Sportul, iunie 1989 (Anul 45, nr. 12265-12290)

1989-06-01 / nr. 12265

Turneul final la box (juniori) PREA PUŢINI TINERI DE PERSPECTIVĂ ORADEA, 31 (prin telefon). Gazdă primitoare. Sala Sportu­rilor din localitate a atras la etapa finală a Daciadei la box — juniori mari şi Concur­sului Republican al juniorilor mici aproape 150 de tineri pu­­gilişti din întreaga țară. Prima zi a întrecerilor a fost rezer­vată juniorilor mici care, in cele 24 de partide ale primelor „eliminatorii“, au aratat foarte puţine aplicaţii pentru nobila artă. în parte, tinerii candidaţi la gloria pugilistică au o cir­­cumstanţă atenuată: vîrsta fragedă. Trebuie să spunem, insă, că ne-a surprins neplă­cut faptul că multi dintre ei nu au aproape nimic comun cu... boxul. Ne întrebăm, in a­­ceastă situaţie, cum au câşti­gat „zonele“ si cum au acces in turneul final fiindcă dintre cei 48 de sportivi care au ur­cat in ring in ziua inaugurală foarte putini au fost selecţio­naţi pe criterii ştiinţifice, care sa arate că alegerea antrenori­lor a avut şi suportut unor ast­fel de criterii, altele decât în­­timplarea. Intre cei rutani cu perspective în acest sport i-am reţinut pe C. Boeţeanu (Olim­pia Bucureşti), A. Zagor (Car­­bochim Cluj-Napoca), I. Cobza­­ru (SC Bacău), FI. Nedea (Mo­torul Baia Mare) si, in special, L. Crudu (Metalul Bucureşti). Toţi aceştia au demonstrat că au folosit bine puţinul timp de cînd practică boxul şi pot înregistra în viitor salturi valorice. în schimb, o impresie destul de neplă­cută au lăsat Fr. Ispas (Rapid), Fr. Dener (CSM Cluj- Napoca), N. Mitocanu (Fores­ta Fălticeni) M. Bacriu (Voinţa Craiova), R. Vadas (CSM Za­lău) şi încă mulţi alţii. O surpriză mai plăcută a constituit-o evoluţia juniorilor mari, cei doi, trei ani petre­­cuţi în plus în sala de box spunîndu-şi cuvintul. Arbitrajele, pînă acum, fără greşeală. Dacă despre V. Ne­grea (Sibiu), G. Dăncilă (Dro­­beta Tr. Severin), N. Mocsár (Oradea) eta. Maidan (Câmpu­lung Muscel), V. Biţă (Bucu­reşti) ştiam că sunt arbitri buni aici la turneul final de box al juniorilor am reţinut şi prestaţiile promiţătoare­­ ale mai tinerilor M. Cazanaru (Iaşi) G. Siladi (Salor­ta), Al. Balaj (Oradea). Vineri au loc finalele junio­rilor mici, iar simbătă, cele ale juniorilor mari. Paul IOVAN AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE DE MOTOCICLISM VITEZĂ PE ȘOSEA 9 * • Prima etapă a Campiona­telor Republicane individuale de motociclism viteză pe şosea s-a desfăşurat pe traseul de la Drobeta Turnu Severin, în or­ganizarea (bună) a asociaţiei sportive Auto T.L. întrecerile au fost urmărite de­ aproape 60.000 de spectatori care au a­­preciat evoluţiile cel­or peste 100 de alergători de toate cate­goriile. La capătul unor curse viu disputate, primele locuri în clasamente au fost obţinute după cum urmează: 250 cmc — Doru Arsin (Progresul Timi­şoara), 125 cmc — Octavian Vrăjitoru­ (I.M.G. Bucureşti), 50 cmc sport — Doina Popescu (Torpedo Zărneşti) şi Tănase Drăghici (I.M.G. Bucureşti), 50 cmc începători — Ladîslau Farkaş (Voinţa Oradea), ataş — fraţii Attila şi Ferencz Toth (IRA Tg. Mureş). • La sfîrşitul acestei săptă­­mîni, echipele reprezentative de motocros şi dirt-track ur­mează să participe la întrece­rile „Cupei Prietenia“ progra­mate la Sevlievo (Bulgaria) şi, respectiv, Niyregyhaza (Unga­ria). Pentru aceste curse sunt vizaţi a reprezenta ţara noas­tră motocrosiştii C. Luţă,­­ C. Tompa, E. Der (la 125 cmc), Fl. Pop, D. Titilencu, Al. In­es, P. Schmidt (la 250 cmc) şi a­­lergătorii de dirt-track M. A­­grişan, Ov. Simion, V. Mayer. Sportivii menţionaţi vor fi în­soţiţi de antrenorii St. Chiţu şi, respectiv, Gh. Voiculescu. La Satu Mare a avut loc ETAPA A DOUA A DIVIZIEI DE SCRIMĂ în paralel cu întrecerea individuală de scrimă pentru desemna­rea cîştigătorilor Daciadei, la Satu Mare s-a desfăşurat şi etapa a doua a Diviziei Naţionale, ocazie cu care au fost cunoscute cele OPt echipe calificate pentru turneul final, programat a avea loc în toam­nă. Iată rezultatele etapei și clasamentul actual, SPADA MASCULIN. Grupa A : 1. Clubul Sportiv Satu Mare (9—7 cu Steaua, 9—0 cu Albatros Mamaia, 9—2 cu Electroputere Craiova, 9—6 cu CTAS, 9—3 cu Olimpia) 20 p, 2. Steaua (8—6 cu Albatros Mamaia, 9—4 cu E­­lectroputere Craiova, 9—0 cu CTAS, 9—3 cu Olimpia) 16 p, 3. Albatros Mamaia (9—5 cu E­­lectroputere Craiova, 9—0 cu O­­limpia) 8 p, 4. Electroputere Craiova (9—3 cu CTAS, 9—4 cu Olimpia), 8 p, 5. Olimpia (9—7 cu CTAS) 6 p, 6. Centrul de Ti­neret al Armatei Steaua (9—4 cu Albatros Mamaia) 2 p ; Grupa B : 1. CSM-IJGCL Craiova (9—5 cu Mecanica Bistriţa, 9—4 cu Tractorul Braşov, 9—6 cu U­io, 9—5 CU IEFS, 8—7 CU CSU Tg. Mureş) 20 p, 2. Mecanica Bis­triţa (9—7 cu Tractorul Braşov, 9—2 CU IEFS, 9—7 CU CSU Tg. Mureş) 14 p, 3. Tractorul Bra­şov (9—4 CU UNIO, 9—7 cu IEFS, 9—6 cu CSU Tg. Mureş) 12 p, 4. UNIO Satu Mare (8—3 cu Me­canica Bistriţa, 9—1 cu CSU Tg. Mureş) 8 p, 5. IEFS (8—2 cu UNIO) 4 p, 6. CSU Tg. Mureş (9—5 CU IEFS) 2 p 5 SABIE. Grupa A : 1. Steaua (9—6 cu Tractorul Braşov, 9—2 cu CT Tr. Braşov, 9—5 cu Dinamo, 9—3 cu Şoimii IMUC Sibiu, 9—3 cu CTAS) 20 p, 2. Tractorul Bra­şov (9—6 cu CT Tr. Braşov, 9—2 cu Dinamo, 9—0 cu Şoimii IMUC Sibiu, 9—6 CU CTAS) 16 p. 3. Centrul de Tineret Tractorul Braşov (9—4 cu Şoimii IMUC Sibiu, 9—1 cu CTAS) 10 p. 4. Dinamo (9—6 cu CT Tr. Bv, 9—1 cu CTAS, 8—3 cu Şoimii IMUC Sibiu) 9 p. 5. Şoimii IMUC Sibiu ,8—8 cu Dinamo, 9—1 cu CTAS) 5 p, 6. CTAS 0 p ; Gru­pa B : 1. Utilaj Chimic Bucu­rești (9—2 cu CSM­ C.S.M. Unirea Iași, 9—2 cu Montorul TMUCB Slobozia, 9—3 cu CSSM, 9—1 cu CT Tr. Bv., 9—2 cu C.S.