Sportul, aprilie 1988 (Anul 44, nr. 11904-11929)

1988-04-01 / nr. 11904

Turneul F.I.R.A. pentru rugbyştii juniori ECHIPA ROMÂNIEI (46-3 cu R.F.G.­) VA JUCA PENTRU LOCURILE 1-4 In prima zi a Turneului F.I.R.A. pentru juniori, com­petiţie de rugby care are loc la Makars­ka (Iugoslavia) au fost consemnate victorii cate­gorice în toate partidele dispu­tate în cadrul primei grupe va­lorice. Astfel reprezentativa ţării noastre a reuşit să-şi ia o foarte concludentă revanşa în faţa selecţionatei R.F. Germa­nia după ediţia anterioară a întrecerii: tinerii rugbyşti români au cîştigat cu scorul de 46—3 (28—0)! Deosebita dispo­ziţie de joc a echipei pregătite de P. Ianusevici si O. Chihaia este demonstrată şi de numărul mare de eseuri înscrie­te de către So­omie 2. Soare, Dinu, Barbu, Dragomir Cilincă şi Petrescu acesta din urmă transform­ind 7 dintre ele. In urma acestui rezultat formaţia noastră s-a calificat în disputa pentru locurile 1—1 în clasa­mentul final. Ea va Intîlni astăzi selecţionata Franţei, în­vingătoare cu 88—0 (48—0) în întîlnirea cu Belgia, în celelalte meciuri din gru­pa A. U.R.S.S. — Portugalia 42—3 (18—0) şi Italia — Spa­nia 38—17 (16—7) ciştigătoarele califcîndu-se şi ele între pri­mele patru, învinsele urmînd a lua parte la întrecerea pentru locurile 5—8. . Rezultate din grupa B: El­veţia — Iugoslavia 24—6, Po­lonia — Sei. Dalmației 91—0, Suedia — Taipei 14—20, Tunis — Andora 56—0. ..MEMORIALUL CARDINA­LA BOX Cea de-a 21-a ediţie a tur­neului internaţional de box ..Memorialul Cordova Cardin“ se va desfăşura intre 25 iunie şi 3 iulie in oraşul cubanez Jas Tunas. La competiţie au fost invitaţi pugilişti din U.R.S.S., România, Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germană, R.P.D. Coreeană, Nigeria, R.F. Germania, Venezuela, Porto Rico. PEIUÎ SEMNIFICATIV LONDRA, 31 (Agerpres). — Federaţia de rugby din Anglia se opune categoric participării unor sportivi din această ţară, la un turneu internaţional de mai multe jocuri în Africa de Sud, în semn de condamnare a politicii de apartheid practi­cată de regimul minoritar de la Pretoria. DUPĂ ..TROFEUL THAYER TUTT“ LA HOCHEI (Urmare din pag 1) — Datorită onor Indisponibi­lităţi de ultim moment, antre­norul Virgil Crihan a avut de rezolvat probleme dificile, dar a fost clar că nu toţi compo­nenţii lotului au fost bine pre­gătiţi, mai ales fizic şi tactic nici la lot şi nici la cluburi Apoi, se resimte evident, ca şi in campionatul intern, că nu se aplică la toate echipele noastre unitatea de concepţie privind pregătirea şi abordarea meciu­rilor, toate acestea constituind un serios punct nevralgic care trebuie grabnic lichidat.­­ Au fost şi dintre sportivii noştri evidenţiaţi la acest tur­neu 7 — Doi dintre ei s-au clasat Intre primii 5 fundaşi, Laszlo Horvath — al doilea şi Sándor Gal — al patrulea, portarul Gheorghe Huţan a fost al şa­selea din 24, iar dintre înain­taşi s-au remarcat Paul Bura­­da. Alexandru Hălăucă şi Ist­ván Gereb — Ce urmează ! — O mai severă selecţie şi renunţarea la cei care nu fac faţă cerinţelor, apoi măsuri de câlire a tinerilor cu posibili­tăţi, care au văzut ce pretenţii sunt la mondiale, şi întărirea controlului la cluburi, pentru ridicarea pregătirii la parame­tri competitivi. In anul 1989 o serie de jucători foarte buni care au evoluat in Japonia de­­păşesc vîrsta junioratului şi vor fi integraţi in lotul de seniori (portarul Măricel Glucas, fun­daşul Ion