Sportul, septembrie 1987 (Anul 43, nr. 11723-11748)

1987-09-01 / nr. 11723

In organizarea C. C. al U. T. C. MICA „OLIMPIADĂ" A SPORTURILOR TEHNICO-APLICATIVE La sfirşitul sâptămînii tre­cute, fiecare locuitor al muni­cipiului Piatra Neamţ S-a simţit gazdă fiecare a dorit ca tinerii veniţi din toate colţuri­le ţării pentru a-şi demonstra calităţile însuşite la cercurile organizate in şcoli şi licee să se simtă cit mai bine la marea lor sărbătoare anuală. Festiva­lul sporturilor tehnico-aplicati­­ve. Este o competiţie organiza­tă de C.C. al U.T.C., ajunsă azi la a 8-a ediţie, care a reu­nit peste 1 200 de băieţi şi fete din toate judeţele ţării şi mu­nicipiul Bucureşti. A fost ca o mică „olimpiadă“, cu întreceri la opt ramuri sportive, m ac­a­­m­odele, automodele, judo, nu­­tomodele, orientare turistică, rachetomodele, radiogoniome­trie, tir, care au necesitat ore bune pentru asigurarea unui cadru corespunzător şi a unui personal tehnic de specialitate. Dar, cum toţi factorii cu atri­buţii în mişcarea de tineret şi activitatea sportivă din judeţ, sub directa îndrumare a or­ganelor locale de partid, şi-au unit eforturile, iar federaţiile de resort s-au alăturat acesto­ra, este evident că totul a de­curs in cea mai perfectă ordi­ne: şi pe esplanada din faţa Caid de cultură a sindicatelor, unde s-au desfăşurat întrecerile la automodele, şi pe Dealul V­ulpea, unde au fost re­prezenţi aeromodeliştii şi trăgătorii, şi in Sala sporturilor „Ceahlăul“, care a fost gazda competiţiei de judo, şi la baza nautică de pe lacul Bîtca Doamnei, unde a avut loc concursul navomo­­deliştilor, şi în Pădurea Sărata, din apropierea municipiului, care a fost martora unor dispu­te pasionante la orientare tu­ristică şi radiogoniometrie. Ne este practic imposibil să cuprindem în puţine rinduri pulsul fiecărui moment impor­tant al multor secvenţe care au compus şi marcat dinainte acest festival, deschis şi închis, în acorduri de fanfară, cu multe, foarte multe aplauze. Ceremonialul care a consfinţit cu­rşitul competiţiei a fost, nici nu se putea altfel, punctat de Laminarea cîtorva zeci de di­plome, medalii, tricouri de campion, cupe, premii în obiec­te, flori, care au răsplătit efor­turile sportivilor şi echipelor situate pe primele şase locuri ale clasamentelor. Numele tu­turor acestora — pe categorii de­­-listă și sex (cum a fost ca­zul la orientare turistică), pe sexe (radiogoniometrie, tir), pe categorii de greutate (judo) — sunt cuprinse într-un tabel ca­re are 10 file de text, la care se mai adaugă o jumătate de pagină cu premii speciale: cel mai tînăr participant, cel mai tehnic sportiv, cel mai... Şi premiul fair-play. Noi n­e vom opri doar la cîştigătorii tricou­rile­ de campioni, nu înainte de a mai face cîteva­­ succinte evidenţieri. La judo, in prim- plan au fost sportivii de la Sibiu (4 locuri in clasamentul primilor trei), şi cei din Argeş, Harghita, Prahova, fiecare cu cite trei locuri pe podium ; modelismul a fost dominat de reprezentanţii judeţelor Iaşi şi Bacău, care au obţinut, fieca­re, cite două locuri pe podiu­mul de premiere; orientarea turistică şi radiogoniometria au avut drept protagonişti pe lo­calnici care au cîştigat toate titlurile, cu excepţia categoriei 16—20 ani băieţi, unde au ocu­pat doar locul trei, iar la in­­ginerii din Moldova s-au clasat de fiecare dată între primii trei, in special sucevenii. CiŞTIGATORI: automodele — Marian Rusu (Ialomiţa); aero­­modele — Renato Călin Lupu­­lescu (Gorj), judo (pe catego­rii de greutate), 60 kg — Radu Zaharia (Bacău), 65 kg — A­­drian Stanciu (Prahova), 71 kg — Ioan Păunică, 78 kg — Li­ I­viu Ghiogiu (Alba), 36 kg — Iosif Compi (Sibiu), 95 kg — Gabriel Dumitru (Argeş), 195 kg — Mircea Sansu (Bacău) , I­navomodele — Lucian Simin­­tiuc (Iaşi); orientare turistică, categ. 14—16 ani — Gabriela Cohan (Neamţ) şi Laurian Chi­­sov (Neamţ), categ. 17—20 ani­­ — Marieta Hodor (Neamţ) şi Tibor Szabó (Covasna); rache­­tomodele — Mihai Manole (Su­ceava), radiogoniometrie — Dia­na Nacu (Neamţ) şi Vasile Tu- I­dos­a (Neamţ) ; tir — Daniela I Dim­ofte (Vrancea) şi Daniel­l Du­dici (Covasna). Ioan NOVAC­I Finalele Campionatelor Naţionale şi ale Daciadei la lui-- Au­ FOSE DESEMNAJI ŞI ULTIMII CAMPIONII LUni, 111 JUIUl l/IU din -------­au fost cunoscuţi noii campioni naţionali ai juniorilor mari. Ei se numesc Răzvan Itu (Steaua) şi Angela Kerek (Electrica­­ti­mişoara). Răzvan Itu pornea favorit în meciul care avea să-i aduca cel de-al treilea titlu la actuala ediţie a „naţionalelor“ (după cele de la dublu masculin şi dublu mixt), din tot atîtea po­sibile. Finala de simplu a fost aşteptată cu nerăbdare, ştiuta fiind rivalitatea - încă din co­pilărie — a celor doi adversari, Itu şi Daniel Dobre (TCR)- -de­ciul­ a început în nota de ca­tegorică dominare a jucătorului stelist, care şi-a adjudecat u­­şor primele două seturi : 6 0, 6­2, în urma unui joc exact, caracteristic lui, realizat pin mingi plasate, dar şi prin ma­rea sa mobilitate în telon şi intuiţia foarte bună. în setul trei, Dobre a forţat la 3—3 cînd Itu a avut 40—0, şi l-a cîştigat în cele din urmă la 3. Cînd toţi aşteptau o echilibrare a