Sportul, octombrie 1988 (Anul 44, nr. 12059-12084)

1988-10-01 / nr. 12059

viiiiiiiiiiiiiiiwiiimiiiiniimiiiiimminmiimiimiimimiimniiiiiimniimiiniiiiiiniiii^ I - - * — —! al sportului nostru | I la cea de-a 24-a ediţie 1 I 1 1 a Jocurilor Olimpice de vară I ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA SI SPORT |^^ANUL^XIV — Nr. 12 059 | 4 PAGINI - 50 BANI_____| Simbata 1 octombrie 1988 | VASILE PUŞCAŞU­ - MEDALIE DE AUR LA LUPTE LIBERE (cat. 100 kilograme) • Cea mai mare performanţă românească din istoria acestei discipline • I­itimii noştri reprezentanţi în întreceri evoluează, astăzi sau miint, în finale la atletism, caiac-canoe şi boi cu speranţe îndreptăţite Corespondenţă telefonică de la trimisul nostru După gimnasta Daniela Si­­livaş, canotoarele Rodica Alba şi Olga Homeghi, trăgătorul Sorin Babii, sportul românesc are, de vineri, din antepenul­­tima zi a marii competiţii, un alt strălucit învingător la a­­ceastă a 24-a ediţie a Jocurilor Olimpice, iar bilanţul de mo­ment al delegaţiei noastre este de 22 de medalii, dintre care 6 de aur, 10 de argint şi 6 de bronz. Cel de al şaselea „aur“ olimpic a fost cucerit — spre marea bucurie a tuturor româ­nilor de aici şi, fireşte, a iu­bitorilor de sport din întreaga ţară — de luptătorul VASILE PUŞCAŞU, care a demonstrat o putere de mobilizare ieşită din comun, o tehnică şi o tac­tică măiestre, un înalt şi fierbinte patriotism. Toate fi­eeş­tea i-au permis să străbată cu autoritate lungul şi atît de dificilii! drum către cea mai înaltă treaptă a podiumului olimpic. El a susţinut, timp de­ trei zile, o serie de meciuri epuizante, în cadrul categoriei 100 kilograme, cu redutabili adversari, multipli medaliaţi ai marilor competiţii inter­naţionale. Să ne reamintim : în ziua de 28 septembrie, l-a întrecut, mai întîi, pe kenya­nul Maisilia Ubwoge, apoi pe vest­­germanul Wilfried Colling, pentru a încheia şi turul trei cu fruntea sus, datorită vic­toriei în faţa reputatului luptă­tor bulgar Gheorghi Karadu­­şev, fost campion mondial în 19­66. Au urmat examene cel puţin la fel de dificile, joi, cînd şirul succeselor lui Puşcaşu a continuat admirabil învinşii săi fiind, de această dată, campionul european şi mondial István Robotka (Un­garia) şi americanul William Schorr, medaliat la Jocurile Panamericane şi la campiona­tele lumii. Succese ce i-au adus sportivului nostru primul loc in grupă şi, după cum se ştie, dreptul de a evolua în finala categoriei, având asigu­rată medalia de argint, ceea ce reprezenta deja­­— pentru Va­sile Puşcaşu, dar şi pentru luptele libere de la noi, în reştiului). Vasile Puşcaşu a apărut pe saltea, purtînd un dres de culoare albas­tră, şi i-am citit în pri­viri, în întreaga atitudine, hotărirea de a face un meci mare, meciul vieţii sale. El a controlat lupta cu inteligenţa tactică a sportivului care şi-a petrecut atîţia şi atîţia ani în sala de lupte, cu o dîrzenie ce a impresionat numeroşii spectatori, care au aplaudat în final victoria la puncte — mai puţin aşteptată, dar pe de­plin meritată — a acestui ma­re performer. Sportivul de la Steaua Bucureşti şi-a luat ast­fel o strălucită revanşă în fa­ţa campionului Uniunii Sovie­tice, care-l întrecuse în fina­lele de anul trecut ale „eu­ropenelor“ de la Veliko Trno­­vo şi „mondialelor“ de la Cler­mont Ferrand, şi care se cre­dea de neînvins. Revanşă stră­lucită, pentru că ea a fost ob­ţinută în competiţia supremă a sportului lumii, Jocurile O­­limpice. Cu adevărat, o re­vanşă de aur! După încheierea memorabilei întâlniri, antrenorul emerit Nicolae Pavel ne-a spus, nuîn­ Cornel POPESCU (Continuare in pag. a 6-a) general — o ade­vărată performan­tă. Cum în ultimul act al întrecerii, adversar îi era so­vieticul Leri Sabe­­lov, campion mon­dial şi european en titre, neînvins în ultimii trei ani (!), specialiştii nu-i a­­cordau o şansă prea mare repre­zentantului Româ­niei. .. Şi a venit mo­mentul finalei. Era cu puţin peste ora 11.30 (ora Bucu-La „Sangma Gymnasium“ au răsunat acordurile Imnului de Stat al României Socialiste, cinstind cea mai mare performan­ţă din toate timpurile a luptelor libere din ţara noastră . VASILE PUŞCAŞti a devenit campion olimpic, la categoria 109 Kg . Luptătorul de la clubul Steaua şi-a împlinit un vis frumos, cel mai frumos al tuturor sportivilor de performanţă, superba victorie de acum venind să încheie o strălucită şi pil­duitoare carieră sportivă, punctată* de două vîrfuri de for­mă : cea din anii 1977—1979 cînd a urcat de două ori pe po­diumul de premiere al CM, (un loc 3 ,şi un loc 2) şi­ atunci cînd foarte puţini ii mai acordau încredere d intre anii 1984 şi 1988, în jurul mistei de 30 de ani, cînd a cucerit din nou o serie de medalii la marile competiţii Internaţionale, C.E., C.M. şi J.O., la loc de frunte situîndu-se „aurul“ olimpic. In rindul celor care au crezut în Vasile Puşcaşu trebuie să-l amintim acum pe antrenorul principal al lotului, Nicolae Pavel. încre­derea lui, a noastră a tuturor, a fost răsplătită. La vîrsta de 32 de ani (s-a născut la 2 mai 1956, în comu­na Bîrsăneşti — Bacău) sportivul provenit de la C.S. Oneşti (primul antrenor : Cornel Cristuţ) este un exemplu de lon­gevitate sportivă, datorată seriozităţii şi conştiinciozităţii in pregătire, dar şi modului corect de viaţă extrasportiva. Feli­citări din toată inima. Vasile­­ (M. Tr.). La c­irt-track ca la,, dut-track : piloţii d­in spectaculoasele lor n­­­rapaje din turnantă. Imagine de la cursele etapei a 3-a a Campionatului Republican de seniori pe echipe, desfășurată joi după-amiază pe pista stadionului Metalul din Capitală. Amănunte in paginile 2—3. HST5 Foto : Eduard ENEA Proletari din toate ţările, uniti-vă ! începe cea de a 40-a ediţie a Campionatelor Naţionale de baschet CALITATEA SPECTACOLULUI SPORTIV SA SE AFLE IN PRIM-PLAN! Ediţia a 40-a a Campionate­lor Naţionale de baschet înce­pe mîine, într-o formulă dife­rită faţă de cea din ultimii ani. Mai precis, prin renunţarea la departajarea iniţială pe grupe valorice s-au acordat tuturor celor 24 de participante (cite 12 la băieţi şi la fete) şanse de a deveni campioane ori de a... retrograda. Aceasta, in mod fi­resc, va tr­ebui să ducă la spo­rirea interesului echipelor pen­tru fiecare meci în parte, cu atît mai mult cu cit, renunţîn­­du-se şi la partidele duble se exclude posibilitatea „remize­lor de salon“. Important este şi faptul că au fost majorate sancţiunile pentru greşeli teh­nice, suspendările fiind însoţite de amenzi ce vor fi achitate imediat după întilnirea respec­tivă. Intenţia federaţiei este bună­­să nu se uite că indis­ciplina este o lacună mai ve­che a baschetului nostru), dar ea trebuie completată prin prestări fără reproş ale arbitri­lor, cărora li se solicită mai mult ca oricind competenţă şi corectitudine. Noua ediţie a campionatului ţării se va desfăşura într-o perioadă la­ care se încearcă revitalizarea acestui joc spor­tiv cu largă popularitate, în special în rîndurile studenţilor şi elevilor. în mod firesc, ţelul primordial al echipelor şi an­trenorilor este obţinerea unui loc cit mai bun in clasamentele finale, dar nu trebuie omis nici faptul că Divizia A trebuie să fie un mijloc permanent de (Continuare