Sportul, decembrie 1989 (Anul 45, nr. 12421-12438)

1989-12-01 / nr. 12421

m­­­­­­­­mmm­­­­mmm­m­­­­­­m­­­­­­­m­m­­­­­mm­­mm TRADIŢIE LA ÎNVĂŢĂTURĂ. Liceul de matematică-fizică „Ion Maiorescu“, din Giurgiu, reprezintă una din cele mai vechi unităţi de învăţămînt din localitate, datînd de peste 100 de ani. „Un liceu cu tradiţie la învăţătură şi in sport", ne spunea prof. Ion Dincă, directorul acestui im­portant lăcaş de cultură şi, totodată, al Clubului Sportiv Şcolar, care funcţionează in acelaşi local. Cu referire la activitatea sportivă, prof. Dincă ne-a relevat faptul că in domeniul sportului pentru toţi există o prezenţă activă la startul unor concursuri şi campionate la nivelul tutu­ror claselor, in special la bas­chet, handbal, minifotbal şi cros , iar la cel de performan­ţă, locuri fruntaşe la finalele pe ţară ale Campionatelor Re­publicane şcolare de gimnasti­că şi, de asemenea, în „Cupa U.T.C.“, la baschet (b). Deo­camdată. Pentru că, aşa cum ne-am convins, elevii de aici, care dispun de condiţii optime de desfăşurare a ac­tivităţii lor sportive (o sală pentru „jocuri“ şi diverse amenajări in aer liber), mani­festă o receptivitate remar­cabilă faţă de exerciţiul fizic practicat sistematic, organi­zat, fapt demonstrat şi de do­cumentele de planificare şi de evidenţă ale celor doi profe­sori de specialitate Paraschiva Zimnicaru şi Dumitru Ma­­nolescu. Prin intermediul a­­cestora am aflat şi numele u­­nor elevi care se disting în sport (totodată şi la învă­ţătură). Am notat cîteva din­tre acestea : la baschet — Bog­dan Zimnicaru şi Radu Po­­pescu, la handbal — Gabriel Gîscă şi Emilia Sofroniuc. Mai greu ne-a fost să notăm nume­le celor cu calităţi pentru fot­bal, pentru că lista cuprinde aproape... întregul liceu ! Un argument in plus, în sprijinul calităţii activităţii sportive — existenţa unui ca­binet metodic destinat să perfecţioneze necontenit pre­gătirea colectivului catedrei de educaţie fizică şi, implicit, valoarea unor rezultate în­registrate de elevi în activita­tea lor sportivă înscrisă sub genericul Daciadei. De bună seamă, în perspectiva menţi­nerii sănătăţii tuturor ele­vilor, dar şi a selectării con­tinue a noi şi noi elemente pentru performanţă. Alexandru RUSU, coresp. E ^BaamvmîîfB^iNiRiT j # HANDBAL B Sint semne suficiente că ultimele două e­­îape s-au bucurat de un Interes sporit. Nimic întâmplător ( com­exact’ locul»e din serii) se află aproape de jumă­­tete (din acest tur­n «i» retur !?ai* s,înt„ de disputat doar cîte două întîlniri) și ca o consecin­ță firească partidele au crescut în spectaculozitate. • Meritul aparţine gazdelor, care s-au fi impus în 45 de meciuri, dar li oaspeţilor, care au şi încheiat in­­ jocuri, iar in două au *f,r7Pj1na*- la egalitate (două In­­tîlniri sint aminate) • De rele­gie cu 11 formaţii şi-au trecut to cont duble victorii, cîștigînd cît si 111 deplasare­­ , masculin, ASA Buzău* cu Re- Ionul Savinesti (22—17) rj in municipiu] Gh. Gheorghiu Dej. CU C.S.M. Borzești (16—14\ _ ffî1? ^ • Arctic Găești, cu Uti­lajul Basarabi (23—16) si io Bals £u Î?B 23&­26)’ Comerțul Sta­­nicoiau Mare, cu Metalul Hune­doara (31—28) şi la Petroşani cu Utilajul ştiinţa (21-19) 5 - seria C ; Minaur II Cavnic, cu S’ehnoutilaj Odorhei (27-24) şi cu Metalurgistul Cugir seria D , la feminin, Ce- Í®1*? 15F’ Neam­’ cu Textila Bu­fi?**. 123“”) ni la Vaslui, cu Decizia (28—25) — seria A ; Me­talul Olimpia Plopeni, cu Con­ţi*#* Bucureşti (21-19) şi la Caracal, cu Sportul Muncitoresc „Trainica Pucioasa, cu Sp. M. Caracal (36-28) al la Pi­­»eŞtL cu Electromotor (26—241 — seria B . C.S.M. sf. Gheorghe, S«„ÂTeXUla Sebe? (25—22) şi la Făgăraş, cu Nitramonla (19—15), Bdorhei, cu Nitramonia (26—18) şi la Tg. Mureş, cu E-­s . (32—30) — seria C . A.EJH. Timişoara, cu Industria Uşoară Oradea (26—19) şi la Deva, CU REMIN (27—24), „U“ Farmec Cluj-Napoca, cu ind. U­­S&ZT& Oradea (29—22) şi la Baia Mare, cu Constructorul (25—19). — Alte patru echipe au înregis­­­trat succese în ambele întâlniri, dar ele au fost obţinute pe pro­priul teren , la masculin C.SJU. Reşiţa, cu Autoturisme Timişoa­ra (22—21) şi cu Metalul Lugoj (20—17) — seria C ; Constructo­rul CSU Oradea, cu Fl. Roşie Sighişoara (40—25) şi cu Metalul Bistriţa (27—24) — seria D ; la feminin, Chimia Brăila, cu O­­limpia Slobozia (24—20) şi cu Victoria Constanţa (31—26) — seria A . I.T. Bucureşti, cu Vo­inţa Rm. Vîlcea (23—21) şi cu Dorobanţul Ploieşti 07—16) — seria B. • La zestrea de puncte pe care o aveau şi-au mai adău­gat alte 5 (deci o victorie şi un egal) MECON laşi (37—27 cu Celuloza Brăila şi 26—26 la Ga­laţi, cu CSU Rapid) şi indepen­denţa Carpaţi Mîrşa (26—23 la Lugoj cu Metalul şi 23—23 la Arad, cu