Stavitelské Listy, 1920 (XVI/1-43)

STAVITELSKÉ LISTY &■ i~ ČASOPIS VĚNOVANÝ ZÁJMŮM STAVU STAVITELSKÉHO % Ročník XVI. Pod vedením redakčního kruhu. Za redakci odpovídali: Karel Grund — JUDr. Frt. Rouček. , i 920. Majitel a vydavatel : Společenstvo stavitelů pro obvod obchodní a živnostenské komory v Praze. Tiskem Antonína Reise v Praze VI.-55.

Next