Ş. Vo­inţa Slobozia) 20 p, 2. CSM­­C.S.Ş. Unirea Iași (9—7 cu Mon­torul TMUCB Slobozia, 9—5 cu CSSM, 9—5 cu CT Tr. Bv., 9—3 cu C.S.S. Voinţa Slobozia) 14 p, 3. Montorul TMUCB Slobozia (9-5 cu CT Tr. Bv., 9—3 CU C.S.S. Voinţa Slobozia) 12 p, 4. CS Satu Mare (8—8 cu Monto­rul TMUCB Slobozia, 9—3 cu C.S.S. Voinţa Slobozia (9—5 cu Centrul de Tineret Tractorul Braşov (8—3 cu CSSM) 6 p, 6. C.S.S. Voinţa Slobozia (9—5 cu CT Tr. Bv.) 2 p ; FLORETA MASCULIN. Grupa A : 1. Steaua (9—2 cu Crişul Oradea, 9—5 cu Metalul Bistriţa, 9—2 cu C.S.Ş. 1 Constanţa, 9—2 cu CTAS, 9—1 cu Progresul) 20 p, 2. Crişul O­­radea (9—3 cu C.S.Ş. 1 Constan­ţa, 9—7 cu CTAS, 9-2 cu Pro­gresul) 14 p, 3. Metalul Bistriţa (9—6 cu Crişul Oradea, 9—7 cu C.S.S. 1 Constanţa, 9—3 cu CTAS, 9—5 cu Progresul) 14 p, 4. C.S.S. 1 Constanţa (9—5 CU CTAS, 3—8 cu Progresul) 6 p, 5. CTAS (9—2 cu Progresul) 6 p, 8. Progresul 0 p . Grupa B : 1. Flacara Satu Mare (9—6 cu LEFS, 9—6 cu Politehnica Timi­şoara, 9—3 cu CSU Tg. Mures, 9—2 CU CSSM, 9—2 CU CSM ClUj- Napoca) 20 p, 2. Politehnica Ti­mişoara (9—4 CU IEFS, 9—3 Cu CSU Tg. Mureș, 9—5 cu CSSM, 9—3 cu CSM Cluj-Napoca) 14 p, 3. CSU Tg. Mureş (9—5 CU IEFS, 9—2 CU CSSM, 9—3 cu CSM Cluj- Napoca) 12 p, 4. IEFS (9—7 CU CSSM, 9—3 cu CSM Cluj-Napo­ca) 10 p, 5 CS Satu Mare (9—4 cu CSM Cluj-Napoca) 4 p, 6. CSM Cluj-Napoca 0 p , FLORE­TA FEMININ. Grupa A: 1. Steaua 79 4 cu CSSM, 9—3 cu Mondiala Satu Mare, 9—4 cu Luceafărul Satu Mare, 9—1 cu CSU Tg. Mu­reș, 9—0 cu CSM Cluj-Napoca) 20 p, 2. CS Satu Mare (9—5 cu CSM Cluj-Napoca, 9—5 cu Mon­diala Satu Mare, 9—2 cu CSU Tg. Mureș) 14 p, 3. Mondiala Satu Mare (9—2 cu CSU Tg. Mureş, 9—6 cu CSM Cluj-Napo­ca, 9—3 cu Luceafărul Satu Ma­re) 12 p, 4. Luceafărul Satu Mare (8—7 cu CSM Cluj-Napoca, 9—5 cu CSU Tg. Mureş, 9—4 cu CSSM) 8 p, 5. CSM Cluj-Na­poca (8—8 cu CSU Tg. Mureş) 3 p, 6. CSU Tg. Mureş (8—8 cu CSM Cluj-Napoca) 3 p . Grupa B : 1. Dinamo (9—6 cu Tracto­rul Brasov, 9—0 cu CTAS, 9—2 cu Progresul, 9—4 cu IEFS, 9—3 cu C.S.S. ILF Satu Mare) 20 p , 2. Tractorul Brasov (9—1 CU IEFS, 9—1 CU CTAS, 9—0 CU Progresul, 9—1 cu C.S.S. ILF Satu Mare) 16 p, 3. IEFS (8—6 cu C.S.S. ILF Satu Mare, 9—3 cu CTAS, 9—6 cu Progresul) 10 p, 4. C.S.S. ILF Satu Mare (9—3 cu CTAS, 9—5 cu Progresul) 8 p, 5. Progresul (9—5 cu CTAS) 6 p, 6. Centrul de Tineret al Armatei Steaua 0 p. SPORT CU MULTIPLE VALENŢE EDUCATIVE începem azi serialul „COPII, Invitaţi CINA“, prin care vom populariza regulile şi tehnica de bază a sportului nostru naţional. Materialele se adresează, in primul rind, tuturor cadre­­lor didactice (şi nu numai profesorilor de e­­ducaţie fizică) ,acelora care-i îndrăgesc cu spe­ranţa că tot mai mulţi elevi şi tineri vor fi atraşi pe terenurile de oină, precum şi celor care doresc să devină instructori voluntari. Originea oinei se pier­de în negura vremii, ea fiind o creaţie a păstorilor în singură­tatea pajiştilor. In pe­regrinările lor de la munte la şes, cină s-a transmis din tată în fiu, şi astăzi puţind fi întilniţi la sate oa­meni cu părul nins care îţi vorbesc cu în­sufleţire despre îndră­cită lor joacă din co­pilărie, cunoscută sub denumirea de „Buşita“ şi „Hilea“ — în Mol­dova şi Dobrogea, „Ho­­paciul“ — în Bucovina, „Fuga“ — în preajma Sibiului, „Ogorul“ şi „Horia“ — în Munte­nia, „Trei şi Fuga“, „In Pătrat“ — în Ma­ramureş sau „Mingea-n Tei“ — in Ţara Oa­şului. Cînd s-a cristalizat sportul nostru naţional ca un joc unitar ? In 1894, cînd România pri­meşte invitaţia de a lua parte la ediţia inaugurală a J.O. mo­derne din 1896. Foru­rile sportive din ţara noastră au preconizat atunci să ne prezen­tăm la Atena şi cu două echipe pentru a face demonstraţie de oină. In cele din urmă, nu s-a mai participat, dar s-a întocmit pri­mul regulament, apă­rut în 1894. De atunci şi pînă în prezent ci­nă a evoluat perma­nent, fiecare generaţie aducîndu-i un spor de frumuseţe şi dinamism, devenind astăzi un joc modern, care poate ri­valiza cu multe disci­pline sportive. Sportul nostru naţional are o valoare educativă re­marcabilă şi, în plus, influenţează pozitiv dezvoltarea unor cali­tăţi fizice şi psihice ca viteza, forţa, înde­mânarea, rezistenţa, curajul, combativitatea, disciplina, spiritul de răspundere, subordo­narea intereselor per­sonale celor colective, cină constituindu-se — alături de alte sporturi tehnico-aplicative — ca un joc de­­ natură să formeze tinerii pentru viaţă, ca oameni de nădejde la locul lor de muncă şi in societate. In prezent, sub gene­ricul marii noastre competiţii naţionale Daciada se desfăşoară, anual numeroase cam­pionate şi concursuri republicane rezervate seniorilor, juniorilor şi copiilor, pornind de la fazele pe asociaţii