Sportul, octombrie 1987 (Anul 43, nr. 11749-11775)

1987-10-01 / nr. 11749

ZIAR AL CONSILIULUI NAJIONAL PENTRU EDUCATE FIZICA ȘI SPORT anul »LI» - w,. n z« | 4 pagini _ 50 bani | m", oc„,mbtia m7---------, F STEAUA ŞI VICTORIA­­ ÎN TURUL II AL CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL La ora la care Sportul Studenţesc, a cincea noastră „europeană“, încă n-a susţinut partida retur, fotbalul românesc se prezintă la bilanţul turului I al cupelor continentale cu două echipe calificate. Acestea sunt, spre lauda lor, STEAUA (în C.C.E.) şi VICTORIA (in Cupa U.E.F.A.), pe care le felicităm, unindu-le noi şi noi izbînzi! Din păcate, insă, Dinamo şi Universitatea Craiova au ieşit din cursă, chiar dacă ultima “ T . şi trecere« în turul următor la golaveraj ! Nutrind speranţa că Sportul Studenţesc ne va ufm’­a an­tre­l bucurie. Vă invităm, stimaţi cititori, să parcurgeţi mai jos si in pag. 2­3 cronicile întilnirilor de miercuri.­ M.T.R. - Steaua 2-0 (2-0), in C.C.I. CAMPIOANA ROMÂNIEI CONTINUĂ CURSA BUDAPESTA. 30 (prin tele­fon de la trimisul nostru spe­cial). Meci greu, aici, unde M.T.K. a luptat enorm pentru victorie şi, de ce nu, în spe­ranţa obţinerii unei spectacu­loase calificări. Dar, în cele din urmă, campioana Ungariei a reuşit doar un succes de pal­mares, cu 2-0 scor stabilit în prima repriză, calificarea în turul următor al C.C.E. reve­nind Stelei, cu scorul general de 4—2. O calificare preţioasă și meritată. După pauză, mai aproape de valoarea sa reală. Steaua a avut prelungi mo­mente de dominare, dar tabela de marcaj nu s-a mai schim­bat. întilnirea retur a avut un prim sfert de oră echilibrat, în care am notat însă o bună ocazie a jucătorilor noştri (min. 5), după care, în min. 17, Po­­loskei a şutat pe lingă bară. Dar în min. 20, o neatenţie a apărătorilor bucureşteni, la cen­trarea lui Bognár, i-a dat po­sibilitatea fundaşului central HIRES să deschidă scorul. Steaua a fost la un pas de egalare, în min. 33, însă sulul lui Hagi a întâlnit stiloul din stingă porţii lui Gaşpar ! Spre finalul reprizei, jocul s-a iuţit, în min. 43. Kekesi a centrat, o neînţelegere între apărătorii noştri şi o ieşire greşită a portarului Stîngaciu făcind ca «diagonala“ lui Kekesi să fie re­luată in gol , de către SZEI­­BERT : 2—0. La reluare, Steaua a preluat frîiele jocului. Am notat o pe­rioadă de ,,forcing“ a jucători­lor români (min. 55—65), în fi­nalul căreia Belodedid a fost blocat de portarul Gaspar, care avea să devieze în corner și sulul lui Lăcătuș, din min. 76. Liliac s-a remarcat si el la mingea expediată de Varga. Sfirsitul partidei a fost deose­bit de disputat. Steaua a fortat golul meritat, dar Lăcătuş, Bá­lint, Hagi si Bölöni nu au fi­nalizat in situaţii favorabile. In min 89 Stoica a şutat pe lingă bară, iar în ultimul minut l-a imitat la poarta noastră, Kiss. Astfel scorul a rămas cel sta­bilit la pauză, Steaua obţinând o calificare întru totul justifica­­tă, după cele două jocuri, deşi are regretul că nu a înscris la Budapesta. Arbitrul bulgar D. Sarlatki a condus bine formaţiile : M.T.K. ; Gaspar — Lorincz (min. 77 Huszarik). HIRES Farkas — VARGA. Kekesi. BOGNÁR. Katzembach. SZEI­­BERT (min. 68 Boda) — Kiss. Poloskei. STEAUA : Stîngaciu (min. 46 Liliac) — Iovan. BUMBESCU. Belodedid. Ungureanu — Stoi­ca. Rotariu. BÖLÖNI, Hagi — LĂCĂTUŞ. Pițurcă (min. 70 Bálint). Cartonașe galbene : KISS. KEKESI. Stelian