Vagonul) • In clasa­mentele provizorii, de remarcat la masculin, că MECON (A), Arctic (B) şi Minaur­u (D) s-au distanţat la două puncte de ur­mătoarea (următoarele) clasată (e), adică IMU Bacău (A), Te­­leajen Prahova CSU Ploieşti (B), Mecanica Oradea, Tehnou­­tilaj Odorhei şi Constructorul Oradea (D) . La feminin, nu­mai Dorobanţul Ploieşti (B) este In această situaţie, dar Confec­ţia Bucureşti are un joc mai puţin, a In rest, luptă extrem de strînsă pentru primul joc , la seria C (m), intre Indepen­denţa Carpaţi Mirşa şi comer­ţul Sinnicolau Mare, iar în se­riile feminine, la A, între Tex­tila Buhuşi, Olimpia Slobozia şi Oţelul Galaţi (un joc mai puţin), la C, între CSM independenţa Sibiu şi Voinţa Odorhei, la D, între Constructorul Baia Mare şi AEM Timişoara. Ioan NOVAC - VOLEI 9 Eşalonul secund al voleiului se îndreaptă spre finalul turului. Concurentele la promovare au rămas cam ar­ce­leaşi atât în seriile campionatu­lui feminin, cit şi în cele ale întrecerii masculine, dar cu u­­nele schimbări la trenă. Astfel, în seria I feminină Braiconf Brăila (neînvinsă) este talonată la un punct de ex-divizionara A craioveană, Oltcit, în plasa lor aflîndu-se Calculatorul București. In schimb, in seria a n-a, Ar­mătura Zalău, lideră, pare să... sfideze pe Maratex Baia Mare şi pe GIGOLI Rapid Braşov, care ţinteau... revenirea pe prima scenă. La masculin, seria î. C.S.U. Rapid Galaţi a preluat conducerea plutonului, sprintînd pe lîngă... Electra Bucureşti, în timp ce în seria cealaltă Politeh­nica Timişoara (urmărită Îndea­proape de A.SA. Electromureş Tg. Mureş) şi-a păstrat imacu­lată rubrica înfrângerilor. Dar în ultima etapă a turului va juca pe terenul concurenţei sale. In zona retrogradării, cele mai pe­riclitate sunt Fintex Fălticeni şi I.T.B. (feminin), Nicolina „Poli“ Iaşi şi Balneara Buziaş (mascu­lin). Celelalte „candidate“ mai pot spera... (A. B.). Rezultate din etapele a VIII-a şi a IX-a. FEMININ, seria I : Petrodava P. Neamţ — Metal 33 Buc. 3—2, Fintex Fălticeni — Braiconf Brăila 0—3, Sportul Studenţesc Buc. — Calculatorul Buc. 2—3, Electronica Buc. — Chimpex Constanţa 3—0, Oltcit Craiova — Comerţul Constanţa 3—0, Locomotiva Ploieşti — Con­fecţia Buc. 0—3 , Confecţia — Petrodava 2—3, Comerţul — Lo­comotiva 3—0, Chimpex — Oltcit 1—3, Calculatorul — Electronica 3—1, Braiconf — Sportul 3—0, Metal 33 — Fintex 3—0 ; seria d n-a : GIGCL Rapid Braşov — Metalotehnica Tg. Mureş 3—1, Toplitana — Viitorul IGCL Pe­troşani 3-0, „U“ Electronica Cluj-Napoca — CJ T. Buc. 8—0, Olimpia Oradea — „Poli“ Timi­şoara 3—0, Maratex Baia Mare — I.T. Buc. 3—1 , Viitorul — GIGCL 3—0, I.T.B. — Toplitana 2— 3, Armătura — Maratex 3—1, C.P.B. — Olimpia 3—2, Metalo­­tehnica — „U“ 3—1, MASCULIN, seria I : LATSA Dacia Piteşti — Nicolina „Poli“ Iaşi 3—0, ASA Buzău — Delta Tulcea 2—3, 1.C. R. Buc. — PECO Ploieşti 2—3, Metalul Rm. Vîlcea — SARO Tîrgovişte 3—0, IUGC Ştiinţa Constanţa — Metalul Tîrgovişte 1—3, CSU Rapid Galaţi — Elec­tra Buc. 3—1 , Electra — IATSA 3— 0, Metalul Tgv. — CSU Rapid 1—3, SARO — IUGC 3—0, PECO — Metalul Rm. v. 3—0, Delta — 1.0. R. 3—1, Nicolina — ASA 1—3 ; seria a II-a : Metalul Hu­nedoara — CSM Caransebeş 3—2, Voinţa Alba Iulia — Minaur­a B. Mare 3—2, Electromagnetica Buc. — Electromureş Tg. Mureş 0—3, Balneara Buziaş — Silvania Şimleu Silvaniei 1—3, CSU Să­nătatea Oradea — Chimia Vic­toria Zalău 3—0, „Poli“ Timi­şoara — Minerul Oraş Dr. P. Groza 3—0 , Minerul — Metalul 3—2, Chimia — „Poli“ 6—3, Sil­vania — CSU 3—1, Electromureş — Balneara 3—0, CSM — Voinţa 3—1, Minaur­a — Electromag­netica 3.0. Rubrică realizată Cu sprijinul corespondenților noştri volun­tari. FINALA FEMININA LA ŞAH întrecerea feminină de şah a continuat la Casa Tineretu­lui din Tîrgu Mureş cu runda a XI-a, într-o partidă foarte importantă pentru configuraţia superioară a clasamentului. Cristina Foişor (autoarea u­­nui record insolit, o singură remiză în 10 meciuri) a în­trecut-o cu piesele negre pe Eugenia Ghindă (prima înfrîn­­gere a şahistei bucureştene). La prima victorie s-a aflat Cristina Iosif, învingătoare a­­supra experimentatei maestre internaţionale Gertrude Baum­stark. In revenire de formă, Mădălina Stroe a cîştigat la Mariana Caravan, trecind la plus 1 în „clasamentul adevă­rului“. In rest, patru remize : Margareta Mureşan — Lumi­niţa Radu, Gabriela Stanciu — Ligia Jicman, Judita Chiricu­­ţă — Mariana Duminică şi Nadia Mitescu — Smaranda Lupu. In partidele întrerupte din runda anterioara s-au în­registrat rezultatele : Smaran­da Lupu — Gertrude Baum­stark 1—0, Mariana Caravan — Nadia Mitescu 0—0. Iată clasamentul complet înaintea ultimelor 4 runde 1. Gabriela Stanciu 7 p (din 10 partide), 2. Judita Chiricuță 