Dimache, înaintaşii Nuţu Andrei şi Gheorghe Dra­­gomir), care trebuie să aducă un plus de tărie lotului in ve­derea Campionatului Mondial de seniori — grupa G de anul viitor. — Cum a fost apreciat arbi­trul internaţional Dumitru Trandafir ? — A fost delegat la meciuri la care nu fusese iniţial, in­clusiv finala pentru primul loc... C.M. DE BASCHET, IN ARGENTINA! Federaţia argen­tiniană a a­­nunţat la Buenos Aires, că întrecerile Campionatului Mon­dial masculin de baschet vor avea loc în această ţară în 1890­­.ceastă precizare a fost făcută după ce o serie de opinii ale­­ natalilor Federaţiei Inter­naţionale de Baschet (F.I.B.A.) puneau sub semnul întrebării găzduirea competiţiei de către Argentina. LA EXTREME...« “ In Liga profesionistă ameri­­­cană de baschet (NBA) In­­ formaţia­­Washington Bul­■ lets” evoluează doi jucători ■ aflaţi la extreme, ca înălţime. ' Astfel, conducătorul de jo« ' *Muggsy“ Rogues se numără , cu cei 160 cm al săi, printre­­ cei mai scunzi jucători care au evoluat vreodată la NBA ., in timp ce pivotul arhipel , sudanezul Mânute Bol mic . soară 2.30 m. fiind printre cei ., mai înalţi baschetbalist! al • 'amplonatului... ■ . OPTIMISMUL LUI PIQUET ■ '. Brazilianul Nelson Piquet ■ priveşte cu încredere evolu­­­ţia sa in noua ediţie a Cam­■ pionatului Mondial de auto­■ mobilism Formula L a cărei­­ etapă Inaugurală va avea loc , duminică, pe pista din Rio de , Janeiro cu prilejul Marelui . Premiu al Braziliei in fapt . Piquet este campionul mon­­­dial „en titre“ fiind un grupul ■ celor patru automobilisti ca­re, de-a lungul anilor au tz­r­butit să etâtige de alte trei r ori titlul: Brabham (1950 1960 r ?1­­9661 Stewart (1969 1971 sî ' 1973) la­ude (1973 1977 si 1984). ; ; Piquet (1981 1983 «1 19871. !, Piquet s-a născut la 17 au­­­­gust 1952 la Brasilia. Debutul ., de patru roti 1-a făcut în .. 1970, la karting la 1971 deve­■ • nlnd chiar catfiolonul tării . • sale. Ca pilot de Formula I a participat la 140 de Mari Premii, obţinînd 20 de victo­rii (prima în 1980, la Lone Beach). EGALITATE PERFECTA ! Anul acesta s-a desfăşurat cea de a 65-a ediţie a marii curse de schi fond, Vasalopet In Suedia. Traseul măsoară 90 km si leagă localităţile S­te­ien şi Mora, in districtul Da­­lecarlle. Prin lungime, prin vechimea sa, in sfirsit, prin exigenţele de ridicat nivel pe care le impune concurenţilor Vasalopet-ul a devenit una dintre cele mai faimoase curse de mare fond ale schiu­lui mondial, dacă nu chiar cea mai faimoasă. Anul acesta, spre exemplu, la startul competiţiei au fost prezente circa 12 000 de schi­ori din 22 de ţări. Ca de obi­cei, disputa a fost extraordi­nară, întrecerea desfasorin­­du-se la un înalt nivel. ’Ea a prilejuit, in final, un fapt unic la istoria competiţiei. Pe primul Ido au fost clasaţi la egalitate — fotografia sosirii n-a putut stabili un Învingă­tor ! — fraţiî suedezi Oerlan St Anders Blomqvist înre­gistraţi cu timpul de 4.47.041 APROPO DE PATINAJUL VITEZĂ INDOOR Pentru prima oară la Cal­gary întrecerile olimplos de patinaj viteză s-au desfăşu­rat pe o pistă acoperită, fi­ind puse astfel la adăpost de intemperii, de curenţi de aer etc. In aceste condiţii, com­petiţia olimpică ’88 a cunos­cut un succes fără egal, ceea ce a determinat forul olim­­pic internaţional să recoman­de Comitetului de organiza­re a J.O. de iamă de la Al­bertville '92 şi ia măsurile necesare pentru amenajarea unei piste de patinaj viteză acoperită ! Recomandarea