Sportul, august 1988 (Anul 44, nr. 12007-12032)

1988-08-01 / nr. 12007

Proletari din toate ţările uni­ l-va­i ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA SI SPORI ) ANUL XLIV - Nr. 12007 | 4 PAGINI - 50 BANI | Luni 1 august 1988 | Splendid succes al atletismului românesc la C.M. de juniori ALINA ASTAFEI, CAMPIOANĂ MONDIALĂ, CU UN NOU RECORD AL LUMII LA SĂRITURA ÎN ÎNĂLŢIME! Ziua a treia a Campionatu­lui Mondial de atletism pentru­­juniori, ce se desfăşoară in oraşul canadian Sudbury, a fost marcată de splendida perfor­mantă a sportivei române Alina Astafei (care a început şi şi-a desăvîrşit pregătirea în cadrul clubului Steaua), aceas­ta cucerind medalia de aur la săritura în înălţime, stabilind, totodată, un nou record mon­dial de junioare, cu rezultatul de 2,00 m (vechiul record îi aparţinea, de altfel, din acest an, cu 1,98 m). Pe locurile ur­mătoare s-au clasat Elena Ele­­ sma (U.R.S.S.) — 1,96 m, Karen Scholz (R.D.G.) — 1,92 m, Jo Jennings (Marea Britanie) — l, 88 m, Gai Kapernick (Aus­tralia) — 1,88 m, Sarka Kas­­parkova (Cehoslovacia) — 1,35 m. De menţionat faptul că tî­­năra noastră atletă a fost şi la prima ediţie a C.M. de ju­niori (Atena 1986) pe podium — locul II. Reprezentanţii noştri au mai obţinut în această reuniune şi două medalii de argint. Astfel, Cătălina Gheorghiu (de la C.S.M. Craiova, debutul făcân­­du-l la C.S.Ş. Mihai Emines­­cu Iaşi) a urcat pe poziţia a doua a podiumului de premie­re în proba de 800 m, cu timpul de 2:01,96, titlul reve­nind atletei Birthe Bruns (R.D.G.), recenta recordmană mondială de juniori a probei, care a alergat în timpul de 2:00,67. Pe locul trei s-a situat Dorota Buczowska (Polonia) — 2:02,94. Primele două clasate s-au situat pe aceleaşi poziţii şi la campionatele europene de juniori de anul trecut. Cealal­tă medalie de argint pentru culorile tricolore a adus-o a­­lergătorul de garduri Mugur Mateescu (de la clubul Dina­mo, provenind de la C.S.S. 4 din Bucureşti) la capătul unei curse de 400 ,m garduri înche­iată cu timpul de 50,70, în ur­ma americanului Kelly Carter, care şi-a adjudecat titlul cu performanţa de 49,50, medalia de bronz revenindu-i concuren­tului sovietic Vadim Zovinov (50,88). Iată învingătorii altor finale de la C.M. de juniori : mascu­lin — suliță : V. Ovcinikov (U.R.S.S.) 77,08 m ; 800 m : Jonah Birir (Kenya) 1:50,03 ; 400 m: Tornász Jedrusik (Po­lonia) 46,19 ; lungime : Luis Bueno (Cuba) 7,99 m. Feminin — 400 m : Grit Breuer (R.D.G.) 51.24 400 mg : A:-.tje Axman (R.D.G.) 57,40 • 10 000 m : Jane Ngotho (Kenya) 33:49,4o. Pe podiumul de premiere de la Sudbury, Cătălina Gheorghiu (800 m) și Mugur Mateescu (400 mg) -ambii, medalii de argint F­C. ARGES S-A CALIFICAT...II. FINALA CUPEI BALCANICE INTERCLUSURI LA FOTBAL Simita, Sn inclicn retur: Corvinul — I.C. Argeș 0-1 (0-0) Sîmbătă după-amiază, com­plexul sportiv din Odorheiul Secuiesc, cu frumosul stadion și excelentul gazon, a găzduit a doua întilnire din semifinala­ Cupei Balcanice intercluburi, dintre formaţiile Corvinul Hu­nedoara şi F.C. Argeş, în pri­ma partidă, disputată la Mier­curea Ciuc, rezultatul a fost egal: 1—1. Acest al doilea meci, urmărit de aproximativ 4000 de spectatori şi desfăşurat în mare parte pe ploaie, a fost la fel de disputat ca şi primul, dîrzenia excesivă a unor jucă­tori şi exigenţa sporită a arbi­trului Ad. Porumboiu soldîn­­du-se cu 4 cartonaşe galbene (Tîrnoveanu, Pană, Stroia şi Bănuţă) şi 3 roşii (Bănuţă — min. 37, Vlădoiu — min. 36 şi Suciu — min. 88). De data a­­ceasta a învins F.C. Argeş cu 1—0 (0—0) şi s-a calificat în finala competiţiei. Un succes meritat, mai ales dacă subli­niem faptul că piteştenii, deşi în inferioritate numerică, au dominat după pauză şi au avut mai multe ocazii. Corvinul a evoluat modest (suportînd greu absenţa lui Klein şi Gabor) în­deosebi în faza ofensivă (doar 6 şuturi la poartă, unul singur pe