7 p (11), 3. Cristina Foișor 6.5 p (10), 4. Ligia Jicman 6 p (10), 5—6. Eugenia Ghindă, Smaranda Lupu 6 p (11), 7. Madălina Stroe 5,5 p (10), 8—10. Luminiţa Radu, Mariana Du­minică, Margareta Mureșan 5 p (10), 11. Mariana Caravan 4,5 p (11), 12—13. Elisabeta Po­lihroniade, Gertrude Baum­stark 4 p (10), 14. Nadia Mi­tescu 3,5 p (10), 15. Cristina Iosif 2 p (10). I Consiliul municipal Bucureşti pentru educaţie fizică şi­­ sport, împreuna cu Cabinetul municipal pentru activitatea­­ ideologica şi politico-educativă, organizează vineri, 1 de­­cembre a.c., în cadrul programului de pregătire politico-­­ ideologica lunară a cadrelor din asociaţii sportive din I cluburi şi consilii sportive locale, dezbaterea pe tema : „Documentele Congresului al XlV-lea al P.C.R. cu pri- I vire la participarea activă la viaţa internaţională a tu-­­ turor statelor, şi în mod deosebit a ţărilor mici şi mij­­j loci, a ţărilor in curs de dezvoltare, a ţărilor nealiniate j —­ca o cerinţă primordială a epocii contemporane". La dezbatere, care va avea loc la sediul Universităţii I cultural-ştiinţifice a Municipiului Bucureşti (sala Dalles), Incepînd de la ora 12, sunt invitaţi şi vor avea inter­venţii lectori ai Cabinetului municipal, cadre de condu­cere din Ministerul Afacerilor Externe, activiști ai miș­cării sportive. HI­P­I­S­M Programat să se desfăşoare, in fiecare an, în cea de a doua ju­mătate a lunii noiembrie, „Pre­miul Arcul de Triumf" a avut de această dată o participare mai puţin numeroasă, dar selectă. Victoria a revenit lui Rizoriu, care în finalul cursei şi-a domi­nat adversarii, deşi printre ei se afla şi Valter, principalul favo­rit al derbyului din anul viitor. „Elevul“ valorosului antrenor N Nicolae a arătat în acest final de stagiune o formă cu totul deosebită. Tot din această forma­ţie a mai reuşit să învingă şi is­­va£P?’ Nic®lae menţinîndu-se astfel în lupta pentru titlul de campion pe 1989. La rîndul său, G. Tănase a învins în trei alergări, tastatîndu-se solitar la fruntea clasamentului. Victoriile sale au fost realizate de Benia, condusă excelent de A. Dumitru, Sime- în întrecere, pionierii Casa pionierilor şi şoimilor patriei din Sălişte, Consiliul co­munal al Organizaţiei pionierilor. In colaborare cu Consiliul jude­ţean Sibiu al organizaţiei pionie­rilor au organizat la Sălişte o amplă acţiune cultural-sportivă. La întrecerile de orientare turis­tică, ciclism, tir, la cele de obs­­­tacole şi proba sanitară din ca­drul Complexului aplicativ pen­tru apărarea patriei şi la tradi­ţionalul cros au luat parte sute de pionieri din Apoldu de Jos, Tilişca, Săcel, Sibiel, Poiana, Jina, Orlat, Gura Rîuâul, Cristian şi Sălişte. Acţiunea a fost precedată de o adevărată lecţie de istorie şi pa­triotism, fiind evocate momente din marea epopee a eliberării pe­trei, avînd loc întîlniri ale pionierilor cu veterani de război. La încheierea întrecerilor spor­tive pionierii din localitate au prezentat un frumos program ar­tistic. In care s-a remarcat şi formaţia vocal Instrumentală Ju­­nior-grup — condusă de prof. Dan Smarandache. Întrecerea de ciclism a fost cîştigată de pio­nierii din Apoldu de Jos, urmaţi de echipajele din Cristian şi Gura Rîului. Ceilalţi laureaţi : orientare turistică — echipajul din Sălişte, proba sanitară — ti­nerii din Cristian, pista cu obs­tacole — pionierii din Sălişte şi Poiana, tir — Ciobănaşii din Jina. Cu deosebit Interes au fost urmărite Întrecerile concursului de cros, locurile fruntaşe fiind aprig disputate. Iată cîţiva din­tre numeroşii cîştigători, cărora organizatorii le-au oferit premii şi diplome : cat. 9—10 ani : Anca Paphraci (Cristian) şi Bogdan Popa (Sălişte) ; cat. 11—12 ani : Maria Manciu (Gura Rîului) şi David Lazăr (Cristian) ; cat. 13—14 ani : Simona Gindilă (Să­lişte) şi Gert Ongerth (Cristian). Pe echipe : locul 1. Cristian 65 p, 2. Sălişte 35 p., 3. Gura Rîului 30 p. La Complexul aplicativ pentru apărarea patriei : locul 1. Sălişte, 2. Poiana, 3. Cristian, Or­lat, Gura Rîului, Apoldu de Jos, toate cu acelaşi punctaj. De menţionat sprijinul acordat la reuşita acestei acţiuni de Casa pionierilor şi şoimilor patriei Să­lişte (director: prof. Elena Han­­ciu), precum şi de prof. Viorel Paiş, preşedintele Consiliului co­munal al Organizaţiei pionierilor Sălişte. Hie IONESCU—coresp. DE LA F. R. HANDBAL Se aduce la cunoştinţa asociaţiilor şi cluburilor că perioada de transfe­rări este între 1 şi 20 decembrie a.c. Pe patinoarul „23 August“ din Bucureşti STEAUA - DUNĂREA GALAŢI, ÎN DOUĂ PARTIDE ATRACTIVE LA HOCHEI Astăzi şi mîine, prima gru­pă valorica a Diviziei a la hochei pe gheaţă programează jocurile etapei a 9-a, penulti­ma cu sistem de desfăşurare tip „divizie“ (duble partide sâptămînale), în Capitală, pe Patinoarul „23 August“ (cu începere de la ora 17), cam­pioana eu titre şi lidera ac­tuala a clasamentului, Steaua, va primi replica ambiţioasei (şi a imprevizibilei, am putea adăuga) echipe C.S.M. Dună­rea Galaţi, după ce, în parti­dele anterioare, gazdele de a­­cum învinseseră de două ori, cu 6—3 şi 3—1. La Miercurea Ciuc se va desfăşura partida localnicelor. Progresul — Sport Club, cea din urmă pornind, fireşte, favorită (şi) după vic­toriile clare din tur (10—3 şi 6—1), în timp ce la Gheor­­gheni formaţia locală C.S.M. Viitorul va întilni, în partida centrală a rundei, pe Dina­mo, încercînd să se revanșeze pentru înfrîngerile din meciu­rile de la București (2—7 și 4—6). stea fubi­­TM zahist pare să A^mnî întrecerilor pe echipe. Abia ifcheiat, la Lucer­a?’ P^ip,l0nativ Mondial de șah ai TnoÂEii°F (1 U.R.S.S. 27,5 p ; 2. Iugoslavia , 15 p ; 3. Anglia 21,5 p). iată-­ nceput și pe cel european, la \ ajfa. Aici, repre­zentativa so­vie [că nu-și mai a* rată obișnuita superioritate, a­­flîndu-se abia a „pluton“, după primele runde, g drept, din for­maţie lipsesc tît Kasparov, cît JtarP°v* la prima masă lu­­cind acum no 1 campion unio- Vagan ,n. Prilej pentru urmăritorii trai tionalîlor laureaţi şire 3 °P°r‘ună depă­rwpniPi» 8CU,rti secvenţă de la recentele „M0­ndiale", preluată din întâlnirea I ^u.A. H­ungaria, oarecum surpr­nzător cîştigată de formaţia am­e­ricană cu 2,5—1,5. Pe diagramă,­ poziţia partidei cu trei mu­tări înainte de­ decizie. Conducă­torul albelor tocmai jucase l.Toll­er, obligîndu-1 pe adversar să caute apărăn „in extremis“. SECVE\JE HNAlt A încercat l...Cd2„ pentru a răs­punde la 2.T.e2 cu 2„.Cf3-f, menţinînd echilibrul de forţe Dar, o replică promptă şi necru­ţătoare — se vede uşor pe tablă? — a pus imediat capăt luptei. aj»n eomn.iH1Vit­rf’ la chlass°. cîţiva f°5?pe.tltori de elită îşi disputau ÎP?îeul_ . ..Challenge di Mendri­sio“. Printre aceştia şi marele, nostru maestru Florin Gheor­,­ghiu, clasat pe a treia treaptă a fi podiumului final. Transcriem, O frumoasă realizare a sa din acest turneu : Gheorghiu (Ro­mânia) — Michell (Italia) ld4 d6 2.C4 eS 3.Cc3 e:d4 4.D :d4 Cf6 5.b3 g6 6.Nb2 Ng7 7.g3 0—0 8.Dd2 Cbd7 8.Ch3 Cc5 10.Cf4 c6 0.Ng2 De7 12.Td1 Td8 13.0—0 a5 14.Cd3 Cfd7 15.Na3 Ce6 16.Cb2 Cde5 17. Cba4 DC7 18.De3­­ c :a4 (18... b6 19.Cb5 I) 19.C :a4 Ta6 20.Dd3 d5 21.c :d5 c:d5 22.Td­ Des 23.Ne1 Cf4 24.N:d8 C:d3 25.T:c8 De8 (Cu puțin mai bine pentru negru ar fi fost 25...De6 sau 26...Df5­ 26.Tb8 1 Nf8 27.e:d3 DeS 28.T:b: Df5 29.Cb6 Nc5 30.C:d5 Te6 31.d4­ Nf8 32.Ce7+ N:e7 33.N:c7 hS 34.d5 Te2 35.d6 Td2 36 h4 1—0. E clar după Rh2 şi Nh­3, pionul alb avansat nu mai poate fi oprit. Am supus analizelor trei pozi­ţii ale partidei Ghiţescu — Foi­şor, relatată anterior. De ce ne­grul n-a putut juca înaintare.­? de pion e6—e5 ? Răspunsurile, noastre, pe rînd : I) la 13...e5 ? albul ar fi cîştigat uşor Cu 14.C:f6+ şi 15.N :e5 ! ; II) ceva mai lungă demonstraţia la 17...e5 !­7, cînd putea să urmezei 18. Cb5 a:b5 19.a:b5 e:f4 20.D:c6­ H D:c6 21.b :c6 Ne7 22.Ta8+ Nd8! 23.C7 ; ni) în sfîrşit 18...c5 ? nu ajută cu nimic, albul punîndu-i în practică ameninţarea 19.Cat cu atac dublu. Aşadar, resursele defensive trebuie totdeauna atent cîntărite Altfel... Radu VOIA MĂRTURII ALE PREZENTULUI ÎNTR-O STRĂVECHE VATRĂ ROMÂNEASCĂ (Urmare din pag. 1) Unul dintre ele îl constituie cele două şcoli şi tot atîtea grădiniţe unde învaţă cum să trăiască frumos şi demn sute de elevi şi şoimi ai patriei. Curţile şcolilor sînt transfor­mate în veritabile complexe sportive, incepînd cu terenuri de minifotbal şi terminînd cu portic de gimnastică. In timpul iernii, orele de educaţie fizică sunt transferate in sălile de sport, dotate cu aparatură pentru gimnastică şi jocuri sportive. Entuziastele concur­suri ale Daciadei se desfăşoa­ră nonstop, în toate anotim­purile, sub conducerea inimo­şilor profesori de educaţie fi­zică Vasile Chiriţă şi Jeafi Pe­tre. De asemenea, cei mai mici sportivi, un număr de 170 de copii între 3 şi 6 ani, joacă la grădiniţele respective tenis, badminton şi popice, bineînţe­les pe arene reduse, amenajate ad-hoc. Aleargă la cros, fac gimnastică de înviorare şi re­­cuperatorie, p­ecum şi nume­roase drumeţii „In activitatea sportivă — ne-a spus tinăra e­­ducatoare coordonatoare Ionica Gheorghiţă — colaborăm strîns cu cei doi profesori de educa­ţie fizică, dinţii selecţionînd copiii după aptitudinile lor a­­tunci cînd trec în băncile şco­lii“. Copiii cresc, învaţă, mun­cesc, fac şi spart. Dornici de afirmare, cei mai talentaţi şi-au pus în glnd să devină performeri. Aşa au ajuns Ră­dica Angheluţă, Dumitru Con­­drea, Ionel Filip, Anghel Fran­­gulea sau Grig­ore Gheorghiţă să se remarce în campionate judeţene, iar m­lţi foşti elevi, care au trecut şi ei prin filie­ra grădiniţă -­ şcoală, ca de exemplu Mioarh Enache, Virgil Gheorghe ori Costel Condrea, să urce pe podiumul „Cupei U.T.C.