situaţiei, tenismanul stelist a făcut o adevărată demonstraţie a talentului său, „fermecînd“ uneori mingea şi timiţînd-o a­­colo unde nici adversarul său nu mai credea Scor­onai . [(H Dobre 6—0, 6—3 6, 6—1 în’ finala feminină aveau să se întîlneascâ prima favorita, tot o reprezentantă a clubului militar bucureștean — Daniela Ivana, 18 ani — și fruntaşa­­noului val“, timişoreanca An­gela Kerek, campioana de la 15_16 ani, revelaţia actualului concurs. A învins Kerek, care a practicat un joc foarte bun din punct de vedere tactic,­ a avut în permanenţă iniţiativa şi a părut că vrea să câştige, spre deosebire de adversara sa, care s-a mulţumit doar sa... trimită mingea înapoi. Meci de uzură, care însă a evidenţiat superioritatea noii campioane. Aceasta a reuşit, în decurs de o săptămînă, să cucerească cele două titluri individuale puse în joc, alături de alte două, în probele de dublu. Scor final : Kerek — Ivana 6—2, 4—6, 6—2, Doina STÂNESCU Cupa ,,U. G. S. R.“ la popice PARTICIPARE NUMEROASĂ, DISPUTE TINEREŞTI înscrisă pe genericul etapei de vară a Daciadei, „Cupa U.G.S.R.“ la popice, deschisă juniorilor, a reunit fete şi bă­ieţi din întreprinderi şi insti­tuţii din 37 de judeţe şi muni­cipiul Bucureşti, intr-un atrac­tiv concurs contra-scor, la pro­bele clasice de 100 bile mixte şi, respectiv, 200 bile mixte. Tinerii — fete şi băieţi — şi-au disputat întîietatea, cu ardoarea specifică virstei lor, pe moderna arenă cu o piste a asociaţiei sportive Electromureş din Tg. Mureş. Dornici de a­­firmare şi înzestraţi cu reale cali­tăţi, ei au obţinut rezultate remarcabile, care demonstrează că această tradiţională compe­tiţie constituie un nesecat re­zervor de cadre de perspectivă. S-au alcătuit clasamente la individual şi la dublu mixt. La capătul unor confruntări vii­ disputate, în cele din urmă pe podium au urcat următorii sportivi: individual (1) — 1. Eva Raduly (Covasna) 411 p.d. (3), 2. Mariana Luca (Vran­cea) 405 (7), 3. Aristiţa Mano­­lache (Bucureşti) 401 (6), (b) — 1. Tiberiu Suciu (Mureş) 843 (6), 2. Gheorghe Buda (Satu Mare) 831 (15), 3. Gheorghe Ilia (Suceava) 825 (5) — în paran­teze — bilele trase în... gol; perechi mixte — 1. Ana Maria Komesz — Tiberiu Suciu (Mu­res) 1214 (371—843), 2. Eva Ra­duly — Sandor Kopacz (Co­vasna) 1198 (411—787), 3. Ma­riana Luca — Daniel Dumbra­vă (Vrancea) 1179 (405—774), 4 Aristița Manolache — Cristian Andrei­­(Bucureşti) 1178 (401— 777), 5. Luminiţa Dogaru - Ion Dobre (Prahova) 1173 (379—794), 6. Maricica Condu­­rache — Daniel Dorin (Dîmbo­viţa) 1169 (381—738). Diplomele acordate celor mai tineri concurenţi au fost atri­buite Luminiţei Dogaru (Pra­hova), 16 ani, autoarea a 379 p.d. şi lui Daniel Tupiluş (Botoşani), în vîrstă de 14 ani, înregistrat cu 640 p.d. De altfel a 17-a ediţie a „Cupei U.G.S.R.“, desfăşurată într-o ireproşabilă organizare, s-a dovedit mai... tinără ca o­ricind. De la turneul final au absentat, din motive pe care nu le cunoaştem încă, reprezentanţii judeţelor Iaşi, Tulcea şi Vaslui. Păcat! Constantin ALBTJ — coresp. INViT.­.flE LA O ATRACTIVĂ EXCURSIE ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ŞI RESTAURAN­TE BUCUREŞTI organizează o excursie de 4 zile in nord­u Ol­teniei, cu o plimbare de 5 ore pe Dunăre, prin Cazane. Programul excursiei este următorul: Ziua I : Plecare din Bucureşti (Aleea Marii Adunări Naţiona­le)’ pe ruta : Piteşti (scurt popas in centrul civic) - Rm. vil­cea (vizitarea casei memoriale A. Pann şi Episcopia Râmnicului, pictată de Gh. Tattarăscu) - dejun la Rm. Vîlcea ; deplasare la Horezu (vizitarea vestitului centru de ceramică şi a ctitoriei lui C. Brncoveanu, capodoperă a artei şi arhitecturii feudale brin­­coveneşti) — Polovragi — Tg. Jiu ; cazare la hotel şi cină la restaurant de categoria I din Tg. Jiu. Ziua a I-a : Mic dejun la Tg. Jiu şi vizitarea obiectivelor turistice, a ansamblului sculptural C. Brâmcuşi ; deplasare la Drobeta Tr. Severin ; dejun ; vizitarea Muzeului de Istorie şi Arheologie Porţile de Fier — Orşova ; cazare şi cină la hotel şi restaurant de cat. I din Orşova. Ziua a Ii-a : Mic dejun la Orşova ; plimbare cu nava ,,Da­nubius“ sau „Sighişoara®, timp de 5 ore, pe Dunăre, prin Ca­zane ; deplasare la Hercula­ne, cu vizitarea staţiunii ; oină şi cazare la restaurant şi hotel de cat. I din Orşova. Ziua a Iv-a : Mic dejun în Orşova ; deplasare pe ruta Porţile de Fier — Drobeta Tr. Severin — Strehaia — Craiova ; dejun la Craiova şi vizitarea centrului elvic ; deplasare spre Bucureşti, cu sosire In jurul orei 10. Date de plecare : 3, 10, 10 şi 14 septembrie, 1, 8 şi 15 octom­brie 1937. înscrieri şi informaţii la toate agenţiile de turism ale I.T.H.R. Bucureşti. CURSE ATRACTIVE ÎŞI CIMPIOMTEZE­ZE MOTOCICLISM-VITIZI Cea de a l-a etapă a Campio­natelor Naţionale de mo­to­ciclism viteză pe şosea s-a desfăşurat du­minică pe un traseu ales in cen­trul municipiului Oradea. La startul celo­r 6 clase din program s-au aliniat 87 de alergători, în­trecerile lor fiind urmărite de mii de spectatori. Cea mai inte­resantă a fost cursa băieţilor la clasa 56 cmc - sport, experi­mentatul vitezist M. Mezincescu reuşind abia în ultimul tur să se detaşeze în învingător. De ase­menea, la 500 cmc-ataş, în lipsa favoriţilor acestei clase (I şi A. Toth), pe primul loc s-a situat cuplul P. Popescu — A. Popa, la capătul unor confruntări extrem de echilibrate, iată rezultatele : CI. 50 cmc naţională — 1. C. Kovács (Electromureş Tg. Mu­reş), 2. B. Mandea (C.S.M. Reşi­ţa), 3. C. Botu (Energia Cîmpina), 50 cmc sport ! — 1. Niculiţa Frincu (Energia), 2. Margit Ko­vács (Electromureş), 3. Carmen Dumitrescu (Calculatorul Bucu­reşti) ; b — I. M. Mezincescu (I.M.G.B.), 2. V. Stanca (Voinţa Oradea), 3. l. Fer­anczi (Torpedo Zărneşti) ; 123 cmc — 1. D. Arsin (Frag. Timişoara), 2. v. Haralam­bie (Unirea Drobeta Tr. Severin), 3. L. Ferenczi (Torpedo) . 