Sportul, septembrie 1988 (Anul 44, nr. 12033-12058)

1988-09-01 / nr. 12033

^Proletari din toate ţările, uniţi-vă ! ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA SI SPORT­­ ANUL XLIV - Nr. 12 033­­­4 PAGINI - 50 BANI­­ Joi 1 septembrie 1938 | în meciurile de ieri din Divizia A de fotbal ECHIPELE „EUROPENE -8 PUNCTE DIN 8!­ 9 Dinamo şi steaua, la a treia victorie, şi au reluat cursa ! Oţelul - învingătoare in io oameni 0 Victoria (5 goluri) - test de eficacitate pentru.. Halta Corns știWd'iă jff l­isc’r~e ' primul''­(fri1 C’t?' '(fiind goluri ale­­sale in partida de ieri Victoria — Corvinul Foto: Nicolae PROFIR REZULTATE TEHNICE DUMINICĂ 4 SEPTEMBRIE CLASAMENTUL OTELUL - F.C.M. BRASOV 2-1 (1-0) F. C. FARUL - STEAUA 1-2 (1-1) VICTORIA - CORVINUL 5-2 (3-1) F. C BIHOR - DINAMO 1-2 (1-2) (In pag. 2—3, relatări de la jocurile de ieri) F. C. Inter Sibiu — F. C. Olt F. C. Argeş - Universitatea Craiova Rapid — „U" Cluj-Napoca S. C. Bacău — A.S.A. Tg. Mureş Sportul Studenţesc — Flacăra Partidele se vor disputa de la ora 17. 1. DINAMO 3 3 0 0 8—3 6 2. Steaua 3 3 0 0 8—4 6 3. Corvinul 3 2 0 1 7—7 4 4. F. C. Farul 3 111 4—2 3 5— 8. F. C. Bihor 3 111 3—2 3 F. C. Inter 2 110 2—1 3 „U“ Cluj-Napoca 2 110 1—0 3 Victoria 3 111 6—5 3 9. Oțelul 3 111 3—3 3 10. Sportul Stud. 2 10 1 4—2 2 11. F. C. Arges 2 10 1 2—2 2 12. F. C. Olt 2 0 2 0 0—0 2 13—14. F.C.M. Brașov 3 0 1 2 3—5 1 Flacăra­­ 2 0 11 1—3 1 15—16. Rapid 2 0 11 0—3 1 Ä.S.A. Tg. • MbîS­ *■ 2 1, î T“i—.4 î 17. Univ. Craiova 2 0 0 2 1—4 0 IS. S. C. Bacău 2­0 0 2 3—7­0 O frumoasă reuniune finală a Campionatelor Naţionale de înot NOÉMI LUNG Şi-A CONFIRMA­T MAREA EI CLASA 0 Alte rezultate pentru prima parte a topurilor mondiale au fost realizate de Stela Pura şi Tamara Costache Promisiunile s-au împlinit în bună măsură: cea de a pa­tra — şi ultima — reuniune a finalelor Campionatelor Na­ţionale de înot, de la Bucu­reşti, s-a situat, datorită frun­taşelor nataţiei româneşti, la un ridicat, nivel, demn de mul­te competiţii... internaţionale. Au fost înregistrate, astfel, o seamă de rezultata pentru prima Parte a topurilor mon­diale rezultate care vor fi co­mentate în consecinţă în cer­curile specialiştilor de pretu­tindeni, mai ales acum, la tot mai puţină vreme înaintea celei mai mari competiţii po­lisportive, Olimpiada, în prim-plan s-a aflat, de această dată, băimăreanca Noemi Lung. Dacă concitadi­­na ei Andreea Sighiario a ţi­nut, la fluture, un ritm apro­piat, în celelalte trei procedee Noemi s-a distanţat tot mai limpede rămînîndu-i să lupta, practic, doar cu acele crono­­metrelor, în tentativa declara­tă de a cobori din nou la ci­fre de deosebită relevanţă. Şi sportiva antrenată de Gheor­­ghe Dimeca a izbîndit intr-un stil demn de o campioană a Europei : 1:03,96, pe prima su­tă, 1:10,22 la spate, 1:22,31 la bras, 4:40,82 la finele acestei atît de complexe, de solicitan­te, probe de 400 m mixt. Un timp care e întrecut, in toate cele opt luni ale anului, cînd au avut loc atîtea şi atîtea concursuri, de un singur re­zultat — 4:38,5, al americancei Evans. Marea sportivă îşi con­firmă astfel, o dată în plus, adevăratele Posibilităţi. Ea a primit, de altfel, trofeul pen­tru cea mai valoroasă perfor­manţă a concursului. Dacă du­pă Noemi a sosit, fireşte, An­dreea Sighiario, o surpriză a constituit-o