C.I.O. nu-i vizează doar pe cei de la Albertville, şi pe toţi organizatorii viitoarelor Olimpiade Albe. Nu este ex­clus ca o asemenea reco­mandare să facă şi Interna­tional Skating Union pentru Campionatele Mondiale si ce­le continentale... Dar pentru că veni vorba de recentele Întreceri olimpi­ce de la Calgary ştiţi cu ce s-au soldat ele pe planul performanţei . Ei bine iată: din cele 3 probe feminine doar în cea de 1500 m n-a fost Înregistrat un nou re­cord mondial, in schimb. Ia toate celelalte au fost con­semnate opt recorduri ale lumii, cîte două la fiecare probă 500 m 1000 m 3000 m Si 5000 m. La bărbat! „recol­ta” de recorduri a fost ori­cum, mai mică: doar trei re­corduri mondiale la 300 m 1500 m si 10000 m (n-au fost corectate performantele re­cord la 1000 m si 5000) Rubrică realizată de Romeo VILARA COMPETIŢII INTERNAŢIONALĂ DE RUGBY (cădeţi) IN R.S. CEHOSLOVACA In organizarea federaţiei de rugby a R.S. Cehoslovace, slm­­bătă şi duminică va avea loc la Praga şi în alte localităţi un inedit turneu internaţional — fulger — rezervat jucătorilor cădeţi (pînă la 17 ani inclusiv). Si-au anunţat participarea un număr de 14 echipe din Polo­nia, R.D. Germană, Italia, Fran­ţa, Anglia, R.F. Germania etc Ţara noastră va f prezentă cu o formaţie alcătuită pe structura XV-lui C.S.S. Locomo­tiva Bucureşti, condusă de prof. Nicolae Manolache. Din lotul echipei fac parte Gurănescu, Rîmniceanu, Spirac, Gorea, R. Constantin ş.a. In serii se vor juca două reprize a cîte 10 minute. Iar în semifinale şi în finală a cîte 15 minute. Tinerii noştri rugbyşti vor susţine în continuare meciuri la Praga, cu Slavia (4 aprilie) şi la Brno, cu o selecţionată a oraşului (5 aprilie). © CAMPIONATE NATIONALE © C.E. (JUNIORI II) SI PRELIMINARII OLIMPICE © ALTE REZULTATE IN CURSUL săptăminii s-au desfăşurat în două ţări etapa din campionatele naţionale. In EL­VEŢIA a avut loc runda a 4-a a turneului final, în care s-au jucat doar trei partide. Xamax Neuchâtel, lideră autoritară a dispus cu 4—0 de Grasshoppers. St. Gallen a întrecut pe Aarau (2—0), în timp ce Lausanne a învins pe Young Boys cu 2—1. La clasament conduce Xamax Neuchâtel, cu 22 p, fiind urmată de Aarau - 16 p (un joc mai puţin). St. Gallen şi Lausanne — 16 p, Servette şi Grasshoppers tot cu 16 p (ultimele două cu un top în minus). In UNGARIA, în etapa a 19-a, s-a Înregistrat o singură victorie în deplasare 4 M.T.K. (in revenire de formă) * învins pe Siofok cu 3—1. In rest, rezultate normale: în der­­byul de la Tatabanya, gazdele au cîștigat, cu 1—0, meciul cu fruntașa clasamentului Honved. Alte rezultate: Békéscsaba — Szombathely 1—1, Vác — Vasas 0—0, Újpesti Dózsa — Debreţin 2— 1, Zalaegerszeg — Kaposvár 3— 0, Ferencváros — Rab­a Eto Győr 3—2, Videoton — Pécs 0—0. In clasament continuă să condu­că Honved cu 26 p, urmată de Tatabánya, Újpesti Dózsa şi Raba Eta Győr, cu cîte 24 p. După cum se vede, lupta pentru pri­mul loc rămîne deschisă. REZUL­TATE înregistrate în meciuri restantă contînd pentru campio­natul ENGLEZ : Chelsea — Wat­ford 1—1 ; Everton — Wimble­don 2—2; Luton Town — Port­smouth 4—1. In clasament conti­nuă să conducă F.C. Liverpool, cu 76 puncte, urmată de Man­chester United — 62 p și Everton - 60 p. PRELIMINARIILE C.E. de Ju­niori H (sub 16 ani) au progra­mat partida dintre Austria și Grecia. Meciul s-a încheiat cu scorul de • 2—0 în favoarea aus­triecilor, care au evoluat pe te­ren propriu, la Koflach. În