şi localităţi, iar formaţi­ile care merg din vic­torie în victorie se ca­lifică în finalele pe ţară. Echipele de oină sunt alcătuite din câ­te 11 cinişti şi 3 rezerve. Se joacă o repriză la ,,bătaia mingii“ alta la „prin­derea mingii“. După salutul sportiv, con­ducătorul partidei va arunca bastonul căpi­tanului primei echipe trecute pe foaia de ar­bitraj, care il va prin­de cu o mină de par­tea inferioară, căpita­nul celeilalte formaţii va apuca bastonul deasupra miinii adver­sarului şi apoi, prin repetarea procedeului, cine va ajunge primul la capătul bastonului va alege terenul de joc. Traian IOANIŢESCU ADMINISTRATIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZA NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 31 MAI. Extragerea I: 24 9 42 16 13 34 ; extragerea a II-a: 38 17 25 19 45 36. Fond total de cîștiguri: 572 471 lei, din care 15 397 lei, report la categoria 1. CISTIGURILE TRAGERII EX­CEPTIONALE LOTO DIN 21 MAI 1989 FAZA I — cat. 1 : 3 variante 25% a 35.409 lei ; cat. 2 : 3 va­riante 100% a 16.343 lei. în ca­drul cărora o excursie de două locuri in R.S. Cehoslovacă şi di­ferența în numerar si 14 variante 25% a 4.086 iei ; cat. 3 : 14 va­riante 100% a 5.518 lei. în ca­drul cărora o excursie de un loc în R.S. Cehoslovacă şi diferența în numerar si 21 variante 25% a 1.330 lei ; cat. 4 : 73,75 variante a 1.440 lei ; cat. 5 : 141,50 varian­te a 731 lei ; cat. 6 : 262,25 va­riante a 300 lei ; cat. 7 : 498 va­riante a 260 lei ; cat. 8 : 2.810,75 variante a 100 lei; faza a I-a — cat. A : 2 va­riante 100% a 20.924 lei si 3 va­riante 25% a 5.231 lei ; cat. B : 2 variante 100 % a 9.590 lei, in cadrul cărora o excursie de două locuri în R.S. Cehoslovacă si 16 variante 25% a 2.398 iei ; cat C : 7.75 variante a 7.425 lei ; cat. D : 64,50 variante a 892 lei ; cat. E : 737,25 variante a 100 lei. Cîstigurile în valoare de 35.409 lei, de la categoria 1, au revenit participanţilor : Dimitriu Gheor­ghe din Iaşi, Ion Cristian şi E­­remia Florian, ambii din Bucu­reşti. • Una dintre cele mai îndră­gite şi atractive acţiuni distincte ale lunii curente este TRAGE­REA MULTIPLA LOTO de du­minică, 4 iunie, cînd se vor ex­trage din urnă 72 de numere, cuprinse în 8 extrageri „legate“ cite două, cu posibilitatea de a se cîştiga şi cu numai 3 nu­mere din 18 extrase. Se atribuie autoturisme, excursii peste hota­re şi importante sume de bani. „ Mîine, vineri, are loc şi tra­gerea obişnuită LOTO, astfel că astăzi, joi, 1 iunie, este ULTI­MA zi pentru procurarea bile­telor cu numerele favorite. COMPETIŢII DE CICLISM LA Tg. MUREŞ Săptămâna trecută au avut loc la Tîrgu Mureş două Întreceri cicliste, de la care vă prezen­tăm unele amănunte. „Cupa U.T.C.“ Desfăşurată in pantă (înclina­ţia 12%), etapa inaugurală, con­tratimp individual, deşi in lun­gime de numai 1.200 km, i-a triat sever pe cei 61 de concu­renţi. La finele ei, numai 5 ci­clişti (M. Orosz, Şt. Anton, C. Nicolae, V. Apostol şi S. David) au coborit, în această ordine, sub 4 minute. La startul etapei a 2-a, Tg. Mureş. — Sovata şi retur, 120 km, M. Orosz a îm­brăcat tricoul galben. Deşi con­diţiile de concurs au fost ideale, iar etapa nu a fost grea, după o oră şi jumătate de la plecare se parcurseseră numai 44 km !? Nici după punctul de întoarcere, lucrurile nu s-au schimbat, plu­tonul rulînd „pachet“, în ritm de promenadă (edificatoare me­dia orară : 33,00 km). Se va di­namiza insă pe porţiunea de ur­cuş de pe Platoul Corneşti, concurenţii sosind la interval de secunde. A cîştigat Şt. Anton, urmat de S. David, V. Apostol, M. Orosz, G. Olteanu şi G. Flo­­rea. Clasament final : 1. M. O­­rosz (Electromureş) 3:42:32, î. şt. Anton (Dinamo) la 7 s, 3. S. David (Electro) la 21 s, 4. V. Apostol la 24 s, 5. C. Nicolae la 26 s, 6. G. Florea (toţi Di­namo) la 26 s. La căţărători, primul s-a clasat St. Anton, ur­mat de M. Orosz şi N. Aldulea (Metalul Plopeni), iar la sprin­teri­i P. Şanta (Voinţa Bucu­reşti), secundat de M. Făgăraş (Electro) şi Cr. Ivancea (I.M.G.B.). A patra ediţie a „Cupei Electromureş“ Etapa de fond, Tg. Mureş — Fărăgau — Sînpetru — Rîciu şi retur, 110 km, a fost grea, cu­­prinzînd numeroase puncte de căţărare, care au fragmentat plutonul pe porţiunile de urcuş ; cu toate acestea însă, el s-a re­grupat pe plat. Ritmul de aler­gare in aceasta etapa a fost alert, un rol important in di­namizarea cursei (n.a. 36,665 nm) revenind, in afara unora dintre cicliştii nostri, sportivilor polo­nezi, deosebit de combativi. De altfel, după numeroase tentati­ve de evadare eşuate, un ciclist polonez — J. Wojniak si dina­­movistul S. Moldoveanu vor reuşi in acţiunea lor, sosind, in aceasta ordine, la sprintul final urmaţi de Şt. Anton şi Fl. San­du (I.M.G.B.). Etapa a 2-a, cir­cuit in centrul oraşului (30 ture­­= 54 km), a beneficiat de pre­zenţa unei asistenţe-record. A­­vind programate 14 sprinturi in­termediare, ea a oferit celor prezenţi un spectacol sportiv de calitate, făcind o bună propa­gandă pentru ciclism. Primul a trecut linia de sosire polonezul H. Betlewski, urmat de Şt. An­ton şi FI. Sandu (I.M.G.B.). Clasament final : 1. J. Wozniak (Neptun Gdansk) 4:23,93, 2. S. Moldoveanu la 22 s, 3. Şt. An­ton (ambii Dinamo) la 29 s, 4. FI. Sandu (I.M.G.B.) la 34 s, 5. M. Orosz (Electro) la 40 s, 6. C. Căruţaşu (Dinamo) 34 s. La că­ţărători, J. Wozniak a fost ur­mat de C. Nicolae şi M. Aldu­lea, în timp ce la sprinteri l-au secundat Ov. Mitran (Metalul Plopeni) şi Cr. Ivancea (I.M.G.B.). Ca şi la ediţiile anterioare, or­ganizarea a fost foarte bună. Horaţiu SIMA • Campionatul Republican de mare fond pentru juniori, com­petiţie ce se desfăşoară sub titu­latura de „Cupa Oraşelor", şi-a derulat, la Arad, noi etape. Tată rezultatele : circuit în centrul A­­radului (32 ture cu sprint la fiecare două) : 1. Marius Simion (Sei. Bucureşti) 2. n. Trinitas (Sei. Cluj), 3. M. Dirlescu (Sei. Braşov) , fond. Arad — Tneu şi retur. 