Sportul, octombrie 1989 (Anul 45, nr. 12369-12394)

1989-10-02 / nr. 12369

In cele mai importante meciuri de ieri la rugby ILIDERUL S-A IMPUS CU UŞURINŢĂ steaua si MINAUR - Învingătoare Interesant în întregul său programul celei de a şasea e­­tape in disputa primei grupe valorice la rugby a avut, to­tuşi, două „capete de afiş“, der­­byuri ale fruntaşelor stagiunii — la Bucureşti, pe stadionul din Gh­encea, şi la Timişoara. Cei dinţii dintre aceste meciuri a fost unul al campioanelor, cu cîştig de cauză de partea lau­reatei en titre : STEAUA — FA­RUL CONSTANŢA 28—10 (6—1). O diferenţă finală care ar putea lăsa impresia unui succes facil al echipei militare, realitatea din teren fiind însă cumva alta. Bucureştenii s-au impus, fără doar şi poate, pe merit, graţie mai cu seamă forţei superioare a grămezii, cu cei doi pilieri, Dumitrescu şi Leon­te, de certă clasă internaţională. Ei au izbu­tit, pe de altă parte, o serie de faze rapide, penetrante, pa­tru încheiate prin eseuri (4—2 „scorul“ acestor momente de vîrf ale rugbyului). Dar şi „XV“-le Litoralului a... ţinut pasul o­­norabil, mai ales prin remarca­bila circulaţie în teren, prin vă­ditul apetit ofensiv, fiecare ba­lon ajuns pe linia sa de trei sfer­­turi constituindu-se într-o vigu­roasă ameninţare a buturilor ad­verse. Numai că, în condiţiile gazonului mustind de apa că­zută în ajun, constănţenii au şi comis mai multe greşeli indivi­duale, care s-au adăugat, fireş­te, duelurilor pierdute pe gră­madă. începutul partidei a stat sub semnul echilibrului, pină in mi­nutul 20, cînd Steaua a presat momente în șir, T. Coman a ju­cat la mină lovitura de pedeapsă din apropierea țintei, iar Mura­­riu a plonjat decis — eseu trans­format de Alexandru. După cinci minute, Giuglea a adjudecat o margine pentru Farul, mingea a trecut iute prin cîteva mîini, Zanfir a şutat. Ţinea a cules, l-a pasat lui Trancă, lansat, ca­re a pătruns în forţă în bot. Două acţiuni notabile pînă la pauză, de o parte şi de cea­laltă, iniţiate de Giuglea, res­pectiv Şerban. Mai deschis, mai spectaculos a fost jocul în re­priza a doua. Am notat cele mai bune zece minute ale bucu­­reştenilor, „anunţate“ de faza şerban — Murariu — Rădulescu, de puţin irosită, cu Ignat sem­­nind primele puncte ale desprin­derii, din l.p. (min. 51). Apoi, la o margine lungă terenul de ţintă advers, Rădulescu a urmă­rit cu viclenie balonul, reuşind eseul din min. 57, pentru ca patru minute mai tîrziu aplau­zele să vină pe bună dreptate , iniţiată de Şerban — o aripă care, pe lingă vigoarea ştiută, a avut ieri şi deosebită lucidi­tate — acţiunea a fost conti­nuată ireproşabil de coechipie­rii acestuia, de-a­­ latul terenului, Vărzaru a pasat, inspirat, impe­tuosul Boldor fiind de neoprit •*­ eseu transformat de Alexan­dru, 1994. Departe de a renun­ţa, constănţenii au avut momen­te bune de presiune, au jucat la mină două l.p.. Şt. Constantin a culcat mingea chiar între­bare, iar Bezărău a transformat. Cam­pionii au revenit în final. C. Florea a insistat la o fază, Oroi­in a marcat ultimul eseu, transfor­mat de Aleandru, care a mai punctat din l.p. A arbitrat o brigadă bucureșteană , P. Soare, ajutat de G. Petrescu şi A. Bri­ceag. Geo RAETCHI UNIVERSITATEA ELTIM TI­MIŞOARA — CSM MINAUR BAIA MARE 3—13 (3—4). Celă­lalt derby a fost disputat cu gîndul la importanţa punctelor puse In joc, rezultînd un meci de uzură, în care gazdele s-au aflat timp de 20 de minute în jumătatea adversă, fără a reuşi să înscrie (Domocoş a ratat 3 l.p. din apropiere). în schimb, la o margine, băimăreanul N. Gheorghe a marcat eseu, scorul reprizei fiind stabilit de Răcean, din l.n. După cauză, pe fondul aceleiaşi evoluţii sterile a timi­şorenilor, oaspeţii se detaşează prin eseul lui Fulina, transfor­mat de V. Ion, care punctează şi din l.p. Arbitru : I. Vasilică, din Bucureşti. (C. CREŢU, co­­resp.). CSM SIBIU — DINAMO 12—12 (3—9). Joc frumos al ambelor e­­chipe, controlat în prima repri­ză, datorită bunei organizări, de bucureşteni. După pauză, sibie­­nii au insistat şi au obţinut un egal. Au marcat Dobre eseu, A­­ruariei drop, Ivanciuc l.p. + tr, respectiv Toader­eseu, FL Ion 2 l.p. + tr. A condus constan­­ţeanul V. Chirondoran. (S. BEU, coresp.). RAPID METROU — GRIVIŢA ROŞIE 15—30 (3—15). Meciul, programat iniţial la Ciuleşti, a­­poi mutat In Parcul Copilului, a fost dominat de griviţeni, care au marcat două eseuri spectacu­loase, prin Calafeteanu și Dră­­ghici, restul punctelor lor fiind reușite de T. Radu — 4 l.p., 2 drop, 2 tr. Rapid a evoluat mai sigur după pauză decit In pri­ma parte, fără a periclita Insă victoria echipei devenita gazdă. Pentru bucureșteni a înscris Stanciu, din l.p. A condus bucu­­reşteanul E. Stoica. (Gabriel MIRON). ŞTIINŢA PETROŞANI — CON­­TACTOARE BUZĂU 14—3 (4—0). înaintarea gazdelor s-a impus categoric. Au înscris Medrago­­niu eseu + tr., Soare, Mureşan — eseuri (S), Popişteanu l.p. Arbitru : M. Paraschivescu, din Bucureşti. (T. CORNEA, coresp.). CSM IMU SUCEAVA — RUL­MENTUL BIRLAD 8—0 (0—0). O primă victorie a localnicilor, care au dominat acest meci și au punctat prin Tofan­ui Slu­­sariuc — eseuri. A arbitrat M. Vătui — Buc. (L MINDRESCU, coresp.). CLASAMENTUL 1. CSM MINAUR 5 5 0 0 1 43- 16 15 2. Univ. Eftim 6 4 