Sportul, septembrie 1989 (Anul 45, nr. 12343-12368)

1989-09-01 / nr. 12343

LA TENIS, AZI INNTRĂ IN CONCURS JUNIORII MARI După cum se ştie, în aceas­­tă săptămină se desfăşoară finalele Daciadei şi ale Cam­pionatelor Naţionale rezerva­te juniorilor. Cei mici (pia la 16 ani) au intrat in con­curs luni si iSe vor încheia întrecerile în cursul zilei de azi de la ora 9 fiind progra­mate finalele de simplu ,iar in continuare cele de dubi -o zi mai tîrziu, deci, fata de programul initial, datorita faptului că miercuri ploaia a făcut imposibilă disputarea meciurilor prevăzute. Astăzi, de la ora 8,30, tot pe terenurile de la Progresul din Capitală, intră în concurs și juniorii mari (pînă la 18 ani). întrecerile la PATINAJ pe rotile cei mai buni vitezişti se­­niori şi iunori işi­ vor disputa întâietatea, incepind de azi, in întrecerile finale ale Da­ciadei la patinaj pe rotile, care vor fi găzduite de pista de asfalt din Suceava. In pa­ralel, vor avea loc şi probele rezervate copiilor si speran­ţelor. PISTOL LIBER (Urmare din pag. 1) putată intre Ana Buţu şi Da­niela Dumitraşcu, întrucît la sfirşitul finalei propriu-zise, ambele se clasaseră la egali­a­­te pe prima poziţie, cu bba P­­Barajul în două trăgătoare a adus cîştig de cauză Anei­ Bu­ţu la o diferenţă clară (49—45 p). Faptul denotă, pe de o parte, calmul dinamovistei in situaţii critice, dar pe de altă parte, şi neputinţa stelistei de a re­zista stresului intens. De notat şi evoluţiile bune — cite 291 p — ale Silviei Kaposztay şi E­­lenei Taciuc­a partea de pre­cizie dar zestrea de puncte a­­cumulate n-a mai putut fi păstrată la partea de viteza, ultima pierzind chiar intrarea in finală... REZULTATELE TEHNICE, pis­tol liber seniori : 1. S. Babu (Steaua) 666 d : 2­­. Petru (O­­limpia) 648 d: 3. Gh. Pod (UT Aradi 645 D : 4 C. Tîrloiu (Stea­ua) 644 n : 5. D. Pavel (Letea Bacău) 641 D : 6 V Suciu (UT Aradi 6?,9 p : echipe : 1. Steaua 1661 n : 2. Letea Bacău 1643 p : 3. U.T. Arad 1624 p; juniori : 1. C Teodor (Steaua 1­544 p : 2. M. Balaban ICSS 1 Buc) 538 n : 3 S. vasiliu (UT Aradi 534 d : e­­chipe : 1. Steaua­ 1592 P : 2. UI Arad 1562 p : 3. Dinamo 1551 D - pistol sport. senioare : 1. Ana Butu (Dinamo) 718 O : 2. Daniela Dumitrascu (Steaua) 714 n : 3 Silvia Kaposztay (Steaua) 667 p : 4. Maria Macovei (Dinamo) 664 p : 5. Anisoara Matei (Di­namo) 663 p : 6 Maria Ciobanu if STT Brasovl 662 o. POLO (Urmare din pag. 1 a fost multe faze rapide, tăioa­se, egale cu desprinderea cla­ră. De notat, totuşi, unele mo­mente bune ale poloiştilor de pe Someş. Au marcat: Geam­­­başu 3, Angelescu 3, L. Bala­nov 2, Fruth, Nuţu, Duculeţ, Ragea, Geantă (S), Sabău 3, Colceriu 3, Sebak, Cosmaţchi. Arbitri : V. Median — B. Ghiţan. Meciul dintre DINAMO BUCUREŞTI şi CRIŞUL ORA­DEA era aşteptat ca un derby. Dar, după ce Fejer a fructi­ficat o situaţie de superiori­tate numerică, a venit un alt hat-trick, izbutit de Hagiu, şi campionii s-au detaşat. Biho­­renii s-au apropiat o dată, la 4—5, neputînd apoi să stăvi­lească adevăratul „iureş“ al campionilor, cîştigători în final la o diferenţă cu totul nescon­­tată : 18—9 (4—1, 4—3, 6-2, 4—3) ! E drept, orădenii au jucat fără internaţionalul Cos­­tră­ş, cu o serie de tineri, ceea ce nu poate scădea insă din meritele dinamoviştilor. Pentru că echipa antrenată de Dinu Popescu şi Liviu Răducanu a avut o seamă de realizări de ridicată spectaculozitate, în­­tr-o gamă variată, alternînd spre pildă combinaţiile prelun­gite cu şuturile „din prima", reluînd sigur pase inspirate, în care excelează Moiceanu. O evoluţie, cea dintîi, promiţă­toare în perspectiva... C.C.E. Au punctat : Hagiu 5. B. Şte­­fănescu (debut aplaudat la Di­namo) 4. Răducanu, Cr. Dan. Ardelean. E­­lenescu — cîte 2. Georgescu (D), Fejer 4, G. în­­dig 2. Bonca. Stancovici, Bo­­gd­an. Au arbitrat v. Guian şi D. Iîpa. Astăzi, două reuniuni. De la ora 9 : Crişul — Voinţa, Di- - namo — Rapid, I.L.T. — Steaua ; de la 16,30: I.L.T. — Dinamo, Voinţa — Rapid, Steaua — Crişul. TIR CU ARCUL (Urmare din pag. 1) 21-lea clasat diferenţele au fost de numai 7 p, Gh. Birzu (Voinţa Satu Mare) cu 257 p, Iosif Szatmári şi Cezar A­­lexandrescu (C.S.M. Iaşi), cu cite 259 p fiecare salvîndu-se in extremis. De „sferturi“ în­să, Gh. Bîrzu nu a mai putut trece, dar, spre surprinderea tuturor (mai ales că în faza anterioară obţinuse locul 5), Mircea Firdea a fost în „topul“ eliminaţilor, de unde a scăpat cu preţul unor mari eforturi depuse la 90 m. La fete, ultim­eile trei clasate in „optimi“ — Csilla Balogh (Mobila Satu Mare), Iuliana Fodor (C.S.M. Iaşi) şi Cerase­­la Coşovan (Minerul) — au pier­dut şi în „sferturi“, lor adă­­gîndu-li-se în această fază Alina Nicolaescu (Olimpia), Maria