Sportul, martie 1989 (Anul 45, nr. 12187-12213)

1989-03-01 / nr. 12187

ASTĂZI. AUT DOUĂ MECIURI AU ECHIPELOR NOASTRE v\\\\\\\\\\\\\\v\\m\\\\\\\\\\\\\v^ I. SFERTURILE SI FINALĂ DIN CUPELE CONTINENTALE IA FOTBAI Av\m\\\\\\\\m\\\\s\\\\\\\\\\\\\\^ mn c.c.E. STEAUA INTILNESTE PI PUTERNICA I. F. K. GÖTEBORG © Interes deosebit pentru meciul de pe Ulevi Stadium © De la gazde Lennart Nilsson, indisponibil, de la oaspeţi, Dan Petrescu, incert © Marţi au avut loc ultimele repetiţii GÖTEBORG, 28 (prin tele­fon, de la trimisul nostru spe­cial). Acest oraş scandinav este considerat, dată fiind reputa­ţia continentală a formaţiei gazdă, o veritabilă capitală a fotbalului suedez, ceea ce ex­plică şi interesul manifestat de localnici pentru această pri­mă manşă I.F.K. — Steaua, din cadrul sferturilor de finală ale ,,Cupei Campionilor Euro­peni“. „Echipa din Göteborg — scrie cronicarul lui „Svenska Dagbladet“ —, de 11 ori cam­pioana ţării şi in două rînduri învingătoare în Cupa U.E.F.A. (n.n. in 1982 şi 1987) îşi merită cu prisosinţă aceşti suporteri fideli pe care îi puteţi vedea solicitind cu insistenţă bilete". Gîndind, desigur, şi la publicul ei, dar şi la frumoasa-i „carte de vizită“ care o obligă, I.F.K. Göteborg a pregătit minuţios conf­anţ­area cu Steaua Con­­strinsă la o lungă perioadă de inactivitate competiţională in­ternă, echipa lui Kjell Petters­­son a compensat printr-un bo­gat program de antrenamente şi jocuri, nouă la număr, „cel mai reuşit test, şi ca joc, şi ca rezultat (5—4 pentru I.F.K., după executarea penaltyurilor), aprecia antrenorul suedez, cu prilejul unui interviu acordat televiziunii suedeze, fiind me­ciul disputat cu F.C. Malines, o echipă care, la puţin timp de la acest meci, cîştiga Su­­percupa Europei, întrecînd-o în două manşe pe P.S.V. Eind­hoven“, întrebat, în finalul dialogului, cum vede meciul de miercuri cu Steaua, K. Pet­­tersson, a spus: „Intîlnim o e­­chipă care, în aceşti ultimi ani, şi-a făcut o impresionantă carte de vizită în arena euro­peană. Ne va fi, fireşte, mult mai greu decit în tururile an­terioare, cînd I.F.K. a eliminat­­formaţiile Pazoporikos (Cipru) şi 17 Nentori (Albania). Suntem­ conştienţi de aceasta şi, toc­mai de aceea, in dorinţa de a obţine un rezultat cit mai bun cu putinţă, ne-am pregătit în­delung, cu multă conştiincio­zitate“. Apoi, deşi I.F.R. se află înaintea ultimului ei an­trenament, programat pe„ULevi Stadium“, Pettersson a făcut cunoscut 11-le de începere : Gheorghe NICOLAESCU (Continuare in pag 2-3) Stoica In Cupa Cupelor DINAMO SUSŢINE UN JOC DE MARE IMPORTANŢĂ CU SAMPDORIA !