“, sau să fie promovaţi în echipe din alte oraşe. Unii au devenit chiar cadre didacti­ce de nădejde. Primarul comu­nei, tovarăşa Anica Domniţia­­nu, o susţinătoare statornică a tuturor acţiunilor sportive, a ţinut să ne prezinte pe unul din foştii „voinici“ ai satului, care, ajuns performer la Ga­laţi, după ce a terminat facul­tatea, s-a întors să lucreze a­­casă. „Profesorul nostru Vasi­le Chiriţă este un om minunat, un dascăl neobosit“. Chiar sîn­teţi neobosit ? „Ce să mă obo­sească? — a venit prompt răspunsul. Dragostea de fru­mos ? Avem doar nobila mi­siune de a depista viitori per­formeri şi a forma tineri vi­­guroşi, cu înalte calităţi mora­le şi civice, aşa cum ne-a cerut tovarăşul Nicolae Ceauşescu în Mesajul adresat Conferinţei mişcării sportive pe ţară din vara acestui an“. ...Da, in scurtul popas făcut în străvechea vatră româneas­că din judeţul Galaţi, am cu­noscut oameni ai satului de azi, oameni de diverse virste, dăruiți înfloririi continue a pă­­mîntului natal. CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE Al 60XERIEOR JUNIORI (Urmare din pag. D al cărui adversar nu s-a pre­zentat. A urmat meciul „semi­­muştelor“ (primii sunt trecuţi sportivii doljeni) Daniel Camen şi Florin Ungur, care au făcut o frumoasă partidă, cu multe schimburi de lovituri de am­bele părţi, dar victoria lui Ca­men nu a putut fi pusă la în­doială, scorul devenind astfel 2—0. Au urmat întîlnirile „co­coşilor“ Sorin Dima şi Sándor Toth şi „penelor“ Alexandru Dima şi Attila Fodor. Evo­­luînd bine, siguri pe ei, bi­­horenii au obţinut două pre­ţioase victorii la puncte, ega­­lînd situaţia (2—2), dînd im­­presia că disputa celor doua formaţii se va relansa. Dar, incepînd cu meciul de la „semi­­uşoară“ şi pînă la categoria „grea“, tinerii sportivi de pe Jiu n-au mai putut fi stopaţi din drumul lor spre un succes categoric : Alexandru Hie­b­­ab , Csaba Kovács, Iulian Cioba­­nu b.p. Teodor Ungur, Gheor­ghe Oprea b. ab.1 Gheorghe Bora, Dik­starische b. ab. 1 La­jos Vlady, Florentin Cioi b.p. Viorel Obrav, Florin Vîlcu b. ab. 2 Iosif Oláh, Daniel Bicuţ b. ab. 1 Jiffu­l Borbély. Au urcat apoi treptele rin­gului tinerii sportivi din se­lecţionatele Bucureştiului şi judeţului Prahova. Antrenorii din Capitală au alcătuit o for­maţie puternică, din care fac parte şi sporti­i cunoscuţi, în frunte cu Petrică Paraschiv, Victor Buşteanu, Nicolae Dima sau Daniel Dăicuţă, care au realizat cîteva­­ frumoase suc­cese şi în dispi­tele cu boxerii seniori. Scorul 3e 11—1 în fa­­voarea bucureş­itenilor a fost obţinut în următoarele condi­ţii. La categor­ia minimă (45 kg) — primii sunt trecuţi pun­gili­ştii din Capitală — Constan­tin Marin şi Vasile Nae nu s-au menajat idei un moment şi, după o dispută aprigă, cu frumoase reuşite din partea ambilor sportivi, bucureşteanul a cîştigat la puncte. La „semi­­muscă“, Gheorghe Andrei a cîştigat prin neprezentare şi... 2-0. A urmat partida care i-a pus faţă în faţă pe Petrică Paraschiv şi Eugen Pîrvu. Pra­hoveanul, neintimidat de pal­maresul lui Paraschiv — vice­­campion european de juniori, vicecampion naţional la recen­tele întreceri ale seniorilor — a răspuns curajos la toate atacurile destul de riscante ale lui Paraschiv. A reieşit un meci aprig, pe muchie de cu­ţit, şi „musca“ de la Rapid Bucureşti a cîştigat meritat la puncte, dar nu înainte de a depune serioase eforturi. La „cocoş“, Marin Matărău a în­vins la puncte pe Ioan Miha­­lache, surprinzînd, însă, neplă­cut atitudinea antrenorului ploieştean Ti­ti Tudor, care susţinea sus şi tare (a fost sin­gurul de altfel !) că elevul său a fost cel care merita decizia. La „pană“, singura victorie a prahovenilor, prin Iulian Pan­dele, care l-a învins prin a­­bandon în prima repriză pe Lucian Stanca, apoi victorii în serie ale bucureștenilor : Vic­tor Buşteanu b.p. Adrian Pîrlo­­gea, Nicolae Dima b. ab. 1 Pe­tre Mari, Florin Marin b. ab. 1 Marius Minea, Liviu Anghel b. ab. 1 Florin Dobre, Ioan Vă­duva b. ab. 2 Cătălin Toma, Petrică Stoica b.p. Leonard Baltag, Daniel Dăncuţă b.p. Valeria Ioniţă. Finala de astăzi după-amia­­za, care va opune, ca şi la ediţia trecută a întrecerii, se­lecţionatele Capitalei şi jude­ţului Dolj, este așteptată cu deosebit interes de iubitorii sportului cu mănuși din loca­litate. RIZORIU A­­ CÂŞTIGAT „PREMIUL ARCUL DE TRIUMF“ diana şi Jorj, ambii în mare for­mă, conduşi cu brio de V. Popa, care a început să înveţe de la marele său