prezenţa pe treap­ta a treia a podiumului a brăi­­lencei de 13 ani Beatrice Coadă. Geo RAETCHI (Continuare in vag a 4-a) în atac, Iudith Gyurkan — cîștigăt­oarea probei de spade. De ieri, scrimă non-stop in Sala Floreasca SPADASINELE ŞI AU DESEMNAT CÂŞTIGĂTOAREA „CUPEI ROMÂNIEI" Miercuri, în Sala de scrimă Floreasca din Capitală au în­ceput întrecerile individuale din cadrul „Cupei României“ şi cele ale Diviziilor Naţionale A şi B (ultima etapă), care de­semnează echipele campioane, noile promovate şi formaţiile care retrogradează. Arma care a deschis seria asalturilor a fost spada feminină, care a a­­vut programate întîlniri numai în cadrul „Cupei­­României“. Deşi se află doar în al doilea an competitiv la noi în­­ ţară, iată că spada şi-a cîştigat multe adepte, în acest an luînd startul 27 de concurente, număr sim­ţitor mai mare faţă de cel de anul trecut (18). Aceasta dove­deşte receptivitatea antrenori­lor la apelurile federaţiei de specialitate, înţelegînd, astfel, importanţa ,,noii venite“ pe pl­anşă, spada feminină avînd programat, în 1989, primul său Campionat Mondial. La această ediţie a terminat învingătoare Iudith Gyurkan (CSM Cluj-Napoca), care s-a dovedit, pe parcursul întregii Doina STÂNESCU Rugby: STEAUA­­ VICTORIOASĂ LA PETROŞANI (26-13) Etapa a II­­-a a Diviziei A de rugby a stat sub semnul n­­or dispute aspre, echipele cu „firmă“ trebuind să depună eforturi cu totul deosebite spre a se impune. Iată a­mâ­na­te de la partidele de ieri. Bucureşti. GRI­VIŢA ROŞIE — C­ONTACTOARE Buzău 15—9 (6—3). Un meci fără eseuri (ca un fel de mîncare fără... sare) a fost, totuşi, „digerabil“, am­bele formaţii — combative — fâcînd eforturi spre a deschi­de jocul. Nu au reuşit să în­scrie decit din lovituri de pi­cior, deoarece a intervenit, de regulă, greşeala în faza deci­sivă. Jocul i-au început buzo­­ienii, avînd vîntul drept aliat, şi ei au izbutit prin Gomoescu (mai ales prin el !) cîteva faze spectaculoase, fără mare fina­litate. însă Strădanii am va­zuit şi din partea lui N. Cioarec, a lui H Dumitraş, M. Zafiescu şi Cr. Gheorgheosu, dar eseul s-a lăsat aşteptat... Şi totuşi „XV-le“ de la AS Contactoare începe să semene tot mai mult cu o adevărată echipă de rug­by. în tot acest timp, cu vîn­­tul împotrivă, Griviţa a jucat bine (fără şuturi) cu pase scurte, remarcindu-se mai ales P. Carp (din liniile dinapoi) Dimitrie CALLIMACHI (Continuare în pag. 2-3) Plutonul, condus­­de V. Buduroi (România B) și Ov. Mitran (Ser. Sindicală A), atacă hotărit cățărarea de la Blăjel (cat. A) Foto: Aurel D. NE­ACU Turul ciclist al României, etapa a patra ÎN PRIM-PLAN, PEISAJUL Purtătorul tricoului galben, Vasile Mitrache, victorios la Piatra Neamţ PIATRA NEAMŢ, 31 (prin telefon). Cu etapa de azi (n.r. ieri), a patra, Sovata — Gheor­­gheni — Bicaz — Piatra Neamţ (132 km). Turul ciclist al Ro­mâniei a ajuns la jumătatea sa. A fost o ctapă aproximativ calmă, deşi traseul a cuprins două căţăruri de categoria A, plus două sprinturi. Să­ fi fost oare de vină peisajul, realmen­te i­eritător, tendinţele pluto­nului de a-­şi cruţa forţele, sau o luptă tactică între pro­tagoniştii acestei competiţii?! E adevărat, prima căţărare, cea de la Bucin, lungă de aproxi­mativ 6 km, a apărut la puţină vreme de la darea startului, drept pentru care ea nu a prea triat plutonul, aşa cum se anti­cipa. Nici serpentinele coborî­­rii, foarte strinse, n-au permis atingerea unor viteze prea mari şi, în consecinţă, primul sprint, cel de la Gheorgheni, a fost trecut aproape în bloc. Dar iată ordinea de trecere la aceste puncte : S. Fotev, Val. Constan­­tinescu, R. Raffuzzi, N. Aldţilea, M. Orosz (la Bucin) şi D. Ca­­tană, S. Anton, V. Apostol (la Gheorgheni). Se lansează, după Gheorgheni, un atac mai cura- Jo«f....la.