Studii și Cercetări de Geofizică, 1965 (Anul 3, nr. 1-2)

1965 / nr. 1

COMITETUL DE REDACȚIE Academician SABBA ȘTEFĂNESCU, redactor responsabil ; LIVIU CONSTANTINESCU, membru corespondent al Academiei R.P.R., redactor responsabil adjunct; Academician G. ATANASIU; Aca­demician TH. V. IONESCU ; I. GAVĂT, membru corespondent al Academiei R.P.R. ;­­ G. PETRESCU­­. D. ENESCU, secretar științific de redacție. Revista apare de două ori pe an. în țară abonamentele se primesc la oficiile poștale, agențiile poștale, factorii poștali și difuzorii de presă din întreprinderi și instituții. Comenzile de abonamente din străinătate se primesc la GARTIMEX, București, Căsuța poștală 134 — 135 sau la reprezentanții săi din străinătate. Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice altă corespondență se trimit la Comitetul de redacție al revistei pe adresa : București, B-dul Ana Ipătescu, nr. 21.

Next