Iurescu (C.S.S. Rădăuţi) şi, după un baraj cu Csilla Szabó (Voinţa Satu Mare), Elena Gheorghe (Minerul). In ceea ce priveşte partea superioară a ierarhiei, este de remarcat în primul rînd buna prestaţie a Marinei Mo­­loce (Carpaţi Gălăneşti) care a ocupat primul loc atit în „optimi“, cit şi în „sferturi“, cu 309 p, respectiv 318 p, de­­monstrind că nu intîmplător a cîştigat detaşat, şi întrecerea de simplu FITA, desfăşurată cu o zi înainte. La băieţi, duelul început în etapa cali­ficărilor între Victor Stănescu (Metalul Plopeni) şi Adrian Călin (Voinţa Satu Mare) a continuat, primul cîştigînd „sferturile“, iar cel de al doi­lea „optimile“ cu acelaşi punctaj : 311. Să vedem însă ce se va întîmpla azi, de la ora 9,30, cînd sunt programate semifinalele, și, mai ales, ce se va întîmpla la finale. C. B. DE CĂLĂRIE (Urmare din pag. 1) la egalitate se aflau, pe pri­mul loc, echipele României şi Greciei, cu precizarea că for­maţia noastră avea avantajul unui punctaj superior din pro­ba nr. 1. Dar, iată, în manşa a doua, în timp ce juniorii noştri termină cu acelaşi punctaj (32 p) juniorii greci reuşesc o cursă ceva mai bu­nă, termină numai cu 24 p, recuperează astfel handicapul şi cîştigă titlul cu an minim avantaj de 0.08 p! Este cea mai mică diferenţă înregistra­tă de cînd se aplică ace­st re­gulament la Campionatele Bal­canice. Dar acesta este re­gulamentul şi formaţia ţării noastre a trebuit să se mulţu­mească cu locul secund dato­rită nu realizărilor deosebite ale adversarilor, ci propriilor greşeli din evoluţiile compo­nenţilor săi (Răzvan Bozan, Magda Isopescu, Valentin Velea, Silviu Mihai). Din echipa învin­gătoare s-a detaşat, totuşi, He­lene Balb­oussi, singura concu­rentă care a terminat cu zero puncte în ambele manşe. De altfel, prin acest rezultat ea a trecut şi pe locul I in clasa­mentul general individual, în care este urmată de Răzvan Bozan (România) 16 p. Gospo­­din Gospodinov (Bulgaria) 22,69 p. Valentin Velea (România) 25,05 p. Osman Uce( Turcia) 30,17 p. Sofia Pamboukidou (Grecia) 31,44 p. Ca şi î­n ca­zul fetelor, şi aici se anunţă o dispută strînsă pentru desem­narea campionilor individuali. Clasamente finale pe echipe­­ senioare : 1. Grecia 102,47 p, 2. România 104,94 p, 3. Bulga­ria 143,90 p; juniori : 1. Gre­ LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ • CISTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 23 AUGUST 1989 • Cat. 1: 1 variantă 25% autoturism .DA­CIA 1300“ (70.000 lei) : cat. 2 : 3,50 variante a 13 863 lei ; cat 3 : 7.50 variante a 6.469 iei ; cat. 4 : 31.25 variante a 1.553 iei : cat 5 : 101.00 variante a 480 lei ; cat 6 : 208.00 variante a 233 iei , cat. X : 1.255,00 variante a 100 lei. Autoturismul „Dacia 1.300“ de la­ cat. 1, a fost obținut de Ostrovan Ioan din Suceava,­­ întrucât mai sunt doar DOUĂ zile pentru depunerea buleti­nelor la concursul PRONOSPORT (ca, de altfel, și pentru jucarea numerelor favorite la tragerea excepţională LOTO din aceeaşi zi), reproducem mai jos, din nou, pentru a veni în sprijinul participanţilor, partidele înscrise la concursul de duminică. 3 sep­tembrie : 1. Bologna — Interna­­zionale : 2. Cremonese — Cesena: 3. Florentina — Genoa : 4- Lecce — Atalanta : 5. Milan — Lazio : 6. Napoli — Udinese : 7. Roma — Ascoli : 3. Sampdoria — Bari : 9. Verona — Juventus : 10. Bres­cia — Romo : 11. Foggia — Pisa : 12. Messina — Avellino: 13. Parma — Pescara.­­ Tragerea obişnuită de astăzi, vineri, 1 septembrie 1989, va a­­vea loc în Bucureşti, în sala clu­bului din str. Doamnei­ nr. 2. „Mânuşa Litoralului" la box ^ COMPONENţll IOTULUI CONTINUĂ STRIA VICTORIILOR CONSTANȚA, 31 (prin te­lefon). .Maratonul P^f‘f prilejuit de .Mănușă lui" atrage un număr mare de spectatori în Sala Sportiviilor din frumosul nostru por. n *. intim. în ultimele reuniuni -aT urmărit peste 30 de pai.id-­­dar trebuie spus că nimeni nu a avut ce regreta. Specmcolul oferit de sof­t.v­­a fo­i c­­­seori aplaudat la scena ._ des­chisă, iar arbitrii şi-au mirat­­ şi ei „in mină“ Dintre partidele ultim­ei reuniuni am reţinut pe­ cea care a pus faţă în fața­­ „semiuşorii“ Nedim Regep lu ­men­tul Medgidia) şi Alexan­dru Pavel (Mecanica _ Tina Buc.). Cei doi sportivi au stiluri diferite, Regep mizm­a pe atacuri şi forţa fovi­urilor croşetate, iar Pavel pe direc­tele de întîmpinare expediate cu ambele braţe. A fost o confruntare aprigă, cu schim­buri de toată frumuseţea, pu­blicul subliniind în repetate rînduri realizările boxerilor. La reuşita spectacolului a contribuit şi arbitrajul lui Ni­­colae Manole, care a intervene numai atunci cînd a fost ne­cesar. Judecătorii l-au aisigu­rat pe Refren, dar şi Pave, me­rită felicitări pentru evoluţia sa. Tot în cadrul acestei ca­tegorii, tînărul Nicolae Dijon (Rapid) a întîlnit în spaniolul Sergio Ray un adversar la Kig de tenace şi combativ. S-au schimbat lovituri dure de ambele părţi şi k.o.