Sportul, august 1989 (Anul 45, nr. 12317-12342)

1989-08-01 / nr. 12317

C.M. DE FORMULA 1 „Turneul Prietenia“ la baschet­­juniori echipa româniei, pe LOCUL 2 Selecţionata de baschet ju­niori a României a avut o comportare bună la „Turneul Prietenia“, competiţie desfăşu­rată în R.P.D. Coreeană, la Phenian. Reprezentanţii ţării noastre au ocupat locul secund, obținînd trei victorii și înre­gistrând doar o înfrîngere. Cla­samentul întrecerii : 1. Ceho­slovacia 8 p. 2. România 7 p (96—90 cu R.P.D. Coreeană I. 76—66 cu Bulgaria. 96—53 cu R.P.D. Coreeană II. 71—78 cu Cehoslovacia). 3. R.P.D. Core­eană I 6 p. 4. Bulgaria 5 p. 5. R.P.D. Coreeană II 4 p. Antrenorul principal O. Şer­ban (care a condus echipa îm­preună cu N. Daneţiu) ne-a relatat următoarele : „Baschet­baliştii români s-au comportat în general bine. Evidenţieri deosebite se cuvin lui M. Co­rul, A. Alexe şi B. Rosnovschi, acesta din urmă avînd însă fluctuaţii. Au mai fost folosiţi: C. Săftescu, O. Scobai, Gh. Mureşan, Al. László, E. Tordai, FI. Şerbănescu şi C. Ştefan. Punctele forte ale selecţionatei au fost apărarea colectivă şi atacul rapid ; au fost deficita­re apărarea om la om şi pre­cizia aruncărilor libere la coş (mai ales) şi din acţiune“. (D. St.). Lotul naţional de juniori a plecat ieri în localitatea iu­goslavă Bor, pentru a parti­cipa, între 2—6 august, la Campionatul Balcanic, rezer­vat acestei categorii de vârstă. HOCKENHEIM. Pe circuitul de la Hockenheim s-a desfă­şurat duminică „Marele Premiu al R.F. Germania“, din cadrul Campionatului Mondial de aut­­omobilism la Formula 1. După ce in precedentele etape ale competiţiei campionul mondial, brazilianul Ayrton Senna, a avut cîteva abandonuri din cauza unor defecţiuni mecani­ce ale bolidului său McLaren — Honda, de data aceasta totul l-a mers din plin. El a tre­cut primul linia de sosire, fiind înregistrat cu timpul de 1.21:43,302. Principalul adver­sar, propriul coechipier, Alain Prost, a încheiat cursa pe lo­cul secund, la 18,151 s. Al trei­lea a terminat Nigel Mansell (Marea Britanie), pe Ferrari, la 1:23,254. Ceilalţi competitori — Riccardo Patrese (Italia), Nelson Piquet (Brazilia) De­rek Warwick (Marea Britanie) — au sosit după un tur, în clasamentul general:­­ Prost 53 p, 2. Senna 36 p, 3. Mansell și Patrese 25 p, 5. Thierry Boutsen (Belgia) 13 p, 6. Alessandro Nannini (Italia) 12 p etc. ( ( 1 ( I ( I I­I ( I­I­I LUPTĂ ACERBĂ ÎMPOTRIVA ACESTUI FLAGEL MONDIAL în ultimii ani, dopajul in sport a luat proporţii cu .» adevărat alarmante şi asta in pofida faptului că dife­ritele organisme sportive , internaţionale şi naţionale I aţi dus o serioasă muncă de lămurire, nu doar împo-I triva lipsei de etică a aces­tui procedeu, cit mai ales atrăgînd atenţia asupra no­­­­civităţii sale (cazurile mor­­* tale survenite în urma do­­pajului sunt mărturii foarte elocvente). S-au dat aver- * tismente, s-au organizat, în tot mai multe ţări, labora­toare de analize, s-au făcut * controale şi au fost suspen­daţi cei vinovaţi. Şi totuşi, * dopajul nu numai că n-a fost I eradicat, ci, dimpotrivă, el " proliferează. Dar lupta îm-­ potriva acestui autentic fla­gel continuă cu