Stavitelské Listy, 1928 (XXIV/1-24)

STAVITELSKÉ LISTY ORGÁN STAVITELŮ V REPUBLICE ČESKOSLOVENSKÉ. ROČNÍK XXIV. REDAKTOR EMIL EDGAR. PRAHA 1928. NÁKLADEM VLASTNÍM. —TISKEM DRA EDUARDA GRÉGRA A SYNA V PRAZE.

Next