-ul a Plutit deasupra ringului. A csigat, printr-un final mai bun Dima, dar replica spaniolului a stîrnit admiraţia asistenţei. Sportivii din lotul­ nostru reprezentativ continuă să aiba evoluţii notabile. „Semigreul“ Vasile Damian l-a făcut k.o. în prima repriză pe Ion Mihai (Petrolistul Năvodari), __ confir­­mînd părerea că este un vi­zibil progres. Am aşteptat cu interes şi evoluţia lui Lutkcî Obreja. Am crezut că adversa­rul său, Alexandru Dinu (Me­talul Buc.), cunoscut ca un pugilist redutabil, îi va opțin­ o rezistenţa mai mare a campionului. O direc­tă expediata de atbfie,ia­r a clătinat pe Dinu, arbitrul Matei Tom­a a sesizat pron.pt, a numărat pina la opt. L upta a fost reluată, d­ar d*v®n“| vizibil inegala si. dt'Pa o noua serie de lovituri. Dinu a fost abandonat în prima repriza. Cocoşul“ Adrian Marcuţ (lot) a avut un meci extrem de greu cu Petre Dr«,geanu (Cimentul Medgidia). A fost o întîlnire frumoasa, apriga,­n care Mărcuţ a făcut apel la toate resursele pentru a tranşa în favoarea sa ri­valitatea din ring. . La „mijlocie“, Doru Mari­­cescu l-a avut ca adversar pe englezul John Stoks, un pu­gilist înalt, cu alonjă res­pectabilă. Românul a sesizat repede că ii este superior şi, cu directe de dreapta bine plasate, şi-a incomodat vi­zibil omul din faţă. Iar atunci cînd Stoks devenea mai agresiv, contrele de stingă ale lui Mancescu îl temperau repede, aşa că vic­toria lui n-a stat nici un mo­ment la îndoială. Alte ten­tate, semimuscă: S.­wam­bajar (R. P. Mongolă) b.p. V. Van (Voința-A.S.A. p. Paraschîv (lot b.ab.­ v. Giridly (Turcia) ; cocoş. ”• Tiltimen (R. P. Mongolă) b.p. M. Raynol (Anglia) ; semimij­­locie • J. Martinez (Spania) b.p. V. Morovan (Carbochim Cluj-Napoca). Vineri si sîmbăta au foc semifinalele, iar duminică, de la ora 17, se vor disputa finalele. Paul IOVAN ATLETELE NOASTRE ›Urmare din pag. 1) printre cele mai bune din lu­me, la 1 500 m şi 3 000 m, dar mai apoi Viorică s-a ... stins pur şi simplu, ca o luminare. Cu experienţa anului trecut bine însuşită, antrenorul Ion Bură a îmbunătăţit serios planul de pregătire a atletei şi calitatea muncii se vede in acest an. Viorica Ghican e mult mai sigură pe ea, mai combativă, mai competitivă ca oricînd, în iunie, la Piteşti, la „Internaţionalele“ Româ­niei, a impus, cu îndrăzneală, un tempou de alergare foarte ri­dicat şi doar clasa foarte înal­tă a Paulei Ivan i-a adus, in cele din urmă, cîştig de cau­ză, cele două atlete realizing atunci rezultatele cele mai bune din bilanţul mondial al anului ’39. Apoi, Ghican a participat cu succes la citeva concursuri internaţionale, iar acum, la Duisburg, a obţinut rezultatele ei cele mai bune, atit la 3 000 m cit şi la 10 000 m, probă in care a şi devenit recordmană naţiona­lă şi mondială universitară. Şi suntem­ siguri că despre Vio­rica Ghican vom mai avea de auzit încă multe lucruri frumoase­­ în condiţii atmosferice total nefavorabile. Alina Astafei (antrenor : C-tin Dumitrescu) şi-a trecut în palmares o prestigioasă victorie la săritu­ra în înălţime, deşi cu un re­zultat de numai 1,91 m, în­vinsa sa, cubaneza Silvia Costa,­ este, la această oră, performera nr. 1 a lumii. De notat că, în acest sezon, Alina deţine două victorii în faţa a­­cesteia şi una în faţa re­cordmanei mondiale Stefka Kostad­inova, ceea ce pentru primul ei an de seniorat spu­ne ceva. cia 73,93 p. 2. România 74,86 p. 3. Turcia 99,16 p. Ploaia torenţială care a în­ceput înaintea probei seniori­lor a înmuiat şi mai mult te­renul, făcînd condiţiile de concurs extrem de dificile. In aceste condiţii, totuşi, echipa noastră de seniori (A. Bozan, I. Bucur. M., Nea­­gu, R. Ilici) a ocupat în cele din urmă locul secund, ca ur­mare a unei manşe a doua mai bine realizată, dar titlul a re­venit formaţiei Greciei. Clasa­ment : 1. Grecia 116,23 p, 2. România 152,53 p, 3. Bulgaria 187,09 p. Clasamentul indivi­dual a suferit numeroase mo­dificări, înaintea ultimei probe el arătînd astfel : 1. T. Atabek (Turcia) 21,27 p. 2. T. Iliadis (Grecia) 25,78 p. 3. P. Kazakov (Bulgaria) 29,83 p. 4. M. Fe­­raru (România) 39,23 p. 5. M. Neagu (România) 40,25 p. 6. A. Zorbu (Turcia) 40,28 p. Vineri este zi de Pauză._ în­trecerile continuă simbată și duminică. Turneul nr. 5 in ,Trofeul Sportul" la volei (1) | CSM OTELUL TIRGOVISTE S! RAPID BUCURESTI-1­ FINALA ME • TIRGOVIŞTE. 