Stavitelské Listy, 1935 (XXXI/1-24)

STAVITELSKÉ LISTY ORGÁN STAVITELŮ V REPUBLICE ČESKOSLOVENSKÉ. ROČNÍK XXXI. REDAKTOR EMIL EDGAR. 13783 PRAHA 193­5. NÁKLADEM VLASTNÍM. — TISKEM DRA EDUARDA GR.ÉGRA A SYNA V PRAZE.

Next