500 cmc — ataş — 1. P. Popescu — A. Popa (Torpedo), 2. M. Bencsik — Gh. Tapei (Vagonul Arad), 3. M. Calborean — E. Reul (Voinţa Sibiu). 250 cmc — 1. I. Viktor (Voinţa Oradea), 2. T. Troia (I.M.G. Buc.), 3. R. Franez (Prog. Timişoara), învingătorul cursei aflindu-se acum la numai 4 puncte de liderul clasamentului general, bucureșteanul F. Stelian. (I. GHISA — coresp.). TURUL ROMÂNIEI, EDIȚIA A 25-a ■(Urmare din pag. 1) Val. Pavel, Ol. Celea și Gh. Kleinpeter s-au desprins net, avînd să-și dispute între ei victoria de etapă (clasîndu-se, de altfel, în ordinea de mai sus), zarurile fuseseră ca­­și aruncate ! Cu o ultimă zvîc­­nire, plutonul s-a năpustit, ca un bolid, pe urmele fugari­lor, dar n-a mai reuşit decit să reducă handicapul la 31 sec. O diferenţă suficientă, so­cotind şi bonificaţiile de ri­goare, pentru ca Valentin Con­­stantinescu să preia tricoul galben, la capătul unei etape cu o medie orară excelentă: 45,060 km! CLASAMENTUL ETAPEI a II-a : 1. Valentin Constantinescu (România I) 3.12:50, 2. A. Raunchaug (Nor­vegia) 3.12:55, 3. Vali Pavel (Steaua) 3.12:59, 4. Ol. Celea (România I) 3.13:00, 5. Gh. Kleinpeter (Sef. Voința) 3.13:00, 6. V. Nordhagen (Norvegia) 3.13:31. CLASAMENT GENE­RAL DUPĂ DOUĂ ETAPE: 1 Valentin Constantinescu 7:17:18, 2. Ol. Celea la 10 sec., 3. P. Mi­tu (I.M.G.B.) la 31 sec, 4. L. Kovács (România I) la 36 sec, 5. Cr. Neagoe (România I) la 40 sec, 6. C. Popa (România II) la 41 sec. CLASAMENT GENE­RAL ECHIPE: 1. România­­ 21:54:00, 2. România III la 1:13 sec, 3. I.M.G.B. la 6.08. Marţi, etapea a IlI-a, Vaslui ■ — Piatra Neamţ, 145 km, cu trecere prin Bacău (ora 15.30) şi Buhuşi (oa 16.12). Sosirea­­este prevăzută in centrul ora­şului Piatra Neamţ, în jurul orei 17.00. VEŞTI PIN Al 10MUSSLISM In luna septembrie vor avea loc o serie de concursuri de au­tomobilism şi karting : 9 In zilele de 4—6 septembrie, la Reşiţa, în centrul oraşului, şi pe Valea Domanului se vor desfăşura etape ale Campionate­lor Republicane de viteză pe cir­cuit şi, respectiv, viteză în coastă. „ După cum se ştie, pînă acum s-au disputat patru din cele cinci etape ale campionatului naţional de raliuri (Braşovului, Deltei, Harghitei, Dunării). Ultima eta­pă — Raliul Bucovinei — se va desfăşura în judeţul Suceava, în zilele­­ de 24—26 septembrie. Ple­carea şi sosirea în raliu se va face din Câmpulung Moldovenesc.­­ Două schimbări de date privind rali­urile din Divizia B. Astfel, Raliul ARO se va dis­puta în zilele de 12—13 septem­brie la câmpulung Muscel, iar Raliul Avram Iancu în zilele de 1—3 octombrie, în judeţul Cluj. O­­artodromul din Galaţi va găzdui, între 11—13 septembrie, etape în campionatele republica­ne de karting , la viteză pe cir­cuit (et. a IV-a) şi anduranţă (et. a III-a). ARNlNISHUjn Df sui 10T0 PRONOSPOPÎ \S?m\lM\ • ClSTIGURILE TRAGERII PRONOEXPRES DIN 26 AU­GUST 1937. Categoria 1 : 2 variante 25% a 15.434 lei ; cat. 2 : 6 25% a 4.194 lei ; cat. 3 : 15 a 1.677 ; cat. 4 : 86,25 a 292 lei ; cat. 5 : 187,75 a 134 lei ; cat. X : 218 a 115 lei ; cat. 7 : 3.759 a 100 lei. • Reamintim participanţilor că, ASTĂZI, 1 septembrie, este UL­TIMA ZI pentru procurarea bile­­telor la tragerea obişnuită săp­tămânală PRONOEXPRES de inli­ne, miercuri, 2 septembrie. Ju­caţi din timp numerele dv. pre­ferate . • Informăm, de asemenea, că, de ieri, a început vânzarea bi­letelor de participare şi la prima TRAGERE LOTO­­ din această lună, care va avea loc duminică 6 septembrie. $ zilnic, loz IN plic ! In a­­ceastă perioadă, reţeaua noastră are spre vânzare, in afara serii­lor obişnuite, „LOZUL VACAN­ŢEI" — emisiune specială de se­zon cu câştiguri importante, în frunte cu autoturismele „DACIA 1300“ şi câştigurile in numerar de diferite valori. Nu scăpaţi prile­jul de a vă număra şi dv. prin­tre fericiţii câştigători la „LO­ZUL VACANŢEI“ ! Promovate in Divizia A de volei (femînîn) RAPID BUCUREŞTI REVINE DUPĂ UN SEZON La sfirşitul campionatului 1985/1986, cind rapidistele luau drumul Diviziei B, puţini ar fi crezut că ele vor reveni, după un singur sezon, in grupa de elită a voleiului feminin. Handicapate de retragerea din activitatea sportivă a Ilenei Tirnoveanu, cu obligaţia reor­ganizării echipei în faţă, volei­balistelor giuleştene li se pre­vedeau cîteva sezoane in divi­zia secundă. De altfel, startul in „B“ a fost cu destule potic­neli aşa incit feroviarele por­neau în ultima parte a întrece­rii cu şansa a treia, după e­­chipele universitare din Timi­şoara şi Cluj-Napoca. Dar echi­pa, foarte tînără, a dat dovadă de o mare ambiţie, dăruire şi surprinzător , maturitate in joc, cîştigînd în deplasare două meciuri decisive: la Ca­­ransebeg şi Timişoara (!). In acest fel, ele au promovat, nu oncum, ci cu autoritate, ară­­tind că doresc şi, mai ales, că sim în stare să redevină o for­­ui«Vie de calibru... Beneficiind de excelente condiţii asigurate de club, de secţia de volei (pre­şedinte, ing. Constantin Ruta- 1,11) ş i de pregătire, sub con- ducerea cuplului de antrenori C.