Studii și Cercetări de Geofizică, 1966 (Anul 4, nr. 1-2)

1966 / nr. 1

F^n­? TOMUL 4, nr. 1 STUDII ȘI CERCETĂRI DE GEOLOGIE GEOFIZICĂ GEOGRAFIE SERIA GEOFIZICĂ 1­966 SUMAR Prof. dr. docent GHEORGHE PETRESCU G. PETRESCU,E. PETERSCHMITT, C. RADU, G. PURCARU și ȘT. LA­SCU, Soluțiile planului de falie și starea de tensiuni in focarele cutremurelor actinei din Europa. 1......................................................... R. CIOCARDEL și AL.­ESCA, încercare de sinteză a datelor cu privire la mișcările verticale recente ale scoarței terestre­­ n România T. IOSIF, Spectrele undelor seismice ale cutremurelor de mică adincime de la curbura Carpaților.................................................................................. C. RADU. Asupra determinării magnitudinii cutremurelor normale din România........................................................................................................... C. RADU. Contribuții la studiul cutremurului din 1962.XI.9 (Vrancea) . . G. PURCARU: Unele probleme ale cutremurelor din Vrancea și ale repli­cilor lor ........................................................................................................ VALERIA WINTER și MAGDA CAZAN-CORBASCA, Asupra concen­trației nucleelor de condensare. 1........................................................ SABBA ȘTEFĂNESCU și MIRCEA RĂDULESCU. Modele electrome­­trice de medii a bidimensionale. Soluții cu singularități polare lini­are. N­ ........................................................................................................... A. LUNGU. Contribuții la prospectarea zăcămintelor de uraniu ST. CERC. GEOL. GEOFIZ. GEOGR.. SERIA GEOFIZ.. TOM. 4, NR. 1. P 1­ 2S0 BUCUREȘTI. 1960 Рад. 3­7 19 47 73 81 87 101 107 113

Next