1 1 90- 53 15 3. Farul 6 4 0 2 130- 96 14 4. steaua 5 4 0 1 203- 73 13 5. Rulmentul 6 3 8 3 117-104 12 6. CSM Sibiu 5 2 1 2 65- 70 10 7. St. Petroşani 6 2 0 4 71-187 10 8. Rapid Metrou 5 2 0 3 83-132 9 1 9. Contactoare 5 2 0 3 45-106 9 10. Grivița Roşie 6 1 1 4 70-107 9 1 11. Dinamo 5 1 1 3 60- 70 8 12. CSM Suceava 6 1 0 5 68-130 8 ■ in debutul campionatului feminin de volei PATRU SUCCESE IN DEPLASARE... Simbătă şi duminică, divizio­narele A feminine de volei au debutat în cea de a 40-a ediţie a campionatului. Doar două din­tre gazde au obţinut victoria. Amănunte : DINAMO BUCUREŞTI — PENI­CILINA IAŞI 3—1 (—14, 13, 9, 5). Un meci de la care, fireşte, se aştepta mai mult decît a oferit în plan tehnic (procente ridicate de greşeli la execuţiile de bază) şi spectacular (mai puţine faze lungi sau construite cu rafina­ment). Lupta a fost echilibrată cam două seturi şi jumătate, campioanele — cu un ansamblu In fază Incipientă de închegare — primind o replică hotărîtă din partea ieşencelor care, conduse cu 8—4, 11—6 şi 14—11, au refă­cut de fiecare dată din handicap, pe seama unei preluări din ser­viciu şi din atac sigure sau a greşelilor la finalizarea comise de gazde. După ce au cîştigat primul set în prelungiri, elevele lui N. Roibescu au menţinut Ini­ţiativa şi In setul secund (4—0, 5—1, 6—2, 7—3, 10—8, 12—10) în finalul căruia, însă, dinamovis­­tele şi-au luat revanşa, Inver­­sînd la rîndul lor rezultatul. A fost momentul psihologic al par­tidei, care preda treptat iniţia­tiva campioanelor. Surprinzător, echipa ieșeană avea să cedeze, de la jumătatea setului următor, mai ales printr-o preluare în e­­videntă suferinţă (necorectată nici de cele două coordonatoare). De altfe­l, majoritatea punctelor. In ultimul set, au fost realizate de dinamoviste pe eficienta ser­viciului. Arbitrii N. Constantin si G. Simulescu au condus echi­pele : DINAMO — Doina Dimof­­te, Alida Cioroianu, Daniela Co­­șoveanu (Simona Ortan, Irina Velicu), Cristina Pîrv, Alina Pra­­lea, Georgeta Ene , PENICILINA — Valentina Constantin, Daniela Donciu (Sorina Marian), Dana Singeorgean, Gabriela Copcea, Tatiana Popa, Aurelia Preda, Aurelian BREBEANU DACIA PITEŞTI — RAPID BUCUREŞTI 2—3 (—12, 12, —11, 7, —14). Joc frumos, palpitant, care a ţinut în tensiune asisten­ta timp de două ore. Cu o echi­pă Întinerită, Dacia a făcut faţă recentei laureate la „Trofeul Sportul“. De la învingătoare s-au remarcat Luminiţa Pintea, Da­niela Gîlcă şi Daniela Bumbăci­­lă, iar de la Învinse Gabriela Bică, Mariana Miron şi Mihaela Marian. Arbitri : S. Popescu şi D. Solea, ambii din Constanţa (Ilie FEŢEANU, coresp.). C.S.M. LIBERTATEA SIBIU — FLACARA ROŞIE BUCUREŞTI 2—3 (15, —12, 8, —13, —0). Meci dramatic. În care victoria a re­venit formaţiei care a greşit mai puţin în momentele decisive. De remarcat că gazdele au condus cu 2—1 la seturi şi 7—1 în cel de al patrulea, cind s-au relaxat, permiţînd oaspetelor să refacă şi, in cele din urmă, să ciştige par­tida ! Remarcări : Anca Beşia şi Carmen Nicolae de la sibience, Cristina Mureşan şi Cornelia Colda de la bucureştence. Arbi­tri : M. Herţa şi N. Dobre, ambii din Clu­j-Napoca (Ilie TONESCU, coresp.). FARUL CONSTANTA — C.S.M. OTELUL TIRGOVIŞTE 2—3 (—12. 9­2. —12. —10). Gazdele au cedat două seturi (I si IV) din cauza scăderii concentrării In finaluri (in primul conduseseră cu 11—8). Victorie meritată a oaspetelor, de la care s-au remarcat Doina Radu, Elena Schiopu si Corina Olteanu. Mai bune la constăn­­ţence : Liliana Ciulpan, Gum­iza Lică şi Maria Enache. Au arbi­trat C. Antonovici din Iaşi şi C. Gogoaşe din Bucureşti. (Cor­nel POPA, coresp.). CHIMIA RM. VÎLCEA — C.S.U. RAPID GALAŢI 3­0 (6, 10, 9). Localnicele au obţinut o victorie meritată în faţa unui adversar tenace S-au remarcat : Aurelia Zahara, Xenia Ivanov şi Lucre­­ţia Mirea, respectiv Ileana Ber­­dilă şi Speranţa Andreica. Au arbitrat D. Blana din Curtea de Argeş şi Gh. Tom­a din Piteşti. (Dragomir ROŞIANU, coresp.). ŞTIINŢA BACǍU — UNIVER­SITATEA C.F.R. CRAIOVA 0—3 (—10, —ii, —8). Sextetul crai­o­­vean (Ioana Cotoranu, Monica Şuşman, Violeta Barcan, Tanţa Drăgoi, Cristina Buzila, Carmen Titiliuc) s-a impus nu fără di­ficultate în faţa noii promovate. La băcăuance se simte lipsa u­­nei coordonatoare. Au arbitrat P. Deju şi N. Marin din Galaţi (Florin FILIOREANU, coresp.). în Sala Floreasca din Capitală SCRIMĂ, DE AZI ŞI PÎNĂ DUMINICĂ în Sala Floreasca din Ca­pitală, începînd de azi şi pînă duminică se vor desfăşura în­trecerile individuale din ca­drul „Cupei României" la scri­mă, precum şi ultima etapă a Diviziei naţionale la floretă masculin şi floretă feminin, (cînd se dec­erne azi Ufiur­e de campioană). In ultima zi a acestei „prime reprize“, care marchează finalul anului com­­petiţional, urmează a se des­făşura «Cupa României“ la spadă feminin, armă intrată recent în circuitul competiţio­­nal oficial. REZUMATE DIN ALTE ÎNTRECERI DIVIZIONARE A­ ­ baschet ------------------------­FEMININ : RAPID C.S.S. 8 BUCUREȘTI — UNIVERSITA­TEA C . S. VIITORUL CLUJ­­­AIPOCA 43—93 (23—41) ! META­LUL IMPS SALONTA CRISUL— METALUL C.S.S RM. VÎLCEA 63—77 (30—37). VOINŢA BUCU­REȘTI _ MOVILA C S.S. SATU MARE 93—76 (51—32), OLIMPIA BUCUREŞTI — SPORTUL STU­DENŢESC BUCUREŞTI 65—75 (30—18). COMERŢUL C.S.S. SF. GHEORGHE — C.S.S GAZ ME­TAN MEDIAŞ 105—75 (55—38). Meciul Comerţul Tg. Mureş — Voinţa Braşov a fost ari­mat. Masculin : META LOTON­ NI­CA TG. MUREŞ —STEAUA 96—110 (51—51), FARUL C.S .