100 km : 1. Nicolae Minea (Sei. Bucureşti). 5. D. Irimiaş. 3. FI. Stoica (Sei. Buzău). În cla­samentele generale, după des­făşurarea a 4 etape, conduc, la indivdual, Dan Irîmbas, urmat de M. Simion şi D. Laurenţiu (ambii Sei, Bucureşti). La e­­chine, combinata Bucureştiului este lideră, urmată de selecţio­natele Cluj şi Mureş (Nicolae STRAvan. cores©.). Disputele echipelor divizionare de popice CU O SINGURĂ EXCEPȚIE, SE CUNOSC FINALISTELE In ultima etapă a Diviziei A de popice, majoritatea intilnirilor au fost decisive și, jucindu-se cu o teamă exagerată, gradul de spectaculozitate a scăzut. Lu­crurile s-au limpezit peste tot, se cunosc finalistele, cu excep­ţia liderei din seria Sud, în care verdictul a fost amînat pentru cîteva zile. Iată rezulta­tele înregistrate : FEMININ VOINŢA BUCUREŞTI — CAR­­PAŢI SINAIA 2 564—2 346 (5—1). Bucureştencele şi-au apropriat victoria încă din start, cind ..des­chizătoarele de pîrtie“ Elena An­­dreescu — 458 şi Georgeta Moise — 404 au luat un avans substan­ţial in faţa perechii adverse, formată din Marina Marinescu — 358 şi Elena Ciocodeică 420. In continuare, spectacolul spor­tiv a fost întregit de evoluţia excelentă a Elenei Pană — 462 şi a Marinei Marinescu — 425, de la gazde. Oaspetele, virtual retrogradate, s-au ridicat parţial la valoarea partenerelor lor de întrecere prin Sanda Rădulescu — 413 şi Nina Dobre — 400. (P. Ion, coresp.). 0 U. T. A­­RAD — CONSTRUCTORUL GHER­LA 2 413—2 310 (5—1). Sportivele din Gherla, pierzînd şi ultima şansă de supravieţuire în divi­zie, retrogradează în eşalonul inferior, lipsa de omogenitate a formaţiei fiind, după părerea noastră, principala cauză a eşe­cului. (Octavian Berbecaru, co­resp.). A RAPID BUCUREŞTI — VOINŢA GALAŢI 2 513—2 423 (2—4). Victoria s-a decis la cel de-al doilea schimb cînd, purtătoarea tricoului vişiniu, junioara Elena Găman a surclasat-o pur şi sim­­plu pe adversara sa Elena Puş­­caru luîndu-i un avans de... 80 n.d. : 450—370. S-au mai eviden­ţiat Elena Andrei — 434, Elena Bîrnaz — 4^5 şi VaaîM/»n Pomet.cu — 412 de la învingătoare, Car­men Pilat — 429, Angelica Va­sile — 415 şi Maria Braşoveanu — 411 de la învinse. (Nicolae Costache, coresp.).­­ VOINŢA ORADEA — VOINŢA CRAIOVA 5 323—2 313 (5—1). ' Orădencele, prin avert­ă,­au salvat da la retrogradare, ocupînd locul Vili. oaspetele, cu popicaveraj mai slab, ocupă în final locul IX, urmind să-şi dispute bara­jul pentru menţinerea în Divi­zia A cu cîştigătoarea Campio­natului de calificare. S-au impus atenţiei : Elisabeta Boda — 425 şi Tunde Gaido — 406 de la gazde, respectiv Nuţi Madalen — 422. (Hie Ghişa, coresp.). * HI­DROMECANICA BRAŞOV — VO­INŢA TIMIŞOARA 2 360—2 301 (5—1). © MUCAVA MOLID — LAROMET BUCUREŞTI 2 454— 2 465 (2—4).­­ VOINŢA SANA­TATEA ODORHEI — VOINŢA TG. MUREŞ 2 483—2 410 (3—3). MASCULIN OLIMPIA BUCUREŞTI — EX­PLORĂRI C. LUNG MOLDOVE­NESC 4 369—4 951 (3—3). Arbitrul gălăţean P. Enache a consem­nat in final victoria oaspeţilor, decisă la ultima pereche, cînd pe piste s-au aflat „pionii" de bază ai echipei moldovene, V., Donos şi G. Covăsală, în luptă cu bucureştenii S. Belivacă şi C. Cristea. Cu execuţii tehnice mai eficace, oaspeţii au avut cîş­­tig de cauză ‘­ în faţa perechii gazdelor, obosită şi resemnată cu locul modest ocupat în cla­sament. 8764 868 la 8574­ 799. (Ni­­coae Tokacek, coresp.). • C.F.R. CONSTANȚA.— MINERUL VUL­CAN 4 957—4 985 (1—5). Nou pro­movată, echipa minerilor din Vulcan a făcut o figură fru­­moasă, în acest campionat, reu­şind să se califice pentru tur­neul final al Diviziei A. Cele mai bune rezultate le-au obţinut I. Bişoc — 835, I. Ruge şi H. Ardac, ambii — 848 de la în­­vingători, C. Silvestru — 880 şi C Frigea — 871 de la învinşi. (Cornel Popa, coresp.). • CON­STRUCTORUL TG. MUREŞ ELECTROMUREŞ TG. MUREŞ 5 105—5 313 (1—5). După acest meci, Constructorul retrogradea­ză, iar Electromureş se situează pe primul loc în serie. Cei mai buni au fost I. Hosu — 899 de la oaspeţi şi A. Kilyen — 896 de la gazde. (Ioan Păuş, coresp.). 