortale“. Cu acelaşi prilej a fost înregistrat şi un record mondial de viteză. In decurs de numai un minut Phil Seaman a executat şase „salturi mor­tale“... • O DUBLA PREMIERA ALPINĂ a avut ca erou un sportiv francez, Pierre Gevaux, 25 ani, de profesie electrician şi pasionat de paraşutism. El este primul om care, sărind cu paraşuta, a aterizat pe un virf de peste 8 000 m din Himalaya (mai precis, 8035 m cit măsoară Gasherbrum 2). Deși „parașutist“ de mai multă vrerhe, Gevaux n-a mai sărit, pînă atunci, nicio­dată dintr-un... avion ! Din vîrf, el s-a lansat apoi la vale, pînă la tabăra de bază, situată pe versantul pakistanez, la altitudinea de 2000 m. „Căderea“ sa de 6035 m a efectuat-o în 5 minute şi 45 se­cunde. Doi însoţitori, ghizi din Chamonix, care l-au aşteptat pe vîrf, au ajuns in tabără, evident, fără paraşute, într-o zi şi jumătate ! * ALŢI PARAŞUTIŞTI, în fapt un cuplu , Amanda Tucker şi Mike McCarthy, au găsit o mare plăcere în a sări de la înălţimea a diverse clădiri. Ast­fel, ei au sărit, cu paraşuta, de la etajul al treilea al Turnului Eiffel la Paris sau de pe acoperişul (98 m) al Hotelului Hil­ton din Londra. Precum se vede, „para­şutismul“ are fel de fel de... specialităţi ! imm M şah EUGENIA­ GHINDA IMGATOME IN POLONIA VARŞOVIA, 31 (Agerpres). Cea de-a 23-a ediţie a turneului in­ternaţional feminin de şah de la Nalemchowe s-a încheiat cu vic­toria maestre­ românce Eugenia Ghindă, care a totalizat 8 p din 11 posibile şi are un coeficient Sonneborn superior. Ea este ur­mată în clasamentul final de Jama Haj­kova (Cehoslovacia), lia­na Erenskia (Polonia) — cite 8 p, Ivona Sveczik (Polonia) — 6,5 p, Gertrude Baumstark (România), Bojena Sikora (Polonia) — cîte 6 p, Aila Muslinova (U.R.S.S.) — 5,5 p etc. In ultima rundă, Ghindă a re­mizat cu Baumstark, egalitatea fiind consemnată și în partidele Sveczik — Kaczorowska, Gavri­­lakis — Novik , Erenska — Mus­linova, Haj­kova a cîștigat la Vasanti, iar Sikora a învins-o pe secinska.­­ După 9 runde și disputarea partidelor întrerupte, in turneul interzonal de la Szirak (Ungaria), în clasament conduce marele maestru Beliavski (U.R.S.S.) — cu 7 p, urmat de Liubojevici (Iu­goslavia) — 6,5 p. Salov (U.R.S.S.), Nimn (Anglia), Hjartarson (Islan­da) — ci­e 6 p. Mihail Marin (Ro­mânia) a acumulat 4 p. In parti­dele întrerupte Liubojevici l-a în­vins pe Portisch, iar­­ Beliavski a remizat cu Anderssom. • In turneul internaţional de la Biol, conduce marele maestru Boris Gulke — 8,5 p, urmat de Romanismn — 8 p, Hort — 7,5 p, Chandler şi Campora­, cite 7 p etc. In runda a 13-a, Gulke a cîştigat la Hubner, Romanismn la Lobron, iar Hort a remizat cu Campora. • In turneul interzonal femi­nin de la Tuzla, după 10 runde se menţine lideră marea maestră sovietică Nana Ioseliani — cu 8,5 puncte, urmată de Brusztman şi Arahamia — cite 8 p etc. In runda a 10-a Ioseliani a în­vins-o pe Matveeva, From­eta a cîștigat la Veroczi, Arahamia a întrecut-o pe Kadilkar, iar Bru­sztman a remizat cu Shi Lan. • După 11 runde, în turneul interzonal feminin de șah de la Smederevska Palanka, în fruntea clasamentului se află Litinskaia (U.R.S.S.) și Marid (Iugoslavia) — cu cite 8­e, urmate de Kli­mova (Cehoslovacia­) și Gaprin­­dașvili (U.R.S.S.) — cu cite 7,5 p. Stop-cadru DIN DRUM SPRE 80 DE METRI LA SULIŢA FEMEI­ I Dacă Ruth Fuchs a fost indiscutabil, sulitaşa nr. 1 a lumii, pentru aruncările­­ de peste 60 m (a îmbună-­­ tăţit de şase ori recordul­­ lumii, ducîndu-1 de la 65,06­­ m în 1972 la 69,96 m in­ ­ 1980), tot aşa nr. 1, * dar § peste 70 metri, este acum JT compatrioata ei Petra Felkce. £­i în afară de faptul că de-a­­ lungul a două sezoane (’85 ) si ’86) a aruncat de 14 ori , 73 m, ea a realizat si un­ ­ record mondial de 75,40 m • în 1985. Anul trecut, la 9 Stuttgart, la C-E., britanica ^ Fatima Whitbread, mai mult d in joacă, la calificări, a reu­­­sit 77,44 m, record care a­­ avut un dublu efect : i-a­­ dat aripi Fatimei, în con­­­­cursul propriu-zis, cînd a­u cîştigat titlul cu 76,32 m şi­­ i le-a „tăiat“, pur și simplu,­­ pe cele ale Petrei. ^ Dar Petra Felkce, după­­ mai multe concursuri în se- S zonul ’87, cu aruncări de­­ peste 70 m, găseşte, iată, o forţa, în primul rînd mo-5 rală, să redevină recordma-6 nă mondială, cu un rezul­ti tat, realmente, senzaţional.