* Echipa din Genova - exponentă de frunte a fotbalului italian „Unsprezecelea bucureştean are certe argumente pentru a se impune . Rolul esenţial al publicului în meciul de astăzi La Bucureşti, pe stadionul Dinamo, de la ora 14.30, se va disputa astăzi un meci de fotbal care deţine „capul de afiş“ al sferturilor de finală din Cupa Cupelor. El va pune faţă in faţă pe lidera primei noastre divizii, Dinamo, şi pe Sampdo­­ria, una din echipele de frunte ale campionatului italian, apre­ciată — pe bună dreptate — ca fiind printre cele mai puternice de pe continentul nostru, dacă nu chiar din lume. Importanţa acestei partide şi interesul pe care ea îl stîrneşte l-au deter­minat, de altfel, şi pe antreno­rul reprezentativei Italiei, Aze­glio Vicini, să facă deplasarea in capitala ţării noastre. El va avea astfel prilejul de a-i ur­mări astăzi la lucru nu numai pe proprii săi selecţionabili de la Sampdoria, dar şi pe inter­naţionalii dinamovişti, în per­spectiva unei partide amicale dintre selecţionatele României şi Italiei. Aşa cum am mai avut ocazia s-o subliniem, echipa din Ge­nova, de mai multe ori cîşti­­gătoare sau finalistă a „Cupei Italiei“, este, la ora actuală, o exponentă de prim-plan a fot­balului italian, aflată într-o con­tinuă ascensiune, neînvinsă pe plan intern din decembrie anul trecut, performanţă destul de rară în „il calciu“. Formaţie omogenă, foarte echilibrată, a­­deptă a unui joc ofensiv, Samp­doria dispune de o linie de mij­loc care constituie punctul ei forte (cu brazilianul Cerezo, spaniolul Victor, cu Pari şi Dossena) şi un cuplu de înain­taşi de mare valoare, alcătuit din Vialli şi Mancini, doi tineri internaţionali care se comple­tează foarte bine şi care s-au afirmat puternic în ultima vre­me, ambii prezenţi şi remarcaţi la Euro '88.­­Vialli a făcut, de altfel, parte şi din „unspreze­cele“ Italiei care­­a jucat recent cu naţionala Danemarcei, în timp ce Mancini a figurat ca rezervă. Redutabilă prin şcoala de fotbal căreia îi aparţine, prin valoarea intrinsecă a componenţilor ei şi calitatea jocului pe care îl practică, Constantin FIRĂNESCU (Continuare în pag. 2-3) Mateuţ Ieri, in prima mau$ă din sicrturiîe fie finalâ ale Cupei mSOSSSC gg——M 1 BflBB»hlw HH.1 ■ 11.1'casa-ELLflBCT üXf./i., victoria București — Dim­anio Dresda M (0 1) DOMINARE INSISTENTĂ Șl TOTUŞI DOAR UN SCOR EGAL Pe o vreme splendidă, cu un soare îmbietor, primăvă­­ritic, ieri s-a disputat în Ca­­p­ială întîlnirea tur din sfer­turile de finală ale Cupei U.E.F.A., dintre Victoria Bucu­reşti şi Dynamo Dresda, în „u­­vertura“ participării echipelor noastre la această fază a com­petiţiilor continentale inter­­cluburi, întenind un adversar foarte valoros şi tenace, adept al unui fotbal de mare angaja­ment care, şi în partida cu Victoria, a demonstrat că nu întîmplător a eliminat trei e­­chipe de marcă (Aberdeen, Waregem şi, mai ales, A. S. Roma), echipa pregătită de FI. Halagian şi Gh. Timar n-a reuşit decît rareori să stră­pungă defensiva oaspeţilor, foarte exactă în intervenţii. Avizaţi de calităţile masivului Coraş (In zi slabă), jucătorii din Dresda au aplicat din mar­caj strict, anihilînd în mare măsură încercările de pătrun­dere spre poarta excelentului Teuber, atacanţii de la Victo­ria dovedindu-se adeseori ne­inspiraţi şi vădit incomodaţi de agresivitatea fundaşilor adverşi. Meciul a avut un debut fa­vorabil jucătorilor noştri, în min. 2, la o lovitură liberă din afara careului, executată de Cojocaru, cînd mingea