0 OLIMPIA REŞIŢA — C.F.R. CLTZ.T-NAPOCA 5 562—5 381 (6—1) • A C.F.R. TG. MUREŞ - META­­LUL HUNEDOARA 5 256—5 071 (4—2). © RULMENTUL BRA­ŞOV — GLORIA BUCUREŞTI 4 858—5 123 (1—5). © CONSTRUC­TORUL GALAŢI — METALUL ROMAN 5 170—5 042 (4—2). ® & CARPAŢI SINAIA — VOINŢA BUCUREŞTI 5 032—4 759 (5—1). M UNIO SATU MARE — AUZUL BAIA MARE 5 119—5 141 (3—3). IS Partida dintre echipele feminine Gloria Bucureşti şi Voinţa Ploieşti, din seria Sud nu­­ s-a putut disputa, deoarece pista 1 a arenei formaţiei bucureştene s-a defec­tat înainte de... start !? Nu ştim ce decizie va lua federaţia în acest caz (datorită căruia locul întii al seriei respective a ră­mas în suspensie), dar echipa din Capitală ar trebui sancţio­nată exemplar : în numai două etape ea a încălcat regulamen­tul de joc prin abateri grave — neprezentare la timp pentru meci (în etapa a 17-a) şi neonorarea obligaţiei de gazdă (în etapa a 18-a şi în altele) de a asigura condiții corespunzătoare pentru desfășurarea întîlnirii progra­mate. (Ion Pană, coresp.). ) TDMS BUCUREŞTI informează­­ anunţ­­srs-â 5AK I pnXT,“al? i 31 decembrie 1988 inclusiv. înscrierile se efectuează la Complexul auto București din­­ str. Valea Cascadelor nr. 24, sect. 6. I Autoturismele se livrează imediat prin Complexul auto Craiva?7nT limita stocului şi a numărului de înscrieri. LUI, CUNiOflift CU lltALITAIIA ii IHM I STEAUA 6 (2) I­­ F.C. ARGES 0 Stadion Steaua : teren exce­lent ; timp călduros ; spectatori — circa : 20.000. Suturi : 25—8 (pe poartă : 13—4). Cornere : 13—2 Au marcat : HAGI (min. 8 — din 11 m­ai GG) STOICA (min. 23) LACATUS (min. 57) NEGRAU (min. 87) si ROTARIU (min. 90). STEAUA : Lung 7 — D. Petres­­cu 6 (min. 46 Bumbescu 7). Io­van 7 Minea 8. Ungureanu 7 — Stoica 7 I. Dumitrescu 7.5 (min .7 Stan 7) Rotariu 7 Hagi 8 — Lăcătuș 7 Negrău 6 F.C. ARGEȘ : Speriatu 7 — Voicu 5 Stancu 6 (min. 46 D. Zamfir 6) Pîrvu 6 Tănase 5. Vilău 5 Dican 0 I Gheorghe 5 (min. 62 Tirchineci 5) C. Pană 5. Bănută 6 - Vlădoiu 6. A arbitrat Ad. Porum­boiu (Vaslui) , la fine : V. Curt (Constanta) si V. Titorov (Plo- 0)cartonaşe galbene : PIRVU. La speranţe : 3—2 (0—2). 20 000 de spectatori la aceas­tă partidă restantă din etapa a 26-a. Cum era de aşteptat, campioana n-a avut nici de data aceasta probleme în dru­mul ei spre victorie problema punindu-se doar în privinţa scorului. Probabil că aşa au gindit şi antrenorii, şi jucătorii piteşteni de vreme ce o repri­ză întreagă, cu un portar şi un înaintaş (Vlădoiu) şi cu... 9 fundaşi şi mijlocaşi, au apli­cat o aşezare de 1—9—1 în speranţa „să nu primim goluri multe“. Şi pînă la pauză, si­gur, compromiţindu-se bine spectacolul sportiv, scorul a fost destul de strîns, cu toate că jocul s-a desfăşurat 40 de minute din 45 in terenul oas­peţilor, mai mereu în preajma careului lui Speriatu. Steliştii trebuiau să treacă mai mereu printr-un adevărat baraj viu. Scorul s-a deschis în min. 8, cînd, involuntar, Stancu l-a faultat în careu pe HAGI, care a transformat precis pe­­naltyul. In min. 23, tabela de marcaj s-a modificat iar: Lă­cătuş, plecat din ofsaid (tuşie­­rii au greşit cu carul in acest meci, la care s-au mai adău­gat şi greşelile lui Porumboiu, nesincronizările lor), singur, s-a încurcat în fază de gol, a lăsat mingea lui STOICA, care a înscris cu un şut puternic, de la 20 m. Au mai ratat Ro­tariu şi Dumitrescu, în min. 6, Speriatu s-a remarcat la şutul lui Stoica (min. 43), iar la sin­gura acţiune a oaspeţilor, Vlă­doiu a şutat pe lingă bară (min. 35) şi la pauză, doar... 200, în ciuda dominării de care am vorbit şi a diferenţei de valoare. La reluare, F.C. Argeş a apărut fără căpitanul său, Stan­cu, cu Vilău libero, cu D. ­ MECIUL Victoria — Steaua, din cadrul etapei a 29-a (pro­gramată sâmbăta 3 iunie), se va disputa pe stadionul Dinamo, de la ora 18. Biletele de intrare se pun în vînzare începînd de azi, de la ora 14, la casele de bilete de la stadionul Dinamo. Pentru acest joc sunt valabile numai legitimaţiile-abonament de culoare roşie şi verde. ZONELE CAMPIONATULUI DE JUNIORI I Astăzi, meciurile decisive pentru grupele semifinale Marţi s-au disputat primele meciuri din cadrul grupelor zo­nale ale campionatului Republi­can al juniorilor I, încheiate cu următoarele rezultate : 0 CÎMPULUNG MOLDOVE­NESC : Steaua — F. C. Argeş 3—0 (1—0), prin golurile marca­te de Enache 2 (primul din penalty, al doilea direct din cor­ner) şi Şerban ; Oţelul Galaţi — Viitorul Vaslui 6—5 (1—1, 1—1), după executarea loviturilor de la 11 m, golurile din timpul re­gulamentar de joc fiind înscrise de Dineu, respectiv Oprea.­­ VASLUI : C.S.Ş. Constanţa - Petrolul Ploieşti 2—1­­—0). Au marcat : Matei, Moisescu, res­pectiv Sirbu ; C.S.S. P. Neamţ — Viitorul Piteşti 2—1 (1—0). Au în­scris : Axinia, Horţiu, respectiv Zamfir. 0­­i­RAIL­A : Sportul Studen­ţesc Bucureşti — F. C. Farul Constanţa 1—0 (0—0), autorul go­lului fiind Şumudică , Dinamo Bucureşti — C. S. Botoşani 4—1 (2—1), prin golurile marcate de Tiiţan, Georgescu, Năstase, Man­ta, respectiv Şoptelea. 0 CARACAL : F. C. Inter Sibiu — C.S.S. Tg. Jiu 3—1 (2—0). Au marcat : Cosmănoiu, Argentoiu, Serfözö, respectiv Marcianu . „U“ Cluj-Napoca — Viitorul Timişoa­ra 3—0, pentru că antrenorul ti­mişorean I. Botescu a folosit doi jucători (Săvoiu şi Artimon) le­gitimaţi la „Poli“ Timişoara. Pe teren cîştigase Viitorul Timişoa­ra 4—3 (2—2, 2—2) după lovitu­rile de la 11 m !? © LUGOJ : Universitatea Cra­iova — Gloria Bistriţa 7—2 (4—0), golurile fiind marcate de Gane­a, Florescu, Bone, Cristescu, Sburlea şi Mitriţă, respectiv Boca 2 ; C.S.