­­ CONSTANŢA — ACADEMIA MILITARĂ MECANI­CA FINA BUCUREŞTI 107—03 (66—50). OTELINOX TIRGOVIŞTE — RAPID BUCUREŞTI 78—71 (44—27). I C.E.D. BUCUREŞTI — BALANŢA C.S U. SIBIU 117—115 (47—50, 93—93, 107—107). ELBA TIMIŞOARA — UNIVERSITATEA METALUL ROŞU CLUJ NAPOCA 79—76 (40—36) Meciul Dinamo O­­radea — Dinamo Bucureşti va avea loc miercuri. @ HANDBAL ----------------------­FEMININ, etapa a 11-a : Me­canică Fină Bucureşti — Rul­mentul Braşov 16—24 (8—11) ; Textila Zalău — Hidrotehnica Constanţa 24—18 (12—8) ; Ştiinţa Bacău — Betonul Săvineşti 30—17 (16—3) ; Mureşul Tg. Mureş — Rapid Bucureşti 31—25 (14—13) ; TEROM­ Iaşi — Constructorul Ti­mişoara 35—19 (16—10) ; Chimis­tul Rm. Vilcea — C.F.R. Craiova 34—23 (14—9); MASCULIN, etapa a 2-a : Di­namo Bucureşti — A.S.A Elec­­tromureş Tg. Mureş 33—22 (14—0); Ştiinţa Bacău — Politehnica Ti­mişoara 24—23 (14—11) ; Dacia Piteşti — Steaua Bucureşti 23—28 (8—14) ; Universitatea Craiova — C.S.M. Minaur Baia Mare 17—15 (12—7) ; „U* C.U.G. Cluj-Napoca — Strungul Arad 25—24 (13—12); Dinamo Braşov — Hidrotehnica Constanţa 26—24 (14—11); © POLO ------------------------------­ In a treia etapă dublă : I.L. TIMIŞOARA — DINAMO 9—19 (2—4. 3—4. 0-8, 4—5) Sl 9—15 (2—3. 3—3. 1—3. 3—3) ; STEAUA — VOINŢA CLUJ-NA­­POCA 19—8 (5—2 . 3—3, 6—1, 5—2) sl 16—5 (6—1. 2—1. 4—2. 4— 1) ; RAPID BUCUREŞTI — VAGONUL ARAD 11—9 (3—3. 2—2, 4—1, 5—3) sl 12—11 (2—3. 5— 3. 2—2. 3—3) ; CRIŞUL ORA­DEA — SPORTUL STUDENȚESC TMUCB 13—9 (2—­ 4—3, 2—2, 5—3) 81 16—6 (5—2, 4—2, 2—1, 5-1). • REZULTATELE CON­CURSULUI PRONOSPORT DIN 1 OCTOMBRIE 1989: 1. Atalanta — Cesena 1: 2. Bari — Ascoli X j 3. Bologna — Cremonese X ; 4. Florentina — Udinese 2 *, B. Genoa — Samp­­doria 2 ; 6. Intemazionale — Roma I ; 7. Lazio — Juventus £ % 8. Napoli — iman 1; I. Verona — Lecce X ; 10. Ca­­tanzaro — Cagliari 2; 11. Pescara — Brescia 1 ; 12. Pisa — Reggiana I; 13. Triest ina — Avellino L Fond total de eiş­­«guri : 1.774.694 Id. • NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA EXCEPTIO­NALA PRONOEXPRES DIN 1 OCTOMBRIE 1989. FAZA L Extragerea I : 29 15 25 13 38 5 17 34 ; extragerea a Il-a: 2 40 44 8 33 5 28 34 ; extragerea a II-a : 6 11 21 12 30 43 S 33 . FAZA A Il-a. Extragerea a IV-a : 19 13 83 34 18 7 ; extra­gerea a V-a : 24 20 18 34 10 11 ; extragerea a Vl-a : 45 42 6 38 15 21. Fond total de c­ș­ Uguri : 820 268 lei. ! Cu toate că a intrat pe teren intr-o formulă de echipă de­parte de cea „standard“ (cu ab­sențe notabile, ca Rednic, An-I­done, Vaişcovici), Dinamo n-a avut dificultăţi în a se im­pune in fața echipei hunedo- I­rene (lipsită și ea de aportul lui Gabor), lichidind, practic, conturile încă din primul sfert I de oră. Jocul a început sub semnul... intervenţiilor salva­toare ale lui Ioniţă care, după ce se remarcă la şuturile lui Mateuţ (min. 2) şi Sabău (min. 9 şi 12), trebuie să se recunoas­că învins, in min. 13, cînd Ră­ducioiu centrează de pe stin­gă şi MESAROS, venit in vi­teză, reia puternic, jos. Ia colţ , î—o. Nu trec decît trei minute şi Mihăescu, pe punc­tul de a înscrie, este faultat in careu, LUPU transformaind magistral lovitura de la 11 metri : 2—0. Din acest moment, bucureş­­tenii „reduc motoarele“, fără a ceda insă iniţiativa. Linia lor de mijloc (Sabău, în bună dispoziţie de şut, a tras ieri la poartă mai mult decît cele 3 virfuri folosite, la un loc !) stâpîneşte terenul, creează multiple ocazii de gol, dar nici una nu mai poate fi fruc­tificată, pentru că oaspeţii aglomerează careul sau, în ultimă instanţă, intervine Io­­niţa. Pină la sfîrşitul pri­mei părţi, două momente no­tabile : şutul lui Cojocaru (min. 21), la care Stelea res­pinge peste bară şi o mare ocazie a lui Răducioiu (min. 29), care trimite peste poartă, dintr-o poziţie din cele mai favorabile. Imediat după reluare (min. 47), MIHĂESCU înscrie din apropiere. Golul său avea sa fie ultimul din această par-I DINAMO * (2) I I CORVINUL 0 I Stadionul Dinamo : teren foarte bun ; timp frumos : spectatori — circa a 000. Suturi : 25—6 ipe poartă : 12—3) Cernere : 8—3. Au marcat : MESA ROS (min. LUPU (min. 16, din penalty), MIHAescu (min. 47). DINAMO : stelea 7 — Mesa ros 7. Dobos 7. Matei 7. Klein 7 — Sabău 7.5. ludescu 7 (min. 46 Lazăr 7). M­a­tout 7. Ludu 7.5 — Mihăescu 7. Răducioiu 7 (min. 57 Damaschin 7). CORVINUL : lonita 7.5 — Tirnoveanu 6 (min. 63 Chirilă 6). Stroia 6. Nicsa 6. Cocian 6 — pet­­cu 6. Chezan 6. Bănică 6. Bardac 6 — Ulesan 6­­min. 33 Postolache 6­. Cojocaru 6,5. A arbitrat : Gheorghe (Sucea­va) , la linie : Al. Mustăţea (Pi­teşti) si M. Utes (Odorhei) . Cartonaşe galbene : MATEUT. MATEI. La speranţe : 4—1 (0 1) u­dă, pentru că satisfacţia de a vedea plasa scuturindu-se n-au mai putut-o avea nici Bănică (min. 49), nici Cocan (min. 75), Stelea intervenind cu siguranţă, nici Mesaroş (min. 77), care şi-a încheiat o cursă pe aripă cu un puternic şut in bară. A fost, in ansamblu, un joc plăcut, chiar dacă replica pe care Corvinul a dat-o li­derului a fost mai slabă decit ne aşteptam. Oaspeţii au părut insă mai mult preocu­paţi de a nu