spaţiu). Prima repriză a fost extrem de săracă în faze de poartă, doar cu un şut al lui Ilaş pe lingă „vinclu“ (min. 21) şi o combinaţie Vlădoiu-Grigoriu- Bănuţă, ultimul „cap“ pe lingă bară, în min. 34, în min. 37, acesta din urmă a faultat inu­til şi intenţionat, deşi primise cartonaş galben, fiind eliminat. După pauză, din nou perioa­de de uzură şi abia în min. 58 am consemnat şutul lui Gri­­goriu, deviat un corner de Io­­niţă, în min. 63, mare ocazie de gol pentru piteşteni, Gheoa­­că a şutat imprecis din interio­rul careului, mingea l-a lovit pe Stroia şi s-a dus în stîlpul din dreapta porţii, după care a fost degajată. In min. 83 s-a înscris unicul gol: „libero-ul“ Speriatu, care a jucat la 30—40 m de poarta sa, a iniţiat o fa­ză pe care a continuat-o Tăna­­se. Vlădoiu a centrat în diago- Constantin ALEXE (Continuare in voq 2-3) De mâine, la Bucureşti, Campionatele Naţionale de tir-seniori VOR FI­­ SAU NU — CONFIRMATE IERARHIILE ULTIMILOR ANI ? Mâine încep la Bucureşti Campionatele Naţionale de tir pentru arme cu glonţ şi cu aer comprimat rezervate seniori­lor. Mai precis, marţi, miercuri şi joi, la Tunari, vor avea loc probele din prima categorie de arme, urmînd ca, joi şi vineri, sala Dinamo să găzduiască în­trecerile de la 10 metri. Plusul de interes pe care ediţia din 1988 o are, pe lingă lupta me­reu echilibrată pentru ciştiga­­rea titlurilor de campion, con­stă în faptul că acest con­curs constituie ultima ocazie oferită trăgătorilor de a-şi câş­tiga un loc in loturile naţio­nale pentru Balcaniadă (Bulga­ria, Vraţa, 11—16 august) şi pentru celelalte întreceri im­portante ale sezonului de toamnă. O lăudabilă iniţiativă a fe­deraţiei de specialitate a avut ca urma­re introducerea în ca­­ietul-program al competiţiei a unui tablou sinoptic conţinînd numele campionilor naţionali din perioada 1985—1988, adică Radu TIMOFTE (Continuare în pag 2-3) Campionatele europene ale nataţie pentru Juniori ÎNOTĂ­TO­AREA LIVIA COPARIU - MEDALIE DE AUR LA 100 m LIBER AMERSEOORT. 31 (prin te­lefon). Un frumos succes ro­mânesc în ziua a patra a Campionatelor Europene de nataţie pentru juniori : LIVIA COPARIU a cucerit medalia de aur in proba de 100 m li­ber . Sportiva originară din Sibiu (născută la 8 februarie 1973, pregătită în cadrul gru­pei de­ sprint a lotului naţio­nal, coordonată da antrenorul emerit Mihail Gothe) a luat un start excelent, situindu-se de la început în frunte. Ea a rezistat în final atacurilor principalelor adversare, so­sind prima cu timpul de 56,76, Înaintea Simonei Helmer (R.D.G.) — 56,98, Stefaniei Or­twig (R.F.G.) — 57,13 etc. A fost, de fapt, o frumoasă revanșă luată de talentata noastră înotătoare după so­sirea foarte strînsă de sîmbătă, în cursa de 50 m liber, in care spectatorii au așteptat ,,verdictul“ tabelei electro­nice pentru a cunoaște meda­liatele. A câștigat Helmer, cu 26,46, Copariu fiind a patra, cu timpul de 26,64. In finalele de sîmbătă, Dăina Copariu a mai fost prezentă intr-o dispută, ocupînd locul 6 la 100 m fluture — 1 :04,53 (1. Jaqueline Jacob, din R.D.G., 1:01,53), Caria Negrea s-a situat tot pe poziţia a şasea la 200 m spate — 2 :20,60 (A­­lexandrius­ Croitoru a câştigat finala mică — locul 9 d in 2 :19,43), probă înt care, la băieţi, Marius Crişan a fost al optulea — 2 :13,44, in timp ce în ştafeta feminină de 4 X 203 m liber echipa noastră a sosit a şaptea 8 : 35,27. Dintre rezul­tatele de duminică, mai amin­tim locul 7 pe care s-a situat Diana Ureche, medaliată la 400 m mixt, de astă-data în proba de 200 m mixt, cu timpul de 2 : 24,49, precum şi poziţia a noua ocupată de cealaltă ro­mâncă ce a urcat în zilele pre­cedente pe podium — Corina Dumitru, 9 :01,60 la 800 m liber. La sărituri de la platform­­ă, Daniela Popa a ocupat locul 5. C.E. de volei junioare ECHIPA ROMÂNIEI, MEDALIE DE BRONZ! ROMA, 31 (Agerpres). — Campio­natul European de vo­lei