antrenor. „Partea leului“ în ultimele două reuniuni a revenit însă ce­lui mai tînăr antrenor, C. Dumi­­trescu, care a învins în patru alergări, cu Fratele şi Flop, care au reuşit primele lor victorii din carieră, Strechea, la fotogra­fie cu Remiza, D. Voicu susţi­­nindu-i şansa pînă la sosire, şi Ramon. Un alt remarcat este N. Simion, care nu vrea să cedeze lupta pentru tricoul galben, el obţinînd două victorii, cu So­­mona şi Sincopat, ambii prezen­tau la maximum de formă şi conduşi la victorie cu mult a­­plomb de antrenorul lor. Cam­pionul ,,en titre“, M. Ştefănescu, ocupă acum locul 4 în clasament, deşi a mai obţinut două victorii, cu Senzaţional şi Revista, în fru­mos progres de formă. M. Şte­fănescu se menţine în lupta pen­tru titlu pe anul 1989, care se a­­nunţă mai disputat ca oricînd. Au mai învins : Vlasin, după o suită de bune performanţe, M. Dumitru atacînd cu el la mo­mentul potrivit, Valter, într-un final de mare spectacol, şi Hriş­­car, în cea de a doua cursă re­zervată amatorilor. Marian Ni­colae urcă astfel pe locul 3 în clasamentul amatorilor, deşi de­butul său in acest an a fost mai tardiv (prin luna august). Evidenţiind eforturile hipodro­mului de a organiza alergările şi într-un decor cu zăpadă, sem­nalăm că mai sunt Încă unele de­ficienţe în alcătuirea handicapu­rilor, care trebuie urgent înlă-­ turate. A. MOSCU I SPECTACULOASA REVENIRE I­­N PRIM-PLAN A CRAIOVENILOR ! Indiscutabil, victoria craioveni­­lor pe stadionul echipei cam­pioane, în faţa tuturor interna­ţionalilor Stelei (mai puţin Lă-I câtuş, absenţă notabilă în an­grenajul echipei), poate fi con­siderată drept cea mai mare sur­priză a actualului campionat. I Succesul foarte tinerilor jucă- I tori antrenaţi de Sorii Cîrţu — ■ sau, dacă vreţi, eşecul bucureş-I tenilor — poate fi explicat, înain­te de toate, prin datele concre­te ale meciului, prin maniera de joc a celor două echipe. I Steaua s-a desfăşurat ca de obicei, atacînd aproape tot tim­pul, uneori cu fundaşii centrali mult dincolo de centru, dar ea­­ a fost incomodată atît de terenul greu (aliat al echipei care se apără), cît şi de marcajul strict efectuat de oaspeţi asupra „pie­selor grele“ ale campioanei. Hagi, Balint, Mujnaî, Negrău, I. Dumitrescu. Mai mult, deşi a­­vertizată, încă din primele se­cunde, de vivacitatea lui Ştefan Stoica, Steaua n-a luat măsuri pentru anihilarea lui, Bumbescu nereuşind să-l oprească decit de cîteva ori şi doar prin faulturi. Steaua a fost insă LIPSITA ŞI DE ŞANSA, mingea fiind scoasă o dată de pe linia porţii, o dată respinsă de bară, ratîndu-se pînă şi un penalty etc. Dar acestea fiind spuse, să... trecem şi în tabăra cealaltă şi să dăm învin­gătorilor ce li se cuvine. Universitatea­ a cîştigat pentru că a jucat MAI REALIST, pentru că s-a adaptat mai bine condi­ţiilor concrete ale disputei, pen­tru că a ştiut cum să se apere, cum să-i blocheze pe cei mai periculoşi atacanţi adverşi, pen­tru că echipa a funcţionat ca un bloc unitar, dominat de inteli­genţa lui Gică Popescu (în de­fensivă) şi de plecările fulgeră­toare ale lui Ştefan Stoica (în atac). Universitatea a demons­trat o coeziune remarcabilă, for­ţa de a reveni de la 9—1 şi, nu în ultimul rînd, forma bună a tuturor jucătorilor, încît ne-a fost foarte greu să-i desprindem pe cei mai buni, deşi ar fi me­ritat ca şi numele lui Mănăilă, Ad. Popescu, Olaru şi Badea să apară cu litere mari. Victoria din cel de al 50-lea meci cu Steaua (din 1964 încoace, anul promovării în prima Divizie a craiovenilor) este a tuturor şi, prin ea (Universitatea n-a mai cîştigat pe Ghencea din 1982), se poate spune că tinerii jucători craioveni şi Sorin Cîrţu (la rîu-I I dul lui cel mai tînăr antrenor de „A“) au absolvit cu brio se­verul lor examen de maturitate, Invingînd în această toamnă toa­te „europenele“ noastre. Craiova a făcut un pas mare spre cu­pele continentale, în care a ju­cat atiţia ani cu... atitea suc­°eSe‘ Lament­iu DUMITRESCU tia au luat însă măsuri prompte şi energice pentru degajarea de zăpadă a terenului, asigurîndu-se astfel condiţii corespunzătoare desfăşurării partidei. Totuşi, în ciuda marilor eforturi făcute, a fost destul de greu de jucat pe un asemenea teren, componenţii ambelor formaţii simţindu-se e­­puizaţi la sfârşitul meciului. Nici CUM POT FI ANULATE „CALCULELE HÎRTIEI“ Meciul de la Ploieşti a de­monstrat (dacă mai era nevoie) că nu există favoriţi sută la sută in fotbal. Petrolul figura printre cele mai nete favorite ale „calculului hîrtiei“ ţinînd cont, in primul rînd, de faptul că nu pierduse acasă decît în faţa fruntaşei fotbalului nostru. Steaua. Aşa cum aminteam, pen­tru partida cu F.C.M. Braşov in­tervenea un plus de şanse pen­tru ploieşteni