primi goluri de­cit de a înscrie ei... Nici Di­namo nu s-a întrebuinţat prea mult în acest joc, lăsînd parcă impresia că foloseşte partida pentru a-şi reda jucătorii de rezervă... Radu URZÎCEANU ALEXA LIMITEAZĂ SCORUL MORUNI, 1 (prin telefon). Tîrziu, abia în min. 42, au reuşit să deschidă scorul ju­cătorii pregătiţi de I. Nun­­weiller şi S. Niculescu. Lala i-a pasat în adîncime lui STERE, acesta a intrat în po­sesia balonului la marginea cardului, l-a driblat scurt pe Alexa, ieşit în întîmpinare, şi a trimis uşor in poartă : 1-0. Gol absolut meritat pentru că pînă atunci echipa gazdă a dominat copios, obligînd for­maţia băcăuană să bată in re­tragere pentru a stăvili acţiu­nile ofensive conduse cu di­băcie de doi mijlocaşi foarte activi, Chiriţă şi C. Pană. Dar Flacăra a ratat enorm de mult în această primă parte a me­ciului, cele mai mari ocazii fi­ind irosite de Chiriţă şi Lala (min. 11), Stere (min. 23), Ba­laur (min. 29) şi iar Chiriţă (min. 32). Iar atunci cînd go­lul părea iminent a intervenit senzaţional portarul Alexa, la şuturile lui C. Pană (min. 17), Stere (min. 24) şi Chiriţă (min. 30). După pauză, formaţia gazdă a continuat să domine, jocul desfăşurîndu-se lungi perioade de timp în jumătatea de teren adversă. Numai că, în această parte a meciului, acţiunile des­făşurate spre poarta lui Alexa n-au mai avut periculozitatea celor din repriza I. Pe de altă parte, și apărarea băcăuană a jucat mult mai grupat. în min. 75, Alexa a avut două inter-I iasnsarx!» lawatiaLaB»1 A FLACĂRA 2 (1) I S.C. BACĂU 0 I Stadion Flacăra : teren foarte bun , timp însorit, cu vînt : spectatori — circa 3 000. Suturi : 28—9 (pe poartă : 14—2), corne­­re : 15—2. Au marcat : STERE (min. 42) si ZARE (min 87). FLACARA : Tone 7 — Jercălău 7, Buturel 7, Beldie 7, Balaur 7 — Dragnea 7 (m­in 79 Marcu), Zare 7,5, C. Pană 7, Chiriță 7 — Stere 8 (min. 67 Timis 6). Lala 6. S.C. BACAU : Alexa 8 — Gh. Radu 7, Munteanu 7, Artenie 7, Cludin 6 (min. 46 Penoff 6) — Bur­­teanu 6, Hodină 6, Tismănaru 6 — Soiman 5 (min. 65 Fulga 5), Scînteie 5, Sandu 6. A arbitrat V. Titorov (Plo­­peni) ; la linie : M Niculescu (București) si D. Cataros (Călă­raşi). Cartonaşe galbene : BALAUR, CHIRIŢA. La speranțe : 2—0 (2—0). venţii de ultimă instanţă la mingile plasate (cu capul), din 6 m, de Timiş. A fost sem­nalul unei perioade incendiare la poarta băcăuană pentru că, în continuare, acelaşi Timiş (min. 79), Beldie (min. 82), C. Pană (min. 85), Marcu (min. 86) au irosit ocazii uriaşe. Pen­tru ca în min. 87, ZARE să se desprindă de grupul de apă­rători băcăuani și să înscrie pe lingă portarul Alexa, ieșit : 2-0. Laurențiu DUMITRESCU Divizia A, etapa a 6-a VICTORIE MERITATĂ STANTA. I (prin tele­­*, '• ,daca litoralul e mai puţin popula, jjj sciiinab Stadionul „I Mai” dhi Constanta a fost luat cu asalt de iubitorii fotbalu­lui, dornici g«ă asiste la un meci In juca campioana. Dacă In prima repriză Steaua și-a impus jocul, după pauză partida a fost extrem de echi­librată, ba am putea spune că localnicii au avut mai mult iniţiativa. Meciul a debutat cu o gafă a lui Tătăran (răscum­părată apoi, pe ..parcursul în­­tîlnirii) cînd, in min. 2, l-a pus o minge pe "tavă" lui Hagi, da* la şutul acestuia mingea n-a atinsi ţinta. Peste două minute, constănţenii be­neficiază de o lovitură liberă de la 17 m, executată de Că­­mui, dar şutul acestuia trece p­este poarta apărată de Lung. A­lin. 12, Vintilă reia, cu capul, din apropiere, dar Lung este la post. După primul sfert de oră în care fazele au al­ternat la ambele porţi, Steaua îşi impune jocul şi îşi face din ce în ce mai mult simţită prezenţa în atac. In min. 17, la centrarea lui Mujnai, lovi­tura cu capul a lui Lăcătuş, din 6 m, este imprecisă. Peste un minut, o combinaţie între Lăcătuş şi Balint se soldează cu un şut afară. După două şuturi expediate de I. Dumi­trescu (min. 27 şi 29) rămase fără rezultat. În min. 30 Steaua înscrie golul victorii de Lăcă­tuş execută un corner de pe partea stingă şi după două­­trei „ricoşeuri“ balonul ajunge la BALINT care şutează sec. din interiorul careului, fără speranţe pentru Anton. Mare ocazie a constănţenilor In min. 36, cînd M. Popa „trece“ de F.C. FARUL 0 I STEAUA 1 (1) I Stadion „1 Mai* : teren bun : timp noros. In repriza a doua ploaie in rafale : spectatori — circa 25 090. Suturi : 7—12 (De poartă : 3—5). Cornerc ( 9—4. A marcat BALINT fmîn. 30). FARUL • Anton 6 — Tufan 6. Dinu 6. Tătăran 7. Cămui 7 — Vintilă 5.5 (min. 82 Carastoian). Mustiacă 6 (mln 74 Boten­a­ru «6. Dorobanțu 6. Mihai 7 — Zahtu 6, M. Potra 6. _ _ . STEAUA : Lung 7 — D Fetres­­cu 7. Bumbescu 7. lovan T. «un­­ffureanu 7 —* Mutilii 7,5. HOtS** rlii L Hagi 6, L Dumitrescu M (min. 85 I. Stan) —Balint 7, Lă­cătuş 6 (min. 78 Minea). A arbitrat I­­lena (Timişoara) , la linie : Dr. Teodorescu (Buzău) şi Al. Renghel (Vaslui). Cartonaşe galbene : UNGU­R­EANU. Meciul de speranţe a fost am­inat. Dan Petrescu şi din colţul lui 6 nu­­utează imprecis. La reluare, aşa cum spuneam, constănţenii încearcă restabili­rea egalităţii, insista in­ofen­sivă, dar, pe contraatac, bucu­­reştenii sînt la un pas de 2—0, cînd la centrarea lui Hagi, Balint reia balonul în stîlpul din stingă porţii lui Anton. Urmează faze mai puţin clare la