­CAre.. porUcipa -i-O altar. gători, mai puţin însă V. Mi­tra­che şi M. Romaşeanu. Fuga­rii iau mai avans de aproape 2 km, dar cei doi protagonişti ai Turului, plus L. Kovács şi M. Orosz se agită, pun plutonul Pe fugă şi joncţiunea are loc înainte de căţărarea de la Lacul Roşu. Vom asista, în continuare, la cea mai dură probă de pînă acum a munţilor, dar vom ad­mira, totodată, magnifica pano­ramă a versanţilor Îmbrăcaţi în verdele intens al pădurilor de conifere. De abia după a­­ceastă căţărare avea să se frag­menteze plutonul, pînă acum compact şi mult prea prudent. Consemnăm deci ordinea de trecere la căţărarea de la Lacul Roşu : S. Fotev, R. Raffuzzi, S. Anton, M. Romaşeanu, L. Kovács (un cuvînt de laudă pentru bulgarul S. Fotev, care, de pe locul trei în clasamentul căţărătorilor, a trecut, prin cele două victorii de acum, în frunte, cu 41 p, devansindu-l Victor NIȚh (Continuare în pag. a 4-a) (Continuare in pag 2-3) ppTif Bt mm IA STARTUL UNEI NOI EBIŢII A DIVIZIEI A După o bogată activitate in­ternaţională oficială (la nivel de echipe de juniori şi tineret) şi amicală, handbalul revine în actualitatea competiţională in­ternă : începe încă o ediţie, a XXXI-a, a Campionatelor Di­­viziei A (masculin şi feminin), întrecerea este chemată să con­tribuie — în spiritul recentului PROGRAM DE MASURI AL C.N.E.F.S., cu privire la îmbu­nătăţirea activităţii în domeniul jocurilor sportive — la creş­terea valorii handbalului nos­tru, ştiut fiind faptul că dacă există echipe puternice de club se poate alcătui şi o „naţiona­lă“ capabilă să concureze cu bune rezultate în marile com­petiţii internaţionale oficiale, în cadrul primei etape, azi după-amiază, echipa feminină Mureşul Tg. Mureş — cîştigă­­toarea ultimelor ediţii ale cam­pionatului naţional şi „Cupei României“ , primeşte vizita formaţiei Rulmentul Braşov. Textila I.A.S. Zalău, spectacu­los (re)promovată în Divizia A (a pierdut un singur meci în cursa pentru ascensiunea in primul eşalon valoric), va evo­lua, pe teren propriu, în com­pania unei echipe de asemenea cu putere de luptă, TEROM Iaşi. Cealaltă nou intrată în prima divizie, Mecanică I­­na Bucureşti, susţine chiar din start o partidă care în mod cert îi va pune probleme, în compania echipei Confecţia Bucureşti. Competiţia masculină debu­tează cu... două meciuri ami­na­te : Universitatea Cluj-Napo­ca — H.C. Minaur Baia Mare (câştigătoarea „Cupei I.H.F.“ participînd la un turneu inter­naţional), şi Universitatea Cra­iova — Dacia Piteşti (studenţii avînd sala în reparaţie). De notat şi faptul că una dintre formaţiile de marcă, Dinamo Bucureşti, a hotărit să joace toate meciurile sale din acest campionat în Sala Sporturilor din Buzău. Nou promovatele Tractorul Braşov şi Comerţul Sînnicolau Mare joacă pe teren propriu, dar ambele au meciuri grele, adversare fiindu-le (Continuare in pag 2-3)

Next