şi mai mul­­­­tă sîrguinţă şi probabil câ în final va fi obţinută vic­toria ! Dar, pînă atunci, din păcate, mai este de aş­teptat şi de luptat încă din , greu... în cele ce urmează, ne propunem să relatăm cîteva­­ aspecte, din ultima vreme, I ale acestei lupte : * • Comitetul International I Olimpic, prin cuvîntul lui J Alexandre de Merode. pre­­şedintele comisiei sale me­dicale, a anunţat că la J.O. * de la Barcelona, din 1992, I vor fi efectuate, în afara­­ controalelor obişnuite, şi u- 2 nul special pentru detecta- I rea dopingului sangvin. A­­­­ceastă metodă de dopaj constă în extragerea flui­dului vital al sportivului în­­ perioada de vîrf a pregăti- I rii sale, conservarea acestu- J­­a şi, în final, reincorpora­rea cu o zi înaintea con­cursului. în acest fel, ran­­­­damentul sportivului res­pectiv este mult crescut, datorită conţinutului sînge- 2 lui mai bogat în săruri şi ■ proteine.­­ De altfel, acest control a şi fost efectuat, chiar în a­­cest an, la Campionatele­­ Mondiale de schi nordic, la Lahti, in Finlanda. 3 . Federaţia Internaţio­­­nală de Atletism urmează să adopte, la Congresul său­­ din luna septembrie, noi reguli privind dopajul. în- I tre altele, se prevede exclu-* derea din viaţa sportivă a antrenorilor­­ şi medicilor , care stimulează sportivii săI se dopeze, care-i ajută în această­ privinţă şi-i incită,­­­­ deci, să încalce regulamen­tul antidoping. „ • Legat de această din­­ urmă prevedere, iată că TAC (Federaţia americană 2 de atletism) îl anchetează p­­e antrenorul Chuck Debus, acuzat de a-i fi sfătuit pe sportivi să se dopeze. Evi­dent, Debus a negat acuza­ţia elevei sale Diane Wil­liams (100 m — 10,86 în 1988, 200 m — 22,60 în 1986), dar a intervenit Mary Dec­­ker-Slaney (campioană mon­dială în 1983 la 1500 m şi 3000 m), care a adus acu­zaţii foarte grave : „Cînd aveam 19 ani, Chuck mi-a spus că n-am să pot obţine un nivel internaţional dacă nu mă voi dopa şi n-am să mă înrolez în clubul său. Dar am refuzat“... în atari condiţii, potrivit regulilor TAC, Debus riscă acum să fie suspendat pe viaţă ! El însă nu este singurul în această situaţie, căci la fel se spune şi despre John Smith (antrenorul lui Steve Lewis, campionul olimpic ’88 la 400 m), ca şi despre Bob Kersee (soţul şi antre­norul lui Jackie Joyner- Kersee, campioană mondia­lă şi olimpică la lungime şi heptatlon şi al Florencei Griffith-Joyner, recordmană mondială şi campioană o­­limpică la 100 m şi 200 m), acuzat pentru acelaşi mo­tiv de sprintera canadiană Angela Bailey­­ !­­ Una dintre noile reguli ale IAAF este şi aceea de a anula titlurile şi recordu­rile stabilite de un atlet care recunoaşte, în mod pu­blic, că a folosit substanţe dopante în perioada stabili­rii performantelor respec­tive. Este, în primul rînd, cazul sprinterului canadian Ben Johnson, care ar ur­ma să-și piardă titlul de campion mondial de la Roma '87, iar racordul său la 100 m — 9.03 s să fie anulat... Romeo VllARA JOCURILE S I­ D­ II IUI MONDIALE MÜNCHEN, 31 (Agerpres). — La jocurile sportive mondiale (discipline neolimpice) de la Karlsruhe, în concursul de înot subacvatic, proba feminină de 200 m a fost cîștigată