era în aer, Kirsten l-a lovit cu pum­nul în plină figură pe Ştefan şi conducătorul partidei, sco­ţianul D. Syme, n-a ezitat să-i arate violentului Kirsten car­tonaşul roşu. Deşi rămaşi în inferioritate numerică, oaspeţii s-au apărat organizat şi, în plină dominare a Victoriei, la primul lor contraatac, iniţiat în min. 24, au reuşit să deschidă Gheorghe NERTEA (Continuare 1, pag. 2-3) fi Proletari din toate ţările, uniti­vă ) | ZIAR AL CONSILIULUI NAŢIONAL PENTRU EDUCAŢIE FIZICA ŞI SPORT E ANUL XLV ~ NIr- 12 137 | 4 PAGINI - 50 BANI | Miercuri 1 martie 1989 \ TRAGEREA LA SORŢI PENTRU SEMIFINALELE CUPELOR EUROPENE LA HANDBAL FEMININ La sediul Federaţiei Internaţionale de Handbal a avut loc, ieri, tragerea la sorţi a meciurilor din cadrul semifinalelor cupelor europene­­ feminin, din fiecare făcînd parte şi o echipă românească. Cupa Campionilor Europeni : MUREŞUL TIRGU MUREŞ — Spartak Kiev, Muşc Debreţin - Hypobank Südstadt Cupa Cupelor : ŞTIINŢA BACAU - T.S.R.A. Sofia, Lokomotiv Zagreb - Kuban Krasnodar. Cupa I.H.F. : CHIMISTUL RÎMNICU VILCEA - Spartakus Bu­dapesta, Egle Vilnius - Bayer Leverkusen. Primele echipe susţin manşa întil acasă, între 13 şi 19 martie, manşa a doua urmînd să se dispute între 19 şi 26 martie. După Campionatul Mondial masculin (grupa B) 1 rrrrrT___,---------------—— .J-H 1 I, IUI I I ■ I II II CALIFICAREA ÎN ELITA HANDBALULUI OBLIGĂ LA O MUNCĂ ŞI MAI SUSŢINUTĂ Selecţionata masculină de handbal a României a revenit din Franţa, unde a participat la întrecerile grupei B a Campionatului Mondial, turneu care stabilea şase formaţii calificate în prima grupă valorică. Cum se ştie, echipa noastră s-a clasat în final pe locul trei, obţinînd deci calificarea, adică realizîndu-şi obiecti­­tivul propus. Ca de obicei, antrenorul emerit Cornel Oţelea, antrenorul prin­cipal al reprezentativei de handbal a României, ne-a vizitat la redacţie pentru a ne face cunoscute impresiile de la recenta întrecere. — Cum a fost in Franţa ? — Nu a fost deloc uşor, pen­tru că am întilnit echipe foarte puternice, dar am avut satis­facţia îndeplinirii obiectivului cu care am plecat, calificarea în grupa A. — Dar despre satisfacţia tehnicianului ? — Am avut şi am bucuria confirmării progreselor înregis­trate de unii jucători, a saltu­rilor evidente care au condus în final la posibilitatea alcătui­rii unei echipe apte să înde­­plinească obiectivul propus. Mă refer în primul rind la Cris­tian Zaharia, un tînăr de reală perspectivă, care a realizat creșterile cele mai mari, la Dumitru Berbece, recuperat pentru echipă, la Constantin Petre, foarte util ci­ timp a jucat, dar — din nefericire — accidentat destul de serios, ce­ea ce-l va ţine departe de activitatea competiţională cel puţin 5—6 luni, la travaliul lui Ion Mocanu sau la regulari­tatea de metronom a lui Ma- Mihail VESA (Continuare tn o io a LA SĂCELE,­ URMĂRIND ZBORUL AVANTAT AL MICILOR SĂRITORI DE LA TRAMBULINĂ Nu, eroii noștri nu se vor numi nici Nykanen, nici Weiss­flog, actualii corifei ai marilor trambuline. Nu vom