prin masivele ab­senţe din lotul oaspeţilor : cinci jucători cu cite două cartonaşe galbene (Moldovan, Lungu, Ca­­ciureac, Andrási I şi Cseke). Deci argumentele pentru o victo­rie petrolistă se măreau. Şi, to­tuşi, întilnirea a luat sfîrşit cu o egalitate care reprezintă, în aceste condiţii, o surpriză. Ce a determinat, de o parte şi de alta, egalul (0—0) de pe arena ploieş­­teană ? Petrolul. Poate fi invocată ca circumstanţă atenuantă absenţa unui vîrf de atac, Catinca (acci­dentat), un jucător care a dat un randament deosebit în actualul campionat, intrînd într-o adevă­rată a doua tinereţe sportivă. La capitolul circumstanţe agravante am trece tratarea oarecum super­ficială, la început de meci, a ad­versarului. In asemenea condiţii, este greu să „schimbi registrul“ jocului chiar în timpul întrecerii. Nota de confuzie, adeseori pre­zentă, a dus la scăderea forţei de penetraţie a atacului, care şi-a creat prea puţine şi clare situaţii de gol faţă de autoritatea domină­rii. Spre final, nervozitatea a fă­cut ca acţiunile să devină şi mai neclare şi să se meargă astfel spre un scor alb. Credem că — aşa cum au demonstrat că ştiu să REZULTATELE DIN CUPA ROMÂNIEI Miercuri s-a disputat o nouă etapă în populara competiţie de fotbal „Cupa României“, care se desfăşoară în cadrul Daciadei. Iată rezultatele înregistrate : ELECTROPUTERE CRAIOVA — Politehnica Iaşi 5—1 (4—0), Me­talul Plopeni — RAPID BUCU­REŞTI 0—1 (0—0), UNIREA ALBA IULIA — Pandurii Tg. Jiu 4—1 (2—0), DERMATA CLUJ-NA­POCA — Unirea Urziceni 3—1 (0—0), METALURGISTUL CUGIR — Calculatorul Bucureşti 9—0 (3—0), C.S.M. BORZEŞTI — Bra­dul Vişeu 3—0, echipa din Vi­­şeu nu s-a prezentat ( ! ?), U­­nirea Negreşti (Vaslui) - STRUNGUL ARAD 4—5 (0—1, 1—1, l—1), după executarea 1°o­viturilor de la îl­in. Rezultatele au fost comunicate de cores­pondenţii noştri T. Costin, V. Frincu, I. Anghelina, I. Lespuc, M. Vîlceanu, R. Vlăduţ şi M. Florea. Se cuvine să subliniem fru­moasa comportare a echipelor Electroputere Craiova (divizio­nară C), Rapid Bucureşti (B), Unirea Alba Iulia (B), Deraiata Cluj-Napoca (echipă din cam­pionatul judeţean), Metalurgis­tul Cugir (C), C.S.M. Borzeşti (C), Strungul Arad (B), care au ajuns într-o fază atît de a­­vansată, în următoarea etapă ele urmînd să întilnească adver­sare din primul eșalon valoric. ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ • CIŞTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 24 NOIEMBRIE 1989. Categoria 1 . 1 variantă 25% — autoturism Dacia 1300 (70 000 lei) ; categoria 2 : 7,25 variante a 9 880 lei ; categoria 3 : 24,50 variante a 2 924 lei ; catego­ria 4 : 32,25 variante a 2 221 lei ; categoria 5 : 125,00 va­riante a 573 lei ; categoria 6 291,25 variante a 246 lei ; ca­tegoria X : 1.485,50 variante a 100 lei. Report la categoria 1 : 127 593 lei. La categoria 1 — cota 25% — Radu Ion, din Plo­ieşti, judeţul Prahova, este cîş­­tigătorul unui autoturism Da­cia 1300 (70 pop lei). „ Astăzi, vineri, 1 decembrie, va avea loc în Bucureşti, în sala clubului din str. Doamnei nr. 2 incepînd de la ora 15,50, tragerea obişnuită LOTO. Operaţiunile de tragere vor fi transmise la radio, pe programul I, la ora 16,55. Nu­merele extrase urmează să fie transmise şi în reluare, pe ace­laşi program, la ora 23,15, şi mîine, sîmbătă, la ora 8,55. După efectuarea operaţiunilor de tra­gere, va rula un film artistic, la care accesul este liber pen­tru toţi cei interesaţi. • După cum se ştie, concursu­rile PRONOSPORT din ultima perioadă s-au soldat cu succese deosebite pentru un număr mare de participanţi care şi-au valo­rificat şansele, obţinînd cîştiguri dintre cele mai mari, inclusiv autoturisme Dacia 1300, ceea ce este de natură să trezească ace­laşi interes şi pentru concursu­rile care urmează. Pentru a veni in sprijinul participanţilor, con­semnăm din nou, mai jos, parti­dele înscrise la concursul din 3 decembrie : 1. Cesena — Inter ; 2. Cremonese — Juventus ; 3. Fiorentina — Roma ; 4. Genoa — Verona : 5. Lazio — Bari ; 6. Lecce — Sampdoria ; 7. Milan — Bologna : 8. Napoli — Atalanta; 9. udinese — Ascoli ; 10. Barle­­tta _ Avelliro : 11. Cosenza — Pisa ; 12. Padova — Messina ; 13. Pescara — Cagliari. Min. 53 : Lupu va şuta năprasnic, balonul va „muşca“ stilpul din dreapta porţii apărată de Gherasim şi... 2—0. (Fază din partida Dinamo — F. C. Olt, 4—0). Foto : Aurel D. NEAGU UN ATAC PRODUCTIV nu era, de altfel, de mirare, in­­trucît chiar meciul în sine a fost unul de mare angajament, care a solicitat celor din teren un substanţial consum de ener­gie. In ansamblu, jocul de la Sibiu , s-a transformat într-un duel a­­proape permanent între ofensiva gazdelor şi defensiva oaspeţilor. Mizînd pe un rezultat