Ş. Braşovia — Glo­ria Reşiţa 3—1 (0—0), prin golu­rile înscrise de Bucur, Gram, Chirie, respectiv Brage.­­ ZALAU : C.S.Ş. Timişoara — Viitorul Craiova 2—1 (1—0). Au marcat : Tăut, Coliţ, respectiv Florean , Electromureş Tg. Mu­reş — Viitorul Oradea 6—5 (0—0, 0—0), după loviturile de la 11 m. Astăzi sunt programate parti­dele decisive pentru stabilirea câştigătoarelor celor şase zone, echipele care vor promova in e­­tapa următoare, a grupelor se­mifinale. Faţă în faţă se vor­­afla învingătoarele din prima zi: Steaua — Oţelul Galaţi, C.S.Ş. Constanţa — C.S.Ş. P. Neamţ, Sportul Studenţesc — Dinamo, „U“ Cluj-Napoca — F. C. In­ter Sibiu, Universitatea Craio­va — C.S.Ş. Braşovia şi C.S.Ş. Timişoara — Electromureş Tg. Mureş. „CUPA OLIMPIA" LA CAIAC-CANOE, O ÎNTRECERE MEREU ATRĂGĂTOARE zile de vîrf în sezonul com­­petiţional de caiac-canoe. S-a încheiat, iată, „Cupa Olimpia" pe oglinda de apă din Parcul Herăstrău, iar la sfîrşitul aces­tei săptămîni încep, pe Lacul Bascov de lingă Piteşti, întrece­rile din cadrul tradiţionalului concurs republican dotat cu „Cupa F.R.R.C.“. Caiaciştii­ şi ca­­noiştii bucureşteni, cum spu­neam, au fost invitaţi la o me­reu atrăgătoare competiţie­­— „Cupa Olimpia“ , la start cu juniori de pe patru locuri : He­răstrău (Dinamo, Triumf, C.S.U. construcţii, C.S.Ş. nr. 2), Tei (C.S.Ş. Steaua), Băneasa (Loco­motiva) şi Griviţa II (Aeronau­tica). La capătul unor curse a­­nimate, urmărite cu interes, tro­feul pus în joc a revenit spor­tivilor de la Dinamo, cu o în­treagă grupă de juniori la Cen­trul Olimpic de caiac-canoe de pe Lacul Străuleşti. Ei au tota­lizat 134 o. umnati fiind de re­­prezentan.m duhurilor Olimnia (131 nl si Triifmf (73 d). Rezultate 'jihioare I) : K 1 — 500 m : 1. Carmen Aguridă (O­­limpia), 2. Ani­­a Iordache (C.S.U. Construcţii), ti Cristina Becheru (Dinamo) , K* U U) : 1. Lanti­­ni­a Radu, Marl,e,a Mitu. 2. Flo­­rica Voicu, la Oana Petre (toate de la C.S.U. Construcţii), 3. C. Ioniţă, D. Mititelu (Dinamo) , K 1 (­ II) — 1. D. Radu (Dina­mo), 2. C. Rache (C.S.U.G.), 3. L. Simion (Dinamo) ; juniori I­­ CI — 500 m : 1. Alexandru Tro­­naru­ (Locomotiva), 2. Dănuţ Te­­rente (Triumf), 3. Walter Hu­bert (Olimpia) ; K2 — 1. C. Iacob, M. Cristea (Olimpia), 2. D. Constache, G. Vasile (Dina­mo), 3. M. Voicu, S. Dumitriu (Triumf) ; C­2 — 2. B. Dumitru, B. Tănase (Locomotiva), 2. C. Lică, I. Balteş (Olimpia), 3. M. Costache, C. Bunicelu (CSS Steaua) ; K1 — 1. c. Virtosu, 2. Gh. Găină, 3. T. Druţan (toţi de la Aeronautica) ; juniori­­i : K 2 — 1. S. Niţă, D. Săulescu (Locomotiva), 2. M. Balmo­ş, C. Tudoran (Olimpia), 3. G. Tomo­­şoiu, C. Radu (Dinamo) ; C 2 — 1. M. Ciuculescu, V. Şerbănescu (Dinamo), 2. G. Florea, E. Mă­­trăcaru (CSS Steaua) ; C1 - 1. C. Voiculescu (Triumf), 2. A. Tudose (Olimpia) ; K 1 — 1. L. Marinache (CSS 2) 2. E. Scurtu (Locomotiva) ; C4 — I. Olimpia (Tudose, Ion Suică Alexa~d­es­­k­).J 1 ■ Triumf (Ivan, Dili P m niCu. î K1 (tineret)­­ 1. M. Burcică (Olimpia). 2. C. Frodan (CS.s Steaua) 3. M dim­­­ulrascir (Aeronautica). T. VASILE CLASAMENT 1. STEAUA 28 26 2 0 104-24 54 2. Dinamo 28 25 1 2 110-24 41 3. Victoria 28 18 4 6 71-44 40 4. Flacăra 28 14 4 10 51-35 32 1. Sp. Stud. 28 13 2 13 45 49 28 6. FCM Bv. 28 11 5 12 11-44 27 7. FC inter 28 12 3 13 35-43 27 8. F.C. Olt 28 10 I II 30-42 27 9. F.C. Argeş 28 11 3 14 24-13 23 10. Univ. Cv. 28 10 5 13 41-50 25 11. FC Bihor 28 9 6 13 30 36 24 12. FC Farul 23 11 2 li 28-42 24 ’’ £(.­. vinul .8 11 2 15 36-56 24 14. „U“ Cj-Nap 28 3 7 43 36-49 23 15. Oțelul 28 9 5 14 31-51 23 16. SC Bacău 23 10 2 16 12-49 22 17. Rapid 28 10 2 16 32-49 22 18. ASA 28 2 2 24 16-83 6 Zamfir atacant, a mai deschis jocul și... Steaua a început să joace spectaculos şi eficace, cu Hagi În prim-plan. Şi au venit şi golurile: 3—0 în min. 57 — combinaţii spectaculoase Dumitrescu-LACATUS şi ulti­­muul a înscris sub transversa­la: 4—0 în min. 66; din plin ruleu, HAGI a şutat fulgeră­tor, de la 18 m, în colţul lung, la vinclu: 5—0 în min. 87:­lo­vitură liberă Hagi, recentrare Rotariu şi reluare cu capul, în gol, NEGRAU; în sfîrşit. 6—0 în min. 90, cînd Hagi a făcut una din cursele lui pe stingă, i-a centrat „pe tavă“ lui RO­TARIU, care a trimis în poar­tă. Am mai notat bara lui Lă­cătuş (min. 70) şi marile ra­tări ale lui Tirchineci (min. 85) și D. Zamfir (min. 86, ple­cat din ofsaid ! !) care n-au putut să-l învingă pe Lung, mai inspirat decit cei doi. Constantin ALEXE e LA CEI 36 DE ANI AI SAI, căpitanul de echipă al diviziona­rei B din Botoșani, State, dă dovadă, pe lingă clarviziunea ne­cesară unui conducă­tor de joc, de o viva­citate de invidiat și — lucru foarte important — de o disciplină e­­xemplară pentru co­echipierii săi.