­­Vesely — Fl. State, sintem­ convinşi că Rapidul 87/88 va fi o echipă de care va trebui să se ţină seama. Gheorghe LAZAR — coresp. echipei). Rapidistele, după promovarea in Divisia A. In rindul de sus, da la stingă la dreapta : prof. FI. State (antrenor secunii, Elena Mile (23 ani), Dumitra Dima (19 ani), Livia Liga (22 ani), Daniela Iacob (20 ani), Tanţa Codrea (23 ani), Amalia Ghenov (19 ani), Claudia Dumi­­trescu (19 anni), Doina Chirie (20 ani), prof. C. Wesely (antrenor prin­cipal). Rîndul de jos : Georgeta Popescu (27 ani), Mirela Liga (20 ani), Mihaela Stoian (23 ani), Cristina Anton (20 ani — că­pi­ta­nii Foto : Marian LĂRGEA­NU CEN­ESI01 CHUBS 01 3 ANI A FOST CÎŞIGAT 81 GRUIA Pregătit cu minuţiozitate de antrenorul său, G. Solcan, Gruia şi-a adjudecat Criteriul cailor de 3 ani, producînd una din surpri­­zele reuniunii de duminică. Feli­citări lui G. Solcan pentru mo­­dul cum l-a condus la victorie C. Dumitrescu, care în ultima vreme s-a afirmat cu autoritate, a obţinut două victorii, cu Ro­tunda, intr-un nou record al carierei, şi Frăsinel, ambii susţi­nuţi cu mult aplomb în lupta fi­nală. Cursa amatorilor a revenit din nou lui Sălcioara, care, deşi suporta un handicap sever, graţie modului cum a condus-o O. Ma­tei a realizat un nou record (1:28,7/km) care o aduce în rîn­dul cailor de valoare. Un alt e­­videnţiat a fost Jalin, care, cu pre­ţul ultimului efort, a reuşit o spectaculoasă victorie, realizînd totodată un nou record (1:28,2/ km) care însă pune sub semnul contradictoriului această perfor­manţă faţă de ultimele lui rea­lizări. Alergarea de fond a zilei a revenit lui Iscusit, care şi-a gă­sit cursa. Impresionaţi am fost de cursa lui Recrut, care, deşi s-a handicapat cu un lung galop, a salvat victoria într-un final de excepţie. Au mai cîştigat : Gra­dau, pe care tânărul N. T. Ni­­colae (din zi în zi mai bun) l-a stăpinit cu lno, Ribiţa, la mare luptă, N. Simion făeind din nou dovada calităţior de driver, So­lemn, in­ real progres, şi Pericol, beneficiarul .“Plopului dat pe ul­timii metri de Stejerel. REZULTATE TEHNICE : Cursa I : 1. Frăsinel (Dumitrescu) 1 :51,1. Cola : cîșt.­­• Cursa a II-a : 1. Jalin (Arsene) 1:28,2; 2. Bagdad ; 3. Ramon. Cola : cîșt. 50, ev. 100, ord. triplă închisă. Cursa a III-a: 1. Solemn (Costică) 1 :33,5 ; 2. Coama ; 3. Rutina. Cola : cist. 9, ev 20, ord. triplă 175, triplu I— 0­—­TU închis. Cursa a Iv-a : 1. iscusit (Marinescu) 1:29,7. Cota : cst. 60 ev. II. cursa a V-a : 1. sălcioara (Matei) 1:28,7 ; 2. Tui­­­ba • 3 sugiuc. Cota : cîșt. 105, ev. 44 ord triplă 721. Cursa a Vl-a : I ’ Gruia ( Solcan) 1:30,0 ; 2. Lan­terna •­ 3. Vigilența. Cota : cîșt. 130 ev 120 «ud. triplă 3460, tri- Dlu Tv—V—134395, cursa a VII-a: 1. Rotunda Dumitrescu) 1:24,0. Cota : cîșt. 1. ev. 29. Cursa a VIII-a : 1. B­­ruit (O. Dumitri­) 1125 4 ■' 2 Ropect ; 3. Cobadin. Cota :’ cîșt. II ev. 21 ord. tri­plă 316 Cursa a IX-a : 1. Pericol (Motsc) 1:27,3.Cota : cîșt. 19, ev. II triplu VII­/HI—IX 1600. Cursa a X-a : 1 Ri­ta (Simion) 1:34,6 ; 2. Rația ; 3.­­Ița. Cota : cîșt. 40, ev. 15 ord.­iplă 446. Cursa a XI-a : 1. Gra­an (N. T. Nicolae) 1:30, 1 ; 2. Ra­ca. Cota : cîșt. 110, ev. închis, dr. închisă, triplu IX—X—XI 107 A. MOSCU % EXCURSII IN DE 0­0 ^ Oficiile judeţene de turism şi întreprinderea 4 Turism, Hote­ g­­­luri şi Restaurante Bucureşti organizează pentu dumneavoas- B și tră excursii în Delta Dunării, în lunile sept om»’? șl octombrie. ^ $ De’ta Dunării, cel mal tînăr pămînt al stepei, străbătut ^ a de nenumărate canale care leagă lacuri bălţi âSuliţe, este, în în a acelaşi timp, un laborator în plină creaţie, uaP.aru r naturM Cu ^ a o faună şl floră deosebite, declarat pe bună septate „monu- ^ .S ment al naturii". , , ... a a Vă invităm In împărăţia de ape, linişte, frum­'Jute şl inedit a g ^ Deltei Dunării solicitîndu-vă să-i păstraţi nea-^ate aceste ca- ^ S lităti. . 0 Vă informăm totodată că începând­ cu 1,,SJ^ate^ee0mi- TJ g în Delta Dunării al turiştilor pe cont propriu » face nu ^ ^ mal pe baza ipermiselor eliberate de Agenţia ‘ 0 ^ Tulcea Hm „PORTARUL CSI Ml. 21“ §1 ĂilIJMiĂflIĂ !)