poarta lui Lung, cînd M. Popa (min. 52), Mihai (min. 67) și Vintilă (min. 70) nu-l pot învinge pe experimentatul por­tar al campioanei. Partida se încheie cu o ocazie stelistă, cînd Balint (min. 83) reia im­precis cu capul. Gheorghe NERTEA I OASPEŢII - MAI SIGURI, MAI DEZINVOLII 1 1­1 SCORNICEŞTI, 1 (prin tele­fon). Apariţia Victoriei, cu o linie de mijloc cuprinzîndu-i pe Ursu şi Mirea (în locul o­­bişnuiţilor Fulga şi Ursea) e părut că sugerează atitudinea prudentă a bucureştenilor. Nu­mai că se intrase abia în mi­nutul 4, cînd ei au deschis sco­rul prin CIGAN (pasă de la Tiră), probind că vizează mai mult decît un „şah etern“. La C.1, F. C. Olt a acuzat şocul şi a avut nevoie de un răstimp mare, consumat mai mult la centrul terenului, pentru a ameninţa poarta lui Niţu, în condiţiile în care, ca o scuză, „pancherul“ el. Pena, stătea pe margine, incomplet refăcut după o entorsă. Pe fondul dominării echipei locale, în­treruptă insă de acţiunile pri­mejdioase ale lui Coraş (min. 38) şi Tică (min. 41), atacanţii Oltului n-au găsit cele mai inspirate soluţii de a marca. Tulba s-a limitat la un şut a­­nemic din poziţie ideală (min. 39) , iar Dudan, deşi mai pă­trunzător, a trimis în două rînduri, min. 27 şi 32, în stîlpul din dreapta lui Niţu ! Repriza secundă a avut un start identic cu prima jumă­tate a întîlnirii şi, iarăşi in min. 4 (49), Victoria a înscris, MIREA reluînd cu capul la o lovitură liberă executată de pe dreapta de vîră. Din clipa aceea, în pofida schimbărilor efectuate de F. C. Olt (in­clusiv „urcarea" lui Cireaşă în linia de mijloc), oaspeţii s-au instalat la crima partidei, ju­­cînd mai sigur, mai dezinvolt, mai direct. ! Stadion Viitorul : teren exce­lent , timp frumos, dar vînt : spectatori — circa 3 000. Suturi : 17—10 (pe poartă 6—6). Cornere : •—s. Au marcat: PISTOI» (min. 90), respectiv CIGAN (min. 4) și MIREA (min. 49). F.C. OLT : Gh­eras­im­­ — Ru­se 6. Mihal) «. Cireașă 6. pistol 6 — Eftîmie 5 V. Roma 5. Geor­­gescu (mîn. 53 Pena 5), Moraru 7 (min. S. Gruia 5) — Dudan 7, Tulfea 6. VICTORIA : Nicu 7 — Cojocaru 7, C. Solomon 7, Stefan 7, M. Pană 7 (mîn. 46 Tomolinschi 7) — Ursu 7,5, Mirea 1, Hanganu 7 (min. 82 Fulsa) Coras 7 — Tîră 7, Clean 7. A arbitrat : I Crăciun­escu (Hm. Vilcea) ; ia linie : M. Axente (Arad) și I. Moise (Buzău). Cartonaşe galbene : C. SOLO­MON. La speranțe : 2—0 (2—0).. F.C.VOLT 1 (0) | VICTORIA 2 (1) | PRIMA REPRIZĂ, HOTĂRÎTOARE SIBIU,­­ (prin telefon). Cu un atac in care noile achiziţii, Predata şi Szeneş ridică vizi­bil media de tehnicitate, F.C­­Inter, sub bagheta lui Maju­ra, care dispecerează fără greşeală, ia in stăpinire te­renul Petrolului. Careul lui Liliac este tatonat permanent, preferinţa pentru apărare In zonă a fundaşilor ploieşteni, convenind de minune fotba­liştilor gazdă, şi In min. 8, JURCA, cu un sat lobat, de la 12 m, deschide scorul. Pe­trolul tresare. Greaca­­animă cîteva cotraatacuri, Lazăr ex­pediază mingea în bară, de la 22 m (min. 12), dar jocul oaspeţilor n-are consistenţă, dînd permanent impresia că spiritul de sacrificiu, o armă caracteristică, a fost înlocuit cu predilecţie pentru fotbalul de divertisment. In min. 37, Petrolul primeşte al doilea gol, înscris de PREDAT­U, care exploatează prompt, un luft al lui D. Popa, la 16 m de prsA-1 poartă Dar iată că numai la două minute de la reluare, CATIN­­CA, la un contraatac solitar şi lung (mai bine de jumă­tate de teren), reduce prin handicap. O apărare (cea a gazdelor), nesolicitată în pri­ma repriză îşi trădează, cu acest prilej, şi ea, slăbiciu­nile (erori de plasament, starturi în contratimp), des-F.C. INTER 3 (2) I PETROLUL 1 (0) I­I Stadion Municipal : teren bun ; timp răcoros ; spectatori — circa 14.000 Șuturi : 12—10 (pe poartă : 4—2). Cornere : 9—2. Au marcat: JURCA (min 8), PRED­ATU (min. 37), MAJARU (min. 71 — din 11 m), respectiv CATINCA (min. 47). I.VTER , V. Marcel 8 — Cotora 6. Boar 6. B. Bucur 8. Dobrotă 6 — Pordicu 6 (min. 77 M. Stă­­nescu). Mataru 7,5. Jurcă 7 — Predata 7,5. Văsîl 6. Szenes 6 (min. 82 Burchel) PETROLUL : Liliac 6 — D. Po­­ua 5. Pitulice 5. Panait 6. Manea 5 (mim. 56 Hîncu 6) — Mocanu 6.5 Matei 6. Lazăr 7. Bîscă 6 — Greaca 6 Catinca 7 (min. 75 O. Grifiore 6). A arbitrat V. Curt (Constanta) , la linie : M. Ivăncescu (Braşov) si V. Dontu (Galaţi) Cartonaşe galbene : LILIAC, PITULICE La speranţe : 4—2 (1—2). Victoria a mai irosit prin aică ocazii rarisime (mim 81 şi 84), îndreptându-se spre un succes absolut meritat, al formei şi experienţei superioa­re, pe care nici golul lui PIS­TOL, (mîn. 90), nu l-a mai pus la îndoială. Ovidiu IOANIŢOAIA coperire care încurajează echi­pa vizitatoare mai harnică, mai insistentă in această parte a partidei. Pe fondul unui joc de data aceasta echi­librat, ocaziile la cele două porţi se înmulţesc facilitate, cum am spus, de slabul ran­dament al compartimentelor defensive. Le vor rata cu se­ninătate Catinca (min. 65), Hîncu (min. 78), Văsîi (min. 79), Sezeneş (min. 00), Bîşcă (min. 88), o singură fructifi­care, cea a lui MA.IARU, in viia. 7), care a transformat lovitura de la 11 m dictată pentru faultarea lui Văsîi de către Liliac, in suprafaţa de pedeapsă. Ion CUPEN SPRE O „NORMĂ BIHOREANA“ ORADEA,­­ (prin telefon). Obişnuindu-şi propriii supor­teri să guste in acest început de campionat victorii la pro­porţii îndestulătoare, echipa locală se lansează, iată, pe un drum avînd ca punct terminus o spectaculoasă „normă bib­­­reană“. Elevii lui R. Cosm­uc au deschis, chiar din start, re­gistrul tactic la capitolul „o­­fensivă totală“, acţionînd in consecinţă, ajutaţi fiind In prima parte, e drept, şi de vînt, care s-a dovedit un pre­ţios aliat în frecventele lor manevre. Iar, tabela de mar­caj, se schimbă rapid, firesc, am spune, în min. 4 : Cheregi îl lansează pe Ivan (nu a fost ofsaid !