­­ Miercuri, la Leipzig, Felke­l a obţinut 78,90 m, anunţînd­­. un „duel“ foarte spectacu­­­ tos la ..mondiale“, la Roma, cu Whitbread. Şi ce-aţi zice de un record de peste 80 m ? La ora actuală el este pe deplin posibil! Iată şi o comparaţie a e­­voluţiei în timp a celor două atlete: FELKE (n. 30.7.1959, 172 cm, 63 kg) : 1973 — 36,07 m, 1974 — 42,10 m, 1975 — 50,40 m, 1976 — 49,32 m, 1977 — 61,24 m, 1978 — 61,90 m, 1979 — 61,38 m, 1980 — 62,10 m, 1981 — 66,60 m, 1982 — 65,56 m, 1983 — 69,02 m, 1984 — 74,42 m; § 1985 — 75,40 m, 1986 — 75,04­­ m. 1987 — 78,90 m. ? WHITBREAD (n. 3.III. 3 1961 ; 167 cm. 77 kg) : 1975­­ — 34,94 m ; 1976 — 41,20 m ; I 1977 — 48,34 m ; 1978 — ^ 53,88 m­ 1979 — 58,20 m ; S 1980 — 60,14 m ; 1981 — £ 65,82 m ; 1982 — 66,98 m ; ^ 1983 — 69,54 m ; 1984 — 6 71,86 m ; 1985 — 72,98 m ; 2 1986 — 77,44 m; 1973 — 6 76,34 m. K­r. vil.­­ „Podiumul“ C.E. de la Stuttgart, de la stingă la dreapta: Petra Felke (R.D.G.), Fatima Whitbread (Marea Britanie) și Beate Peteres (R.F.G.) ATLETISM • In cadrul unui concurs desfăşurat la Leipzig, Kike Wyluda a stabilit un record mon­dial de junioare la aruncarea greutăţii, cu rezultatul de 20,11 m. • Campionul mondial şi olimpic al probei de 10 000 m, italianul Alberto Cova, a anunţat că nu va participa la cea de-a doua edi­ţie a Campionatelor Mondiale (Roma, 29 august—6 septembrie), întrucit nu s-a refăcut complet după o accidentare, pe care a su­ferit-o încă de anul trecut. Cova era unul dintre favoriţii compe­tiţiei în această probă. BASCHEr . Echipa miasculină a S.U.A., care se pregăteşte pentru Jocurile Panamericane de la Indianapolis, a susţinut o partidă de verificare In compania unei PE SCURT selecţionate a campionatului pro­fesionist nord-american. Baschet­­baliştii amatori au obţinut vic­toria cu scorul de 111—106. • In prima zi a Campionatelor Mon­diale pentru juniori de la Bormio (Italia) s-au înregistrat următoa­rele rezultate: Australia — Nige­ria 105—79 ( 56—35); R.F. Germa­nia — Canada 88—82 (39—39); Iu­goslavia — R.P. Chineză 126—79. • In cadrul Campionatului Eu­ropean rezervat echipelor de junioare II (cadete), ce se desfășoară în oraşul polonez Chorzow, echipa României a în­trecut cu scorul de 83—64 (46—30) formaţia Ungariei. Alte rezultate: Italia — Polonia 58—52 (38—28) ; Bulgaria — Iugoslavia 80—75 (42—32) ; Spania — Finlanda 69—62 (36—37); Franţa — R.F. Germania 76—63 (40—26). TENIS • In optimile de finală ale competiţiei internaţionale pen­tru echipe feminine „Cupa Fede­raţiei“, de la Vancouver (Cana­da) s-au înregistrat următoarele rezultate: R.F. Germania — Core­ea de Sud 3—0, S.U.A. — Franţa 3—0, Cehoslovacia — Iugoslavia 3—0, Bulgaria — Indonezia 2—1, Australia — Spania 2—1, Argen­tina — Noua Zeelandă 3—0, Ma­rea Britanie — Italia 2—1, Cana­da — U.R.S.S. 2—1. * Principalii favoriţi ai turneului in­terna­ţional masculin de la Washington, com­petiţie contând pentru „Marele Premiu“, au obţinut calificarea în turul secund. Astfel, Ivan Lendl l-a eliminat cu 7—6, 6—3 pe Brad Pearce (S.U.A.), în timp ce Bo­ris Becker a dispus cu 6—4, 7—5 de Richard Matuszewski (S.U.A.). • Disputat la Siofok (Ungara), meciul amical dintre selecţiona­tele olimpice ale Ungariei şi R.D. Germane s-a,încheiat cu victoria oaspeţilor, cu scorul de 2—0 (0—0). Golurile au fost marcate de Heidrich (min 65) şi Grether (min. 75). • Rezultate înregistrate in eta­pa a 19-a a campionatului U.R.S.S.: Kairat Alma Ata — Di­namo Tbilisi 3—0, Dnepr Dnepro­petrovsk — Torpedo Moscova 1—0, Şahtior Donetk — Metalist Harkov 3—1, Dinamo Moscova —■ Dinamo Kiev 0—0, Zenit Lenin­grad — Guria Lancihud­ 1—0, Jal­­ghiris Vilnius — Nefci Baku 1—1, Dinamo Minsk — Ararat Erevan 3—1. In clasament continuă să conducă Spartak Moscova, cu 26 p. • Intr-un meci amical disputat la Geneva, formația locală Ser­­vette a întrecut cu scorul de 3—1 (2—0) echipa engleză West Ham United. F BÎS* *»3 MSmaÎ 1 ' ‘ ' 1 MUR i

Next