! Iă MARGINE I lA aceste zile, cînd campio­­­­natul primei divizii străbate o Imică perioadă de Întrerupere, credem că este necesar să re­venim asupra unor aspecte de­ Iloc minore privind regulamen­tara desfășurare a partidelor, constatări care au valabilitate nu doar pentru întâlnirile de­­prima divizie. Să le amintim. Echipamentul unora dintre formaţiile noastre nu se pre-Izintă la înălţimea categoriei lor competiţionale şi, uneori, neglijează chiar prevederile re­gulamentare. La capitolul C­I („Comportarea, ţinuta şi echi­pamentul jucătorilor), articolul 32, se arată, printre altele :­­ „Tricourile jucătorilor vor a­­vea imprimate pe spate cite un număr cu dimensiuni minime­­de 30 cm înălţime şi 5 cm gro­simea cifrei. Numărul de pe tricouri trebuie să înceapă în mod obligatoriu cu numărul 1 E (portarul) şi in continuare de la 2 la 11 pentru jucătorii cu care se începe jocul şi care tre­buie să corespundă cu cele de 1 pe chiloţi, şi acestea cu nume- I rele jucătorilor înscrise în ra­portul de arbitraj“. Dispoziţia­­este clară, numai că adeseori este încălcată şi vedem cu mi­rare că încep jocul portari care I poartă tricoul cu nr. 12, chiar­ I 21 sau jucători de cîmp care S tu tricouri cu numere peste 11 ilar despre corespondenţa din­tre numărul de pe tricou şi cel de pe chiloţi, cind ea este va­­labilă pentru întreaga formă-Iţie constituie cu adevărat un eveniment! Ştiut fiind că in meciurile internaţionale ase- I menea încălcări ale dispoziţi­­■ ilor regulamentare nu sunt ad-Imise de conducătorii jocurilor, câ însuşi respectul faţă de competiţie, de spectatori şi de Ie­ înşişi impune fiecărui jucă­tor din eşalonul performanţei o corectă echipare, credem că ar fi cazul ca, asemenea con­trolului crampoanelor (măsură salutarii), arbitrii să procedeze, înainte de joc, şi la verificarea echipamentului jucătorilor, ast­fel ca acesta să fie regu­lamentar. O altă dispoziţie uitată, dar prevăzută şi ea în mod expres în toate regulamentele interna­ţionale, este aceea a semnali­zării schimbărilor de jucători cu ajutorul tăbliţelor aflate de multă vreme în dotarea sta­dioanelor noastre (este drept, în unele locuri aceste tăbliţe au dispărut...). La linia de S­trimt in­­verti UITATE centru, prin locul unde intră jucătorul de rezervă, cele două tăbliţe indică, una din ele, nu­mărul fotbalistului care iese din teren şi, cealaltă, pe al a­­celuia care intră. în acest mod se evită orice posibilitate de greşită identificare a schimbă­rilor de jucători, se respectă o prevedere regulamentară şi se face şi o necesară „repetiţie" a unei asemenea operaţii pentru partidele internaţionale. In ca­re se dictează sancţiuni In si­tuaţiile în care semnalizarea nu se efectuează conform re­comandărilor F.I.F.A. si U.E.F.A. Apropo de recomandările F.I.F.A., aşa cum s-a mai sub­liniat pe larg în coloanele noas­tre in prezentarea concluziilor la consfătuirea arbitrilor de la Orşova, aruncarea de la mar­gine şi cronometrarea timpului de joc au primit dispoziţii in­ter­pretative suplimentare. Ast­fel, la articolul VII, „durata partidei“, textul nou arată : „că arbitrul trebuie să a­­dauge la fiecare repriză timpul care socoteşte că s-a pierdut ca urmare a unei înlocuiri, transportării în afara terenului de joc a jucătorilor acciden­taţi, pierdere de timp sau pen­tru oricare alt motiv.“ Prin ur­mare, se atrage atenţia arbitri­lor a fi atenţi la recuperarea, pentru joc, a timpului pierdut cu situaţii ca cele mai sus a­­mintite. La articolul XV — „a­­runcarea de la margine", tex­tul nou este următorul: „Dacă aruncarea de la margine este executată indiferent din cara altă poziţie decit punctul pe unde mingea a depăşit linta de margine se apreciază că ea a fost executată de o manieră incorectă." Această nouă pre­­vedere a forului mondial (prin Internaţional Board) urmăreşte evitarea acelor „cîştiguri de te­ren“ din partea unor jucători care efectuează aruncarea de la margine din alte puncte, mai convenabile lor, decît cele pe unde mingea a depăşit linia de margine. în asemenea cazuri, se aplică sancţiunea de la lite­ra „a“ (aruncarea de la margine trebuie să fie repetată de un jucător al echipei adverse). Cum menţionam, ne-am oprit asupra unor aspecte ce nu tre­buie tratate ca minore, la amănunte doar. Ele pot avea mari repercusiuni (în cazul dispoziţiilor de arbitraj) sau pot influenţa chiar buna des­făşurare a partidelor (pentru celelalte subiecte). Zilele de întrerupere sunt binevenite spre a se pune la punct lucrurile acolo unde ele prezintă (din păcate avem asemenea situaţii) defecţiuni egale cu încălcarea dispoziţiilor regulamentului. Eftimie IONESCU JUNIORII­­ LA STARTUL PRIMEI ETAPE Iată programul etapei de de­but a Campionatului Republican al juniorilor I, care va avea loc duminică 6 septembrie : SEAUA 1 : c.S.S. Botoşani — Olimpia Pt. Neamţ, C.F.R. Paş­­­­cani — C.S.S. Tg. Neamţ, c.S.S. Iaşi — c.S.S. Suceava, C.S.M.­­ Suceava — Politehnica Iaşi, C.S.S. Fălticenii — Siretul Paşcani, Cea­hlăul Pt. Neamţ — c.S.S. Boto­şani.. SERIA A II-a : C.S.S. Galaţi — Viitorul Bacău. Unirea­ Focşani — S.C. Bacău, C.S.S. Vaslui — FEPA -74 Bârlad, C.S.S. Roman — Inter Vaslui, C.S.S. Bacău — C.S.S. Focşani, C.S.S. Tecuci — Oţelul Galaţi. SERIA A IVI-a : c.S. Târgo­vişte — Viitorul Buzău, C.S.S. E­­l­ectroaparataj — Olimpia Rm. Sărat­, steaua Buc. — Unirea Slo­bozia, C.S.S. Călăraşi — Rapid Buc., c.S.S. Slo­bozia — Viitorul Buc., Gloria Buzău — Flacăra Moreni. SERIA A IV-a: C.S.S. Medgidia — F.C. Constanţa. Victoria Buc. — Petrolul lanca, Mecanica Fină Buc. — C.S.S. Tulcea, Progresul Brăila — Metalul Buc., Delt­a Di­namo Tulcea — Dinamo Buc., C.S.S. Constanţa — C.S.S. Man­galia. SERIA A V-a : Progresul Buc. — Chimia Rm. Vîlcea, C.S.S. Rm. Vilcea — C.S.S. Aripi Piteşti. F.C. Argeş — C.S.S. Curtea de Argeş, C.S.S. Alexandria — Autobuzul Buc., Sp. Studenţesc Buc. — c.S.S. 1 Buc. Sportul 30 Decembrie — Viitorul Piteşti. SERIA A VI-a : A.S. Drobeta Tr. Severin — F.C. Olt. Sp. Mun­citoresc Caracal — Universitatea Craiova, c.S.S. Tg. Jiu — Elec­­troputere Craiova, Viitorul Craio­va — Pandurii Gloria Tg. Jiu. C.S.S. Craiova - c.S.S. Caracal, Sp. Muncitoresc Slatina — C.S.S. Drobeta Tr. Severin. SERIA A VII-a : c.S.S. Lugoj — U­.T.A. Politehnica Timişoara — Meta­lul Bocşa, Viitorul Timi­şoara — Gloria Reşiţa, C.S.M. Re­şiţa — Progresul Timişoara. C.S.S. Reşiţa — C.S.S. Timişoara, Strungul Arad — C.S.S. Jimbo­­lia.SERIA A VIII-a : Viitorul Hu­nedoara — Jiul Petroşani, Inter Sibiu — Gaz Metan Mediaş, Vii­torul Alba Iulia — Minerită Pa­­roşeni, Metalul A­iud — C.S.S. Arad, Meca­nica Orăştie — C.S.S. Sibiu, C.S.S. Sebeş — Corvinul Hunedoara. seria A IX-a : c.S.S. . satu Mare — F.C. Bihor, C.S.S. Cărei — C.S.S. Zalău, Armătura Za­lău — C.S.S. Bihor, C.S.S. Dej — Someşul Satu Mare, înfrăţirea Oradea — Victoria Cărei, Viito­rul Ora­de­a — Olimpia Satu Mare. SERIA A X-a : C.S.S. Sighet — Simarcd Baia Mare, Universita­tea Cluj-Napoca — C.S.S. Gherla, Gloria Bistriţa — C.S.S. Baia Mare, Sticla Arieşul Turda — Foresta Bistriţa, F.C. Maramureş B. Mare — C.S.S. Cluj-Napoca, Minerul Baia Sprie — C.R.L. ŞI­ SERIA A XI-a , Viitorul Tg.­­ DE la F.R.F. începând cu data de 3 septembrie a.c., şedinţa Com­isi­ei centrale de disciplină a F.R. Fotbal va avea loc în fiecare joi, la ora 18. s- Mureş — C.S.S. Odo­rhei, C.S.S. tn Tg. Mureş — Chimica Tîrnăv­eni, sc C.S.S. Cristur — C.S.S. Miercurea piuc, C.S.S. Sighişoara — C.S.S. — Gheo­rgheni, C..S.S. Mediaş — s- A.S.A. Tg. Mureş , C.S.S. Sf. A. Gheorghe — Electromureş Tg. VI. Mureş. S. SERIA A Xll-a : Viitorul Bra­s­­şov — C.S.S. Braşovia Braşov, o­­c.S.S. Tg. Secuiesc — C.S.S. Plo­ieşti. Petrolul Ploi­eşti — F.C.M. — Braşov. Metalul Plopeni — Trac­ni­torul Braşov, I.C.I.M. Braşov — —­­ Steaua Mizil, C.S.S. Covasna — — Prahova -C.S.U. Ploiești." PROGRAMUL SERIA A VlI-a ETAPA I (6 septembrie) : Me­talurgistul Sadu — Automecani­­ca Reşiţa, Minerul Mătăsari — Minerul Motru, Minerul Oraviţa — CSM Caransebeş, Dierna Or­şova — CSM Lugoj, Minerul A­­nina — Metalul Oţelul Roşu. CFR V­ictoria Caransebeş — Mi­nerul Mecanizatorul Simian, Mi­nerul Moldova Nouă — Minerul Rovinari, Termoconstructorul Drobeta Tr. Severin — Petrolul Ticleni, ETAPA a Il-a (13 septembrie) : Minerul Motru — Minerul Mol­dova Nouă, Metalul — Termo­constructorul, Petrolul — Mine­rul Mătăsari, CSM Caransebeș — Minerul Anina, Minerul Rovi­nari — Dierna, Automecanica — Minerul Oraviţa, CSM Lugoj — CFR, Minerul Mecanizatorul — Metalurgistul; ETAPA a XII-a (30 septem­brie): Minerul Oraviţa — Mine­rul Mecanizatorul, Minerul Mol­dova Nouă — Petrolul, Minerul Anina — Automecanica, Termo­constructorul — CSM Caran­sebeş, CSM Lugoj — Minerul Rovinari, CFR — Metalurgistul, Minerul­ Mătăsari — Metalul, Dierna — Minerul Motru; ETAPA a IV-a (27 septem­brie) : Petrolul — Dierna, Mine­rul Mecanizatorul — Minerul A­­nina, Minerul Motru — CSM Lugoj, Automecanica — Termo­constructorul, Minerul Rovinari — CFR, CSM Caransebeş — Mi­nerul Mătăsari, Metalurgistul — Minerul Oraviţa, Metalul — Mi­nerul Moldova Nouă, ETAPA a V-a (4 octombrie) : Termoconstructorul — Minerul Mecanizatorul, CSM Lugoj — Petrolul, Minerul Mătăsari — Automecanica, Minerul Rovinari — Minerul Motru, Minerul Mol­dova Nouă — CSM Caransebeş CFR — Minerul Oraviţa, Dierna — Metalul, Minerul Anina — Metalurgistul. ETAPA a VI-a (II octombrie): Metalul — CSM Lugoj, Minerul Motru — CFR, CSM Caransebeş — Dierna, Minerul Oraviţa — Minerul Anina, Minerul Mecani­zatorul — Minerul Mătăsari, Pe­trolul — Minerul Rovinari, Au­tomecanica — Minerul Moldova Nouă, Metalurgistul — Termo­constructorul , ETAPA a VII-a (18 octom­brie) : Termoconstructorul — Mi­nerul Oravița, Minerul Moldova Nouă Minerul Mecanizatorul, Minerul Mătăsari — Metalurgis­tul, Minerul Rovinari — Meta- REZULTATE DIN : Cu toate că startul Diviziei c este stabilit pentru duminica, 6 septembrie, se poate spune că primele partide oficiale ale echi­­pelor din acest eşalon al fotb­alu­­lului nostru au şi avut loc. Mai precis, acum două zile, cind ele au evoluat in cadrul Cupei Ro­mânie! ediţie jubiliară a compe­tiţiei, întrecerea pe 1987—88 fiind a 50-a organizată in ţara noastră Reamintim, Cupa României se desfăşoară in cadrul „Daciadei“. Iată rezultatele transmise de corespondenţii noştri : Cuprom Baia Mare — Minerul Băiţa 2—0 (1—0), Montana Sinaia — Carpaţi Sinaia 3—1 (0—1), I.M.G. Bucureşti — Tehnometal Bucureşti 3—2 (2—0), Danubiana Bucureşti — Mecon Bucureşti 2—0 (0—0), Abatorul Bucureşti — Automatica Bucureşti 4—5 (după 19 m), Voinţa Bucureşti — Visco­li­ Bucureşti 1-o, (0—0), Petrolul Băicoi — Chimia Brazi 1—0 (1—0) Precizia Săcele — Muscelul Cim­­pulung 7-0 (2—0), Carpaţi Bra­şov — Mobila Măgura Codlea 7—1 (3—0), Cimentul Hoghiz — Nitramonia Făgăraş 2—1 (1—1), Unirea Cristuru Secuiesc — Progre­sul Odorheiu Secuiesc 0—4 (0—2), Unirea Urziceni — Chimia Buzău 1—0 (0—0, 0—0), Recolta Salonta -• înfrăţirea Oradea 2—1 (1—0) Minerul Mătăsari — Minerul Mo­­tru 1—5 (0—2), carpaţi Nehoiu — Petrolul Berea 5—6 (după 11 m), Metalul Oţelu Roşu — C.S.M. Lu­goj 1—4 (1—0), Unirea Cimpina — Poiana Cîmpina 5—6 (1—0. 