­­ De cealaltă parte, Petro­lul a prezentat doi jucători ce s-au evi­denţiat în mod deose­bit. Este vorba de por­tarul Jipa (excelente ieşiri la centrări şi bu­ne reflexe) şi Catinca (tehnică, viteză de re­acţie, şut, însă, din păcate, şi nedorite va­lenţe de ,,comentator“ la deciziile arbitrului). • Angajament deplin al botoşănenilor expli­cabil în situaţia unei echipe care luptă pen­tru... supravieţuire, lu­cru pentru care meri­tă laude. Păcat însă de unele... excese de zel în prima repriză, faţă de care arbitrul C. Corocan a manifestat indulgentă, fapt ce a creat o stare de tensiu­ne în teren şi pe ..bănci". A fost nece­sară intervenţia obser­vatorului federal, Ro­meo Stincan, astfel ca al doilea ..act" să se dispute într-o atmosfe­ră , de deplină sporti­vitate. (P. Z.)­­ SURPRINZĂTOR DE BUNA şi eficientă replica echipei Dacia Piteşti în partida de la Tg. Mureş, cu Electromureş. S-a apărat supranu­­meric, fără să facă însă antijoc, deoarece, cu ieşiri rapide pe contraatac, a marcat şi două goluri foarte frumoase. • Cel mai bun jucător al piteştenilor a fost Togan, autorul unui gol, coautor al celui de al doilea. • Cel mai slab jucător al lui Electromureş a fost Fanioi, greoi şi neinspirat în faţa porţii adverse. „ Adevăra­ta valoare a echipei gazdă s-a văzut în ultimul sfert de oră al meciului, cînd a atacat dezlăn­ţuit, a egalat în două minute şi putea chiar să cîştige. „ Considerăm că arbitru T. Chelu — care a condus foarte bine partida — a greşit, totuşi, cînd i-a arătat cartonaşul galben lui To­gan pentru tragere de timp. Jucătorul prteştean fusese lovit în plex de minge şi însuşi conducă­torul meciului permisese medicului să intre pe teren pentru a-i da ajutorul necesar. „ Exce­lente sînt condiţiile create echipei de conduce­rea întreprinderii mureşene şi e foarte normal CIMININJt­l ORGĂNIAJIILOR SPORTIVE (Urmare din pag 1) Ungureanu, Valeriu Simion, Carmn­en Simion, Mirela Aca­­trincăi, Gabriela Cărăuşu, Mihaela Jitaru etc.), dar şi alţii la fel de bine dotaţi (Ce­zar Alexandrescu, Dorian Ses­­tac, Alin Popovici, Daniel Re­bel, Claudiu Vacariu, Valeriu Potorac ş.a.). Din păcate, afirmaţia de mai sus nu este valabilă pen­tru toate secţiile, pentru că, în timp ce unii dintre antre­nori muncesc cu pasiune, cu dăruire, alţii — Eugen Negară, Doru Andrieş, Tudor Ilie, Gioconda Pînzaru, Ni­­coleta Spiridon — nu ţin pasul cu colegii lor, acţiu­nile de selecţie întreprinse nematerializîndu-se în de­pistarea unor copii şi tineri de excepţie, ceea ce se re­flectă şi în rezultatele slabe înregistrate de secţiile res­pective. De aceea ni s-au pă­rut fireşti întrebările puse : cum îşi explică aceşti antre­nori că alţi colegi pot promo­va sportivi în loturi, iar ei nu ? , cînd vor da (măcar) un sportiv în reprezentativele ţării ? Evident se aşteaptă şi răspunsurile cuvenite... La Clubul Sportiv Muni­cipal Iaşi se munceşte cu pa­siune. „Aceasta nu înseam­nă că trebuie să fie un motiv de auto-mulţumire — ne spunea preşedintele clubu­lui —, dimpotrivă, rezultatele realizate ne îndeamnă să ne sporim eforturile, să cău­tăm noi direcţii de acţiune pentru a obţine performanţe şi mai bune". Un deziderat pe care suntem­ siguri, că re­prezentanţii clubului îl vor împlini, cu atît mai mult, cu cit se bucură şi de sprijinul unor colective de oameni ai muncii — I.P.L., C.N.D.P., IEILIP TAGOM, I.R.E., O.G.A., Inspectoratul jude­ţean şcolar etc — precum şi al unor oameni pasionaţi (Petru Nicula, Nicolae Tăutu, Cornel Rusu, Constantin Orhei, Ioan Amihăesel, Vlad Vasiliu, Dio­­nisie Simionescu ş.a.), cu toţii alcătuind un activ obştesc care îndrăgeşte sportul, care este preocupat ca C.S.M. să ri­dice continuu ştacheta per­formanţelor. Nistor Vălidean (Flacara noreni) ......................................................... „m.i n_i_ „DORIRĂ SĂ JUCĂM ÎN CUPA U.E.F.A.“ Component al e­chipei Flacăra Mo­reni Nistor Văidean rămâne unul dintre jucătorii de bază ai formației pregătite de Ion Nunweiller. Nu de mult, el viza şi mai mult. Dar... „în plină formă sportivă, transferat fiind la F.C.M. Bra­şov, în vara anului 1982, de la Ni­­tramonia Făgăraş, unde am învăţat tainele fotbalului, avându-l ca antre­nor pe Mihai Niţu, un accident stupid — am călcat la un antrenament pe o sticlă spartă — m-a ţinut departe de gazon mai bine de 6 luni. Am­ revenit treptat, mi-am re­luat locul în „il"-le braşovean, unde am jucat pînă în 1985, cînd am venit la Dinamo Bucureşti". — Şi la Dinamo? — Am jucat doi ani, după care ia­­tă-mă la Flacăra Moreni, echipă la care am cunoscut multe satisfacţii. Cea mai mare, în actuala ediţie de campionat, cînd, ia­■stă, ne aflăm pe lo­cul patru. Şi dorim să jucăm în Cupa U.E.F.A. Sunt feri­cit că la această frumoasă perfor­manţă, dacă se va realiza pînă la ur­mă mi-am adus şi eu contribuţia, în­scriind pînă acum. 11 goluri, dar pînă la sfîrşit vreau să mai adaug şi altele. — Ai şi ratat, to­tuşi, multe situaţii favorabile. — Numai şi nu­mai din cauza lip­sei de concentrare la finalizare. Aş pu­tea spune că de vi­nă e o anume su­perficialitate; ade­vărul e că iubesc prea mult mingea, o fentă sau un dri­bling în plus, pen­tru plăcerea spec­tatorilor, sint, însă, suficiente pentru ca fundaşii adverşi să înlăture perico­lul din faţa porţi­lor. întotdeauna am considerat fotbalul o artă şi de aceea, uneori, am pus re­zultatul pe planul al doilea. Poate nu este bine cian gîn­­desc, dar... «— Care sint mo­delele ? — De la noi. Bă­lăci, şi acum Lăcă­tuş, doi jucători de excepţie, pe care aş vrea să-i copiez. Iar