evoca in­tr-un scurt remember nici pe faimosul Tony Innauer, zbu­rătorul invincibil de acum două decenii. Personajele noas­tre se numesc, simplu şi (în­că) anonim, Andrei Benedek, Cosmin Parea, Gheorghe Zam­fir, Florin Şerbănuţ, Dan Ga­briel, Florin Brebeanu. Ce-i drept, le-ar putea urma o lis­tă de încă vreo 20 de nume, dar deocamdată cei amintiţi sunt cei mai valoroşi. Privin­­du-i cum urcă inimos panta, îi simţi puşi pe fapte mari, to­tuşi nu-ţi vine să crezi că, peste cîteva minute, vor zbu­ra prin aer patruzeci şi mai bine de metri ! Da, exact aşa vor sta lucrurile, la grupa a­­vansaţilor. Cei ce au început ceva mai tirziu practicarea a­­cestui sport al curajoşilor „pla­nează“ in zona 35, adică pe trambulina de coeficient K mai redus. Pe K-25 îi vom în­­tîlni pe cei ce se află in al doilea sezon de activitate, iar pe începătorii­ începători cei mai mulţi aduşi de mină de fraţii mai mari sau de prieteni, ii vom vedea luîndu-şi inima în dinţi pe trambulina de 15 metri- Un derdeluş ceva mai mare dar dind­oi el din plin senzaţia ameţitoare a Învin­gerii gravitaţiei... In orice caz, pînă la măiestrie, trecerea prin aceste patru puncte e o­­bligatorie. Sînt, deci, aici în Săcele, mai precis în locul numit Valea Largă, exact patru trambuline. „Tot atîtea cite numără cel mai cunoscut concurs interna­ţional al sportului nostru" — ne spunea zâmbind profesorul Constantin Teşileanu, unul din antrenorii acestor mini-spor­­tivi ai C.S.S. Braşovia. „Tram­bulinele, adăuga el le-am făcut, modernizat şi reparat, tot noi, mai cu copiii, mai cu părinţii lor. Vara a fost mare şantier pe aici. Dar acum avem bucu­ria unei realizări de seamă, iar această baterie de trambu­line ne conferă garanţia creş­terii unor viitoare talente de anvergură“. Tradiţia ? Nu prea a exis­tat, vorbind de săriturile cu schiurile, doar dacă aducem in discuție vechea trambulină din Sarin SftTMftRI (Continuare în pag. 2-3) Divi/la A de volei (m) D0U^ SCORURI IDENTICE Ieri s-au disputat două res­tanţe din campionatul mascu­lin al Diviziei A de volei. Ia­tă rezultatele și scurte rela­tări : STEAUA BUCUREȘTI — ELCOND DINAMO ZALĂU 3—1 (5, —13, 10, 12). După un prim set fără nimic deosebit, meciul a luat o turnură- neaş--^ tepte-tftr Sălăjdinii punctînd pî-­­ nâ ta J Uo atac aferă' ■* , o serie de patru servicii greşi­te ale oaspeţilor şi, parcă... in­vitată, Steaua a refăcut pină la 5—8, egalind ulterior la 12 și la 13, dar setul a revenit, pe drept, echipei care se aflase în avantaj aproape tot timpul. Pe fondul (şi) mai multor gre­şeli, de ambele părţi, setul următor a fost mai echilibrat şi mai strâns ca scor, steliştii desprinzîndu-se spre final, du­pă 10—10. în setul ultim, am consemnat oscilaţii de evolu­ţie şi pe tabela de marcaj da­torate, iarăşi, serviciilor de­fectuoase (ale sălăjenilor) şi jocului imobil din linia a doua (in am­indouă terenurile), for­maţia din Zalău părând să fie în stare, totuşi, să prelungeas­că du­r­a­ta partidei. Dar, de la 12—9, Eleond n-a mai reuşit (Continuare in Pag . 4-4)

Next