1—1. 1—1), Unirea Turda — Recolta Stoicăneşti 5—2 (2—1), Recolta Crişeni — Chimia Zalău 1—4 (0—1), Silvana Cehu Silvaniei — Minerul Sărmăşag 2—1 (0—0), Progresul Isaccea — Arrubium Măcin 2—0 (0-0), Metalotehnica Tg. Mureş — Mureşul Luduş 2—1 (0—1) Laminorul Beclean — Chimforest Năsăud 1—2 (1—1 1—1), Petrolul Moineşti — Texti­la Buhuşi 2—0 (0—0), Minerul Baraolt — Metalul Tg. Secuiesc 7—8 (după 1 m), Electro Sf. Gheorghe — IMASA Sf. Gheorghe „CUPA ROMÂNIEI" —2 (1—1, 1—1), Constructorul sf Gheorghe — I.P.T. Intorsura Bu­zăului 5—7 (după 11 m­), Progresul Corabia — Chimia Tr. Măgurele 2—0 (1—0), Petrolul Roata de Jos — S. N. Oltenița 2—0 (2—0), Petro­lul Ţiclen, — Minerul Ro­vinari 2—0 (1—0), Metalul Botoşani — Electro Botoşani 2—1 (1—1) oţe­­i lui Reghin — Avântul Reghin 6—3 (0—1), Petrolul Videle — Auto-­­ matica Alexandria 4—1 (1—0), FC B. Balş — Constructorul Cra­iova 4—1 (1—1), Motrul I.H.A. Cluj-Napoca — Minerul Şuncuiuş 4—0 (4—0), Bradul Moroieni — I Cimentul Fieni 1—6 (0—2), Mâne­rul Oraşul Dr. p. Groza oţe- 1 Iul. Oraşul Dr. p. Groza 0—1 I (0— ) Foresta Satu Mare — So­i­meşul Satu Mare 2—1 (1—0), Oa­şul Negreşti — Minerul Cavnic I 1—0 (1—0), Metalul Mija — Elec­trica Ti­tu 4—1 (2—0), a-. intul 1 Frasin — Chimia Fălticeni 2—0 (2—0), Granitul Babadag — Mine­rul Mahmudia 6—0 (1—0), Meta­lurgistul Cugir — Unirea Alba I Iulia 2—0 (2—0), Minerul Fulpeş­tii de Pădure — Victoria Florești , 3—2 (1—1), Bihoreana M­arghita­­­ — Unirea Valea lui Mihai 5—2 O-O( 2—2), Chimia Brăila — Du-­­ nărea C.S.U. Galaţi 2—3 (1—0,­­ 2—2, 2—2) Unirea Dej — Olimpia Gherla 5—0 (2—0), Chimia Găeşti — Minerul Sotinga 5—1 (2—0), E­­nergia Mărăşeşti — C.S.M. Bor­­zeşti 2—4 (0—2), Letea Ba­cău — Partizanul Bacău 1—4 (1—2), Pro­letary Bacău — Aripile Victoria Bacău 1—5 (0—3), A.S. Tima­va a Sighişoara — Metalul Sighişoa­a­ra 0—2 (0—1), Metalul Ro­■4 man — Laminorul Roman 2—1­­ (1—1) Minerul Stiinţa Vulcan — L. Mineni Lupen! 4—1 (2—1), Cam­­ păţi Gălăneşti — Metalul Rădăuţi a 1—0 (1—0), I.T.A. Celuloza P. •1 Neamţ — Tepro Iaşi 3—1 (1—0), Unirea Negreşti — Flacăra Mum- I tenii de Sus 2—3 (1—2), Mecanica I- Vaslui — Steaua Mecanica Husi­li 3—2 (1—1, 1—1), Unirea Dej — O­c­limpia Gherla 5—0 (2—0). Auto­t­­mobilul însurăței — Lami­norul e Viziru 1—4 (0—2). DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ • Joi, Comisia de disciplină a F.R.F. a ţinut prima ei şedinţă, din şirul celor ce vor avea loc, ca in fiecare an, cu prilejul înce­perii şi desfăşurării activităţii competiţionale. Pe „ordinea de zi” a acestei şedinţe n-a figurat însă nici un meci şi nici un ju­cător, după cele două etape des­făşurate pină acum în campiona­tul Diviziei A. După 2 etape, du­pă numai 18 meciuri, acest prim bilanţ disciplinar apare cit se poa­te de firesc. El se cuvine a fi totuşi subliniat, pentru că lucru­rile n-au stat aşa întotdeauna. Consemnând, deci, acest bun de­but al campionatului sub rapor­tul disciplinei, să sperăm că şi in continuare, climatul disciplinar va fi demn de relatat, atât în Di­vizia A — mai ales în Divizia A, unde evoluează fotbaliştii noştri fruntaşi — cit şi in celelalte eşa­loane divizionare, care vor intra în focul luptei sportive. Accen­tuăm : în focul luptei SPORTI­VE ! Să nu uităm, totuşi, cele 20 de cartonaşe galbene înregistrate in prima etapă a Diviziei 1 ! • Dar, iată-ne, asistând la a­­cestă primă şedinţă a comisiei de disciplină, luând cunoştinţă des­pre o încălcare a disciplinei pe­trecută în afara terenului de joc şi... înainte de începerea activi­tăţii competiţionale , la efectua­rea vizitei medicale ! Cu această ocazie, unii jucători de la Pro­gre­sul­ Vulcan şi C.F.R. B.T.A. Bucu­reşti, veniţi în acest scop la spi­talul clinic Fundeni, au perturbat activitatea acestei instituţii. Ca urmare, s-a dat un avertisment conducerii echipelor Progresul­­Vulcan şi C.F.R. B.T.A. Bucu­reşti, întrucît ele n-au luat mă­surile necesare, prevăzute de re­gulament, la efectuarea vizitei medicale de către sportivii lor. Jack BURAR­U TURULUI DIVIZIEI C, EDIŢIA 1987-1988 7 a al. Dierna — Automecanica IFR — Minerul Anina, CSM Lu­­­gj — CSM Caransebeş, Minerul Motru — • Petrolul, ETAPA a VHl-a (25 octom­­rie): Metalul — Minerul Motru Minerul Oraviţa — Minerul Mă­­ăsari, CSM Caransebeş — Mi­­nerul Rovinari, Minerul Mecani­­atorul — Dierna, Minerul Ani­­a — Termoconstructorul, Meta­lurgistul — Minerul Moldova Nouă, Petrolul — CFR, Autome­­anica — CSM Lugoj. ETAPA a IX-a (1 noiembrie): Minerul Rovinari — Automecani­­a, CFR — Termoconstructorul SM Lugoj — Minerul Mecani­­atorul, Minerul Moldova Nouă - Minerul Oraviţa, Petrolul — letalul, Minerul Mătăsari — Mi­erul Anina, Minerul Motru — SM Caransebeş, Dierna — Me­­alurgistul. ETAPA a X-a (8 noiembrie) : SM Caransebeş — Petrolul, Mi­­erul Anina — Minerul Moldova nouă, Automecanica — Minerul Motru, Termoconstructorul — Minerul Mătăsari, Minerul