31 (prin tele­fon). Situaţie inedită îna­inte de ultima zi a disputelor din grupele celui de-al cincilea Turneu feminin de volei din cadrul circuitului dotat cu „Trofeul Sportul“, poziţia tu­turor echipelor în clasamente era dependentă de meciurile programate în ziua a treia. De altfel, în grupa I cele patru e­­chipe — C.S.M. Oţelul Tîrgo­­vişte, Chimia Rm. Vîlcea, C.S.M. Libertatea Sibiu şi Fa­rul Constanţa — se aflau la egalitate de puncte, iar în gru­pa a I1-a, un singur meci urma să definitiveze întreaga ierar­hie a acesteia. Ca atare, pri­mele trei partide programate au avut un caracter decisiv. în prima partidă a acestei penultime reuniuni s-a clarifi­cat situaţia grupei a 11-a, în­­trucît Rapid Bucureşti a în­trecut cu 3-0 (10, 12, 4) pe Dacia Piteşti şi şi-a cîştigat astfel dreptul de a disputa vi­neri (n.r. azi) finala mare a turneului. Giuleştencele au dove­dit mai multă omogenitate in sextet, un spor de mobilitate în ambele faze şi o eficienţă superioară la fileu (în special în atac). Totuşi, Dacia a început bine primele două seturi, în care a condus cu 7—3 (I) şi 6—2, 10—5, 12—7 (II). Arbitrii I. Nica — C. Malaxia au con­dus formaţiile: RAPID — Lu­miniţa Climencu 7,5 (Paula Coasă), Lidia Bratu 8, Livia Gliga 8, Fidelia Crişan 9, Da­niela Buhl­­a 8, Niculina Bujor 8,5; DACI:#*— Mihaela­ Marian 85,­ Mariana Miron 8,5, Aurora Nedelcovici 8, Dana Marinescu 7, Florina Bogdăneci 7_ (Ionela Bengin), C­abriela _Bîcă^ 7,5. Următoarele două întîlniri ambele din grupa I — au re­ţinut în mod cu totu^l deosebit atenţia publicului, ele cores­­punzînd şi în plan tehnic­­şi spectacular. Mai întîi s-au întîl­nit Chimia Rm. Vîlcea şi C.S.M. Libertatea Sibiu. Vîl­­cencele au făcut din nou un joc de calitate, împunîndu-se în cele din urmă cu 3—1 (10, 9, —13, 7). Elevele lui M. Niem­­escu şi C. Cadelcu au adăugat prestaţiilor în general bune în atac şi la blocaj o mai mare siguranţă la preluare şi în in­tervenţiile din linia a doua. Arbitrii C. Malaxi şi Şt. Cîrs­­tea au condus echipele: CHI­MIA — Cristina Buznosu 8,5 Xenia Ivanov 8,5. Dorina Cră­ciun 8. Camelia Iliescu 8,5. Lu­­creţia Mirea 9. Mădălina Cior­­baru 9 . C.S.M. LIBERTATEA — Anca Domnariu­s 7, Elena Negulescu 8,5, Liv­ia Şerban- Bodi 8, Anca Besta 8, Claudia Tînţ 7,5. (Renate Marcus), Georgeta Rus 7 (Dana Crăciun) în celălalt meci al grupei, C.S.M. Oţelul Tîrgovişte a dis­pus, conform previziunilor, la un scor categoric de Farul Constanţa: 3—0 (10, 4, 8) după o partidă pe care a dominat-o în majoritatea timpului. Dealt­fel tîrgoviştencele — care ast­fel s-au calificat pentru fina­la locurilor 1—2 — s-au dove­dit, şi in acest joc o echipă bi­ne pregătită, sudată, cu re­ Lă de joc. Arbitrii­­ Gh. Nica-Petrescu şi I. Nica au condus formaţiile: C.S.M.­­ OŢELUL - Corina Olteanu 9, Viorica Bîrsâşteanu 9, Elena Şchiopu­ 8,5, Cristina Zamfir , 8,5 (Ecaterina Stana), Maria Vasilică 8, Doina Radu 8,5, FARUL — Tudoriţa Zaharii 7.5, Iuliana Enescu 7 (Lumini­ţa Iliev 7), Delia Leiţoiu 7.5, Marinda Neacşu 7 (Simona Boantă), Claudia Dorobanţu 6,5 (Elena Ciulpan), Gumniza Lică 8,5. în ultima partidă s-au în­tîlnit Universitatea C.F.R. Cra­iova şi Electronica Bucureşti. Scor 3—0 (11, 2, 8) pentru cra­­iovence, care au folosit forma­ţia: Violeta Barcan 8, Carmen Titiliuc 8,5, Mirela Cazangiu 8, Monica Şuşman 8, Liliana Po­pescu 8,5. Carmen Anghel 8, (Mirela Neculiţă). CLASAMENTE. Grupa I : 1. C.S.M. Oţelul 5 p (8:3), 2. Chi­mia 5 p (8:6), 3. C.S.M. Liber­tatea 4 p (4:6), 4. Farul 4 p (3:8); grupa a II-a: 1. Rapid 6 p, 2. Universitatea C.F.R. 5 p, 3. Dacia 4 p, 4. Electronica 3 p. Vineri de la ora 10: Farul — Electronica (locurile 7—8), Chimia — Universitatea C.F.R. (loc. 3—4), C.S.M. Libertatea — Dacia (loc. 5—6), C.S.M. Otelul — Rapid (loc. 1—2), Aurelian BREBEANU CAMPIONATELE DE LUPTE PE ECHIPE, DIN NOU ÎN ACTUALITATE Dună o scurtă perioadă de în­trerupere. Campionatele Re­publicane ne categorii de ere­­utate si echipe la lupte greco­­romane si libere reintră în ac­tualitate. Duminică sunt br°^f‘T mate întreceri la ambele stiluri, în Bucureşti urmînd să se des­făşoare nu mai puţin de şase reuniuni­­cîte trei la fiecare stil). La „greco-romane“, Turbome­­canica (în sala Progresul) pri­meşte vizita echipelor I.M.U. Medgidia şi Progresul Bucu­reşti. Formaţia CESAROM or­ganizează în sala Rapid, în-­ trecerea cu Dunărea Galaţi şi Rulmentul Suceava. O sar­cină dificilă va avea formaţia . Construcţia. Ea va primi (in sala proprie) replica puterni­celor echipe C.S. Botoşani şi Metalul Rădăuţi. Celelalte în­­tîlniri la acest stil vor avea loc la BAIA MARE (C. S. Arad, C.F.R Timisoara si Simored Baia Mare), TG. MURES (Cri­­sul Oradea. Electromureg Tg. Mures si Somesana Satu Mare) LUGOJ (Rapid Bucu­resti. A.R.A. Cluj-Napoca si Metalul IURT Lugoj). BAI­­LESTI (Aluminiu Slatina. Ci­mentul Tg. Jiu si Electrome­­talurgistul). CRAIOVA (S.C Muscelul. I.M.G. Bucuresti si C.S.M. — TUG Craiova). PLO­IEŞTI (Steaua. Electroputere Craiova si Prahova), BRAŞOV (Feroviarul Buzău. Metalul Bucureşti si Steagul Roşu), PITEŞTI (Dinamo Bucureşti, Carnati Sinaia si L.C. Dacia), BOTOŞANI (A S A. Buzău. Hi­drotehnica Siret si Mecanica Botoşani). La lupte libere. Rapid (în sala Giulesti) va avea ca ad­­versare­le Nicolina Iaşi si Oţelul Călăraşi. Intr-o altă re­uniune, Vulcan (în sala Pro­gresul) primeşte vizita echipe­lor Viitorul Vaslui si Progresul Brăila. Cealaltă formaţie bucu­­reşteană organizatoare, Danubi­ana, va încerca să-şi menţină locul în primul eşalon, dar sar­cina ei nu va fi deloc uşoară. Partenere de concurs îi vor fi C.S. Tîrgovişte şi C.F.R. Craiova Restul reuniunilor vor avea loc la LUGOJ (Armătura Zalău, Voinţa Cluj-Napoca şi Voinţa LUgOJ), GHEORGHENI (A.S.A Oradea, Metalul Bocşa si Viitorul Gheorgheni), TG MURES (Constructorul Hu­nedoara U.M. Timisoara si Co­merţul Tg. Mures), braşov (înfrăţirea Oradea, Metalul IURT Lugoj si Dinamo Braşov), ARAD (Mureşul Tg. Mureş, Jiul Petrila si Vagonul Arad). SF. GHEORGHE (Lemnarul Odor­­­hei UNIC Satu Mare Si C.S.M. Sf Gheorghe), GALATI (Gloria Pandurii Tg. Jiu, Steaua şi Du­nărea Galaţi), BRAŞOV (URBIS Bucureşti, C.A.L. Tg. Jii Steagul Roşu), CONSTANŢA (C­S Oneşti Electra Bucureşti şi­c.S.S. Hidrotehnica Constanţa), în competiţia de lupte greco- romane întrecerile de duminică Sunt cele din etapa a Vl-a, în timp ce la celălalt stil concur­sul a ajuns numai la etapa a V-a, deoarece reuniunile din 28 mai (etapa a Iii-a) au fost amînate și reprogramate pentru ziua de 10 septembrie. ■ La încheierea primei cârti a Compinatelor Republicane pe categorii de greutate și echipe, adică la terminarea turului (crimele patru etaje) au fost alcătuite clasamentele pe care le publicăm în continuare. lupte greco-romane SERIA I 1. Rapid București 8 7 0 1 22 2 Electromures Tg. M. 8 7 0 1 22 3 A.S.A. Cluj-Napoca 8 5 1 2 19 4 C.S. Arad 8 4 0 4 16 5. Metalul IURT Lugoj 8 3 1 4 15 6* Somesana Satu Mare 8 3 1 4 15 7’ siMARRtJ Baia Mare 8 3 0 5 14 8 Crisul Oradea 8 2 1 5 13 9 c F­R Timisoara 8 0 0 8 8 ■ ' ' SERIA A II-A 1. Steaua 8 8 0 0 24 2 Aluminiu Slatina 8 7 0 1 22 3 c SM.­TUG Craiova 8 4 1 3 17 4. S.C. Muscelul 6 4 0 2 14 5. I.M.G București 8 3 0 5 14 g 6. Electroputere Craiova 8 2 15 13 1 7 Cimentul Tg Jiu 6 2 0 4 10 ■ 8. Electromet. Băilesti 8 1 0 7 10 9. Prahova Ploiesti 6 1 0 5 8 . SERIA A I-A 1. Dinamo Bucuresti 8 8 0 0 24 I 2. L.C. Dacia Pitesti 8 7 0 1 22 3. Progresul Bucuresti 8 4 0 4 16 I 4. Turbomecanica Buc. 8 4 0 4 16 I 5. Carpati Sinaia 8 4 0 4 16 B 6. I.M.U. Medgidia 8 3 1 4 15 7. Steagul Roşu Brasov 8 3 0 5 14 I 8. Feroviarul Buzău ** 2 1 1 6 1 9. Metalul București 8 0 0 8 8 SERIA A IV- A . 1. Metalul Rădăuţi 8 7 1 0 23 2. C.S. Botoşani 8 6 1 1 21 3 Hidrotehnica Siret 8 6 0 2 20 4. Rulmentul Suceava 8 5 0 3 18 5. Construcţia Buc. 8 4 0 4 16 6. A.S.A. Buzău 8 3 0 5 14­­ 7. Dunărea Galaţi 8 2 0 6 12 8 CESAROM Bucureşti 8 1 6 7 10 . 9. Mecanica Botoşani 8 1 0 7 16 LUPTE LIBERE SERIA I 1. Armătura Zalău 6 5 0 1 16 2. Voinţa Cluj-Napoca 6 4 1 1 15 3. Viitorul Gheorgheni 6 4 0 2 14 4. Constr Hunedoara 6 3 1 2 13 5. A.S A Oradea 6 3 0 3 12 6. U.M. Timisoara 6 3 0 3 12 7. Voinţa Lugoj 6 2 0 4 10 8 Comerţul Tg. Mures 6 2 0 4 10 9 Metalul Bocşa 6 0 0 6 6 SERIA A XI-A 1. Lemnarul Odorhei 6 5 0 1 16 2. Jiul Petrila 6 4 0 2 14 3. Dinamo Brasov 4 4 0 0 12 4. Vagonul Arad 6 3 0 3 12 5. unic Satu Mare 6 2 0 4 10 6. Metalul IURT Lugoj 4 3 0 1 10 7. înfrățirea Oradea 4 2 0 2 8 3 Muresul Tg Mures 6 10 5 8 9 C.S.M Sf. Gheorghe 6 0 0 6 6 SERIA A III-A 1. Steaua 6 6 0 0 18 2. C.S. Tîrgoviste 6 5 0 1 16 3 Dunărea Galaţi 6 4 0 2 14 4' C.A.L. Tg. Jiu 6 4 0 2 H 5. Gloria Pand. Tg. Jiu 6 3 0 3 12 6 C F.R. Craiova 6 2 0 4 10 7 Steagul Roşu Brasov 6 2 0 2 10 8 Danubiana Bucureşti 6 10 5 8 9 URBIS Buc. 6 0 0 6 6 '•fria A ÎV-A 1. Rapid Bucureşti 6 5 1 0 17 2. Vulcan Bucureşti $ 1 1 ® ,1 3. Hidrotehnica C-ta ® ® ” I î, 4. C.S Oneşti H „ „ ,o 5 Progresul Brăila ® ® 2 6. Nicolina laşi 6­,°. 