dintre marile vedete europene pe Platini şi Gullit, doi virtuozi ai balo­nului, care parcă h­ipnotizează min­gea. — Ce speranţe ai cu echipa ta, Flacă­ra Moreni? — Dacă vom juca în Cupa U.E.F.A. să părăsim competiţia cit mai tirziu. Dar, ca să devenim o e­­chipă cu adevărat competitivă, ne mai trebuie doi-trei ju­cători valoroşi şi­­să pornim la treabă cu ambiţia şi hotă­­rrirea obţinerii per­formanţei. — Cum vezi şan­sele de calificare a echipei naţionale la Mundialul italian? — Avem, cred, cea mai bună echi­pă din grupă şi nu văd cum am putea scăpa calificarea. Cu condiţia ca la toamnă, în cele două meciuri deci­sive cu Danemarca, toţi cei chemată să îmbrace tricoul na­ţional, să apere cu ardoare cutările patriei. Gheorghe NERTEA , IN JUR DE 2 000 de spectatori au asistat la partida de la Orăştie. Dacia Mecanică — ..Po­li" Timişoara, încheiată cu un scor puţin obiş­nuit : 5—6. Surprinzător, foarte mulţi dintre ei ţineau cu echipa oaspete, se şi supărau cînd arbitrul dădea decizii (corecte) împotriva timi­şorenilor. Erau, probabil cei care ţin cu fosta divizionară B Dacia, din acelaşi oraş.­­ Cel mai bun jucător de la gazde a fost micuţul Goran. El nu e altul decît jucătorul care a e­­voluat cu doi ani în urmă în echipa de spe­ranţe a Stelei, în rîndurile căreia a şi jucat un meci. 0 Scorul, pe o tabelă nu prea arătoasă, era înregistrat electronic. Numele echipelor nu era însă scris nicăieri 1­0 Nume cunoscute la acest meci de la Orăștie : arbitrii Ad. Porum­boiu și V. Curt, care au condus după-amiază meciul de la Hunedoara, fostul arbitru Interna­ţional Vasîle Dumitrescu, acesta în calitate de observator federal. Porumboiu și Curt au că­lătorit toată noaptea cu trenul, dar au vrut sa vadă acest meci. Numai că meciul... (A­.c.). RUGBY (Urmare din pag. 1, pentru ca T. Radu să izbu­tească egalarea pentru griviţeni — l.p. în min. 16 şi 36. Cei doi s-au întrecut şi în... ratări, ste­­listul eşuînd, per total, în cinci tentative de drop. Ce a fost după eseul amintit? _Un final tern, în care Hodorcă s-a bo­­bat la un balon înalt, doi ad­versari l-au încolţit — fază de eseu pentru Griviţa, irosită co­pilăreşte. S-a marcat, în schimb, în partea cealaltă: T. Coman a repus rapid (gazdele din Parcul Copilului — aflat în „haină“ nouă — au reclamat grămadă la 5 m), pusă la Bol­­dor şi cursă pe tot terenul a acestuia, eseu transformat de Ignat, 169 6. Dar, repetăm, aş­teptam o altfel de prestaţie, aşa cum a avut Steaua doar­­ cîteva momente. „O asemenea­­manieră de a aborda un joc este inadmisibilă, după cum ar­bitrajul brigăzii conduse de M. Vătui a rămas mult dator", a­­precia antrenorul federal D. Mihalache. într-adevăr... CONTACTOARE BUZĂU — DI­NAMO 6—15 (3—3). După o re­priză echilibrată, bucureștenii au pus stăpînire pe ioc, avînd în FI. Ion un bun realizator — 4 l.p. și un drop. Pentru gazde au marcat Popișteanu Si Podărescu _ l.p. A condus Gh. Hustiu. (D. SOARE, coresp.). m FARUL CONSTANŢA — ŞTI­INŢA CEMIN BAIA MARE 28—13 (11—16). O primă repriză extrem de­ disputată, cu răstur­nări de scor (0—6. 7—6. 7—10, 11—10) apoi, constănţenii şi-au impus treptat jocul ordonat şi eficace, reuşind să cîştige clar, prin punctele înscrise de Epea 2, Zanfir 3 — eseuri. Trifescu 2 l.p­­+tr. Pentru băimăreni : Sugar — eseu Osiac 3 l.p. A arbitrat e. Stoica. (C. POPA, coresp.). UNIVERSITATEA ELTIM TI­MIŞOARA - RULMENTUL BIR­­LAD 25—15 (6—6). Localnicii au început bine, după care au ce­dat iniţiativa, revenind duna pauză, cînd acţiunile lor s-au succedat si victoria apare, ast­­fel, meritată. Realizatori : Lá­zár. Voinov. Fiat — eseuri, do­­mocos - 3 l.p. +2 tr.,, respectiv Stefăn­ică 3 lp., Floricică Lp., Cheptea drop. A condus M. gir­­landa. (C. CREŢU. coresp.). ŞTIINTA PETROŞANI — T.C. IND. CONSTANTA 25—0 (6—0). Studenţii s-au impus autoritar, mai ales în repriza secundă. Ei au marcat trei eseuri, prin Suşinschi, Năstase. Ivănuş, res­tul punctelor fiind realizate de Bezărău, din 3 l.p. Si 2 tr. Ar­bitru : G. Petrescu. (C. CRISTA­­CHESCU). POLITEHNICA IAŞI — C.S.M. SIBIU 12—9 (3—6). Victorie mun­cită a ieșenilor, prin punctele lui Chirilă eseu Cazacu 1D­. drop. tr. Pentru sibieni au în­scris Roșu eseu Amariei LP­­-l­tr. A condus C. Stanca. (Al. FÎNTEA, coresp.). DIVIZIA B ca, la rîndul ei, echipa să răspundă pe măsu­ră, mai ales prin jocuri de calitate. In orice caz, nu cum a jucat în partida cu Dacia. (L.D.) tul pe defensivă, iar una dintre putinele ' Incursiuni în careul ad­vers s-a soldat cu des- • chiderea scorului. A­­ fost unicul șut pe poar­tă în 45 de minute al oaspeţilor ! . Domina­rea netă a localnicilor­ este edificatoare dacă­­ anelăm la cîteva cifre. Şuturi : 13—5 (pe poar­tă : 6—3); cornere :­­ 10—2. Dar, ratările şi-au spus cuvintul, scorul rămînind egal. (P.V.) 0 A. S. DROBETA TR. SEVERIN a renun­ţat la serviciile jucăto­rilor Ghiţă, Balaur II, St­răuna, care, în ur­mă cu aproximativ o săptămînă, au părăsit echipa. O măsură dis­ciplinară drastică, însă necesară pentru menţi­nerea disciplinei în a­­cest final fierbinte pen­­tru formaţia severinea­na.­­ Metalurgistul Slatina, mai ales du­pă pauză, a pus accen­

Next