de con­curenta sovietică Tatiana Mel­nikova cu timpul de 1:38,21. La masculin, pe primul loc în a­­ceeaşi probă s-a clasat Serghei Agapov (U.R.S.S.) 1:26,72. Rezul­tate la alte sporturi : patinaj pe rotile : 300 m bărbaţi: Luca Antoniei­ (Italia) 30,61 ; 300 m femei : Barbara Fischer (RFG) 33,10 ; bodybuilding ; catego­ria peste 90 kg : Andreas Munzer (Austria) ; hochei pe rotile : Spania — Olanda 3—0; ciclobal : R.F. Germania — Aus­tria 4—2. AU LUAT SFIRŞIT C­­E DE NATAŢIE - JUNIORI La Leeds, în Anglia, au a­­vut loc, timp de patru zile, Campionatele Europene de na­­taţie pentru juniori. în ultima zi a întrecerilor, finalele de înot au fost cîştigate de urmă­torii sportivi : fete, 100 m liber s Henke (R.D.G.) 57.65. 200 m mixt : Egerszegi (Ungaria) 2:16,03, 800 m liber : Kynast (R.D.G.) 8:46,63. 4X100 mixt : R.D.G. 4:16,36 ; băieţi. 100 m liber : Mozhudlis (U.R.S.S.) 50,41, 200 m mixt : Keller (R.F.G.) 2:07.05. 1 500 m liber: Wiese (R.D.G.) 15:29,13, 4X100 mixt : U.R.S.S. 3:50,21. 9 Dibut victorios al brazilienilor in preliminariile f.fl. 9 Noi măsuri pentru preintîmpinarea actelor nesportive pe stadioane @ Meciuri amicale, meciuri de campionat PRIMUL meci din prelimi­nariile C.M. — zona Americii de Sud — s-a desfășurat dumi­nică la Caracas (grupa a 3-a), între reprezentativele V­ene­­zuelei și Braziliei. Victoria a revenit echipei Braziliei cu scorul categoric de 4—0 (1—0), prin golurile marcate de Bran­co (min. 5), Romario (min. 67) și Bebeto (min. 80 și 81). Din această grupă mai face parte și echipa statului Chile. Prima clasată se va califica pentru turneul final al C.M. din 1990. Următorul meci — la 6 au­gust, tot la Caracas, intre for­maţia Venezuelei şi cea a sta­tului Chile. TURNEUL de la Londra, desfăşurat pe stadionul Wem­bley, s-a încheiat duminică, în finală. Arsenal a dispus cu 1—0 (1—0) de eterna ei riva­lă F.C. Liverpool, prin golul marcat de Steve Bould. Pen­tru locul 3, Dinamo Kiev a învins, tot cu 1—0 (0—0), pe F.C. Porto (viitoarea adversa­ră a echipei Flacăra Moreni în primul tur al Cupei U.E.F.A.). PENTRU a preveni manifes­tările nesportive în noul cam­pionat din Italia, federaţia ita­liană de specialitate a averti­zat echipele că, în cazul unor abateri ale spectatorilor de la disciplină, va sancţiona foarte aspru cluburile respective. Astfel, formaţiile care nu vor lua toate măsurile de ordine vor fi penalizate financiar, plus cu suspendarea terenului de la două sau mai multe eta­pe, partidele urmînd să aibă loc pe terenuri neutre , în ca­zuri extreme, jocurile se vor desfăşura fără spectatori. De­ciziile sunt menite să stăvi­lească manifestările huliganice de pe stadioane, înaintea tur­neului final al C.M. După cum se ştie, în ediţia trecută a campionatului, in încăieră­rile care au avut loc la Mila­no şi Ascoli, mai multe per­soane şi-au pierdut viaţa ! IN ETAPA a doua a campio­natului francez s-au înregis­trat următoarele rezultate : Lyon — Toulouse 3—0, Caen — Saint Etienne 3—2, Brest — Lille 1—0, Monaco — Sochaux 2—1, Cannes — Toulon 0—0, Bordeaux — Racing Paris 4—0, Paris Saint-Germain — Metz 1—0, Mulhouse — Montpellier 2—0, Auxerre — Nisa 