­, care întoarce mingea spre BOLBA și acesta, din plonjon, trimite in plasă, cu capul. După ce în min. 10, luftează In marginea careului mic, VANCEA majorează sco­rul in min. 15, cind "șterge" mingea cu capul, plasînd-o la colț, in urma centrării lui Hol­ba. Nu trec decit două minute şi Bihorul punctează iarăşi : repunerea de la margine a lui Weisenbacher este fructificată de BOLBA, care profită de re­ciproca invitaţie Polgar­­- Mol­dovan. Braşovenii sunt în „corzi“ în urma irezistibilului start o­­rădean, încearcă să riposteze, însă nu izbutesc decît citeva clipe de respiro, pentru că in rest jocul curge spre buturile lui Polgar, nevoit în min. 40, să mai scoată o dată mingea din plasă, la șutul din apro­piere­a lui OV. LAZAR. La reluare, este rîndul pla­sei de la cealaltă poartă să se scuture : în min. 50, Nedelcea­­nu trimite neglijent mingea 6 (4) ! 2—­ F.C. BIHOR F.C.M. BRASOV Stadion • F.C Bihor : teren bun ; timp însorit, dar friguros, cu vînt ; spectatori — circa 8 000. Suturi : 19—6 (De noartă 11—1). Cornere : 8—2 Au marcat : BOL­BA (min . Si 17), VANCEA (min. 15), OV. LAZAR (min. 40 și 50), TAMAS (min. 84) F.C. BIHOR : Jioa 6. — vei­­senbacher 7, Bucico 8,5. Biszok 6. Baba 6 — Tămas 7. Cheregi 7. Ivan 7, Vancea 7 (min. 76 Ter­hes) — Bolba 7.5 (min. 71 Craiu 7), Ov. Lazăr 7.5. F.C.M BRASOV : Polgar 4 — Ghergu 5, Moldovan 5. Nas­hi 5. Selimesi 5.5 — Nedelceanu 4 (min. 80 Spirea), Cseke 6. Mandoca 5. Bartun 5 (min. 46 Drapan­d) — Andrási I 5.5. Caciureae 6. A arbitrat : M Constantinescu ; la Utile : G. Ionescu (ambii din București) si M Stefănoiu (Tg. Jiu) La speranțe : 0—2 (0—1). spre Polgar, profită OV. LAZAR (a fost mai prompt decît lubi­­ba!), care îndeplineşte o sim­plă formalitate. La acest 5­0 se schimbă oarecum raportul de forţe, oaspeţii echilibrînd jocul şi avînd în min. 60 o .transversală“ prin Caciuieac. Dar cei care punctează sînt tot crăileuii, in min. 84, find, după o centrare a lui Craiu, de pe stingă, Ov. Lazăr il serveşte perfect pe TAMAŞ şi acesta cu un şut violent işi trece şi el numele pe lista marcatorilor. Abia în min. 86, portarul Pol­gar îşi face pentru prima oară datoria, ieşind oportun la pă­trunderea lui Cheregi. Adrian VASILESCU S-A SPART GHEAŢA PITEŞTI,­­ (prin telefon), în faţa unui adversar de care trebuie să ţii seama, vintul, fiecare echipă a trebuit să treacă un examen în fiecare repriză. Gazdele au avut acest aliat in prima parte, timişore­nii in a doua. Situaţiile de gol din această parte au fost puţine, notăm doar „capul“ lui Bănuţă (min. 9), şutul lui Tă­­nase (min. 16), acţiunea lui Vlădoiu (min. 27) şi in sfirşit, alt „cap“ a lui C. Pană­u (min. 32), situaţii nefructificate fie prin negăsirea spaţiilor porţii, fie prin intervenţiile sigurului portar Almăşan. De partea cealaltă, Caşuba (min. 18) şi Varga (min. 30), l-au pus la încercare pe experimen­tatul Speriatu. Revenite de la cabine, echi­pele au părut schimbate in bine, ameliorare vizibilă mai intii în jocul gazdelor, care vor avea aproape 30 de minute de joc bun, cu multe şarje la buturile adverse. In min. 54 Bănuţă, şutează puternic şi intervenţia de ultim moment a lui Almăşan evită golul. Şase minute mai tîrziu, Vlădoiu are o frumoasă acţiune personală şi şutează puternic pe lingă poartă. în min. 69 înregis­trăm singurul gol al parti­dei : M. Stoica pătrunde im­petuos în careu, Andrieş îl şarjează şi arbitrul acordă lo­vitură de pedeapsă, transfor­mată de GRIGORIU : 1-0. In minutele următoare, arge­şenii sunt din nou în poziţie bună de gol, dar Dican (min. 79), şi Vlădoiu (min. 82) trimit „pe lingă“ din poziţii bune. Va urma un forcing timişorean şi o ultimă zvîcnire argeșeană care vor face din finalul par­tidei momente electrizante. In min. 84 Cașuba șutează senza­F.C. ARGES 1 (0) I „POLI" 0____I I Stadion .a Mai* : teren exce­lent ; timp : soare, dar vînt pu­ternic ; spectatori — circa 8.000. Șuturi : 15—5 foe Coartă 9—4). Cornere : 6—1. A marcat GRIGO­RIU (min. 69 din Denalty). F.C. ARGEȘ: speriatu 3 — Voi­­cu 6 (min. 61 M Stoica 6.5). Pîr­­vu 7. Stancu 7.5, Tănase 7 . Prisăceanu 9. Dican 6. Bănuță T. Grigoriu 7.5 — Vlădoiu 7 (min. 89 D. Zamfir). C. Pană­u 6. POLITEHNICA : Almăşan 7.5 — Varga 7. Crăciun 6. Andreas 6. Stoicov 7. Pascu 6,5 (min. 73 Mă­năilă 6). Olosuteanu 7. Timofte II 7 (min. 46 Via­leu 6). Bărbosu 7,5 — Bungău 6. Caşuba 8. A arbitrat M Salomir (Cluj- Napoca) , la linie : S Necsules­­cu (Scomicesti) si A. Huzu (Sibiu). Cartonaşe galbene : OLOSU­­TEAN, M. STOICA. La speranţe : 2—0 (2—0), ffi ———­ţional de la 25 m, dar inter­venţia lui Speriatu nu este cu nimic mai prejoasă, pentru ca în acelaşi minut bravul portar piteştean să aibă o nouă