TRANDAFIRESCU Atac al echipei Dina­mo, o nouă ocazie rata­tă : Lupu (în alb) trimi­te spre poartă, dar Preud’ homme va reţine. Foto : Aurel D. NEAGU Cronica, în pag. 2—3 Astăzi, ia Chorzow. în meci retur ca G.K.S. Katowice SPORTUL STUDENŢESC VIZEAZĂ CALIFICAREA ÎN CUPA U.E.F.A. KATOWICE, 30 (prin telefon de la trimisul nostru special). Sportul Studenţesc se află de astăzi după-amiază (n.r. ieri) la Sosnowiec, în apropierea o­­raşului Katowice, în aşteptarea meciului retur din prima man­şă a Cupei U.E.F.A. cu G.K.S. Cu o diferenţă de scor minimă (învingători cu 1-0, in partida de la 15 septembrie, de la Bucureşti), „alb-negrii“ păs­trează totuşi şanse de califi­care în turul al II-lea, avînd la indemînă varianta remizei, „de ce nu, chiar și a unei vic­torii?“,­­ așa cum spunea an­trenorul principal Mircea Ră­­dulescu, în avionul care a transportat echipa noastră pînă la Katowice. „Dar, a adăugat el, pentru a ne atinge scopul, Gheorghe NERTEA (Continuare in pag. 2­ 3) START IN campionatele­r BALCANICE DE TENIS DE MASA Pentru a doua oară în istoria de 23 de ediţii a Campionate­lor Balcanice de tenis de masă. Sala sporturilor­ din Constanţa este gazda acestor importante întreceri, la startul cărora se aliniază sportivi cu bogate cărţi de vizită. Prezenţa unor jucători şi ju­cătoare care s-au remarcat la diverse concursuri („europene“, „mondiale“, Europa Top 12 etc.) constituie premise pentru un spectacol sportiv de calita­te, în acest context reprezen­tanţii noştri având datoria de a se comporta în aşa fel incit să confirme rezultatele foarte bune obţinute în ultima peri­oadă. Dintre medaliaţii ediţiei precedente (Pleven, 1985) se vor afla şi acum la mesele de joc Maria Alboia — învingă­toare la simplu, Marian Lukov — „argint“ la simplu şi dublu, Ivan Stoianov, Ştefan Stefanov ■ — „bronz“ la dublu, Maria Al­­bota, Otilia Bădescu — locul 1 la dublu, dar alături de el vor intra în competiţie şi alţi ti­neri ca certe perspective, care s-au afirmat, deja, în concursu­rile de seniori. Azi, în prima zi — de la ora 9 şi 18 — sunt programate pri­­mele lunai ale probei pe e­­chipe, de la care se aşteaptă dispute spectaculoase. • In ultimul moment aflăm că echipa Iugoslaviei nu mai poate participa. In concurs ră­­mînlnd, deci, Bulgaria, Grecia, Turcia și România. In aşteptarea gongului inaugural al C.N. de Doi PUGIUSTII DINAMOVISTI 7 7 ÎN LUPTĂ PENTRU SUPREMATIE 7 • Daniel Dumitrescu, o „pană“ optimistă • Rudei Obreja, o reintrare sub semnul marilor ambiţii • Ion Stan şi Nicolas Talpoş nu au uitat că au purtat tricoul de campioni Se apropie turneul final al Campionatelor Naţionale de box pentru seniori. Pregătirile sunt „la ordinea zilei“, cel mai im­portant eveniment pugilistic intern stimulând ambiţii, adu­­cînd în prim-planul atenţiei iubitorilor sportului cu mănuşi boxerii seniori care, mai tot anul acesta, au stat în umbra performanţelor internaţionale ale juniorilor... Am asistat la un antrena­ment al boxerilor de la Dina­mo Bucureşti, unitate reduta­bilă a pugilatului din ţara noastră, secţie de elită cu un palmares deosebit. I-am­ găsit pe antrenorii Teodor Nicules­­cu şi Valentin Vrînceanu lu­crând cu cei 9 sportivi dina­­movişti calificaţi în turneul fi­nal : Viorel Pop Encean (semi­­musca), Adrian Amzăr (muscă), Daniel Dumitrescu şi Nicolae Talpoş (pană), Marian Dumi­trescu (semiuşoară), Ion Stan şi Florian Ţîrcomnicu (uşoară), Rudei Obreja (mijlocie mică) şi Viorel Neagu (semigrea). Marea lor majoritate, sportivi cu mare experienţă competiţio­­nală, îşi vedea de treabă la saci sau „la mănuşi“, interven­ţiile antrenorilor vizînd îndeo­sebi intensitatea efortului uno­ra dintre ei... Mi-a plăcut optimismul băie­ţilor. Se lucra cu voie bună, dar cu seriozitate. Mezinul for­maţiei, Daniel Dumitrescu, este de o vioiciune contaminantă. Pare a fi cel mai optimist din­tre toţi şi cred că aşteaptă... centura de campion ca pe ceva care nu poate să-i scape, în ciuda faptului că la categoria sa, până, colegul Nicolae Tal­poş, unul dintre probabilii ad­versari, se pregăteşte şi el cu gîndul la tricoul de campion, pe care l-a mai purtat în 1984. Rudei Obreja, fostul campion al „mijlociilor mici“ (1984) re­vine printre pretendenţii la podiumul „naţionalelor“ după o suspendare, în timpul căreia se pare că a meditat îndelung asupra importanţei seriozităţii în pregătire (şi în viaţă!). Ce mare campion ar fi fost Obreja de i-ar fi fost ambiţia pe mă­sura talentului! Să fi avut, de pildă, tenacitatea lui Florian Ţîrcomnicu, acum veteranul formaţiei dinamoviste. După ce a boxat şi la... „mijlocie“ în campionatul pe echipe, iată-l acum pe „Ţîru“ din nou la ,,u­­şoară“, categorie la care a fost lider în 1985. Va reuşi el oare să treacă din nou în frunte ? Un cuvînt greu de spus în a­­ceastă privinţă va avea chiar colegul său de club Ion Stan, şi el campion cu ani în urmă. Privirile trec de la un spor­tiv la altul şi încercăm să pronosticăm cite titluri va lua Dinamo anul acesta. Operaţiu­ne dificilă, „echipa“ dinamo­­viştilor fiind în ultimi ani des­tul de inconstantă. De la 6 tit­luri în 1981 a... căzut la unul singur în 1982, a obţinut 5 tit­luri în 1984 şi numai două a­­nul trecut... Cine va obţine a­­nul acesta ? Antrenorii speră la trei patru. Vom vedea. Petre HE­NT HALTEROFILII NOŞTRI PROMIT Ne-am convins încă o dată, strălucitele rezultate din ul­timii ani ale halterelor noas­tre sunt strîns legate de serio­zitatea, de exigenţa cu care „statul major“ al acestei dis­cipline (a se citi conducerea federaţiei şi a lotului naţional) abordează fiecare etapă de pre­scurt dialog cu antrenorul lotului naţional, Ştefan Achim gătire, fiecare moment competi­­ţional. De altfel, nu mai de­parte decît după „episodul Ostrava“, unde cele 5 (noi) medalii cucerite au conturat o performanţă pe care atîtea alte discipline şi-ar dori-o, dis­cuţiile purtate la amintitul ni­vel au atins mai degrabă re­gistrul critic decît pe cel al automulţumirii... Unul dintre interlocutorii cei mai avizaţi e, fără îndo­ială, Ştefan Achim, antrenor principal al lotului, de numele căruia se leagă multe din cele...­­ Cite medalii, tovarăşe an­trenor ? Ne referim numai la cele obţinute la Campionatele Mondiale şi Europene.­­ Cifra exactă este de 202, obţinute de seniori şi juniori. O serie în­cepută la „europenele“ din 1960 de către actualul secretar al federaţiei, Lazăr Boraga, iar la „mondiale“, în 1978, de că­tre Hortopan. • Am putea spune, deci, un „sac“ de me­dalii, unul dintre cele mai spornice bilanţuri în rîndul sportivilor cu pondere olimpi­că. Poate de aceea aţi şi jude­cat cu severitate cele „numai“ 5 medalii de acum. — întoc­mai, ele ne mulţumesc şi nu prea. Cu mai multă atenţie în ultima parte a pregătirilor, pu­team mări productivitatea. în NOI RECORDURI orice caz, ce a fost de învăţat