Sportul, noiembrie 1988 (Anul 44, nr. 12085-12110)

1988-11-01 / nr. 12085

Astăzi, lotul reprezentativ de fotbal îşi încheie pregătirile „TRICOLORII“ PRIVESC CU TOATĂ SERIOZITATEA PARTIDA DE MÂINE CU SELECŢIONATA GRECIEI Iată-ne in ajunul celui de al doilea meci din preliminariile Campionatului Mondial 1990, de fapt prima apariţie a „tricolo­rilor“ în faţa propriilor supor­teri în cadrul acestei impor­tante şi dificile probe de ca­lificare pentru întrecerea fot­balistică din Italia de peste doi ani. Pregătirile internaţionali­lor noştri intră in faza lor fi­­lială. O parte din aceste şedinţe de antrenament s-au desfăşurat la Galaţi, de unde grupul se­­lecţionabililor, condus de an­trenorii F.A. Jenei şi C. Dră­­guşin, a revenit ieri, în cursul dimineţii, în Capitală. Zilele de intense pregătiri desfăşurate în oraşul de la Dunăre s-au scurs într-o atmosferă de muncă, de bună dispoziţie, de adevărată colegialitate de echipă. O con­tribuţie esenţială la reuşita a­­cestei mini-perioade de pregă­tiri au avut-o condiţiile exce­lente, sub toate aspectele, de care totul s-a bucurat în cursul şederii la Galaţi. Manifestînd o deosebită ospitalitate, organe­le locale, Combinatul siderurgic şi conducerea clubului Oţelul au manifestat toată atenţia şi solicitudinea faţă de oaspeţi. „Ne-a bucurat mult hotărîrea forului de specialitate de a sta­bili ca sediu al pregătirilor oraşul Galaţi, recunoscut ca un cald şi pasionat centru fot­balistic. De asemenea, faptul că formaţia noastră, Oţelul, a fost partenera de antrenament a lotului, prilejuind o partidă de toată frumuseţea, a repre­zentat un eveniment sportiv deosebit, onorat de numeroşii iubitori ai fotbalului din Ga­laţi“, ne declara ing. Săvel Rotaru, preşedintele secţiei de fotbal a clubului din oraşul de la Dunăre. Intr-adevăr, spectatorii gălă­­ţeni au fost prezenţi în număr mare (circa 20 000) pe stadio­nul Dunărea la partida Lotu­lui reprezentativ cu Oţelul (4-0), aplaudîndu-i cu multă căldură pe „tricolori“. „Vreau să mulţumesc pe această cale adevăraţilor iubitori de sport care ne-au rezervat o primire atît de caldă. A fost o încu­rajare pentru fiecare dintre noi înaintea partidei foarte dificile care ne aşteaptă. Sper să nu le dezamăgim aşteptările“, spu­nea purtătorul banderolei de onoare a reprezentativei, S. Lang. Meciul de miercuri. „Impor­tant este ca euforia de după bunele comportări şi rezultate ale echipei A şi formaţiilor de club din cupele europene să aibă un efect constructiv, să nu se transforme nici o clipă într-o automulţum­ire care poa-Eftimie IONESCU (Continuare în pag. 2-3) Fotbaliştii noştri la ora ultimelor pregătiri pentru partida cu reprezentativa Greciei Foto : Nicolae PROFIR FOTBALIŞTII ELENI •I AU SOSIT LA BUCUREŞTI Ieri, la amiază, a sosit în Capitală echipa de­­fotbal a Greciei. Fotbaliştii eleni au fost oarecum surprinşi de fap­tul că au fost întâmpinaţi de... ninsoare.­­La Atena, la ora plecării, „era soare, cu plus multe grade“ — cum avea să ne spună Kostas Kiriazis, unul dintre cei­­zece cronicari, şi patru fotoreporteri, cifre care atestă marele interes pe care fotbalul elen îl acordă întîlni­­rii, in pofida punctului pier­dut pe teren propriu in faţa echipei Danemarcei). . Au făcut deplasarea la Bucu­reşti următorii jucători: Portari: Talikriadis, Ghitsiu­dis Fundaşi : Hagiatanasiou, Gheorgamis, Kutulas, Kolomi­­trusis, Manolas, Mavridis, Va­­kalopoulos Mijlocaşi : Tsaluhidis, Tsinu­­dimis, Mitropouios, Bonovas, Skartados, Nioublias înaintaşi : Dimitriadls, 5a­ ravakos, Anastopoulos Imediat după sosirea în ho­lul hotelului „Intercontinental“, jucătorii s-au și pregătit pen­tru antrenamentul care a avut loc la ora 15.30. Antrenorul principal al echi­pei, G. Papaposto­ou, ne-a de­clarat: „Am venit la București ca să obținem cit mai mult posibil. Ca să fiu mai concret, am venit să nu pierdem. în grupa noastră, deși echipa României a luat un avans im­portant, sîntem abia la început și multe se mai pot întîmpla. loan CHIRILA (Continuare in pag. 2-3) Proletari din toate țările, uniti-vă ! ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA SI SPORT | ANUL XLIV - Nr. 12 085 | 4 PAGINI - 50 BANI | Marţi 1 noiembrie 1988 | In dubla Intllnire de dirt-track cu sportivi din Bulgarii M­irtTromâni - ÎNVINGĂTORI ÎN AMBELE REUNIUNI Dubla întîlnire de dirt-track dintre selecţionatele unor sec­ţii din ţara noastră şi repre­zentantele oraşului Şumen din Bulgaria, desfăşurată sîmbătă şi duminică pe Stadionul Mu­nicipal din Brăila, s-a soldat cu victoria, în am­bele reuniuni, a pi­loţilor români, care au cucerit trofeul pus în joc de C.S. Brăila . „Cupa Danubiu“, în prima zi de concurs a avut loc un meci între pa­tru echipaje. Cele două combinate, alcătuite din spor­tivi aparţinînd sec­­ţiilor Steaua, C.R. Brăila, Voinţa Si­biu, Metalul Bucu­reşti şi Petrolul Ianca, s-au impus în faţa oaspeţilor, majoritatea moto­­ciclişti fruntaşi din Bulgaria, la capă­tul unor curse de viteză pe pista de zgură, care — în pofida timpului friguros — au... în­călzit publicul pre­zent în tribune. Clasament : 1. Se­lecţionata cluburi­lor româneşti I (Stelian Postola­­che — 12 p, Gheor­­ghe Şofran — 11 p, Marian Gheorghe — 9 p, Mircea Agri­­şan — 6 p ; rezervă Alexan­dru Tom­a — 3 p) 41 p, 2. Se­lecţionata cluburilor româneşti II (Anton Hack — 8 p, Harald Iaşi — 8 p, Laurenţiu Mayer — 5 p, Victor Arghir — 3 p, re­zervă Aurelian Oaneş — 1 p, 25 p, 3. Automotoclub Şumen I 22 p, 4. Automotoclub Şu­men II 8 p. Bine condusă de apreciatul antrenor Gheorghe Voiculescu (Steaua), prima noastră echipă, formată din alergători de forţe sensibil egale, s-a detaşat clar. După cum se observă, princi­palul realizator al învingători­­lor a fost stelistul Stelian Pos­tolache, care, după aproape un an de întrerupere, şi-a făcut în ultimele concursuri ale sezonu­lui o reintrare remarcabilă. De asemenea, spre satisfacţia nu­meroşilor suporteri, localnicul Traian IOANITESCU­ ­.Continuare irt octo. a 4-a) Stelistul Stelian Postolache, cel mai bun pilot în meciul pe echipe Foto : E. ENEA COPIII ÎNDRĂGIŢI AI UZINEI - SPORTIVII * Handbalistele au convingerea că Divizia B nu e un „spaţiu inaccesibil” * Mini-campioartele în kimono • Fotbal de la A la... P (Promoţie) , dar mai sunt litere în alfabet... • Gimnastica în producţie la ea acasă • Relaţia sport-producţie este de fapt... producţie-sport întreprinderea de Electroni­că Industrială nu se mai poate număra printre cele foarte ti­nere, silueta ei fiind de acum o familiară componentă a peisa­jului bucureştean din zona O­­borului. Dar „LE.I.“-ul, cum i se spune pe scurt, mi-a păstrat un entuziasm tineresc in ceea ce priveşte produsele sale, mereu modernizate, mereu fi­nind pasul cu noul. Iar — in ceea ce ne-a interesat — tine­reţea întreprinderii se simte din primul moment, prin in­tensa viaţă sportivă care pal­pită aici. Secretara asociaţiei sportive, A­neta Bungheţ, nu mai este nici ea chiar la de­butul in activitate. Ba dimpo­trivă, pe drimul dintre sediul uzinei si stadion ne vorbeşte cu o căldură anume despre... nepoţelul rămas acasă şi care o aşteaptă să revină, bineîn­ţeles, cu bomboane. După ce înainte insistase, iar apoi avea să revină grabnic, la discuţia despre „copiii“ ei. Adică des­pre sportivii întreprinderii... Aflăm astfel de existenţa echipei feminine de handball care speră să promoveze Sre Divizia B, bazindu­-se pe expe­rienţa unor jucătoare bine­­ştiute, cum e, de pildă, Cris­tina Weber, dar îndeosebi pe