1—0, Marsilia — Nantes 1—0. în clasament se află în frunte Olympique Marsilia 4 p, urmată de Bordeaux, Toulon, Paris S.G. și Monaco­­cu 3 p fiecare. REZULTATE înregistrate în campionatul austriac, etapa a 3-a : Vorwärts Steyr — Vie­nna 2—2, St. Polten — Admira Wacker 1—2, Rapid Viena — F.C.S. Tirol 0—2, Austria Salz­burg — Austria Viena 2—2, Sturm Graz — G.A.K. 0—1, Wiener Sportclub — Kremser 0—2. Pe primele locuri în clasament. Austria Viena şi Grazer A.K. cu cite 5 p. ETAPA a 1­3-a a campionatu­lui elveţian : Bellinzona — Young Boys 2—1, Grasshoppers Zürich — Servette Geneva 1—1, Lausanne — FC Lucerna 1—1, Neuchâtel Xamax — Lu­gano 4—2, Saint Gall — Aarau 0_6, Wettingen — Sion 0—1. In clasament conduce Neu­châtel Xamax, cu 6 p, urmată de Grasshoppers —5 p. Brazilianul Romario (legitimat la P.S.V. Eindhoven) este unul dintre cei mai valoroşi atacanţi ai reprezentativei braziliene, fapt dovedit şi duminică in meciul cu Venezuela „UTOPIA" LUI COUBERTIN încă în 1912, anul Jocurilor O­­limpice de la Stockholm, ilustrul pedagog francez Pierre de Cou­­bertin, fondatorul J.O. moderne, a făcut o afirmaţie care, atunci, a provocat zîmbete dar care ul­terior, peste ani, avea să se im­­plinească întocmai. Astfel, Cou­­bertin a afirmat că „va veni o zi în care continentul african va da un mare număr de campioni olimpici !“. Să faci un astfel de .Pronostic“ în momentul în care .,continentul negru“, în mod practic, nu exista decît ca un conglomerat de colonii și care nici măcar nu lua parte la Jocuri era­ cum s-a si apre­ciat, de altfel ,încă o aronie a francezului“... Au trecut anii şi iată că în­­cet-încet Africa s-a trezit a rupt ruşinoasele lanţuri ale co­lonialismului, iar pe harta lumii au apărut noi state independente. Intre alte acţiuni cărora acestea 11 s-au integrat au fost ,si Jocu­rile Olimpice. Si iată că, la pri­ma participare a Africii la J.O., în 1960, la Roma ,,utopia fran­cezului" s-a adeverit întocmai, maratonistul etiopian Bikila A­­bebe fiind primul sportiv afri­can care a obţinut o medalie o­­limpică de aur. Si au urmat alti alergători, din Kenya, din Ma­roc, din Tunisia, şi iarăşi din Etiopia. Momentul de vîrf al partici­pării olimpice a africanilor l-au reprezentat Jocurile din 1988 de la Seul, cînd, în premieră, n-au fost campioni olimpici doar atle­ţii alergători, ci şi un pugilist (Robert Wangi­la), care a cîştigat titlul olimpic la categoria semi­­mijlocie. În afară de aceştia, chiar dacă n-au obţinut mea­­ii, baschetbaliştii din Republica Centrafricană şi fotbaliştii din Zambia au avut compor­tări meritorii. „Breşa“ a în­ceput, iată, să se lărgească !...­ N-a fost vorba deci, de o u­­topie !... (r. iil.). PE SCURT • PE SCURT • P£ SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT ATLETISM • La Londra s-a desfășurat meciul masculin din­tre reprezentativele Marii Brita­nii și Kenyei. Gazdele au obținut victoria cu 125—108. Cîteva re­zultate individuale : 100 m : Christie (MB) 10.26 200 m : A­dam (MB) 20.64 400 m : Kipkem­­boi (K) 45.42. 800 m : McKean (MB) 1:43.88 Ereng (K) 1:44.25 (mare surpriză victoria netă a lui McKean în fața campionului olimpic) o milă : Chesire (K) 3:54.80. 