egal, care a rezistat timp de 70 de minute, echipa bucureşteană s-a apărat supranumeric, lăsîndu-l în faţă, mai mereu izolat, numai pe S. Răducanu. Ceilalţi, inclusiv Stă­­nici, venit deseori înapoi, au for­mat o redută defensivă presată nu de puţine ori în propriul ca­reu, dar totuşi greu de străpuns. In cele din urmă, sistemul de­fensiv al oaspeţilor a fost nevoit să cedeze, sibienii — puternic încurajaţi de public într-un fi­nal în care realmente s-au dez­lănţuit — marcind trei goluri de mare spectaculozitate. Elevii an­trenorilor Constantin Ardeo­an­u şi Viorel Hizo şi-au continuat astfel seria victoriilor pe pro­priul teren obţinute — cu o sin­gură excepţie — la două-trei go­luri diferenţă. F.C. Inter se do­vedeşte, de altfel, în acest cam­pionat o echipă deosebit de pro­ductivă, avînd — după numărul golurilor marcate — cel de al patrulea atac ca eficacitate din prima divizie. Din păcate, însă, echipa sibiană, care a urcat in mod merituos in plutonul frun­taș, a primit cam multe goluri la unele meciuri din deplasare. Ceea ce face ca golaverajul ei să fie totuși negativ. Rămîne, deci, ca o preocupare de prim ordin îndreptarea acestei situaţii, adop­tarea unei tactici mai realiste­­— în raport cu posibilităţile jucă­torilor, ale echipei în ansamblu —■ la partidele din deplasare. Iar scorul alb realizat la Craiova a dovedit că se poate şi altfel. Constantin FIRANESCU Ca şi în alte zone din ţară, la Sibiu a nins intens în noaptea de marţi spre miercuri, creînd serioase probleme organizatorilor partidei de fotbal dintre F.C. In­ter şi Sportul Studenţesc. Aces­ înveţe din orice partidă , an­trenorii şi jucătorii ploieşteni, autorii unei frumoase linii de comportare, vor fi capabili să extragă ceea ce le este util pen­tru viitor din „lecţia F.C.M. F.C.M. Braşov. Are meritul de a fi jucat calm, de a-şi fi păs­trat echilibrul de joc deşi pre­zenta un „unsprezece" cu modi­ficări esenţiale în toate liniile. Antrenorii D. Anescu, C. Györfi şi I. Hirlab au găsit cele mai bune mutări în condiţiile în care însăşi compunerea unei forma­ţii complete reprezenta o difi­cultate. Braşovenii au jucat a­­proape fără greşeală în apărare şi, fapt important în cucerirea punctului, au ieşit din defensivă cu mingi la picior, evitînd pani­ca, evitînd degajările disperate. O plăcută surpriză : randamentul insolitei perechi de fundaşi cen­trali Nicoară — Pătru, precum şi­­ travaliul mijlocaşilor Nedelceanu şi Mandoca. Eftimie IONESCU NU AUDE, NU VEDE... N-a fost frumoasă partida de la Petroşani decit în anumite pe­rioade, scurte (de pildă, începu­tul primei reprize, care a aparţi­nut jucătorilor de la Jiul). Refe­­rindu-ne mai întii la rezultat, a­­tunci este sigur că el a mulţumit pe una dintre combatante — Fa­rul —, care a mai scos un punct în deplasare. Un merit al jucăto­rilor constănţeni, care au luptat pînă la epuizare, ca şi al antre­norului Constantin, care şi-a „a­­şezat“ în aşa fel echipa încît ... i-a exasperat pe petroşăneni, care nu reuşeau să desfacă la­cătul echipei de pe Litoral. Echi­pierii Jiului au jucat avîntat, au muncit mult pentru victorie, însă n-au reuşit să marcheze, în principal din „vina“ portarului advers. Anton, foarte bun. Spu­neam că jocul n-a plăcut pentru că s-a jucat nervos, jucătorii (şi unii şi alţii) s-au adunat me­reu în jurul arbitrului pentru a protesta, pentru a cere schim­barea deciziilor (!). Neplăcut a fost şi faptul că, la aceste „me­­reuri", cei prezenţi se loveau In­­trel el, se bruscau. Noi am vă­zut cum Moromete a lovit cu piciorul, un careu, fără minge. L-am văzut în aceeaşi ipostază, de două ori (cu piciorul şi cu mîna) pe Cristea. Ce făcea ar­bitrul Viorel Alexandru In acest timp ? Nu reuşea să-i stăpineas­­că pe jucători,­ nu era destul de drastic, nu vedea (sau se făcea că nu vede) manifestări de ge­nul celor de mai sus şi, toate acestea, din pricina arbitrajului confuz şi lipsit de autoritate al lui Viorel Alexandru. De neîn­ţeles a fost modul în care el a apreciat două faze identice : a­­tac în forţă (regulamentar) asu­pra înaintaşilor în careu. Pen­tru Farul a acordat penalty, pen­tru fiul U­nu. Ceea ce a dat naştere la multă nervozitate In teren, ca şi în tribune. Modesto FERRARINI 3 OAGEAJBrtie 1989 TRAGERE EXCEPTIONALA PRONOEXPRES DIN NOU O MARE OCAZIE DE CISTIG • 42 DE NUMERE EXTRASE, IN CA­DRUL A 6 EXTRA­GERI „INDEPENDEN­TE", CU POSIBILITA­TEA DE A SE CÎŞ­TIGA SI CU NU­MAI 3 NUMERE DIN 8 SI, RESPECTIV, 6 NUMERE EXTRASE . BILETELE IN VA­LOARE DE 25 DE LEI PARTICIPĂ LA TOATE EXTRAGERILE , ter­menul LIMITA DE PROCURARE A BILE­TELOR CU NUMERE­LE FAVORITE ESTE SIMBATA, 2 DECEM­BRIE ! se atribuie cîștiguri în?­MTMMMIIIIIIilEnSjI PESTE MOTABB

Next