Studii și Cercetări de Geofizică, 1967 (Anul 5, nr. 1-2)

1967 / nr. 1

COMITETUL DE REDA­­­ȚIE Academician SABBA ȘTEFĂNESCU, redactor responsabil ; LIVIU CONSTANTINESCU, membru corespondent al Acade­miei Republicii Socialiste România, redactor responsabil ad­junct ; Academician G. ATANASIU ; Academician TH. V. IONESCU ; I. GAVAT, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România ; D. ENESCU, secretar științi­fic de redacție Revista apare de două ori pe an, în țară abonamentele se primesc la oficiile poștale, agen­țiile poștale, factorii poștali și difuzorii de presă din întreprinderi și instituții. Comenzile de abonamente din străinătate se primesc la CARTIMEX, București, Căsuța poștală 134—135 sau la repre­zentanții săi din străinătate. Mansucrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice altă corespondență se trimit la Comitetul de redacție al revistei pe adresa : București, B.dul Ana Ipătescu, nr. 21.

Next