3000 m : Ondieki (K) 7:36.72. 5000 m: Ngugi (K) 13:17.72. 3000 m Obst.: Sang (K) 8:23.67. 110 mg : Jackson (MB) 13.20. Me­ciul feminin dintre echipele Ma­rii Britanii şi R. F. Germania s-a încheiat cu succesul gazdelor (35—20) . lungime : Kim Haeger 6.43, înălţime • Marion Goldkamp (RFG) 1,89 m BASCHET­e Campionatul Mon­dial pentru junioare s-a înche­iat la Bilbao (Spania) cu victo­ria selecţionatei U.R.S.S., care a întrecut în finală cu 109—93 (59—52) echipa Iugoslaviei. In meciul pentru locurile 3—4, Aus­tralia a dispus cu 69—61 (31—33) de Cehoslovacia. CICLISM . Etapa a 7-a a Turulm Portugaliei a revenit la sprint francezului Franck Bou­­cauville cronometrat pe 113,7 km cu timpul de 2 h 37:34. In cla­samentul general individual can­­al ,Să conducă portughezul Antonio Alves, urmat de compa­trioţii săi Cassio Freitas la 18 secunde, si Joaquim Valgado la 49 secunde. POLO a in cadrul turneului de la Zagreb. Iugoslavia a între­cut cu scorul de 13—2 (5—0. 3—1. 1~L 4—0) formaţia Greciei, iar echipele Canadei si Franţă au terminat la egalitate : 7—7 (3—1. 3 ,2—1­­—21. Partida dintre Iugoslavia si Ungaria s-a înche­iat cu succesul campioanei olim­pice formaţia gazdă, cu 13—12. • In cadrul turneului de la Vi­ena : Marea Britanie —­ Elveţia 20—5 Israel — Danemarca II—19 Austria — Coreea de Sud 16—3­ Competiţia a fost cîştigată de Israel, cu 11 p. urmată de Aus­tria 8 p Marea Britanie 8 p. Suedia 7 p. Danemarca 6 p. El­veţia 2 p. Coreea de Sud 0 p. TENIS • In finala turneului masculin de la Stuttgart, jucăto­rul argentinian Martin Jaite l-a întrecut cu 6—3, 6—2 pe iugosla­vul Goran Proh­l in finala de dublu, cuplul cehoslovac Korda. Amid a dispus cu 6—3 6—4 de perechea Florin Secărceanu (Ro­­mânia) Suk (Cehoslovacia). • Finala turneului de la Tokio a fost cîștigată de americanul An­dre Agassi, care l-a întrecut cu 7—6, 6—4 pe cehoslovacul Ivan Lendl, in partida pentru locul 3, suedezul Stefan Edberg l-a în­vins cu 6—4, 3—6 7—6 pe compa­triotul său Mats Wilander. ffl i­ semifinalele turneului feminin de la Baastad (Suedia). Katerina Maleeva a eliminat-o cu 6—4, 2—6, 6—4 pe Sandra Cecchini, iar Sabine Hack a dispus cu 6—2, 6—3 de Maria Strandlund. A în semifinalele masculine de la Washington, disputate numai în­tre jucători americani. Tim Ma­yotte l-a eliminat cu 6—3, 6—2 pe Todd Witsken, iar Brad Gil­bert a dispus cu 6—4, 3—6. 6—3 de Richey Reneberg. A în semi­finalele turneului de la Campos (Brazilia), cubanezul Ivan Taba­­res l-a eliminat cu 7—­ 6—4 pe brazilianul Mauro Menezes, iar Danilo Marcelino l-a învins cu 6—1. 6—1 pe Alex Hocevar. VOLEI . Aflată în turneu în R.F. Germania, selecționata mas­culină a Suediei a întrecut la Travemünde, formația R.F. Ger­mania, cu scorul de­ 3—1 (14. 15 —4 10). Redacţia şi administraţia« cod 1*778 Bucureşti str * conta in at p t t r ■ „ ___ . Pentru străinătate abosamente pria Ro«presfllateUa, sectorul export-olî•S0'5i­2ore8£' ,0-34 80, interurban 437; telex 10 350 romsp. Telefax. (90) Nr. n.60.33 sevtorul export import presă P.O.B. 12-201 telex 10378. Orsfir Bucures«, Calea Griviţei nr. 64-66 10 369. Tiparul I.P. -Informația»

Next