Stavitelské Listy, 1937 (XXXIII/1-24)

STAVITELSKÉ LISTY ORGÁN STAVITELŮ V REPUBLICE ČESKOSLOVENSKÉ. ROČNÍK XXXIII. REDAKTOR EMIL EDGAR, PRAHA 1937. NÁKLADEM VLASTNÍM.—TISKEM DRA EDUARDA GRÉGRA A SYNA V PRAZE.

Next