în pag 2-3) DINAMO - STEAUA, DIRGF IA POLO Campionatul Diviziei A de polo programează astăzi şi mîine meciurile duble din eta­pa a 4-a, „capul de afiş“ fiind, cu certitudine, derbyul — primul al actualei ediţii — dintre bucureştenele Dinamo şi Steaua. Atractive, de cele mai multe ori, prin disputa foarte spectaculoasă, prin evoluţia pa­sionantă a scorului şi prin an­gajamentul exemplar al poloiş­­tilor, partidele acestei „directe“ se anunţă a­sta, din nou, sub semnul frumoasei rivalităţi sportive, între două echipe de .,podium“ şi cu gînd de ... titlu. Meciurile se vor juca în Bazi­nul Dinamo, astăzi de la ora 16.30, iar mîine de la ora 11.30, în acelaşi bazin, de la ora 15.30 (astăzi) şi de la ora 10.30 (mîi­ne), se vor desfăşura partide­le dintre C.S.U. Construcţii T.M.U.C.B. şi Industria Lînii Timişoara. Bazinul Ciuleşti găzduieşte, de la ora 14 şi, respectiv, 9. ..dubla“ Rapid Bucureşti — Voinţa Cluj-Na­­poca. La Arad. Vagonul pri­meşte vizita formaţiei Crişul Oradea. Pe stadionul Tineretului din Capitală MECIURI DECISIVE ÎN TURNEUL FINAL , DE DINA Cele cinci echipe (Dinamo Bucureşti, C.P. Bucureşti, La­minorul Roman, Electro Boto­şani şi Energia Rîmnicelu — jud. Buzău), calificate in tur­neul final al Campionatului Naţional de oină, îşi vor con­tinua cursa pentru un loc pe podium pe stadionul Tineretu­lui din Capitală, unde se vor reîntîlni, astăzi şi mîine, în jocuri tur-retur. Formaţiile menţionate vor relua întrece­rea de la următorul clasament: 1. Dinamo 12 p, 2—3. C.P. Bucureşti, Laminorul Roman 8 p, 4—5. Electro Botoşani, E­­nergia Rîmnicelul 5 p. După cum se poate observa, partidele decisive care vor în­cepe în fiecare zi de la ora 9, se vor desfăşura sub semnul unui mare echilibre de forţe Mîine, ultimele 6 partide din etapa a 8-a a Diviziei A de fotbal VOM CONSEMNA, OARE, NOI SURPRIZE? • La Constanţa, derbyul promovatelor promite un spectacol bun • Flacăra Moreni­­favorită în faţa băcăuanilor, dar... • Un obstacol greu pentru braşoveni: F.C. Argeş • Corvinul, cu un singur gînd : victorie în faţa unei echipe care şi ea vrea să... urce » A.S.A. - Rapid, un meci al... marilor speranţe • Vor continua craiovenii seria succeselor şi în partida cu F.C. Olt ? CLASAMENTUL ^»«««PROGRAMUL ŞI ARBITRII JOCURILOR»;»;“”.7. io ac „ » Constanta : F.C. FARUL - F.C. BIHOR 21 X. DINAMO S 3 0 0 32- 7 16 ;■ pj popescu (Ploieşti) ; S Necşulescu (Tirgovişte) şi B Caţa- ” 2. Steaua 8 5 0 0 26-12 IC ;O­roş (Călăraşi) . . r 3. victoria 8 5 12 19-11 ii ;■ Moreni : FLACARA - S.C. BAC­AU ;. 4. F.C. Inter 8 4 1 3 13-16 9­­. C. Gheorghe (Suceava) ; V. Angheloiu (Bucureşti) si T. Dem;­ «. 5. tJniv. CV. 7 10 3 14-11 3 .. F.C.M. - F.C. ARGEŞ 6. Sp. Stud. 7 3 1 3 12-12 7­­. Dinescu (Hm. Vîlcea) : 3- Grama (Bucureşti) şi V. Curt 7. F.C. Olt 7 2 3 2 5- 6 7 .. (constanţa) cT.m !! 8. Corvinul 7 3 1 3 10-12 7 )■ Hunedoara : CORVINUL - SPORTUL STUD. .. 9. F.C. Bihor 7 2 2 3 9- 6 6 )■ I. Cot (Ploieşti) : V. Titorov (Drobeta -Tr. Severin) şi I. Mo.s. 10. F.C. Argeş 7 5 0 00-8 « N­ . A.S.A. - RAPID 11. Flacăra 7 2 2 3 9- 8 6 .; c. Cojocan (Reşiţa) , M Salorni­ (Cluj-Napoca) şi X. Nicula­ţov .; 12. F.C. Farul 7 2 2 3 8- 8 6 13 (Focşani) , ran\r\\mn 13. „U“Cj.­N. 8 2 2 1 7-13 6 \i Scorniceşti : F.C. OLT Tom» 5! H. F.C.M. Brasov 7 2 14 10-11 5 \l M. Constantinescu (București) ; M Avente (Arad) 1 1 . ; * ia (p Neamț) 15. S.C. Bacău 7 2 14 10-14 s JjJ Toate partidele vor începe la ora 15. 00 16. Rapid 7 2 14 7-10 5 .; Celelalte trei întîlniri ale etapei s-au disputat miercuri. .; îs! otJm^iatr-- rrî l Vm'-t I M&ieca pstsanî j______ ________

Next