in­tervenţie la periculoasa acţiune a lui Bungău, după ce. C. Pană II, oprit in ultimul moment de portarul timişorean în dru­mul său spre poartă, lansează pe Mănăilă intr-o cursă solita­ra încheiată cu un şut afară. Şi pentru ca­ „spectacolul să fie complet“, în min. 90 asis­tăm la o fază de o mare fru­museţe, la buturile lui Almă­şan, în care gazdele şutează de două ori din interiorul careul­­ui, dar defensiva bănăţeană respinge, pentru ca Grigo­­riu să Încheie suita șuturilor printr-o puternică lovitură în bară. Eftimie IONESCU „TRIBUNELE“ AU RĂSUFLAT UȘURATE... CLUJ-NAPOCA, 1 (prin te­lefon). Partida a avut un start de citeva minute furtu­nos. Atunci localnicii puteau deschide scorul în două rîn­­duri : în min. 3 , cînd Do­­chia, scăpat singur în careu, l-a driblat şi pe Racolţea, dar mingea şutată cam slab spre gol a fost respinsă de Sede­­caru, şi în m­in. 4 — cind Biro, doar cu portarul Jiului în faţă, a trimis alături ! Ur­mează minute întregi de do­minare a gazdelor, însă ex­primarea lor este încîlcită, confuză, fazele de gol apă­­ri­nd destul de rar (min. 18 şi 26 — acelaşi Doch­ia nu gă­seşte soluţia. ,golului). Timpul trecea, evident, în favoarea minere­­ii care se apărau cu în­dîrjire, pentru ca în min. 32 ei să riposteze prin şutul lui Bîcu, din lovitură liberă, însă Prun ea a fost la post. Finalul de repriză aduce pe «li“ din nou aproape de gol : în min. 42 (Neamţu şi Suciu se încurcă reciproc la 5 m de poartă î) şi min- 43 (Biro a scăpat singur spre poartă, l-a driblat şi pe Racolţea şi, ce-i drept, dintr-un unghi închis, a şutat afară). La trei minute de la reluare Lasconi va strecura fiori in inimile spectatorilor. El a scăpat spre gol şi, în loc să sufceze, a pasat lui Mo­rom etc. aflat în poziţie de ofsaid. Tri­bunele freamătă, suferă, fiindcă echipa favorită nu-i dă satisfacţie ratînd exaspe­rant ocazii după ocazii : min. 55 şi 68 (Movilă), min. 59 şi 65 (Dochia) şi min. 70 (Biro). Meciul, purtînd amprenta unei lupte indîrjite, cu multe frag­mentări şi fără virtuţi tehni­ce şi spectaculare, se îndrep­ta spre un rezultat de egali­tate. Nu ar fi­fort însă deloc drept. Iată că in min. 84, Movilă îl găseşte pe MUN­TEAN pe un culoar favorabil, proaspătul Intrat sprintează scurt, după care şutează pe jos, balonul streemîndu-se în plasă printre picioarele lui Racolțea. Tribunele răsuflă ușu­rate. Mai notăm în final ..U“ CLUJ-NAPOCA 1 (0) I JiUL 0 I I Stadion Municipal : teren foar­te bun, timp însorit, dar frigu­ros, vînt puternic , spectatori — circa 6 000. Suturi : 14—5 vie poartă : 6—3­. Cornere : 5—2. A marcat MUNTEAN (min. 84). „U“ : Primea 7 — Gherman 6. Neamţu 6.5, Jenei 7, Racoş 6 — Zanc 6 (min 74 Muntean 8), Su­ciu 6.5. Biro 6. Movilă 7 — Ca­­dar 6 (min. 85 , Stan), Dochia 6. JIUL : Racolţea 6 — Necrilă 7, Sedecaru 6.5, Varsa 7, U­drlcă 6 — M. Cristea 6, Bleu 6, Morome­­te 6, B. Popescu 6 (min. 68 Ceacusta 6) — Henzel 5, Lasconi 5. A arbitrat Gh Constantin iAni. Vilcea) , m linie • Ad Moroianu (Ploieşti) si C Sorescu (Piteşti) Cartonaşe galbene: SEDECARU, JENEI, ZANC, CRISTEA. La sperante : 1—2 (0—1). zvîcnirea lui R. Stan, stopată de Racolţea, şi intervenţia sigură a lui Prunea la voleul lui Bîcu. Stelian TRANDAFIRESCU IERI, IN Seria I ETAPA A 6-a A DIVIZIEI B CEAHLĂUL P. NEAMT — UNI­REA slobozia î—1 (0—0) : Pa­vel (min. 78), respectiv Peteu (min. 54), PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — C.S.M. SUCEAVA 2—0 (1—0) , Sibiu (min. 15) și Bălănoiu (min. 70). VIITORUL VASLUI — GLORIA BUZAU 1—1 (1—0)­: Tecariuc (min. 7), Hulban (min. 78 din ki m), respectiv Maşeu (min. 73 din ki m), POIANA CIMPINA — UNIREA FOCŞANI 3—0 (2—0) , Tabacu (min. 1 şi 39) şi Nemţestnu (min. 47). POLITEHNICA IAŞI — SIRE­TUL PAŞCANI 3—1 (2—1) : Mo­nea (min. 1), Kérészi (min. 34 din 11 m), Codru (min. 83 din 11 m), respectiv Olaru (min. 9). C.F.R. PAŞCANI — P.C.M. PROGRESUL BRAILA 0—1 (0—1): Titirişcă (min. 29). OŢELUL GALAŢI — FORESTA FĂLTICENI 7—0 (4—0) : Hanghluc (min. 8 şi 85), Antohi (min. 9 şi 30), Popescu (min. 20), Aglu Seria a II-a METALUL MIJA — GAZ ME­TAN MEDIAŞ 3—1 (2—1) : Neac­­şu (min. 1), Stoiciu (min. 26), Năstase (min. 65), respectiv Măr­ginean (min. 36 din 11 m). F.C.M. CARACAL — AUTOBU­ZUL BUCUREŞTI 5—0 (3—0) , Roşea (min. 18), Răducu (min. 30), Popa I (min. 36 şi 65) şi Plotoagă (min. 80 din 11 m). MINERUL MOTRU _ MECANI­CA FINA BUCUREŞTI 1—0 (0—0), Mutică (min. 85). C. S. TIRGOVIŞTE — PAN­­DURII TG. JIU 1—1 (1—0) , Şte­fan (min. 12), respectiv Ene (min. 65); UNIREA ALBA IU­LI­A — SPORTUL „30 DECEMBRIE“ 3—0 (2—0) , I. Popa (m­in. 23 şi 25) şi Mitracu (min. 56). CHIMIA RM. VILCEA — TRAC­TORUL BRAŞOV 3—0 (1—0) , M. Nicolae (min. 35), Persu (min. 73) şi Tudorache (min. 79). RAPID BUCUREȘTI — META­LURGISTUL SLATINA 1—0 (0—0), Voinea Rodin (min. 69), LC.IJV. BRAȘOV — I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE 1—0 (1—0) , Pas­­cu (min. 15). Seria a IlI-a V. T. ARAD — SOMESUL SA­TU MARE 3—1 (2—0) , Petrescu (min. 23 și 38), Turcu (min. 52), respectiv Pintea (min. 77). CHIMICA TIRNAVENI — C.F.R. TIMIŞOARA 2—1 (0—0) : Conan (min. 63), Mărginean (min. 77), respectiv Otiman (min.