pentru junioare, desfăşurat la Bormio (Italia), s-a înche­iat cu victoria echipei U.R.S.S, care a întrecut, în finală, cu scoru­l de 3—0 (15—11, 15—11, 15—6) formaţia Italiei. In me­ciul pentru locul trei, echipa României a învins cu scorul de 3—0 (16—14, 15—9, 15—4) re­prezentativa Bulgariei. Tinerele voleibaliste române au pres­tat un joc excelent, obţinînd o binemeritată medalie de bronz — notează comentato­rul sportiv al agenţiei ANSA. La Campionatele Naţionale de gimnastică ritmică de la Braşov GRATIA ŞI FRUMUSEŢEA a I ■* ŞI-AU SPUS CUVÎNTUL­ în Sala Sporturilor din Braşov s-au desfăşurat, timp de trei zile, întrecerile Cam­pionatului Naţional la gim­nastică ritmică, la care au participat sportive de ca­tegoria a II-a, I şi maestre. Cele mai bune gimnaste din 10 judeţe (Bacău, Brăila, Bra­şov, Caraş-Severin, Constan­ţa, Iaşi, Maramureş, Mureş, Neamţ, Prahova), plus Mu­nicipiul Bucureşti ne-au dez­văluit încă o dată frumuseţea — dacă mai era nevoie — a­­cestui sport specific feminin, care este gimnastica ritmică. Astfel, publicul spectator din oraşul de sub Tîmpa a putut admira evoluţiile unor gim­naste, cu un palmares bogat : Florentina Butaru, Adriana Stoenescu, Francisca Dumi­­trescu, Irina Dodea, precum şi mai tinerele, dar foarte ta­lentatele mezine. Ileana Ale­cu, Elena Vasile şi Elena Mar­­ghidan, într-o organizare excelentă, asigurată de C.J.E.F.S. Bra­şov, (prin prof. Doina Săvăs­­tru, secretar al Consiliului judeţean) şi C.S.S. Braşovia, concursul republican s-a ri­dicat la un bun nivel tehnic şi artistic, mai ales datorită prestaţiilor sportivelor de la loturile naţionale, care, prin evoluţiile lor, au dat un plus de valoare şi frumu­seţe competiţiei. Conform regulamentului de desfăşurare, primele care au deschis competiţia au fost gimnastele de categoria a II-a. Constănţeanca Elena Marghidan — componentă a lo­tului de junioare — antrenoa­­re Gabriela Păun, s-a impus ca cea mai bună la toate pro­bele, atît la concursul general, cit şi pe obiecte, obţinând ti­tlul de campioană. Pe echi­pe, titlul de campioană naţio­nală a fost cucerit de formaţia C.S.Ş. Reşiţa (antrenoare prof. Ileana Argeşeanu), urmată de C.S.S.­­ Constanţa şi C.S.Ş. Baia Mare. La aceas­tă categorie de clasificare a fost şi proba fără obiect, inclusă de federaţie de mai mult timp, pentru a îmbu­nătăţi tehnica corporală atît de importantă în pregătire pentru sportive. La categoria I, la indi­vidual compus, titl a fost împărţit între Ileana Alecu (C.S.Ş. Ploieşti, antrenoare prof. Luica Năstase) şi Elena Vasile (C.S.Ş. Bra­şovia, antrenoare prof. Li­via Brebenaru). Situaţia de egalitate în atunciaiul fi­nal s-a produs la ultima pro­bă, cînd Ileana Alecu, din neatenţie, a scăpat pangli- Elena DOBINCA Florentina Butaru A­zi, în Sala Sporturilor din Constanţa START ÎN TURNEUL FIINAL Al CAMPIONATELOR NAŢIONALE DE BOA SENIORI Aşadar, azi, la ora 17,­­ în Sala Sporturilor din Constanţa, va răsuna primul geng din turneul final al Campionatelor Naţionale de box pentru seni­ori. Disputa se anunţă extrem de interesantă şi atractivă, mai echilibrată ca altădată, specia­liştii fiind unanimi în a spune că la actuala ediţie este foarte greu să faci pronosticuri... Deci, pugiliştii (peste 100) înscrişi la cele 12 categorii de greutate au şansele lor în lupta pentru primele locuri. Organizatorii au luat toate măsurile pentru——desfăşurarea tv­: t.. A ,r­o . .Inct in cele mai bune condiţii a a­­cestui ultim act al „naţionale­lor“ de box pentru seniori, e­­senţial criteriu de selecţie pentru reprezentarea la Jocu­rile Olimpice. Sala Sporturilor din marele nostru port mari­tim oferă posibilităţi de vizio­nare excelente şi suntem­ con­vinşi că întrecerile turneului final vor fi urmărite de un mare număr de iubitori ai a­­cestui sport al bărbăţiei şi cu­ Paul IOVAN —~­(Continuare in pag. 2-3) .A (Continuare în pag. 2-3)

Next