tur, au cîştigat tinerii jucători greci cu 2—1 (la Verm­a). Selecţionata Austriei s-a calificat pentru tur­neul final (9—22 mai, în Spania). ÎN MECI contînd pentru preli­minariile olimpice, la Zwolle (O­­landa), selecţionata ţării-gazdă a întîlnit formaţia Portugaliei. Par­tida s-a terminat nedecis .: 0—0. DISPUTATA la Madrid, finala Cupei Spaniei a fost cîștigată de F.C. Barcelona, care a dispus cu scorul de 1—0 (0—0) de Real So­­ciedad. Unicul gol a fost înscris de Aresanco (min. 61). PARTIDELE din sferturile de finală ale CUPEI POLONIEI (me­­ciuri-tur) : Gomnik Walbrzych — L.K.S. Lodz 2—1, Pogon Siedlice (liga a 3-a) — Legia Varșovia 0—3, Slask Wroclaw — Gomik CICLIŞTI ROMÂNI !a TIRUL NIEDERSACHSEN Intre 3 şi 13 aprilie, în R.F. Germania se va desfăşură cea de-a 12-a ediţie a „Turului ta­­eilst Niedersachsen“, competţie la care şi-au anunţat partici­­parea rutieri din Bulgaria, Ce­hoslovacia, Danemarca. Su. Germană, Finlanda. Franţa O­­landa. Polonia. România Sue­dia. Elveţia. Tunisia. U.K.b.b- Ungaria şi R-F. Germania. Din ţara noastră vor fi pe­­zenţi sportivii Constantin Curta­­ţaşu Valentin Constantinescu, Ionel Gancea, Costică Paraschiv, Stelian Bulăreanu. Ludovic Co­vaci. Valentin Buduroi şi Va­sile Mitrache. Traseul măsoară 1 580 km, împărțiți în 1° stație. Zabrze 1—2. Pogon Szczecin — Lech Poznan 0—1. întâlnirile re­tur sunt programate la 6 aprilie. LA VELIKO TIRNOVO s-a dis­putat meciul amical dintre echi­pa locală Etăr şi formaţia Moos, campioana Norvegiei. Oaspeţii au obţinut victoria, cu scorul de 2—0 (0—0), prin golurile înscrise de Holm (min. 53) și Bahne (min. 82). „ULTIMATUM" RUȘINOS Cotidianul londonez Daily Mirror, apărut în 18 martie, deci a doua zi după calificarea Stelei în semifinalele Cupei Campionilor Europeni, a rezervat o neplăcută surpriză jucătorilor și antreno­rului echipei Rangers Glasgow. N-a fost vorba cumva despre fap­tul că, supărat pe eliminarea campionilor Scoţiei, redactorul spor­tiv al prestigiosului ziar ar fi tunat şi fulgerat împotriva lui Graeme Souness, a echipei sale, ori a tacticii greşite care ar fi condus spre insucces. Ci despre acela că purtătorul de stindard al formaţiei scoţiene NU ŞTIE SA PIARDA, or asta i se pare de neiertat comentatorului englez de specialitate. In sprijinul ideilor relevate de colegul C. Alexe în Suplimentul Fotbal din 25 martie a.c., Iui Souness i se face cu acest prilej un nedorit portret, raidul prin trecutul lui pe terenurile de fotbal scoţînd la îngălă nu mai puţin de 25 de cartonaşe galbene şi 3 roşii „văzute“ de Souness în ultimii doi ani jucaţi la Rangers ! Nu e uitat mai cu seamă faultul atât de grosolan săvirşit Împotriva lui Rotariu, de la care de fapt a pornit ideea întregului articol. .Inspaimintătorul Backle în contactul cu Rotariu — se subliniază „ a umplut de oroare milioane de telespectatori“. De altfel, „dosarul“ de fapte anti-sport adresat de Daily Mimror lui Gnasm­e Souness este extrem de voluminos, amin­tin­du-s­e, printre sitele, de așa-zisele sale ,,me­tode“ de a cuceri victoria, care nu au absolut nimic comun cu nobilul spiriit de fair-play, creaţia britanică prin excelenţă Se aminteşte, astfel, despre interzicerea antrenamentului de acomo­dare a steliştilor pe stadionul Ibrox Park, pe motivul — neînte­meiat, cum afirmă zi­arm londonez — ploii căzute în ajun. Se mai semnalează şi o altă „minune“ petrecută în dimineaţa partidei cu echipa sovietică Dinamo Kiev, contînd