Studii și Cercetări de Geofizică, 1969 (Anul 7, nr. 1-2)

1969 / nr. 1

COMITETUL D­E REDACȚIE Academician SABBA ȘTEFĂNESCU, redactor principal; LI­VIU CONSTANTINESCU, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, redactor responsabil adjunct ; Academician G. ATANASIU; Academician TH.­V. IONESCU; I. GAVĂT, membru cores­pondent al Academiei Republicii Socialiste România; D. ZUGRĂVESCU, secretar științific de redacție La revue „Studii și cercetări de geologie-geofizică-geografie", Seria geofizică, paraît 2 fois par an. Le prix d'un abonnement annuel est de $4. — ;£ 1.13.0; FF 20 — ; D.M. 16 — . Toute commande de l’étranger sera adressée à CARTIMEX, Boite poștale 134 — 135 Bucarest, Roumanie ou à ses représentants à l'étranger. En Roumanie, vous pourrez vous abonner par les bureaux de poste, ou chez votre facteur. Revista apare de două ori pe an. în țară abonamentele se primesc la oficiile poștale, agențiile, poșile, factorii poștali și difuzorii de presă din întreprinderi și instituții, manu­scrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice altă cores­pondență se trimit la Comitetul de redacție al revistei pe adresa: București, B-dul Ana Ipătescu, nr. 21.

Next