am învăţat şi măsurile în pre­­gătirea J.O. 1988 au şi fost luate. — Anume ? — In pri­mul rînd vom acorda o mare atenţie refacerii selecţionabili­­lor, pentru a diminua riscul unor viitoare accidentări în continuare, în linii mari pot să vă spun că pregătirile vor evi­ta Bucureştiul — prea tentant, îndemnînd la concesii. în fine, volumul şi intensitatea antre­namentelor vor creşte. La uni­son, selecţionabilii şi-au mani­festat acordul cu aceste idei preconizate. Asta într-o pers­pectivă imediată, fiindcă într-o bătaie mai îndelungată va tre­bui să avem în vedere şi lăr­girea bazei noastre de masă. Nicu Vlad, Socaci, ca şi Urdaş ori Becheru sînt performeri de nădejde, dar ei nu pot duce greul la nesfîrşit. Trebuie să asigurăm, cum se spune şi „re­zerva“. — Chiar, nu există o oarecare neconcordanţă între sutele de medalii şi cei numai 60—70 (!) halterofili legitimaţi la nivelul seniorilor? — Ne­­concordanţa nu e „oarecare“, ci uriaşă, e un adevărat para­dox. Piramida e cu vîrful in jos... — Ce-aţi spune de o am­plă acţiune de selecţie iniţiată de F.R. Haltere în colaborare cu ziarul „Sportul“, o acţiune vizînd tineretul din şcoli şi in­ Sorn SATMAR1 (Continuare in pag. 2-3) La I.C.E.D.-C.S.S. 4 Bucureşti POSIBILITĂŢI REALE PENTRU O ŞI MAI MARE CONTRIBUŢIE LA LOTURILE NAŢIONALE DE BASCHET Sala asociaţiei sportive Con­­strucţia-I.A.C.E.D. Bucureşti, cu pardoseala recondiţionată şi cu lucrările de vopsitorie încheia­te, impresiona prin curăţenie. Pe teren I.C.E.D.-C.S.S. 4, echi­pă divizionară A, începuse an­trenamentul sub îndrumarea lui Silviu Rotaru, pînă nu de mult încă jucător de bază al formaţiei constructorilor. Lotul, cam acelaşi de anul trecut. A plecat antrenorul Dan Bercea­­nu (la Dinamo Oradea), au venit Marian Costin (de la Di­namo Oradea) şi „gigantul“, (2,20 m) Eugen Toader (de la Dinamo Bucureşti), în rest, experimentaţii Pe Are Grădiştea­­nu, Constantin Voicu, Eugen Ciocan, Valentin Pogonaru, Sandu Păsărică, Constantin Ioan şi mai tinerii Paul Mi­­halcea, Cătălin Pintea, Con­­stantin Popa, Gheorghe Mă­dîr­jac, Silvia Lazăr, Mihai Iacob şi Bogdan Rădulescu. Intr-o scurtă pauză, îl abor­dăm pe proaspătul antrenor principal Silviu Rotaru, soli­­citîndu-i să ne expună succint obiectivele echipei pentru anul competiţional 1987—1988. — Bineînţeles, dorim In pri­mul rînd să ne clasăm pe unul din primele patru locuri ale clasamentului. Vrem însă să procedăm la unele schimbări în concepţia de joc a echipei. Mai precis, am intenţia de a folosi permanent un teren trei jucători mai înalţi de 2 m, în primul rînd pe Constantin Po­pa şi Eugen Toader. Ştiu că va fi greu, dar am convingerea că pregătirea individualizată nu va rămîne fără urmări. Mă re­fer în deosebi la Toader, pe care ne vom strădui să-l inte­grăm în jocul echipei, in aşa fel incit la cei 2,20 m­ai săi să devină cu adevărat util formaţiei noastre. — Noi am adăuga : şi lotului naţional... — Bineînţeles, mai ales că la I.C.E.D.-C.S.S. 4 există o fru­moasă tradiţie în ceea ce pri­veşte aportul adus loturilor na­ţionale. Intr-adevăr, numai în acest an unitatea respectivă i-a dat reprezentativelor ţării pe Va­lentin Pogonaru, Pani Mihal­­cea, Constantin Popa, Silviu Lazăr, Virgil Miutescu, Bujor Hălmăgeanu şi Lucian Cohan­­ciuc, iar dintre generaţiile cu puţin mai „bătrîne“ îi amintim pe Viorel Constantin, Mihai Dumitru STANCUIESCU (Continuare în pag. 2-3)

Next