Mc­­anizatorul — Minerul Rovinari, Minerul Oraviţa — Dierna, Me­­tlurgistul — CSM Lugoj, Metr­ul - CFR. ETAPA a XI-a (15 noiembrie) : Petrolul — Automecanica, Mineru­­l Otru — Minerul Mecanizatorul, Minerul Rovinari — Metalurgis­­ti, CSM Lugoj — Minerul Ora­­ița, Dierna — Minerul Anina linerul Moldova Nouă — Ter­­moconstructorul, CFR — Mine­ul Mătăsari, Metalul — CSM ■aransebeş. ETAPA a Xll-a (22 noiem­brie): CSM Caransebeş — CFR linerul Oraviţa — Minerul Ho­inari, Automecanica — Metalul Termoconstructorul — Dierna, linerul Mecanizatorul — Petro­­ul, Minerul Anina — CSM Lu­­goj, Metalurgistul — Minerul lotru, Minerul Mătăsari Mi­­erul Moldova Nouă ETAPA a XllI-a (26 noiem­­rie): Metalul — Minerul Mech­­izatorul, CSM Lugoj - Termo­­onstructorul, Petrolul Țicleni — Metalurgistul, Minerul Rovinari - Minerul Anina, Minerul Mal­ova Nouă — CFR, Minerul Mo­­tru — Minerul Oraviţa, Dierna - Minerul Mătăsari, CSM Ca­­ansebeş — Automecanica, ETAPA a XI­V-a (29 noiem­­rie), Minerul Anina — Mine­­u­l Motru, CFR — Automecani­­a, Minerul Mătăsari — CSM­ugoj, Minerul Moldova Nouă ■ Dierna, Minerul Mecanizato­­al — CSM Caransebeş, Termo-Metalurgistul — Metalul, Minerul Oraviţa — Petrolul , ETAPA a XV-a (6 decembrie): Minerul Rovinari — Minerul Mă­tăsari, CSM Caransebeş — Me­talurgistul, Dierna — CFR, Au­tomecanica — Minerul Mecani­zatorul, Minerul Motru — Ter­moconstructorul, Metalul — Mi­nerul Oraviţa, Petrolul — Mine­rul Anina, CSM — Minerul Mol­dova Nouă. SERIA A VII-a Etapa I (6 septembrie) : Auto- Vulcan Timişoara — Gloria Be­­iuş. Motorul I.M.A. Arad — Mi­nerul Şuncuiuş, Recolta Salonta — Şoimii Lu­pova, U.M. Timişoara — Strungul Chişineu Criş, — Oţe­lul Dr. Petru Groza — C.SM. Vagonul Arad, A.S. Sînmartinul Sârbesc — C.F.R. Timişoara, Uni­rea Tomnatic — Unirea Valea lui Mihai, înfrăţirea Oradea — Uni­rea Sînnicolau Mare . Etapa a II-a (13 septembrie) : Unirea Sînnicolau Mare — Unirea Tomnatic, Gloria — înfrăţirea. Minerul — Auto-Vulcan, Şoimii — Motorul, Strungul — Recolta, C.S.M. — U.M.T., C.F.R. — Oţelul, Unirea Valea lui Mihai — A.S. Sínmartinul ,­­ Etapa a III-a (20 septembrie) : Oţelul — Unirea Valea lui Mihai, Auto-Vulcan — Şoimii, Motorul — Strungul, Recolta — C.S.M., A.S. Sínmartinul — Unirea Tom­natic, înfrăţirea — Minerul, Uni­rea Sînnicolau Mare — Gloria. U.M.T. — C.F.R. : Etapa a IV-a (27 septembrie) : Minerul — Unirea Sînnicolau Mare, Unirea Tomnatic — Gloria, Şoimii — înfrăţirea. Strungul — Auto-Vulcan, C.S.M. — Motorul C.F.R. — Recolta, Unirea Valea lui Mihai — U.M.T., A.S. Sânmar­tinul — Oţelul , Etapa a V-a (4 octombrie) : Motorul — C.F.R., Recolta — U­­nirea Valea lui Mihai, U.M.T. — A.S. Sânmartinul, Oţelul — Uni­rea Tomnatic, înfrăţirea — Strungul Unirea Sînnicolau Ma­re — şoimii, Gloria — Minerul, Auto Vulcan — C.S.M. , Etapa a VI-a (11 octombrie) : C.S.M. — înfrăţirea, C.F.R. — Auto-Vulcan, Unirea Valea lui Mihai — Motorul, A.S. Sinmarti­­nul — Recolta, Oţelul — U.M.T., Unirea Tomnatic — Minerul, Strungul — Unirea Sînnicolau Mare, Şoimii — Gloria , Etapa a VI-a (18 octombrie) : Recolta — Oţelul, U.M.T. — Uni­rea Tomnatic, Înfrăţirea — C.f.r„ Unirea Sinnicolau Mare — C.S.M., Gloria — Strungul, Auto-Vulcan — Unirea Valea lui Mihai, Mi­nerul — Șoimii, Mo­torul — A.S. Sinmartinul . Etapa a VIII-a (25 octombrie) : Unirea Tomnatic — Șoimii, Strungul — Minerul, C.S.M. — Gloria, A.S. Sinmartinul — Auto- Vulcan, C.F.R. — Unirea Sinnico­lau Mare Oţelul — Motorul, U­­nirea Valea lui Mihai — înfră­ţirea, U.M.T. — Recolta : Etapa a IX-a (1 noiembrie) : înfrăţirea — A.S. Sînmartinul, Unirea Sinnicolau Mare — Uni­rea Valea lui Mihai, Motorul — U.M.T., Gloria — C.F.R., Minerul — C.S.M., Şoimii — Strungul, Recolta — Unirea Tomnatic, Auto-Vulcan — Oţelul ; Etapa a X-a (8 noiembrie) : U.M.T. — Auto-Vulcan, Recolta — Motorul, Unirea Tomnatic — Strungul, C.S M. — Şoimii, Oţelul — înfrăţirea, C.F.R. — Minerul, Unirea Valea lui Mihai — Gloria, A.S. Sinmartinul — Unirea Sînni­colau Mare . Etapa a XI-a (15 noiembrie) : Strungul — C.S.M., Gloria — A.S. Sinmartinul, Motrul — Unirea Tomnatic, Auto-Vulcan — Re­colta, Minerul — Unirea Valea lui Mihai, înfrăţirea — U.M.T., Unirea Sinnicolau Mare — Oţe­lul, Şoimii — C.F.R. , Etapa a XII-a (22 noiembrie) : Recolta — înfrăţirea, C.F.R. — Strungul Unirea Valea lui Mi­hai — Şoimii, A.S. Stntnartinul — Minerul, Oţelul — Gloria, Moto­rul — Auto-Vulcan, Unirea Tom­natic — C.S.M., U.M.T. — Unirea Sînnicolau Mare . Etapa a XIII-a (26 noiembrie) : Strungul — Unirea Valea lui Mi­hai, Auto-Vulcan — Unirea Tom­natic, C.S.M. — C.F.R., înfrăţi­rea — Motorul, Unirea Sînnicolau Mare — Recolta, Gloria — U.M.T. Minerul — Oţelul, Şoimii — A.S. Sinmartinul . Etapa a XIV-a (29 noiembrie) : Oţelul — Şoimii. A.S. Sînmarti­­nul — Strungul Unirea Tomnatic — C.F.R., Unirea Vale­a lui Mi­hai — C.S.M.. Auto-Vulcan — în­frăţirea, Motorul — Unirea Sînni­colau Mare. Recolta — Gloria, U.M.T. — Minerul . Etapa a XV-a (6 decembrie) : Minerul — Recolta, Şoimii — U.M.T., Strungul — Oţelul, C.F.R. — Unirea Valea Iui Mihai. C.S.M. — A.S. Sînmartinul, înfrăţirea — Unirea Tomnatic, unirea Sinn­ico­­lau Mare — Auto-Vulcan, Glo­ria — Motorok

Next