7 Otelul Călăraşi 8 2 0 4 10 8. Viitorul Vaslui 8 ® ® 5 9. Electra Bucureşti 6 0 0 6 6 BASCHET UN TORT frumos ornat (şi delicios) a fost premiul oferit jucă­toarelor echipei României pentru cuceri­rea locului I la concursul de­„ cîntec“ organizat în ziua de odihnă, pentru participantele la „Turneul Prietenia“, desfăşurat în Bulgaria, la Iambol "Un cîntec din Ţara Oaşului („Turai“) şi o altă melodie de mare popularitate („Şap­te văi si-o vale adîncă“) au fost in- I terpretate cu atîta căldură de sportivele • noastre îneît ele s-au văzut răsplătite ■ cu ropote de aplauze Si cu deliciosul • tort. Nu este lipsit de importantă să su­­­­bliniem că reuşita interpretării s-a da- I torat atmosferei de prietenie dintre ti­­­­nerele baschetbaliste, care, prin repe­­­­tarea și interpretarea frumoaselor noas­­­­tre cîntece populare, au găsit un mij­­­­loc eficient de „punere în priză“ înain­­­­tea meciurilor și de deconectare după­­ încheierea acestora * CEL MAI VALO­­­­ROS cuplu de ..cavaleri ai fluierului" , care au condus meciurile „Turneului 5 Prietenia" a fost alcătuit din Carmen , Magdalena Hernandez (Cubal si Ion Oia- 5­ru, care si-au onorat astfel calitatea de 5 arbitri FTBA. (D ST.). . HANDBAL la deplina reusita , a „Turneului Prietenia“ la handbal fe­minin (junioare), o contribuţie remmarca­­bilă, pe lingă organele s^rtiv^ locaie, au avut-o numeroase întreprincu­ri si instituţii gălăţene : ^tonala c£-R.. NAVROM. „li iunie“ I.U.G.C.G centra­la Navală etc. O menţiune aparte pentru lucrătorii Centrului teritorial de calcu (Vasile Marin, Tudorel Curcîs Doru Gavril) crin griB* *rel grafice"3 ireprosabile, buletine informative POST-SCRIPTUM clare" Latiile cuplurilor de «lettri cu I riipRE5-5 Al. Vîrtopeanu — noastre ZENTATIVA SECUNDA a tăi h n°aStre (antrenori : V Lupan, M. I Baban) a oferit cîteva , unor fune obtinînd victorii în compărti a maţii de certă valoare : R­u­dna Polonia. • DIRECŢIA P.T.T.R. a «luni­­i­cipiului Galati I C.S A.P Si I.C.M.S.L . au fost la înălţime cu prestaţiile oferite­­ sportivilor, oficialilor si numeroşilor spectatori prezenţi zilnic în Sala Sportu­rilor. (T. Simiopol, coresp.). RUGBY SPECTATORII cuplajului din Parcul Copilului si-au manifestat nedu­merirea fată de prezenta constănteanu­­lui C. Stanca în postură de arbitru al partidei Dinamo - C­S­M Minaur. „Nu e suspendat după derbyul sezonului pre­cedent Steaua—Dinamo ?“ se întreba o bună parte a publicului Ne-am intere­sat și putem răspunde , nu nu e sus­pendat. • ALĂTURI DE Sandu, in for­maţia maramureşeană a apărut un alt jucător Ciorăscu Cristian. Ba ni se spu­ne că în lotul Minaurului ar figura chiar un al treilea frate Ciorăscu... C tine­­ se titularizează la Farul cum e. Între alţii, cazul proaspătului campion de juniori fundaşul Brici vizavi de care an­trenorul M Naea speră să a aflat o buna ..soluţie“ pentru rezolvarea problemei trans­­formerilor (G.R) Vidor Esparrago, antrenorul Valencieî: „NE VOM LUA TOATE DE PRECAUŢIE!" \ In vîrstă de 45 de ani, fost reputat internaţional Uru­guayan (70 A), cîştigător, în­tre altele, al Cupei Intercon­tinentale în 1971, cu Nacio­nal Montevideo, Victor Es­­parrago e socotit azi unul dintre cei mai competenţi an­trenori din liga spaniolă. După ce a activat, d­e bune rezulta­te, la Huelva şi Cadiz (pe care a promovat-o), Espar­­rago a preluat, în vara trecu­tă, conducerea tehnică a Va­lenciai, cu care a încheiat campionatul pe un remarcabil loc 3, după Real Madrid şi Barcelona. Cum F.C. Valencia va întilni, la 13 şi 27 septem­brie, pe Victoria în turul I al Cupei U.E.F.A., Esparrago a fost, pentru cîteva zile, oas­petele României, asistînd la meciul F.C.M. Braşov — Vic­toria. La capătul căruia am­­ purtat discuţia de mai jos. — Senor Esparrago, vă a­ Haţi pentru întîia oară în ţara­­ noastră ? — Nu. Am mai vizitat Ro­mânia în 1966, cu prilejul I unei partde amicale pe care „naţionala“ Uruguayului a pierdut-o, la Bucureşti, cu 0—1. Am jucat o repriză, dar I mi-aduc aminte că am întîlnit o formaţie română redutabilă. Ceea ce s-a petrecut, la nivel I de cluburi, și deunăzi, cînd Dinamo a bătut, Valencia cu 2—1, chiar pe „Luis Casano-I va" ! Fără să vă fac un com­pliment, aveţi un fotbal bun, competitiv. De altfel, rezulta­tele o atestă, cele din preli- m I minariile C.M. și cele din cu­pele continentale. — Ce impresie v-a lăsat­­ meciul de la Braşov ? — Aş zice că, in general, in Spania se joacă mai repedeI şi, fără ca asta să fie o cali­tate, sub o presiune mai ma­re. Tribuna cere spectacol şi,I dacă nu-1 are, se agită, poate deveni chiar ostilă­­ în toată Spania şi, cu precădere, la Valencia, club cu 27 000 de I suporteri cotizanţi. Stadionul „Luis Casanova" e, cu ade­vărat, un vulcan, o groapă cuI lei. . I — Ce se întîmplă cînd echi- | pa pierde acasă ? —. N u ma-ntrebaţi ! — Bar cînd cîşligă ? ! — FLestă, carnaval, nuntă. Oraşul iese in stradă şi-şi I trăieşte bucuria cu o frenezie greu de descris. — în perspectiva venirii Victoriei la Valencia, acesta I pare să fie un avertisment ? — Luaţi-o cum vreţi. Dar I şi, din punctul meu de vede­re, o temere in plus. Pentru I că, în­ ciuda transferărilor din această vară, Valencia nu şi-a I construit încă un atac la ni- I velul veleităţilor ei europene. I Ne-am oprit, în lipsa altei so­luţii, la brazilianul Toni, dar mă îndoiesc