tinereţea fetelor provenite de la CSS 2, despre fotbaliştii care activează in „Promoţie dar care si ei tintesc mai... sus, si cu argumente oarecum asemănătoare (subinginerul Florin Robu, sufletul formaţiei este convins că­­unii dintre puştii săi de azi sunt divizio­narii B, sau chiar A. de mîi­­ne“). Antrenorul Radu Gheor­ghe se mindreste, si de bună dreptate, cu cele două titluri de vicecampioană cucerite de judokanele sale ca si cu Virgil Dobre, selecţionat in lotul de juniori. T­enisul de masă este si el tot în categoria „Promo­ţie“, iar orientarea turistică a fost printre echipele bine clasate in Campionatul Natio­nal pe anul în curs ! Şahul, cu echipa sa „mixtă“ are bune rezultate in divizia municipa­lă B, deşi „lipsa unui spaţiu special afectat se resimte, dar, mă rog, o rezolvăm noi..." Stadionul este frumos, bine îngrijit, iar la ora vizitei noas- Sorin SATMăRI - (Continuare în pag. 2—3) Secvenţă dintr-un campionat municipal , pe primele trei locuri — trei fete din secţia de judo a Asociaţiei sportive I.E.I. Concursul Republican de lupte greco-romane pe echipe MULTE REZULTATE STRÎNSE IN ULTIMA ETAPA Sîmbătă și duminică s-au disputat întrecerile ultimei e­­tape din cadrul Concursului Republican de lupte greco-ro­mane pe categorii de greutate Cj înp • BUCUREȘTI. Reuniunea or­ganizată de A.S. CESAROM a avut loc în sala de lup­te a clubului Steaua, unde au fost prezente echipele Rapid Bucu­reşti, Feroviarul Buzău, Stea­ua şi CESAROM. In prima în­tîlnire, formaţia Steaua a de­păşit clar echipa din Buzău, cu­­8—2, punctele militarilor fi­ind realizate de C. Safta, M. Cismaş, C. Dumitraşcu­, M. Ha­­iura, C. Trofin, M. Anghel, G. Bivolaru şi V. Pasc. Cele două victorii ale buzoienilor au fost obţinute (prin neprezentare) de C. Oprea (52 kg) şi V. Mo­doran (130 kg). Cea de a doua partidă a fost mult mai dis­putată şi echilibrată, concu­rente fiind echipele bucureşte­­ne CESAROM şi Rapid. Sco­rul a fost favorabil cînd rapi­­diştilor, cînd sportivilor de la CESAROM, ultimele două ca­tegorii, în care au obţinuut vic­torii G. Sandu şi FI. Iacob (Rapid), fiind cele care au de­cis succesul echipei din Giu­­leşti (6—4). Celelalte puncte ale formaţiei Rapid au fost realizate de I. Tase, V. Apos­tol, D. Staudt şi C. Zamfir. Dintre componenţii tinerei e­­chipe CESAROM au cîştigat meciurile S. Dumitru, C. Du­­ţă, M. Sulu şi Gh. Ranche. Deşi scorul cu care Steaua a învins pe Rapid (7—3) ar pu­tea conduce la concluzia că a­­ceastă întîlnire a fost echili­brată, partida a durat foarte puţin, la trei categorii puncte­le fiind obţinute fără luptă, la 52 kg şi 130 kg Steaua n-a avut reprezentant, iar la 82 kg a cedat prin neprezentare Rapi­dul. De fapt, un singur meci s-a încheiat cu decizie la punc­te: cel de la categoria 68 kg, în care D. Staudt (Rapid) a cîştigat în faţa lui M. Haiura. în rest, steliştii C. Safta, M. Cismaş, C. Dumitraşcu, C. Trofin, G. Bivolaru şi V. Pasc au obţinut victorii prin tuş. Mihai TRANCI (Continuare in pag. 2-3) REPREZENTATIVA FEMININĂ DE HANDBAL LA „CUPA ELEGANT“ . Echipele de juniori şi junioare ale ţării noastre evoluează în compania selecţionatelor Poloniei Tradiţionalul turneu interna­ţional feminin de handbal „Cu­pa Elegant“, organizat în Un­garia, este găzduit, la actuala ediţie, de oraşul Békéscsaba. Reprezentativa ţării noastre va evolua în compania echipelor Austriei (4 noiembrie), Poloniei (5) şi Ungariei (6). O în Sala „Floreasca“ din Capitală vor avea loc, sâmbătă şi duminică, două partide in­ternaţionale între reprezentati­vele de juniori ale României şi Poloniei. Meciurile încep la ora 16,30 (sîmbătă) şi 16 (du­minică) . Echipele similare de junioare susţin întîlniri ami­cale, sîmbătă şi duminică, la Odorhei. -

Next