Studii și Cercetări de Geofizică, 1964 (Anul 2)

COMITETUL DE REDACȚIE Academician SABBA ȘTEFĂNESCU, redactor responsabil ; LIVIU CONSTANTINESCU, membru corespondent al Academiei R.P.R., redactor responsabil adjunct ; Academician G. ATANASIU ; Acade­mician TH. V. IONESCU ; I. GAVĂT, membru corespondent al Academiei R.P.R. ; G. PETRESCU , D. ENESCU, secretar științific de redacție. Revista apare o dată pe an. Pentru a vă asigura colecția completă și primirea la timp a revistei, reînnoiți abonamentul dv. pe anul 1965, în țară, abonamentele se primesc la oficiile poștale, agen­țiile poștale, factorii poștali și difuzorii de presă din Întreprin­deri și instituții. Comenzile de abonamente din străinătate se primesc la CARTI­MEX, București, Căsuța poștală 134—135 sau la re­prezentanții săi din străinătate. Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice altă corespondență se trimit la Comitetul de redacție al revistei pe adresa­­ București, B-dul Ana Ipătescu, nr. 21.

Next