că el e chiar ce-ar trebui. Din păcate, tra­tativele cu Lineker, cu Ama- I­rildo şi cu Fonseca au eşuat. I — Dar nu şi cu olandezul­­ Bosman, aşa-i ? — Oricum, căci asta vă in- I teresează, el nu va avea drept­­ de joc în turul I al Cupei I U.E.F.A. — Ce ziceţi despre Victoria ? ! — Că a avut­ ghinion la­­ Braşov. Asistentul meu, José I Rodriguez, care a văzut-o şi I în partida cu Farul, mi-a­­ spus cam acelaşi lucru. Ceea I ce mă nelinişteşte, întrucît e­­ posibil ca, după un început I ezitant în campionat. Victoria I să-şi recapete anvergura toc- 1 mai în Cupa U.E.F.A. ! Posi­bilităţile ei sunt, cred, net su­perioare prestaţiei de la Bra- I­şov. Deşi echipa mi s-a părut cam lentă, Ursea, Hanganu şi Fulga m-au impresionat. Şi la Valencia, ei ar fi printre titu­larii siguri. — Senor Esparrago, aţi ris­ca­t un pronostic în privinţa calificării ? — Ce-aţi dori să spun­ că nu ne vom califica ? ! Con­sider că Valenciei îi revine prima şansă, dar fotbalul are atîtea necunoscute ! In Uru­­guayul meu natal se zice că nici un meci nu seamănă cu altul. — Și la noi. Pentru final ? — Ne vom lua, pentru du­bla manşă cu Victoria, toate măsurile de precauţie. — La noi se mai zice uneori şi că de ce ţi-e frică, nu scapi ! Vă mulţumesc. Ovidiu IOANIŢOAIA După etapa de start în Divizia B CU SAU FĂRĂ SURPRIZE, DAR CU FOARTE MULTE SCHIMBĂRI DE ANTRENORI! Duminica trecută „s-a pus în mişcare“ şi caravana celor 54 de echipe ale Diviziei B. Aşa cum se anticipa, etapa inaugurală* a stîrnit un interes major în rîndurile iubitorilor de fotbal, ale celor care dumi­nică de duminică obişnuiţi ai „orei de matineu“, vin la in­­tilnirea cu fotbalul din eşa­lonul doi, la fel de entuziaşti, şi de pătimaşi, ca şi cei de la Divizia A. Stadioanele au fost destul de populate, unele pînă la ultimul loc, cum a fost ca­zul stadionului din „Regie“, unde giuleştenii aveau să ia un start spectaculos în compania Sportului „30 Decembrie“, pe care a învins-o la o diferen­ţă severă (4—0), arătînd că Rapidul (acum cu Gh. Mul­­ţescu antrenor principal) rămîne, de fapt şi de drept, prima candidată la promova­re. De văzut replica Chimiei Rm. Vîlcea (cu fostul ei jucă­tor, L. Catargiu, la condu- I cerea tehnică), învingătoare la limită în faţa echipei lui C. I Ţălnar, Unirea Alba lulia, I precum şi a formaţiei din I Drobeta Tr. Severin (cu Ilie­­ Bălăci antrenor), în seria I­I şi-au anunţat candidatura la I locul de onoare mai multe I formaţii, dar startul n-a fost­­ tuturor favorabil. Fosta divi- I zionară A Oţelul Galaţi a I pierdut la Siretul Paşcani, I C.S.M. Suceava a înclinat I steagul, pe teren propriu, în I partida cu altă rivală. F.C.M.­­ Progresul Brăila, în timp ce Politehnica Iaşi a realizat un I preţios 2—2 la o altă formaţie­­ de frunte a seriei, Steaua Mi- I zii. Un bun rezultat (2—1) a I înscris V. Simionaş cu C.F.R. I Paşcani în compania debutan- I tei Unirea Slobozia, pe tere- - nul unde au înclinat steagul. I în „Cupa României“, două di- I vizionare A. F.C. Bihor şi „U“ ! Cluj-Napoca !! în schimb, alte două debutante, Viitorul Vas- I­lui şi Olimpia Rm. Sărat, au făcut scorurile zilei in me­ciurile cu Prahova Ploieşti (5—0) şi,­ respectiv, Poiana Cîmpina (4—0), după cum preţioasă este şi victoria, chiar cu 1—0, a Forestei Făl­ticeni în faţa Unirii Focşani. Şi in seria a IlI-a s-au înre­gistrat rezultate care s-au a­­bătut serios de la calculul hîrtiei. C.F.R. Timişoara (e­­chipa de azi a lui Em. Dem­­brovschi) a pierdut cu 3—1 la Someşul Satu Mare, U.T.A. (iar start nefavorabil) cu 0—3 la Electromureş, iar F.C. Ma­ramureş a terminat nedecis, 0—0, acasă, cu Tîrnăvenii, în aceeaşi serie. Gloria Bistriţa promite din nou (3—0 cu Strungul Arad). Dudu Geor­­gescu a debutat ca antrenor principal la C.S.M. Reşiţa cu un 0—0 la... debutanta Steaua C.F.R. Cluj-Napoca, în timp ce Olimpia Satu Mare a ple­cat cu două puncte preţioase de la Gloria Reşiţa. Rezultate normale, dar şi surprize în etapa de debut a Diviziei B, toate insă rămî­­nînd să fie confirmate sau in­firmate pe parcurs, întrecerea abia a Început. Din rîndurile acestea, citi­torii şi-au putut da seama de multele schimbări de antr­enori de la aceste echipe. Şi lista poate continua : B. Hălmă­­geanu e la Brăila, I. Sdrobiş la Suceava, M. Goran la Cîm­pina, T. Anghelini la Ceahlăul P. Neamţ, Costică Moldovea­­nu a revenit la Prahova. Şt. Coidum la A.S.A. (2—2 la nou promovata Vagonul Arad), S. Stănescu la Caracal, D. Nicolae la Autobuzul. P. Ga­­vrilă la Armătura Zalau,­­■ Kalmar la Olimpia Satu Ma­re, E. Ila­şcu­ la Maramureş. Vor aduce toate aceste mu­taţii îmbunătăţiri în planul calităţii fotbalului din Divizia B ? Vom vedea. Constantin ALEXE JOCUL, GREŞEALA (mare) AŞTEAPTĂ Sîmbăta trecută. Rapidul a luat startul ca favorită în În­trecerea divizionarelor B­i seria a I-a Deşi, conform programării, feroviarii bucu­­resteni au evoluat in condiţii de deplasare la doi paşi de Giuleşti în .Regie“ s-au sim­ţit ca acasă la ei într-atît de puternic au fost susţinuţi, de un stadion cvasidlin, da capo ai fine, cînd tabela de scor in­dica 4 goluri în dreptul lor $5 nici unul sub numele Cartene­­rei. Sportul .30 Decembrie . Dar, fireşte, nu o a doua cronică a jocului ne propunem în prezentele rinduri, ci numai o analiză a unora dintre sec­venţele lui care la ora pri­mului meci din noul sezon ne-o arată pe formaţia gazdă. Sportul .30 Decembrie mai vulnerabilă Intr-unul din compartimentele—cheie si 8* nume în zona centrală a sws­tem­ului defensiv, unde erorile săvîrşite de unul sau altul din­tre jucători sunt greu repara­­bile. O asemenea greşeală a comis — primul — tînărul Motroc IL care aventurîndu-se departe de postul de bază, fundaş central la marcaj cu mingea la picior, a încercat o execuţie tehnică riscantă (ridicarea balonului peste piciorul unui rapidist ,venit în întîmpinare) și a fost foarte lesne de deposedat. A urmat o casă rapidă spre Cr. Sava, care prinzînd apărarea „Sportului“ pe picior greșit, a înscris fără prea mari proble­me în poarta lui Iordan Am avut de-a face nu încape vor­bă cu o gafă evidentă, de ne­tolerat nici la un jucător tînăr, și pe care, suntem­ convinşi înaintea antrenorului N. Tănă­­sescu, a corectat-o acasă, prin explicaţiile necesare tatăl lui Motroc II cel care, la tine­reţe, evoluînd pe acelaşi post fundaş central la marcaj. pu-Şi permitea aceste licenţe timine de poezia fotbalului, nu de pragmatismul care­ si-a pus pecetea în zilele noastre pe cea mai îndrăgită disciplina ?!Dar­pînă la Motroc I astăzi profesor la catedra de îot“ai a T.E . S. de ce oare nu i-a reprosat nimic pustiubil “ co­legul său de echipă Tănase­t _ ne-am întrebat văzîndu-1 pe mijlocașul la închidere cel mai vîrstnic dintre componenţii Sportul. * .30 Decembrie", pri­vind cu tristeţe spre mingea care ponosise în fundul plasei. Răspunsul de-o manieră cu to­tul surprinzătoare ne-a venit puţin timp mai tîrziu tot de la .. Tănase care ce credeţi ca a făcut ? Si-a părăsit Si el pos­tul, cu mingea la picior, sfîr­șind Drin a fi deposedat. A urmat o nouă casă trimisă cu promptitudine de Geantă care, din mijlocul suprafeței de pe­deapsă a ridicat, atunci, m min. 65 scorul la 3—0 ! Două coluri marcate pe Par*­cursul a 10 minute avînd ca punct de plecare tot atîtea mari greșeli (tehnico-tactice) individuale cu consecinte pe tabela de marcaj nentru in­trNi?H , ca­ si fără aceste erori, datorită plusului de ex­periență competitională RaDi^ să fi ajuns oricum WJH. re­zultatul consemnat sîmbătă. m „Regle“ Rămîne însă ca ° certitudine * oricăruia din*s. meciuri că jocul erescala as­teaptă Si eu cit ea este . „ mare (de genul aceleia comise de cel mai tînăr si de cel mai în vîrstă jucător al eeTM“o Sportul „30 Decembrie») cu a­tît celui devine inevitabil. De­sigur Motroc TI si Tănase nu sint singurii care„ Juptitional start de sezon competitîonal, au comis evidente erori tteh­­nico-tactice. Bine ar f Motroc* D şi Tănase nici de alti jucători care activeaza in eşaloanele de performantă a fotbalului nostru. Un cuv­­ hotărîtor in această cuvinta revine fireste si antrenorilor. De la în^epiind.. Gheorghe NICOLAESCU TRAGERE EXCEPTIONALA ac atritHiiocîştiguri tn­ ^ BAR!.mTU%,!XCi­a !N R D. GERMANA Un important prilej pentru par­ticipanţi, cu avan­taje pe măsura numelui şi renu­­melui tragerii • 66 de numere ex­trase, cuprinse în 7 extrageri, cu posibilitatea de a se ciştiga şi cu 3 numere din 24 şi, respectiv, 18 nu­mere @ Mai mul­te bilete jucate, mai multe şanse de cîştig ! • tragerea la sorţi a BRIGĂZILOR DE ARBITRI. F.R. Fn*bas­o­raba la următorul pro­gram pentru tragerea la sorţi a brigăzilor de arbitri din urmă­toarele etape: * divizia a : luni 4 septem­brie, de la ora 9 ; * DIVIZIA B : marţi 6 sep­tembrie de la ora 9, seria a IlI-a : de la ora 11, seria a II-a m­­urt 6 septembrie, de la­ ora 9 seria I : _ ___ _ DIVIZIA C joi 7 septem­­bre de la ora a seriile IO—12 . vin-“-! 8 septembrie de la ora 9. seriile 1-3 ; sîmbătă 9 septem­brie de la ora 9 seriile 4-6 ; luni, 9 septembrie de la ora 9. seriile 7-9 La această operaţiune care va avea loc la T.R F., pentru Divizia C vor e­ticipa numai metodisti din C J.E.F S.-uri care răspund activitatea fotbalistică. a pRob­LAMAT INIŢIAL să se desfăşoare sîmbătă 9 sep­­tembrie în cadrul etapei a ii-a a Diviziei A mecin Politehnica Timişoara - la Moreni se va disputa mi­er­curi 6 septembrie, cu începere de la ora 16.30.

Next