pentru primul tur al C.C.E., atunci cînd terenul de joc s-a micşorat „ca prin farmec“, avantajind, evident, echipa care a jucat acasă... Concluzia vehementului articol trebuia să fie, evident, în aceste condiţii una singură: „Souness, eşti ruşinea fotbalului britanic şi e momentul să te retragi Păcat, pentru că acestea fiind datele problemei, la 35 de ani, finalul de carieră al lui Graeme Souness n-ar trezi nimănui nici un regret. Radu TIMOFTE • PE SCURT 9 PE SCURT • PE SCURT # ATLETISM • Cu prilejul unui concurs disputat la Beijing, Li Menshu a stabilit un record al R.P Chineze în proba feminină de aruncarea greutăţii, cu per­formanţa de 21,08 m. BOX • In sala sporturilor de la W­ebley (Londra), in cadrul unei gale pugllistice, britanicul Lloyd Honeyghan l-a Învins prin k.o­­n repriza a 3-a pe mexica­nul Jonge Vaca, reimtrînd în po­sesia titlului de cam­pion mon­dial al categoriei welter (versiu­nea W.B.C.). Cu­ SM a Etapa a 4-a a Tu­rului Greciei, disputată pe tra­seul Lamia — Trikala (116 km) a revenit rutierului olandez Rob Harm­eling cronometrat în 3:10:18 Pe locurile următoare, în acelaşi tmp, s-au clasat Roma­nov (U.R.S.S.) şi Zanolt (Olan­da) Lider al clasamentului ge­neral individual se menţine so­vieticul Umaras urmat, la 19 secunde de Zanolt şi la 26 se­cunde de Radtke (R.D. Ger­mană) HOCHEI PE IARBA a In pa­dna turneului International mas­culin de la Lahore (Pakistan), reprezentativa R.F. Germania a întrecut cu scorul de 3—1 (2_1) echipa Spaniei. SAH • După 7 runde în tur­neu! de la Sarajevo, tn fruntea ti“'’mentulu! se afla Dorf­man U.R.S.S. si Hidak (Iugoslavia), cu cite 5 p. în runda a 7-aDorfman a cîștigat la Popcev. Hulak la Klinger Marian­ovici a pierdut la Koz­l iar Cvb­an a remizat cu Romanism­. TENIS a In primul tur al turneului feminin de la Tampa (Florida)­, Sylvia Kanika (R. F. Germania) a întrecut-o cu 6—1, 6—0 pe Lisa Bonder (S.U.A.), în timp ce Bettina Falco (Argen­tina) a eliminat-o cu 6—2, 6—1 pe Claudia Kohde-Kilsch­ill.( G.) A In cadrul turneului de la Graz (Austria), Jörg Müller (R.F Germania) l-a eliminat cu scorul de 6—1, 6—3 pe Uwe Zis­­ser (Austria) Alexander Anto­ni­tsci (Austria) a dispus cu 7—5, 6—1 de Francisco Maciei, iar Mi­chael Oberleitner (Austria) l-a în­trecut cu scorul de 6—3, 6—2 pe danezul Michael Taus­on . Argentinianul Guillermo Vilas a furnizat o surpriză In primul tur al turneului de la Houston (Texas) reușind să o elimine pe suedezul Mikael Pemfors (prin­cipalul favorit al concursului) cu scorul de 2—6. 6—4. 6—0. În­­tr-un alt meci, suedezul Chris­tian Bergström l-a întrecut cu 6—2 6—0 pe Ken Flach, a­­u sferturile de finală de la Dallas, vest-germanul Boris Becker 1-a eli­min­at cu 6—4. 3—8 6—2. 6—4 l-­ Andres Gomez (Ecuador). In timp ce Brad Gilbert (S.U.A.) l-a Întrecut cu 7—6. 4—6. 7—6. 6—4 pe australianul Pat Cash. A Pen­tru Eledul pe care il va disputa în Perioada 8—10 aprilie la Es­sen , compania echipei Dane­marca! contînd pentru .Cupa Davis” selecţionata vest-germa­­nă vă avea următoarea alcătui­re " Boris Becker, Brio Jelen, Patrick Kuehnen si Carl Uwe Stoh Redacţia şi administraţiei cod 79778 Bucureşti, str. V. Conta 16, of. P.T.T.R. 1 tel centrala u.79.70 pl 11.50.59; poresp 10.34 60- intemrhon 1A ------------­Pentru străinătate abonamente prin Rompresillatelia, sectorul export-im­port presă P.03. 12-201 telex 10376, profir Bucureşti, Cale Grlvl^Qp1^64^10^69Tl^aru?'' ^ Nr' 11,00,33

Next