­ 79), OLIMPIA SATU MARE — STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPOCA 3—0 (1—0) : Gerstenmaier (min. 12), S. Pop (min. 61), Palisa (min. 69). A.S.A. PROGRESUL TIMIŞOA­RA — F.C. MARAMUREŞ BAIA mare 2—0 (0—0) : Pojogea (min. 68 şi 73). GLORIA REŞIŢA — MUREŞUL EXPLORĂRI DEVA 0—0. METALUL BOCŞA — GLORIA BISTRIŢA 1—1 (0—1) : Prici (min. 85), respetiv Moldova­ (min. 26). ARMATURA ZALAU — VAGO­NUL ARAD 1—0 (0—0) : Bucur (min. 63 din 11 m). A.S.A. TG. MUREŞ — C.S.M. REŞIŢA 0—0. (min. 52) şi Profir (min. 841 ARIPILE VICTORIA BACAU STEAUA MIZIL 2—0 (0—0) * Manea (min. 48 si 71). C.S. BOTOSANI — OLIMPIA RM. SARAT 0-0. Relatări de la C. Rusu, I. Tă­­năsescu, M. Florea, C. Virjoghie, C. Nour, V. Apostol, T. Simiopol, S. Neniţă şi I. Ungureanu. 1. PROGR­EM 6 5 0 1 13- 4 10 2. Oţelul 6 4 0 2 15- 4 9 3. Gl. Buzău 6 3 1 1 13- 5 7 4. Olimpia Rm­s 6 2 3­ 1 8- 3 7 5. Politehnica 6 3 1 2 10- 9 7 8. Viitorul 6 3 0 3 10- 7 6 7. C.S M. Suceava 6 3 0 3 8- 7 8 8. Siretul 6 2 2 2 9- 8 8 9. Unirea Focșani 6 3 0 3 7- 9 8 10. Poiana 6 3 0 3 6- 9 6 13. Fores­ta 6 3 0 3 5-12 6 12. Unirea Slobozia 6 2 13 10-11 5 13. Aripile Bc. 6 2 1 3 8- 9 5 14. Steaua Mizil 6 2 1 3 5- 8 5 A.S. DROBETA TR. SEVERIN — CONSTRUCTORUL CRAIOVA 6—0 (4—0) , Nițulescu (min. 12 si 23), Mănescu (min. 17), Văduva (min. 43), Păuna (min. 59) si David (min. 74 din 0­A). Relatări de la P. Voinea, Gh. Donciu, Gr. Jugănariu, M. Ava­­nu, I. Anghelina, P. Giornoiu, N. Costache, V. Secăreanu şi S. Manafu. 1. RAPID BUC. 6 5 1 0 14- 2 11 2. A.S. Drobeta 6 4 1 1 14- 5 9 3 Pandurii 6 3 3 0 9^ 3 9 Meciul STRUNGUL ARAD — ELECTROMUREŞ TG. MUREŞ a fost amînat. Relatări de la N. Străjan, I. Ducan, St. Vida, C. Creţu, P. Fuchs, T. Ţăranu, N. Donciu şi C. Albu. X. GL. BISTRIŢA 6 3 2 1 13- 5 8 2. C.SM­­. Reşiţa 6 3 2 1 7- 3 8 3. Olimpia S. M .6 4 0 2 9- 6 8 4—5. U.T.A. 6 3 12 13-10 7 A.S.A Pr. T. 6 3 12 10- 7 7 6. Chimica 6 3 1 2 9-10 7 7—8. Electror.iures 5 3 0 2 9- 9 8 Someşul 6 3 0 3 8- 9 ® 9. Met Bocsa 6 2 2 2 5- 5 6 10. F.C. Maram. 6 2 13­­- 4 5 11. Strungul 5 2 1 2 5- 5 5 12. Vagonul 6 2 13 11-12 5 13. Steaua C.F.R. 6 1 3 2 5- 6 5 14. C.F.R. Tim. 6 2 1 3 5- 9 S 15. Mureșul 6 1 3 2 4- 8 5 10. Armătura 6 2 1 3 7-12 5 17. A.S.A. T. M. • 6 1 3 2 7- 9 3 18. Gl. Reşiţa 6 11 4 4-8 3 • Echipă penalizată cu două puncte 15. Prahova 6 1 3 2 5-12 3 16. C.S. Botoşani 6 2 1 3 4- 8 4 17. C.F.R. Paşcani 6 2 0 4 4- 6 4 18. Ceahlăul 6 1 2 3 3- 8 4 4. I.M.A.S.A. 6 3 1 2 7- 6 7 5. Constr Cv. 6 2 3 1 7-10 7 8. Unirea A. I 6 2 2 2 11-12 6 7. Metalurg. 6 3 0 3 10-12­­ 8­ 9. I.C.I.M. Bv 6 2 2 2 2- 4 . Met. Mija 6 2 2 2 6- 8 6 10. Min. Motru 6 3 0 3 4- 8 6 11. Mec. Fină 6 2 1 3 8- 5 5 12. Tractorul 6 2 1 3 9- 8 5 13-1­4. Chim. Rm. V. 6 2 1 3 8- 8 5 FGM Caracal 6 2 1 3 8- 8 5 15. Autobuzul 6 2 1 3 9-14 3 17. C.S. Tgv. 6 1 2 3 4- 8 4 17. SD. „30 Dec.“ 6 2 0 4 5-11 4 18. Gaz Metan 6 1 0 5 4- 7 2 ­ I.D.M.S. ANUNŢĂ ! Autoturismele DACIA 1310 Berlină si Break se livrează pinâ ! La 31 octombrie 1889 cumpărătorilor care au banii depuşi la 1 CEC în cont pentru autoturism pînă la 31 decembrie 1986 ! Livrările se efectuează In baza numărului de ordine centra­lizat de ţară, indiferent de magazinul de înscriere, după cum urmează : BUCUREŞTI — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în municipiul Bucureşti, judeţele Giurgiu şi Teleorman ; PITEŞTI — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în ju­deţele Argeş, Dîmboviţa, Olt, Prahova, Vilcea, Dolj, Gorj ; BRAŞOV — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în jude­ţele Braşov, Covasna, Harghita, Mureş ; BACAU — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil in jude­ţele Bacău, Buzău, Neamţ şi Vrancea ; CLUJ-NAPOCA — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în Judeţul Cluj ; IAŞI — pentru­­­mpărătorii cu domiciliul stabil în judeţele Botoşani, Iaşi, Suceava şi Vaslui ; TIMIŞOARA — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în judeţele Arad, Bihor şi Timiş ; REŞIŢA — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în judeţele Alba, Caraş-Severin, Hunedoara şi Mehedinţi ; BAIA MARE — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil In judeţele Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Satu Mare si Sălaj ; CRAIOVA — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în jude­ţele Dolj şi Gorj ; BRAILA — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în ju­deţele Brăila, Călăraşi. Constanţa Ialomiţa, Tulcea si Galaţi ; SIBIU — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în judeţul Sibiu. Livrarea autoturismului pentru cumpărătorii cu plata în rate se efectuează la magazinul auto la care este arondat judeţul de domiciliu. . ... Autoturismele DACIA-500 se livrează la prezentare, indife­rent de data de depunere a banilor la CEC pentru autoturismul DACIA 1300, sau în baza cecului de depunere în cont pentru autoturism a contravalorii autoturismului DACIA­ 500, de că­tre toate magazinele auto I.D.M.S din tară, indiferent de jude­țul de domiciliu. .­­ . Vînzările efectuează în funcţie de stocul de autoturisme şi capacitate zilnică de livrare a fiecărui magazin. Se primesc înscrieri prin transfer pentru persoanele care au banii depuşi la CEC un cont pentru autoturism, astfel : AUTOTURISME OLTCIT CLUB — DÎnă la 31 martie 1889 AUTOTURISME DACIA 1416 SPORT — pînă la 31 decembrie­­ 1987 )

Next